Koldingbibliotekerne borger for fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koldingbibliotekerne borger for fremtiden"

Transkript

1 Koldingbibliotekerne borger for fremtiden Visioner, mål og fremtid

2 UDARBEJDET AF: KONSULENTFIRMAET KNUDSEN SYD For Koldingbibliotekerne. Fotos: Jesper Tobias Albrechtsen, Peter Bech, Lars Skaaning & Hanne Marie Knudsen Grafik: IC Design

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 VORES VISION 6 UDGANGSPUNKT: LÆRING - KULTUR - OPLEVELSER 8 FEM STRATEGIER OG UDVIKLINGSMÅL: 1. DEMOKRATI OG KOMPETENTE MEDBORGERE SAMARBEJDSPARTNERE OG EKSTERNE RELATIONER DIGITAL FORMIDLING OG KOMMUNIKATION BIBLIOTEKSDESIGN OG INDRETNING DYGTIGT PERSONALE 18

4 Indledning Kolding Kommunes Kulturudvalg og Koldingbibliotekerne igangsatte i 2008 en ambitiøs og omfattende visionsproces for bibliotekerne. Næsten 400 mennesker bidrog på forskellig vis med ideer, kommentarer, indlæg, deltagelse i arbejdsmøder og videnudveksling. Ideer fra hele visionsprocessen er samlet op og beskrevet her. Med inspiration fra de mange bidrag har vi valgt følgende vision: Koldingbibliotekerne - borger for fremtiden Visionen rummer fortiden samtidig med, at den er fremtidsfokuseret. Læring kultur oplevelser hver dag! På Koldingbibliotekerne har vi kulturelle og lærerige oplevelser. Hver dag. Vi lytter til de mange bidrag: At arrangementer skal være forbundet med fællesskaber. At deltagerne gerne selv vil være aktive. At borgerne ikke har noget imod at være selvhjulpne inde i bibliotekerne. På den måde får vi mere tid til at samarbejde ud af huset og starte nyt. Vi vil især være en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling, både over for de it-dygtige, og over for dem, der har brug for hjælp. Og vi vil tage udfordringerne op, når brugernes behov ændrer sig. Vi vil udvikle os i forhold til alle kommunens borgere. Vi har mange ønsker til fremtiden. 4 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

5 For at nå vores vision, er følgende fem strategier valgt: Demokrati og kompetente medborgere Samarbejdspartnere og eksterne relationer Digital formidling og kommunikation Biblioteksdesign og indretning Dygtigt personale Der er formuleret ambitiøse udviklingsmål for alle områder. De kan holde mange år ud i fremtiden. Men først og fremmest gælder de for Det er det, vi vil. God læse- og arbejdslyst. Januar Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 5

6 Vores vision Koldingbibliotekerne - borger for fremtiden Vores vision rummer historien og fortiden, samtidig med at den er fremadrettet og fremtidsfokuseret: Vi borger for fremtiden. Ikke blot på bibliotekerne og for vores brugere men for borgernes adgang til et tidssvarende tilbud, der afspejler mangfoldigheden i samfundet. Koldingbibliotekerne er i dag ét samlet biblioteksvæsen. Og alligevel er de enkelte lokalbiblioteker noget særligt. De afspejler dét lokalsamfund, de hver især er en del af. Samtidig lever Koldingbibliotekerne op til folkebibliotekernes formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Koldingbibliotekerne vil være for alle borgere. Vi vil udvikle os i forhold til alle kommunens borgere: Vi vil være på forkant, og vi vil udfordre. Vi vil præsentere nye ting, vi vil vejlede, og vi vil inspirere. Vi vil klæde brugerne på oplevelsesmæssigt, kulturelt og læringsmæssigt. Borgerne er aktive i dag. De er ikke længere passive modtagere af kulturtilbud. Mange vil allerhelst selv udøve og agere, skrive og producere. Den digitale udvikling betyder, at megen kontakt med brugerne nu foregår over nettet. Det gælder i formidlingen, i informationssøgningen, ved salg af billetter og meget andet. Men vi vil selvfølgelig også opsøge og invitere de it-glade brugere til kulturaktiviteter live. Vi vil lytte til brugernes gode initiativer. Vi vil opfylde alle de spændende ønsker, vi har mulighed for. Vi har selv mange gode ideer. Og vi vil i allerhøjeste grad have fokus på de borgere, der endnu ikke bruger os. Vi vil fjerne de dørtrin, vi tror, der spærrer. Vi mener det alvorligt, når vi siger: Koldingbibliotekerne er for alle. 6 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

7 ALLE PROJEKTER OG AKTIVITETER SKAL HAVE ANTENNERNE UDE I FORHOLD TIL NYE UDTRYKSFORMER, KANALER OG MEDIER I FOR- HOLD TIL DE MÅLGRUPPER, DER ARBEJDES MED. FORMÅLET ER AT AFPRØVE SKÆVE VINKLER, EKSPERIMENTERE, FINDE NYE VEJE, FÅ NYE OG ANDRE BRUGERE I TALE, BLIVE OVERRASKET OG SKABE GEN- NEMSLAGSKRAFT OG SAMTIDIG LÆRE AF DET, DER IKKE VIRKER! (ARBEJDSGRUPPEN FOR MARKEDSFØRING) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 7

8 Vores udgangspunkt BEVAR DE SMÅ BIBLIOTEKER I LOKALSAMFUNDENE. DET ER MEGET VIGTIGT AT BEVARE BIBLIOTEKSKULTUREN HER, SÅ IKKE MINDST BØRNENE KAN MÆRKE BØGERNE! (VISIONSTRÆ, LUNDERSKOV) Læring kultur oplevelser hver dag! På Koldingbibliotekerne har vi kulturelle og lærerige oplevelser. Hver dag. Og hverdage er der jo flest af! Bibliotekets brugere ønsker at opleve noget kulturelt sammen med andre. Derfor vil vi hele tiden overveje måden at formidle på. Arrangementer skal være forbundet med fællesskaber. Og deltagerne må gerne være aktive. Vi tænker i kulturel kommunikation. Vi tænker i et mødested mellem den professionelle og brugeren. Fra kulturformidling med bibliotekets folk som afsendere til kultur som kulturel kommunikation. Tingene lykkes, når biblioteksfolk og brugerne bliver klogere sammen. Vi tænker i krydsfelter. Gerne med et stænk af brugbar og nyttig anarki og kreativitet. Vi tænker i mennesker og mangfoldighed i stedet for faste kasser. Vi tænker i brede aktiviteter i stedet for aldersgrupper. Det er langt bedre at inkludere end at ekskludere. Og vi skal alle opleve noget nyt. Det utraditionelle er det mest interessante. Det mest overraskende er det sjoveste. TO ÅRLIGE PIGER: PIGE 1: DET HER ER ET GODT STED AT LAVE LEKTIER! PIGE 2: JA, DET ER GODT, DER ER NOGEN, DER HAR OPFUN- DET BIBLIOTEKET! Vi tilbyder de professionelle rammer. Vi har arrangementserfaring og logistiske kompetencer. Vi arbejder professionelt med kulturformidling. Vi sætter noget i gang. Koldingbibliotekerne er rum for læring, hvor alle brugere vil lære noget. Det gælder bøger. Det gælder film. Det gælder de elektroniske måder at kommunikere på. Her kan brugerne drøfte aktuelle emner med hinanden. Man kan kombinere ting og oplysninger på nye måder. Overalt bliver man inspireret. Strategien for de kommende år er helt afhængig af ovenstående. Men også den deciderede læringsvinkel, uddannelsen og kvalificeringen er vigtig: Skoler og folkebiblioteker skal samarbejde. F.eks. om skolestart, sprogstimulering og læseglæde. Vi skal gøre det tydeligt for både lærere og forældre, hvad folkebibliotekerne kan bruges til. Vi har mange gode erfaringer med at styrke både læseevnen og læselysten. Vi vil inspirere meget mere i den retning. Give gode læseoplevelser og lyst til bogen og litteraturen. Og vi vil også lave skriveværksteder. Og hjælpe de læsesvage og nye borgere, der har bosat sig i vores lokalområder. 8 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

9 For at kunne leve op til vores vision har vi på baggrund af vores omfattende borgerinddragelse valgt følgende 5 strategier: 1. Demokrati og kompetente medborgere 2. Samarbejdspartnere og eksterne relationer 3. Digital formidling og kommunikation 4. Biblioteksdesign og indretning 5. Dygtigt personale. Der er formuleret ambitiøse udviklingsmål for alle områder. For alle udviklingsmål vil der være særligt fokus på metoder 1, som aktivt inddrager brugerne. Som når uden for de traditionelle rammer. Som får os alle til at indgå i fællesskaber. Som får os til at tænke i nye måder. Både på det fysiske bibliotek og i det virtuelle. Strategierne bliver uddybet og udviklingsmål beskrevet på de følgende sider. 1. REACH OUT! - Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe. Oktober Af Julie Haagen et al. Kulturministeriet, Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 9

10 Strategi 1. Demokrati og kompetente medborgere Der stilles store krav for at være en kompetent medborger i dag. Det er slet ikke nok at kunne regne, skrive og læse. Vi skal nu være i stand til at selektere. Vi skal være stand til at kombinere. Vi skal være i stand til at kommunikere. Vi vil tilbyde borgerne at blive endnu mere kompetente. Vi vil bruge alt det digitale og lære dem at kombinere de ting, vi har: Lyd, billeder og bøger. Og vi vil oplyse dem om de ting, vi ikke har. Og videreformidle. Det gælder også i forhold til de officielle kommunepapirer: Vi kan hjælpe dem med de mangeartede opgaver, skabeloner og formularer. Vi vil dermed bane vej til kommunens mange eksperter. Vi tilbyder allerede appetitvækkere som debataftener og foredrag. Vi betragter faktisk disse som nogle af vore mest værdifulde basisvarer. Herefter kan borgerne fordybe sig yderligere: På aftenskolerne, på folkeuniversitet eller på andre uddannelsesinstitutioner. Koldingbibliotekerne bliver brugt flittigt af nydanskere fra lokalområderne. Vi vil også i fremtiden være et godt sted at være og at lære. Nydanskerne vil bl.a. kunne bruge nettet til at få oplysninger om rødderne og verden. Og vi vil give dem mulighed for at blive endnu klogere på Danmark og danskerne. Borgerne vil også i fremtiden blive offensivt inddraget i Koldingbibliotekernes udvikling. Nogle gange står bibliotekerne for det praktiske, andre gange er det borgerne, der er primus motor ved projekter HVIS ALLE BIBLIOTEKER HER I LANDET SÅ UD SOM DET og arrangementer. HER, ALTSÅ IKKE LIGESÅDAN, MEN HVIS DER VAR GJORT LIGE SÅ MEGET UD AF DET, SÅ VAR VI BEGYNDT AT KOMME HEN MOD ET SAMFUND, DER VAR VÆRD AT VÆRE I! (MANDLIG BIBLIOTEKSBRUGER, 18 ÅR) Koldingbibliotekerne bliver et åbent og imødekommende aktivitetssted: Et aktivitetssted, hvor borgerne, i stadig højere grad, selv er aktive og organiserer aktiviteterne. Hvor rum og pc er og it-værktøjer bliver stillet til rådighed. 10 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

11 Vi vil i : Udvikle tilbud, der styrker borgernes evner til at selektere og kombinere information, der øger deres kompetencer og demokratiske bevidsthed. Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 11

12 Strategi 2. Samarbejdspartnere og eksterne relationer Koldingbibliotekerne er et kulturcentrum for videnformidling. Men bibliotekerne er også facilitator og koordinator. Bibliotekerne synliggør, hvad der foregår i Kolding Kommune. Vi deltager allerede i en række netværk med forskellige aktører. Vi vil være synlige og opsøgende dér, hvor borgerne mødes: På arbejdspladser, i uddannelsesinstitutioner, i foreningerne og på nettet. Vi vil blive endnu dygtigere til at bruge og udvikle vore mange relationer og netværk og fortsætte med at give andre biblioteker idéer til nye partnerskaber. (Pt: Logistik- og servicerelaterede services og Offentligt Privat Partnerskab (OPP)). Men vi kan og gør allerede en hel, hel masse: Der er flere kulturelle aktiviteter end tidligere i det nye Koldingbibliotekerne. Et endnu større samarbejde med forskellige aktører: Med Ungdomsskolen, med Folkeuniversitetet, med Dansk-studiet på Syddansk Universitet og med foreninger. Vi vil i : Styrke biblioteksbetjeningen ved at samarbejde med andre biblioteksområder som uddannelsesbiblioteker, skolebiblioteker og andre, der arbejder med folkeoplysning både lokalt og regionalt. 12 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

13 ELLERS KAN EG JO SEIE AT DET STADIG ER KOLDINGBIBLIOTEKERNE SOM BLIVER TREKT FRAM AV BÅDE ARKITEKTANE OG ANDRE, NÅR VI DISKUTERER LØYSINGAR FOR VÅRT BIB- LIOTEK! (BIBLIOTEKSSJEF JORUNN JAATTEN SEL, TIME BIBLIOTEK) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 13

14 Strategi 3. Digital formidling og kommunikation Koldingbibliotekerne vil være en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling, både over for dem, der er it-dygtige og kan selv, og over for dem, der har brug for hjælp. Mange borgere kan selv søge på computeren hjemmefra: Det gælder ved materialesøgninger og -bestillinger, på netbiblioteker og på Koldingbibliotekernes egen hjemmeside. Det gælder ved søgning efter faktaoplysninger, kulturelle tilbud og billetbestillinger. Eller når de vil kommunikere med biblioteket. Næsten 40 % af danskerne har ingen eller kun yderst svage IKTfærdigheder 2. Her har alle biblioteker, også Koldingbibliotekerne, en udfordring. En fremtidsorienteret, digital ekspertgruppe skal hjælpe Koldingbibliotekerne yderligere fremad. "HVOR ER DET ALTSÅ BARE HELT PERFEKT. IKKE FLERE HÅBLØSE KØER PÅ DE BØGER, MAN DESPERAT SKAL BRUGE TIL SINE OPGAVER" Vi vil i : Deltage i nationale communities med andre biblioteker og relevante leverandører om udvikling af fælles web-løsninger, der kan videreudvikles lokalt. Formålet er at fremme en aktiv brugerdeltagelse og lette brugernes adgang til overskuelige web- og mobilløsninger. (STUDERENDE OM E-BØGER) 2. Borgernes IKT færdigheder i Danmark. Teknologisk Institut, Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

15 "JEG ØNSKER MIG ÉN AF DE DÉR MP3-DIMSER TIL FØDSELS- DAG, SÅ JEG KAN BRUGE LYDBØGER FRA COMPUTEREN. DET SER JO SLET IKKE SÅ INDVIKLET UD MIT BARNEBARN HAR VIST MIG DET" (83-ÅRIG KVINDE OM NETLYDBØGER) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 15

16 Strategi 4. Biblioteksdesign og indretning FANTASTISK BIBLIOTEK! TOTAL OPTUR! SYNES STA- DIG AT LÅNEAUTOMATERNE ER SPOOKY! OGSÅ DEM MAN AFLEVERER I!! (VISIONSTRÆ, KOLDING) Design er en del af Kolding Kommunes vision. Kommunen ser det som et middel til at udtrykke værdier, ambitioner og særlige styrker. Det kan være indenfor det visuelle. Det kan være i måden at planlægge på. Koldingbibliotekerne bygger videre på den vision. Vi har en designmanual, så borgerne kan genkende bibliotekerne i farver, i indretningen og i de skriftlige materialer, vi udsender. På den måde fremstår bibliotekerne enkle, klare og tydelige over for borgerne. Vi hjælper dem med at finde vej i bibliotekerne på egen hånd. Vi hjælper dem med at blive selvhjulpne. På en let måde. Bibliotekerne hænger sammen med byens rum. De fire biblioteker er en aktiv del af kulturoplevelserne i Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Kolding. I Kolding skal der arbejdes med biblioteket og Banegårdspladsen som et særligt oplevelsesrum. Og der skal arbejdes med bibliotekets placering i forhold til de andre store kulturinstitutioner, som danner en aktiv kulturakse i Koldings centrum. Det æstetiske udtryk i biblioteket skal være åbent, imødekommende. Indretningen skal i sig selv give oplevelser og læring. Signalere, at her er rart at være. Rummet skal fungere som frirum og mødested, skal invitere til aktivitet og inddrage brugerne som deltagere. Borgerne skal mærke deres ejerskab til biblioteket. Biblioteket skal signalere mangfoldighed. Biblioteket er det tredje sted. Mødestedet mellem hjem og arbejde. Biblioteksdesign og indretning afspejles også i det digitale bibliotek. Bibliotekets design understøtter information og læring gennem indretning og skiltning (f.eks. wayfinding). Der skal arbejdes med genkendelighed i udtrykket mellem det fysiske og det digitale bibliotek. Biblioteket skal signalere synergi og sammenhæng. Vi arbejder med nye udtryk, som kan åbne biblioteket for nye brugergrupper. Vi vil i : Undersøge hvordan det grænseløse bibliotek skabes. Fokus på udvikling af design af bibliotekstilbud både i fysiske og digitale rum. 16 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

17 BOMÆRKET SYMBOLISERER BIBLIOTEKETS 'ØJE' DELVIS OMGIVET AF RINGE DER KAN AFLÆSES SOM; 'INTEGRATION, INSPIRATION, INFORMATION' SOM RINGE I VAND DER SKABER SYNERGI. DER ER I UDFORMNINGEN AF DEN GRAFISKE PROFIL OG I SÆRDELESHED BIBLIOTEKETS LOGO, TILSTRÆBT ET DYNAMISK OG FARVERIGT UDTRYK, MED RIG MULIGHED FOR DEKORATIV ANVEN- DELSE. (KOLDINGBIBLIOTEKERNES DESIGNMANUAL) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 17

18 Strategi 5. Dygtigt personale Borgernes behov for biblioteksservice har ændret sig. Sloganet From Collection to Connection har været kendt i biblioteksverdenen i flere år. Det dækker over, at borgernes fokus bliver drejet bort fra bogsamlingerne mod de elektroniske biblioteker og globale netværkssamarbejder. Det er ikke længere nok at få hjælp til at finde en bog. Nu er der også brug for, at den enkelte bliver set og hørt. At den enkelte får en oplevelse. At der bliver snakket og diskuteret med biblioteksmedarbejderen undervejs. Det handler nu om mødet mellem mennesker i stedet for énvejskommunikation. Kort sagt: Fokus på brugerne i stedet for samling/ydelser/tilbud Fokus på læring og oplevelse - i stedet for ekspedition Fokus på dialog i stedet for at give faste facts og facit Fokus på møde mellem mennesker og brugerinvolvering Vi vil i : Udvikle medarbejdernes viden om forskellige målgruppers behov. Understøtte medarbejdernes kompetencer til at netværke og til at etablere nyttige partnerskaber. JEG SYNES, DET ER FEDT, FORDI I HJÆLPER EN, NÅR MAN HAR BRUG FOR DET, OG LUNDERSKOV SYNES, AT DET ER ET SMADDER- FEDT BIBLIOTEK. ESBEN 9 ÅR. 18 Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid

19 HVAD I SÅ END GØR MED BIBLIOTEKERNE, SÅ SKÆR IKKE PÅ PERSONALET. DET ER ABSOLUT DET ALLER, ALLER VIGTIGSTE FOR ET GODT BIBLIOTEK, AT DER ER VENLIGE OG KOMPE- TENTE MEDARBEJDERE, MAN KAN SPØRGE. MAN GÅR GLAD HJEM MED FORNEMMELSEN AF, AT MAN BÅDE HAR FÅET SINE ØNSKER OG SPØRGSMÅL OPFYLDT, OG AT MAN SAMTIDIG HAR HAFT EN GOD SAMTALE MED ET ENGAGERET MENNE- SKE. (VISIONSBLOGGEN ) Koldingbibliotekerne: Visioner, mål og fremtid 19

20 KOLDINGBIBLIOTEKERNE Tlf: Mail: KOLDING BIBLIOTEK SLOTSSØVEJEN KOLDING CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK NØRREGADE CHRISTIANSFELD LUNDERSKOV BIBLIOTEK KOBBELVÆNGET LUNDERSKOV VAMDRUP BIBLIOTEK JERNBANEGADE VAMDRUP VESTER NEBEL BIBLIOTEKSSTATION DAGLI BRUGSEN KOLDINGVEJ EGTVED

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København 07.03.13 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Folkebibliotekerne i vidensamfundet OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Handlingsplan for 2012/13/14 Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Åbne Biblioteker Hvad: Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012. Tid: 2012 personale i Gudme,

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2013-2014 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Mål i aftalen 5. Opfølgning på mål 6. Økonomi 7. Gensidige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde.

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde. TALEPAPIR Dato: 8. november 2006 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: Sagsbeh.: MBK Fil-navn: biblioteksindsats-9- nov-talepunkter- Integrationsministerens tale ved fælles lancering/pressemøde for kulturministeren

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere