Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsfolk Giver Uddannelse"

Transkript

1 Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen kunne lide hende og hendes væsen. Hun er ikke stærk bogligt, har ikke de bedste papirer, men hun er kreativ, og hænderne er godt skruet på så hun skulle have en chance hos mig. Ellers har vi ikke haft nogen i lære man hører meget om problemer, bl.a. når de skal på skole i bestemte perioder, hvor der ellers er travlt. Dette er en mere fleksibel uddannelse. Men det væsentligste for beslutningen var, at jeg kunne lide hende, og nu må vi se, hvordan det går.

2 Produktionschef Jan Geertsen, Alfa Laval: Vi har i vores virksomhed lavet to EGU-forløb som begge har været succesfyldte. Det var to stille og lidt forsagte drenge, som begge nu er ansat på virksomheden og har funktioner på lageret. Når man møder dem på gangene i dag, er det tydeligt, at de strutter af selvtillid, og det varmer om hjertet, at man rent menneskeligt har været med til at hjælpe disse drenge på vej. Det er nok det mest tilfredsstillende ved disse EGU-forløb en god fornemmelse af, at man er med til at hjælpe nogle unge. En social forpligtelse. EGU-elever skal ikke erstatte anden arbejdskraft, men være et supplement, og så er resultatet ofte overvældende. Vores unge har vist sig helt klart at kunne gå til hånde. Vi har haft et godt samarbejde med vejlederen, som i starten kortlagde de unges styrker og svagheder, hvilket er med til, at man ikke begår unødige fejltrin. Vi har også peget på relevante kurser, som har indgået i EGU-planen. Derudover er en prøveperiode vigtig for at lære hinanden at kende, og så kræver det tid, engagement og velvilje fra de medarbejdere, der skal arbejde sammen med de unge. Er dette til stede, kan jeg kun anbefale EGU.

3 Vandrerhjemsbestyrer, Annette Kjeldsen: Vi gav en EGU-plads til en pige, vi havde i praktik fra produktionsskolen, og som vi var glade for. Hun var her i hele forløbet og er efterfølgende kommet videre i livet. Vi oplevede, at hun her fik mere mod på livet. Men man skal også overveje det grundigt, inden man siger ja, for det kan også være meget ressourcekrævende med en person, som kræver tryghed og gerne vil knytte sig til en. Og så skal man have tålmodighed, og det har jeg også. Det kræver meget. Men når vi gik ind i det, var det også for at lære noget selv, og de andre ansatte udviklede sig også gennem at skulle forholde sig til en EGU-elev. Men det lykkedes også takket være et godt samarbejde med produktionsskolen.

4 Smedemester Kjeld Østergaard, Østergaard Maskinfabrik: Jeg synes at unge, der måske har et lille handicap og ikke er så gode til det boglige, fortjener en ekstra chance. Hænderne kan sagtens være godt skruet på, og det har den EGUelev, jeg har taget, bevist. Den slags unge vil jeg gerne være med til at hjælpe frem. Han har også vist sig interesseret i faget, og selv om der har været lidt mødeproblemer, kan jeg se, at det bliver bedre og bedre, og han ved at der er nogle, der har brug for ham. Måske får han aldrig taget en lærlingeuddanelse, men han vil kunne udvikle sig til at blive en rigtig god medhjælper. Opstår der huller i arbejdsopgaverne, er EGU fleksibel, og netop nu er han ved at tage truckcertifikat, som han vil kunne bruge her efterfølgende. Vi har jævnlig kontakt med vejlederen fra produktionsskolen, hvor vi tager eventuelle småproblemer op det fungerer perfekt. Økonomisk er det ikke afskrækkende, og jeg håber, at der er flere, der går med på vognen blot de er motiveret, fortjener disse unge en ekstra chance.

5 Cykelsmed, Kaj Jensen: Det startede med, at knægten altid var her efter skole for at skrue og regere, men så opdagede vi, at han heller ikke gik i skole mere, det kunne ikke være meningen. Noget måtte gøres, og så kom denne mulighed med EGU, hvor han kan være her det meste af tiden og så få undervisning to af formiddagene i dansk og regning. I starten var han på klasse niveau, men nu er han da nået til klasse han kan skrive, så man kan læse det! så det går rigtigt fint. Nu skal han snart på et længere skoleforløb på teknisk skole med speciale i cykler. Jeg tror ikke, han kan gennemføre en lærlingeuddannelse jo, rent fagligt kan han men med alt det boglige går det ikke. Og så er det jo alle tiders mulighed med sådan en skræddersyet uddannelse til hans behov, for nu er han på vej ind i stedet for på vej ud, som man ellers ser mange i vores samfund er. Selvfølgelig kræver det god disciplin og hånd og hanke med den unge, så han fastholdes. Men EGU er ikke så firkantet som mange andre uddannelser, og jeg håber virkelig, at mange vil åbne op for de unge, som ellers ikke får en chance.

6 EGU Erhvervs Grund Uddannelse En skræddersyet arbejdspladsuddannelse Hvad er EGU? EGU (Erhvervsgrunduddannelse) er en to-årig kompetencegivende og lokalt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som har eksisteret siden En stor del af de hidtil igangsatte EGU-forløb er lykkedes og har resulteret i ansættelse eller påbegyndt anden uddannelse. EGU er en vekseluddannelse med stor vægt på praktik på virksomheder. Virksomhederne er med til at forme uddannelsen i en retning, der virker relevant for virksomhedens og den unges behov for kvalifikationer. Virksomheden betaler elevløn i praktikperioderne, som svarer til ordinær lærlingeløn. I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven. Hvem har ansvaret for EGU? Kommunen kan enten selv tilrettelægge og gennemføre EGU'en eller bede andre, fx produktionsskolen, om at varetage EGU'en. Vejledere herfra kan sammen med den unge og en virksomhed sammensætte en 2-årig fleksibel plan, hvori indgår skole (min. 20, max. 40 uger) og praktik. EGU forudsætter et solidt kendskab til den unge, så man inden opstart ved, at motivationen er til stede. Vejlederen har normalt et indgående kendskab til den unge. Vejlederne påtager sig opfølgning og papirarbejde. Din rolle som arbejdsgiver i EGU Du har hovedrollen i EGU. Hele fundamentet i EGU bygger på, at der kan etableres praktikpladser i virksomheder, hvor de unge føler sig velkomne, og de kan udvikle sig gennem udførelse af relevante arbejdsfunktioner. Er disse forudsætninger til stede, er der grundlag for et vellykket EGU-forløb. Vigtige elementer i en vellykket EGU 1. Det er vigtigt, at den unge og virksomheden passer sammen. Afklar de gensidige forventninger og start evt. med en uforpligtende afprøvningsperiode af nogle ugers varighed. Det er vigtigt at bruge og samarbejde med EGU-vejlederen i hele forløbet. 2. Udover klare aftaler er det vigtigt, at arbejdsgiveren er med i udformningen af planen. Giv ideer til skoletilbud, der kan understøtte en arbejdsfunktion og dermed blive en del af planen. 3. Det er vigtigt for de unge, at de har en person på virksomheden, de er særligt trygge ved og som kan hjæpe dem med at finde sig til rette.

7 DATARIET 2004 dtp: Linda Øster Jeanette Christensen

8 For hvem er EGU et godt tilbud? EGU skal primært hjælpe de unge, som ikke motiveres af bøger og klasselokaler. Via en EGU, som er et individuelt tilpasset forløb, gives unge en chance for at opnå kompetencer, de kan bruge, hvad enten det lykkes at få fast arbejde eller fortsætte uddannelse. På denne måde kan de unge opleve, at uddannelse er meningsfyldt, og EGU kan blive et nyt og mere solidt fundament for et bedre liv. Det er vigtigt, at den unge er mødestabil og klar til at yde sit bedste. Hvad kan du som arbejdsgiver opnå ved EGU? 1. At få løst nogle meningsfyldte arbejdsfunktioner og på sigt tilføre arbejdspladsen en værdifuld arbejdskraft. 2. Virksomheden viser sit sociale ansvar og bidrager til, at samfundet inddrager en gruppe unge, som ellers nemt vil ryge ud på et sidespor og føle sig tilsidesat. Hvad får vi alle ud af det, når du siger ja til EGU? De økonomiske vilkår i erhvervslivet kan være hårde. At sige ja til en EGUelev forudsætter personligt overskud. Men ved investering af lidt energi og tillid til den unge kan du udover reelt at få en god arbejdskraft opleve at du har bidraget til en god historie: At en ung i en krævende og kompliceret verden måske opnår anerkendelse for første gang og derigennem får tillid til omverdenen og fodfæste i sit liv. Og vi er som samfund alle afhængige af, at dette sker.

9 Eksempel på en EGU-plan: Et individuelt forløb for en mand på 18 år, der ønskede at arbejde inden for jern og metal. Eleven var 1 år og 4 måneder i EGU, hvorefter han fortsatte i en almindelig EUD og opnåede merit for sin EGU periode. Efter 5 måneder på produktionsskolen påbegyndte eleven et EGU-forløb. Uddannelsesaftalen lød på, at eleven skulle være i den samme praktikplads under hele forløbet. Der var planlagt et 2 årigt forløb. Beskrivelse af forløbet: 2 ugers ulønnet praktik på et smedeværksted på det private arbejdsmarked, stadig tilmeldt produktionsskolen. Herefter laves der aftale med smedeværkstedet om et 2- årigt EGU-forløb. EGU afbrudt efter 1 år og 4 måneder grundet påbegyndelse af erhvervsuddannelse i samme virksomhed. Der blev søgt om merit for EGU-forløbet, som resulterede i, at elevens læretid som klejnsmed blev nedsat med 1 år, således at dette forløb kun blev på 3 år. EGU-forløbets indhold: 7 måneders lønnet praktik på smedeværkstedet. 2 ugers fællesundervisning sammen med øvrige EGU'er i kommunens ungdomsskole. Tema: Kommunikation. 5 uger på smedelinien på teknisk skole. Specielt aftalt forløb tilknyttet 2. skoleperiode. 4 måneders lønnet praktik på smedeværkstedet. 1 uges fællesundervisning sammen med øvrige EGU'er i kommunen. Tema: EDB. 14 uger på smedelinien på teknisk skole. Specielt aftalt forløb som del af grundforløbet.

10 Værd at huske: 1. Kommunen er forpligtet til at tilbyde unge mellem 16 og 30 år en erhversgrunduddannelse (EGU), såfremt den unge ikke på nuværende tidspunkt af sit liv er i stand til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Kommunen kan bede produktionsskolen om at varetage EGU'en. 2. Kommunen skal godkende uddannlsesplanen før start på uddannelsen. 3. EGU-elever er ikke ordinære lærlinge og må ikke opfattes sådan. Det skal fremgå af praktikaftalen at virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale med EUD-lærling i stedet for. 4. EGU er en uddannelse og ikke et beskæftigelsestilbud. Der skal udarbejdes en fleksibel uddannelsesplan sammen med den unge, virksomheden og vejlederen. Arbejdspladsen kan have stor indflydelse på denne. 5. I forbindelse med indgåelse af praktikaftale er de første 3 måneder prøvetid, hvis praktikaftalen omfatter 6 måneder eller mere. Ved kortere praktikophold kan prøvetiden være efter aftale. I prøveperioden kan begge parter opsige aftalen uden nærmere grund. 6. Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren et bevis med angivelse af mål, arbejdsområder og funktioner. 7. EGU-elever er ikke berettiget til ferie med løn, men der skal ydes en feriegodtgørelse på 12,5% af praktiklønnen. 8. EGU-elever er omfattet af arbejdsmiljølov og arbejdsskadesforsikringslov. EGU-eleven er i ansættelsesforholdet at betragte som lærling/elev. 9. Som udgangspunkt er ansættelsesforholdet 37 timer, men kombinerede ordninger og ordninger ordninger med skoleophold kan forekomme. Yderligere information: Undervisningsministeriet, Under erhvervsuddannelser og EGU PRODUKTIONSSKOLE F O R E N I N G E N Udgivet af Produktionsskoleforeningen 2. reviderede udgave, feb Produktionsskoleforeningen Under EGU-ikonet Kontakt den lokale kommune, produktionsskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter.

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 6 2010 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Luise Falhof Line Rodam Holme

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udarbejdet af: Discus A/S Design og layout: Wanek & Myrner September 2014 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere