Når hele organisationen skal være med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når hele organisationen skal være med."

Transkript

1 Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium

2 Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget ind i fremtiden! (Elvi Weinreich)

3 Spor 2: Konference om rammeforsøg Generelle udviklingsspor på Greve Gymnasium: s rammeforsøg i Udviklingsplan I, Studietid Moderniseringsstyrelsen/FM s Velfærdsfond Tovholder projekt Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser,

4 Konference om rammeforsøg Spor 1 + spor 2 på Greve Gymnasium: Et eksempel på at hele organisationen er med? Anne om udviklingsplan 1 rammeforsøget med studietid konkret på GG, hvor hele skolen er involveret fra aug Karl-Henrik om de styringsmæssige og strategiske perspektiver i vores måde at gribe udfordringen an.

5 Konference om rammeforsøg At føre faget ind i fremtiden! Ikke som det ofte vil blive hørt i gymnasiet, nemlig som fagene! Faget skal forstås bredere, som professionen/gymnasiet, som skal ledes ind i fremtiden! - kravet til fremtiden er bedre kvalitet og færre ressourcer, kaldet effektivisering! - og bedre kvalitet/effektivisering er det samme som bedre læring!

6 Konference om rammeforsøg CASE GG: Den traditionelle opfattelse af gymnasiet som dels mundtlighed og dels skriftlighed. Skriftlighed rummer mange lærerfrustrationer; Manglende afleveringer For sene afleveringer Plagiering Rettearbejde der ikke indgår i elevernes læring proportionelt med lærerindsatsen Skriftlige eksamensopgaver der bedømmes eksternt (sic!) Osv.! Og tilsvarende elevfrustrationer!

7 Konference om rammeforsøg Historik på Greve Gymnasium og andre skoler: Skriftlighedsforsøget start 2010 Mindre, skolebaserede udviklingsprojekter Gode, relevante fælles paradigmer, fx papir om vejledning etc. Lektiecafeer A-dage om og op til den skriftlige eksamen S-tog (a la Fredericia Gymnasium) Osv.&osv. Gode, relevante for de involverede lærere og elever - men gennemslag på skolen som helhed?

8 Konference om rammeforsøg Velfærdsprojektet (spor 1) tyder på, at det traditionelle faggymnasiums løse koblinger producerer: Manglende retning for skoleudvikling Manglende fælles referenceramme Manglende fælles udfordringer Manglende ramme for elevforventninger Manglende organisatorisk styring Lang gennemslagstid (om nogen) Svag tæt på ledelse, manglende ledelse!! Manglende effektivitet og velfærd!! Og dermed skabes ikke en afgørende udvikling i faget!

9 Konference om rammeforsøg Mens erfaringerne på Stramme og tætte koblinger, mellem organisation og faget og fagene, skaber: Fælles retning for skoleudvikling Fælles udfordringer og løsninger Fælles forventninger kollegialt og elevmæssigt Fælles opsamlinger, evalueringer Et fag alle kan tale om! Tætte koblinger skaber også udfordringer for ledelsen, frustrationer og modstand!

10 Konference om rammeforsøg Spor 1 + 2: De traditionelle håndtag til at skabe skoleudvikling: faglige-pædagogiske tiltag (ofte lærerne) organisatoriske tiltag (ofte ledelsen) Adskillelse af det faglig-pædagogiske og det organisatoriske skaber let isolerede, uproduktive øer. Opgaven er at forene de to håndtag i ét greb, gennem stram styring og tæt kobling mellem faget, fagene, pædagogikken, og dermed skabe mulighed for bedre læring!

11 Konference om rammeforsøg Rammeforsøg med studietid er gennemført på mange skoler. På Greve Gymnasium har vi forsøgt os med tætte koblinger. Forsøget er gennemført på hele skolen, med alle 37 klasser, alle skriftlige fag, alle lærere, konsekvent og stramt styret m.h.t. planlægning, uv-evalueringer, opfølgning i Pædagogisk Udvalg, i FællesUdvalget (lærere-elever-ledelse), ved MUSsamtalerne, i faggrupper og i faggruppesamtaler med ledelsen.

12 Konference om rammeforsøg Det vil Annes nu ridse op samtidig kan I overveje om vores rammeforsøg er ét svar på ledelsesopgaven: At føre faget ind i fremtiden??

13 Konference om rammeforsøg Studietid på Greve Gymnasium: Uddannelsestid og elevtid lagt sammen. Elevtid ca. en tredjedel - som forøgelse af holdets norm - som en del af holdets lektioner Baggrund, mål, struktur, erfaringer og resultater

14 Konference om rammeforsøg Proces - Før maj 2012: Forsøg med skriftlighed i 2 klasser én lektion om ugen skemalagt til skriftlighed deles mellem lærere. (koordination, svær kobling mdt/skr, risiko dekobling fra fag) Stigende fælles erkendelse af, at fra Karl-Henriks oplæg Skriftlighed rummer mange lærerfrustrationer; Manglende afleveringer For sene afleveringer Plagiering Rettearbejde der ikke indgår i elevernes læring proportionelt med lærerindsatsen Skriftlige eksamensopgaver der bedømmes eksternt (sic!)

15 Konference om rammeforsøg Maj 2012 s udviklingsprogram - inspiration - Præsentere for lærere enighed om god idé med skemalagt elevtid på holdene med Mål: Bedre læring ved øget samvær elever og lærere (her ved elevernes skriftlige arbejde) Ved i højere grad at sammentænke fagenes mundtlighed og skriftlighed at flytte fokus ved det skriftlige arbejde fra produkt til proces og vejledning at forbedre kvaliteten af elevernes skriftlige opgaver at mindske elevernes skriftlige fravær ved at elevernes arbejde med skriftlige produkter startes i skemalagte lektioner, hvor læreren er til stede.

16 Konference om rammeforsøg Struktur: Studietiden udmøntes konkret ved at ca. en tredjedel af den hidtidige elevtid i alle fag på alle klassetrin skemalægges sammen med den hidtidige uddannelsestid. Den enkelte lærer beslutter selv hvilke lektioner, der anvendes til skriftligt arbejde. Dog aftalt at alle opgaver startes på skolen.

17 Konference om rammeforsøg Studieretning med EN-Sa-Ma Skemalagt elevtid 1g GF 1g forår 2g 3g Dansk Engelsk A Matematik B Biologi C 3 3 Fysik C 3 3 Kemi C 6 Samfundsfag B 5 2. fremmedsprog 6 10 Valgfag A 10 Valgfag B 5 I alt ekstra lektioner Ekstra per uge ca. 1,5 2 1,6 1

18 Konference om rammeforsøg Studieretning med BT-MA-Fy Skemalagt elevtid 1g GF 1g forår 2g 3g Dansk Engelsk B Bioteknologi A Matematik A Fysik B fremmedsprog 6 10 I alt ekstra lektioner Ekstra per uge ca. 1,5 2 2,3 1

19 Konference om rammeforsøg Skemalagt i procent af samlet elevtid 1g grundforløb 1g forår 2g 3g Dansk 40,0% 37,5% 40,0% 29,4% Engelsk B 42,9% 37,5% 33,3% Matematik C 32,0% 32,0% Biologi C 42,9% 50,0% Fysik C 42,9% 50,0% 2. fremmedsprog 60,0%

20 Konference om rammeforsøg Skemalagt i procent af samlet elevtid 1g GF 1g forår 2g 3g Engelsk A 40,0% 29,4% Matematik B 20,0% Matematik A 27,3% 18,2% Samfundsfag B 29,4% Samfundsfag A 33,3% 27,3% Biologi/Fysik/Kemi B 42,9% Biologi A/Bioteknologi A 30,0% 27,3% Kemi C 50,0% 2. fremmedsprog 33,3%

21 Konference om rammeforsøg Resultater og erfaringer elevernes læring elevernes tilbagemelding til uddannelsescheferne har vist stor tilfredshed med at skriftlige opgaver blev startet på skolen - trods de ekstra timer i det ugentlige skema. eleverne kommer under vejledning og i samarbejde i gang med opgaveprocessen, og kan lettere individuelt arbejde videre på skolen eller hjemme. et øget fokus på skriveprocessen, hvor eleverne bl.a. udveksler idéer, samarbejder og undervises i strukturen i de forskellige skrivegenrer markant fald i manglende skriftlige afleveringer ved en opgørelse af den skriftlige fraværsprocent i slutningen af januar sammenlignet med de foregående år. snyd/plagiat af opgaver er et mindre opmærksomhedsområde hos lærerne.

22 Konference om rammeforsøg Erfaringer og resultater - faglig pædagogisk/didaktisk Nye opgavetyper og tilrettelæggelser (screencast, spørg eksperterne, grupper, par) Videndeling og udvikling i faggrupperne og mellem faggrupperne Pædagogiske møder for alle lærerne med udveksling af erfaringer med skemalagt elevtid: fx - vejledning af elever i skriveprocessen, - øget sammenhæng mellem mundtlig og skriftlig undervisning, - funktionel og fokuseret retning af skriftlige arbejder. Lærerne skal fortsat - arbejde med at ændre rettepraksis fra at have tid til gennemretning af opgaverne til at rette funktionelt og fokuseret med de kompetencer der er særlige i hver stillet opgave.

23 Konference om rammeforsøg At alle hold deltager betyder at der også blandt eleverne bliver et forventningskrav om, at en del af det skriftlige arbejde foregår i lektionerne og med vejledning af lærerne, hvilket medvirker til at alle deltager aktivt i forsøget. Det betyder at alle lærere og elever arbejder med samme pædagogiske udvikling og der derfor på hele skolen automatisk bliver udviklet, delt og spredt erfaringer blandt alle lærere og alle skriftlige fag. Videndeling som meget konstruktiv for den fagligepædagogiske udvikling på skolen.

EUC Lillebælt Udfordringer. Screener alle elever i dansk og engelsk, når eleverne kommer. Man overvejer også at gøre det i matematik, da det er så vigtigt et fag. Differentiering i praksis er svært. Eleverne

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse og Pædagogiske itanvendelser Formål På baggrund af elevsammensætningen, herunder en

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne

Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne Fokus i projektet på Silkeborg Gymnasium vil være en elevnær indsats i form af faglig vejledning. Hypotesen for projektet er at en elevnær faglig

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere