TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om produktionsstøtte til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Tilbage til rødderne" Ansøgning om støtte til Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival Kastrupgårdsamlingens årsrapport Kastrupgårdsamlingens årsregnskab Ny naturskolebygning for de 0-6 årige Kulturmøde på Mors den august Eventuelt...16 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/13129 RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Sagsnr.: 15/13129 RESUMÉ a. Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni 2015 b. Referat fra Foreningsudvalgsmøde den 11. juni 2015 c. Referat fra Musikskolebestyrelsesmøde den 3. juni 2015 d. Glemmer Du nr. 3, 2015 e. Kulturhuset Kastrup Bio, program juni-juli 2015 f. Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker g. Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker h. Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker i. Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker j. Nyt fra KulturErhverv k. Fritid og Samfunds program for repræsentantskabsmøde 1. juni 2015 l. Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark den 28. april 2015 m. Vild med sport, -idrætsdag i Vallensbæk n. Invitation til konference om bevægelse i skolen Bevægelse på Tværs Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At punkterne a n tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni / Åben Referat af Foreningsudvalgsmøde /15 3

5 3 Åben Referat af musikskolebestyrelsesmøde den 3.juni /15 4 Åben Glemmer Du nr /15 5 Åben Kulturhuset Kastrup Bio, program juni- juli /15 6 Åben Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 7 Åben Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 8 Åben Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 9 Åben Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker /15 10 Åben Nyt fra KulturERhverv /15 11 Åben Fritid- og Samfunds program repræsentantskabsmøde 1. juni 91451/ Åben Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark, den 28,april /15 13 Åben Vild med sport, - idrætsdag i Vallensbæk 20. august /15 14 Åben Invitation til konference om bevægelse i skolen, - Bevægelse på Tværs /15 Tiltrådt. 4

6 3. Ansøgning om produktionsstøtte til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Tilbage til rødderne" Sagsnr.: 15/14602 RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Rasmus Lund Nielsen Byens Forlag om støtte til at producere og udgive en bog med arbejdstitlen Tilbage til rødderne. Byens Forlag har indgået en aftale med journalist Lotte Dalgaard og fotograf Britt Lindemann om bogprojektet. Via interview med komiker og radiovært Christian Fuhlendorff kommer Tårnby med i bogen, både i tekst og billeder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bogen skal indeholde ti interviews med kendte danskere, der bor i samme område, hvor de voksede op. Derudover vises fotos af den interviewedes yndlingssteder i området. På den måde kan man bruge bogen til en guide til at se nogle mindre eksponerede egne i Danmark og specielle steder, hvor der knytter sig en historie til, fortalt af de interviewede. Når bogen er trykt, sendes det enkelte interview ud til den pågældende lokalavis i området, som kan trykke interviewet gratis. Derudover sendes bogen til anmeldere, regionale tv-stationer mv. ØKONOMI Forlaget aflønner journalist og fotograf men søger om kr. til hjælp til aflønning af grafiker, trykningen af bogen, transportudgifter mm. Til gengæld trykkes Tårnby Kommunes logo i bogen med tak for støtten, og forlaget kvitterer desuden med fem eksemplarer. Et evt. tilskud afholdes over kontoen Andre kulturelle formål Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t. ca kr. på denne konto. Budget for bogudgivelsen vedlagt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At ansøgningen om et tilskud drøftes. 2. At udgiften til et evt. tilskud kan afholdes over kontoen Andre kulturelle formål 5

7 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om produktionsstøtte til bog.doc /15 2 Åben Budget for bogprojektet med arbejdstitlen - Tilbage til rødderne.docx /15 Der meddeles afslag i det publikationen kun vurderes at have perifer betydning for Tårnby Kommune. 6

8 4. Ansøgning om støtte til Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby Sagsnr.: 15/15238 RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Foreningen for Ungdomsharmoniorkester i Tårnby, om støtte til gennemførelse af orkestrets 20 år jubilæums rejse til Prag i perioden 25. juli -1. august ØKONOMI Jubilæumsturen for de ca. 30 unge deltagere får økonomisk støtte fra forældreforeningen FUT, som også har arbejdet med at få etableret rejsearrangementet Tilskuddet fra forældreforeningen er på kr. Deltagerbetalingen er på 3500 kr. pr. deltager Budget og program for turen er vedlagt som bilag. Et evt. tilskud vil kunne bevilges fra kontoen Andre kulturelle formål. Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t. ca kr. på denne konto. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At ansøgningen om et tilskud drøftes 2. At udgiften til et evt. tilskud kan afholdes over kontoen Andre kulturelle formål BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning og budget for økonomisk støtte til Prag-tur /15 2 Åben Program for Prag 2015.pdf /15 Der bevilges 8000 kr. i tilskud. 7

9 5. Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival 2015 Sagsnr.: 15/14171 RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Amager Musikfestival om tilskud for 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Amager Musikfestival har eksisteret i 42 år, og arrangeres af 13 kirker på Amager. Festivalen finder sted hvert år i september/oktober, hvor der afholdes koncerter i hver af de deltagende kirker. Foruden koncerterne er der tradition for uddeling af en talentpris til en ung orgelstuderende, samt tradition for en orgelstafet hvor alle festivalens organister sætter hinanden stævne og spiller et mindre stykke hver. ØKONOMI Regnskabet 2014 fra Amager Musikfestival viser et underskud på 14,61 kr. og en egenkapital på 152,84 kr. Et evt. tilskud på kr. kan afholdes over kontoen Musikarrangementer. Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t. ca kr. på denne konto. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At Amager Musikfestival bevilges et driftstilskud for 2015 på kr. 2. At tilskuddet afholdes over kontoen Musikarrangementer. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning, Amager Musikfestival 2015.pdf 99469/15 2 Åben Projekt, Amager Musikfestival 2015.pdf 99473/15 3 Åben Program, Amager Musikfestival.pdf 99474/15 4 Åben Budget 2015, Amager Musikfestival.pdf 99476/15 5 Åben Regnskab 2014, Amager Musikfestival.pdf /15 Tiltrådt. 8

10 6. Kastrupgårdsamlingens årsrapport 2014 Sagsnr.: 15/16203 RESUMÉ Hermed fremsendes Kastrupgårdsamlingens årsrapport der blev godkendt på Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 Kastrupgårdsamlingen er Tårnby Kommunes statsanerkendte kunstmuseum. Ifølge vedtægterne er museets sat i verden for at udbrede kendskabet til kunst, med udgangspunkt i museets status som grafiksamling. Det sker via afholdelse af 3-4 særudstillinger årligt, samt den generelle varetagelse af de opgaver som museumsloven stiller til statsanerkendte museer i forhold til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museet har desuden en skoletjeneste og en billedskole. Museets grafiksamling rummer pt værker. Heraf er 60 værker, af henholdsvis Michael Kvium, Vibeke Tøjner, Benny Dröscher, Frodo Mikkelsen, Knud Odde og Anders Brinch tilgået samlingen i I 2014 har museet lavet nyophængninger af fra museets grafiksamling af Michael Kvium, Knud Odde og af Erik A. Frandsens grafik. Museets særudstillinger var med henholdsvis Søren Hagen (maleri), Asger Jorn (grafik), Jørgen Rømer (grafik), Hanne Varming (skulptur) og Erik A. Frandsen (grafik). Museet udgav publikationer til alle særudstillingerne. Heraf er 3 forskningsreleterede udgivelser. Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet, der blev iværksat i 2013, blev evalueret i Styrelsen konkluderede, at museets arbejde med de anbefalede indsatsområder (hjemmeside, PR-synlighed, skoletjeneste, formidling og forskning) er godt i vej. Kastrupgårdsamlingen ansatte i 2014 museumsinspektør cand. mag. Mette Sandhoff Mansa som ny museumsleder og cand. mag Kristian Rasmussen som ny museumsinspektør. Besøgstallet i 2014 var personer Heraf: 23 omvisninger og 6 arrangementer med i alt: 1088 deltagere Skoletjenesten: 37 grupper elever/lærere Børn i privat regi: 211 Der er tale om en stigning på 11 procent i forhold til besøgstallet for 2013 (10.685) Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget At Kastrupgårdsamlingens årsrapport for 2014 godkendes 9

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastrupgårdsamlingen årsrapport 2014.pdf /15 Tiltrådt. 10

12 7. Kastrupgårdsamlingens årsregnskab 2014 Sagsnr.: 15/16176 RESUMÉ Kastrupgårdsamlingens (KGS) årsregnskab blev godkendt af Kastrupgårdsamlingens bestyrelse på et møde den 1. juni Regnskabet, se bilag 1, fremsendes nu til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget med følgende bemærkninger: Overordnet set stemmer KGS årsregnskab fint med en forbrugsprocent 103 trods for højt budgetteret billetindtægt. Cafévirksomhed. Forbrugstallene både indkøb og salg - er ca. det halve af det budgetterede. Skyldes for optimistiske budgettal baseret på tidligere år. Kataloger, plakater, postkort. Forbrugstallet er ca højere end budgetteret, men udlignes af indtægt på fondsmidler. Indtægten på salg er noget lavere end budgetteret. Skyldes for optimistiske budgettal baseret på tidligere år. Entréindtægter: Indtægten er ca lavere end budgetteret. Skyldes for optimistiske budgettal. Der foreligger forslag til regulering for budget Kunstindkøb: Budget og forbrug balancerer. Ledelse og administration. Der er et merforbrug på ca Skyldes afregning af feriepenge mv. til afgående museumsleder. Skoletjeneste. Skoletjenesten har blandt andet p.g.a. personaleskift og folkeskole reform, ikke brugt de midler der var afsat, men vil blive opprioriteret i Udstillinger. Forbrugstallet er ca højere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes ekstra udgifter til kurator. Kastrupgårdsamlingen. (Løn fag-og servicepersonale, administrationsudg., telefoni, møder/rejser og porto m.m.). Der er et mindreforbrug på ca Skyldes at noget af lønudgiften er omkonteret til posten Ledelse og administration se ovenfor. Udligner derfor delvis merforbruget. Inventar. 11

13 Mindreforbrug på ca Skyldes lang leveringstid på bestilt vare. Først bogført i Grunde og bygninger. Merforbrug på ca Billedskole. Lille mindreforbrug på lønudgifter. Skyldes aflysninger af undervisningstimer. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At Kastrupgårdsamlingens årsregnskab godkendes og efterfølgende fremsendes til Kulturstyrelsen BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastrupgårdsamlingens regnskab /15 Tiltrådt. 12

14 8. Ny naturskolebygning for de 0-6 årige. Sagsnr.: 15/15605 RESUMÉ Tårnby Naturskoles bestyrelse har godkendt, at der arbejdes med ideen om en ny naturskolebygning for de yngste børn i Tårnby Kommune. Naturpark Amager har fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Nordea-fonden på kr. til at udarbejde et eksemplarisk byggeprogram for en sådan naturskole. Med udgangspunkt i Tårnby Naturskole. I den forbindelse er der udarbejdet et koncept for en naturskolebygning hvor hovedprincipperne er: Beskrivelse af baggrund og status, herunder at nuværende rammer er begrænsende for naturskolens arbejde Sammenhænge til kommunale indsatsområder; Handleplan for Naturvidenskab ; Sundhedspolitik 2020; Naturpark Amager. Sammenhænge til nationale perspektiver Beskrivelse af konkrete forhold og ønsker til bygning Se bilag UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Procesforløbet i forhold til udvikling af et byggeprogram har været og vil blive som følger: 18. februar: Møde med lokale Naturambassadører 4. maj: Møde med arkitekt, byggeprogram 26. maj: Udviklingsworkshop med pædagoger, institutionsledere og pædagogiske konsulenter fra Tårnby 28. maj: Udviklingsworkshop med øvrige interessenter, Naturpark Amager m.v juni: Studietur Juli-august: Byggeprogrammet færdiggøres Ultimo 2015 vil en sag baseret på ovenstående proces vedr. anlæg af en ny naturskolebygning blive fremsendt til Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget. ØKONOMI I august måned afholdes møder med interesserede fonde ud fra den præmis, at ca. halvdelen af bygningen skal finansieres af fonde. Anlægsudgiften forventes at blive ca. 4 mio. kr. Driftsudgifterne til en ny naturskolebygning for de yngste vil begrænse sig til el, vand og 13

15 varme samt vedligehold, idet de indholdsmæssige aktiviteter i forhold til målgruppen allerede finder sted på Tårnby Naturskole. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At konceptet for en ny naturskolebygning godkendes 2. At processen vedr. udvikling af eksemplarisk byggeprogram for ny naturskolebygning tages til efterretning 3. At sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Koncept Ny Naturskole 12 apr.pdf /15 Tiltrådt. 14

16 9. Kulturmøde på Mors den august 2015 Sagsnr.: 15/15009 RESUMÉ Kulturmødet på Mors finder sted i Nykøbing Mors den august I løbet af Kulturmødet gennemføres en række samtaler mellem vidende og visionære personer fra dansk kunst- og kulturliv, erhvervsliv og politik. Diskussionen sættes i gang på scenen, men deltagerne i salen opfordres til at deltage aktivt undervejs. Debatterne afholdes i Musikværkets store sal. Enhver samtale om kunst er gold, hvis den ikke omgives af kunsten selv. Derfor vil der i området rundt om Musikværket og rundt om i hele byen foregå en bred kulturfestival. Her kan du møde aktuel kunst inden for film, musik, litteratur, billedkunst, scenekunst m.v. En række kuratorer sikrer, at det kunstneriske niveau bliver højt, og at det nyskabende får plads. Herudover kan du under åben scene opleve institutioner, professionelle og dygtige amatører fra hele landet, der bidrager til festivalens program. Festivalen finder sted i de samme 48 timer som debatterne og dog, for musikken fortsætter til ud på lørdag aften den 22. aug. Kulturmødet arrangeres af Morsø Kommune og Region Nordjylland. Se mere på: ØKONOMI Det er gratis at deltage i Kulturmødet Prisen pr. person for ophold inklusive bustransport t/r vil være 1595,- pr. person ved to personer i to enkeltværelser med fælles bad. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget At deltagelse i Kulturmødet overvejes idet evt. tilmeldinger skal videresendes til og godkendes i Økonomiudvalget Einer Lyduch og Jens Lauridsen ønsker at deltage. Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget. 15

17 10. Eventuelt Sagsnr.: 15/13129 Peter Günther, Teknisk Forvaltning, orienterede om Skelarbejdet på Trekanten og Skaftet. På Trekanten er arbejdet afsluttet. På Skaftet er man i gang. Peter Günther orienterede endvidere om vandskaden i Pilegårdsbadet. Det er en alvorlig skade. Et meget forsigtigt bud på hvornår badet kan genåbne er 1. januar Men der er fortsat mange ubekendte faktorer. Einer Lyduch orienterede om arbejdet med den kommende regionale kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen. Einer Lyduch orienterede om at Tårnby Kommune sammen med to andre kommuner er nomineret til en Aften-skole pris i kategorien Årets aftenskolekommune. Prisuddelingen finder sted i Tivoli Friheden i Århus den 14. august. Bibliotekschefen orienterede om udviklingsarbejdet vedr. ny café i tilknytning til Tårnby Hovedbibliotek. Projektet skal afsluttes ultimo 2015 med henblik på realisering i Bibliotekschefen orienterede om at dommerkomiteen vedr. Public Library of the Year Award holder møde på Tårnby Hovedbibliotek fredag den 26. juni. Der indstillet 14 kandidater. På mødet nomineres 3-5 biblioteker og der udpeges en vinder. Nomineringerne offentliggøres med det samme. Vinderen bekendtgøres først på IFLA, International Federation of Library Associations i Cape Town til august. Bibliotekschefen orienterede om at der blev afgivet 1296 brevstemmer på bibliotekerne brevstemmer blev afgivet på Servicecentret. 16

18 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat fra møde i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den 1. juni 2015 (111877/15) 2. Referat af Foreningsudvalgsmøde (117744/15) 3. Referat af musikskolebestyrelsesmøde den 3.juni 2015 (121381/15) 4. Glemmer Du nr (110226/15) 5. Kulturhuset Kastrup Bio, program juni- juli 2015 (115665/15) 6. Arrangementsoversigt juni 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (110230/15) 7. Månedsstatistik, marts 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (110228/15) 8. Månedsstatistik, april 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (116437/15) 9. Månedsstatistik, maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (122116/15) 10. Nyt fra KulturERhverv (105555/15) 11. Fritid- og Samfunds program repræsentantskabsmøde 1. juni 2015 (91451/15) 12. Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark, den 28,april 2015 (91450/15) 13. Vild med sport, - idrætsdag i Vallensbæk 20. august 2015 (99709/15) 14. Invitation til konference om bevægelse i skolen, - Bevægelse på Tværs (122104/15) 3. Ansøgning om produktionsstøtte til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Tilbage til rødderne" 1. Ansøgning om produktionsstøtte til bog.doc (102712/15) 2. Budget for bogprojektet med arbejdstitlen - Tilbage til rødderne.docx (111861/15) 4. Ansøgning om støtte til Foreningen for Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby 1. Ansøgning og budget for økonomisk støtte til Prag-tur (107232/15) 2. Program for Prag 2015.pdf (107235/15) 5. Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival Ansøgning, Amager Musikfestival 2015.pdf (99469/15) 2. Projekt, Amager Musikfestival 2015.pdf (99473/15) 3. Program, Amager Musikfestival.pdf (99474/15) 4. Budget 2015, Amager Musikfestival.pdf (99476/15) 5. Regnskab 2014, Amager Musikfestival.pdf (105719/15) 6. Kastrupgårdsamlingens årsrapport Kastrupgårdsamlingen årsrapport 2014.pdf (114267/15) 7. Kastrupgårdsamlingens årsregnskab Kastrupgårdsamlingens regnskab 2014 (114072/15) 8. Ny naturskolebygning for de 0-6 årige. 1. Koncept Ny Naturskole 12 apr.pdf (109910/15) 17

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 23. april 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 25. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. august 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 04. september 2013 Mødetidspunkt 00.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere