Referat af bestyrelsesmøde nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015"

Transkript

1 Brøndby den 10. februar 2015 Journal nr fs Referat af bestyrelsesmøde nr Mandag d. 26. januar 2015, kl på W Hotel, Doha, Qatar Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Per Sørensen (PS), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan Kampmann (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Hans-Jørgen Lythje (HJL), Lars Dalsgaard (LD) Jan Ribe Larsen (JRL), Ole F. Petersen (OFP), Christian Hjermind (CH), Troels Hansen (TH), John Kruuse (JK), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS) Der var afbud fra Michael Sahl-Hansen, Jens Christensen, Tina Fensdal og Henrik M. Jacobsen. Dagsorden Sager til beslutning Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 d. 15. november 2014, samt referat af møde mellem bestyrelse og udvalgsformænd d. 14. november 2014 PB indledte mødet med at henvise til nogle udtalelser fra lukkede møder. Bestyrelsen var enig i at man ikke udtaler sig om drøftelser m.v. fra lukkede møder. Der havde indsneget sig en skrivefejl i punkt 4, hvor der stod Jens Carl Nielsen i stedet for Jens Henriksen. Referatet var herefter godkendt. Punkt 2 Forslag til billetregulativ Bestyrelsen fandt at det ikke er tidssvarende med at give adgang for alle divisionsdommere og udviklere til kampe under ligareglementet. At dette var en reminiscens fra en tid, hvor alle rækker (da og 3. division) var under DHF. Dette må dog drøftes i Udvalget for Professionel Håndbold Ikke øvrige bemærkninger til forslag til 79. JL fandt, at diplominstruktører burde have adgang til kampe. Der er 20 diplominstruktører. Han fandt dog, at dette kun er aktuelt til klubkampe, hvor de dog som regel alligevel altid kommer ind. ANI gennemgik hele reglementet.

2 Nogen drøftelse af guiderne og VIP adgang. Der var enighed om at det vigtigste for guiderne er, at de kan komme ind til landskampen og være sammen med guidekolleger. Punkt e og punkt f slettes. Punkt b ændres til en billet. Region skal tilføjes. Med disse ændringer blev det forelagte forslag til billetregulativ for sæson vedtaget. På næste møde drøftes billetregulativ VM Punkt 3 Klubliv Danmark MOC præsenterede en fordelspakke i et samarbejde mellem DHF og DGI. DIF er ikke gået direkte ind i det, men har overladt dette til det enkelte specialforbund. Der er skabt en model for at tilgodese den enkelte klub, som hver person har valgt. Ved at bruge sit kreditkort i de butikker, der er tilknyttet ordningen, genererer dette et tilskud til den pågældende klub. Ordningen defineres som et mikrosponsorat. Man skal blot tilmelde sit kreditkort til ordningen, der administreres af NETS. Det er helt frivilligt for klubberne at deltage i ordningen. MOC anbefalede bestyrelsen at tilslutte sig denne ordning, idet det jo er den enkelte klubs egen beslutning hvorvidt de ønsker at deltage i ordningen. Klubben skal ved tilmelding anbringe Klublivs banner på egen hjemmeside. En tilslutning betyder også at Klubliv kan anvende overskydende reklameplads m.v., samt muligheden for at kunne præsentere sig for bestyrelse, leder- og trænerseminarer m.v. MOC s præsentation vedhæftes som bilag. Bestyrelsen vedtog at deltage i arbejdet. Som politisk tovholder på projektet blev MMJ udpeget. BD rejste spørgsmålet om hvorledes den politiske forankring af samarbejdet med DGI skal være. Dette spørgsmål drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i Kolding i februar måned. Punkt 4 Indstilling fra Beach udvalget JK uddybede den fremsendte indstilling om deltagelse ved Beach Handball EM for egen regning. Bestyrelsen drøftede sagen, men fastholdt den tidligere trufne beslutning fra mødet i november måned, hvor landsholdene midlertidigt blev sat i bero. Der var således enighed om at såfremt der er landshold, der repræsenterer DHF, er disse også

3 Sager til orientering/drøftelse udpeget og betalt af DHF. På den baggrund blev udvalgets indstilling afvist. Det blev ikke endeligt afklaret, hvem der udtaler sig om sagen. Punkt 5 Økonomi a. Tema fra ØU (Håndboldmagasinet) (temaet udskydes til det kommende møde). ANI opfordrede atter til at få alle bilag indsendt hurtigst muligt og rettidigt. Regnskab 2014 synes at se fornuftigt ud med sorte tal, men er dog endnu ikke helt på plads. Budget estimaterne fungerer rigtig godt. Resultaterne kommer tættere og tættere på grundet den tætte opfølgning. Er rimelig tilfreds med det hidtidige billetslag til VM. ØU finder, at der bør kigges på delegationsleder poster på ungdomsmesterskaberne om hvorvidt der skal findes lidt økonomi, idet dette ofte varer op mod 3 uger. Punkt 6 Referater a. DU 16. december 2014 b. ORKO 1. december 2014 c. UU 17. november 2014 d. TU 27. november 2014 e. ITU 17. november 2014 f. EU 25. november 2014 g. PROF. 18. november 2014 h. ØU 27. oktober 2014 MOC komplimenterede DU for at anvende Garouda. OFP nævnte, at der har været afholdt møde med såvel dameligasom herreliga klubberne, hvor aldersgrænsen for elitedommerne blev drøftet. Der er givet en ret fra bestyrelsen til DU til at dispensere fra alderskravet (nationalt). Men udvalget vil kun benytte den ret, såfremt dette er meget nødvendigt. CGL tilføjede, at klubberne ikke bifaldt DHF s bestyrelses beslutning om altid at være repræsenteret med dommere ved alle slutrunder. SS bemærkede, at det ikke er BRUD s hensigt at lave turnering. MOC oplyste, at der afholdes en workshop med IHF om VM Ikke yderligere bemærkninger til referaterne. Punkt 7 Meddelelser fra a. Formand Formanden orienterede kort om DA EM og skift af damelandstræner.

4 Endvidere oplyste formanden, at der arbejdes med at arrangere lodtrækningen til DA VM 2015, hvilket forventeligt foregår på Koldinghus. ORKO udsender dog snarest en pressemeddelelse herom. b. Næstformand CGL redegjorde for betingelserne for kvalifikation til OL c. Bredde- og Udviklingsansvarlig Har udsendt en redegørelse for igangværende aktiviteter.. Har haft et rigtig godt breddetræf. Udvalget vil fokusere på at have nogle holdninger til breddehåndbold set fra helikopter perspektivet. Faggrupperne afholder eller har afholdt møde i indeværende/ forgangne uge. Der bør kigges på konsulentordningen. Fungerer den som den skal, eller kan den forbedres? Er den økonomiske fordeling i orden? SS vil gerne kigge nærmere på denne ordning i tæt samarbejde med såvel Udviklingsafdelingen som med DF/region. d. Divisionsforeningen Håndbold Udgår. e. Administrationen FS oplyste, at han p.b.v. har givet afslag på 2 ansøgninger til hhv. DES AHMs fondet og til DHF s jubilæums- og ungdomsfond. MOC om forløbet af sagen med Roskilde Håndbold, der har gjort et kæmpe stykke arbejde og som nu er blevet svigtet af Roskilde Kommune med hensyn til tilskud på 350 t. kr., der bortfalder. En medarbejder fratræder på grund af sygdom. Der er nu ansat en ny til tiltrædelse 1. marts. MOC er bortrejst i uge 7 og 8, men kan kontaktes pr. mail og telefon. Punkt 8 Orientering fra udvalg a. UU Kører business as usual. Kommet godt i gang med arbejdet. Der er mere og mere digitalisering, hvilket træner og spillere arbejder meget med. Udvalget skal således arbejde med at følge med i den elektroniske verden. Udvalget har endnu ikke formuleret en vision frem mod Der var herefter en debat om nødvendigheden af at være med på den elektroniske platform, økonomien i dette, samt endvidere samfundsudviklingen. b. TU TU arbejder med et årshjul samt en skematiseret opdeling af administrative og politiske opgaver. Man arbejder med tanken om sammenskrivning af reglementer, hvilket dog afventer en sammenskrivning af Ligareglementet m.v.

5 TH har inviteret sig selv til møder hos TU i såvel JHF som hos FHF. Skal have møde med Ulrik Wilbek om forskellige regler for U-16, U-18 og U-23. c. AU HJL nævnte, at Totalkredit Cup blev vel afviklet med fuldt hus alle 3 steder. I Aalborg var der lidt regn, der kom ind. Men problemet blev løst inden DK s kamp. Kval. kampe afvikles 2. maj i Århus og i juni ved rep.mødet mod BIH i Brøndby. Der afvikles U-17 kampe mod RUS primo marts som optakt til kvalifikationen februar afholdes workshop med IHF. Der er god kontakt med spillebyerne til VM. ORKO har besluttet, at hjælperne er med så længe opgaven varer. Derefter tager man hjem. AU vil nu udarbejde et årshjul. d. EU Har kickoff på talentseminaret d. 28. februar. EU har store forventninger til dette seminar. Er i gang med at blive klogere på talent værdisættet i samarbejde med Ulrik Wilbek. Er også i samarbejde med elitekommunerne herom. Kunne ønske sig en koordinator til samarbejdet mellem EU og elitekommunerne. EU inviterer relevante berøringsflader med til møder, når dette er relevant. Virker rigtig godt, hvilket er med til at forhindre misforståelser og samle trådene. MOC har haft en samtale med Team Danmark om elitekommunerne. Dette følges op med henblik på at afdække om der er økonomiske midler at hente. e. DU DU har stort fokus på de unge dommere, der kommer op i ligaen. Disse dommere er under stort pres. Hvordan kan udvalget hjælpe disse dommere? Heri indgår Garouda profilerne. Har stor glæde af at landstrænerne nogle gange giver dommerne et feedback på deres opfattelse af dommernes performance. På møder med dame- og herreligaklubberne var der stort fokus på observatørernes rolle. Der hersker en udbredt misforståelse om at observatørerne er til for dommerne. Har fået den nye dommeruddannelses digitaliseret. Bliver udrullet de kommende 2 måneder. Alle kan nu selv i princippet tage dommerkortet ved at lære spillereglerne og klare testen. Skal dog fremdeles møde frem til et kursus. f. ØU Under økonomi.

6 g. Bredde- og Udviklingsudvalget Under meddelelser h. ITU Har afholdt et par møder indtil nu. På seneste møde blev alle elektroniske platforme gennemgået for udvalget. Der fokuseres på de platforme, hvor der er mange brugere. Vi skal sikre at komme tættere på brugerne på disse platforme. Næste møde afholdes i marts måned. i. Beach Afholder møde i den kommende uge, hvor der planlægges for den kommende sæson. Punkt 9 Status på ungdomsmesterskaber nu og i fremtiden MOC redegjorde for kvalifikationssystemerne for ungdommen. EHF s struktur er fuldt implementeret i Præsentationen er vedhæftet dette referat. MOC redegjorde nærmere for de ændrede terminer for HU-19 og HU-21 mesterskaber. Der er store problemer i relation til datoer og begyndelsestidspunkt for Liga og 1. division. Hertil kommer, at U-21 mesterskabet afvikles dybt inde i Rusland; hvor der det pågældende sted endvidere er problemer med økonomien. HU-19 skal afvikles i Brasilien. Det bør overvejes hvorvidt DK skal undlade at tilmelde sig. Men dette overvejes tilsvarende i en række andre lande. DK bør ikke gå enegang i dette tilfælde. Men dette kan afføde stærke reaktioner fra IHF. Punkt 10 Evt. Præsidenten for DHB, Bernhard Bauer, var inviteret til dette punkt. Han glædede sig over at møde den danske bestyrelse. Endvidere glædede han sig til og over samarbejdet i relation til det fælles vundne VM i Der har været gode møder mellem DK og GER i relation til organisation i almindelighed og erfaringsudveksling i almindelighed. Bernhard Bauer oplyste, at GER er i en opbygningsfase i forbundet. Har netop fået ny generalsekretær. GER har også en vision 2020, der bl.a. betyder, at man vil spille med om guld ved OL FS

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur

Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur Brøndby den 9. oktober 2012 Journal nr. 2153-12-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2012-2013 Tirsdag d. 2. oktober 2012, kl. 17.00-21.30 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 789, 8471 Sabro Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

------------------------------------

------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 28. november 2013 REFERAT af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 på Forbundskontoret. Deltagere: Afbud: Per Sørensen (PS), Sigurd Skovborg (SJ), Flemming Blåbjerg (FLB), Villy

Læs mere

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge.

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Brøndby den 12. maj 2013 Journalnummer 1411-13-mcn Dagsorden til DU-møde Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2007 afholdt i Idrættens Hus,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA EYC Guld og Bronze Single EM Guld og Bronze Double VM Guld Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Brøndby, den 9. april

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere