Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 129. årgang. 2008-07-09 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPMATRIX Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IP-MATRIX ApS, Lyngby Hovedgade 95, 4 tv, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 09: Computersoftware til styring af IT sikkerhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed og datakommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware til IT-sikkerhed; teknologisk rådgivning om IT sikkerhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssig overvågning i forbindelse med IT sikkerhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JJO (730) Indehaver: JJO INVEST ApS, Rørbækvej 1, 7323 Give, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 36: Formueforvaltning, forvaltning af fast ejendom, investeringsforeninger, kapitalinvestering, udlejning af fast ejendom, udlejning af kontorlokaler, udlejning af landbrugsejendomme, udlejning af lejligheder. (511) Klasse 44: Skovbrugs- og landbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLITONE FUTURA (730) Indehaver: BEST TRAVEL A/S, sgade 26, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Haugaard-Nielsen Advokatfirma, Toldbod Plads 2, 9000 Aalborg, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BigBuy.dk v/steven Erik Zacho, Mejlgade 103, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed samt indkøbsbistand til andre ved køb af varer eller tjenesteydelser deriblandt formidling af kontakt mellem købere og forhandlere med henblik på fælles indkøb på Internet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: ALK-Abello A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 01: Diagnostiske præparater til videnskabelige formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer til diagnosticering, forebyggelse og behandling af allergi og astma; farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer til immunterapeutiske formål; diagnostiske og testpræparater og -stoffer til immunterapeutiske formål. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning; laboratorieydelser, diagnostiske ydelser, medicinsk og videnskabelig forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: La Chance (730) Indehaver: MARTINA OF SWEDEN ApS, Havsgårdsvej 25, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 575

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AEROS (730) Indehaver: LOUIS POULSEN LIGHTING A/S, Gammel Strand 28, 1202 København K, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Lergravsvej 59, 3., 2300 København S, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder armaturer, belysningsapparater og installationer, elektriske lamper, elektriske pærer, lampeglas, lampehætter, lampekupler, lampeophæmg, loftsbelysning, lysekroner, lysstofrør til belysning. (511) Klasse 35: Detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandel med belysningsartikler via globale netværk. (511) Klasse 42: Design af boligtilbehør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Leaneco (730) Indehaver: LEANECO ApS, Jernbanegade 27, 6000 Kolding, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; apparater til styring af energi i form af elektricitet, køling, varme, ventilation og belysning. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af apparater og systemer til styring, produktion og lagring af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Advokatfirmaet Skødekontoret, Lokesalle 30, 8700 Horsens, (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed; ejendomsmægler virksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand herunder professionel rådgivningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FATDUX ApS, c/o Eric Leo Reiss, Strandøre 15, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Orange (730) Indehaver: SINCO DANMARK ApS, Agerskovvej 20, 8362 Hørning, (740/750) Fuldmægtig: Flemming Huess, c/o Hørlyck & Steffensen Advokatfirma, Klostergade 28, 8000 Århus C, (511) Klasse 12: Aluminiumsfælge til hjul til motorkøretøjer, dæk til hjul til motorkøretøjer. (511) Klasse 37: Montering, reparation og vedligeholdelse af fælge og dæk til motorkøretøjer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIT NYE LIV KALDER (730) Indehaver: Monster Worldwide, Inc., 622 Third Avenue, New York, New York NY, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af information, herunder online information, inden for områderne personalerekruttering, beskæftigelse, jobs og karriere; tilvejebringelse af online information og rådgivning om udarbejdelse af curriculum vitae, og tjenesteydelser i forbindelse med opslag af curriculum vitae og matching af curriculum vitae med beskæftigelsesmuligheder opslået af arbejdsgivere. 576

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FALCK (730) Indehaver: FALCK A/S, Falck-Huset, Polititorvet 1, 1780 København V, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration: bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig planlægning af sundhedsstrategier for virksomheder, herunder arbejdspladsvurdering og sygefraværsregistrering; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, -ledelse og -organisation; udførelse af forretningsundersøgelser; udvælgelse og rekruttering af personale; forretningsmæssig rådgivning vedrørende personaleforhold (alle de nævnte tjenesteydelser tillige ydet online via computernetværk). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og forebyggelse af ulykkessituationer; udgivelse af bøger og tekster; afholdelse af kurser herunder vedrørende arbejdsmiljø; arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer, forelæsninger, videnskabelige møder og workshops; information om undervisning og underholdning (alle de nævnte tjenesteydelser tillige ydet online via computernetværk). (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; konsulentbistand vedrørende sikkerheds- og beredskabsspørgsmål; rådgivning og konsulentbistand vedrørende arbejdsmiljø, arbejdsskader, arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladser; rådgivning om ulykkesforebyggelse, værnemidler og sikkerhedsarbejde (alle de nævnte tjenesteydelser tillige ydet online via computernetværk). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Falck WorkCare (730) Indehaver: FALCK A/S, Falck-Huset, Polititorvet 1, 1780 København V, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 35: Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration: bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig planlægning af sundhedsstrategier for virksomheder, herunder arbejdspladsvurdering og sygefraværsregistrering; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, -ledelse og -organisation; udførelse af forretningsundersøgelser; udvælgelse og rekruttering af personale; forretningsmæssig rådgivning vedrørende personaleforhold (alle de nævnte tjenesteydelser tillige ydet online via computernetværk). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og forebyggelse af ulykkessituationer; udgivelse af bøger og tekster; afholdelse af kurser herunder vedrørende arbejdsmiljø; arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer, forelæsninger, videnskabelige møder og workshops; information om undervisning og underholdning (alle de nævnte tjenesteydelser tillige ydet online via computer-netværk). (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; konsulentbistand vedrørende sikkerheds- og beredskabsspørgsmål; rådgivning og konsulentbistand vedrørende arbejdsmiljø, arbejdsskader, arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladser; rådgivning om ulykkesforebyggelse, værnemidler og sikkerhedsarbejde (alle de nævnte tjenesteydelser tillige ydet online via computernetværk). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MICROWARM ApS, c/o Jens Harder Højbjerg, Vestkærs Alle 22, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 10: Varmepuder, elektriske, til medicinske formål, herunder tiltænkt brug i hospitals- og plejesektoren. (511) Klasse 11: Varmepuder, elektriske, ikke til medicinske formål. (511) Klasse 35: Detailhandel med varmepuder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CURA (730) Indehaver: MICROWARM ApS, c/o Jens Harder Højbjerg, Vestkærs Alle 22, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 10: Varmepuder, elektriske, til medicinske formål, herunder tiltænkt brug i hospitals- og plejesektoren. (511) Klasse 11: Varmepuder, elektriske, ikke til medicinske formål. (511) Klasse 35: Detailhandel med varmepuder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENVY Accessories (730) Indehaver: ACC Holding A/S, Herlev Hovedgade 205, 2730 Herlev, (511) Klasse 14: Smykker og ure. (511) Klasse 18: Tasker og punge. (511) Klasse 25: Modetilbehør i form af tørklæder, halstørklæder, sjaler, huer, hatte, handsker (beklædning), vanter, sko og strømper. (511) Klasse 26: Hårpynt. (730) Indehaver: C Mee - Ad & Mktg v/mickey Nicholas Kromann-Jensen, Vindeby Enghavevej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt. 577

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ForsikringsMægler Gruppen Erik Fast, Virkelyst 6, 7500 Holstebro, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret online eller via multimedienetværk; compactdisk, optagne og downloadable computerprogrammer; videokassettebånd og optagne DVD-disks. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisitter). (511) Klasse 41: Klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed (underholdning eller undervisning), produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk;produktion af film og programmer lagret på videokassettebånd og DVD-disks. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDIC COMFORT ApS, Lergravsvej 53, 2300 København S, (511) Klasse 20: Puder med fyld af ren morbærsilke. (511) Klasse 24: Dyner med fyld af ren morbærsilke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Basic Nature (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og tillavede grønsager; æg; spiselige olier og fedtstoffer; friske og konserverede produkter fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; kogte produkter fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; fyld fremstillet primært af varer i denne klasse; ingredienser (ej indeholdt i andre klasser) til færdigretter; fødevarer i form af snacks/mellemmåltider helt eller hovedsageligt indeholdende svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; bacon; skinke; lever; leverpostej, paté; pølser; salami; supper, færdigretter hovedsagelig fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt, også med søde og sure saucer. (511) Klasse 30: Hotdogs; kødpies; ingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til pies; spaghetti; pasta; pastamåltider hovedsagelig fremstillet af produkter i denne klasse; postejer; pizzaer; ravioli; sandwiches; sennep, ketchup, fransk hotdog dressing, mayonnaise, remoulade, chili dressing, salatmayonnaise, salatdressing og andre krydrede saucer, herunder søde og sure saucer; pølsebrød, hamburgerboller; usødede pandekager og konditorivarer med fyld af kød eller fisk; pies indeholdende kød og kødprodukter; færdigretter primært fremstillet af produkter i denne klasse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder særlig pølsevogne, caféer, cafeterier, restauranter og snackbarer. (730) Indehaver: Sæbeværkstedet v/lone Sarto Pedersen, Kildeagervej 11, 2690 Karlslunde, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WC-Flex (730) Indehaver: SCANVOGN A/S, Hovedvejen 50, 9850 Hirtshals, (511) Klasse 11: Sanitetsinstallationer til badeværelser, transportable badekabiner og transportable WC-kabiner. (511) Klasse 12: Påhængsvogne 578

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIDAZA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Celgene Corporation, a corporation of the State of Delaware, 86 Morris Avenue Summit, New Jersie US7901, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IDZONE ApS, Bækhusvej 6C, 8200 Århus N, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og modtagelse og gengivelse af radiofrekvenser, lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af IT-relaterede produkter, så andre får mulighed for, også on-line, på en nem måde at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser herunder web-design, softwaresupport, også on-line, rådgivning om databehandlingsydelser, webhosting for andre, analyse og udvikling af logistik-, styrings-, identifikations- og produktionssystemer, hardwaresupport, test af hardware og software samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid baggrund, mørkeblå (RGB farve nummre:0, 34, 62) og lyseblå skrift (RGB: 108, 131, 158). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GRØNLANDS-AGENTEN A/S, Kirstinehøj 32, 2770 Kastrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINE N`DINE (730) Indehaver: IMERCO A/S, Klovtoftegade 46, Klovtofte, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 06: Isenkramvarer af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer,gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Lange Agentur v/christel Lange, c/o Stand B1-008, Center Boulevard 5, 2300 København S, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder beklædning til herrer og kvinder, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FHE - Fremskudt Hospitals Enhed (730) Indehaver: RESPONCE A/S, Dalbækvej 2a, 6670 Holsted, (511) Klasse 09: Apparater til kommunikation mellem flere. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, alle forannævnte befordringsmidler til brug som ambulance. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse af ambulancemanskab. 579

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 32: Saft til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUSEE PLAY (730) Indehaver: YOUSEE A/S, Strandlodsvej 30, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable eller optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller optaget). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter, optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøgning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsendelser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme; computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computerunderstøttet transmission af koncerter via internettet. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunderholdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncerter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows, forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter; entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); information om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrangementer, bøger og uddannelse. (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 580

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUSEE MUSIK (730) Indehaver: YOUSEE A/S, Strandlodsvej 30, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable eller optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer; elektroniske musik-, lyd-, film-, og billedfiler (downloadable eller optaget). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med elektronisk underholdning i form af spil, optagne film, optagne koncerter, optagne TV-programmer og optagne musikfiler, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af udbydere af tv-kanaler, samt af et udvalg af internetudbydere, herunder vedrørende netværk til informationssøgning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsendelser; sattellittransmission; udsendelse via kabel-tv; tilvejebringelse af brugeradgang til globalt computernetværk, kommunikation via computerskærme; computerstøttet transmission af data, lyd, meddelelser og billeder; computerunderstøttet transmission af koncerter via internettet. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelsesvirksomhed; filmudlejning; fjernsynsunderholdning; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer; arrangering af koncerter udbudt online via internettet; forevisning af film, produktion af shows, forlagsvirksomhed, nyhedsformidling, arrangering og ledelse af koncerter; entertainervirksomhed; organisering af shows (improssariovirksomhed); information om kulturelle arrangementer, film, musik, teater, show, sportsarrangementer, bøger og uddannelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Er du klar (730) Indehaver: Bryggeriforeningen, Faxehus, Gamle Carlsberg Vej 16, 2500 Valby, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEASON-ALL (730) Indehaver: McCormick & Company, Incorporated, a corporation of the State of Maryland, P.O. Box 6000, 18 Loveton Circle, Sparks, Maryland, , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Krydderier, smagsstoffer (krydderier) og aromastoffer i form af salte og blandinger og andre ingredienser til brug ved smagstilsætning og krydderier; alle varer tilhørende klasse 30. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ANNE BÆHR CONSULT ApS, Nyvangen 28, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; kompilering af statistikker. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder uddannelse i personlig udvikling, teambuilding i parforhold og i kommunikation; undervisningsvirksomhed; foredragsvirksomhed; kursusvirksomhed; arrangering og ledelse af seminarer, konferencer, kongresser, symposier, workshops (uddannelse), forelæsninger og koncerter; pladsreservation til shows og teatre; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), tilvejebringelse af ikke downloadable online elektroniske tekster; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 44: Information og rådgivning om parforhold, personlig udvikling, sundhed, trivsel og stress; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; kontaktbureauer; konfliktløsning (mægling). (591) Farvetekst: blåt og grønt (730) Indehaver: DK International Food A/S, Niels Bohrs Vej 45, Stilling, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 30: Chokoladedrikke med mælk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 581

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRAZYDEAL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Glatved Vaskemaskine Service v/erik Holmberg Mortensen, Glatvedvej 48, 8444 Balle, (511) Klasse 35: Detailhandel med hårde hvidevarer, VVS-dele, reservedele, køkkenudstyr og forbrugerelektronik, herunder også i form af Internethandel; kommercielle events i form af markedsføring af hårde hvidevarer, VVS, reservedele, køkkenudstyr og forbrugerelektronik. (511) Klasse 41: Underholdningsevents, herunder i form af konkurrencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ANNE BÆHR CONSULT ApS, Nyvangen 28, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; kompilering af statistikker. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder uddannelse i personlig udvikling, teambuilding i parforhold og i kommunikation; undervisningsvirksomhed; foredragsvirksomhed; kursusvirksomhed; arrangering og ledelse af seminarer, konferencer, kongresser, symposier, workshops (uddannelse), forelæsninger og koncerter; pladsreservation til shows og teatre; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), tilvejebringelse af ikke downloadable online elektroniske tekster; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 44: Information og rådgivning om parforhold, personlig udvikling, sundhed, trivsel og stress; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; kontaktbureauer; konfliktløsning (mægling). (591) Farvetekst: blåt og grønt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Oil And Vinegar - Den kulinariske gavebutik (730) Indehaver: MIKA TRADING ApS, Industrivej 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Dan-Foam ApS, Holmelund 43, 5560 Aarup, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for alle disse materialer eller af plastic. (500) Disclaimer: Ansøger har erklæret, at denne vil afstå fra at benytte varemærket, hvor korset er rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mr. Butler v/dean Dunn Oliver, Bregnerødvej 74, 2 tv., 3460 Birkerød, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; detailhandel med dagligvarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå-grå og orange-rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GONZAGA (730) Indehaver: S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL., Communa Bucov, sat Pleasa, RO Jud. Prahova, Rumænien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Vin, sprituosa, likører. (511) Klasse 38: Transmission og formidling af information via Internettet. (511) Klasse 42: Udarbejdelse af websider (Internet) for andre. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRINGING LIGHT TO LIFE (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Hellerup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal herunder monteringsfærdige bygningsdele og monteringsfærdige bygningsdele til produktion af tage og i form af vinduer, vinduer herunder tagvinduer og ovenlysvinduer, glastage, kviste, tagbalkoner, lysningspaneler, vinduespaneler, vinduessektioner og rammer til tage, inddækninger til vinduer inklusive beklædning og profiler, tilpasningsdele til vinduer, persienner, rullegardiner, skodder, rulleskodder, jalousier, rullejalousier, oplukningsmekanisme til persienner, rullegardiner, skodder og rulleskodder, paneler og inddækninger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer af metal eller fremstillet ved brug af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder monteringsfærdige bygningsdele, vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer, vinduer af syntetisk materiale/kunststof, vinduessektioner, tagterrasser, tagbalkoner, overbygninger af glas, ovenlysskakter/tunneller, inddækninger, lysningspaneler, jalousier, rullejalousier, skodder, rulleskodder, persienner (til udendørs brug); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke af metal. (511) Klasse 20: Persienner (til indendørs brug) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; rullegardiner (til indendørs brug), herunder rullegardiner af træ, kunststof og af ikke-tekstilmateriale. (511) Klasse 24: Færdigfremstillede gardiner, afskærmninger og rullegardiner af tekstilmateriale eller af syntetisk materiale til ovenlys- og tagvinduer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Oppenhejm & Jansson A/S, Bakkegårdsvej 408, 3050 Humlebæk, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 05: Førstehjælpskits. (511) Klasse 09: Produkter med reflekseffekt til forhindring af trafikulykker, nemlig refleksbrikker, refleksbånd, refleksmærker og refleksklistermærker til beklædning og tekstiler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret online eller via multimedienetværk; compactdisk, optagne og downloadable computerprogrammer; videokassettebånd og optagne DVD-disks. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner ogbøger, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisitter). (511) Klasse 41: Klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed (underholdning eller undervisning), produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk;produktion af film og programmer lagret på videokassettebånd og DVD-disks. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aluguard by Tuco (730) Indehaver: TUCO EJENDOMME ApS, Krogsbjergvej 2, 5600 Faaborg, (511) Klasse 12: Både. (730) Indehaver: DIANA KONSERVERING A/S, Bakkehusvej 19, 8643 Ans By, (511) Klasse 40: Udstopning af jagtrofæer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gul, sort og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kultur Bestyrelsen (730) Indehaver: Komplet Event ApS, Adelgade 17, 2, 1304 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 583

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: World Diabetes Foundation (730) Indehaver: Verdensdiabetesfonden (World Diabetes Foundation), Lottenborgvej 24, 2800 Kongens Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 16: Kontorartikler (dog ikke møbler), fotografier, papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), artikler til brug for kunstnere, tryktyper og klichéer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer, især langdistance gåture. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning vedrørende folk påvirket af diabetes i udviklingslande; design og udvikling af computer software for folk påvirket af diabetes. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed vedrørende folk påvirket af diabetes i udviklingslande, herunder konsulentvirksomhed i forbindelse hermed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (730) Indehaver: Girltalk.dk, Ågerupvej 66, 2750 Ballerup, (511) Klasse 41: Foredrag og kurser om selvværd, bøger og musik (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed nemlig ung til ung rådgivning om pigeproblematikker herunder om selvværd, spiseforstyrrelser og ensomhed via chat på et globalt computer netværk og . (591) Farvetekst: Mærket er udført i pink og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Global Diabetes Walk (730) Indehaver: Verdensdiabetesfonden (World Diabetes Foundation), Lottenborgvej 24, 2800 Kongens Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 16: Tryksager, kontorartikler (dog ikke møbler), fotografier, papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), artikler til brug for kunstnere, tryktyper, klichéer samt instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) vedrørende oplysninger om og behandling af diabetes. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, især indenfor kurser vedrørende forskellige sygdomme forårsaget af diabetes, livsstilsændring med henblik på at forebygge diabetes; underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software for folk påvirket af diabetes. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Improvisator (730) Indehaver: improvisator.dk v/kristian Skjærlund, Runebergs Alle 42, st.th., 2860 Søborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: Royal Greenland A/S, Postboks 1073, 3900 Nuuk, Grønland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, fisk og skaldyr (ikke levende), fiske- og skaldyrsprodukter og fødevarer fremstillet af fisk og skaldyr til mennesker, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj. (511) Klasse 30: Råis, naturlig eller kunstig, særlig isterninger, spiseis. (511) Klasse 31: Levende dyr, herunder levende fisk og skaldyr, friske frugter og grøntsager, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). 584

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULDGRYTAN (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ og vildt; produkter fremstillet af førnævnte varer; pølser; charcuterie; færdiglavede retter hovedsageligt bestående af førnævnte varer; alle førnævnte varer friske, konserverede eller dybfrosne. (730) Indehaver: Coast Stores Limited, The Triangle, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, Witney Oxfordshire, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 03: Præparater til fjernelse af makeup, ambra (parfume), antitranspirationspræparater aromatiske stoffer (æteriske olier), æteriske essenser, æteriske olier, kosmetik til øjenbryn, øjenbrynsstifter, blegemidler til vask, nemlig blegesæbe til tekstil, badesalt (ikke til medicinske formål), badepræparater til kosmetisk brug, kosmetiske farvemidler til badebrug, bergamot-olie, blegecremer til huden, blomsterekstrakter (parfumer), baser til blomsterparfume, lotions (kosmetiske), neutraliseringsmidler til permanentkrølning, deodoranter til personlig brug (parfumerivarer), desinficerende sæbe, deodorantsæbe, vellugtende træ, duftstoffer til vasketøj, duftevand, klorvand, hårfjerningsmidler, hårfjerningsvoks, hårfarver, farvestoffer til toiletbrug, farvestoffer til kosmetiske formål, fedtstoffer til kosmetiske formål, geraniol og præparater til at give hår fylde, shampoo, hårvand, kosmetiske præparater til hudpleje, ionon (parfumer), jasminolie, klæbemidler til fastgørelse af kunstigt hår, klæbemidler til kunstige øjenvipper, eau de cologne, kosmetik, kosmetik sæt, kosmetiske stifter, kunstige negle og øjenvipper, lavendelolie- og vand, læbestifter, makeup, mandelmælk til kosmetiske formål, mandelolie, mandelsæbe, skønhedsmasker, medicinsk sæbe, moskus (parfumerivarer), midler til pleje af munden, nemlig mundskyl (ikke til medicinske formål), neglelak, præparater til neglepleje, olier til toiletbrug, olier til parfume - og duftfremstilling, olier til kosmetiske formål, parfumer, parfumeriolier- og varer, pebermynte til parfumerivarer, pomader til kosmetiske formål, kosmetisk pudder, præparater til barbering - og sæbe, rensemælk til toiletbrug, rosenolie, safrol, kosmetiske præparater til slankende formål, make-up præparater, sæbe mod fodtranspiration, kosmetiske solcremer, toiletpræparater - og sæbe, eau de toilette, vaseline (petroleumsgelé) til kosmetiske formål, vat og vatpinde til kosmetiske formål, røgelse, kosmetiske præparater til øjenvipper, tandplejemidler, æterisk citronolie, cedertræsolie (æteriske olier). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, samt varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), dokumentmappe, badestrandtasker, tasker nemlig poser af læder til indpakning, tegnebøger, attachétakser- og mapper, indkøbstasker, punge (ikke af ædle metaller) rejsetaske, håndkufferter, håndtasker, rejsekufferter, beautybokse, rygsække, paraplyer, parasoller, skolerygsække, skoletasker, skråtaske (rygsække). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, huer/kasketter, hatte, habitter, baskerhuer, bluser, boaer (pelskraver), kjoler, galocher, gamacher, bælter (beklædning), halvstøvler (støvletter), halstørklæder, buksestropper, seler, hatteslør, jakker, kalotter, hætter, konfektionsbeklædning, sjal, kraver, slips, manchetter, frakker, kasketskygger, yderbeklædning, ørevarmere (beklædning), pullovere, cykeltøj (beklædning), regnfrakker, nederdele, sandaler, tørklæder, skærfer, snørestøvler, sokker, sokkeholdere, sportssko, støvler, stofsko, strømper, sweaters, sportstrøjer, uniformer, undertøj, veste, trikotagevarer (beklædning); høje hatte. (511) Klasse 28: Fiskegrej, bolde til spil swimmingpools (legetøjsartikler), legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), skinnebensbeskyttere (sportsartikler), ski, skibindinger, boksehandsker, tarmstrenge til ketsjere, diskos til sport, skøjter til isløb, ekspandere til muskeltræning (muskelstrækkere), fægtehandsker, fægtemasker, fægtevåben, fjerboldspil, harpungeværer (sportsartikler), golfkøller, gymnastik-redskaber, slåhandsker til cricket, håndvægte, rebstiger, hockeystokke, motionsapparater, apparater til legemsøvelser, kricketsække, net (sportsartikler), tennisnet, kastepile (dart), ringspil, rulleskøjter, løbehjul (børnekøretøjer), ketsjerstrenge, ketchere, skøjter, skøjtestøvler med skøjter påmonteret, snowboards, svømmefødder, surfbrætter, skikanter, skrabere til ski, skivoks, skydeskiver, in-line rulleskøjter, skateboards, basketbolde, volleybolde, fodbolde, håndbolde. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning EU (300) Prioritetsoplysninger: DE Prioritet - Varemærke Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEROXYTABS (730) Indehaver: 02-Tabs Desinfektion GmbH, Frauensteiner Str. 8, DE Weissenborn, Erzgeb, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring og afkalkning; præparater til desinfektion (ikke medicinske), nemlig desinficerende sæbe. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler; præparater til udryddelse afskadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. 585

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASTERCARD INTEGRATED PROCESSING SOLUTIONS (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computer hardware og software programmer (downloadable) til let gennemførelse af betalinger, bankforretninger, overførsler af elektroniske midler, elektroniske betalinger, elektroniske overførsler, transmission af regningsdata, udbetaling af kontanter, godkendelse af transaktioner, routing, samt til udbedring af uheld og kryptering; computer hardware og software programmer (downloadable) til administration af betalinger, bankforretninger, kreditkort, hævekort, betalingskort, bankautomater, værdier lagret på kort, finansielle ydelser i forbindelse med autorisation og afregning, samt af påvisning af bedrageri og kontrol heraf. (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, bistand vedrørende markedsføring, bistand vedrørende markedsanalyser, herunder sporing, analyse, beregning og rapportering af adfærd hos kortholderindehavere; salgsfremmende foranstaltninger for andres salg af varer og for finansielle tjenesteydelser i form af belønninger og vederlag i forbindelse med brugen af kreditkort, hævekort og betalingskort; forretningsmæssig bistand ved administration af loyalitets- og bonusordninger. (511) Klasse 36: Finansielle ydelser, nemlig bankforretninger; finansielle ydelser i forbindelse med kreditkort, hævekort, kontokort, forudbetalte kort med betalinger lagret på kort, samt i forbindelse med elektroniske kredit- og debettransaktioner; finansielle ydelser i forbindelse med fakturabetaling og dokumentforevisning, udbetaling af kontanter, godkendelse af betalinger via checks, indløsning af checks, depotadgang og bankautomater, godkendelse af transaktioner og afregninger, afstemning af transaktioner, administration af kontantbeholdninger, samt i forbindelse med konsolidering af værdipapirordninger; finansielle ydelser i forbindelse med flytning af penge inden for betalingskort, gennemførelse af elektroniske betalinger, godkendelse og verificering af betalingstransaktioner, udveksling af værdier, nemlig sikre elektroniske transaktioner med kontanter og elektroniske overførsler af kontanter via offentlige computernetværk til let og smidig gennemførelse af elektronisk handel og overførsel af elektroniske midler; fremskaffelse af finansielle informationer, nemlig kredit- og debetkortdata og -rapporter; finansiel administration af finansielle dokumenter; finansielle ydelser i forbindelse med valutaveksling, finansielle vurderinger og risk management ydelser for andre inden for forbrugerkredit; udbredelse af finansiel information via et globalt computernetværk, finansiel information via computer i form af et sikkert computerinformationsnetværk; rådgivning vedrørende alle de førnævnte ydelser; finansielle ydelser til støtte for detailhandel udbudt via mobil telekommunikation, nemlig betalingsservice via trådløse anordninger; finansielle ydelser der støtter detailhandel, udbudt online via netværk; finansiel rådgivning i forbindelse med betalingsløsninger, bankforretninger, kreditkort, hævekort, betalingskort og bankautomater; finansielle analyser og finansiel rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via nettet, med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer, import- og eksportagenturer, også via nettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HOUSE OF BRIDES A/S, Taastrup Hovedgade 47, 2630 Taastrup, Hellerup, (511) Klasse 25: Brudekjoler i fransk stil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HITMAKERS (730) Indehaver: Friday TV AB, Box 27837, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); forlystelser; tilvejebringelse af information om kulturelle aktiviteter, forlystelser og underholdning. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via nettet, med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer, import- og eksportagenturer, også via nettet. 586

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RUKO A/S, Marielundvej 20, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 06: Låse af metal (ikke elektriske), samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; nøgler, vindue- og dørgreb af metal; ikkeelektriske dørlukkere og døråbnere; dørslåer; dørbeslag af metal; døre af metal. (511) Klasse 09: Computerhardware og software herunder sådanne til anvendelse i forbindelse med overvågning og kontrol af adgang til bygninger og områder; elektriske låse; smartkort (kodede); alarmapparater (elektriske); elektriske dørlukkere og døråbnere; dørspioner (forstørrelseslinser til anbringelse i døre). (511) Klasse 20: Låse, ikke af metal (ikke elektriske) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; ikke kodede nøglekort af plastik; dørbeslag ikke af metal. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BILTMORE HOTEL (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse af hoteller og moteller samt anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende virksomhed for midlertidig indkvartering herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder, herunder annonce og reklamevirksomhed for førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk. (511) Klasse 36: Udlejning og forvaltning af fast ejendom, herunder forvaltning af beboelsesejendomme til udlejning af lejligheder, udlejning af servicerede lejligheder, forvaltning af boliglejemål, finansiel administration af servicerede lejligheder samt af boliger til langtidsindkvartering. (511) Klasse 43: Midlertidig værelsesudlejningsvirksomhed, udlejning af midlertidigt logi, cateringvirksomhed; udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af boliger til midlertidig indkvartering; udlejning af servicerede lejligheder (midlertidig indkvartering); hoteller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Radioens Wienertrio (730) Indehaver: Wienertrio.dk I/S Helle Sørensen Walter Kristoffer Gaffron Peter Ettrup Larsen, Hestemøllestræde 3 3, 1464 København K, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRØNDBY (730) Indehaver: Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fra Smerteidentitet til Ressourceidentitet (730) Indehaver: Lilian V. Matthiesen, Vestre Strandalle 87, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (511) Klasse 16: Undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), brochurer, tryksager, instruktions- og undervisningsbrochurer og -bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching i forbindelse med alternativ terapi samt virksomhed med kurser, træning, foredrag og workshops. (511) Klasse 44: Rådgivning og vejledning i forbindelse med alternativ terapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOD 100 (730) Indehaver: Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, NL-1431 BA Aalsmeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Spilleapparater, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer i form af forlystelsesmaskiner og spilleautomater samt spillemaskiner; videobånd; Cd'er, Cd-rom'er, Dvd'er og andre disks til optagelse af lyd og billede; håndbetjente eller ikke-håndbetjente computerspil (software); elektroniske spil kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; spil (software) til mobiltelefoner (via sms eller downloabable via Internettet); elektroniske publikationer (downloabale), interaktive og ikke-interaktive; software (downloadable) i form af ringetoner og baggrunde til mobiltelefoner. (511) Klasse 28: Forlystelsesmaskiner og spilleautomater, andre end sådanne til brug med eksterne skærme eller monitorer, herunder automatiske og møntopererede, forlystelsesmaskiner og spillemaskiner; spil og legetøj; spil, herunder kunstspil, kortspil, håndbetjente spil, spørge- og svarspil og intelligensspil; spil i form af pusle-, ord-, trivia-, sprog- og bogstavspil; brætspil, håndholdte spil; elektroniske forlystelsesspil (andre end sådanne til brug udelukkende med fjernsynsapparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed; produktion af fjernsyns-, radio og underholdningsprogrammer; spiltjenester tilvejebragt online, herunder via Internettet; underholdningstjenester tilvejebragt via Internettet, mobiltelefoner og andre elektroniske midler; produktion af musik og audiovisuelt materiale i form af fotografier, korte videoer og film til brug som ringetoner, screensavers og baggrund; tilvejebringelse af information om kunstnere og underholdning via Internettet, mobiltelefoner og andre elektroniske medier; produktion af spil såsom pengespil, via Internettet; tilvejebringelse af spil, såsom pengespil, via Internettet; alle førnævnte tjenesteydelser også tilvejebragt via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: mymind (730) Indehaver: MYMIND ApS, Lundvej 14, 8800 Viborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Design af tapeter, wallstickers (vægdekorationer), og tekstilmønstre. 587

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Electricon (730) Indehaver: ELECTRICON A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXCELLENCE BY DESIGN (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Hellerup, (511) Klasse 09: Apparater til generering af elektricitet via termisk solenergi i form af solceller, solpaneler og solfangere; kontrolsystemer i form af software (downloadable) til apparater drevet af termisk solenergi. (511) Klasse 11: Apparater til luftkonditionering, pool opvarmning, rumopvarmning og -køling; solfangere (opvarmning), vandvarmere, varmevekslere (ikke dele af maskiner); varmepumper, varmeinstallationer; vandrenseinstallationer; alle de nævnte varer drevet af termisk solenergi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN (Société Anonyme), 10, rue Vercingétorix, F PARIS, Frankrig Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, herunder energidrikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder alkoholholdige energidrikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 588

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via Internettet, med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer; import- og eksportagenturer, også via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: S2ONE LTD. (730) Indehaver: S2ONE LIMITED ApS, Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; tasker; bælter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; sko, skjorter, jeans, bukser, T-shirts, sweat-shirts, jakker, blazers, huer, handsker (beklædning), strømper, undertøj, bælter (beklædningsgenstande). (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform; mælkebaserede dessertmousser. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l amande; pulvere og præparater til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 589

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform; mælkebaserede dessertmousser. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l amande; pulvere og præparater til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønne og gule nuancer. (730) Indehaver: FABRIC COPENHAGEN ApS, Slotsvej 49B, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CleanGel (730) Indehaver: Cleanfield ApS, Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: O'Sean Line (730) Indehaver: NORTH INVENT A/S, Mosetoften 20, 8722 Hedensted, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder monitorer. 590

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARTLINCO (730) Indehaver: Artlinco A/S, Jessensgade 1, 3., 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretningsorganisation. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; industriel design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INSOURCE GRUPPEN ApS, Edwin Rahrs Vej 54, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskabet Kirk Larsen & Ascanius, Dalgasgade 29A, 2., 7400 Herning, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tårnby Apotek v/peer Nørkjær, Amager Landevej 37, 2770 Kastrup, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 44: Medicinsk virksomhed, veterinærvirksomhed og skønhedspleje for mennesker og dyr, apotekervirksomhed (behandling af recepter), farmaceutisk rådgivning, rådgivning vedrørende sundheds- og skønhedspleje. (730) Indehaver: MIRSK DIGITAL ApS, Sturlasgade 12, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: MIRSK DIGITAL ApS, Sturlasgade 12, 2300 København S, (511) Klasse 09: Elektroniske apparater og software (downloadable eller optaget) nemlig, tolkeanlæg, digital internetbaseret diktafon via fastnet-telefon, digital internetbaseret diktafon via mobiltelefon, digital internetbaseret diktafon via personlige digitale assistenter (PDA), digital, internetbaseret diktafon via PC; diktafoner herunder stationær diktafon i form af mikrofon, højttaler samt forstærker, håndholdt diktafon som tilsluttes computeren via USB; personlige digitale assistenter (PDA) til brug for medarbejdere indenfor sundhedssektoren; computerhardware, til brug for det offentlige og private virksomheder, herunder mikrofoner, højttalere, forstærkere; telefoner, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner; høretelefoner med indbygget mikrofon (headset), herunder almindelige headset med ledning, trådløse headset; elektriske kabler, herunder telefonkabler; software (downloadable eller optaget) til brug for det offentlige og private virksomheder, herunder til at holde styr på møder, informationer, aftaler, mødereferater eller to-do-lister; software (downloadable eller optaget) i form af webbaseret program hvor lydfiler kan uploades og downloades til brug i forbindelse med digital diktering, digital afskrivning, journalskrivning; software (downloadable eller optaget) i form af digital internetbaseret afskrivningsløsning til brug af sekretærer; software (downloadable eller optaget) i form af digitalt dikteringsprogram til brug i computere (både bærbare og stationære), telefoner (både almindelig og mobil) og personlige digitale assistenter (PDAere), digitale optagelser, herunder optagelser af telefonsamtaler for 1 eller flere brugere, optagelser af konferencer, møder, kurser, m.m. ; omskifterboks til telefoner eller computere; elektriske apparater i form af en fod eller håndstyret fjernbetjening til brug i forbindelse med afskrivning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; digital optagelse for andre, herunder optagelse af telefonsamtaler for 1 eller flere brugere, optagelse af konferencer, møder, kurser, m.m. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvidt og blåt (pantone 282) 591

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SmartPhoneMeeting (730) Indehaver: MIRSK DIGITAL ApS, Sturlasgade 12, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: MIRSK DIGITAL ApS, Sturlasgade 12, 2300 København S, (511) Klasse 09: Elektroniske apparater og software (downloadable eller optaget) nemlig, digital internetbaseret diktafon via fastnet-telefon, digital internetbaseret diktafon via mobiltelefon, digital internetbaseret diktafon via personlige digitale assistenter (PDA), digital, internetbaseret diktafon via PC; diktafoner herunder stationær diktafon i form af mikrofon, højttaler samt forstærker, håndholdt diktafon som tilsluttes computeren via USB; personlige digitale assistenter (PDA) til brug for medarbejdere indenfor sundhedssektoren; computerhardware, til brug for det offentlige og private virksomheder, herunder mikrofoner, højttalere, forstærkere; telefoner, herunder fastnet-telefoner, mobiltelefoner; høretelefoner med indbygget mikrofon (headset), herunder almindelige headset med ledning, trådløse headset; elektriske kabler, herunder telefonkabler; software (downloadable eller optaget) til brug for det offentlige og private virksomheder, herunder til at holde styr på møder, informationer, aftaler, mødereferater eller to-do-lister; software (downloadable eller optaget) i form af webbaseret program hvor lydfiler kan uploades og downloades til brug i forbindelse med digital diktering, digital afskrivning, journalskrivning; software (downloadable eller optaget) i form af digital internetbaseret afskrivningsløsning til brug af sekretærer; software (downloadable eller optaget) i form af digitalt dikteringsprogram til brug i computere (både bærbare og stationære), telefoner (både almindelig og mobil) og personlige digitale assistenter (PDAere), digitale optagelser, herunder optagelser af telefonsamtaler for 1 eller flere brugere, optagelser af konferencer, møder, kurser, m.m.; omskifterboks til telefoner eller computere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; digital optagelse for andre, herunder optagelse af telefonsamtaler for 1 eller flere brugere, optagelse af konferencer, møder, kurser, m.m. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMARTconference Healthcare (730) Indehaver: MIRSK DIGITAL ApS, Sturlasgade 12, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: MIRSK DIGITAL ApS, Sturlasgade 12, 2300 København S, (511) Klasse 09: Elektroniske apparater og software (downloadable eller optaget) nemlig, tolkeanlæg, digital internetbaseret diktafon via fastnet-telefon, digital internetbaseret diktafon via mobiltelefon, digital internetbaseret diktafon via personlige digitale assistenter (PDA), digital, internetbaseret diktafon via PC; diktafoner herunder stationær diktafon i form af mikrofon, højttaler samt forstærker, håndholdt diktafon som tilsluttes computeren via USB; personlige digitale assistenter (PDA) til brug for medar-bejdere indenfor sundhedssektoren; computerhardware, til brug for det offentlige og private virksomheder, herunder mikrofoner, højttalere, forstærkere; telefoner, herunder fastnet-telefoner, mobiltelefoner; høretelefoner med indbygget mikrofon (headset), herunder almindelige headset med ledning, trådløse headset; elektriske kabler, herunder telefonkabler; software (downloadable eller optaget) til brug for det offentlige og private virksomheder, herunder til at holde styr på møder, informationer, aftaler, mødereferater eller to-do-lister; software (downloadable eller optaget) i form af webbaseret program hvor lydfiler kan uploades og downloades til brug i forbindelse med digital diktering, digital afskrivning, journalskrivning; software (downloadable eller optaget) i form af digital internetbaseret afskrivningsløsning til brug af sekretærer; software (downloadable eller optaget) i form af digitalt dikteringsprogram til brug i computere (både bærbare og stationære), telefoner (både almindelig og mobil) og personlige digitale assistenter (PDAere), digitale optagelser, herunder optagelser af telefonsamtaler for 1 eller flere brugere, optagelser af konferencer, møder, kurser, m.m.; omskifterboks til tele-foner eller computere; elektriske apparater i form af en fod eller håndstyret fjernbetjening til brug i forbindelse med afskrivning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; digital optagelse for andre, herunder optagelse af telefonsamtaler for 1 eller flere brugere, optagelse af konferencer, møder, kurser, m.m. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 592

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere