Resultatlønsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønsaftale 2010-11"

Transkript

1 Resultatlønsaftale Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra kommende reformer har ført til mindre samhørighed afdelingerne imellem. Vi ønsker derfor at styrke kendskabet til skolens forskellige afdelinger og styrke de faglige, pædagogiske og sociale sammenhængskraft mellem afdelingerne, hvilket samtidig kan bidrage til en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af skolens kompetencer. I løbet af skoleåret vil den samlede ledelse sætte en række initiativer i værk for at styrke ovenstående. Ved afslutningen af skoleåret skal 75 % af medarbejderne give udryk for et øget kendskab til hele institutionen. Samtidig skal mere end 50 % af medarbejderne give udtryk for at der er kommet en større sammenhængskraft i løbet af skoleåret Evaluering i maj 2011, hvor vi specifikt spørger: Finder du, at du i løbet af skoleåret har fået øget kendskab til de afdelinger af MKS, som du ikke selv tilhører? Finder du, at der kommet større sammenhængskraft i institutionen som et hele?. Vægtning: 7%

2 2) Mindre frafald I skoleåret rejste i perioden 1.8. til 31.5 i alt 49 elever fra skolen. Nogle rejste fordi forældrene flyttede, nogle blev bortvist fra skolen, nogle var utilfredse med skolen og endelig stoppede nogle af eleverne i gymnasiet fordi de af faglige grunde blev opfordret til at stoppe. I skoleåret vil alle forældre til elever i hovedskolen som stopper få tilbudt en personlig samtale hvor de kan fortælle om baggrunden for at deres barn stopper i skolen. I gymnasiet vil det blive alle eleverne der får en sådan samtale tilbudt. Skolen vil endvidere lave et skema til systematisk registrering af årsager til elevfrafald. Desuden vil der i skoleåret sættes en række initiativer i gang til at mindske frafaldet: Bl.a. øget fokus på tidlig indsats, øget kommunikation til hjemmet, løbende information til elever og forældre om skolens forventninger og procedurer, fokus på trivsel bl.a. gennem nyt 7.klasses koncept og endelig vil alle hovedskolelærere og pædagoger deltage i et konfliktmægler kursus og tre lærere vil blive uddannet som konfliktmæglere. Markant færre elever der stopper i skoleåret , og skolen har en tydelig procedure for fravær og frafald, som overfor bestyrelsen kan dokumentere indsats og frafaldsårsager. Evaluering i maj 2011 Vægtning: 15%

3 Obligatorisk uddannelsesspecifikt indsatsområde: 3) Indikatorer for studieparathed Marie Kruses Skole uddanner unge, der er meget studieparate. Det fremgår af såvel prøve- og eksamensresultater som overgangsfrekvenser fra henholdsvis grundskole til ungdomsuddannelse og gymnasium til videregående uddannelse. Dokumentation herfor kan ses på undervisningsministeriets hjemmeside. Det er et selvstændigt mål at fastholde disse resultater år efter år. Når vi nærlæser resultaterne, er der to områder, vi kan forbedre og derfor ønsker at iværksætte initiativer til forbedring af: 1) Vores gymnasieelever klarer sig bedst i mundtlige eksaminer og lidt svagere skriftligt. I løbet af skoleåret vil vi derfor iværksætte initiativer til forbedring af elevernes skriftlige kompetencer i forlængelse af undervisningsministeriets tiltag om ny skriftlighed. 2) Vi har konstateret en stor forskel i eksamensgennemsnittet mellem drenge og piger. Vi vurderer, at dette dels skyldes, at mange især drenge mangler gode studievaner, dels kan forklares med kulturmønstre eleverne internt. Vi vil derfor iværksætte initiativer til forbedring af elevernes studievaner ved at fokusere på overgangen fra grundskole til gymnasium. Samtidig vil vi iværksætte initiativer til at eleverne får italesat kulturmønstre, kønsroller og studievaner. 1) Der er i skoleåret iværksat synlige initiativer til forbedring af elevernes skriftlige kompetencer. Eleverne giver i en undersøgelse i foråret udtryk for at der er arbejdet med centrale begreber indenfor ny skriftlighed. Over tid er det målet at forbedre resultaterne ved skriftlig eksamen. 2) Der er i skoleåret iværksat synlige initiativer til forbedring af overgangen fra grundskole til gymnasium. Endvidere er der afholdt en temadag om køn og kønsroller med eleverne som i drivkræfter. Over tid er det målet at løfte drengenes eksamensresultater uden, at det går ud over pigernes. Evaluering i maj 2011 Vægtning: 15%

4 4) Kompetenceudvikling Marie Kruses Skole lever af veluddannede og højtmotiverede medarbejdere. Vi har af samme grund udviklet planer for kompetenceudvikling og kvalitetssikring i gymnasiet samt afsat flere midler til efteruddannelse i hele institutionen. Vi har etableret FUS (FaggruppeUdviklingsSamtaler) i GYM. Vi vil samarbejde med lærerne om at udvikle et lignende koncept i HSK. Vi udvikler endvidere MUS, således at disse får øget fokus på udviklingspotentiale for den enkelte medarbejder og institutionen. MUS har fået større fokus på udvikling. Der er igangsat en proces i HSK omkring FUS med udgangspunkt i erfaringerne fra GYM. Evaluering i maj 2011: Der skal forelægge en køreplan for gennemførelse af FUS i HSK. Frivillige indsatsområder: 5) Profilering af Marie Kruses Skole Udbuddet af studieretninger i GYM har været uden klar profil for de enkelte studieretninger og ikke bidraget til skolens internationale og naturvidenskabelige brand. Vi vil udvikle en skarpere profil på udbud og indhold af studieretninger uden at give afkald på at have den enkelte elevs trivsel og valgmuligheder i fokus. I HSK vil vi arbejde på - eksternt som internt - at identificere skolens profil mhp. at øge bevidstheden om skolens værdigrundlag. Udbud af studieretninger med klar international og naturvidenskabelig profil der træder tydeligt frem i markedsføringen af GYM. Identifikation af HSK s profil. Evaluering i foråret 2011: Bestyrelsen forelægges materiale, der dokumenterer markedsføringen af studieretningerne samt identifikationen af HSK s profil.

5 6) Elevtal 2011 Stabil søgning til GYM og HSK er afgørende for skolens fortsatte virke. Søgetallene til GYM var i en periode lave, men har de sidste tre år været særdeles gode. HSK har i en årrække haft gode søgetal. 116 nye 1.g'ere til start august Fastholdelse af elevtal i HSK Evaluering i august ) Elevtrivsel i gymnasiet Elever i ungdomsuddannelser lever et stresset liv med mange aktiviteter og krav fra både omgivelser, ungdomskulturen og dem selv. Det er derfor vigtigt, at gymnasiet bidrager til, at de kan få hverdagen til at hænge sammen, bl.a. med at sikre en jævn fordeling og rettidig planlægning af det skriftlige arbejde, der oftest er meget stor stressfaktor i elevernes liv. I en undervisningsmiljøundersøgelse fra 2009 udtrykte 42% tilfredshed/stor tilfredshed med planlægningen af det skriftlige arbejde. Der er derfor iværksat tiltag med ny skriftlighed, men også omkring rettidig planlægning via ludus, tildeling af tilstrækkelig elevtid, større koordination af kravene til akademiske opgaver i 1g, 2g og 3g mv. Minimum 70 % skal være tilfredse med planlægningen af det skriftlige arbejde. Minimum 90% af eleverne skal svare. Eleverne spørges før påske 2011.

6 8) Medarbejdertrivsel i gymnasiet I en medarbejderundersøgelse i foråret 2010 af gymnasielærernes opfattelse af information og medinddragelse gav 61% udtryk for tilfredshed/stor tilfredshed med ledelsens evne til at "Træffe alle væsentlige beslutninger efter samråd med medarbejderne". 36% finder, at lærerne er blevet hørt i væsentlige beslutninger. På baggrund heraf er der basis for forbedringer, da ændringer i profil, pædagogik, faglighed og samarbejdsformer kræver medejerskab og forankring i lærerkorpset for at lykkes. Vi vil tage en række initiativer til at styrke lærernes inddragelse i for dem relevante beslutninger. Medarbejderne skal have større medejerskab til trufne beslutninger. Målet er, at der ved måling i april er minimum 70 % af medarbejderne, der er tilfredse med information og inddragelse i forbindelse med væsentlige beslutninger. Minimum 90% af medarbejderne i gymnasiet skal svare. Evaluering i maj ) Elevtrivsel i hovedskolen Forældretilfredshedsundersøgelsen: 14 % af forældrene finder, at deres barn er blevet mobbet i løbet af skoleåret. Vi forventer, at de initiativer, der er iværksat (se pkt 2) vil bidrage til ideelt set af afskaffe, men realistisk set at mindske dette tal. Målet er, at der ved måling om et år, er meget få (under 5%) der finder, at deres barn er blevet mobbet i det seneste år. Minimum 60 % af forældrene skal svare. Resultaterne forelægges forældrerådene. Måling i foråret 2011.

7 10) Medarbejdertrivsel i hovedskolen Udgangspunkt Målet Evaluering Medarbejdertilfredshedsundersøgelse viser at 23 % af medarbejderne finder, at arbejdet er psykisk belastende i forhold til elevernes forældre. I forbindelse med MUS i HSK er forældresamarbejde et særligt indsatsområde. At højst 20 % finder arbejdet psykisk belastende i forhold til forældrene. Minimum 90% af medarbejderne i HSK skal svare Måling i maj ) Æstetik Undervisningsmiljøundersøgelsen 2008: Flertallet af eleverne i begge afdelinger er utilfredse med skolens æstetiske miljø. I 2012 skal hele skolen være udsmykket / malet, så det æstetiske miljø er tilfredsstillende for størstedelen af eleverne og lærerne. Vi måler ved 50/25-reglen, dvs. mindst 50% skal svare positivt og max. 25% negativt. Der skal være fremlagt en plan for renoveringen i indeværende skoleår, som er vedtaget af bestyrelsen og efterfølgende fulgt. Vægtning: 7%

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 10 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Strategi for Campus Kujalleq 2014-18

Strategi for Campus Kujalleq 2014-18 Strategi for Campus Kujalleq 2014-18 21. november 2014 1 Strategi for Campus Kujalleq 2014-18 Mission Skolerne drives i henhold til: Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2013-14 Handlingsplan 2013-14 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1 Handlingsplan 2013-14... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi...

Læs mere