Koldingbibliotekerne borger for fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koldingbibliotekerne borger for fremtiden"

Transkript

1 Koldingbibliotekerne borger for fremtiden Visioner, mål og fremtid

2 UDARBEJDET AF: KONSULENTFIRMAET KNUDSEN SYD For Koldingbibliotekerne. Fotos: Jesper Tobias Albrechtsen, Peter Bech, Lars Skaaning & Hanne Marie Knudsen Grafik: IC Design

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 VORES VISION 6 UDGANGSPUNKT: LÆRING - KULTUR - OPLEVELSER 8 FEM STRATEGIER OG UDVIKLINGSMÅL: 1. DEMOKRATI OG KOMPETENTE MEDBORGERE SAMARBEJDSPARTNERE OG EKSTERNE RELATIONER DIGITAL FORMIDLING OG KOMMUNIKATION BIBLIOTEKSDESIGN OG INDRETNING DYGTIGT PERSONALE 18

4 Indledning Kolding Kommunes Kulturudvalg og Koldingbibliotekerne igangsatte i 2008 en ambitiøs og omfattende visionsproces for bibliotekerne. Næsten 400 mennesker bidrog på forskellig vis med ideer, kommentarer, indlæg, deltagelse i arbejdsmøder og videnudveksling. Ideer fra hele visionsprocessen er samlet op og beskrevet her. Med inspiration fra de mange bidrag har vi valgt følgende vision: Koldingbibliotekerne - borger for fremtiden Visionen rummer fortiden samtidig med, at den er fremtidsfokuseret. Læring kultur oplevelser hver dag! På Koldingbibliotekerne har vi kulturelle og lærerige oplevelser. Hver dag. Vi lytter til de mange bidrag: At arrangementer skal være forbundet med fællesskaber. At deltagerne gerne selv vil være aktive. At borgerne ikke har noget imod at være selvhjulpne inde i bibliotekerne. På den måde får vi mere tid til at samarbejde ud af huset og starte nyt. Vi vil især være en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling, både over for de it-dygtige, og over for dem, der har brug for hjælp. Og vi vil tage udfordringerne op, når brugernes behov ændrer sig. Vi vil udvikle os i forhold til alle kommunens borgere. Vi har mange ønsker til fremtiden. 4 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

5 For at nå vores vision, er følgende fem strategier valgt: Demokrati og kompetente medborgere Samarbejdspartnere og eksterne relationer Digital formidling og kommunikation Biblioteksdesign og indretning Dygtigt personale Der er formuleret ambitiøse udviklingsmål for alle områder. De kan holde mange år ud i fremtiden. Men først og fremmest gælder de for Det er det, vi vil. God læse- og arbejdslyst. Januar Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 5

6 Vores vision Koldingbibliotekerne - borger for fremtiden Vores vision rummer historien og fortiden, samtidig med at den er fremadrettet og fremtidsfokuseret: Vi borger for fremtiden. Ikke blot på bibliotekerne og for vores brugere men for borgernes adgang til et tidssvarende tilbud, der afspejler mangfoldigheden i samfundet. Koldingbibliotekerne er i dag ét samlet biblioteksvæsen. Og alligevel er de enkelte lokalbiblioteker noget særligt. De afspejler dét lokalsamfund, de hver især er en del af. Samtidig lever Koldingbibliotekerne op til folkebibliotekernes formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Koldingbibliotekerne vil være for alle borgere. Vi vil udvikle os i forhold til alle kommunens borgere: Vi vil være på forkant, og vi vil udfordre. Vi vil præsentere nye ting, vi vil vejlede, og vi vil inspirere. Vi vil klæde brugerne på oplevelsesmæssigt, kulturelt og læringsmæssigt. Borgerne er aktive i dag. De er ikke længere passive modtagere af kulturtilbud. Mange vil allerhelst selv udøve og agere, skrive og producere. Den digitale udvikling betyder, at megen kontakt med brugerne nu foregår over nettet. Det gælder i formidlingen, i informationssøgningen, ved salg af billetter og meget andet. Men vi vil selvfølgelig også opsøge og invitere de it-glade brugere til kulturaktiviteter live. Vi vil lytte til brugernes gode initiativer. Vi vil opfylde alle de spændende ønsker, vi har mulighed for. Vi har selv mange gode ideer. Og vi vil i allerhøjeste grad have fokus på de borgere, der endnu ikke bruger os. Vi vil fjerne de dørtrin, vi tror, der spærrer. Vi mener det alvorligt, når vi siger: Koldingbibliotekerne er for alle. 6 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

7 ALLE PROJEKTER OG AKTIVITETER SKAL HAVE ANTENNERNE UDE I FORHOLD TIL NYE UDTRYKSFORMER, KANALER OG MEDIER I FOR- HOLD TIL DE MÅLGRUPPER, DER ARBEJDES MED. FORMÅLET ER AT AFPRØVE SKÆVE VINKLER, EKSPERIMENTERE, FINDE NYE VEJE, FÅ NYE OG ANDRE BRUGERE I TALE, BLIVE OVERRASKET OG SKABE GEN- NEMSLAGSKRAFT OG SAMTIDIG LÆRE AF DET, DER IKKE VIRKER! (ARBEJDSGRUPPEN FOR MARKEDSFØRING) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 7

8 Vores udgangspunkt BEVAR DE SMÅ BIBLIOTEKER I LOKALSAMFUNDENE. DET ER MEGET VIGTIGT AT BEVARE BIBLIOTEKSKULTUREN HER, SÅ IKKE MINDST BØRNENE KAN MÆRKE BØGERNE! (VISIONSTRÆ, LUNDERSKOV) Læring kultur oplevelser hver dag! På Koldingbibliotekerne har vi kulturelle og lærerige oplevelser. Hver dag. Og hverdage er der jo flest af! Bibliotekets brugere ønsker at opleve noget kulturelt sammen med andre. Derfor vil vi hele tiden overveje måden at formidle på. Arrangementer skal være forbundet med fællesskaber. Og deltagerne må gerne være aktive. Vi tænker i kulturel kommunikation. Vi tænker i et mødested mellem den professionelle og brugeren. Fra kulturformidling med bibliotekets folk som afsendere til kultur som kulturel kommunikation. Tingene lykkes, når biblioteksfolk og brugerne bliver klogere sammen. Vi tænker i krydsfelter. Gerne med et stænk af brugbar og nyttig anarki og kreativitet. Vi tænker i mennesker og mangfoldighed i stedet for faste kasser. Vi tænker i brede aktiviteter i stedet for aldersgrupper. Det er langt bedre at inkludere end at ekskludere. Og vi skal alle opleve noget nyt. Det utraditionelle er det mest interessante. Det mest overraskende er det sjoveste. TO ÅRLIGE PIGER: PIGE 1: DET HER ER ET GODT STED AT LAVE LEKTIER! PIGE 2: JA, DET ER GODT, DER ER NOGEN, DER HAR OPFUN- DET BIBLIOTEKET! Vi tilbyder de professionelle rammer. Vi har arrangementserfaring og logistiske kompetencer. Vi arbejder professionelt med kulturformidling. Vi sætter noget i gang. Koldingbibliotekerne er rum for læring, hvor alle brugere vil lære noget. Det gælder bøger. Det gælder film. Det gælder de elektroniske måder at kommunikere på. Her kan brugerne drøfte aktuelle emner med hinanden. Man kan kombinere ting og oplysninger på nye måder. Overalt bliver man inspireret. Strategien for de kommende år er helt afhængig af ovenstående. Men også den deciderede læringsvinkel, uddannelsen og kvalificeringen er vigtig: Skoler og folkebiblioteker skal samarbejde. F.eks. om skolestart, sprogstimulering og læseglæde. Vi skal gøre det tydeligt for både lærere og forældre, hvad folkebibliotekerne kan bruges til. Vi har mange gode erfaringer med at styrke både læseevnen og læselysten. Vi vil inspirere meget mere i den retning. Give gode læseoplevelser og lyst til bogen og litteraturen. Og vi vil også lave skriveværksteder. Og hjælpe de læsesvage og nye borgere, der har bosat sig i vores lokalområder. 8 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

9 For at kunne leve op til vores vision har vi på baggrund af vores omfattende borgerinddragelse valgt følgende 5 strategier: 1. Demokrati og kompetente medborgere 2. Samarbejdspartnere og eksterne relationer 3. Digital formidling og kommunikation 4. Biblioteksdesign og indretning 5. Dygtigt personale. Der er formuleret ambitiøse udviklingsmål for alle områder. For alle udviklingsmål vil der være særligt fokus på metoder 1, som aktivt inddrager brugerne. Som når uden for de traditionelle rammer. Som får os alle til at indgå i fællesskaber. Som får os til at tænke i nye måder. Både på det fysiske bibliotek og i det virtuelle. Strategierne bliver uddybet og udviklingsmål beskrevet på de følgende sider. 1. REACH OUT! - Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe. Oktober Af Julie Haagen et al. Kulturministeriet, Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 9

10 Strategi 1. Demokrati og kompetente medborgere Der stilles store krav for at være en kompetent medborger i dag. Det er slet ikke nok at kunne regne, skrive og læse. Vi skal nu være i stand til at selektere. Vi skal være stand til at kombinere. Vi skal være i stand til at kommunikere. Vi vil tilbyde borgerne at blive endnu mere kompetente. Vi vil bruge alt det digitale og lære dem at kombinere de ting, vi har: Lyd, billeder og bøger. Og vi vil oplyse dem om de ting, vi ikke har. Og videreformidle. Det gælder også i forhold til de officielle kommunepapirer: Vi kan hjælpe dem med de mangeartede opgaver, skabeloner og formularer. Vi vil dermed bane vej til kommunens mange eksperter. Vi tilbyder allerede appetitvækkere som debataftener og foredrag. Vi betragter faktisk disse som nogle af vore mest værdifulde basisvarer. Herefter kan borgerne fordybe sig yderligere: På aftenskolerne, på folkeuniversitet eller på andre uddannelsesinstitutioner. Koldingbibliotekerne bliver brugt flittigt af nydanskere fra lokalområderne. Vi vil også i fremtiden være et godt sted at være og at lære. Nydanskerne vil bl.a. kunne bruge nettet til at få oplysninger om rødderne og verden. Og vi vil give dem mulighed for at blive endnu klogere på Danmark og danskerne. Borgerne vil også i fremtiden blive offensivt inddraget i Koldingbibliotekernes udvikling. Nogle gange står bibliotekerne for det praktiske, andre gange er det borgerne, der er primus motor ved projekter HVIS ALLE BIBLIOTEKER HER I LANDET SÅ UD SOM DET og arrangementer. HER, ALTSÅ IKKE LIGESÅDAN, MEN HVIS DER VAR GJORT LIGE SÅ MEGET UD AF DET, SÅ VAR VI BEGYNDT AT KOMME HEN MOD ET SAMFUND, DER VAR VÆRD AT VÆRE I! (MANDLIG BIBLIOTEKSBRUGER, 18 ÅR) Koldingbibliotekerne bliver et åbent og imødekommende aktivitetssted: Et aktivitetssted, hvor borgerne, i stadig højere grad, selv er aktive og organiserer aktiviteterne. Hvor rum og pc er og it-værktøjer bliver stillet til rådighed. 10 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

11 Vi vil i : Udvikle tilbud, der styrker borgernes evner til at selektere og kombinere information, der øger deres kompetencer og demokratiske bevidsthed. Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 11

12 Strategi 2. Samarbejdspartnere og eksterne relationer Koldingbibliotekerne er et kulturcentrum for videnformidling. Men bibliotekerne er også facilitator og koordinator. Bibliotekerne synliggør, hvad der foregår i Kolding Kommune. Vi deltager allerede i en række netværk med forskellige aktører. Vi vil være synlige og opsøgende dér, hvor borgerne mødes: På arbejdspladser, i uddannelsesinstitutioner, i foreningerne og på nettet. Vi vil blive endnu dygtigere til at bruge og udvikle vore mange relationer og netværk og fortsætte med at give andre biblioteker idéer til nye partnerskaber. (Pt: Logistik- og servicerelaterede services og Offentligt Privat Partnerskab (OPP)). Men vi kan og gør allerede en hel, hel masse: Der er flere kulturelle aktiviteter end tidligere i det nye Koldingbibliotekerne. Et endnu større samarbejde med forskellige aktører: Med Ungdomsskolen, med Folkeuniversitetet, med Dansk-studiet på Syddansk Universitet og med foreninger. Vi vil i : Styrke biblioteksbetjeningen ved at samarbejde med andre biblioteksområder som uddannelsesbiblioteker, skolebiblioteker og andre, der arbejder med folkeoplysning både lokalt og regionalt. 12 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

13 ELLERS KAN EG JO SEIE AT DET STADIG ER KOLDINGBIBLIOTEKERNE SOM BLIVER TREKT FRAM AV BÅDE ARKITEKTANE OG ANDRE, NÅR VI DISKUTERER LØYSINGAR FOR VÅRT BIB- LIOTEK! (BIBLIOTEKSSJEF JORUNN JAATTEN SEL, TIME BIBLIOTEK) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 13

14 Strategi 3. Digital formidling og kommunikation Koldingbibliotekerne vil være en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling, både over for dem, der er it-dygtige og kan selv, og over for dem, der har brug for hjælp. Mange borgere kan selv søge på computeren hjemmefra: Det gælder ved materialesøgninger og -bestillinger, på netbiblioteker og på Koldingbibliotekernes egen hjemmeside. Det gælder ved søgning efter faktaoplysninger, kulturelle tilbud og billetbestillinger. Eller når de vil kommunikere med biblioteket. Næsten 40 % af danskerne har ingen eller kun yderst svage IKTfærdigheder 2. Her har alle biblioteker, også Koldingbibliotekerne, en udfordring. En fremtidsorienteret, digital ekspertgruppe skal hjælpe Koldingbibliotekerne yderligere fremad. "HVOR ER DET ALTSÅ BARE HELT PERFEKT. IKKE FLERE HÅBLØSE KØER PÅ DE BØGER, MAN DESPERAT SKAL BRUGE TIL SINE OPGAVER" Vi vil i : Deltage i nationale communities med andre biblioteker og relevante leverandører om udvikling af fælles web-løsninger, der kan videreudvikles lokalt. Formålet er at fremme en aktiv brugerdeltagelse og lette brugernes adgang til overskuelige web- og mobilløsninger. (STUDERENDE OM E-BØGER) 2. Borgernes IKT færdigheder i Danmark. Teknologisk Institut, Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

15 "JEG ØNSKER MIG ÉN AF DE DÉR MP3-DIMSER TIL FØDSELS- DAG, SÅ JEG KAN BRUGE LYDBØGER FRA COMPUTEREN. DET SER JO SLET IKKE SÅ INDVIKLET UD MIT BARNEBARN HAR VIST MIG DET" (83-ÅRIG KVINDE OM NETLYDBØGER) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 15

16 Strategi 4. Biblioteksdesign og indretning FANTASTISK BIBLIOTEK! TOTAL OPTUR! SYNES STA- DIG AT LÅNEAUTOMATERNE ER SPOOKY! OGSÅ DEM MAN AFLEVERER I!! (VISIONSTRÆ, KOLDING) Design er en del af Kolding Kommunes vision. Kommunen ser det som et middel til at udtrykke værdier, ambitioner og særlige styrker. Det kan være indenfor det visuelle. Det kan være i måden at planlægge på. Koldingbibliotekerne bygger videre på den vision. Vi har en designmanual, så borgerne kan genkende bibliotekerne i farver, i indretningen og i de skriftlige materialer, vi udsender. På den måde fremstår bibliotekerne enkle, klare og tydelige over for borgerne. Vi hjælper dem med at finde vej i bibliotekerne på egen hånd. Vi hjælper dem med at blive selvhjulpne. På en let måde. Bibliotekerne hænger sammen med byens rum. De fire biblioteker er en aktiv del af kulturoplevelserne i Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Kolding. I Kolding skal der arbejdes med biblioteket og Banegårdspladsen som et særligt oplevelsesrum. Og der skal arbejdes med bibliotekets placering i forhold til de andre store kulturinstitutioner, som danner en aktiv kulturakse i Koldings centrum. Det æstetiske udtryk i biblioteket skal være åbent, imødekommende. Indretningen skal i sig selv give oplevelser og læring. Signalere, at her er rart at være. Rummet skal fungere som frirum og mødested, skal invitere til aktivitet og inddrage brugerne som deltagere. Borgerne skal mærke deres ejerskab til biblioteket. Biblioteket skal signalere mangfoldighed. Biblioteket er det tredje sted. Mødestedet mellem hjem og arbejde. Biblioteksdesign og indretning afspejles også i det digitale bibliotek. Bibliotekets design understøtter information og læring gennem indretning og skiltning (f.eks. wayfinding). Der skal arbejdes med genkendelighed i udtrykket mellem det fysiske og det digitale bibliotek. Biblioteket skal signalere synergi og sammenhæng. Vi arbejder med nye udtryk, som kan åbne biblioteket for nye brugergrupper. Vi vil i : Undersøge hvordan det grænseløse bibliotek skabes. Fokus på udvikling af design af bibliotekstilbud både i fysiske og digitale rum. 16 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

17 BOMÆRKET SYMBOLISERER BIBLIOTEKETS 'ØJE' DELVIS OMGIVET AF RINGE DER KAN AFLÆSES SOM; 'INTEGRATION, INSPIRATION, INFORMATION' SOM RINGE I VAND DER SKABER SYNERGI. DER ER I UDFORMNINGEN AF DEN GRAFISKE PROFIL OG I SÆRDELESHED BIBLIOTEKETS LOGO, TILSTRÆBT ET DYNAMISK OG FARVERIGT UDTRYK, MED RIG MULIGHED FOR DEKORATIV ANVEN- DELSE. (KOLDINGBIBLIOTEKERNES DESIGNMANUAL) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 17

18 Strategi 5. Dygtigt personale Borgernes behov for biblioteksservice har ændret sig. Sloganet From Collection to Connection har været kendt i biblioteksverdenen i flere år. Det dækker over, at borgernes fokus bliver drejet bort fra bogsamlingerne mod de elektroniske biblioteker og globale netværkssamarbejder. Det er ikke længere nok at få hjælp til at finde en bog. Nu er der også brug for, at den enkelte bliver set og hørt. At den enkelte får en oplevelse. At der bliver snakket og diskuteret med biblioteksmedarbejderen undervejs. Det handler nu om mødet mellem mennesker i stedet for énvejskommunikation. Kort sagt: Fokus på brugerne i stedet for samling/ydelser/tilbud Fokus på læring og oplevelse - i stedet for ekspedition Fokus på dialog i stedet for at give faste facts og facit Fokus på møde mellem mennesker og brugerinvolvering Vi vil i : Udvikle medarbejdernes viden om forskellige målgruppers behov. Understøtte medarbejdernes kompetencer til at netværke og til at etablere nyttige partnerskaber. JEG SYNES, DET ER FEDT, FORDI I HJÆLPER EN, NÅR MAN HAR BRUG FOR DET, OG LUNDERSKOV SYNES, AT DET ER ET SMADDER- FEDT BIBLIOTEK. ESBEN 9 ÅR. 18 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

19 HVAD I SÅ END GØR MED BIBLIOTEKERNE, SÅ SKÆR IKKE PÅ PERSONALET. DET ER ABSOLUT DET ALLER, ALLER VIGTIGSTE FOR ET GODT BIBLIOTEK, AT DER ER VENLIGE OG KOMPE- TENTE MEDARBEJDERE, MAN KAN SPØRGE. MAN GÅR GLAD HJEM MED FORNEMMELSEN AF, AT MAN BÅDE HAR FÅET SINE ØNSKER OG SPØRGSMÅL OPFYLDT, OG AT MAN SAMTIDIG HAR HAFT EN GOD SAMTALE MED ET ENGAGERET MENNE- SKE. (VISIONSBLOGGEN ) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 19

20 KOLDINGBIBLIOTEKERNE Tlf: Mail: KOLDING BIBLIOTEK SLOTSSØVEJEN KOLDING CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK NØRREGADE CHRISTIANSFELD LUNDERSKOV BIBLIOTEK KOBBELVÆNGET LUNDERSKOV VAMDRUP BIBLIOTEK JERNBANEGADE VAMDRUP VESTER NEBEL BIBLIOTEKSSTATION DAGLI BRUGSEN KOLDINGVEJ EGTVED

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Biblioteket, bogen og brugeren

Biblioteket, bogen og brugeren Biblioteket, bogen og brugeren Af Michael Linde Larsen Indledning Der var engang hvor litteraturen hovedsagligt var forbundet med alvor og det at læse var et dannelsesprojekt. Jørgen Thorgård bestyrede

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK

SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK SEPTEMBER 2008 REACH OUT! WWW.KUM.DK REACH OUT! INSPIRATION TIL BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION I KULTURENS VERDEN Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe Oktober 2008 Projektgruppen: Julie

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia En ny vej i livet - Integration i Fredericia Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens

Læs mere