Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog"

Transkript

1 Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog

2 Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre i Hovedstaden og Sjælland. Processen omfattede: o o To brainstormingsseminarer, der har gjort status på erfaringerne med CVarbejdet samt afdækket syn på indhold og formål Et implementeringsseminar, hvor jobcentre og a-kasser har peget på udviklingsbehov ift. CV-arbejdet samt givet anbefalinger hertil Oplægget belyser formål med og gevinster af det gode CV samt de potentialer, der er udpeget af jobcentre og a-kasser Oplægget kommer med 10 anbefalinger til fælles udvikling af arbejdet med det gode CV

3 Hvorfor arbejde med det gode CV? Formål og gevinster

4 Hvorfor arbejde med det gode CV? Der er ikke alle steder et fælles billede af det gode CV på tværs af a-kasser og jobcentre eller i den enkelte a-kasse/det enkelte jobcenter. Der er derfor heller ikke et fælles billede af krav til indhold og kvalitet i CV et. Der er begrænset viden om, hvordan CV et anvendes i det andet system. Og dermed ikke et klart billede af, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden. CV et er pt. det eneste fælles dokument mellem jobcenter og a- kasse om den ledige, men CV et anvendes kun i begrænset omfang som afsæt for dialog og samarbejde om den ledige Mange a-kasser og jobcentre peger derfor på, at der er behov for at styrke arbejdet med og kvaliteten i CV et samt at styrke brugen af CV et til dialog og samarbejde

5 Fem vigtige formål med CV et Understøtte den lediges jobsøgning Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed De fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

6 Jobsøgning Understøtte den lediges jobsøgning CV et skal understøtte den lediges jobsøgning - CV et skal hjælpe den ledige til at få overblik over egne erfaringer og kvalifikationer mv. - CV et skal understøtte den ledige i at reflektere over jobønsker og jobsøgningsaktiviteter. - CV et skal målrettes konkrete job Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

7 Markedsføring Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver CV et skal sælge den ledige til arbejdsgiver - CV et skal præsentere den ledige bedst muligt - CV et skal give overblik over den lediges erfaringer og kvalifikationer - CV et skal indeholde de ord og begreber, som er gængse og aktuelle hos arbejdsgiverne. Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

8 Udsøgning Understøtte den lediges jobsøgning Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling CV et som afsæt for udsøgning til job - CV et skal give virksomheder, jobcentre og a-kasser mulighed for en effektiv udsøgning af relevante kandidater til job - CV et skal indeholde relevante, opdaterede og søgebare oplysninger.

9 Rådgivning CV et som afsæt for dialog og rådgivning - CV et skal give jobcentret og a-kassen et afsæt for dialogen med og rådgivningen af den ledige - CV et skal give mulighed for at drøfte relevante jobmål, jobsøgningsområder og jobsøgningsmetoder - CV et skal give mulighed for at drøfte opkvalificeringsbehov hos den ledige Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Afsæt for dialog og rådgivning Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Afsæt for udsøgning til job og formidling Sælge den ledige til arbejdsgiver

10 CV et som afsæt for vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed - CV et skal danne afsæt for a-kassens og jobcentrets vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed - CV`et skal danne afsæt for tilrettelæggelse af en tidlig og forebyggende indsats. - CV et skal indeholde oplysninger, der kan spejles op mod risikoen for langtidsledighed mv. Vurdering Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

11 10 anbefalinger til udvikling af det gode CV

12 10 anbefalinger fra a-kasser og jobcentre til udvikling af arbejdet med det gode CV 1) Skab et fælles billede af det gode CV 2) Sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et 3) Skab de rette rammer for og prioriteringer af CV-arbejdet 4) Udvikl kompetencerne til CV-arbejdet 5) Værdisæt CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse 6) Kommuniker CV ets værdi for ledige og virksomheder 7) Optimer CV et som jobsøgningsværktøj 8) Optimer CV et som markedsføringsværktøj 9) Optimer CV et som udsøgningsværktøj 10) Optimer CV et som dialogværktøj

13 1. Skab et fælles billede af det gode CV

14 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om det fælles billede af det gode CV? Det er vigtigt med enighed på tværs af a-kasser og jobcentre og i den enkelte a-kasse/det enkelte jobcenter - om det gode CV Det er vigtigt med en fælles forståelse mellem borger, a-kasse, jobcentre om: o o o o Formålet med og værdien af CV et Hvordan det gode CV ser ud Hvordan det gode CV udarbejdes Hvordan CV et bruges Det er vigtigt med viden om og forståelse for, hvordan CV erne anvendes i det andet system. Og dermed en forståelse for, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden.

15 Hvordan kan man konkret skabe et fælles billede af det gode CV? Etablere fora, hvor man drøfter indhold i og brugen af det gode CV, f.eks. i form af netværk eller erfa-grupper Gennemføre lokale workshops eller seminarer, der sætter fokus på videreudvikling af CV-arbejdet og implementering af beskæftigelsesreformen (plan for det videre arbejde) Arbejde med det gode CV i praksis, f.eks. via cases, hvor man i fællesskab gennemgår og udfylder et konkret CV Skabe et fælles sprog om CV et og arbejde med begrebsafklaring (hvad er en grundig beskrivelse, hvad er realistiske jobønsker m.v.)

16 2. Sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et

17 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at sætte fælles kvalitetsstandarder for CV et? Lave fælles standarder for det gode CV (hvad skal udfyldes og hvordan?) Udarbejde et eksempel på det gode CV eller flere eksempler som repræsenterer forskellige typer af ledige eller forskellige brancheområder Aftale en klar arbejdsdeling om at sikre det gode CV eksempelvis: o o A-kassen godkender og kvalitetssikrer første udgave af CV et i ft. udsøgning og formidling Jobcenteret tager over og arbejder videre med kvalitetssikringen i jobsamtalerne Betragte kvalitetssikringen af CV et i en proces -> skal udvikles over tid sammen med den ledige

18 Hvad kan være konkrete fælles kvalitetsstandarder for CV et? CV et skal indeholde en grundig beskrivelse af alle den lediges kvalifikationer, kompetencer, tidligere erhvervserfaring og jobfunktioner mv. CV et skal så vidt muligt beskrive den lediges realkompetencer => mere fokus på hvad den ledige kan, og hvor eksisterende kompetencer kan anvendes (udvid jobsøgning til alternative jobområder) CV et skal indeholde en opdateret beskrivelse af kurser, certifikater, ITkompetencer, praktikker og løntilskud, mv. - CV erne skal indeholde de aktuelle begreber (ord ift. uddannelse, kurser, certifikater mv.) CV et skal indeholde motiverede og realistiske bud på flere jobønsker jobønsker skal være specifikke specialbetegnelser (fx regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent,.)

19 3. Skab de rette rammer for og prioriteringer af CV-arbejdet

20 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om rammer og prioriteringer for arbejdet med det gode CV? CV et kan kun blive et godt værktøj for alle parter, hvis den nødvendige tid prioriteres til det Der skal tages et ledelsesansvar, der skaber en klar forventningsafstemning i a-kasse og jobcenter om det gode CV

21 Hvordan kan man skabe de rette rammer for og prioriteringer af arbejdet med det gode CV? Styrke samarbejdet mellem jobcenter og a-kasser på ledelsesniveau, f.eks. via fælles ledelsesfora Afsætte ressourcer til udviklingsarbejdet både i en opstartsfase og i det løbende samarbejde Arbejde med differentieret samarbejde afhængigt af målgruppe og omfang (hvor stor er fællesmængden mellem a-kassen og jobcentret) Udvikle nye redskaber til at understøtte fælles kommunikation Etablere en kontaktliste mellem jobcenter og a-kasser til det daglige samarbejde om CV et

22 4. Udvikl kompetencerne til CV-arbejdet

23 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om kompetencer til CV-arbejdet? Medarbejderne skal klædes på til at vejlede de ledige om vigtigheden af CV et Medarbejderne skal klædes på til at rådgive/vejlede de ledige om, hvordan de skal udfylde CV et Vigtigt at medarbejderne klædes på til at afdække den lediges realkompetencer Der skal ske en løbende kompetenceudvikling via tættere fagligt samarbejde mellem a-kasse og jobcenter

24 Hvordan kan man udvikle kompetencerne til CV-arbejdet? Lave kurser for medarbejdere i a-kasser og jobcentre med fokus på at optimere brugen af CV et i henhold til de 5 formål Lave kurser i at lave et godt og brugbart CV, som opfylder de forskellige behov hos både a-kasser, jobcentre, virksomheder og den ledige selv Lave kurser i den gode CV-samtale med fokus på motivation og vejledning af den ledige i brugen af CV et Eventuelt bruge kompetenceudviklingsmidlerne i beskæftigelsesreformen til at medfinansiere kompetenceudviklingen (afhængigt af hvordan midlerne bliver udmøntet)

25 5. Værdisæt CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse

26 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at værdisætte CV ets gevinster internt? Hvis medarbejdere i jobcentre og a-kasser skal prioritere arbejdet med CV et, skal der være klarhed over formålet hermed Det er nødvendigt, at medarbejderne i jobcentre og a-kasse er enige om vigtigheden af CV et Der er behov for en øget viden om og forståelse for, hvordan CV erne anvendes i det andet system. Og dermed en øget forståelse for, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden.

27 Hvordan kan man værdisætte CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse? Italesætte CV ets 5 formål for at hæve CV ets værdi Bruge opgørelserne fra STAR over virksomheder, der bruger CVbanken, antal udsøgninger m.v.

28 6. Kommuniker CV ets værdi for ledige og virksomheder

29 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om kommunikation af CV ets værdi til ledige og virksomheder? Vigtigheden og værdien af CV et skal formidles til den ledige det er afgørende for den lediges motivation til selv at arbejde med og kvalitetssikre CV et (ikke en skal opgave ) Det er nødvendigt med en rebranding af CV et og værdien af CV et Både a-kasse og jobcenter skal motivere den ledige til at udfylde CV et ordentligt Man skal øge markedsføringen af Job- og CV-banken over for virksomhederne

30 Hvordan kan man konkret kommunikere CV ets værdi for ledige og virksomheder? Vise de ledige værdien af CV et via statistik om udsøgninger, formidlinger, jobåbninger mv Teste CV ets rækkevidde sammen med den ledige under samtalen hvor er CV et med i konkrete søgninger? Formidle til de ledige, at arbejdsgiveren ofte sorterer de ledige efter CV et, og at CV et ofte vil være afgørende for om den ledige kommer til samtale og i job Formidle konkrete succeshistorier, hvor ledige og arbejdsgivere har fundet hinanden via jobnet Markedsføre overfor virksomhederne, at Jobnet giver adgang til et stort antal CV er (pt. ca aktive CV er), og at brugen er gratis

31 7. Optimer CV et som jobsøgningsværktøj

32 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at optimere CV et som jobsøgningsværktøj? Der skal altid foretages en individuel vurdering af indholdet og kvaliteten i CV et i forhold til jobsøgning Borgeren skal have målrettet vejledning og inspiration til arbejdet med CV et Borgeren skal have bedre hjælp til strukturen i CV et Borgeren skal vejledes om, at CV et ikke er en ansøgning, men en kompetence- og erfaringsprofil Borgeren skal vejledes om, at CV et i Job og CV-banken ikke kan anvendes direkte i den lediges jobsøgning. Der er altid behov for at udarbejde et CV, der er målrettet det konkrete job.

33 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt jobsøgningsværktøj? CV et skal indeholde en grundig beskrivelse af arbejdserfaring CV et skal indeholde relevante oplysninger -> stillingsbetegnelser skal være realistiske og konkrete CV ets personbeskrivelse skal være jobrelateret og jobrelevant handle om arbejdsmæssige kompetencer CV et skal indeholde oplysninger om den lediges jobønsker og motivation CV et skal indeholde flere jobønsker -> Specifikke jobbetegnelser, herunder specialbetegnelser (fx regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent, debitorbogholder, kreditorbogholder.)

34 8. Optimer CV et som markedsføringsværktøj

35 Hvad har jobcentre og a-kasser sagt om at optimere CV et som markedsføringsværktøj? Det skal sikres, at CV er er tilstrækkeligt udfyldt - at der ikke mangler vigtige oplysninger ift. at sælge den ledige bedst muligt Man skal sørge for løbende opdatering af CV erne eksempelvis kurser, certifikater, løntilskudsforløb, mv. Den personlige beskrivelse skal forbedres skal primært have fokus på faglige kompetencer og irrelevante oplysninger skal ud

36 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt markedsføringsværktøj? Alle punkter i CV et skal være udfyldt Den lediges jobønsker skal fremgå af CV et og gerne flere jobønsker Den lediges kvalifikationer skal fremgå af CV et -> Uddannelse, erhvervserfaring og jobfunktion Eventuelle ønsker til rammer for jobbet skal fremgå hvad er vigtigt? CV et skal løbende opdateres med kurser, certifikater, IT-kompetencer mv. CV et skal indeholde fyldestgørende kontaktoplysninger De ledige skal informeres om vigtigheden af CV et for jobcenterets udsøgning

37 9. Optimer CV et som udsøgningsværktøj

38 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om CV et som udsøgningsværktøj Der skal udarbejdes en guide til udfyldelse af CV et hvilke felter skal udfyldes og hvordan, for at jobcentret kan bruge det til effektiv udsøgning Der bør udarbejdes oversigter over vigtige søgeord på forskellige fagområder, der styrker grundlaget for udsøgning og formidling Allerede eksisterende CV er, der er uegnede til udsøgning, skal identificeres og forbedres/optimeres Det skal undersøges, hvad virksomhederne efterspørger i en udsøgnings- og rekrutteringssituationen. Hvad vægter de? hvad skal med i CV et?

39 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt udsøgningsværktøj? CV et skal indeholde: erfaringer, kvalifikationer, jobønsker, ønsker til rammer for job Cv et skal afspejle realkompetencer, -funktioner (Kompetence-CV) CV et skal løbende opdateres med kurser, certifikater, IT-kompetencer CV et skal indeholde de aktuelle begreber/ord ift. uddannelse/kurser, certifikater mv. CV et kan med fordel indeholde udtalelser fra tidligere arbejdsgiver Synliggørelse af motivation/personlige kompetencer ofte afgørende for arbejdsgiverne

40 10. Optimer CV et som dialogværktøj

41 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om CV et som dialogværktøj? CV et skal italesættes som den røde tråd i samtalerne med den ledige Cv et skal drøftes i alle samtaler dialog og rådgivning tager udgangspunkt i og relateres til CV et Der skal være fokus på, hvornår der er risiko for langtidsledighed eksempelvis: o o o o o Kvaliteten er for dårlig manglende oplysninger, relevans Der mangler energi i CV-arbejdet Jobområder/-ønsker med få jobåbninger Manglende kvalifikationer Læse/skrive problemer

42 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt dialogværktøj? CV et skal tegne et samlet billede af den lediges kvalifikationer, kompetencer, erfaringer, jobønsker m.v. CV et skal fra start indeholde en plan A, B og C for jobsøgning der skal skiftes fra plan A til B og videre til C efterhånden som ledighedslængden stiger CV et skal indeholde motiverede og realistiske bud på job og jobønsker Jobønsker i CV et skal altid knyttes til arbejdsmarkedsbalancen

43 Planlagte optimeringer af CV-banken

44 Planlagte optimeringer af CV-banken (I) På implementeringsdagen præsenterede STAR en række planlagte optimeringer af CV-banken, som indeholder følgende overordnede elementer: o Øget brug af strukturerede data o Motivations- og hjælpeværktøjer, der kan støtte den ledige i arbejdet med CV et og herved forbedre kvaliteten af udsøgning/match o Redesign af brugergrænsefladen for CV et med henblik på at sikre konsistens i brugergrænsefladen ift. de øvrige del af Jobnet, bl.a. Min side o Understøttelse af realkompetencevurdering så borgere, der er realkompetencevurderede, udsøges på lige fod med de der har taget uddannelsen o Integration til Jobnet for Jobkonsulenter og Jobnet for virksomheder o Integration til Jobcenter og A-kasse fagsystemer

45 Planlagte optimeringer af CV-banken (II) Desuden planlægger STAR en modernisering af søgemaskine og metode: o o o o o o o Fritekstsøgning der dækker hele CV et Indsnævringsmuligheder på baggrund af strukturerede data Mulighed for at gemme/hente en søgning i form af bestemte søgekriterier, der er udfyldt Mulighed for at gemme/hente en borgerliste Kvalificere geografisk søgning på tværs af kommuner Automatisk løbende optimering af rankering af søgeresultater Relatere kompetencer, ex. TIG-svejsning

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016

HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016 HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016 JOBFORMIDLING MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Fremgangen på arbejdsmarkedet giver nye potentialer

Læs mere

Optimering af CV på Jobnet. Behrooz Arvanaghi CPO, Digitalisering og Support brv@star.dk

Optimering af CV på Jobnet. Behrooz Arvanaghi CPO, Digitalisering og Support brv@star.dk Optimering af CV på Jobnet Behrooz Arvanaghi CPO, Digitalisering og Support brv@star.dk Optimering af CV på Jobnet Program: Generel om Jobnet Projekt; Optimering af CV Det gode CV, hvordan? Eksempler på

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

ET GODT CV SET FRA EN JOBCENTER-VINKEL. Morten Torp, Koordinator Nordsjællands Rekrutterings Service Tlf

ET GODT CV SET FRA EN JOBCENTER-VINKEL. Morten Torp, Koordinator Nordsjællands Rekrutterings Service Tlf ET GODT CV SET FRA EN JOBCENTER-VINKEL Morten Torp, Koordinator Nordsjællands Rekrutterings Service Tlf. 7232 3120 mtor@hillerod.dk www.nrs.support HISTORIEN BAG NRS OG HVAD VI ER SAT I VERDEN FOR http://www.tv2lorry.dk/nyheder/26-02-

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov Bilagstabeller 1. Bilag A: Kompetenceudviklings 1.1 sfordelte resultater Tabel 1.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Fortrolighed Det er ikke tilladt at benytte Virksomhedsoverblikket for andre end jobcentre/arbejdsmarkedskontorer

Fortrolighed Det er ikke tilladt at benytte Virksomhedsoverblikket for andre end jobcentre/arbejdsmarkedskontorer NOTAT 21. december 2017 Virksomhedsoverblikket VOA/dviz/kbe Introduktion Virksomhedsoverblikket er et værktøj, der hurtigt kan give et overblik over virksomheder, der er relevante for udvalgte stillingsbetegnelser.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Brugervejledning Jobsporet

Brugervejledning Jobsporet Brugervejledning Jobsporet Hvilke muligheder har du for jobsøgning på Jobsporet? Jobsøgning Hurtig jobsøgning som er til fri afbenyttelse for alle Jobagent og CV Du kan oprette en jobagent eller et CV.

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcentre og a-kasser i midt og nord Jylland SAMTALER DER VIRKER TEMADAG. d

Jobcentre og a-kasser i midt og nord Jylland SAMTALER DER VIRKER TEMADAG. d SAMTALER DER VIRKER Jobcentre og a-kasser i midt og nord Jylland TEMADAG d. 30.06.2016 Emner I dette oplæg giver vi: Rum til at drøfte hvordan vi øger samtalekapaciteten En kort tilbagemelding på hvad

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Det gode match Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Helle Thorsson Teamleder for virksomhedsindsatsen Oktober 2016 - et lidt bedre liv Lidt fakta om

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

10 anbefalinger til at nedbringe ledigheden for jobparate borgere med ikke-vestlig baggrund

10 anbefalinger til at nedbringe ledigheden for jobparate borgere med ikke-vestlig baggrund 2014 10 anbefalinger til at nedbringe ledigheden for jobparate borgere med ikke-vestlig baggrund 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG HOVEDPOINTER... 3 2. HOVEDRESULTATER FRA AFDÆKNINGEN... 5 3. ANBEFALINGER...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE Indledning Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Workshop om matchning

Workshop om matchning Workshop om matchning Sommer 2014 Program Velkomst og præsentation Matchning - udfordringer og løsninger. Oplæg og drøftelse Anvendelse af jobnet.dk samt kvalificering af CV og jobordrer. Oplæg, gruppearbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Hvad er formålet med en Joblog? Når du modtager dagpenge, skal du løbende dokumentere din jobsøgning. Det gør du ved at notere de job du søger

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET 1 PROGRAM Velkomst og program Opsamling på aktionslæring. Hvordan er det gået med deltagelse i hinandens samtaler, feedback

Læs mere

DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING

DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer den 1. maj 2014 et digitalt profilafklaringsværktøj til

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Status på beskæftigelsesreformen Netværksmøde den 26. april 2016 Viborg 26. april 2016 1 Indhold Sigtelinjer og implementeringsindikatorer Status på reformimplementering Langtidsledighedsprojekter Kompetenceudviklingsmidler

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice VEJ nr 9610 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09403 Senere

Læs mere