SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid"

Transkript

1 SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

2 Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord Fakta om supplerende dagpenge: Rådighed og supplerende dagpenge Frigørelsesattest Frist på 5 uger! Forlængelse eller genansættelse Tilbagekaldelse eller ændring af frigørelsesattest Hvis du ikke er omfattet af opsigelsesvarsel Uden for normal arbejdstid og bijob G-dage ved løs ansættelse Hvad kan du få i supplerende dagpenge?... 5 Eksempel - fuldtidsforsikret... 5 Eksempel - deltidsforsikret Ukontrollabelt arbejde (omregningssats) Undervisningsarbejde A-skat Mindsteudbetalingsreglen Supplerende dagpenge i max 30 uger Turnusarbejde Hold øje med de 30 uger Dagpengekortet Sygdom / barsel Ferie Helligdage Når de 30 uger er opbrugt Dagpengesatsen efter deltidsarbejde Genoptjening af ny 30 ugers periode Løntilskudsjob... 8 Spørg a-kassen... 8

3 Supplerende dagpenge side 2 1. Forord Hvis du får arbejde på nedsat tid, har du under visse betingelser mulighed for at få supplerende dagpenge fra a- kassen i en tidsbegrænset periode. Du skal dog være tilmeldt Jobcenteret og være berettiget til dagpenge som ledig. I pjecen her kan du læse mere om reglerne for supplerende dagpenge. Reglerne er de samme, hvis du skal have supplerende arbejdsmarkedsydelse. 1.1 Fakta om supplerende dagpenge: Supplerende dagpenge kan gives i en periode på max 30 uger inden for to år. Alle uger, hvor man både har arbejdstimer og får dagpenge, tæller med i de 30 uger. Tidsbegrænsningen på 30 uger gælder alle der modtager supplerende dagpenge, uanset om man er fastansat med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest, eller om man har løst arbejde, er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau. Og uanset om man er deltidseller fuldtidsforsikret i a-kassen. Man skal være aktivt jobsøgende og i øvrigt stå til rådighed på fuld tid. Man skal stå til rådighed for formidlet fuldtidsarbejde med dags varsel. Det betyder, at man skal kunne fratræde sit deltidsjob med dags varsel. Er man ansat med opsigelsesvarsel, kan man kun få supplerende dagpenge hvis arbejdsgiveren underskriver en såkaldt frigørelsesattest. Når de 30 uger med supplerende dagpenge er opbrugt, mister man retten til supplerende dagpenge. Man kan herefter vælge at fortsætte sit arbejde uden supplerende dagpenge, eller man kan uden at få karantæne sige sit arbejde op, hvis man tidligst fratræder samtidig med udbetalingen af den 30. uge. Når perioden med ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan man påbegynde optjening af ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge. På grund af mindsteudbetalingsreglen kan supplerende dagpenge kun udbetales i uger, hvor der er mindst 7,4 ledige timer. Har du mere end 29,6 timers arbejde i løbet af en uge, kan du derfor ikke få supplerende dagpenge. For deltidsforsikrede er mindsteudbetalingen på 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledigheden. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du er i tvivl eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med arbejde på nedsat tid og supplerende dagpenge, er du velkommen til at kontakte os på eller se mere på

4 Supplerende dagpenge side 3 2. Rådighed og supplerende dagpenge Når du får udbetalt supplerende dagpenge, er du også ledig. Som ledig har du pligt til at være arbejdssøgende til lønarbejde på fuld tid, og med dags varsel kunne overtage andet arbejde med flere timer. Hvis du har kvalifikationer/kompetencer inden for et område med gode jobmuligheder, vil du blive pålagt at søge arbejde på dette område. Når du bliver indkaldt til en samtale i Jobcenteret eller i a-kassen, skal du også kunne møde op med dags varsel i princippet uanset, om du fx er på arbejde den pågældende dag. At stå til rådighed betyder, at du selv skal gøre, hvad du kan, for at komme ud af ledigheden. Du står til rådighed, når du: er tilmeldt Jobcenteret og har et aktivt CV på er aktivt jobsøgende som fuldtidsforsikret søger arbejde på fuld tid (37 timer om ugen), som deltidsforsikret søger arbejde med et timetal på til og med 6 timer pr. dag - som beregnet i gennemsnit over en 4-ugers periode har en varighed på 30 timer pr. uge. er klar til at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. en gang om dagen er orienteret om indholdet i din daglige post. løbende orienterer Jobcenteret om dine ferieplaner og andre forhold af betydning for om du er til rådighed for formidling af arbejde og afgivelse af tilbud møder frem til de samtaler a-kassen indkalder dig til (a-kassen skal indkalde til rådighedssamtaler mindst hver 3. måned). Hvis Jobcenteret eller a-kassen formidler dig arbejde med flere timer end deltidsarbejdet, og du afslår at tage imod det, mister du retten til dagpenge. 3. Frigørelsesattest Du står ikke til rådighed, hvis du er ansat med et opsigelsesvarsel. Derfor skal a-kassen have en frigørelsesattest fra dig, hvor arbejdsgiveren giver afkald på opsigelsesvarsel fra din side. Det betyder, at du fra dag til dag kan stoppe dit deltidsarbejde, hvis du få tilbudt et arbejde med flere timer. Frigørelsesattesten er en særlig blanket, du kan printe, eller få udleveret fra a-kassen eller Jobcenteret. Kravet om frigørelsesattest gælder uanset hvornår på ugen eller døgnet du arbejder. Arbejdsgiverens afkald på opsigelsesvarslet kan også ske ved en tilføjelse i ansættelseskontrakten. Når du har frigørelsesattesten, kan du med dags varsel overtage arbejde med et højere timetal. Det er ligegyldigt, om der er tale om et arbejde du selv finder, eller et du får formidlet via Jobcenteret eller a-kassen. Arbejdsgiveren, derimod, kan fortsat kun opsige dig eller eventuelt sætte dig yderligere ned i tid med det varsel, du har krav på.

5 Supplerende dagpenge side Frist på 5 uger! A-kassen skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter, du er ansat eller en kopi af din ansættelseskontrakt, hvor frigørelsesmuligheden fremgår. Frigørelsesattesten skal være underskrevet og dateret af din arbejdsgiver. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten (eller kontrakten med frigørelsesmulighed). Du bør ikke begynde et arbejde på nedsat tid, før frigørelsesattesten er underskrevet af arbejdsgiveren og sendt til a-kassen. Du skal dog altid sende a-kassen en kopi af din ansættelsesaftale. 3.2 Forlængelse eller genansættelse Hvis arbejdsforholdet forlænges eller du senere bliver genansat i samme job, skal du sørge for at få en ny frigørelsesattest. 3.3 Tilbagekaldelse eller ændring af frigørelsesattest Arbejdsgiveren kan tilbagekalde frigørelsesattesten. Hvis han gør det, skal du straks kontakte a- kassen, så du kan få at vide, hvad du skal gøre. Det samme er tilfældet, hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre i dit ansættelsesforhold. 4. Hvis du ikke er omfattet af opsigelsesvarsel Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal du også sende en kopi af din ansættelsesaftale til a-kassen. Hvis du har underskrevet en tilknytningsaftale med et vikarbureau, skal a-kassen have kopi af aftalen. Du vil typisk modtage en skriftlig aftale hver gang, du bliver sendt ud til en virksomhed via vikarbureauet. A-kassen skal have aftalen for hvert ansættelsesforhold, til vurdering af om du kan få supplerende dagpenge. Du kan være omfattet af opsigelsesvarsel (se afsnittet Frigørelsesattest). 5. Uden for normal arbejdstid og bijob Kravet om frigørelsesattest gælder uanset hvornår på ugen eller døgnet du arbejder - hvis du i jobbet er bundet af et opsigelsesvarsel. Det gælder også, hvis du fx arbejder som aftenskoleunderviser, kirkesanger, vicevært. Men hvis du over for a-kassen kan dokumentere, at du selv frit kan placere din arbejdstid, så du selv kan bestemme om du vil arbejde dag, aften eller weekend, så arbejdet ikke er til hinder for, at du kan overtage eller have andet arbejde, behøver du ikke en frigørelsesattest. Når du frit kan placere din arbejdstid, kan du risikere, at dit arbejde bliver betragtet som ukontrollabelt. Det vil sige, at din arbejdsgiver ikke kan kontrollere din arbejdstid. Det kan få stor betydning for dine dagpenge. Kontakt a-kassen inden du begynder arbejdet. Hvis du arbejder på nedsat tid som fx fritidsunderviser eller kirkesanger, kan du som udgangspunkt ikke frit placere din arbejdstid. Du skal derfor have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du søger supplerende dagpenge. Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du behøver en frigørelsesattest.

6 Supplerende dagpenge side 5 6. G-dage ved løs ansættelse Du er løst ansat, hvis du fra dag til dag ikke har nogen aftale om, hvornår og hvor meget du skal arbejde. Du er i princippet fyret efter hver arbejdsdag, og hver dag kan være den sidste arbejdsdag det pågældende sted. Det gælder også, hvis du er tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel. Du skal ikke have en frigørelsesattest for at få supplerende dagpenge, hvis du er løst ansat, fordi du ikke er bundet af et opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgørelse for dine to første ledighedsdage, hver gang du har haft arbejde i mindst 74 timer inden for de seneste fire uger hos arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal betale en hel godtgørelse, dvs. en helt dagpengesats (827 kr. i 2015), hvis du på din 1. ledighedsdag har været ledig i mere end fire timer, men kun en halv godtgørelse (414 kr. i 2015), hvis du har været ledig i fire timer eller mindre. Arbejdsgiveren kan dog højst komme til at betale 16 godtgørelse pr. kalenderår til dig (herefter får du dagpenge fra a-kassen). En halv godtgørelse tæller i den optælling for en. Arbejdsgiveren skal udbetale G-dagene til dig senest ved 2. lønudbetaling efter dit ophør. Er der problemer med at få udbetalt G-dagene, kan a-kassen lægge pengene ud, så du holdes skadesløs. Herefter kontakter vi arbejdsgiveren om hans pligt til at betale G-dage. Er din arbejdstid på forhånd er fastlagt, skal du have en frigørelsesattest, for at kunne få supplerende dagpenge. Ved fast ansættelse bliver G-dage først aktuel ved et arbejdsophør. Er ansættelsen på 3 måneder eller derover, skal der betales G-dage for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Ved ansættelse under 3 måneder, skal der alene betales G-dage for 1. og 2. ledighedsdag. 7. Hvad kan du få i supplerende dagpenge? Det mindste du kan få udbetalt er 7,4 timer, det kaldes mindsteudbetalingsreglen. Supplerende dagpenge udbetales med samme sats, som du ellers ville få udbetalt, hvis du var helt ledig.. Eksempel - fuldtidsforsikret Du arbejder 25 timer om ugen. Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 12 timer (37 25). Er din dagpengesats på 827 kroner, vil de supplerende dagpenge udgøre: 827 x 5 dage x (37 25 = 12) = kr. 37 Eksempel - deltidsforsikret Du arbejder 15 timer om ugen. Før du blev ledig og fik beregnet din dagpengesats, var din ugentlige arbejdstid på 25 timer. Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 10 timer (25 15). Er din dagpengesats på 551 kroner, vil de supplerende dagpenge udgøre: 551 x 5 dage x (25 15 = 10) = kr Ukontrollabelt arbejde (omregningssats) Har du et arbejde, hvor arbejdstiden ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres ved arbejdsgiverens registreringer, skal din løn omregnes til timer ved hjælp af en omregningssats. I 2015 er omregningssatsen kr. 220,50. For hver gang du tjener kr. 220,50, anses du for at have arbejdet 1 time. Hvis de omregnede timer er større end dit eget oplyste timeforbrug, skal de omregnede timer bruges ved fradrag i dagpengene. Kontakt altid a-kassen, hvis du er i tvivl om din arbejdstid er kontrollabel.

7 Supplerende dagpenge side Undervisningsarbejde Ved de fleste former for undervisningsarbejde bliver du aflønnet for forberedelsestid, pauser og evt. møder. Det betyder, at der skal fradrages for flere timer, end de faktiske undervisningstimer. Alt efter hvilken overenskomst/regelsæt du er ansat under, skal dine undervisningstimer ganges med den omregningsfaktor der er aftalt på området. A-kassen omregner herefter timerne med den aktuelle omregningsfaktor. Hvis der ikke er en omregningsfaktor på området, skal a-kassen omregne din indtægt til timer med omregningssatsen se afsnittet Ukontrollabelt arbejde. 8. A-skat Når du får udbetalt supplerende dagpenge, bruger a-kassen kun et forholdsmæssigt skattefradrag i forhold til de ledige timer. Det betyder, at vi ved f.eks. 20 timers arbejde kun bruger det, der svarer til 17 timer (for fuldtidsforsikrede). Hvis din arbejdsgiver kan anvende hele dit skattefradrag, skal du give os besked hurtigst muligt, da vi så kun skal anvende din trækprocent. 9. Mindsteudbetalingsreglen I løbet af en uge skal der mindst være 7,4 timers dagpenge til udbetaling. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder i 29,6 timer om ugen eller derunder. Arbejder du mere end de 29,6 timer, kan du ikke få supplerende dagpenge for resten af ugen, fordi der mindst skal udbetales for 7,4 timer om ugen. Som deltidsforsikret kan du få supplerende dagpenge, hvis din arbejdstid nedsættes med mindst 1/5 i forhold til den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid, du fik beregnet, da a-kassen beregnede din dagpengesats. Arbejder du mere end 4/5 af dit gennemsnitlige ugentlige timetal, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge, fordi der mindst skal udbetales for 1/5 af timetallet. Det er ikke kun arbejdstimer, der tæller med. Fx har også ferie, sygdom eller andre fradrag i ugen betydning for mindsteudbetalingsreglen. 10. Supplerende dagpenge i max 30 uger Du kan maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (2 år). Tidsbegrænsningen på 30 uger gælder alle der modtager supplerende dagpenge, uanset om man er fastansat med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest, eller om man har løst arbejde, er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau. Og uanset om man er deltids- eller fuldtidsforsikret i a-kassen. 30 ugers reglen kan sammenlignes med et klippekort. Hver gang du i en uge får supplerende dagpenge, bruger du et klip. Hvis du i løbet af 104 uger har brugt 30 klip, ophører retten til supplerende dagpenge. Alle uger, hvor man både har arbejdstimer og får dagpenge, tæller med i de 30 uger. Det er kun uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der tæller med i de 30 uger. Uger hvor du arbejder så mange timer, at du ikke kan få supplerende dagpenge, tæller således ikke med; med mindre du arbejder i turnus eller efter vagtplan Turnusarbejde Er du ansat i en turnus- eller vagtordning gælder der andre regler for optælling af de 30 uger. Ved turnusarbejde tæller alle uger nemlig med i optællingen af de 30 uger, uanset om der udbetales supplerende dagpenge eller ej. Er arbejdstiden fx fordelt med 37 timers arbejde hver anden uge, og ingen arbejdstimer i de mellemliggende uger, medregnes alle uger. Der er dog den undtagel-

8 Supplerende dagpenge side 7 se, at uger, hvor du på grund af ferie, sygdom eller merarbejde ikke får udbetalt supplerende dagpenge, ikke tæller med. 11. Hold øje med de 30 uger A-kassen kontakter dig ca. 3 måneder før du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge. Så har du tid til at overveje hvad du vil gøre, når din ret til supplerende dagpenge ophører. Men det er en god idé også selv at holde øje med, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge. 12. Dagpengekortet Alle faktiske arbejdstimer og løntimer herunder overarbejde, mertimer og afspadseringstimer skal skrives på dagpengekortet ud for præcis den eller de dage, du har udført arbejdet. Dette gælder også, hvis du har arbejdet om aftenen, i weekenden og på helligdage. Hvis du arbejder på nedsat tid og fx får en fast månedsløn, vil du i nogle situationer få løn for timer, hvor du ikke arbejder. Dette gælder typisk helligdage eller særlige fridage. Disse løntimer skal også skrives på dagpengekortet. Er du ansat uden opsigelsesvarsel - og uden frigørelsesattest - skal du notere tilkaldevikar, løse vikartimer eller lignende. A-kassen skal have en kopi af ansættelsesaftalen. På dagpengekortet skal du oplyse om alle fraværsdage, hvor du på grund af sygdom, barsel, barns 1. sygedag, kursus eller andre forhold ikke har kunnet arbejde. 13. Sygdom / barsel Bliver du syg - eller skal du på barsel - kan du ikke få udbetalt (supplerende) dagpenge fra a- kassen. I stedet kan der søges om supplerende syge-/barselsdagpenge fra kommunen. Udover besked til din arbejdsgiver, skal du logge på "Min side" på jobnet.dk og melde dig syg. Eller du kan ringe til dit Jobcenter og sygemelde dig. Når det på Jobnet er registreret, at du er syg, får a-kassen automatisk besked. Vi sender så besked til din kommune, at du skal have (supplerende) sygedagpenge. Samtidig stopper vi udbetalingen af dagpenge fra den første sygedag. Dage med sygdom eller barsel skal oplyses på dagpengekortet. Får du løn under fraværet, skal løntimerne samtidig oplyses. 14. Ferie Feriedage skal oplyses på dagpengekortet. Husk, at du senest 14 dage før feriens start skal give Jobcenteret besked om din ferie. Det gør du ved at logge på "Min side" på jobnet.dk og registrere din ferie. Har du optjent feriedagpenge fra a-kassen, og ønsker at få dem udbetalt, skal du udfylde ansøgning om feriedagpenge ved at logge på a-kassens TastSelv på

9 Supplerende dagpenge side Helligdage Ved helligdage, der falder på hverdage, kan du modtage supplerende dagpenge. På dagpengekortet skal du også på helligdage oplyse om det antal timer du får løn for. Også selv om du ikke var på arbejde på helligdagen. 16. Når de 30 uger er opbrugt Når din ret til supplerende dagpenge udløber pga. 30-ugers reglen, kan du vælge at sige arbejdet op og dermed blive helt ledig. Du vil ikke blive pålagt 3 ugers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du opsiger dit deltidsarbejde i forbindelse med, at du mister retten til supplerende dagpenge. Du må dog tidligst fratræde din stilling, når du har fået udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger. Du kan også vælge at fortsætte med dit deltidsarbejde uden at få supplerende dagpenge. Du har 6 måneders fortrydelsesret. Det vil sige, at du inden 26 uger efter de 30 uger med supplerende dagpenge kan opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. Bemærk, at fratræden skal ske inden den 26. uge. Efter 26 uger vil selvopsigelse af deltidsarbejdet ikke kunne begrundes i bortfald af retten til supplerende dagpenge, og du vil derfor blive pålagt 3 ugers effektiv karantæne. 17. Dagpengesatsen efter deltidsarbejde Ved eventuel fuld ledighed i direkte forlængelse af en periode med supplerende dagpenge, får du udbetalt dagpenge med din sædvanlige sats. Hvis du derimod bliver ledig efter en periode med deltidsarbejde uden supplerende dagpenge, vil du få beregnet dagpengesats efter de almindelige regler for beregning af dagpengesats. Kontakt evt. a-kassen for yderligere oplysninger. 18. Genoptjening af ny 30 ugers periode Du optjener ret til en ny 30-ugers periode med supplerende dagpenge, når du: 1. Fuldtidsforsikret: indenfor 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 130 løntimer i hver af 6 månedsudbetalinger i SKATs indkomstregister, eller mere end 30 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 60 løntimer i hver af dages indberetninger. 2. Deltidsforsikret: inden for 12 sammenhængende måneder i SKATs indkomstregister har fået indberettet et antal løntimer som mindst svarer til din gennemsnitlige arbejdstid før du blev ledig, i hver af 6 månedsindberetninger, i hver af 26 ugeindberetninger eller mere eller i hver af dages-indberetninger. Arbejde med løntilskud (fx jobtræning) kan ikke bruges til genoptjening af en ny periode med ret til supplerende dagpenge. 19. Løntilskudsjob Ved ansættelse i løntilskudsjob hos det offentlige er der ikke ret til supplerende dagpenge. Ved ansættelse på nedsat tid hos en privat arbejdsgiver er der ret til supplerende dagpenge efter de almindelige regler husk frigørelsesattesten. Spørg a-kassen Hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med supplerende dagpenge, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen.

10 Frie Funktionærers a-kasse Frie Funktionærer Hovedkontor og A-kasse Paghs Gård Overstræde 2B Postboks 925 DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: Her møder du os: På f-f.dk/kontakt finder du de byer, du kan møde os i. 03/15

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere