trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016"

Transkript

1 trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 216

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner side 5 Fordelt på hovedgrupper side 8 Fordelt på entrepriseformer side 13 Fordelt på bygherretyper side 16 Fordelt månedsvis side 19 Top 1 projekter 1. halvår 216 side 2 Top 1 aktører i 216 side 22 Top 1 bygherretyper i 216 side 24 Datagrundlag side 26 Om Byggefakta A/S side 27 Kontaktpersoner side 31 2

3 Et stabilt andet kvartal Et relativt stabilt andet kvartal betyder fortsat fremgang for byggeriet i 216 og det er især i Region Hovedstaden byggekranerne har travlt Velkommen til Trends for byggebranchen Q På de næste sider får du overblik over udviklingen for det professionelle byggeri i 216. Du får et godt overblik over igangsatte projekter i årets første halvår, og desuden får du de helt friske prognoser for resten af året. Bagerst i rapporten finder du top 1 lister for igangsatte byggeprojekter i første halvår samt opdaterede lister med forventede top 1 aktører og bygherretyper i 216. Et stabilt 2. kvartal Der har ikke været de store udsving i prognoserne for byggeriet i 2. kvartal. Der forventes fortsat fremgang for byggeriet på 6 % i 216 i forhold til 215. Det svarer til, at der bliver igangsat projekter for knap 71,5 mia. kr. i Danmark i år. Den fremgang vi så for det professionelle byggeri fra 213 til 214 holder altså fortsat ved. Massivt datagrundlag Rapporten er baseret på mere end 1. dataindsamlinger fra mere end 13. byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle projektmarked. Data dækker dermed både offentlige og professionelle private byggerier og omfatter både nybyg, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Få indblik i udviklingen på dit marked Byggefakta er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Vi har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. Informationerne registreres og opsamles i markedets mest avancerede database. Boligerne er fortsat på et højt niveau Det er fortsat boligerne, der fylder i prognosen. Boligerne forventes på nuværende tidspunkt at udgøre hele 36% af det professionelle projektbyggeri i 216. Derudover ser vi også en markant positiv udvikling for hovedgruppen Energi & renovation, der på trods af tilbagegang i 2. kvartal fortsat vokser med 4,6 mia. kr. i 216 sammenlignet med 215. Anderledes ser det ud for hovedgruppen Sundheds- & socialvæsnet, som går væsentligt tilbage i 216. Med denne rapport får du et overordnet indblik i udviklingen for det professionelle byggeri i Danmark men hvordan ser det egentlig ud på dit marked? Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan bruge vores data i dit arbejde. Rigtig god læselyst. Byggekranerne har travlt i hovedstaden Prognosen viser især fremgang for byggeriet i Region Hovedstaden, og derudover forventes der også fremgang i både Region Sjælland og Syddanmark i 216. Midtjyderne kan derimod se frem til en markant tilbagegang. Efter et boom i byggeriet i 215, ser det nu ud til, at regionen vil opleve et mere normalt niveau i 216. Derudover ses også en tilbagegang for byggeriet i Region Nordjylland. Jens Slott Johansen Adm. direktør 3

4 prognose 216 se realiserede projekter for 1. halvår samt de nye prognoser for resten af 216

5 hele landet/regioner prognose for 216 (juli) Hele Landet 6 % fra Realiseret 215 Prognose 216 (apr16) Prognose 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for det samlede byggeri i 216 er nedjusteret en smule siden april. Totalmarkedet i 216 forventes nu at udgøre 71,4 mia. kr., hvilket er en fremgang på 6% ift Væksten er primært drevet af hovedgrupperne Boliger samt Energi & renovation. Det er især flere projekter i Region Hovedstaden, der trækker niveauet op, men derudover ses også fremgang i Region Sjælland og Region Syddanmark. De to største realiserede byggeprojekter i årets 2. kvartal blev som forventet opførelsen af ungdomsboliger - Uptown Nørrebro og tilbygning til Slagelse Akutsygehus - Fase 2 begge med en totalpris på 65 mio. kr. Det største projekt i årets sidste halvår forventes at blive opførelsen af nyt kraftvarmeværk ifm. Amagerværket i september til 4,4 mia. kr. Et andet stort projekt, der forventes igangsat i årets sidste halvår er udvidelsen af Hospital Hvidovre til 92 mio. kr. med byggestart i november. Region Hovedstaden 24 % fra Realiseret 37% 215 Prognose 42% 216 (apr16) Prognose 43% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er opjusteret med 444 mio. kr. siden april. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 24% over niveauet i 215. Det svarer til, at der igangsættes projekter i regionen for 31 mia. kr. i 216. Regionen tegner sig dermed for 43% af totalmarkedet i 216, hvilket er en fremgang på 6 procentpoint ift Dermed holder regionen det højeste niveau i 5 år både ift. andel af totalmarkedet, men også når man ser på den samlede byggesum. Væksten i regionen skyldes især det store projekt ifm. Amagerværket. Derudover viser prognosen også fremgang for både erhvervsbyggerierne og boligerne i regionen. Regionens største projekter i 2. kvartal blev opførelsen af ungdomsboliger - Uptown Nørrebro til 65 mio. kr. samt Cityringen - Opførelse af stationer til 525 mio. kr. Det største projekt i andet halvår bliver opførelsen af nyt kraftvarmeværk ifm. Amagerværket til 4, 4 mia. kr. 5

6 regioner prognose for 216 (juli) Region Sjælland 52 % fra Realiseret 9% 215 Prognose 12% 216 (apr16) Prognose 13% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er opjusteret med 862 mio. kr. siden april. Sjællænderne kan altså forstsat se frem til fremgang for byggeriet på hele 52% ift Det svarer til, at der igangsættes projekter for 9,2 mio. kr. i regionen. Regionen tegner sig dermed for hele 13% af totalmarkedet mod kun 9% i 215. Det er fortsat hovedgrupperne Boliger og Anlæg, der driver fremgangen i regionen. Regionens største igangsatte projekt i 2. kvartal blev som forventet tilbygningen til Slagelse Akutsygehus - Fase 2 til 65 mio. kr. i april. Endvidere blev udvidelsen af Hørkram i Sorø regionens næststørste projekt med en totalsum på 4 mio. kr. Regionens største projekter i årets sidste halvår forventes at blive opførelse af nyt logistikcenter i Køge til 5 mio. kr. og Ringsted-Femern - Broarbejder ifm. jernbane til 45 mio. kr. Region Syddanmark 11 % fra Realiseret 14% 215 Prognose 15% 216 (apr16) Prognose 15% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for Region Syddanmark er stort set uændret siden seneste prognose. Byggeaktiviteten forventes at vokse med 11% ift. 215, hvilket svarer til at regionen igangsætter projekter for knap 1,8 mia. kr. i 216. Regionen tegner sig fortsat for 15% af totalmarkedet i 216, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint sammenlignet med 215. Fremgangen ift. 215 skyldes især fremgang for hovedgruppen Anlæg. Kongensgadekarreen - Opførelse af boliger og erhverv til 217 mio. kr. blev som forventet regionens største projekt i 2. kvartal. Blandt andre store projekter i 2. kvartal kan nævnes udvidelsen af firmadomicil LINAK II i Nyborg samt Kanaltårnene - Opførelse af boliger i Vejle. I november opføres Holmstaden Design Village - 1. Etape, som er regionens største planlagte projekt i årets andet halvår med en totalpris på 4 mio. kr. 6

7 regioner prognose for 216 (juli) Region Midtjylland 27 % fra Realiseret 3% 215 Prognose 23% 216 (apr16) Prognose 2% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Efter en nedjustering af prognosen med 1,7 mia. kr. siden april forventes det nu, at der igangsættes projekter for knap 14,6 mia. kr. i regionen. En tilbagegang på hele 27% ift. niveauet i 215. Efter et boom i byggeriet i 215 ser det nu ud til, at aktivitetsniveauet i 216 normaliseres. Regionen tegner sig nu for 2% af totalmarkedet i 216 og er dermed tilbage på samme niveau som i 212. Det er primært inden for hovedgrupperne Sundheds- & socialvæsnet samt Anlæg, hvor tilbagegangen er størst. Dog ses der en fremgang for hovedgruppen Skoler, uddannelse & forskning ift De to største projekter i 2. kvartal blev opførelse af kontor- og erhvervsbyggeri - Gellerupparken og Toveshøj - i juni til 68 mio. kr. samt opførelsen af boliger i Risskov Brynet - ligeledes i juni til 6 mio. kr. Det største projekt i årets andet halvår forventes at blive 1. etape af Appels datacenter i Tjele til 25 mio. kr. Region Nordjylland 14 % fra Realiseret 1% 215 Prognose 8% 216 (apr16) Prognose 8% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for Region Nordjylland er stort set uændret siden seneste prognose. Det forventes nu, at regionen igangsætter projekter for knap 5,8 mia. kr., hvilket er en tilbagegang på 98 mio. kr. ift Regionen sidder dermed på 8% af totalmarkedet i 216, som er en tilbagegang på 2 procentpoint sammenlignet med 215. Tilbagegang i regionen er mest markant for hovedgruppen Sundheds- & socialvæsnet". Dog ses der en markant fremgang for hovedgruppen Boliger. Regionens største projekt i 2. kvartal blev opførelsen af boliger i Øgadekvarteret i Aalborg til 12 mio. kr. Projektet blev igangsat i maj. Blandt andre store projekter i 2. kvartal kan nævnes opførelsen af gårdhavehuse i Kildeparken 22 Aalborg Øst til 1 mio. kr. Det største projekt i årets andet halvår forventes at blive opførelsen af værksteder og administration ved Aalborg Kaserner til 135 mio. kr. i november. 7

8 hovedgrupper prognose for 216 (juli) Hovedgrupper - overblik Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Prognose 216 (apr) Når vi ser prognosen fordelt på hovedgrupper, har der ikke været de store udsving siden seneste prognose, men når vi sammenligner med 215, er der fire hovedgrupper, der skiller sig ud. Det er hovedgrupperne Boliger, Energi- & renovation og Sundheds- & socialvæsnet samt Butik, kontor & lager. Hovedgruppen Boliger og Energi- og renovation vokser med hhv. 4,1 mia. kr. og 4,5 mia. kr., mens Sundheds- & socialvæsnet går tilbage med 5,2 mia. kr. og erhvervsbyggerierne går tilbage med 1,2 mia. kr. Hovedgruppe: Boliger - huse & lejligheder % fra Realiseret 32% 215 Prognose 35% 216 (apr16) Prognose 36% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for hovedgruppen er opjusteret med 418 mio. kr. siden april. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge hele 19% over niveauet i 215. Dermed udgør Boliger hele 36% af totalmarkedet i 216, som er en fremgang på 4 procentpoint ift Hovedgruppen holder dermed et højt niveau historisk set. Hovedgruppen Boliger hører traditionelt set sammen med Butik, kontor & lager til de største, men samtidigt er det også disse grupper, der er mest konjunkturfølsomme, da man ofte afventer salg eller udlejning, før et projekt opføres. De største igangsatte projekter i 2. kvartal blev opførelse af ungdomsboliger - Uptown Nørrebro til 65 mio. kr. og opførelse af boliger i Risskov Brynet til 6 mio. kr. Det største projekt, der forventes igangsat i årets sidste halvår, bliver renoveringen af boliger i Hjortegården i Herlev til 365 mio. kr. 8

9 hovedgrupper prognose for 216 (juli) Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % fra Realiseret 6% 215 Prognose 6% 216 (apr16) Prognose 7% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for hovedgruppen er opjusteret med 492 mio. kr. siden april. Der er igangsat flere projekter end forventet og aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 11% over niveauet i 215. Med projekter for 4,7 mia. kr. tegner hovedgruppen sig dermed for 7% af totalmarkedet i 216, en fremgang på 1 procentpoint ift Hovedgruppens største igangsatte projekter i 2. kvartal omfatter opførelse af kontor- og erhvervsbyggeri i Gellerupparken og Toveshøj i juni til 68 mio. kr. samt AARhus - opførelse af boliger og rekreative områder i Aarhus C, der blev igangsat i april til 5 mio. kr. Opførelsen af Hotel Scandic i København V. forventes at blive hovedgruppens største projekt i årets andet halvår med en totalsum på 4 mio. kr. og byggestart i august. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport 12 % fra Realiseret 15% 215 Prognose 12% 216 (apr16) Prognose 13% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for 216 er stort set uændret siden april, og der forventes fortsat et fald i aktivitetsniveauet på 12% ift Der igangsættes erhvervsbyggeri for 8,9 mia. kr. i 216. Hovedgruppen udgør nu 13% af totalmarkedet, hvilket er et lavt niveau for erhvervsbyggerierne. Hovedgruppen hører ellers traditionelt set sammen med gruppen Boliger til de største. For begge grupper gælder det dog, at de er meget konjunkturfølsomme, da man ofte afventer salg eller udlejning, før et projekt opføres. De største projekter for denne hovedgruppe i 2. kvartal blev opførelse af stationer i forbindelse med Cityringen i København til 525 mio. kr. samt udvidelsen af Hørkram - Kølelager og administration i Sorø til 4 mio. kr. Blandt hovedgruppens større projekter i andet halvår kan nævnes Carlsbergs opførelse af nyt kontordomicil til 3 mio. kr., der forventes igangsat i december. 9

10 hovedgrupper prognose for 216 (juli) Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % fra Realiseret 8% 215 Prognose 9% 216 (apr16) Prognose 9% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for hovedgruppen Skoler, uddannelse & forskning er stort set uændret siden april. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for knap 6,3 mia. kr. En fremgang på 16% ift Hovedgruppen forventes fortsat at udgør 9% af totalmarkedet i 216, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint ift. 215, men fortsat et lavt niveau for hovedgruppen sammenlignet med tidligere år. Hovedgruppen er i 216 karakteriseret af fraværet af store projekter over 5 mio. kr. Hovedgruppen tæller i stedet en række mindre og mellemstore projekter i 216. Opførelsen af Kalvebod Fælled Skole i København S. blev som forventet hovedgruppens største igangsatte projekt i 2. kvartal med en totalpris på 275 mio.kr. Det næststørste projekt blev opførelse af ungdomsboliger i Aarhus N. til 25 mio. kr. Det største projekt i årets andet halvår forventes at blive opførelsen af Europaskolen i Carlsberg Byen til 34 mio. kr. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet 45 % fra Realiseret 17% 215 Prognose 1% 216 (apr16) Prognose 9% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for 216 er nedjusteret yderligere siden april. Nedjusteringen skyldes, at der er igangsat færre projekter end forventet, og at nogle projekter er udskudt til 217. Hovedgruppen udgør 9% af totalmarkedet i 216, hvilket er en tilbagegang på 8 procentpoint ift Det forventes nu, at der i 216 igangsættes projekter for 6,3 mia. kr., hvilket er en tilbagegang på 45% sammenlignet med 215. Hovedgruppen ramte i 215 et unaturligt højt niveau grundet to superprojekter, der begge havde et budget over 1 mia. kr. Hovedgruppen er i 216 tilbage på sit normale niveau. Det største igangsatte projekt i 2. kvartal blev som forventet tilbygningen til Slagelse Akutsygehus til 65 mio. kr. i april. Blandt andre store projekter i årets 2. kvartal kan nævnes opførelse af Plejecenter Banebo i Viborg til 115 mio. kr. Det største projekt i årets andet halvår forventes at blive udvidelse af Nyt Hospital i Hvidovre i november til 92 mio. kr. 1

11 hovedgrupper prognose for 216 (juli) Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester 14 % fra Realiseret 1% 215 Prognose 3% 216 (apr16) Prognose 3% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for hovedgruppen Offentlige bygninger er stort set uændret siden april, og der ses stadig en markant fremgang for byggeriet sammenlignet med 215. Den samlede aktivitet for hovedgruppen i 216 forventes nu at ligge hele 14% over niveauet i 215. Hovedgruppen indeholder alle offentlige projekter, der ikke passer ind i de øvrige hovedgrupper. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, hvilket betyder at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Det høje niveau for hovedgruppen skyldes opførelsen af det store kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, der skal anvendes til offentlig administration. Hovedgruppens største igangsatte projekter i 2. kvartal blev opførelse af kontor og erhvervsbyggeri i Gellerupparken og Toveshøj til 68 mio. kr. samt udvidelsen af rådhuset i Furesø Kommune til 83 mio. kr. Det største projekt i andet halvår forventes at blive modernisering af Forsvarsministeriets kontorbygning til 126 mio. kr. i oktober. Hovedgruppe: Energi & renovation 21 % fra % 11% 1% Realiseret 215 Prognose 216 (apr16) Prognose 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for hovedgruppen Energi & renovation er nedjusteret med 858 mia. kr. siden seneste prognose i april. Nedjusteringen skyldes, at der er igangsat færre projekter end forventet, og at nogle projekter er udskudt til 217. Aktivitetsniveauet forventes nu at ligge 21% over niveauet i 215. Det svarer til, at der i 216 igangsættes projekter for 6,8 mia. kr. Dermed udgør gruppen 1% af totalmarkedet i 216 og er nu tilbage på samme høje niveau som i 213 og 214. Hovedgruppens to største projekter i andet kvartal blev etablering af solenergianlæg i Silkeborg til 215 mio. kr. og udbygning af kraftvarmværk ligeledes i Silkeborg til 2 mio. kr. Projekterne i årets sidste halvår omfatter to store projekter hhv. Amagerværket - Opførelse af kraftvarmeværk til 4,4 mia. kr. og opførelse af kraftvarmeværk - HØK Energivej i Helsingør til 52 mio. kr. 11

12 hovedgrupper prognose for 216 (juli) Hovedgruppe: Anlæg 5 % fra Realiseret 17% 215 Prognose 15% 216 (apr16) Prognose 15% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er stort set uændret siden seneste prognose i april. Med projekter for knap 1,9 mia. kr. forventes der en tilbagegang på 5% ift Hovedgruppen tegner sig fortsat for 15% af totalmarkedet i 216, hvilket er en tilbagegang på 2 procentpoint ift Hovedgruppen Anlæg holder som oftest et stabilt niveau, og hovedgruppen har det særkende, at den altoverskyggende udbyder er offentlige bygherrer, hvilket betyder høj gennemførelsesgrad blandt planlagte projekter. De største igangsatte anlægsprojekter i årets 2. kvartal blev fornyelse af spor og kørestrøm på Køge Bugt Banen til 275 mio. kr. og Holstebromotorvejen anlæg af motorvej til 158 mio. kr., begge projekter blev igangsat i april. I årets sidste halvår forventes det største projekt at blive Ringsted-Femern - E32 - E34 - Broarbejder ifm. jernbane til 45 mio. kr. i december. 12

13 entrepriseformer prognose for 216 (juli) Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Realiseret 215 Prognose 216 (apr16) Prognose 216 Når vi ser på entrepriseformer, efter 1. halvår er realiseret, er entrepriseformerne for de større projekter blevet valgt. Det er således primært mindre projekter, der tilsammen tegner sig for 9% af totalmarkedet, hvor der endnu ikke er valgt entrepriseform. Generelt gælder det for mindre projekter, at de oftest udføres som enten fag- eller hovedentreprise. I andet kvartal har vi da også set fremgang for både fag- og hovedentrepriserne, mens totalentrepriserne har holdt et stabilt niveau, og storentrepriserne er gået tilbage. Entrepriseform: Totalentreprise 4 % fra Realiseret 42% 215 Prognose 41% 216 (apr16) Prognose 41% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for totalentreprise er stort set uændret siden seneste prognose i april. Det forventes nu, at der realiseres projekter for knap 29, 4 mia. kr. i Danmark i 216, hvilket er et højt niveau historisk set. Prognosen viser fortsat en fremgang på 4% for denne entrepriseform ift De to største igangsatte projekter i 2. kvartal, hvor totalentreprise er valgt som entrepriseform, omfatter tilbygningen til Slagelse Akutsygehus - Fase 2, der varetages af MT Højgaard A/S og opførelsen af ungdomsboliger - Uptown Nørrebro med KPC København A/S som totalentreprenør. Begge projekter er budgetteret til 65 mio. kr. Det største projekt i årets andet halvår forventes at blive ombygningen af den tidligere spritfabrik i Aalborg til boliger, butikker og teater, der udføres som totalentreprise af A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma. 13

14 entrepriseformer prognose for 216 (juli) Entrepriseform: Hovedentreprise % fra Realiseret 28% 215 Prognose 25% 216 (apr16) Prognose 29% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for hovedentreprise er opjusteret med 2,4 mia. kr. siden april. Det forventes, at der realiseres projekt med denne entrepriseform for 2,6 mia. kr., og dermed holder entrepriseformen samme niveau som i 215. Set i lyset af at der fortsat er en del mindre projekter, hvor entrepriseformen ikke er valgt endnu, kan vi meget vel ende med at se en fremgang for denne entrepriseform i 216. Blandt de største igangsatte projekter i 2. kvartal, hvor hovedentreprise er valgt som entrepriseform, kan nævnes opførelse af Kalvebod Fælled Skole i København S. og Morbærhaven - Renovering af ungdomsboliger i Albertslund. Begge projekter udføres af MT Højgaard A/S. I årets sidste kvartal forventes det at Carlsbergs nye kontordomicil i Valby igangsættes til december. Projektet udbydes som hovedentreprise i indbudt licitation i efteråret 216. Entrepriseform: Storentreprise 31 % fra Realiseret 15% 215 Prognose 1% 216 (apr16) Prognose 9% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er nedjusteret siden seneste prognose i april, og der forventes fortsat en tilbagegang for denne entrepriseform i 216 på 31% ift Det forventes, at der på nuværende tidspunkt realiseres projekter med entrepriseformen storentreprise for 6,7 mia. kr. i 216. Det skal dog bemærkes, at entrepriseformen i 215 holdt et højt niveau sammenlignet med tidligere. Dette skyldes blandt andet, at man på flere store offentlige projekter er begyndt at anvende denne entrepriseform. Blandt igangsatte projekter, der udføres som storentreprise i 2. kvartal, kan nævnes opførelse af Aarhus Universitet - AU Health, Biomedicin, der udføres af bl.a. TL Byg A/S og NCC Danmark A/S og Smørum Rådhus ombygning til almene boliger, der udføres af Bm Byggeindustri A/S og Elindco Byggefirma A/S. Det største projekt, der udføres som storentreprise i andet halvår af 216, bliver opførelse af kraftvarmeværk ifm. Amagerværket i september og varetages bl.a. af Per Aarsleff A/S og LAB SA. 14

15 entrepriseformer prognose for 216 (juli) Entrepriseform: Fagentreprise 11 % fra Realiseret 14% 215 Prognose 9% 216 (apr16) Prognose 12% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for entrepriseformen fagentreprise viser som forventet en markant fremgang siden april. Prognosen er opjusteret med lige knap 2,4 mia. kr., og det forventes nu, at der realiseres projekter med entrepriseformen fagentreprise for 8,6 mia. kr. i 216. Entrepriseformen tegner sig dermed for 12% af totalmarkedet i 216 og nærmer sig niveauet i 214. Fagentrepriser anvendes typisk ved byggeprojekter af mindre størrelsesorden, hvorfor vi formentligt vil se niveauet for entrepriseformen stige i 3. og 4. kvartal, da det primært er de mindre projekter, hvor entrepriseformen ikke er valgt endnu. De største projekter, der blev udført i fagentreprise i 2. kvartal, var opførelse af boliger - Ø Huset i København S. og udvidelse af Rødovre Centrum - 1. etape. Udvidelse af Nyt hospital i Hvidovre forventes at blive det største projekt i årets andet halvår, der er udbudt som fagentreprise, og byggeriet forventes igangsat i november. 15

16 bygherretyper prognose for 216 (juli) Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Realiseret 215 Prognose 216 (apr16) Prognose 216 Når vi ser prognosen fordelt efter bygherretyper sammenlignet med den seneste prognose, ses fremgang for bygherretyperne Offentlig Kommune samt de private bygherrer er gået frem, mens der har været mindre nedjusteringer for de øvrige bygherretyper. De største forskydninger ift. 215 finder vi for bygherretypen Offentlig Kommune, der går frem med knap 4,6 mia. kr., omvendt ser det ud for regionerne som bygherretype, der går tilbage med 3,1 mia. kr. sammenlignet med 215. Bygherretype: Boligselskab - Almen 6 % fra Realiseret 15% 215 Prognose 16% 216 (apr16) Prognose 15% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for bygherretypen Boligselskab-Almen er nedjusteret siden seneste prognose i april. Der er i reelle tal tale om en nedjustering på 641 mio. kr. Nedjusteringen skyldes, at flere projekter er blevet udskudt til 217. De almene boligselskaber forventes at igangsætte projekter for 1,6 mia. kr. i 216, hvilket svarer til en fremgang på 6% sammenlignet med 215. Bygherretypen udgør 15% af totalmarkedet, hvilket er samme niveau som i 215. Blandt de største almene boligprojekter, som blev igangsat i 2. kvartal kan nævnes renovering af ungdomsboliger - Morbærhaven i Albertslund til 2 mio. kr. i april samt nedrivning og genopbygning af boliger Margrethegården i Ringsted til 17 mio. kr. Renoveringen af boliger i Hjortegården i Herlev bliver det største almene boligprojekt, som forventes igangsat i andet halvår 216. Projektet har en totalpris på 365 mio. kr. 16

17 bygherretyper prognose for 216 (juli) Bygherretype: Offentlig - Kommune % fra Realiseret 12% 215 Prognose 17% 216 (apr16) Prognose 18% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen for kommunerne som bygherretype er opjusteret en smule siden sidste prognose i april. Kommunerne forventes nu at igangsætte projekter for 13 mia. kr. i 216., hvilket er en fremgang på hele 54% ift Kommunerne tegner sig dermed for 18% af totalmarkedet i 216, som er en stigning på 6 procentpoint ift Blandt de største kommunale projekter, der er igangsat i 2. kvartal, kan nævnes opførelse af kontor- og erhvervsbyggeri i Gellerupparken og Toveshøj med en samlet pris på 68 mio. kr. samt opførelse af Kalvebod Fælled Skole i København S. til 275 mio. kr. Det største kommunale projekt i årets sidste halvår forventes at blive opførelse af sportsarena og sundhedscenter - Holbæk Sportsby - med byggestart i august og en totalsum på 325 mio. kr. Bygherretype: Offentlig - Region 4 % fra Realiseret 12% 215 Prognose 7% 216 (apr16) Prognose 7% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er nedjusteret en smule siden april. Nedjusteringen skyldes, at nogle projekter er blevet udskudt til 217. Regionen forventes at igangsætte projekt for 4,6 mia. kr. i 216, hvilket er en tilbagegang på 4% sammenlignet med 215. Bygherretypen holdt et væsentlig forhøjet niveau i 215, da der blev igangsat flere af de helt store hospitalsprojekter. Med tilbagegangen i 216 er der derfor nærmere tale om en normalisering af niveauet. Regionerne sidder fortsat på 7% af totalmarkedet i 216, som er en tilbagegang på 5 procentpoint ift Det største projekt, der blev igangsat i årets 2. kvartal med en region som bygherre, blev som forventet tilbygningen til Slagelse Akutsygehus Fase 2 til 65 mio. kr. Blandt andre store projekter kan nævnes Sjællands Universitetshospital byggemodning til 15 mio. kr. Det største projekt i andet halvår af 216 bliver udvidelsen af Hvidovre hospital til 92 mio. kr. i november. 17

18 bygherretyper prognose for 216 (juli) Bygherretype: Offentlig - Stat % fra Realiseret 8% 215 Prognose 216 9% (apr16) Prognose 8% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er nedjusteret med 964 mio. kr. siden prognosen i april. Staten forventes nu at igangsætte projekter for 5,7 mia. kr. i 216, hvilket er samme niveau som i 215. Dermed sidder staten på 8% af totalmarkedet i 216. Staten optræder oftest som bygherre på projekter, der omfatter vejanlæg, broer, kystsikring mv. De største projekter, der blev igangsat i årets 2. kvartal, blev fornyelse af spor og kørestrøm på Køge Bugt Banen til 275 mio. kr. og opførelse af Aarhus Universitet - AU Health, Biomedicin, 1. etape til 225 mio. kr. Det største projekt i andet halvår af 216 bliver Ringsted-Femern - Broarbejder ifm. jernbane til 45 mio. kr., der er planlagt med byggestart i december. Bygherretype: Privat 4 % fra Realiseret 53% 215 Prognose 5% 216 (apr16) Prognose 52% 216 Realiseret 215 Prognose 216 (apr 16) Realiseret 216 Prognose 216 (juli) Prognosen er opjusteret med knap 9 mio. kr. siden prognosen i april. De private bygherre forventes nu at igangsætte projekter for knap 36,9 mia. kr., hvilket er en fremgang på 4% sammenlignet med 215. De private bygherretyper tegner sig dermed for 52% af totalmarkedet, hvilket er en tilbagegang på 1 procentpoint ift Blandt de største igangsatte projekter i 2. kvartal kan nævnes opførelse af boliger i Risskov Brynet til 6 mio. kr. i juni samt opførelse af stationer i forbindelse med Cityringen i København til 525 mio. kr. I årets sidste halvår forventes flere store projekter at blive igangsat bl.a. opførelse af kraftvarmeværk - HØK Energivej til 52 mio. kr. og ombygningen af den tidligere spritfabrik i Aalborg til boliger, butikker og teater til 5 mio. kr. Det største projekt i andet halvår af 216 forventes at blive opførelse af nyt kraftvarmeværk i forbindelse med Amagerværket til 4,4 mia. kr. 18

19 bygherretyper prognose for 216 (juli) Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 215 Prognose 216 (apr) Prognose 216 (juli) Gennemsnit Når vi ser prognosen fordelt på måneder, ser vi, at især januar og april var markant større i 216 sammenlignet med 215, mens både maj og juni i 216 har været markant mindre. Prognosen for august er nedjusteret noget siden april, mens september er blevet en smule større. Oktober måned ser på nuværende tidspunkt ud til at blive næsten dobbelt så stor som i 215. November 216 forventes at blive lidt større end sidste år, mens december på nuværende tidspunkt ser ud til at holde sammen niveau som i 215. VIDSTE DU AT - Byggefakta's informationer omfatter alle licitationer og udbud, indbudte og prækvalificerede? 19

20 top 1 - projekter prognose for 216 (juli) top 1 projekter igangsat i 1. halvår 216 Hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet OPP Kalvebod Brygge - Opførelse af kontorbygninger København V Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbanenet Esbjerg Slagelse Akutsygehus - Fase 2 - OPP - Tilbygning til sygehus Slagelse Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger København N Gellerupparken og Toveshøj - OPS - Kontor- og erhvervsbyggeri Brabrand Risskov Brynet - Område 2 - Opførelse af boliger Risskov Cityringen - færdiggørelsesarbejder - Opførelse af stationer København S Rigshospitalet - Sterilcentral - Opførelse af hospitalsbygning København Ø AARhus - Opførelse af boliger og rekreative områder Aarhus C Albertslund Syd - Gårdhusene - Renovering af almene boliger Albertslund Region Hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet OPP Kalvebod Brygge - Opførelse af kontorbygninger København V Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger København N Cityringen - færdiggørelsesarbejder - Opførelse af stationer København S Albertslund Syd - Gårdhusene - Renovering af almene boliger Albertslund Rigshospitalet - Sterilcentral - Opførelse af hospitalsbygning København Ø Ø Huset - Opførelse af boliger København S Rødovre Centrum - Masterplan - 1. etape - Udvidelse af butikscenter Rødovre Kærholm I og II - Opførelse af boliger København SV Kalvebod Fælled Skole - Opførelse af skole København S Sluseholmen - Karré N og Bygning S - Opførelse af boliger København SV Region Sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet Slagelse Akutsygehus - Fase 2 - OPP - Tilbygning til sygehus Slagelse Kølelager og administration - Udvidelse af virksomhed Sorø Køge Bugt Banen - Fornyelse af spor og kørestrøm Køge MANA Nykøbing F. Sygehus - Fase 2 - Udbygning af sygehus Nykøbing F Unitterminal - Etablering af unitterminall Køge Margrethegården - Nedrivning og genopbygning af boliger Ringsted Bolig Korsør afd Renovering af almene boliger Korsør Sjællands Universitetshospital - Byggemodning af sygehusområde Køge Logistiklager Øm - Udvidelse af lager Roskilde Rørhaven - Langagergård Boligø B - Opførelse af rækkehuse Greve

21 top 1 - projekter prognose for 216 (juli) top 1 projekter igangsat i 1. halvår 216 Region Syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbanenet Esbjerg Nyborg- Odense - Fornyelse af spor Nyborg Kongensgadekarreen - Opførelse af boliger og erhverv Esbjerg UC Syd - Opførelse af uddannelsesinstitution Aabenraa Kanaltårnene - Opførelse af boliger Vejle LINAK II - Udvidelse af firmadomicil Nordborg Tidl. Købmagergadeskole afd. 61 & 63 - Ombygning til boliger Fredericia Stenfiskerkajen - Opførelse af ungdomsboliger Odense C Korskærparken - Afd Renovering af boliger Fredericia OPUS - Karré 1-2. etape - Opførelse af boliger Odense C Region Midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Gellerupparken og Toveshøj - OPS - Kontor- og erhvervsbyggeri Brabrand Risskov Brynet - Område 2 - Opførelse af boliger Risskov AARhus - Opførelse af boliger og rekreative områder Aarhus C Aa plus - Energirenoveringer Renovering af ejendomme Aarhus C DNU - Det Nationale Center for Partikelterap - Opf. af behandlingsbygning Aarhus N Latinergården - Tidl Maskinmestergård - Opf. af boliger og butikker Aarhus C Aarhus N - Opførelse af ungdomsboliger Aarhus N CeresByen - Ceres Plaza - Opførelse af boliger og erhverv Aarhus C DNU - Abdominal Inflammation, udbudsområde S5 - Udbygn. af hospital Aarhus N Aarhus Ø - Etablering af vej, broer og kaj Aarhus C Region Nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Engparken afd. 7 - Renovering og ombygning af boliger Nørresundby Frederikshavn Flådestation - Renovering af flådestation Frederikshavn Sundby Brygge - Mellem Broerne 3 - Opførelse af boliger Nørresundby Store Tingbakke - Afd Renovering af almene boliger Vodskov Øgadekvarteret - Opførelse af boliger Aalborg Vivabolig, afd. 4-2 etape - Renovering af boliger Aalborg Sygehus Vendsyssel - Renovering af højhus Hjørring Kildeparken 22 - Afd. 5 - Opførelse af gårdhavehuse Aalborg Øst Kildeparken 22 - Afd. 5 - Renovering af boligblokke Aalborg Øst Engparken afd. 7 - Renovering af klimaskærm Nørresundby

22 top 1 - aktører prognose for 216 (juli) top 1 aktører baseret på byggeprojekter der forventes igangsat i 216 bygherrer Antal Pris mio kr Rolle Københavns Energi A/S Bygherre Banedanmark Bygherre Region Hovedstaden Bygherre A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Bygherre Københavns Kommune Bygherre Aarhus Kommune Bygherre Region Sjælland Bygherre Danica Ejendomsselskab ApS Bygherre Carlsberg Byen P/S Bygherre Region Syddanmark Bygherre Arkitekter Antal Pris mio kr Rolle Arkitema Architects Arkitekt Gottlieb Paludan Architects A/S Arkitekt Årstiderne Arkitekter A/S Arkitekt C.F. Møller A/S Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt Aarhus Arkitekterne A/S Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten ApS Arkitekt Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S Arkitekt Kullegaard Arkitekter A/S Arkitekt Henning Larsen Architects A/S Arkitekt ingeniører Antal Pris mio kr Rolle MOE Ingeniør Rambøll Danmark A/S Ingeniør Sweco Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Niras A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Ingeniør Ingeniør'ne A/S Ingeniør Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I Ingeniør 22

23 top 1 - aktører prognose for 216 (juli) top 1 aktører baseret på byggeprojekter der forventes igangsat i 216 Hoved og totalentreprenører Antal Pris mio kr Rolle MT Højgaard a/s Hoved/Totalentreprenør A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Hoved/Totalentreprenør NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør KPC A/S Hoved/Totalentreprenør Hoffmann A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S Hoved/Totalentreprenør JFP - Jørgen Friis Poulsen A/S 8 84 Hoved/Totalentreprenør M. J. Eriksson A/S Hoved/Totalentreprenør *Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat en del projekter i 216, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. VIDSTE DU AT - du selv kan trække specifikke top-1-lister fra Parabyg? 23

24 top 1 - bygherretyper prognose for 216 (juli) top 1 bygherretyper baseret på byggeprojekter der forventes igangsat i 216 alle bygherretyper Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Københavns Energi A/S Privat - Firma Banedanmark Offentlig - Stat Region Hovedstaden Offentlig - Region A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Privat - Firma Københavns Kommune Offentlig - Kommune Aarhus Kommune Offentlig - Kommune Region Sjælland Offentlig - Region Danica Ejendomsselskab ApS Privat - Investor Carlsberg Byen P/S Offentlig - Developer Region Syddanmark Offentlig - Region alle private Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Københavns Energi A/S Alle private A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Alle private Danica Ejendomsselskab ApS Alle private Carlsberg Byen P/S Alle private Metroselskabet I/S 3 68 Alle private Domis K/S 1 6 Alle private Skanska Øresund 2 55 Alle private Bonava Danmark A/S Alle private Helsingør Kraftvarmeværk A/S 9 52 Alle private Fastighets AB Balder 4 51 Alle private alle almene boliforeninger Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Arbejdernes Andels-Boligforening Alle Almene Boligforeninger Albertslund Boligselskab 2 54 Alle Almene Boligforeninger Boligforeningen 3b Alle Almene Boligforeninger Lejerbo Alle Almene Boligforeninger Boligselskabet Akb-København 7 42 Alle Almene Boligforeninger Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A 1 37 Alle Almene Boligforeninger Sundby-Hvorup Boligselskab Alle Almene Boligforeninger Vridsløselille Andelsboligforening 1 35 Alle Almene Boligforeninger FSBbolig Alle Almene Boligforeninger Albo-Almennyttige Boligbyggeri Korsør 2 31 Alle Almene Boligforeninger 24

25 top 1 - bygherretyper prognose for 216 (juli) top 1 bygherretyper baseret på byggeprojekter der forventes igangsat i 216 alle offentlige Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Banedanmark Alle offentlige Region Hovedstaden Alle offentlige Københavns Kommune Alle offentlige Aarhus Kommune Alle offentlige Region Sjælland Alle offentlige Region Syddanmark Alle offentlige Vejdirektoratet Alle offentlige Bygningsstyrelsen Alle offentlige Region Midtjylland Alle offentlige Gellerupsekretariatet 1 68 Alle offentlige VIDSTE DU AT - du kan følge udviklingen for de største bygherrer i Parabyg? 25

26 Datagrundlag og metode Denne rapport er baseret på data registreret i Byggefakta s projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer sig på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker det professionelle projektmarked og omfatter dermed både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi en række overordnede analyser og prognoser som den rapport, du holder i hånden nu. Indsamling af data Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 1 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. 26

27 SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 1 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 8 BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database 27

28 9. byggeprojekter 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 7 byggesager om ugen VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 6-7 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. 28

29 VÆLG LØNSOMME PROJEKTER Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv og målrettet følge de projekter, der er lønsomme for din virksomhed Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Udviklingsplaner og grundsalg. Planlægning Bygherre har konkrete planer for projektet. Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses. Skitseforslag De første streger er slået Bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt. Udbudsprocessen for totalentreprise er igangsat. Frist for prækvalifikation eller licitationsdato er kendt. Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams oplyses. Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør. Detailprojektering Hovedprojekt er under udarbejdelse og materialer påføres løbende. Totalentrepriseteam er valgt. Licitation Udbudsprocessen er igangsat. Frist for prækvalifikation eller licitationsdato er kendt. Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører oplyses. Licitationsresultat Licitationen er afholdt, og entreprenører er valgt. Totalentrepriseteam afslutter detailprojekteringen. Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres. Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder. MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel Offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi & renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. 29

30 MANGE TILFREDSE BRUGERE Det er de daglige fordele og nemheden ved at bruge Parabyg der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: "Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået en helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder". ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: "Vi er en glad kunde, som har stor gavn af Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag". Komproment A/S Komproment benytter Parabyg i deres daglige arbejde. De får via Parabyg det præcise overblik over hvor i landet, der eksempelvis skal bruges tegl. Sælgerne hos Komproment benytter desuden funktionen Aktiviteter til at holde styr på deres aftaler. Salgsdirektør Kim Kristensen: "Byggefaktas CRM-system er et professionelt salgsredskab, som på udpræget enkel vis kobler den livsvigtige projektdatabase for byggeopgaver sammen med et overbevisende og brugervenligt CRM-system. Byggefakta er en meget seriøs samarbejdspartner med analyseværktøjer, som ingen andre kan levere". 3

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 1 Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 3 Se realiserede projekter for 1.-3. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 212-216 SE STATISTIKKEN FOR IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FRA 212 TIL 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Statistik 212-216 side 5 Fordelt på hele landet

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 2 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 5 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014 Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 COPYRIGHT 214 CRM-Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele

Læs mere

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 216 Se prognoser for 216 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 214 & 215 COPYRIGHT 215 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet

Læs mere

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for Særrapport prognose 217 Se prognosen for 217 sammenholdt med byggeriet i 215 & 216. indeholder også top 1 lister for projekter, aktører og bygherretyper COPYRIGHT 216 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015 trends for byggebranchen 215 2 Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 215 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Femern Bælt-forbindelsen side 4 Prognose 215 side 6 Fordelt

Læs mere

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015 udvidet version trends for byggebranchen 211-215 Se statistik for 211-214 og få de nyeste prognoser for 215 + 36 ekstra detaljerede sider Se byggeart, bygherretyper, hovedgrupper & top 1 lister for hele

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 1 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. KVARTAL & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner inkl.

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 213 214 SE ALLE REALISEREDE BYGGEPROJEKTER FOR FØRSTE KVARTAL OG FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 214 VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN

Læs mere

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for første halvår og få de nyeste prognoser for resten af 214 VIDSTE DU AT - rapportens informationer er endnu mere detaljerede i databasen

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2014 Udvidelse af politistation Hovedstaden Byggeplads etableres Kombi P Begrænset licitation Totalentreprise 11000 180 1 2 3 3 3 3 3 Renovering af boliger Hovedstaden Byggeplads etableres Renovering A Begrænset

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015 Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt Totalentreprise 40200 650 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Licitationsresultat

Læs mere

trends for byggebranchen

trends for byggebranchen trends for byggebranchen 211-214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side 21-22 Top 1 aktører 213 side 23-24 Top 1 bygherretyper 213 side 25-26 Planlagte

Læs mere

BYGGEPIPELINE - hele landet

BYGGEPIPELINE - hele landet Opførelse af boliger og erhverv Hovedstaden Licitationsresultat Nybyg P Underhåndsbud Totalentreprise 18600 220 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af hotel Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt

Læs mere

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING Baseret på daglig informationsopdatering på byggeprojekter indhenter vi også oplysninger om, hvorvidt projekterne er, mangler finansiering, mangler myndighedsgodkendelse,

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

VI BYGGER PÅ INDSIGT. Per Jørgensen, adm. direktør

VI BYGGER PÅ INDSIGT. Per Jørgensen, adm. direktør VI BYGGER PÅ INDSIGT Per Jørgensen, adm. direktør Ejerkredsen, 5E Byg A/S Kort historik, Torben og Per Torben Nielsen, teknisk direktør Per Jørgensen, adm. direktør Torben og Per lærte hinanden at kende

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk www.byggeinformation.dk Telefon: Projekt beskrivelse Budget Areal (m2) Kommune Region navn

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse

Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse Projekt beskrivelse Budget Areal (m2)kommune Region navn Stadie Renovering af boliger 5-7 mio kr, 0 Gladsaxe Hovedstaden Licitation afholdt Opførelse af universitetsbygning 77,9 Mio.Kr 4500 Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry Prækvalifikation Fællesskabets Hus, Ry 4. april 2017 Ansøgere 4. april 2017 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Entreprenør Arkitekt Landskabs arkitekt Ingeniør Byggefirmaet Knudsgaard Skive Byggefirmaet

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013

Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013 Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk Helhedsplan

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Totalentreprenør Restaurering af kirke 3,0 Mio.Kr Region hovedstaden

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Salgs- og Tilbudschef Eike Deistler. PR Tilbud Kundebesøg Markedsovervågning mm

Salgs- og Tilbudschef Eike Deistler. PR Tilbud Kundebesøg Markedsovervågning mm Salgs- og Tilbudschef Eike Deistler PR Tilbud Kundebesøg Markedsovervågning mm 2 ELINDCOs Historie Branche: Stiftet: Start: Vendepunkt: Senere: Entreprenørvirksomhed 1968 - af Lise og Erik Lind Tømrer-

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Midtjyske virksomheder sætter aftryk

Midtjyske virksomheder sætter aftryk vækstjylland Tillæg til Børsen og Herning Folkeblad torsdag 9. januar 2014 Herning Ikast Brande Januar 2014 Midtjyske virksomheder sætter aftryk TEKSTILBRANCHEN BLOMSTRER SIEMENS-SUCCES SMITTER AF BYGGEBOOM

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Udvalgte referencer 2013

Udvalgte referencer 2013 Udvalgte referencer 2013 Solrød Center NØ Solrød Strand Konceptudvikling, budgetsætning, strategi og gennemførelse af ny lokalplan nyt projekt på ca. 4.200 m2, indeholdende 26 luksusboliger samt fødevarebutik

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Entr. Renovering af skole Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere