Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig"

Transkript

1 Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig

2 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav Samtaler i jobcentret Hvis du får arbejde på nedsat tid 9 Bliv dygtigere mens du går ledig 10 Tilbud fra jobcentret 12 Hvis du ikke overholder reglerne 13 Karantæne Tab af dagpengeret FOAs elektroniske a-kasse 15 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse Illustration: Bob Katzenelson Layout: GraFOA Maja Honoré Tryk: FOAs Trykkeri Marts FOA fag og arbejde

3 I arbejde igen vi hjælper dig på vej Du er blevet ledig og står i en ny og måske uvant situation. Hvad må man og hvad skal man, når man er på dagpenge? Her i pjecen får du et hurtigt overblik over de spilleregler, du skal følge, mens du er ledig. Som medlem af FOAs a-kasse har du krav på at få hjælp af os til hurtigst muligt at komme i arbejde. Derfor er dine kvalifikationer, dine jobønsker og dine jobmuligheder i fokus i enhver samtale mellem dig og os i a-kassen. Vi skal sammen udarbejde en plan for din fremtidige jobsøgning. Vi hjælper dig med at finde egnede job, du kan søge. Det kan være job vi finder i FOA Job, der er en af Danmarks største jobportaler. Det kan også være job vi kender til fra vores faglige afdeling og tillidsrepræsentanter eller job fra aviser. Måske skal du først igennem en afklaring af, hvad du kan og vil. Det kan også være, at du skal i gang med en helt anden type job end tidligere. Vores mange lokale a-kassekontorer står parat til at give dig råd og vejledning om jobmulighederne, der hvor du bor. FOA fag og arbejde 3

4 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne Du kan kun få dagpenge, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er betingelser, du skal opfylde og krav, du må acceptere: Du skal være aktivt jobsøgende Du skal gøre, hvad du kan for at få arbejde og vi hjælper dig på vej. Sammen med din lokale a-kasse skal du udarbejde en plan for din jobsøgning, hvor I finder de fagområder, hvor du har størst chance for at få job. Du skal søge job, der er relevante og som du kan bestride. Er der ikke nok ledige job at søge inden for dit hidtidige fagområde, skal du også søge andre job. Du skal søge opslåede ledige stillinger, ligesom du også kan søge uopfordret. Du skal søge på den måde, der er almindelig inden for fagområdet. Som fuldtidsforsikret skal du søge arbejde på fuld tid. Som deltidsforsikret skal søge arbejde på op til 30 timer ugentlig. Du skal hver uge bekræfte, at du er jobsøgende Når du står tilmeldt jobcentret, skal du mindst hver 7. dag gå ind på Min side på Jobnet.dk og bekræfte, at du fortsat søger arbejde. Hvis du glemmer at gøre det, kan det få konsekvenser for dine dagpenge. 4 FOA fag og arbejde

5 Du skal møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til Det er vigtigt, at du kommer til de samtaler og aktiviteter som jobcentret, din anden aktør eller a-kassen indkalder dig til, ellers risikerer du at miste dagpenge. Du skal give besked, hvis du bliver syg Hvis du bliver væk fra samtaler på grund af sygdom, vil du blive trukket i dagpenge, hvis du ikke inden har sygemeldt dig til jobcentret. Du skal meddele ferie med mindst 2 ugers varsel Jobcentret skal have besked om din ferie senest to uger, før den starter. Hvis du bliver væk fra samtaler eller formidlet arbejde på grund af ferie, du ikke har meddelt i tide, skal vi trække dig i dagpenge. Giv derfor jobcentret besked, så snart du ved, hvornår din ferie skal holdes. Du skal have et aktivt CV på Jobnet.dk Du skal hurtigst muligt og inden en måned efter du er blevet ledig, oprette et CV på Jobnet.dk. FOA fag og arbejde 5

6 Dit CV Når du har tilmeldt dig jobcentret som ledig, skal du oprette et CV* på Et CV er en oversigt over din tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejde. Du skal hurtigst muligt og senest en måned efter din tilmelding lægge dit CV ind. Hvis du ikke gør det, skal vi stoppe for dine dagpenge. Du skal løbende ajourføre dit CV, så oplysningerne altid er så korrekte som muligt. Du skal mindst én gang om ugen gå ind på din personlige side, Min side, på Jobnet.dk og bekræfte, at du fortsat er aktivt arbejdssøgende. Her skal du også se efter om der er arbejdsgivere, der har henvendt sig til dig om ledige job. Du kan altid få hjælp fra a-kassen, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med dit CV. * CV er en forkortelse for det latinske»curriculum vitæ«, der betyder levnedsbeskrivelse. Du skal bo og opholde dig i Danmark Det er kun i ganske særlige tilfælde, du kan få dagpenge, mens du er i udlandet. Spørg i a-kassen, hvis du vil vide mere. Vi skal kende din adresse Vi skal kende din opholdsadresse. Hvis du flytter, skal du meddele adresseændringen direkte til a-kassen og jobcentret. 6 FOA fag og arbejde

7 Du skal kunne starte i arbejde med dags varsel Når du bliver formidlet arbejde, skal du kunne møde på arbejdspladsen den næste dag. Du kan formidles arbejde inden for dit sædvanlige fagområde, men du kan også blive formidlet alt andet arbejde, du er i stand til at udføre. Du skal acceptere op til 3 timers daglig transporttid Du skal normalt stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde kan du blive nødt til at acceptere en længere transporttid. Perioder med manglende dagpengeret Der kan opstå situationer, hvor du ikke er i stand til at påtage dig arbejde, og derfor heller ikke kan få dagpenge. Vi kan f. eks. ikke udbetale dig dagpenge så længe: du er syg, du ikke har mulighed for at få passet dit barn/børn, du opholder dig i udlandet. Rådighedssamtaler i a-kassen Vi indkalder dig til møde i a-kassen hver 3. måned. På mødet skal vi blandt andet tage stilling til, om du har søgt arbejde i et tilstrækkeligt omfang. Du skal derfor oplyse os om, hvilke stillinger du har søgt siden sidst. Det kan du gøre på et jobsøgningsskema. Skemaet får du i a-kassen. FOA fag og arbejde 7

8 Arbejdskrav efter manglende rådighed Hvis vi vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, mister du retten til dagpenge. For at få dagpenge igen skal du have over 300 timers ordinært arbejde inden for en periode på 10 uger. Som deltidsforsikret skal du have mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger. Samtaler i jobcentret Du bliver indkaldt til samtale på jobcentret, eller hos en anden aktør, mindst hver tredje måned. Meningen med samtalerne, er at de skal forbedre dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ved hver samtale vil du blive pålagt at søge mindst 2 konkrete job. Det vil typisk være job fra Jobnet.dk, men det kan også være jobopslag, du selv har fundet og taget med til mødet. Hvis du har behov for at få afklaret dine ønsker til arbejde eller uddannelse, kan jobcentret tilbyde dig et kortere eller længere vejledningsforløb. Jobcentret kan også henvise dig til kurser i jobsøgning. 8 FOA fag og arbejde

9 Hvis du får arbejde på nedsat tid Hvis du får arbejde på nedsat tid, kan du måske få suppleret din løn med dagpenge fra a-kassen. For at få supplerende dagpenge er der en række betingelser, du skal opfylde: du skal som fuldtidsforsikret have mindst 7,4 ledige timer om ugen. Det betyder, at du ikke kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mere end 29,6 timer om ugen, du skal som deltidsforsikret have et antal ledige timer, der svarer til mindst 1/5 af det antal arbejdstimer, du havde før ledigheden, du skal fortsat være tilmeldt jobcentret og bekræfte din jobsøgning mindst hver 7. dag, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og selv søge arbejde på fuld tid, (fuldtidsforsikret 37 timer/uge, deltidsforsikret 30 timer/uge), du skal overholde den jobsøgningsplan, du har aftalt med din lokale a-kasse, din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, hvis du har et opsigelsesvarsel. Du skal sende den underskrevne attest til os, så vi har den senest 5 uger efter ansættelsens start. Supplerende dagpenge i 30 uger Der er en grænse for, hvor længe du kan få udbetalt supplerende dagpenge. Når du har fået udbetalt i 30 uger inden for de seneste 104 uger, bortfalder de supplerende dagpenge, indtil du har genoptjent ny ret. Hvis du vil vide mere Vi har udgivet pjecen Dagpenge når du arbejder på nedsat tid, hvor reglerne er uddybet. Du kan læse pjecen på FOA.dk eller få den i din a-kasse. FOA fag og arbejde 9

10 Bliv dygtigere mens du går ledig Du har mange muligheder for at deltage i undervisning, mens du er på dagpenge. Det kræver dog, at du fortsat er aktivt arbejdssøgende. Du skal også være villig til at afbryde undervisningen, hvis du bliver sendt i arbejde eller aktivering. Du kan deltage i følgende undervisningsforløb med dagpenge: Undervisning med fuldt skema: voksenundervisning på VUC, hobbypræget undervisning udbudt af oplysningsforbundene (AOF m.fl.) undervisning på dag- eller højskoler, men kun hvis du er under 25 år og har været ledig i mindre end 6 måneder. Dagpengene under højskoleforløbet er på halv sats. Deltidsundervisning: alle undervisningsforløb på under 20 timer om ugen, der ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, al enkeltfagsundervisning på de gymnasiale uddannelser, når bare timetallet er under 20 timer om ugen. Hvis du siger dit arbejde op, eller afslår et formidlet arbejde, for at deltage i undervisning, kan du tidligst få dagpenge, når undervisningen afsluttes eller afbrydes. Husk, at du altid skal give a-kassen besked, hvis du vil deltage i undervisning samtidig med, du får dagpenge. Uddannelse med voksenuddannelsesstøtte Inden for de første 9 måneders ledighed har du ret til at deltage i 10 FOA fag og arbejde

11 uddannelse i op til 6 uger med uddannelsesstøtte for voksne. Afhængig af hvilket uddannelseseller kursusforløb du vælger, får du Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse under forløbet. Hvis du er under 25 år, har du samme ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, men kun inden for de første 6 måneders ledighed. Voksenelev/lærling Hvis du er fyldt 25 år har du måske mulighed for at blive voksenelev. Du kan få mere at vide om dine muligheder i din lokale a-kasse. Uddannelse i en jobplan Uddannelse i mere end 6 uger kan eventuelt tages med aktiveringsydelse. Du skal dog være opmærksom på, at aktiveringsydelsen altid skal godkendes af jobcentret i en jobplan. Hvis du vil uddanne dig inden for områder med mindre gode beskæftigelsesmuligheder, bliver det vanskeligt at få jobcentrets accept. I de første 9 måneders ledighed (de første 6 måneders ledighed hvis du er under 30 eller over 60 år) kan du kun få aktiveringsydelse til uddannelse og kurser i op til 6 uger. Din lokale a-kasse kan fortælle dig mere om mulighederne for at deltage i uddannelse med aktiveringsydelse i det område, du bor i. Aktiveringsydelsen udbetales af a-kassen og svarer til dagpengene. Når du er under 25 år, får du aktiveringsydelse på 82 % af det højeste dagpengebeløb, hvis du har en kompetencegivende uddannelse. Hvis du ikke har en uddannelse, er ydelsen kun på 50 % af det højeste dagpengebeløb. Er du under 30 år, kan du ikke få aktiveringsydelse til SU-godkendte uddannelser, med mindre du har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn. FOA fag og arbejde 11

12 Tilbud fra jobcentret Jobcentret har pligt til at vejlede og rådgive dig om mulighederne for at få arbejde eller begynde i uddannelse. Den service, du ellers kan forvente fra jobcentret, afhænger af, hvor længe du har gået arbejdsløs. I starten af en ledighedsperiode må du som regel nøjes med støtte til din jobsøgning eller tilbud om korte opkvalificeringskurser. Aktivering efter senest 9 måneders ledighed Når du har gået ledig i 9 måneder, skal jobcentret give dig et tilbud om aktivering. Hvis du er under 30 eller over 60 år, skal du have et tilbud efter et halvt år. Aktiveringstilbudet kan være: ansættelse med løntilskud hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver, praktikforløb i op til 4 uger i en privat virksomhed eller inden for det offentlige, uddannelse eller kurser. Jobplanen Inden du starter i et aktiveringstilbud, skal jobcentret eller en privat aktør udarbejde en jobplan. Jobplanen skal indeholde dine beskæftigelsesmål samt en plan for, hvordan du når målene. Jobplanen er en bindende aftale. Det betyder, at du skal følge de tilbud, du har aftalt i planen. Hvis aktiveringen er på under 4 uger, behøver der ikke at være en jobplan. 12 FOA fag og arbejde

13 Hvis du ikke overholder reglerne Hvis du uden en gyldig grund enten siger dit arbejde op eller afslår et formidlet arbejde, er du selvforskyldt ledig. Som selvforskyldt ledig udelukkes du fra at få dagpenge i 3 uger. Udelukkelsen fra dagpenge kaldes karantæne. Du bør altid kontakte a-kassen, inden du opsiger eller afslår et arbejde. Du bør også rette henvendelse, inden du siger nej til et aktiveringstilbud, eller hvis du ønsker at ophøre i et tilbud. Karantænereglerne gælder nemlig også i aktivering. A-kassen kan fortælle dig, hvornår du har en gyldig grund, som ikke får konsekvenser for dine dagpenge og om hvornår afslaget eller ophøret vil give karantæne. Du får også karantæne, hvis du 2 gange i træk bliver væk fra samtaler, som jobcentret, din anden aktør eller a-kassen har indkaldt dig til. Her er karantænen på 2 uger. FOA fag og arbejde 13

14 Du bliver trukket i dagpenge: når du bliver væk fra samtaler i a-kassen, hos din anden aktør eller i jobcentret når du ikke bekræfter din tilmelding som aktiv jobsøgende på Jobnet.dk mindst hver 7. dag. Du får karantæne i 2 uger: når du for 2. gang bliver væk fra en samtale, som enten jobcentret, din anden aktør eller a-kassen har indkaldt dig til. Du får karantæne i 3 uger: når du uden gyldig grund opsiger dit arbejde, når du bliver afskediget af årsager, du selv er mest skyld i, når du uden gyldig grund siger nej til et arbejde, som enten jobcentret eller a-kassen har formidlet, når du selv er skyld i, at du ikke ansættes i det formidlede arbejde, når du stopper uden gyldig grund i et aktiveringstilbud, når du må ophøre i et aktiveringstilbud af grunde, du selv er mest skyld i, når du uden gyldig grund enten siger nej til eller udebliver fra et aktiveringstilbud. Afvikling af karantæne En karantæne kan kun overstås i perioder, hvor du kunne have fået dagpenge hvis karantænen ikke havde været der. Du skal derfor være tilmeldt jobcentret og i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet i karantæneperioden. Holder du ferie forlænges karantænen. Karantænen medfører som hovedregel, at du mister dagpenge for sammenlagt 2 eller 3 uger. Men karantænen kan også overstås på to andre måder: 1. En karantæne, der ikke er afviklet senest 3 måneder efter den trådte i kraft, anses for udstået. 2. Hvis du får arbejde i sammenlagt 185 timer, anses du også for at have udstået karantænen (eller den resterende del af den). Som deltidsforsikret skal du have arbejde i et antal timer, der svarer til 5 x din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, før du blev ledig. 14 FOA fag og arbejde

15 FOAs elektroniske a-kasse Mister dagpengeretten Hvis det er 2. gang inden for 12 måneder, at du selv er skyld i din ledighed, mister du retten til dagpenge. For igen at få dagpenge skal du have over 300 timers ordinært arbejde inden for en 10 ugers periode. Som deltidsforsikret skal du have mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger. Spar frimærket og turen til postkassen! Brug din elektroniske a-kasse når du skal indsende dagpengekort eller anmode om feriedagpenge m.v. Alle typer blanketter er tilgængelige. Det kræver bare, at du bestiller en adgangskode. Kik ind på FOAs hjemmeside: under fanebladet A-kasse FOA fag og arbejde 15

16 Du er blevet ledig, og har måske en række spørgsmål. Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Må jeg gå på kursus, og hvordan kommer jeg igen i arbejde. FOAs a-kasse har med denne pjece forsøgt at give svar på en række af de mest almindelige spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte din lokale a-kasse, der er parat til at hjælpe dig. A-kassens stempel: Staunings Plads København V Tlf:

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere