TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om produktionsstøtte til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Tilbage til rødderne" Ansøgning om støtte til Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival Kastrupgårdsamlingens årsrapport Kastrupgårdsamlingens årsregnskab Ny naturskolebygning for de 0-6 årige Kulturmøde på Mors den august Eventuelt...16 Bilagsoversigt

3 Kultur- og Fritidsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/13129 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Kultur- og Fritidsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/13129 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ a. Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni 2015 b. Referat fra Foreningsudvalgsmøde den 11. juni 2015 c. Referat fra Musikskolebestyrelsesmøde den 3. juni 2015 d. Glemmer Du nr. 3, 2015 e. Kulturhuset Kastrup Bio, program juni-juli 2015 f. Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker g. Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker h. Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker i. Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker j. Nyt fra KulturErhverv k. Fritid og Samfunds program for repræsentantskabsmøde 1. juni 2015 l. Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark den 28. april 2015 m. Vild med sport, -idrætsdag i Vallensbæk n. Invitation til konference om bevægelse i skolen Bevægelse på Tværs INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At punkterne a n tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni / Åben Referat af Foreningsudvalgsmøde /15 3

5 Kultur- og Fritidsudvalget d Åben Referat af musikskolebestyrelsesmøde den 3.juni /15 4 Åben Glemmer Du nr /15 5 Åben Kulturhuset Kastrup Bio, program juni- juli /15 6 Åben Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 7 Åben Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 8 Åben Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 9 Åben Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 10 Åben Nyt fra KulturERhverv /15 11 Åben Fritid- og Samfunds program repræsentantskabsmøde 1. juni 91451/ Åben Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark, den 28,april /15 13 Åben Vild med sport, - idrætsdag i Vallensbæk 20. august /15 14 Åben Invitation til konference om bevægelse i skolen, - Bevægelse på Tværs /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Kultur- og Fritidsudvalget d Ansøgning om produktionsstøtte til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Tilbage til rødderne" Åben sag Sagsnr.: 15/14602 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Rasmus Lund Nielsen Byens Forlag om støtte til at producere og udgive en bog med arbejdstitlen Tilbage til rødderne. Byens Forlag har indgået en aftale med journalist Lotte Dalgaard og fotograf Britt Lindemann om bogprojektet. Via interview med komiker og radiovært Christian Fuhlendorff kommer Tårnby med i bogen, både i tekst og billeder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bogen skal indeholde ti interviews med kendte danskere, der bor i samme område, hvor de voksede op. Derudover vises fotos af den interviewedes yndlingssteder i området. På den måde kan man bruge bogen til en guide til at se nogle mindre eksponerede egne i Danmark og specielle steder, hvor der knytter sig en historie til, fortalt af de interviewede. Når bogen er trykt, sendes det enkelte interview ud til den pågældende lokalavis i området, som kan trykke interviewet gratis. Derudover sendes bogen til anmeldere, regionale tv-stationer mv. ØKONOMI Forlaget aflønner journalist og fotograf men søger om kr. til hjælp til aflønning af grafiker, trykningen af bogen, transportudgifter mm. Til gengæld trykkes Tårnby Kommunes logo i bogen med tak for støtten, og forlaget kvitterer desuden med fem eksemplarer. Et evt. tilskud afholdes over kontoen Andre kulturelle formål Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t. ca kr. på denne konto. Budget for bogudgivelsen vedlagt. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At ansøgningen om et tilskud drøftes. 2. At udgiften til et evt. tilskud kan afholdes over kontoen Andre kulturelle formål 5

7 Kultur- og Fritidsudvalget d /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om produktionsstøtte til bog.doc /15 2 Åben Budget for bogprojektet med arbejdstitlen - Tilbage til rødderne.docx /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Der meddeles afslag i det publikationen kun vurderes at have perifer betydning for Tårnby Kommune. 6

8 Kultur- og Fritidsudvalget d Ansøgning om støtte til Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby Åben sag Sagsnr.: 15/15238 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Foreningen for Ungdomsharmoniorkester i Tårnby, om støtte til gennemførelse af orkestrets 20 år jubilæums rejse til Prag i perioden 25. juli -1. august ØKONOMI Jubilæumsturen for de ca. 30 unge deltagere får økonomisk støtte fra forældreforeningen FUT, som også har arbejdet med at få etableret rejsearrangementet Tilskuddet fra forældreforeningen er på kr. Deltagerbetalingen er på 3500 kr. pr. deltager Budget og program for turen er vedlagt som bilag. Et evt. tilskud vil kunne bevilges fra kontoen Andre kulturelle formål. Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t. ca kr. på denne konto. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: /SHJ 1. At ansøgningen om et tilskud drøftes 2. At udgiften til et evt. tilskud kan afholdes over kontoen Andre kulturelle formål BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning og budget for økonomisk støtte til Prag-tur /15 2 Åben Program for Prag 2015.pdf /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Der bevilges 8000 kr. i tilskud. 7

9 Kultur- og Fritidsudvalget d Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/14171 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Amager Musikfestival om tilskud for 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Amager Musikfestival har eksisteret i 42 år, og arrangeres af 13 kirker på Amager. Festivalen finder sted hvert år i september/oktober, hvor der afholdes koncerter i hver af de deltagende kirker. Foruden koncerterne er der tradition for uddeling af en talentpris til en ung orgelstuderende, samt tradition for en orgelstafet hvor alle festivalens organister sætter hinanden stævne og spiller et mindre stykke hver. ØKONOMI Regnskabet 2014 fra Amager Musikfestival viser et underskud på 14,61 kr. og en egenkapital på 152,84 kr. Et evt. tilskud på kr. kan afholdes over kontoen Musikarrangementer. Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t. ca kr. på denne konto. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At Amager Musikfestival bevilges et driftstilskud for 2015 på kr. 2. At tilskuddet afholdes over kontoen Musikarrangementer. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning, Amager Musikfestival 2015.pdf 99469/15 2 Åben Projekt, Amager Musikfestival 2015.pdf 99473/15 3 Åben Program, Amager Musikfestival.pdf 99474/15 4 Åben Budget 2015, Amager Musikfestival.pdf 99476/15 5 Åben Regnskab 2014, Amager Musikfestival.pdf /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Kultur- og Fritidsudvalget d Kastrupgårdsamlingens årsrapport 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/16203 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Hermed fremsendes Kastrupgårdsamlingens årsrapport der blev godkendt på Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 Kastrupgårdsamlingen er Tårnby Kommunes statsanerkendte kunstmuseum. Ifølge vedtægterne er museets sat i verden for at udbrede kendskabet til kunst, med udgangspunkt i museets status som grafiksamling. Det sker via afholdelse af 3-4 særudstillinger årligt, samt den generelle varetagelse af de opgaver som museumsloven stiller til statsanerkendte museer i forhold til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museet har desuden en skoletjeneste og en billedskole. Museets grafiksamling rummer pt værker. Heraf er 60 værker, af henholdsvis Michael Kvium, Vibeke Tøjner, Benny Dröscher, Frodo Mikkelsen, Knud Odde og Anders Brinch tilgået samlingen i I 2014 har museet lavet nyophængninger af fra museets grafiksamling af Michael Kvium, Knud Odde og af Erik A. Frandsens grafik. Museets særudstillinger var med henholdsvis Søren Hagen (maleri), Asger Jorn (grafik), Jørgen Rømer (grafik), Hanne Varming (skulptur) og Erik A. Frandsen (grafik). Museet udgav publikationer til alle særudstillingerne. Heraf er 3 forskningsreleterede udgivelser. Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet, der blev iværksat i 2013, blev evalueret i Styrelsen konkluderede, at museets arbejde med de anbefalede indsatsområder (hjemmeside, PR-synlighed, skoletjeneste, formidling og forskning) er godt i vej. Kastrupgårdsamlingen ansatte i 2014 museumsinspektør cand. mag. Mette Sandhoff Mansa som ny museumsleder og cand. mag Kristian Rasmussen som ny museumsinspektør. Besøgstallet i 2014 var personer Heraf: 23 omvisninger og 6 arrangementer med i alt: 1088 deltagere Skoletjenesten: 37 grupper elever/lærere Børn i privat regi: 211 Der er tale om en stigning på 11 procent i forhold til besøgstallet for 2013 (10.685) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget At Kastrupgårdsamlingens årsrapport for 2014 godkendes 9

11 Kultur- og Fritidsudvalget d /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastrupgårdsamlingen årsrapport 2014.pdf /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Kultur- og Fritidsudvalget d Kastrupgårdsamlingens årsregnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/16176 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Kastrupgårdsamlingens (KGS) årsregnskab blev godkendt af Kastrupgårdsamlingens bestyrelse på et møde den 1. juni Regnskabet, se bilag 1, fremsendes nu til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget med følgende bemærkninger: Overordnet set stemmer KGS årsregnskab fint med en forbrugsprocent 103 trods for højt budgetteret billetindtægt. Cafévirksomhed. Forbrugstallene både indkøb og salg - er ca. det halve af det budgetterede. Skyldes for optimistiske budgettal baseret på tidligere år. Kataloger, plakater, postkort. Forbrugstallet er ca højere end budgetteret, men udlignes af indtægt på fondsmidler. Indtægten på salg er noget lavere end budgetteret. Skyldes for optimistiske budgettal baseret på tidligere år. Entréindtægter: Indtægten er ca lavere end budgetteret. Skyldes for optimistiske budgettal. Der foreligger forslag til regulering for budget Kunstindkøb: Budget og forbrug balancerer. Ledelse og administration. Der er et merforbrug på ca Skyldes afregning af feriepenge mv. til afgående museumsleder. Skoletjeneste. Skoletjenesten har blandt andet p.g.a. personaleskift og folkeskole reform, ikke brugt de midler der var afsat, men vil blive opprioriteret i Udstillinger. Forbrugstallet er ca højere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes ekstra udgifter til kurator. Kastrupgårdsamlingen. (Løn fag-og servicepersonale, administrationsudg., telefoni, møder/rejser og porto m.m.). Der er et mindreforbrug på ca Skyldes at noget af lønudgiften er omkonteret til posten Ledelse og administration se ovenfor. Udligner derfor delvis merforbruget. Inventar. 11

13 Kultur- og Fritidsudvalget d Mindreforbrug på ca Skyldes lang leveringstid på bestilt vare. Først bogført i Grunde og bygninger. Merforbrug på ca Billedskole. Lille mindreforbrug på lønudgifter. Skyldes aflysninger af undervisningstimer. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At Kastrupgårdsamlingens årsregnskab godkendes og efterfølgende fremsendes til Kulturstyrelsen /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastrupgårdsamlingens regnskab /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Kultur- og Fritidsudvalget d Ny naturskolebygning for de 0-6 årige. Åben sag Sagsnr.: 15/15605 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Tårnby Naturskoles bestyrelse har godkendt, at der arbejdes med ideen om en ny naturskolebygning for de yngste børn i Tårnby Kommune. Naturpark Amager har fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Nordea-fonden på kr. til at udarbejde et eksemplarisk byggeprogram for en sådan naturskole. Med udgangspunkt i Tårnby Naturskole. I den forbindelse er der udarbejdet et koncept for en naturskolebygning hvor hovedprincipperne er: Beskrivelse af baggrund og status, herunder at nuværende rammer er begrænsende for naturskolens arbejde Sammenhænge til kommunale indsatsområder; Handleplan for Naturvidenskab ; Sundhedspolitik 2020; Naturpark Amager. Sammenhænge til nationale perspektiver Beskrivelse af konkrete forhold og ønsker til bygning Se bilag UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Procesforløbet i forhold til udvikling af et byggeprogram har været og vil blive som følger: 18. februar: Møde med lokale Naturambassadører 4. maj: Møde med arkitekt, byggeprogram 26. maj: Udviklingsworkshop med pædagoger, institutionsledere og pædagogiske konsulenter fra Tårnby 28. maj: Udviklingsworkshop med øvrige interessenter, Naturpark Amager m.v juni: Studietur Juli-august: Byggeprogrammet færdiggøres Ultimo 2015 vil en sag baseret på ovenstående proces vedr. anlæg af en ny naturskolebygning blive fremsendt til Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget. ØKONOMI I august måned afholdes møder med interesserede fonde ud fra den præmis, at ca. halvdelen af bygningen skal finansieres af fonde. Anlægsudgiften forventes at blive ca. 4 mio. kr. Driftsudgifterne til en ny naturskolebygning for de yngste vil begrænse sig til el, vand og 13

15 Kultur- og Fritidsudvalget d varme samt vedligehold, idet de indholdsmæssige aktiviteter i forhold til målgruppen allerede finder sted på Tårnby Naturskole. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At konceptet for en ny naturskolebygning godkendes 2. At processen vedr. udvikling af eksemplarisk byggeprogram for ny naturskolebygning tages til efterretning 3. At sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Koncept Ny Naturskole 12 apr.pdf /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Kultur- og Fritidsudvalget d Kulturmøde på Mors den august 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/15009 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund RESUMÉ Kulturmødet på Mors finder sted i Nykøbing Mors den august I løbet af Kulturmødet gennemføres en række samtaler mellem vidende og visionære personer fra dansk kunst- og kulturliv, erhvervsliv og politik. Diskussionen sættes i gang på scenen, men deltagerne i salen opfordres til at deltage aktivt undervejs. Debatterne afholdes i Musikværkets store sal. Enhver samtale om kunst er gold, hvis den ikke omgives af kunsten selv. Derfor vil der i området rundt om Musikværket og rundt om i hele byen foregå en bred kulturfestival. Her kan du møde aktuel kunst inden for film, musik, litteratur, billedkunst, scenekunst m.v. En række kuratorer sikrer, at det kunstneriske niveau bliver højt, og at det nyskabende får plads. Herudover kan du under åben scene opleve institutioner, professionelle og dygtige amatører fra hele landet, der bidrager til festivalens program. Festivalen finder sted i de samme 48 timer som debatterne og dog, for musikken fortsætter til ud på lørdag aften den 22. aug. Kulturmødet arrangeres af Morsø Kommune og Region Nordjylland. Se mere på: ØKONOMI Det er gratis at deltage i Kulturmødet Prisen pr. person for ophold inklusive bustransport t/r vil være 1595,- pr. person ved to personer i to enkeltværelser med fælles bad. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget At deltagelse i Kulturmødet overvejes idet evt. tilmeldinger skal videresendes til og godkendes i Økonomiudvalget /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Einer Lyduch og Jens Lauridsen ønsker at deltage. Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget. 15

17 Kultur- og Fritidsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/13129 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen, Paw Karslund INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Peter Günther, Teknisk Forvaltning, orienterede om Skelarbejdet på Trekanten og Skaftet. På Trekanten er arbejdet afsluttet. På Skaftet er man i gang. Peter Günther orienterede endvidere om vandskaden i Pilegårdsbadet. Det er en alvorlig skade. Et meget forsigtigt bud på hvornår badet kan genåbne er 1. januar Men der er fortsat mange ubekendte faktorer. Einer Lyduch orienterede om arbejdet med den kommende regionale kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen. Einer Lyduch orienterede om at Tårnby Kommune sammen med to andre kommuner er nomineret til en Aften-skole pris i kategorien Årets aftenskolekommune. Prisuddelingen finder sted i Tivoli Friheden i Århus den 14. august. Bibliotekschefen orienterede om udviklingsarbejdet vedr. ny café i tilknytning til Tårnby Hovedbibliotek. Projektet skal afsluttes ultimo 2015 med henblik på realisering i Bibliotekschefen orienterede om at dommerkomiteen vedr. Public Library of the Year Award holder møde på Tårnby Hovedbibliotek fredag den 26. juni. Der indstillet 14 kandidater. På mødet nomineres 3-5 biblioteker og der udpeges en vinder. Nomineringerne offentliggøres med det samme. Vinderen bekendtgøres først på IFLA, International Federation of Library Associations i Cape Town til august. Bibliotekschefen orienterede om at der blev afgivet 1296 brevstemmer på bibliotekerne brevstemmer blev afgivet på Servicecentret. 16

18 Kultur- og Fritidsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni 2015 (111877/15) 2. Referat af Foreningsudvalgsmøde (117744/15) 3. Referat af musikskolebestyrelsesmøde den 3.juni 2015 (121381/15) 4. Glemmer Du nr (110226/15) 5. Kulturhuset Kastrup Bio, program juni- juli 2015 (115665/15) 6. Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (110230/15) 7. Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (110228/15) 8. Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (116437/15) 9. Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (122116/15) 10. Nyt fra KulturERhverv (105555/15) 11. Fritid- og Samfunds program repræsentantskabsmøde 1. juni 2015 (91451/15) 12. Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark, den 28,april 2015 (91450/15) 13. Vild med sport, - idrætsdag i Vallensbæk 20. august 2015 (99709/15) 14. Invitation til konference om bevægelse i skolen, - Bevægelse på Tværs (122104/15) 3. Ansøgning om produktionsstøtte til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Tilbage til rødderne" 1. Ansøgning om produktionsstøtte til bog.doc (102712/15) 2. Budget for bogprojektet med arbejdstitlen - Tilbage til rødderne.docx (111861/15) 4. Ansøgning om støtte til Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby 1. Ansøgning og budget for økonomisk støtte til Prag-tur (107232/15) 2. Program for Prag 2015.pdf (107235/15) 5. Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival Ansøgning, Amager Musikfestival 2015.pdf (99469/15) 2. Projekt, Amager Musikfestival 2015.pdf (99473/15) 3. Program, Amager Musikfestival.pdf (99474/15) 4. Budget 2015, Amager Musikfestival.pdf (99476/15) 5. Regnskab 2014, Amager Musikfestival.pdf (105719/15) 6. Kastrupgårdsamlingens årsrapport Kastrupgårdsamlingen årsrapport 2014.pdf (114267/15) 7. Kastrupgårdsamlingens årsregnskab Kastrupgårdsamlingens regnskab 2014 (114072/15) 8. Ny naturskolebygning for de 0-6 årige. 1. Koncept Ny Naturskole 12 apr.pdf (109910/15) 17

19 Bilag: 2.1. Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Kastrupgårdssamlingens bestyrelse DATO: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 15/8952 DELTAGERE: AFBUD: Birger Thomsen, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Hanne Bager, Ingelise Andersen, Marianne Bytoft (formand for venneforeningens bestyrelse), Mette Sandhoff Mansa, Peder Kofod Larsen, Vibeke Rasmussen (formand) og Jens Lauridsen MØDENR.: STED: Kastrupgårdsamlingen cafeen TID: Mødet afsluttet kl Dagsorden: 1. Bemærkninger til referat af sidste møde nr.1 den Bilag. Godkendt uden bemærkninger. 2. Meddelelser. Vibeke Rasmussen Kvalitetsvurderingen er formelt afsluttet pr. 10. april På budgetmødet i Kultur- og Fritidsudvalget blev det indstillet, at den forventede entréindtægt nedskrives med kr. Det kommer til at betyde at der skal findes en besparelse på kr. på Kastrupgårdsamlingens budget. Der var i den sammenhæng forslag om at Venneforeningens medlemmer, dem der bor udenfor Tårnby Kommune, skulle betale halv entré-indtægt. Bestyrelsen bedes tænke over forslaget. Mette Sandhoff Mansa. Ole Folmer Hansen har doneret resten af sit samlede grafiske værk til Kastrupgårdsamlingen, således at museet vil få hans komplette grafiske produktion. Museets har i forvejen omkring 100 af kunstnerens værker donationen består af over 100 værker yderligere. Ole Folmer Hansen er ikke længere udøvende. Redegørelse for nye (marts 2013) regler vedr. udbetaling af minimums-visningsvederlag til kunstnere i forbindelse med lån af deres egne værker til udstillinger. Da størrelsen af den statslige 1

21 TÅRNBY KOMMUNE refusion af museets udgift til visningsvederlaget ikke kan vides på forhånd, har de nye regler betydning for hvor dyrt det kan blive, at lave udstillinger med flere deltagende kunstnere. Kastrupgårdsamlingen har allerede flere planlagte udstillinger med så mange deltagere, at finansieringen kan blive kritisk. Kultur- og Fritidsudvalget gøres i første omgang opmærksom på udfordringen. Status på problemet med renden på terrassen. Det er et krav fra Kulturstyrelsen, at soklen er synlig. Det er den synlighed, der skaber renden. TF er arbejder på, at finde en løsning. Den nationale brugerundersøgelse kommer tilbage, men kun i digital form. Nuværende udstilling med Peter Carlsen har fået fine anmeldelser i Politiken, på Kunsten.NU, i Weekendavisen og Magasinet Kunst. P.t. har ca besøgt museet i 2015, heraf er de ca til Peter Carlsen. Skoleklasser, der har været 14 hold med 312 elever. Der kommer en status på arbejdet med den nye hjemmeside samt øvrige tiltag i forbindelse med de ekstra penge på budgettet fra 2015 på næste bestyrelsesmøde. Facebook og Instagram kører tilfredsstillende med et stigende antal følgere. Meddelelserne blev taget til efterretning. 3. Vedtægter på ny. Bilag. Vedtægterne er blevet korrigeret efter at formanden og museumslederen har været i dialog med Kulturstyrelsen. Godkendt, idet vedtægterne sendes videre til formel godkendelse i Kulturstyrelsen og i Kommunalbestyrelsen. 4. Årsregnskab Bilag (var sendt ud på forhånd med almindelig post) Regnskabet blev gennemgået på mødet. Godkendt, idet årsregnskabet fremsendes til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget og herefter til indberettet til Kulturstyrelsen. 5. 2

22 TÅRNBY KOMMUNE Årsrapport 2014 blev uddelt. Godkendt. (evt. indvendinger på mail til Mette senest den Opdateret udstillingsplan. Orientering ved Mette Sandhoff Mansa. Datoerne for Johanne Foss udstilling Bjergplateau Fortryllet kommer til at følge John Kørner Grafik. Som en del af udstillingskonceptet, bliver væggene i stakladen og dele af det lange rum malet henholdsvis mørkegrønt og gult til Kørnerudstillingen. Stakladen får desuden opsat en specialdesignet lyssætning. Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Næste møde. Mandag den 14. september, kl på Kastrupgårdsamlingen. 8. Honorar sidste indberetning fra den Der checkes op på det Foreningsudvalg MM fortalte om studietur til Malmø. Emne til bestyrelsesudflugt. Bestyrelsesmedlemmernes adresser skal opdateres på kommunens hjemmeside. Udstillingsplan 2014/ Red. MM.:

23 TÅRNBY KOMMUNE NB.: Ret til datoændringer forbeholdes. Titlerne kan være arbejdstitler marts - 7. juni 2015 Peter Carlsen - Realitymaleri Samarbejde med Randers Kunstmuseum Fernisering onsdag d. 3. marts 2015 kl. 19 Fra 4. marts Ophængning af nyindkøb kvindelige grafiske kunstnere i museets samling. 18. juni september 2015 Grafiske forbindelser Vandreudstilling motiver fra Steinprint, Thorshavn, Færøerne med danske grafikere Samarbejde med Steinprint, Vendsyssel Kunstmuseum, Vejle Kunstforening og Nordens Hus, Thorshavn Fernisering onsdag den 17. juni 2015 kl oktober januar 2016 John Kørner Grafik I samarbejde med Odsherred Kunstmuseum, Munkeruphus og Vejle Kunstmuseum Fernisering onsdag d. 7. oktober kl oktober januar 2016 Johanne Foss Bjergplateau fortryllet Grafisk værkstedsudstilling vises i samme periode som John Kørner. Tidligere godkendt februar maj x 50 x50 Primært maleri 50 yngre samtidskunstnere deltager med hver 1 værk i målene 50 x 50 Udstillingen kurateret af deltagende kunstner Frodo Mikkelsen Tidligere godkendt Fernisering onsdag d. 10. februar kl maj oktober 2016 Niels Larsen Stevns og Modernismen Maleri 4

24 TÅRNBY KOMMUNE Samarbejde med Vendsyssel Kunstmuseum og Bornholms Kunstmuseum. Kurator Mikael Wivel Tidligere godkendt Fernisering onsdag d. 11. maj. kl oktober februar 2017 Vibeke Tøjner Installationer/malerier med bl.a. film. Tidligere godkendt Fernisering onsdag d. 12. oktober kl marts juni 2017 Fyns grafiske værksted Jubilæumsudstilling (40 år i 2016) med forskellige kunstnere Samarbejde med Fyns Grafiske værksted og BRANDTS i Odense Tidligere godkendt Fernisering onsdag d. 1. marts kl Sommer Lars Physant og Peter Greenaway Malerier, installationer og video. Kan økonomisk blive meget tung. Tidligere godkendt at der arbejdes videre. Anders Moseholm Malerier Eventuelle samarbejdspartnere Tidligere godkendt Godkendt d Borgmesterportrætter fra Tårnby Kommune formodentlig placeres denne i forår eller sommer Evt. inddragelse af Stads- og lokalarkivet, samt kommunes arkivar i formidlingsarbejdet. 5

25 Bilag: 2.2. Referat af Foreningsudvalgsmøde Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Foreningsudvalget Torsdag den kl STED: Mødelokale 6, Hovedbiblioteket SAGSNR.: 14/3819 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 2/2015 Einer Lyduch, Carsten Fuhr, Vibeke Rasmussen, Jørgen Jørgensen, Christian Bærensen, Michael Pedersen, Jesper Elimar, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Jørgen Maibom 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Dagsorden godkendt. 2. Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 1/2015 den Beslutning: Ingen bemærkninger godkendt. 3. Meddelelser. a. Referat fra mødet i Folkeoplysningsudvalget den b. Idrætsprisoverrækkelse på Tårnby Rådhus tirsdag den 14. april 2015: Tårnby Kommunens Æresmedalje for Idræt gik til Amalie Dideriksen fra Amager Cykle Ring. Tårnby Kommunens Idrætslederpris gik til Kurt Hansen fra Røse Kajakklub. Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutnings pris Årets Fund gik til Victor Hounou fra Rugbyklubben Speed. c. Der har været afholdt fælles kulturprojekt Stjerner i nattet på Vestamager Naturcenter fredag den 22. maj d. Næste møde i Foreningsudvalget er torsdag den kl Mødet vil som i dag blive afholdt på Hovedbiblioteket. Beslutning: 1

27 TÅRNBY KOMMUNE Punkterne a-d blev taget til efterretning. 4. Ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger m.fl. om benyttelse af kommunens gymnastiksale i sæson 2015/16 ( ). Beslutning: Godkendt som indstillet af Kultur og Fritid. 5. Ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger om benyttelse af Kastrup Skøjtehal i sæson 2015/16 ( ) samt fastlæggelse af den offentlige åbningstid. Beslutning: Godkendt som indstillet af Kultur og Fritid 6. Ansøgning fra frivillige folkeoplysende foreninger om benyttelse af Kastrup Curlinghal i sæson 2015/16 ( ). Beslutning: Godkendt som indstillet af Kultur og Fritid 7. Ansøgninger fra frivillige folkeoplysende foreninger om benyttelse af Kastrup Svømmehal, Varmtvandsbassinet, Pilegårdsbadet og Korsvejsbadet i sæson 2015/16 ( ). Beslutning: Godkendt som indstillet af Kultur og Fritid. 8. Fordeling af tider på kommunens kunstgræsbaner til vintertræning. (Tårnby Stadion og Vestamager Idrætsanlæg) Beslutning: Godkendt som indstillet af Kultur og Fritid. Formanden opfordrede KTIS til at tage en snak med AB Tårnby og Tårnby FF i forhold til et bedre samarbejde i fremtiden. 9. Eventuelt. a. Kort orientering fra formanden omkring opførelsen af den nye svømmehal på Vestamager. b. Kort drøftelse af fremtidige anlægsprojekter ny skøjtehal samt udvidelse af Atletklubben Vikings faciliteter. 2

28 TÅRNBY KOMMUNE Beslutning: Punkt a-b blev taget til efterretning. Mødet slut kl

29 Bilag: 2.3. Referat af musikskolebestyrelsesmøde den 3.juni 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

30 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Musikskolebestyrelsen DATO: EMNE: Dagsorden SAGSNR.: DELTAGERE: AFBUD: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Jens Lauridsen, Trygve Dreijer, Dinna Clemmensen, Dennis Kjær og Michael Christensen Paw Karslund, Søren Borchersen MØDENR.: Møde nr Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 89 den 8. april Ingen 2. Meddelelser Ved Michael Christensen: Personale Helle Olsen har opsagt sin stilling pr John Rasmussen har ligeledes opsagt sit job og har fået en fratrædelsesordning Sibeal Hill har opsagt sin stilling pr men ønsker fortsat at være tilknyttet musical-projektet Der er foretaget indstilling til stillingen som administrativ medarbejder med fokus på pr og kommunikation Klaverlærer Tonya Lemoh ophør Anne-Marie Lipsonen fastansættes Vikar på guitar frem til sæsonslut - Marco Spallanzani Lars Mathiesen har søgt om orlov på fagot pga. vikariat i Odense Symfoniorkester Sanglærer Gunhild Overegseth er på barselsorlov frem til februar 16 Ny sæson - status på gentilmelding og orientering om nytilmelding (v/dennis Kjær) Aktiviteter siden sidst Teaterkoncerten i Kastrup Bio - stor succes - første år med 3 forestillinger og med 750 publikummer Musikskoledage i Tivoli Stjerner i natten Belysningen i salen er færdiggjort. Meget velfungerende. Nu mangler kun scenebelysning. Der er også kommet lys i indkørslen og på stien uden for. Ny Musikhandlingsplan fra Kulturministeriet. Meddelelserne blev taget til efterretning. 3. Samarbejde med AOF status på udbudt undervisning for elever over 25 år for ny sæson. 5 lærere forventes tilknyttet projektet. Orientering ved Michael Christensen. Orienteringen blev taget til efterretning.! 1

31 TÅRNBY KOMMUNE 4. Status på forslag om Nordlys som overbygningskor for sangere i Kvintus. Ved Michael Christensen. Projektet er ikke kommet videre. Der arbejdes videre med en økonomisk model og et notat til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Trygve Dreijer udarbejder forslag til et pilotprojekt som Michael Christensen kan tage med til Kvintus ledermøde torsdag 11/6. 5. Belysning af forholdene omkring rekvirering af vikarer. Ved Michael Christensen. Der skal indhentes børneattest på alle nye vikarer. Man kan vikariere for hinanden - og sig selv. Der kan aflyses op til 3 gange uden at der kan gøres krav på refusion Dennis Kjær følger op på aflysninger efter sæsonafslutning med henblik på tilbagebetaling. Det tilstræbes at elever om muligt får erstatningstimer for aflysninger. Orienteringen drøftet og taget til efterretning. 6. Update på folkeskolereformen Susanne Hammer-Jakobsen. Vakante lederstillinger på et par skoler. Ny skolechef, Anja Ougaard, ansat pr Det første år med Folkeskolereformen er ved at være slut. Idé om at invitere den nye skolechef Skelgårdsskolen vil henvende sig så snart de er klar til at indlede drøftelser om fremtidigt samarbejde. Derudover henvendelse fra lederen af Skottegårdsskolen om samarbejde. 7. Økonomi. Status ved Michael Christensen. Forbrugsprocenten ser fin ud i forhold til tidspunkt på året. 8. Punkter til næste dagsorden. Pilotprojekt Kvintus Skolereformen Status på samarbejde med skolerne Bestyrelsesmøder frem til sommerferien Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder. Næste møde bliver den 9. september, kl Mødet holdes på Tårnby Hovedbibliotek med efterfølgende spisning i Sundby Sejlforening. 10. Evt. Ris og ros kasse sættes op. Forslag fra Dina. Kassen sættes op.! 2

32 Bilag: 2.4. Glemmer Du nr Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

33 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2015 ALDRIG GLEMME Anden Verdenskrig og befrielsen NUMMER 3 / 2015

34 FORSIDE: En del af modstandsgruppen AMPA på trappen op til den gamle politistation på Amager Landevej 78B. Fru Schrøder, bagerst i billedet, var sammen med sin mand Børge Schrøder, yderst til højre, med i modstandsbevægelsen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1215 KILDER Jansen, Inger Kjær & beboere fra Ullerup: Til Ullerup. Landsbyliv og bygningsregistrant. Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Hjorth, Birte: Fastelavn i Hollænderbyen. Foreningen Vennekredsen St. Magleby Engstrøm, Mia (red.): Besat og Befriet. Erindringer fra Tårnby Kommune nr. 2. Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Samling u.å. Kristensen, Henrik Skov, Claus Kofoed & Frank Weber: Bomber over Danmark. Vestallierede luftangreb under 2. Verdenskrig. 2. udgave, Flygtninge i Danmark i Flygtningeadministrationen. Fremad Taarnby, Gerhard: Amagerlands Skytteforenings historie gennem 100 år. Amagerlands Skytteforening Festskrift i anledning af Amagerlands Skytteforenings 75 Aars Jubilæum Udklipsbøger fra Tårnby Kommune som omhandler 2. Verdenskrig. Interview med Poul Hansen, Otto Liebes Allé 30. Interviewet af Inger Kjær Jansen i Tårnby Stads- og Lokalarkiv, L1 (Interviewet er båndlagt) Beretning af Harald Hansen Hoielt. Horwitz, Hugo & Knud Rasmussen: Profession: Sabotør, en sabotørs erindringer, Fremad COPYRIGHT Ophavsretten på billederne og illustrationerne tilhører Tårnby Stads- og Lokalarkiv og en anden institution eller en professionel fotograf. Fotografierne må ikke bruges i andre sammenhænge uden tilladelse. Har du brug for et billede eller en illustration, kan du henvende dig til Tårnby Stads- og Lokalarkiv. Tårnby Stads- og Lokalarkiv 2015 For enkelte billeder har det været umuligt at finde frem til den retmæssige ophavsretsindehaver. Dersom Tårnby Stads- og Lokalarkiv krænker ophavsretten, er det ufrivilligt og utilsigtet. Såfremt du mener, der er materiale, der tilhører dig, bedes du derfor kontakte HVIS DU VIL VIDE MERE: Tjek arkivets del af bibliotekets hjemmeside på Tidsskriftet Glemmer Du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og Lokalarkivet ISSN Tekst og redaktion: Lone Palm Larsen Layout: Anne Petersen

35 ALDRIG GLEMME Anden Verdenskrig og befrielsen I år er det 70 år siden befrielsen. Kun få er tilbage af dem, der var voksne under krigen, men vi vil aldrig glemme hverken det forfærdelige menneskesyn, som nazisterne stod for, eller de mange som kæmpede imod det både i udlandet og i Danmark. Eller det store flertal, der heldigvis vendte det blinde øje til modstandsbevægelsens arbejde og som ikke hjalp det nazistiske styre ved at fortælle, hvad de vidste om flygtninge, sabotager og fiskernes sejlads med mennesker. I stedet advarede de, lod døren stå ulåst eller hjalp frihedskæmperne på andre måder. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 MODSTANDSFOLK? En modstandsbevægelse kan kun overleve, hvis den beskyttes af befolkningen de få beskyttes af de mange. Dem, der beskyttede de få, kunne også udsættes for besættelsesmagtens hævn. Så hvor mange var egentlig med i modstandsbevægelsen? Alle dem, der husede, transporterede og lod døren stå åben for modstandsbevægelsen, var vel også med. Selv dem, der bare kiggede den anden vej, og lod sabotørerne gøre deres arbejde i fred, var med. Desuden var mange flere med i egentligt modstandsarbejde end mange først regnede med. I dag er der registreret mennesker i Frihedsmuseets database over modstandsfolk. Heraf var nogle ganske vist kun med i kort tid. Det hårde nervepres gjorde, at modstandsfolk gennemsnitlig var med i omtrent tre måneder. Andre blev sendt i lejre og nogle slået ihjel, andre måtte flygte til Sverige. Også de modstandsfolk, der var med i de sidste dage før befrielsen, risikerede alt for at befri Danmark. Og selvom Danmark fejrede befrielsen den 4. maj om aftenen, så var selve overgivelsen først den næste dag den 5. maj. Det var bestemt ikke ufarligt at være med i de sidste timer. 3

36 ALDRIG GLEMME EJNAR HANS HANSEN Ejnar Hans Hansen fra Ullerup var medlem af Amagerland Skytteforening og var aktiv i modstandsbevægelsen. Natten mellem den 4. maj og 5. maj 1945 blev han skudt, mens han i en lastbil sammen med andre frihedskæmpere var på vej til Slotsholmen. Ejnar Hans Hansen blev født søndag den 4. januar Han var søn af landmand Bertel Valdemar Hansen fra Store Magleby og Anna Hansine Larsen fra Ullerup. Familien boede på Ejnars mormors gård på matrikelnummer 11a af Ullerup. Det var mormoderen, Inger Larsen, som ejede gården, og Ejnars forældre var bestyrere. Hans søster, Emmy født i 1909, boede der også. Foruden boede en ugift datter Ejnar Hans Hansen blev gift den 24. maj 1941 med Minna Alma Hoielt. Bryllupsbilledet er beskåret. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv af Inger Larsen på gården, hun hed Ellen. Dertil kom en tjenestekarl. Den lille familie gik dog hurtigt i opløsning, da Ejnars mor døde allerede i 1918 og hans far i Derefter blev Ejnar og Emmy passet af deres mormor, Inger, og deres moster, Ellen. Emmy blev senere gift med Peter Cornelius Lindgreen og slog sig ned på en del af grunden. I 1970 blev huset sammen med mange andre gårde eksproprieret, da lufthavnen skulle udvide. Ejnar Hans Hansen blev gift den 24. maj 1941 med Minna Alma Hoielt, som boede i Store Magleby. Den 4. juni 1942 blev deres søn, Harald Hansen Hoielt, født. Familien havde et gartneri på Tømmerupvej 280 i Ullerup. Der blev også holdt kaniner, som så mange andre steder. Det var et godt supplement til kødrationeringen. Fastelavnen før krigen brød ud, blev Ejnar Hans Hansen tøndekonge for de ugifte ryttere i Store Magleby. Han vandt retten til at have vandrepokalen stående et helt år. Derefter fik han et lille bæger til erstatning. Vandrepokalen var blevet ind- 4

37 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Den nystiftede familie boede på Tømmerupvej 280 i Ullerup. Bemærk kålen i forgrunden. Minna Hoielt er kvinden længst til højre. Huset var opført i Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv stiftet i 1935 af Amagerbanken, som ønskede at motivere ungdommen til at fortsætte den gamle tradition. De ugifte i Store Magleby red dengang for sig selv mandagen før fastelavn altså mandag den 29. januar I 1940 var Kong Christian X til stede. Han stod i Frids have på Møllegade 11 i Store Magleby, mens fastelavnsridtet foregik. Kongen havde et lille sølvbæger med til vinderen. Første gang, Kong Christian X overværede tøndeslagning til hest, var i Han var til tøndeslagning ni gange, hvor den sidste var i Denne mandag i 1940 var det i øvrigt 14 graders frost med en isnende vind. Under hele besættelsen måtte der ikke afholdes fastelavnsridning. Det havde politiet forbudt. Hos familien stod de to pokaler fremme i hjemmet på Tømmerupvej 280. Efter at budskabet om befrielsen kom fra London, var der travlhed med at samle frihedskæmperne og indsætte dem på centrale poster. Dels for at tyskerne havde nogen at overgive sig til, dels for at undgå selvtægt og uroligheder. Der var på dette tidspunkt hverken 5

38 ALDRIG GLEMME Fra venstre til hest ses Bertel Rågaard, Jan Petersen, Chrilles Petersen og Ejnar Hans Hansen. Bertel, Chrilles og Ejnar var alle med i skytteforeningen og i modstandsbevægelsen. Det er formentlig på en gård i Store Magleby, hvor Ejnar normalt deltog i ungkarlenes fastelavnsridt. Ejnars far var fra Store Magleby, og Ejnar havde derfor stadigvæk tilknytning til byen. Foto: Privateje dansk militær eller politi, og de allierede tropper var ikke kommet til Danmark endnu. Selve overgivelsen skulle først ske kl. 8 om morgenen, så formelt set havde værnemagten ikke overgivet sig endnu. Det var derfor bestemt ikke uden fare, at modstandsfolkene tog af sted. Ejnars søn, Harald Hoielt Hansen, har brugt megen tid på at finde ud af, hvad der skete natten til 5. maj 1945, hvor hans far blev dræbt. Dette er en sammenskrivning af forskellige vidners beretning fra den nat: En gruppe modstandsfolk, som var aktive i skytteforeningen, fik klokken halv to om natten besked på at møde hos handelsgartner Knud Ahrenkilde på Maglehøj i Maglebylille. Det var en flok på omkring 35 personer. På Anders Jakobsens torvevogn blev der læsset ammunition og våben. Ved tre-fire tiden om morgenen tog frihedskæmperne fra Amagers gårde og huse af sted mod Dronningensgade 68 på Christianshavn i øsende regnvejr. De fleste cyklede, men nogle var på lastbilens lad. Blandt dem var handelsgartner Albert Lindgreen fra Rønnegård, Gert A. Dirchsen fra Maglegård, Peter Nielsen fra Ullerupgård, smeden Willy Nielsen, Jacob Bernitt, Andy Rasmussen, Jan Dirchsen fra Hollændergården, Jan Weichel fra Kastrup, forpagter Georg Hansen fra Maglebylille og gartner Ejnar Hans Hansen fra Ullerup. Det var Anders Jakobsen fra Skovgård i Store Magleby, der kørte lastbilen, og ved siden af sad Knud Ahrenkilde. 6

39 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Skovgårdens lastbil, som blev brugt til at køre grøntsager til grønttorvet. Her er det de tomme kasser der køres retur. Det er muligvis den lastbil, der blev brugt til at transportere ammunition og frihedskæmpere fra Maglebylille til Christianshavn den 5. maj 1945 kl. 3-4 om morgenen. Den er uden gasgenerator, så billedet er ikke taget under krigen. Foto: privateje tilhører slægtning til Anders Jakobsen. Da lastbilen nåede krydset Amagerbrogade og Amager Boulevard, blev den beskudt. Det var formentlig Hilfspolizei, som var værnemagtens hjælpepoliti også kaldet HIPO, der skød. Jan Weichel besvarede skuddene med vognens eneste maskinpistol. Senere fik han af nogle ambulancefolk at vide, at der blev samlet sårede op fra stedet. Da det var en meget vigtig last med ammunition, skulle lastbilen fortsætte, uanset hvad der skete undervejs på turen. Derfor stoppede de først, da de nåede til Dronningensgade 68, hvor de var ventet. Lastbilen blev lukket ind i gården. Her blev det konstateret, at Ejnar Hans Hansen var blevet ramt i halsen, og at han desværre var blevet dræbt. Det til trods for at han sad længst tilbage på lastbilens lad op mod gasgeneratoren. Ejnar Hans Hansen blev begravet den 11. maj 1945 fra Tårnby Kirke. Pastor Mogens 7

40 Strunge talte ved hans båre. Derudover talte flere højtstående personer fra hæren. Bagefter var der en hverdag, der skulle hænge sammen for enken Minna og sønnen Harald. På gartneriet hjalp en tjenestekarl til med driften, men i ca blev gartneriet solgt. Minna flyttede med sin søn hjem til sine forældre på Brydevej 4 i Store Magleby. På billedet fra en mindehøjtidelighed i anledning af femåret for drabet på Ejnar Hans Hansen på Tårnby Kirkegård ses familien, modstandsfolk og militærpersoner. Det er formanden for Amagerlands Skytteforening, Henry Sally, der lægger en krans på gravstedet. Den otteårige Harald står lige bagved lidt til venstre, hans morfar Henry Hoielt ved siden af og hans faster Emmy Lindgreen står lidt længere bagved. Til højre for Henry Sally står I. Skeltved-Madsen fra Sundby. Derefter står chefen for Skytteforeningsbataljonen oberstløjtnant af ALDRIG GLEMME I 1950 var der en mindehøjtidelighed på Tårnby Kirkegård, hvor der blev lagt en krans ved den flotte mindesten for Ejnar Hans Hansen, der blev skudt natten mellem den 4. og 5. maj Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv 8

41 På stenen står: Handelsgartner Ejnar Hans Hansen født i Ullerup den 4. januar 1914 faldt om morgenen den 5. maj I sejrens stund gav han sit liv for Danmarks befrielse. Rejst af Skytteforeningsbataljonen den 5. maj Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv Livgarden A. O. Adolph. Kvinden i midten af fotografiet er Minna, der var gift med Ejnar. Til højre for hende står Jacob Bernitt fra Ullerup, som havde været frihedskæmper med Ejnar. Derefter står generalløjtnant Erik With, som var hærchef Han var nært knyttet til skytteforeningerne i Danmark. Han havde i 1943 skrevet i Amagerlands Skytteforenings 75 års jubilæumsskrift, hvor han takker for foreningens offervillige fædrelandskærlighed. En direkte henvisning til modstandsfolkene blandt skytterne. Lidt til højre forrest i fotoet uden gevær står Georg Hansen fra Maglebylille. Den lidt ældre herre skråt bagved er Gerhardt Jacobsen fra Maglebylille. MODSTANDSGRUPPER På Amager var der flere modstandsgrupper med forskellig tilknytning. BOPA er en forkortelse for Borgerlige Partisaner, som dog var af kommunistisk observans. Amagers Partisaner, AMPA, var navnet på en modstandsgruppe, der efter krigens afslutning kaldte sig sådan. De var en mere blandet forsamling. Der var flere andre modstandsgrupper med tilknytning til København, men hvor en del af frihedskæmperne kom fra Amager. Skytteforeningsbataljonen var af mere konservativ observans. Amagerlands Skytteforening havde hovedsageligt jordbrugerne som sit bagland. Fra de danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger i Københavnsområdet var der GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

42 opstået en hel bataljon med fire kompagnier og 32 vogne. Fordelen var, at skytterne i foreningerne allerede kunne skyde. Der var imellem 400 og 500 skytter i bataljonen og Ejnar Hans Hansen var en af dem. Der var 1., 2. og 3. kompagni, der var tilknyttet Slotsholmen. Det 4. kompagni var underlagt Hærens Officersskole. De fire kompagnier blev mobiliseret natten mellem den 4. og 5. maj Skytteforeningerne var de første idrætsforeninger i Danmark. Den første blev dannet i 1861 af kaptajn Mønster. Skytteforeningerne skulle opmuntre befolkningen til at ville forsvare landet. Der blev oprettet foreninger, der enten havde tilknytning direkte til partiet Venstre eller til Højre (Konservative). Skytteforeningerne havde derfor også en politisk vinkel. Skytteforeningernes formål var dengang at medvirke til fædrelandets forsvar. Det var derfor, at mange skytter tog kampen op mod det nazistiske styres besættelse af Danmark. De syv regioner, som modstandsbevægelsen var opdelt i, blev ledet af officerer og ikke af civile modstandsfolk. Derfor blev besættelsens sidste døgn styret militært. Hvor blandt andet skytteforeningerne og de modstandsgrupper, der bestod af en overvægt af soldater, blev brugt til at over- ALDRIG GLEMME På Dragør Strandhotel afholdt Amagerlands Skytteforening den 1. marts 1943 deres 75 års jubilæum. Af foreningens medlemmer var omtrent 60 aktive modstandsfolk, hvor mange højst sandsynligt er med til denne fest. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B

43 tage vigtige militære poster og depoter. Det skete for, at besættelsesmagten skulle overgive sig frivilligt, men også for at forhindre modstandsgrupper i at bekæmpe hinanden. Særligt var militæret og regeringen betænkelige ved de kommunistiske grupper, som måske ville opildne folket til revolution. De rygter svirrede i alle tilfælde mange gange under besættelsen. Holger Darmer gik tidligt ind i modstandsarbejdet. Der fik han dæknavnet Gert. Han blev født i 1922 og boede i Tårnby. Han var først med i AMPA og senere i BOPA. Foto: Frihedsmuseet HOLGER DARMER Som 18-årig oplevede Holger, at Danmark blev besat. I hans familie vakte det ikke begejstring, at værnemagten var væltet ind over grænsen. Med sit medlemskab af Tårnby Selskabelige Dramatiske Forening kaldet Dramaten fik han en uventet indgang i modstandsbevægelsen. På Løjtehus mødtes de unge til dans, men også til amatørteater. Nogle af disse unge amatørskuespillere var modige nok til at gå ind i modstandsarbejdet. Til at starte med var det illegale blade, der skulle omdeles. Senere blev det mere organiseret, hvor de unge kom i kontakt med den lokale modstandsbevægelse, AMPA. Det var omkring I første omgang var det mest våbeninstruktion og undervisning i sabotage. Holger blev indkaldt til militærtjeneste i april Da samarbejdspolitikken ophørte i august 1943, og der blev indført militær undtagelsestilstand, blev militæret interneret. Holger blev ligesom øvrige soldater interneret indtil oktober Mange soldater blev bagefter frihedskæmpere ligesom Holger. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

44 ALDRIG GLEMME Hans første opgave var at skaffe våben ved at afvæbne en sabotagevagt på Islands Brygge. Derefter blev han og fire andre rekrutteret af BOPA. Beklageligvis blev en seddel med de unges navne på fundet ved en razzia i et af modstandsbevægelsens depoter, og de måtte gå under jorden med det samme. To blev taget, en opgav at være med, og så var der Holger og hans lillebror, Jørgen, tilbage. Efter at have været i andre grupper kom Holger til sidst i en gruppe med fire andre fra Amager. Hans bror kom i en anden gruppe. De to hold arbejdede tæt sammen gennem resten af besættelsen og med adskillelige sabotager og aktioner bag sig. Da både Holger og Jørgen var på Gestapos liste, blev deres mor udspurgt og truet. Så fandt drengene på en list. De fik smuglet et brev til Sverige, som så blev sendt derovrefra, som om de var flygtet over Øresund. Derefter fik deres mor fred for de farlige besøgende i uniformer. Tre fra Holgers gruppe blev taget i februar 1945 og blev ulykkeligvis henrettet i Ryvangen. Det var hårdt for gruppen at komme videre, efter de havde mistet deres kammerater. De to grupper blev reorganiseret, og de to brødre kom nu i samme gruppe, indtil krigen sluttede. I marts 1945 sprang Holger Darmer sammen med Georg Hugo Horwitz Langebro i luften. Det var for at forhindre, at værnemagten kunne bruge de skibe, der lå i Københavns Georg Hugo Horwitz blev fotograferet sammen med andre modstandsfolk. Han var flygtet til Sverige med sin familie, da besættelsesmagten ville arrestere alle danske jøder fredag den 1. oktober 1943 og sende dem til koncentrationslejrene. I februar 1944 vendte han tilbage til Danmark og blev meget aktiv i modstandsbevægelsen BOPA. Foto: Frihedsmuseet 12

45 Havn. Holger var også med til at sprænge Riffelsyndikatet i luften den ene af de tre gange hvor modstandsbevægelsen forsøgte at hindre virksomheden i at producere våben, som blev brugt af Nazi-Tyskland. En anden bedrift var, at han stjal et tysk tog med ammunition på Godsbanegården og kørte toget til Brøndbyøster. Aktionen gik dog ikke som planlagt, frihedskæmperne fik ikke ammunitionen. Sabotørerne havde det ok med de menige tyske soldater. Der var en stilletiende aftale om, hvis modstandsfolkene ikke gjorde de menige tyske soldater noget, så lod de også sabotørerne passe deres uden indblanding. Så selv de menige tyske vendte det blinde øje til, og det gav modstandsbevægelsen den fornøden arbejdsro Holger Darmer blev senere freelance sportsjournalist på KT-Posten og skrev særligt GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Det var en frækt udført sabotage af Langebro den 27. marts Alle mennesker, der var på vej over broen skulle advares. En jernbanevogn med 150 kg sprængstof blev antændt midt på broen for at ødelægge maskinhuset, så broklappen ikke kunne åbnes. Det var for at forhindre, at de danske handelsskibe inde i havnen ikke skulle sejle i nazismens tjeneste. Foto: Frihedsmuseet 13

46 ALDRIG GLEMME meget om fodbold. Her var han, indtil Amager Bladet overtog KT-Posten. Han havde også selv været aktiv spiller, hvor han spillede for Tårnby Boldklub. I sæsonen 1947 til 1948 var han med på holdet, der kom op i KBUs A-række (Serie 2). Hans interesse for fodbold smittede også af på andre måder. Idet der var indstiftet en pokal i hans navn. I 1982 vandt Tårnbys lilleputter den eftertragtede Holger Darmer pokal. Holger Darmer blev kåret til æresmedlem i Tårnby Boldklub den 10. marts Holger står til venstre. Fotograf: Kurt Haugård. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B5435 Han fik også startet en billardturnering op i klubben omkring AB Tårnby opkaldte billardpokalen efter Holger Darmer - nemlig HO DA pokalen. Det var de initialer, han brugte, når han rapporterede i avisen. KVINDER I MODSTANDSKAMPEN Der var selvfølgelig også kvinder involveret i modstandsarbejdet. Det kunne være som kurér af beskeder mellem modstandsfolk. Det var farligt at have noget skrevet ned på papir, fordi det kunne findes af Gestapo. Derfor skulle beskeder, adresser og kontaktpersoner helst huskes i hovedet. Det kunne også være materiel, kvinderne kørte rundt med på cyklen, som var pakket, som om de havde været på indkøbstur. Men der skulle nerver af stål til det job. Hvis der var illegale blade, ammunition eller en pistol i cykelkurven, var det ikke heldigt at løbe ind i en razzia. Der var også kvinder, der var gruppeledere, eller som underviste i sprængning af jernbaneskinner. Kvinderne er sjældent blevet draget frem i lyset for 14

47 deres indsats som frihedskæmpere. Fru Schrøder var med i en modstandsgruppe, men hun fremgår ikke af lønningslisten efter befrielsen. Det gør hendes mand derimod. Han er derfor med i Frihedsmuseets database over modstandsfolk. Kvinderne har været mere usynlige. Hvis deres indsats kom med, ville databasen over frihedskæmpere blive endnu mere omfattende. En del modstandskvinders hjælp bestod i at give husly og mad til flygtninge og modstandsfolk. Husarbejde har aldrig haft den store bevågenhed heller ikke som modstandsarbejde. Anna Karmelgar på hjørnet af Oberst Kochs Allé og Ved Stationen stillede sit lille gule hus til rådighed, da de jødiske flygtninge skulle sejles til Sverige. Hun havde op til jøder boende ad GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Gruppebillede af en del af modstandsgruppen, som efter krigen kaldte sig Amagers Partisaner, AMPA. Bagerst ses Børge Schrøders kone. Formentlig er det Børge Schrøder yderst til højre. De er opstillet på trappen til den gamle politistation på Amager Landevej 78B i forbindelse med befrielsen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B

48 Frihedskæmpere kører i kortege ved vandtårnet den 5. maj Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4193 ALDRIG GLEMME gangen, mens turen over Øresund blev arrangeret. Kvinderne blev også inddraget i modstandsbevægelsen, fordi familien var aktiv. Således skete det for familien Knudsen. Her var sønnerne meget aktive i den illegale transport over Øresund via Saltholm. Overfarten skete med forskellige skibe, vekslende besætning og varierende opsamlingssteder ved Kastrups kyst. I marts 1944 blev flere fra familierne Knudsen og Zimling arresteret for at transportere illegale flygtninge over til Sverige deriblandt Stella Knudsen på 16 år og hendes mor. De blev afhørt i villa Pax i Dragør og bagefter overført Stella Knudsen blev indblandet i modstandsarbejdet fordi hendes brødre sejlede illegale flygtninge til Sverige. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv 16

49 til Vestre Fængsel i en måned. Hvorefter de blev overført til Horserød og frigivet efter to måneder uden at have røbet noget om transporterne til nazisterne. De øvrige arresterede blev først frigivet i juli De optog sejladserne igen helt frem til den 4. maj Foruden mennesker blev der også sejlet med våben, personlige breve og efterretninger f.eks. informationer fra udlandet, som ellers blev censureret af besættelsesmagten. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 LEGITIMATIONS- KORT I rigtig mange kommuner forsvandt folkeregisterkortene på mystisk vis, da det danske politi blev interneret af den nazistiske besættelsesmagt. Også i Tårnby Kommune blev kortene bortført af modstandsbevægelsen. En af personerne bag var apoteker E. Friis-Nielsen, som også boede i Tårnby. Han blev interviewet af KT-Posten i 1985 om sin illegale virksomhed i Københavns Skytteforening. Det var en ventegruppe, som blandt andet skulle indsættes ved befrielsen. Han var dog med til Alle skulle have et legitimationskort på sig, som når som helst skulle vises, hvis besættelsesmagten forlangte det ved en gaderazzia. Kortene blev udstedt efter folkeregisteret, som dengang var på kort på Tårnby Rådhus i Kastruplundgade. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B4103 mindre aktioner såsom folkeregisterets forsvinden. Det var en stor fordel, at besættelsesmagten ikke umiddelbart havde adgang til folks adresser og stillingsbetegnelser. Inden kortene blev fjernet, fik folk, der havde behov for en ny identitet, et nyt legitimationskort. Det kom også politi- 17

50 ALDRIG GLEMME betjentene til gode, da de skulle gå under jorden for at undgå at blive taget til fange og sendt i koncentrationslejr. Pastor Mogens Strunge var med til at udstede falske dåbsattester og lignende, der kunne bruges til dokumentation for den nye identitet. RATIONERING Med erfaringerne fra 1. Verdenskrig om de vilde prisstigninger på mad og brændsel var der under 2. Verdenskrig helt anderledes regulering på varerne. Varemanglen huskede Poul Hansen fra Otto Liebes Allé 30 i et interview fra Selvom der var vareknaphed under besættelsen, så var det ingenting imod de priser, der havde været i den første store krig. Der blev fra staten og kommunerne gjort foranstaltninger blandt andet i form af rationeringsmærker. Det var for at forhindre, at der kunne hamstres og spekuleres i livsnødvendigheder, som der blev gjort af de såkaldte gullaschbaroner under 1. Verdenskrig. Allerede den 11. maj 1940 blev det i aviserne annonceret, at kort til indkøb af oksekød, flæsk og mælk kunne udleveres på socialkontoret på Tårnby Rådhus henholdsvis den 14. maj og den 15. maj, alt efter om efternavnet startede med A til M eller N til Ø. Dengang lå rådhuset i Kastruplundgade. Der blev også indført rationering på brændsel og petroleum. Mange biler blev klodset op, da der ikke var benzin at få til almindelig kørsel. Andre fik sat en gasgenerator på bilen eller lastbilen, så den kunne køre på andet end benzin. For Amagerbanen betød det en ny begyndelse. Banen var kort før krigen blevet lukket for passagerer, men driften blev hurtigt startet op igen. Til mange pendleres store glæde. Der var ikke kul nok til damplokomotiverne, så her blev også fyret med tørv. Hvilket førte til at to gamle gårde i Maglebylille nedbrændte, da brandspjældet blev fjernet for at give toget mere fart af det dårlige brændsel, der kunne skaffes. Togeventyret varede fra den 6. maj 1940 til den 30. september Den 29. juni 1940 var det sukker og kaffe. Der var rabatkort til smør og margarine. 18

51 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Der var kø til alt her hentes vand. Fotoet er taget i forbindelse med en af folkestrejkerne i 1944, hvor danskere protesterede mod nazistiske overgreb ved at strejke og barrikadere sig. Den civile ulydighed fik værnemagten til at gå til modangreb på den danske befolkning, der blev blandt andet lukket for forsyningen af vand, el og gas fra fredag den 30. juni til om aftenen den 2. juli Af langt værre ting blev der også skudt mod folkemængderne. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1758 Det blev annonceret i aviserne, så borgere i Tårnby vidste, hvor og hvornår de kunne hente rationeringsmærkerne. Det var bare at stille sig op i køen. Der var kø til alt, for alt var en mangelvare. Desuden blev der opfordret til mådehold med vandet. Amagers undergrund har ikke friskt drikkevand, kun brakvand. Altså vand med for meget salt til at mennesker kan drikke det. At spare på drikkevandet blev i aviserne indskærpet af Tårnby sogneråd gennem hele besættelsen. Også det varme vand skulle der spares på. Det gik ud over skolernes gymnastik, hvor det varme vand blev lukket i starten af krigen. For at spare på brændsel skulle skoleeleverne ikke undervises efter kl. 14, og aftenskoleundervisningen blev ophævet. Disse spareforanstaltninger blev gennemført, fordi priserne på brændsel 19

52 steg, og i Tårnby Kommunes budget for havde udgifterne selvfølgelig ikke kunnet forudses. GENBRUG Andre tiltag var omsyningscentraler. De blev oprettet, så slidt tøj kunne sys om til nyt. Det skete over alt i landet også i Tårnby. På Tårnby Skole havde Tårnby Kommune oprettet en central og på Løjtegård havde Socialdemokratiet etableret en. Der fandtes en række modeller, som der kunne sys om efter. Derudover var der hjælp at hente, eksempelvis hos centralens leder frk. Have og andre der også kunne sy gammelt om til nyt. Centralen fortsatte nogen tid efter besættelsen, ALDRIG GLEMME Omsyningscentralen på Tårnby Skole, hvor fru Frederiksen til venstre og frk. Have ved siden af arbejder. I baggrunden ses fra venstre kommunesekretær Thorkild Nielsen, Marius Lorentzen, fuldmægtig Laurids Jørgensen fra socialkontoret, sognerådsformand Richard Jacobsen og en ubekendt kvinde. Fotografiet er formentlig taget omkring Fotograf: Københavns Foto-Service. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B

53 da det varede længe, inden varemanglen var overstået, og lønningerne tillod vilde indkøb. Sandsynligvis lukkede centralen i Rationeringen af tekstil fortsatte dog til Foruden omsyningscentraler var der også andre tiltag, der forsøgte at udnytte de begrænsede ressourcer. I august 1940 blev der indsamlet nedfalden frugt og frugt med skønhedsfejl fra haverne i kommunen. Det var Tårnby Kommune, der ville sørge for, at frugten ikke gik til spilde. De sørgede for lagerplads, køkkenlokaler og sukker, så frugten kunne syltes af frivillige i skolekøkkenerne. De frivillige skulle komme fra kvindeudvalgene i forskellige lokale foreninger, spejdere og andre organisationer med unge tilknyttet. Syltetøjet skulle derefter foræres til syge og gamle, børnehaver, hospitaler og lignende institutioner. Det gik over al forventning, og der måtte i avisen appelleres til, at flere kvinder ville hjælpe med at sylte de kg frugt. Også indsamling af gammelt metal blev sat i gang i maj Formålet var både at forsyne virksomhederne med GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Familien Larsen boede i sommerhalvåret i haveforeningen Sano. De små træhuse ydede ingen beskyttelse overhovedet, og der var ikke beskyttelsesrum til familien. De måtte gå helt til Kastrupvej med flyvemaskinerne lavt på himlen, når de skulle hen til beskyttelsesrummet. Her fotograferet i sommeren Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv 21

54 ALDRIG GLEMME materialer, så de kunne fortsætte en produktion, og at beskæftige så mange som muligt ved genbrug. Det var Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse kaldet LAB der stod bag projektet. Der blev blandt andet samlet jern, gamle tindåser og kobberkedler. Det kunne så blive til nye søm, nye konservesdåser og ledning. LUFTANGREB Når luftalarmen lød, skulle der reageres omgående uanset om familien sov eller var i gang med dagens gøremål. I kolonihaveforeningen Sano ved Syrefabriksvej var der ingen beskyttelsesrum. Familien Larsen på to voksne, en søn født i 1935 og en søn født i 1940, blev henvist til et beskyttelsesrum i en etageejendom på hjørnet af Kastrupvej og Syrefabriksvej. Lidt af en distance med to små børn på en mørk vej. Når flyene kom, søgte de ned i grøfterne langs vejen. Ellers var det småløb hele vejen derhen. Ejendommen var opført i Den var ny og moderne med en ordentlig kælder at søge tilflugt i. Her er det beskyttelsesrum, som familien selv havde bygget på Apeldoorn Allé. Det er Eva Røpke, der sidder i åbningen. Fotoet er taget ca Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1548 Nogle gange blev folk bange, når flyvemaskinerne fløj lavt. Instinktivt smed de sig på gulvet eller jorden. Det er klart, at det ikke skal prøves mange gange, førend det sætter sig som en angst. Det tyske luftværnsartilleri var opstillet mange steder på Amager, men især omkring lufthavnen. Når de skød efter de allierede fly, fløj der granatsplinter rundt i luften. Derfor var det bedst at holde sig indenfor. Efterhånden som krigen og luftalarmerne blev hverdag, blev folk trætte af at søge i dækning. Luftalarmen kunne godt lyde flere gange på en nat. Også hos familien Larsen blev 22

55 der i løbet af krigen slækket på sikkerheden. I stedet søgte familien ly under køjesengene, det var dog kun børnene, der kunne være der. I postyret blev de mælkeflasker, der stod parat med vand til at slukke en eventuel ild, væltet. Det skulle vist være en meget lille brand, hvis det vand skulle kvæle den. Det er blevet til en lille morsom historie for familien midt i alvoren. Haveforeningen Sano blev grundlagt i Dengang lå haverne på Samosvej, men måtte flytte i forbindelse med at Skolen ved Sundet skulle bygges. Det foregik fra 1935 til Sano består af ca. 160 kolonihaver og en lille købmand placeret centralt i området. Der er indgang til haveforeningen fra Nordmarksvej og fra Vægterparken. Der var mange andre kælderløse huse, der også stod uden beskyttelsesrum. Blandt andet havde de kommunale ejendomme på Søvang Allé ingen kældre, da grundvandet her stod højt. Disse ejendomme blev påbegyndt under 1. Verdenskrig og blev kaldt henholdsvis den gamle kommune og den nye kommune. Beskyttelsesrum på Søvang Allé Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1549 Selve opførelsen var meget besværlig, da undergrunden var meget ustabil. Fundamentet måtte understøttes yderligere, og det forsinkede og fordyrede det kommunale boligbyggeri. For at give beskyttelse til disse ejendomme sørgede Tårnby Kommune for beskyttelsesgrave til beboerne og til de forbipasserende, som det blev erklæret i aviserne den 9. maj KASTRUP LUFTHAVN Den 2. april 1945 var der omtrent forskellige fly på vej mod Danmark for at bombe seks flyvepladser. Indtil for nylig har danske historikere ment at den ene af de lufthavne, der skulle bombes den dag, var Kastrup Lufthavn. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

56 For mange tyske soldater var Danmark flødeskumsfronten. Her var ikke de hårde kampe som på Østfronten. Den tyske flyinstruktør Josef Rotty var udstationeret i Kastrup fra april Her er han fotograferet på sit kontor i Kastrup - formentligt et selvportræt. Foto: Frihedsmuseet ALDRIG GLEMME Nye undersøgelser tyder på, at det i stedet var Beldringe på Fyn, der var målet for de Vestallierede. Hele operationen blev afblæst på grund af dårligt vejr og nedsat sigtbarhed. Da flyene nåede den jyske vestkyst, måtte de vende om. Havde vejret været bedre, havde der uden tvivl været meget store matrielle skader og mange civile dræbte. Derfor har det planlagte bombeangreb den 2. april været genstand for så mange overvejelser. Straks efter besættelsen den 9. april blev også lufthavnen overtaget af den tyske besættelsesmagt. Kastrup Lufthavn blev udbygget med fire betonstartbaner i tiden fra 1941 til Under 2. Verdenskrig blev Kastrup Lufthavn dog mest brugt til skoleflyvninger. Her kunne nye piloter træne mere uforstyrret end fra jyske og fynske flyvepladser, da det var knap så ofte, at engelske og amerikanske fly blev sendt helt til København. Lufthavnen blev også anvendt til oplæring i blindflyvning. Det betyder, at piloten skal kunne flyve i mørke eller i usigtbart vejr udelukkende efter instrumenter 24

57 og ikke efter kendemærker på jorden. Mere korrekt kan det kaldes instrumentflyvning. En af dem, der underviste, var den tyske flyinstruktør Josef Rotty. Han var udstationeret i Kastrup fra april Han var her med sin kone og to børn. De fleste billeder fra hans diassamling er turistbilleder fra Københavns seværdigheder. Han blev født den 19. marts 1914 og døde den 29. april en uge før befrielsen. Han døde således i Danmark og er begravet på Vestre Kirkegård. Fra slutningen af 1942 kom der natjagere til lufthavnen. Disse fly indgik i forsvaret af nordtyske byer. En natjager er et fly, der er specielt bygget til at kunne navigere i om natten eller i dårligt vejr. Samtidigt er flyet forsøgt kamufleret, så det ikke kan ses i natten. Derudover var der et stort værksted, hvor der blev repareret fly. Flyene kom ofte fra Norge blot for at blive ordnet i Kastrup Lufthavn. For at tage opmærksomheden væk fra Kastrup Lufthavn blev der anlagt afledningslufthavne. En i Tårnby og en i Tømmerup, den sidste var dog ikke i brug særligt længe. Megen flyvning foregik efter det, piloten så på landjorden, derfor håbede det nazistiske styre, at de falske lufthavne tiltrak nogle af de bomber, der var tiltænkt de rigtige lufthavne. De var anlagt for at forvirre. Selvom mange beboere omkring lufthavnen har levet med frygten ved at bo tæt på et eventuelt bombemål, så var Kastrup ikke et egentligt mål for de engelske bombefly. Faren var størst, når antiluftskytset blev brugt mod de engelske fly. DE TYSKE HÅNDVÆRKERE På glasværket var der en del håndværkere, der oprindeligt kom fra Tyskland. Før krigen havde de været gode kollegaer, men så blev det anderledes. Nogle danskere kunne desværre ikke skelne mellem dem, der blot var fra Tyskland, og dem, der var nazister. Det var nok lettere at have et klart fjendebillede, selvom det ikke på nogen som helst måde var retfærdigt. Så de tyske kollegaer blev holdt ude af fællesskabet. Det blev også til et forhør, da en dansk kvinde GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI

58 ALDRIG GLEMME havde spyttet efter en tysk kvinde, der var gift med en tysk glasmager. Der skete dog ikke videre i sagen. Også på væverierne var der ansatte, der var født i Tyskland. Inden besættelsen havde tyske immigranter især fundet job i tekstil- og glasindustrien, hvor de arbejdede som faglærte arbejdere. ØSTFRONTEN I en beretning fra Ullerup skildrer Ib Svendsen fra Dannebrogsgård om de uheldige Kurt Petzke og Rita Christiansen blev gift i 1949 i Tårnby Kirke. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B2652 bivirkninger ved ikke at have dansk, men tysk statsborgerskab. En af borgerne i Ullerup, Kurt Petzke, havde stadigvæk tysk pas, da værnemagten besatte Danmark. Ib Svendsen beretter: Det g jorde et stort indtryk på alle i byen, da Kurt Petzke blev indkaldt til aktiv tjeneste for den tyske værnemagt. Han var ganske vist født i Tyskland, men havde boet så mange år i Ullerup, at han naturligvis var én af vore egne, men åbenbart uden dansk statsborgerskab. Det blev ikke bedre, da vi fik at vide, at nu var han sendt til Østfronten. Det var for os lig med den visse død. Der var andre, som blev fanget af et tysk statsborgerskab og et dansk sind de fleste fra det danske mindretal syd for grænsen. I Tårnby særligt i Kastrup har der altid været en del tyskfødte håndværkere. De blev måske også fanget i denne fælde. Ib forsætter om Kurt Petzke: Til sidst blev han taget til fange af russerne, og vi var alle sikre på, at det var slut med stakkels Kurt. Til alles glæde og store forbløffelse dukkede han op i Ullerup igen allerede i

59 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Den tyske soldat bevogter Amager Landevej 46A, 48A og 50A i forhuset og 46B, 48B og 50B i baghuset. Huset var beboet af tyske flygtninge. Ejendommen blev kaldt for abeburet i samtiden - øgenavnet viser hvor meget afstand, der blev taget til alle tyskere også selvom nogle af disse mennesker blot var flygtet fra krigens gru. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B313 TYSKE FLYGTNINGE Da verdenskrigen for alvor gik ind over Tysklands grænser, skabte det selvfølgelig ligesom andre steder en flygtningestrøm væk fra kampene. Særligt flygtede de civile tyskere fra den sovjetiske hær og de allieredes bombning af store tyske byer. Der kom omtrent en kvart million tyske flygtninge til Danmark i den sidste tid af krigen. De blev placeret forskellige steder på skoler, sportshaller og andre steder. Det var besættelsesmagtens ansvar at sørge for mad, husly og medicin til de flygtede landsmænd, danskere ønskede ikke at hjælpe til, så det var ikke let at bistå så mange mennesker. Efter befrielsen blev det Danmarks ansvar. I midten af maj 1945 var der 818 tyske flygtninge i Tårnby Kommune. Der var i Store Magleby, og i Sundby var der eksempelvis på Østrigsgades 27

60 Skole 471 tyske flygtninge, og på Sundpark Skole var der 812. De to skoler er i dag slået sammen og i 2014 gik der 758 elever. Der har været trangt, når der også skulle være plads til senge og ejendele. Efterhånden oprettede den danske stat store lejre til flygtningene for at rationalisere hjælpen og for at få nogenlunde ordentlige forhold til de flygtede. På Amager var der Kløvermarkslejren og Dragørlejren. På Kløvermarken blev der opført barakker, som kunne huse omtrent Det var dermed Danmarks næststørste lejr. På Kastrupfortet var en flygtningelejr for børn, som ikke var sammen med deres forældre. Det kunne være fordi, de var forældreløse, forældrene var blevet væk eller for syge til at passe børnene. I januar 1946 var der 567 flygtningebørn opsamlet fra mange københavnske lejre. ALDRIG GLEMME En flygtning var tildelt 8 g havregryn om dagen. Det svarer til en stor skefuld. Alt, hvad flygtningene fik, var nøje afmålt, og langt mindre end det som danskerne gennemsnitligt fik at spise. Men når det skulle ganges op med de næsten , der var i Kløvermarkslejren, var det store mængder det drejede sig om. De danskere, der ønskede at hævne sig på den tyske befolkning, mente, at flygtningene skulle have endnu mindre mad. Den meget rationerede mængde mad betød mange dødsfald blandt de tyske flygtningebørn. Foto: Lone Palm Larsen EFTER KRIGEN Retsopgøret efter 2. Verdenskrig fastslog med loven fra 1. juni 1945, hvad der var forræderi og landsskadelig virksomhed. Ligesom også straffen blev beskrevet, hvor der blev genindført dødsstraf, som ellers var blevet afskaffet i Der blev afsagt 103 dødsdomme, hvor 46 blev udført. Udover det blev dømt efter loven, og de dømte tabte tillige stemmeretten og deres valgbarhed. 28

61 GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Flygtninge, der blev sejlet over Øresund, blev nogle gange kun sejlet til det svenske neutrale farvand for at effektivisere transporterne og minimere risikoen. Det skulle dog planlægges nøje, når to både skulle mødes i Øresund. Det vides ikke, hvem der er på fotoet, eller hvor det er taget. Foto: Frihedsmuseet Efter krigen skete en pengeombytning, så de, der havde tjent penge uden at betale skat, ikke kunne bruge dem uden at blive opdaget. I Tårnby Kommune drejede det sig om ikke mindre end 13 millioner kroner. Nogle personer kunne selvfølgelig ikke have opgivet pengene under krigen, eksempelvis fiskerne, der hjalp flygtninge over til Sverige. Hvis de havde gjort det, ville de have angivet sig selv som mod- standsfolk til den tyske værnemagt. Andre tjente penge på de fødevarer, de selv producerede. De to største, der ikke havde betalt skat nok under krigen i Tårnby, var gartnere med en ubeskattet formue på henholdsvis 2 ½ million og 1,2 millioner kroner. For at undgå for megen arbejdsløshed blev der i hele landet iværksat en række kommunale arbejder. I Tårnby var det 29

62 blandt andet en udvidelse af Tårnbyvej til 19 meters bredde. Ligeledes blev også Alleen udvidet og rettet op. For at beskæftigelsen yderligere skulle sættes i gang, blev der også taget initiativ til et rensningsanlæg for alt spildevand i kommunen. Det skulle også bidrage til renere badevand i Øresund. Rationering forsatte længe efter krigen. Det var for at sørge for, at almindelige varer var til at betale for almindelige mennesker. Således var brød, gryn, tobak og gas rationeret indtil Tekstiler, sko, fedt, flæsk, te, kakao, sæbe og el var rationeret indtil Frit køb af smør var der først i 1950, da smørret for en stor del blev eksporteret for at forberede ALDRIG GLEMME Efter krigens afslutning var der et stort arbejde med at finde og arrestere stikkere og overløbere. Her ses en modstandsgruppe på Kastrupvej muligvis på vej til at foretage en anholdelse. Til dette arbejde var der også flere politibetjente fra Tårnby Politi. De var gået ind i modstandsarbejdet efter den 19. september 1944, hvor dansk politi blev nedlagt af værnemagten. På billedet ses et større opløb, og det har nok ikke været let at holde gemytterne i ro. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B

63 handelsbalancen. Kaffe og sukker kom først i fri handel i Det tog med andre ord lang tid at komme sig over krigen og rationeringerne var langt fra det værste. Historierne fra dengang skal aldrig glemmes. Tove Ditlevsen skrev i Politiken den 9. marts 1946 i forbindelse med debatten om behandlingen af de tyske flygtninge: Vi lever i en mørketid, langt dybere end under besættelsen, langt mere alvorlig. Det er tåbeligt at tro, at de instinkter, Hitler med så stort held talte til hos det tyske folk, ikke også findes hos os selv. Tåbeligt at tro, det ene folk er bedre, eller blot anderledes end det andet. GLEMMER DU NUMMER 3 MAJ/JUNI 2015 Tyske flygtningebørn fra Dragørlejren på skolebænken. Om børnene viser thumbs up, fordi de går i skole, snart skal hjem til Tyskland eller fordi de bliver fotograferet vides ikke. Det var de allierede, der ikke ønskede, at flygtninge kom tilbage til Tyskland med det samme. Mon ikke også det tyske folk glædede sig over, at krigen var ovre. Foto: Frihedsmuseet 31

64 Det første forsøg på at sprænge Langebro blev gjort om natten kl. 3 den 25. marts Desværre var den tyske patrulje alt for venlige. De skubbede lastbilen med sprængstoffet i gang efter det fingerede motorstop. Derfor skulle der findes en hurtig ny plan for at komme af med sprængstoffet og ødelægge broens maskinhus. Løsningen kom fra Holger Darmer fra Tårnby. Som tidligere ansat ved jernbanen foreslog han at de kunne hugge et tog og lade det gå i stå midt på broen. På grund af sabotage et andet sted lykkedes det først kl Der var sporvogne der skulle stoppes, gående og cyklister, der skulle væk fra broen, og selvfølgelig skulle sabotørerne også selv væk. Foto: Frihedsmuseet, den 27. marts HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og Lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag 1. september april kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR UDSTILLINGER PÅ Kastrupgårdsamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag - søndag kl Onsdag kl Plyssen på Amager Strandvej 350 PERMANENTE & SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag kl oplag: nr / stk. TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf Mail:

65 Bilag: 2.5. Kulturhuset Kastrup Bio, program juni- juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

66 Forpremierer 27-28/6 kl MINIONS med dansk tale i 2D Forsalget til både forpremieren og Danmarkspremieren er startet på Vi glæder os til at se jer BABYBIO TIRSDAGE KL (biografen åbner kl ) - er tilbage igen til september! Hvis du vil have en mail med hvilken film, vi viser første gang og hvornår, så skriv til os på emne: babybio. Læs mere om BABYBIO på TIRSDAGSBIO tirsdage kl (biografen åbner kl ). - er tilbage igen til september! Hvis du vil have en mail med hvilken film, vi viser første gang og hvornår, så skriv til os på emne: tirsdagsbio. For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. Kulturhuset KastrupBIO 11/6-29/ Camera Film Kastrup Bio, bio 2 : MAGIC MIKE XXL så kom i god tid og tag gerne festligt tøj på. Forsalget er startet! Hygge i foyeren Vi har bøger (til både store og små) og stort udvalg af brætspil til fri afbenyttelse i foyeren. Kaffen laver vi på hele bønner og frisk mælk, teen er fra Perchs og vi har selvfølgelig også varm cacao. P. S. Der er lift op til salen, så trappen er ingen hindring! Kom og gå på nettet Har du prøvet vores internetpc ere i foyeren? Du er velkommen til at kigge forbi og surfe en tur ganske gratis. Åbningstid Mandag - fredag fra kl til sidste film starter Lørdag - søndag fra kl til sidste film starter Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes ferier (eksklusive sommerferien) vil udvidet åbningstid kunne forekomme. Ved udvidet åbningstid åbner huset 30 min. før første film starter. Billetpriser og rabatkort Vi glæder os til at se dig! Billetpris kr. 75,- Børnebillet (til og med 12 år) kr. 60,- 10-turs rabatkort kr. 550,- (hver billet betaler for en billet op til kr. 65,-) United International Pictures 2015 SF Film A/S Twentieth Century Fox Mangler du studentergaven? Vi sælger gavekort på lige det beløb, du ønsker, og pakker det fint ind med rødt eller blåt bånd. Tillæg ved 3D film kr. 20,- Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm og Danmarkspremierer. Gavekort udstedes på valgfrit beløb og pakkes fint ind. Gavekort og billetter kan også købes på og Tårnby Hovedbibliotek. Kulturhuset KastrupBIO Kastrupvej Kastrup Telefon Kastrup Bio, foyer Kastrup Bio, bio 1 United International Pictures BILLETTER: /

67 Kulturhuset KastrupBIO filmprogram 8 FESTER - 10 VENNER - 4 PAR - 1 AFFÆRE /FoxDanmark Spy-TheMovie.com Vises igen: LANG HISTORIE KORT 13 14/6: kl fr. u. 7 SPY 11 17/6: kl t. o. 11 MANDARINER 20 22/6: kl /6: kl Miracle Film 2D VISES I 3D og TerminatorGenisys.dk I UDVALGTE BIOGRAFER / TerminatorGenisys.DK #TerminatorGenisys Insta UIPDK /UIPDK 57742_Terminator_Final_plakat.indd 1 12/05/ TESTAMENT OF YOUTH 25/6 1/7: kl /7: kl VISES I 3D og TerminatorGenisys.dk DET STORE NØDDEKUP, 2D dansk tale 11 12/7: kl /7: kl /7: kl /7: kl t. o. 15 I UDVALGTE BIOGRAFER / TerminatorGenisys.DK #TerminatorGenisys Insta UIPDK /UIPDK 57742_Terminator_Final_plakat.indd 1 12/05/ MINIONS, 2D - dansk tale D JURASSIC WORLD 11 17/6: kl ASTERIX, 2D - dansk tale 11-12/6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /7: kl ASTERIX 13 14/6: 20 21/6: 27 28/6: GULDKYSTEN 2 5/7: kl /7: kl /7: kl /7: kl /7: kl t. o. 11 TERMINATOR GENISYS, 2D 25 28/6: kl /6 5/7: kl /7: kl Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. JURASSIC WORLD, 11 12/6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /6: kl /6: kl VI TALER DANSK 11/6-29/ t. o. 11 t. o. 11 t. f. a. 3D dansk tale kl kl kl t. f. a. VI TALER DANSK F RE EMIE ORPR 27 28/6: kl /7: 4 5/7: 6 10/7: 11 12/7: 13 17/7: 18 19/7: 20 22/7: 25 26/7: kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl MINIONS 4 5/7: 11 12/7: 18 19/7: 25 26/7: 3D dansk tale kl. kl. kl. kl. TED FRA BESTSELLER-FORFATTEREN BAG PAPER TOWNS 23 29/7: kl R fr. u. 7 MAGIC MIKE XXL 2 15/7: kl /7: kl ANT-MAN, 2D 27 29/7: kl E EMIER 1/7: kl med rød løber og gratis drinks, se mere på bagsiden. kl. kl. kl. kl. 3D ANT-MAN 22/7: kl /7 26/7: kl MAGIC MIKE XXL FORP PRIDE 18 22/6: kl. 24/6: kl. 25/6 1/7: kl. 4 5/7: kl /7: kl /7: kl /7: kl. 2 17/7: 19/7: 22/7: 29/7: /FoxDanmark 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. PETER PEDAL: PÅ EVENTYR I JUNGLEN - dansk tale 23 24/7: kl /7: kl /7: kl Billetbestilling på / tlf Se husets åbningstider på bagsiden. Ret til ændringer forbeholdes. t. o. 15

68 Bilag: 2.6. Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

69 JUNI 2015 Arrangementer på biblioteket Udstillingen Fragmenterede Illusioner ved Nicole Kudera Fra den 26. maj til den 13. juni / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang Udstillingen Fragmenterede Illusioner sætter fokus på foranderlighed, flygtighed, meningsdannelse og tankemønstre - og man fordres som beskuer til at reflektere over sin egen rolle og referenceramme, i forhold til at danne mening, i den verden man befinder sig i. Højtlæsning for børn - kom og hør en historie Tirsdage kl og torsdage kl Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang Kom og hør en historie. Vi har fundet gode bøger frem og læser både op på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. Vi læser op i tøsehulen på Hovedbiblioteket og i småbørnsområdet på Vestamager Bibliotek. Der er ingen tilmelding, kom bare når I har tid og lyst. Brætspilsklubben på Hovedbiblioteket Vil du være med til at starte vores brætspilsklub op? Mandag den 8. juni og mandag den 22. juni kl / Fri adgang (Vi spiller mandage i lige uger) Der vil blive stillet spil til rådighed, blandt andet: Cluedo, Ticket to ride, Small world, Carcassonne, Africana, Uno, Kalaha og Rummikub. Spilsamlingen kan udbygges efter ønske. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag. 3D-print Biblioteket har købt to 3D-printere, som vi nu stiller til rådighed for bibliotekets brugere hver onsdag kl , samt udvalgte lørdage kl på Tårnby Hovedbibliotek. Frem til september er det følgende lørdage: 9. og 23. maj 27. juni 4. og 18. juli 8. og 29. august Lørdag den 27. juni og lørdag den 15. august er det muligt at printe på Vestamager Bibliotek i tidsrummet Prisen er 10 kr. i startgebyr og 5 kr. pr. påbegyndt meter plastic. Biblioteket rykker udenfor - med idéer til sommerferielæsning Fra mandag den 8. juni til fredag den 12. juni mellem kl Du kan møde os uden for biblioteket ved Amager Landevej. Vi står klar med sommerbogen til dig. Vi giver gode tips til din sommerferielæsning, og har fundet vores bedste bøger frem, så du kan få en god bog med på sommerferien. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor i biblioteket. Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

70 Sommer - og hvad så? Erindringscafé ved Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Tirsdag den 2. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Tirsdag den 30. juni kl / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Når vi holder ferie i dag, er det ofte noget der foregår i udlandet - men hvad med tidligere? Lad os mødes og mindes vores ferier, før det blev normalt at tage på charterferie. Der er sikkert nogen der har haft sommerferiejobs, eller været på telttur et sted i Danmark, og kigget misundeligt på de få der trods alt oplevede en af de tidlige charterture. Vi serverer som sædvanlig kaffe og te, og I leverer jeres fortællinger fra tidligere tider og sammen finder vi sommerferiestemningen fra dengang frem igen. Akvarelcafé Onsdag den 3. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med andre. I akvarelcafeen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang. Dokumentarfilmklubben Tårnby Dox viser: Krigerne fra Nord Onsdag den 3. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Den omtalte dokumentar om dansk-somaliske unge, der drager i hellig krig i Somalia. De kæmper for den somaliske militante oprørsgruppe Al-Shabaab. De kæmper for at indføre Sharia-lovgivning i Somalia og resten af Verden. De kæmper mod den vestligt støttede regering, og dette gøres blandt andet ved selvmordsangreb mod civile mål. Instruktøren er selv dansk-somalier, og det har krævet hele hans personlige netværk og fire års optagelser at infiltrere den danske gren af terrorgruppen. Instr: Søren Steen Jespersen, Nasib Farah. Danmark, 2014, varighed: 58 min. Sommerkoncert med Pilehavekoret Lørdag den 13. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang Synge kan man hele livet - og det gør de af fuld hals i Pilehavekoret, hvor alderspræsidenten er 90 år! Kom og lyt med, når de fylder biblioteket med sommertoner og sangglæde. Korleder Marianne Kragh sidder ved flyglet. Hvorfor spise mellemmåltider? Det er sundt - Kom og smag! Mandag den 15. juni / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Synes du det er en jungle og finde frem til hvordan man skal spise sundt? To studerende fra Professionsbacheloren i Ernæring og Sundhed sætter fokus på vigtigheden af sunde mellemmåltider. De giver tips og inspiration til at lave sunde snacks og mellemmåltider som kan være med til at give dig ekstra god energi i en travl hverdag. Der vil også være smagsprøver og dertilhørende opskrifter. Arrangementet afholdes af Nathalie og Lærke i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. En gåtur og en go historie Onsdag den 17. juni kl / Tårnby hovedbibliotek / Fri adgang Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket. Vi mødes ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. På plænen ved siden af biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens bibliotekar Laura Michelsen læser en historie højt. Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! Turen er knap 2 kilometer lang.

71 Syng dig glad - Midsommersang Mandag den 22. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr. Vi varmer op til Sankt Hans aften med midsommersang ude på det grønne område ved siden af biblioteket. Kom og syng med på vores vidunderlige danske sommersange under den (forhåbentlig) blå midsommerhimmel. Marianne Kragh tager sit el-klaver med, og vi sætter stole op, så I kan sidde ned under sangen. I tilfælde af dårligt vejr synger vi inde i biblioteket, i Rotunden. Fifa turnering - for de 9-13-årige Mandag den 29. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Gratis billetter Denne sommer er der hverken VM eller EM i fodbold. Men fortvivl ikke, for nu kan du være med i sommerferiens store fodboldturnering på Playstation 4. Der er fede præmier på spil. De indledende runder finder sted på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek mandag den 29. juni. De skarpeste målskytter fra hvert bibliotek mødes til finalerunden onsdag den 1. juli kl. 13 på Hovedbiblioteket. Programmering i Scratch workshop for de 8-13 årige Tirsdag den 30. juni kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter eller Torsdag den 2. juli kl / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter Har du lyst til at prøve at programmere, er Scratch et godt sted at starte. Scratch er et visuelt programmeringssprog, hvor du kan lave dine egne interaktive historier, spil og animationer ved at sætte klodser med kommandoer sammen. Workshoppen er på begynderniveau, så det er helt fint, hvis du slet ikke har prøvet at programmere før. Billetbestilling Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes billetter på tlf eller via For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen. Din idé - sammen med os Kan du spille, synge, danse eller noget helt fjerde, eller ved du noget om et emne, som du gerne vil dele med andre, så har du nu muligheden for at lave et offentligt tilgængeligt arrangement i form af f.eks. en opvisning, et foredrag eller en workshop sammen med biblioteket. Vi kalder det Levende Rum. Både foreninger og privatpersoner er velkomne. Har du lyst til at lave et arrangement eller vil du bare høre mere om mulighederne, kan du kontakte os på tlf eller Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

72 Underskoven Danseteater - en udendørs forestilling for hele familien i Naturpark Amager Spilleperiode: / Mødested: Naturcenter Amager, Granatvej / Billetter købes på Vi følger med en pige og hendes far ind i skoven. Pludselig kan vi ikke komme længere, da vores vej spærres, og et magisk parallelunivers giver sig til kende og tager over. Et af Københavns mest fortryllende naturområder danner ramme om denne fortælling, hvor de mange udfordringer, vores heltinde kommer ud for, har utallige forklædninger - ligesom den natur, der omringer os. Publikum bedes komme praktisk påklædt ift. vejrforhold og skovens terræn. Rejsen fra Naturcenteret til Pinseskoven foregår på cykel, så medbring din egen, eller lej en cykel for 20 kr. på Naturcenteret. Varighed: 1 time - uden pause. Ide og iscenesættelse/ GLiMT Instruktør/ Lars Gregersen Performere/ Filippa Suenson Elsig Glenn Ziqver Xavier Lars Gregersen Camila Sarrazin Hanne Raffnsøe Henriette Groth Samarbejdspartnere/ Tårnby Naturskole Tårnby Bibliotek Pædagogisk Udviklingscenter Amager Skovhjælpere Spilledatoer: Torsdag 28. maj 2015 kl Fredag 29. maj 2015 kl Lørdag 30. maj 2015 kl Torsdag 4. juni 2015 kl Fredag 5. juni 2015 kl Lørdag 6. juni 2015 kl Torsdag 11. juni 2015 kl Fredag 12. juni 2015 kl Lørdag 13. juni 2015 kl Torsdag 18. juni 2015 kl Fredag 19. juni 2015 kl Lørdag 20. juni 2015 kl Tårnby HOVEDBIBLIOTEK Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf , Vestamager Bibliotek Ugandavej 111, 2770 Kastrup Tlf , Tårnby Kommunebiblioteker taarnbybib.dk

73 Bilag: 2.7. Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

74 BEMÆRKNINGER TIL STATISTIKKEN Tårnby er i denne måned nummer 6 på KPI indexet. Søndagene har været populære besøgsdage i marts selvom der kun blev afholdt et arrangement med Nikolaj Nørlund. I 2014 var det samlede antal besøgende på søndage i marts Læsemiljø indrettet af Emilie Nordentoft Kort om andre emner: Danmark læser STATISTIK MARTS 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

75 MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2015 UDLÅNSSTATISTIK Marts % Jan.-mar. % Fornyelser over nettet , ,0 HB , ,6 VB * , ,7 I ALT , ,4 BESØGSSTATISTIK HB % VB % Marts , * Heraf lørdage ,1 862 * Heraf søndage , Jan. - mar , ** * ingen besøgsstatistik fra Vestamager Bibliotek i 1. kvt 2014 derfor kan der ikke lavet % beregning Procent = afvigelse i forhold til samme periode året før HB = Hovedbiblioteket VB = Vestamager Bibliotek

76 MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2015 KORT OM ANDRE EMNER DANMARK LÆSER Danmark Læser Dagen er en del af kulturminister Marianne Jelveds store læsekampagne, som skal få flere til at læse mere. I to uger op til Danmark Læser Dagen satte Tårnby Bibliotek fokus på læseglæde med en række læseinspirerende tiltag bl.a. en Halfdan Rasmussen teaterforestilling, litteraturcaféer, forfatterforedrag med Kim Fupz Aakeson, indretning af hyggelige læsemiljøer for børn og voksne, novellekonkurrence og meget andet. HJEMMESIDESTATISTIK KPI index Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Besøg pr indb Ændring i %. København , ,55 % **Frederiksberg , ,27 % *Tårnby , ,08 % Dragør , ,45 % * nr. 6 på kpi **bibliotek tættest på Tårnby

77 Åbningstider HOVEDBIBLIOTEKET Mandag-torsdag 9-20, fredag 9-17, lørdag 9-15, søndag 9-15 ( ) Tårnby Kommunebiblioteker Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf taarnbybib.dk VESTAMAGER BIBLIOTEK Mandag torsdag 10-19, fredag 10-17, lørdag 10-14

78 Bilag: 2.8. Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

79 BEMÆRKNINGER TIL STATISTIKKEN Tårnby er i denne måned nummer 8 på KPI indexet. Kort om andre emner: Læseglæde i Tårnby STATISTIK APRIL 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER

80 MÅNEDSSTATISTIK APRIL 2015 UDLÅNSSTATISTIK April % Jan.-apr. % Fornyelser over nettet , ,9 HB , ,0 VB * , ,0 I ALT , ,2 BESØGSSTATISTIK HB % VB % April , ,0 Heraf lørdage , ,0 Heraf søndage , Jan. - apr , ** * ingen besøgsstatistik fra Vestamager Bibliotek i 1. kvt 2014 derfor kan der ikke laves % beregning Procent = afvigelse i forhold til samme periode året før HB = Hovedbiblioteket VB = Vestamager Bibliotek

81 MÅNEDSSTATISTIK APRIL 2015 KORT OM ANDRE EMNER LÆSEGLÆDE I TÅRNBY I dagene op til Danmark Læser-dagen, d. 23. april, målte vi læseglæden i Tårnby på Hovedbiblioteket sammen med bibliotekets brugere, for at finde ud af hvor højt vi egentlig læser i Tårnby. Fra mandag til torsdag stablede vi - bibliotekets brugere og personale - alle de afleverede romaner op ovenpå hinanden i et læseglædemåleinstrument, kreeret til lejligheden. Hver dag havde sin søjle: Fintællingen viste, hvad de fleste der har sin daglige gang på biblioteket allerede ved, at mandag er den dag hvor der er mest aktivitet på biblioteket og mandag blev derfor også noget af en højdespringer: Mandag 6,4 meter Tirsdag 4,8 meter Onsdag 5,6 meter Torsdag 5,6 meter (ja, det er det samme tal som onsdag!) Det samlede resultat viste altså at læseglæden i Tårnby, fire tilfældige dage i april, er 22 meter høj. Det er da noget! Det er fx lidt mere end halvvejs op til Rundetårn, som i alt måler 41,55 meter. HJEMMESIDESTATISTIK KPI index Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Besøg pr indb Ændring i %. København , ,74 % **Lyngby-Tårbæk , ,27 % *Tårnby , ,18 % Dragør , ,26 % * nr. 8 på kpi **bibliotek tættest på Tårnby

82 Åbningstider HOVEDBIBLIOTEKET Mandag-torsdag 9-20, fredag 9-17, lørdag 9-15, søndag 9-15 ( ) Tårnby Kommunebiblioteker Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf taarnbybib.dk VESTAMAGER BIBLIOTEK Mandag torsdag 10-19, fredag 10-17, lørdag 10-14

83 Bilag: 2.9. Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

84 Bemærkninger til statistikken Tårnby er i denne måned nummer 8 på KPI indexet. Kort om andre emner: Digital læring / IT-kurser statistik maj 2015 Tårnby Kommunebiblioteker

85 månedsstatistik maj 2015 Udlånsstatistik Maj % Jan.-maj % Fornyelser over nettet , ,9 HB , ,6 VB * , ,0 I ALT , ,1 Besøgsstatistik HB % VB % Maj , ,2 Heraf lørdage , ,0 Heraf søndage Jan. - maj , ** * * ingen besøgsstatistik fra Vestamager Bibliotek i 1. kvt 2014 derfor kan der ikke laves % beregning Procent = afvigelse i forhold til samme periode året før HB = Hovedbiblioteket VB = Vestamager Bibliotek

86 månedsstatistik maj 2015 Kort om andre emner Digital Læring / it-kurser I foråret 2015 har bibliotekerne i Tårnby afviklet 19 forskellige itrelaterede kurser. I alt 66 kurser med 404 kursusdeltagere. Top fire blandt kurserne er: Windows 8 styresystemet, Digital post for fortsættere, Borger.dk og Gmail. Efter hvert kursus udfylder deltagerne et evalueringsskema som efterfølgende bliver gennemgået med henblik på at optimere og forbedre kurserne. Generelt er der stor tilfredshed blandt brugerne. Efterårets kurser starter i september måned med både nye kurser og gamle kendinge. hjemmesidestatistik KPI index Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Besøg pr indb Ændring i %. København , ,41 % **Roskilde , ,33 % *Tårnby , ,49 % Dragør , ,01 % * nr. 8 på kpi **bibliotek tættest på Tårnby

87 Åbningstider hovedbiblioteket Mandag-torsdag 9-20, fredag 9-17, lørdag 9-15, søndag 9-15 ( ) Tårnby Kommunebiblioteker Kamillevej 10, 2770 Kastrup Tlf taarnbybib.dk Vestamager Bibliotek Mandag torsdag 10-19, fredag 10-17, lørdag 10-14

88 Bilag: Nyt fra KulturERhverv Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

89 From:KulturERhverv To:Kulturafdelingen Subject:Nyt fra KulturERhverv Maj 2015 "HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST" Kommende arrangementer

90 Nyt fra foreningen Tak til alle der deltog ved MATCH15! MATCH15 blev i år afholdt d. 5 Maj 2015 på Bremen Teater i København. Dagen var fyldt med god stemning, mad, drinks, underholdning og ikke mindst en række spændende oplæg fra årets keynote speakers og paneldeltagere. Hvis du ikke deltog på dagen, kan du få genopfrisket dagens program, temaer og ikke mindst talere her Vi havde inviteret Musikparlamentet til at tale med nogen af dagens gæster. Se blandt andet interview med Mercedes-Benz, Lennart Lajboschitz fra Tiger Danmark og bestyrelsesformand for KulturERhverv Søren Høy.

91 Interviews fra MATCH15 - Dagen hvor kulturen og erhvervslivet mødes Referat fra generalforsamlingen KulturERhverv afholdte generalforsamling i sidste måned. Her deltog både medlemmer og repræsentanter fra bestyrelsen. Foreningens aktiviteter og arrangementer blev evalueret og årsregnskabet blev gennemgået så der kom følgende konklusion: Generelt har 2014 været et godt år. Foreningen fik en medlemstilgang på ca. 20 nye medlemmer, samt et mindre overskud på bundlinjen, der skal sikre driften for det kommende år. I 2015 bliver der sat fokus på nye rekrutteringsområder, forbedring af de eksisterende netværksmøder, samt søgen efter nye alternative indtægtskilder. Ændringer i bestyrelsen og sekretariatet Nye rokeringer i KulturERhvervs sekretariat og i bestyrelsen vil for det resterende af 2015

92 og fremover være fastlagt som følgende: Foreningens sekretariatchef, Jakob Østergård Carstensen, tiltræder i ny stillingen som Project Lead hos virksomheden Volcano og træder derfor ud af sekretariatet. Jakob vil dog fortsat være tilknyttet foreningen som suppleant i bestyrelsen. Fremover vil sekretariatet blive drevet af Jonathan Komang-Sønderbek, som har siddet i sekretariatet det seneste års tid. Bestyrelsmedlem Morten Pankoke træder ud af bestyrelsen, og i takt med det træder nogle nye medlemmer ind. Susanne Docherty fra Dansk Live & Danske Koncert- og Kulturhuse, samt Frants Nielsen fra firmaet WERKSTED, vil blive præsenteret som nye medlemmer af bestyrelsen, ved foreningens næste bestyrelsesmøde i starten af næste måned. Læs mere om de nye bestyrelsmedlemmer her Nye medlemmer Siden sidste nyhedsbrev har KulturERhverv fået hele 6 nye medlemmer. Det er en fornøjelse at kunne byde følgende velkommen til foreningen: Erhvervsakademiet Lillebælt, Dansk Atletik Forbund, Woolspire, Artlab, Muskelsvindfonden og Fundraiseren.dk.

93 Læs mere om de nye medlemmer her Nyheder og events "Culture Meets Business" Roskilde Festival Backstage '15 KulturERhverv gentager succesen med eksklusivt "Roskilde Backstage" arrangement Fredag den 3. juli 2015 fra kl på Roskilde Festival 2015 Hvordan kan kunstneriske og kreative virksomheder fremme aktive investeringer? Formålet med denne session er at vise dig, hvordan der kan skabes forbindelse mellem de bedste kreative virksomheder og aktive private investorer, samtidige med at du udvikler og

94 øger afkastet af investorernes midler. KulturERhverv og Creative Capital giver i samarbejde med Roskilde Festival dig en faglig session, som giver dig indsigt i mulighederne og udfordringerne når de kreative brancher og det øvrige erhvervsliv skal forenes. Det handler om fremtidens agenda for kulturelle forretninger, og om at skabe et nyt netværk for dig i uformelle omgivelser. Når du køber billet, får du: Seminar med debat og keynote speaks i Backstage Village (mere keynote info følger) Netværk med investorer og kulturelle aktører Besøg interessante aktiviteter på Roskilde Festival pladsen. Forplejning i form af snacks, frugt, frokost og drikkevarer Oplev Roskilde Festival hele dagen, aften og nat. Mulighed for fælles middag i Backstage Village (nærmere info følger) Mulighed for fælles transport til og fra København (nærmere info følger) Lyder det fristende, så skynd dig at købe billet til denne enestående session da vi kun har et begrænset antal pladser! Billetter kan købes HER

95 KULTURERHVERV ROSKILDE '14 - KULTUR INVEST BACKSTAGE KulturERhverv på Kulturmødet Mors 2015 Til sommer er Kulturmødet Mors igen aktuelt. Hos KulturERhverv har vi involveret os i mødet, for at sætte cross-over partnerskaber på dagsordenen i Nordjylland. KulturERhverv kuraterer en bid af årets program og inviterer til debat om hvordan vi bedst lader kulturen og erhvervslivet mødes. Samtidigt planlægger vi at afholde et af

96 vores årlige netværksmøder i forlængelse af kulturmødet. Meget mere information følger om alt dette, men sæt kryds i kalenderen den 20. til 22. august. Kulturaktien Til Kulturmødet 2015 er der nu åbnet mulighed for, at virksomheder kan få en synlighed og et ejerskab af Kulturmødet gennem et initiativ, som vi har valgt at kalde Kulturaktien. Dette initiativ er beregnet på at give virksomheder mulighed for at få en god synlighed, være til stede på Kulturmødet og dermed være med til at sætte en agenda for kunsten og kulturens fortsatte vækst i Danmark. KulturERhverv vil være til stede på kulturmødet med en stand og et netværksmøde, hvilket giver endnu bedre mulighed for synergieffekter. Det er muligt at købe flere aktier end én, og det er ligeledes muligt at indgå i en dialog, såfremt man har særlige ønsker om tilstedeværelse eller synlighed på Kulturmødet. I 2015 har de væsentligste nationale medier allerede meldt deres ankomst, heriblandt Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten, DR og TV2. Sidste år deltog over 50 forskellige medier fra print, radio og det digitale. Pris per aktie er kr. ex. moms. og er sat på det niveau, for at det største antal får mulighed for at være med til og bakke op om Kulturmødet. Vi ser frem til at komme i dialog med jer og håber på, at i vil være med til at bringe Kulturmødet op på et endnu højere plan. Kontakt. Niels Otto Degn, tlf , Claus Svenstrup, tlf ,

97

98 Copyrigh *2015* *KulturERhverv*, All rights reserved. Kontakt Sekretariatet: KulturERhverv Nyrnberggade København S This was sent to why did I get this? unsubscribe from this list update subscription prefe KulturERhverv Nyropsgade København 1602 Denmark

99 Bilag: Fritid- og Samfunds program repræsentantskabsmøde 1. juni 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91451/15

100 Fritid & Samfunds repræsentantskabsmøde 2015 Tid Mandag den 1. juni 2015 kl Sted Dansk Firmaidrætsforbund, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg, tlf Program Kl Kl Kl Ankomst og kaffe & te. Velkomst og præsentation af dagens program ved Fritid & Samfunds formand Leif Max Hansen. TEMA Implementeringen af folkeskolereformen. Hvordan bidrager de folkeoplysende foreninger til processen? EKSEMPEL 1 Aalborg Kommune har i hele forløbet været på forkant med udførelsen af denne opgave. Ved playmaker Sanne Fremlev, Fritidsafdelingen, om hvordan de har grebet opgaven an, samt hvor langt de er nået i Aalborg Kommune. EKSEMPEL 2 Hvordan kan aftenskolerne bidrage til implementeringen af folkeskolereformen? Det er ikke kun idræts- og ungdomsforeninger, der kan spille en rolle i implementeringen af skolereformen, også den frivillige voksenundervisning kan være en væsentlig medspiller. Ved skoleleder Gitte Overgaard, AOF Østfyn og Odense. Kl Kl Kl Kl Frokost. Repræsentantskabsmøde jf. dagsorden i vedtægterne. Sidste nyt om lovgivning i relation til folkeoplysningsområdet samt om nye tiltag på forenings- og folkeoplysningsområdet. Afslutning. Tilmeldingskupon Mailes til senest 20. maj 2015 Tilmelding til Fritid & Samfunds repræsentantskabsmøde mandag 1. juni 2015 i Nyborg Navn: Adresse: Tlf.nr.: Kommune: Funktion/Udvalg: Ret til ændringer forbeholdes. Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C tlf

101 Bilag: Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark, den 28,april 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91450/15

102 28. april 2015 Video Action Learning kursus i at bruge video i foreningen 18 personer tog imod Kulturelle Samråd i Danmarks tilbud om at deltage i kurset Video Action Learning, der er et samarbejde med Mediehuset. Kurset blev sat i gang den 8. april og løber over 6 gange af 3 ½ time. Det afsluttes med udstedelse af et kursusbevis. Der er allerede nu planer om flere kurser evt. andre steder end i København. HUSK - Kulturkonferencen 2015 i Skanderborg Kulturkonferencen 2015 finder sted fra den 18. til den 20. september i Skanderborg. Programmet udsendes omkring den 10. maj, men reserver allerede nu datoen. På konferencen vil man kunne høre om de unges måde at organisere sig på, og hvordan de kulturelle samråd og de kulturelle foreninger kan samarbejde med de unge. Derudover er der oplæg om, hvordan der arbejdes med ca frivillige i forbindelse med den årlige Smukfest, hvordan man driver et kulturhus baseret på frivilliges indsats, hvordan en god idé blandt nogle græsrødder i løbet af et år kan omsættes til handling og resultere i et projekt samt meget meget mere. Velkommen til Skanderborg! Vær med til at kåre "Årets AmatørKulturKommune" og vind kr. Også i år vil Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og DATS- landsforeningen for dramatisk virksomhed kåre "Årets AmatørKulturKommune". Både enkeltpersoner, foreninger og kommunen kan indstille en kommune frem til d. 31. maj Det sker ved at udfylde et online-skema samt skrive r en begrundelse. Se mere om "Årets AmatørKulturKommune" og indstillingen her! Soziokultur - Hustræf 2015 Kulturhusene i Danmark afholder den maj årets store Hustræf, der foregår i Christianshavns Beboerhus i København. Konferencen sætter fokus på kulturens sociale sider og de gavnlige effekter af at være fælles omkring kunst, kultur og sociale aktiviteter. Disse omfatter et væld af spændende, sjove, samlende og endda folkeoplysende aktiviteter såsom fællesspisning, quizaftner, strikkeklubber,

103 debatarrangementer samt ikke mindst alt det produktive, der foregår i husenes værksteder. Læs mere og tilmeld til konferencen her! Kulturelle Samråd i Danmark - Farvergade 27D, København K - Tlf Ønsker du ikke flere nyhedsmails fra Kulturelle Samråd, klik her

104 Bilag: Vild med sport, - idrætsdag i Vallensbæk 20. august 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99709/15

105

106 Kom til en hyggelig dag med masser af fysisk aktivitet og socialt samvær. Den fælles kommunale idrætspulje inviterer i samarbejde med Dansk Handicap Idræts- Forbund og Sport for Brains (under Helene Elsass Center) til en oplevelsesrig idrætsdag for alle handicappede børn og unge i hele Storkøbenhavn kl Ideen med dagen er at du og din familie kommer og hygger jer hele dagen, ser og prøver en hel række forskellige idrætsgrene, møder andre børn og unge samt møder en dansk Paralympisk deltager. Tilmeld dig idrætsdagen her: Idrætsgrene der vil blive præsenteret og mulighed for at afprøve er: Fodbold Judo Karate Boccia Dans Gymnastik Bordtennis Basket Trampolin RaceRunning Der vil være muligheder for, at alle børn og unge med forskellige former for funktionsnedsættelse kan være i idrætslige aktiviteter hele dagen. Endvidere vil du kunne modtage oplysninger om hvor du kan dyrke den idræt du måtte finde interessant, eller om vi skal starte et nyt tilbud op. Efter den store succes sidste år, har du igen mulighed for at møde PL deltager, PL bronze - og guldvinderen Peter Rosenmeier, som vil spille bordtennis med dig.

107 Program Vild med sport, idrætsdag d. 30. August 2015 kl : : Udlevering af T-shirts, madbillet og afkrydsning : Velkomst og praktisk info. Intro af Peter Rosenmeier : Fælles dans v. Soffie Dalsgaard : Præsentation af idrætsgrene : Bordtennis, judo, basket og gymnastik : Frokost : Præsentation af idrætsgrene : Karate, trampolin og boccia : Præsentation af idrætsgrene : Fodbold og racerunning (udenfor) Alle børn vil ved ankomst modtage en T-shirt. Husk derfor at tjekke tøj størrelsen, når du tilmelder dig idrætsdagen via linket: Sidste tilmelding den 18. august Alle børn og unge der har tilmeldt sig idrætsdagen, vil få en sandwich samt en sodavand/ saftevand. Derudover vil det være muligt for pårørende at købe mad og drikke hos den lokale kantine, der vil forestå salg af kaffe/the/sandwich, øl/ vand mm. Den fælles kommunal idrætspulje, er en sammenslutning af 14 kommuner i det tidligere Københavns Amt, som gør en særlig indsats for børn og unge med anderledes behov.

108 For yderligere information Idrætskonsulent: Ole Ansbjerg, DHIF M: T: W: DHIF.dk Projektleder for Sport for Brains : Camilla B. Voigt Helene Elsass Center M: T: W: Sportforbrains.dk Transport fra Albertslund/Vallensbæk st. kan bestilles via. Ole Ansbjerg

109 Bilag: Invitation til konference om bevægelse i skolen, - Bevægelse på Tvær s Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

110 INVITATION TIL KONFERENCE OM BEVÆGELSE I SKOLEN Dansk Skoleidræt inviterer med støtte fra Nordea-fonden til den årlige landsdækkende konference i Bevægelse På Tværs. Det sker torsdag den 17.september 2015 kl på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Konferencen er for alle chefer, afdelingsledere og konsulenter i landets 98 kommuner, der arbejder inden for fagområderne skole, sundhed og kultur og fritid, og som har en interesse i at understøtte skolerne i at få implementeret bevægelse i skoledagen. På baggrund af forårets netværksmøder i Bevægelse på Tværs har vi sat et program sammen, som kan understøtte nogle af de udfordringer og muligheder, deltagerne blev bedt om at beskrive. To helt gennemgående temaer var dels, at det giver mening at netværke på tværs af forvaltningerne, dels at det er en fordel, at samarbejdet også foregår på ledelsesniveau. Formålet med dagen er at: Følge op på de fire regionale netværksmøder der blev afholdt i marts. Forvaltningschefer, afdelingsledere og konsulenter får mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med hinanden på tværs af kommuner og arbejdsområder. Give kommunale chefer, afdelingsledere og konsulenter mulighed for at mødes på tværs af forvaltninger i egen kommune og planlægge det fremtidige arbejde med at hjælpe skolerne med implementeringen af daglig bevægelse. Tilmelding: kan ske enkeltvis eller samlet fra hver kommune via dette link: Program Ankomst og registrering Velkomst Dansk Skoleidræt Plenumoplæg Fokus på På Tværs. Oplæg fra udvalgte kommuner om arbejdet på tværs af forvaltninger og arbejdet på tværs af kommuner og skoler Netværks seance 1 Sparring og vidensdeling på tværs af kommuner Frokost Netværks seance 2 Procesarbejde med repræsentanter fra egen kommune på tværs af forvaltninger Kan tværfagligt kommunalt samarbejde rime på mere bevægelse i skolen? Perspektivering v. Sebastian Dorset Afrunding og tak for i dag

111 Bilag: 3.1. Ansøgning om produktionsstøtte til bog.doc Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

112 Tårnby Kommune Kulturforvaltning Ansøgning om midler til at producere og udgive en bog med arbejdstitlen Tilbage til rødderne. Byens Forlag har indgået en aftale med journalist Lotte Dalgaard og fotograf Britt Lindemann om bogprojektet. Via interview med komiker og radiovært Christian Fuhlendorff kommer Tårnby med i bogen, både i tekst og billeder. Vi ansøger derfor Tårnby Kommune om hjælp til at producere bogen. Projektbeskrivelse: Bogen skal indeholde ti interviews med kendte danskere, der bor i samme område, hvor de voksede op. De ti interview-personer er fordelt over hele landet, så bogen kommer fra Nordvestjylland gennem Midt- og Østjylland til Sønderjylland, over Fyn, op gennem Sjælland samt til Bornholm og Ærø. Hvert interview beskriver den interviewedes historie om sin opvækst i netop det område og hvorfor, hun/han er flyttet tilbage eller er blevet boende der hele sit liv. Derudover vises fotos af den interviewedes yndlingssteder i området. På den måde kan man bruge bogen til en guide til at se nogle mindre eksponerede egne i Danmark og specielle steder, hvor der knytter sig en historie til, fortalt af de interviewede. Hvert interview kommer til at fylde omkring 10 bogsider inkl. portrætfoto og fotos fra egnen. Formål med udgivelsen: At vise nogle af Danmarks mindre kendte steder, byer og egne og gennem interviews og billeder skabe interesse for turistbesøg på disse steder. Omtale: Når bogen er trykt, sendes det enkelte interview ud til den pågældende lokalavis i området, som kan trykke interviewet gratis. Derudover sendes bogen til anmeldere, regionale tv-stationer mv. Forlaget aflønner journalist og fotograf men søger om kr. til hjælp til aflønning af grafiker, trykningen af bogen, transportudgifter mm. Til gengæld trykkes Tårnby Kommunes logo i bogen med tak for støtten, og forlaget kvitterer desuden med fem eksemplarer. I håb om, at Kulturudvalget vil sætte ansøgningen på dagsordenen og tage den op på næste møde. Venlig hilsen Rasmus Lund Nielsen Byens Forlag

113 Bilag: 3.2. Budget for bogprojektet med arbejdstitlen - Tilbage til rødderne.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

114 Budget for bogprojektet med arbejdstitlen: Tilbage til rødderne Journalistløn: kr. Fotografløn: kr. Transport: kr. Grafiker: kr. Tryk: bøger a 22 kr. = kr.

115 Bilag: 4.1. Ansøgning og budget for økonomisk støtte til Prag-tur Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

116 Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby Formand: Jens Garner, Vestbirk Alle 17, 2770 Kastrup, tlf Kasserer: Dina Clemmensen, Irlandsvej 136, 1D, 2770 Kastrup, tlf FUT Kultur- og Fritidsudvalget Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup 21. maj 2015 ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE På vegne af Harmoniorkester Tårnby, HOT, ansøges hermed om økonomisk støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget, til gennemførelse af orkestrets 20 år jubilæums rejse til Prag i perioden 25. Juli 1. August HOT har de seneste 2 år gennemlevet lidt af et generationsskifte, mange af de gamle er stoppet. Et nyt hold af helt unge har taget deres entre i orkestret. Det er en super udvikling og naturligvis den retning udviklingen skal bevæge sig i. Det sikre fødekæden til et aktivt orkesterliv i musikskolen og dermed Tårnby Kommune på længere sigt. Harmoniorkester Tårnby HOT har i år 20 års jubilæum. I den anledning har forældreforeningen FUT arbejdet ihærdigt på at få et rejsearrangement op at stå. Dette for at styrke de sociale- og musikalske bånd som knyttes naturligt i et veldrevet skoleorkester. Rammerne for en rejse er nu ved at være på plads, med ca. 30 udøvende deltagere fra musikskolen tilmeldt. Som det fremgår ovenfor går årets jubilæums- og sommertur til Prag. Rejse, logi, kost og koncertarrangementer er på plads, se vedlagte program. Det som halter lidt er økonomien til gennemførelse af det samlede arrangement. Vi har vurderet smertegrænsen for maxbetaling pr. deltager til kr ,-. Det er det beløb som bliver opkrævet pr. deltager. Forældreforeningen FUT støtter arrangementet med kr, ,-. Vi har svært ved at støtte med mere, da vi ligeledes ønsker at have lidt midler til HOT s jubilæumsarrangement i Skottegårdsskolens Aula den 31. oktober Se budget på næste side, budgettet er ligeledes afleveret hos Musikskoleleder Michal Christensen på KulturZonen

117 Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby Formand: Jens Garner, Vestbirk Alle 17, 2770 Kastrup, tlf Kasserer: Dina Clemmensen, Irlandsvej 136, 1D, 2770 Kastrup, tlf FUT Budget Prag 2015 Udgifter á 30 pers 40 pers Tur incl. Morgenmad Frokost+aftensmad pr. dag Total: Indtægter Egen betaling FUT tilskud Musikskoletilskud Kommunalt tilskud??? Yderligere FUT tilskud Total: Samlet underskud Trods den lidt sene ansøgning, håber FUT den kan nå at blive behandlet i kommunen inden sommerferien? Skulle i ønske et mere specificeret budget fremsender vi det gerne. Under alle omstændigheder vil kommunen, i tilfælde af positiv respons, modtage et regnskab og en turberetning efter rejsens gennemførelse. Med venlig hilsen Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby FUT pbv/ Steen Øst-Jacobsen Foundraiser Kastrupvej 334, 2 th Kastrup - 2 -

118 Bilag: 4.2. Program for Prag 2015.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

119

120 Bilag: 5.1. Ansøgning, Amager Musikfestival 2015.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99469/15

121

122 Bilag: 5.2. Projekt, Amager Musikfestival 2015.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99473/15

123

124 Bilag: 5.3. Program, Amager Musikfestival.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99474/15

125

126 Bilag: 5.4. Budget 2015, Amager Musikfestival.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99476/15

127

128

129 Bilag: 5.5. Regnskab 2014, Amager Musikfestival.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

130

131

132

133 Bilag: 6.1. Kastrupgårdsamlingen årsrapport 2014.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 22. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

134 TÅRNBY KOMMUNE KASTRUPGÅRDSAMLINGEN ÅRSRAPPORT 2014

135 KASTRUPGÅRDSAMLINGEN ÅRSRAPPORT 2014 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 23. april 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift maj/juni 2015. Anden Verdenskrig og befrielsen

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift maj/juni 2015. Anden Verdenskrig og befrielsen Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift maj/juni 2015 ALDRIG GLEMME Anden Verdenskrig og befrielsen NUMMER 3 / 2015 FORSIDE: En del af modstandsgruppen AMPA på trappen op til den gamle politistation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Referat af repræsentantskabsmøde torsdag den 30. marts 2016 I Kastrup Curling Hal, Røllikevej 3-5, 2770 Kastrup Efter velkomst af formanden Jørgen Jørgensen indledte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 25. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere