Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus"

Transkript

1 Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid - og sted, kørselsbehov NN er kørestolsbruger. Kopi til egen læge Egen læges eller vikars ydernummer, navn og adresse Afsender/henvisende afd., sygehus, region Sygehus navn, adresse og telefonnummer Henvendelse til patient om genoptræning for kontakt om, hvornår genoptræningen kan påbegyndes Indlæggelsesdato/Ambulantforløb Udskrivelsesdato (forventet) Type af træning (kun et kryds) X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Ved specialiseret genoptræning angives årsagen her: Patientsikkerhed Tværfagligt samarbejde Slutstatus, f.eks. ved kroniker og ambulante kirurgiske kontrol på sygehuset Behov for slutstatus 1

2 Ambulant kontrol på sygehus Ja Nej Ved ikke Hvis ja, anføres hvor og hvornår ellers eftersendes dato for ambulant kontrol Den xx.xx.xx. x Kontakt for mere information fra kommunal/egional myndighed Kontakt i kommune: Kontor/afdeling samt adresse Du bliver kontaktet af din kommune senest 3 hverdage efter kommunens modtagelse af din genoptræningsplan. Kontaktsted: Træningscenter XX, adresse, tlf. Kontaktperson: xx Kontakt i region: Kontor/afdeling samt adresse Ergoterapiafdelingen, XX Sygehus, adresse, tlf. Kontaktperson: XX Henvisningsdiagnose for genoptræningsforløb Bidiagnoser Diagnose i tekst Tyktarmskræft med hjernemetastaser Følger efter collum femoris fractur i venstre side. 2

3 Supplerende kliniske oplysninger Anvendes til uddybning af diagnostiske oplysninger, fritekst diagnoser, operationsbeskrivelser og speciallægeerklæringer mm. Efter aftale med NN vedlægges kopi af relevante journalnotater. NN er aktuelt i strålebehandling 3

4 Funktionsevnemålinger 1/ / / / / / / / Test TUG X AMPS X Supplerende funktionsmålinger/kommentarer Efter aftale med NN vedlægges testresultater 4

5 Funktionsevnen beskrives med udgangspunkt i International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF), ved at beskrive kroppens funktioner og anatomi under kropsdimension, samtidig beskrives patientens aktivitet og deltagelse samt fysiske og sociale omgivelser jf. vejledende tekst/eksempler Funktionsevne før sygdom Kropsdimension: Bevægeapparat, kredsløb, tale, syn, hørelse, kontinens, bevidsthedstilstand, intellektuelle funktioner og lignende Aktivitet/deltagelse: Indlæring, anvendelse af kundskaber, kommunikation, mobilitet, egenomsorg, husholdning, familiære og sociale relationer, organisering af opgaver, økonomi, fritid/interesser, samfundsliv Fysiske omgivelser: naturskabte, tilgængelighed, bolig, redskaber og inventar Sociale omgivelser: Netværk, familie, venner og foreninger, aktivitetsstil NN er en 48-årig kvinde, som bor i parcelhus med mand og tre børn på 12, 14 og 16 år. NN havde en måned før den aktuelle indlæggelse en rideulykke, som resulterede i en kompliceret ventresidig collum femorisfractur. NN har derfor op til indlæggelsen gået med to albuestokke. NN har op til indlæggelsen klaret sig med hjælp fra sin mand bl.a. i forbindelse med personlig hygiejne. Derudover har hendes mand overtaget nogle af de huslige pligter, som hun tidligere har klaret. NN har haft hjælp af sin nabo til rengøring en gang om ugen. NN har i perioden op til indlæggelsen været sygemeldt far sit job som skolelærer. NN har et stort netværk af venner og familie, som hun også i den seneste periode har dyrket ofte. Derudover har familien to rideheste. I perioden efter frakturen har NN pga. problemer med den fysiske tilgængelighed dog ikke kunnet komme i stalden. 5

6 Intervention under indlæggelse 3/ ZZ5049 Ergo/fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse (AMPS) 4/ / / / / / BRA BTP ZZ5049 BLNA BTNA ZZ0175X Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse Ergo/fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse (TUG) Biomekanisk bevægelsesterapi Funktionstræning Udarbejdelse af genoptræningsplan, almindelig genoptræning Kan anvendes til supplerende oplysninger som operationsbeskrivelse/røngtenbeskrivelse, andre ydelser 6

7 Aktuel funktionsevne på udskrivningstidspunktet Kropsdimension: Bevægeapparat, kredsløb, tale, syn, hørelse, kontinens, bevidsthedstilstand, intellektuelle funktioner og lignende Aktivitet/deltagelse: Indlæring, anvendelse af kundskaber, kommunikation, mobilitet, egenomsorg, husholdning, familiære og sociale relationer, organisering af opgaver, økonomi, fritid/interesser, samfundsliv Fysiske omgivelser: naturskabte, tilgængelighed, bolig, redskaber og inventar Sociale omgivelser: Netværk, familie, venner og foreninger, aktivitetsstil Højre kropshalvdel er paretisk, og NN har stærkt nedsat kraft i højre OE og UE. Derudover er der markant styringsbesvær i både OE og UE, hvilket gør hendes bevægelser ineffektive. Hver bevægelse kræver hendes fulde koncentration, hvilket gør, at al aktivitet er meget ressourcekrævende, og at NN hurtigt bliver træt. NN har desuden føleforstyrrelser i alle fingre på højre hånd, hvilket påvirker hendes finmotorik. Med assistance fra en person kommer NN op at sidde på sengekanten. NN kan stå kortvarigt med støtte fra en person. Ved forflytninger i sengen kan NN hjælpe til med bækkenløft. NN forflyttes til bade/bækkenstol med hjælp fra en til to personer. Siddende på bade/bækkenstol klarer NN selvstændigt afklædning af OE. NN klarer selv at vaske højre arm samt ansigt, men skal have hjælp til at vaske venstre arm. NN er meget opmærksom på den paretiske side under aktivitet og kan guides til aktiviteten. Når NN ikke udfører en aktivitet får armen dog bare lov at hænge ned langs siden. NN har svært ved at strukturere delaktiviteterne og har brug for verbal instruktion for at komme videre fra de enkelte aktiviteter. NN har brug for verbal instruktion samt fysisk guidning ved tandbørstning samt påføring af deodorant. Klarer selvstændigt at få bluse på, men skal have hjælp til knapperne. NN udtrættes hurtigt og hælder til siden (varierende) i siddende stilling, når hun er træt. NN har svært ved at afstandsbedømme bl.a. rammer hun gentagne gange ikke vandhanen, når hun skal åbne for vandet. NN kan ikke altid forudse konsekvenserne af sine handlinger f.eks. sætter hun flere gange toiletsagerne oven på hinanden, så de falder på gulvet. NN er positiv og motiveret for træning. Ved spisning anvender NN ske med fortykket greb, Hun har styringsbesvær og udtrættes hurtigt, men kan dog føre skeen op til munden en del gange uden hjælp. NN har svært ved at udføre bilateralt arbejde, og er f.eks. ikke i stand til at lægge skeen fra sig samtidig med, at hun drikker af en tudekop. NN har ligeledes svært ved at rette opmærksomheden mod flere ting ad gangen og er flere gange ved at hive tallerkenen på gulvet med den ene hånd, mens hun fører mad til munden med den anden. Der er nedsat kropsbevidsthed, som er mest udtalt, når NN er træt. NN bor i et et-plans parcelhus. Der er dørtrin i hele huset, og badeværelset ligger i modsat ende af soveværelset. Der er brusekabine, men der er også afløb udenfor kabinen. NN er klar over, at det er urealistisk for hende at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men hun udtrykker meget klart, at det er vigtigt for hende igen at blive en del af familiens dagligdag samt at genoptage sit sociale liv, ligesom hun gerne fortsat vil dyrke sin interesse omkring familiens to rideheste. 7

8 Genoptræningsbehov ved udskrivning med beskrivelse af begrænsninger i funktionsevnen som genoptræningen skal rette sig imod Kropsdimension: Bevægeapparat, kredsløb, tale, syn, hørelse, kontinens, bevidsthedstilstand, intellektuelle funktioner og lignende Aktivitet/deltagelse: Indlæring, anvendelse af kundskaber, kommunikation, mobilitet, egenomsorg, husholdning, familiære og sociale relationer, organisering af opgaver, økonomi, fritid/interesser, samfundsliv Fysiske omgivelser: naturskabte, tilgængelighed, bolig, redskaber og inventar Sociale omgivelser: Netværk, familie, venner og foreninger, aktivitetsstil NN ønsker at blive selvhjulpen i forhold til forflytninger samt personlig hygiejne. Derudover ønsker hun igen at blive en del af familiens dagligdag samt at genoptage sit sociale liv, ligesom hun gerne fortsat vil dyrke sin interesse omkring familiens to rideheste NN har behov for træning af højre arm og ben i forbindelse med ADL-aktiviteter samt træning af struktur og rækkefølge. Endvidere træning af venstre ben med henblik på styrke samt træning af balance i forhold til forflytninger, siddende stilling og standfunktion. Endelig er der behov for træning af bilateralt samarbejde mellem hænderne, igangsættelse og afslutning af delhandlinger samt udholdenhed i aktiviteter Træning anbefales at foregå i hjemmet, da NN udtrættes hurtigt. Der er behov for afdækning af behovet for varige hjælpemidler og evt. boligændringer. Visitator xx i din kommune er kontaktet d. xx.xx.xx vedr. dette. 8

9 Hjælpemidler udleveret af hospitalet x Kørestol Rollator Stokke Gangstativ Andet Badebænk Toiletforhøjer Sengeklodser/forhøjer Håndtræningsredskaber Supplerende oplysninger F.eks. lokale sundhedsaftaler, kvalitetsparametre mm. Underskrift Underskrift 9

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere

Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere Projekt Syddanske talenter Projektet er finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere Version 1 12-08-2013 Valgfag: Skills til social- og

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere