Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde (994) Godkendt Referat PU møde Ligningsændring Tinglev budget 2014 Godkendt. Tinglevs ligningsbeløb forhøjes til kr Ændringen er godkendt af Aabenraa kommune. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Aabenraa: Ansøgning om dispositioner vedr. opsparinger Sag: Aabenraa: Ansøgning om dispositioner vedr. opsparinger (992) - Aabenraa Sogn Der ansøges hermed om godkendelse af følgende dispositioner vedr. Aabenraa Sogns opsparinger: 1) Som det fremgår af bemærkningerne til regnskabet for 2012 (side 4) ønskes et overskud på anlægsprojekter i 2012 på i alt kr. overført til opsparingen til udvidelse af Høje Kolstrup Kirke. 2) Ligningsmidler ( kr.), som i 2013 er bevilget til nyt pulpitur i Sct. Jørgens Kirke ønskes overført til opsparingen vedr. orgel og pulpitur i Sct. Jørgens Kirke. Dette er indarbejdet i budgettet for Beslutning 1) Godkendt. 2) I lyset af de bevilgede fondsmidler til orgel kan menighedsrådet overføre pengene og bruge dem i tilfælde af, at det bliver nødvendigt. Såfremt det ikke bliver nødvendigt, skal der konfereres med provstiudvalget. 3) Godkendt. 4) Midlerne skal øremærkes til udvidelse af Høje Kolstrup kirke i tilfælde af, at det bliver nødvendigt. Såfremt det ikke bliver nødvendigt, skal der konfereres med provstiudvalget. 3) Provstiet har tidligere godkendt, at en opsparing vedr. våbenhus i Sct. Nicolai blev overført til opsparingen vedr. orgel og pulpitur i Sct. Jørgens Kirke. Pga. rentetilskrivning ultimo 2012 henstod der med udgangen af 2012 stadig et beløb på 925,79 kr. på opsparingen vedr. våbenhus i Sct. Nicolai. Restbeløbet på denne opsparing ønskes ligeledes overført til opsparingen vedr. orgel og pulpitur i Sct. Jørgens Kirke. 4) Der er gennem flere år hvert år videreført midler fra ikke udførte anlægsprojekter i Høje Kolstrup på i alt kr. Midlerne vedr. hhv. ventilation og vinduer Høje Kolstrup kr. og tilbygning Høje Kolstrup kr.. Projekterne fremgår af oversigten over anlægsaktiviteter i regnskabet for De overførte anlægsmidler ønskes overført til en opsparing som reserve til uforudsete anlægsudgifter, jf. oversigten over likvide midler af egenkapital (II) s. 8 i budget Aabenraa: Ansøgning om dispositioner vedr. opsparinger 5 Udbetaling af ekstratimer til provstisekretær Der udbetales 40 ekstratimer. Resten afspadseres. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 6 Revisionprotokol regnskab 2012 PUK kassen Sag: Regnskab Revision (989) Beslutning Godkendt PUK Revisionsprotokol 2012 Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 7 Revisionsprotokoller for kirkekassernes regnskab 2012 Sag: Regnskab Revision (989) Beslutning Revisionsprotokoller gennemgået. Regnskab Oversigt: bemærkninger i revisionsprotokollaterne Bjolderup Uge Revisionsprotokol 2012 Bov Revisionsprotokol 2012 Burkal Revisionsprotokol 2012 Bylderup Revisionsprotokol 2012 Egvad Revisionsprotokol 2012 Ensted Revisionsprotokol 2012 Felsted Revisionsprotokol 2012 Genner Revisionsprotokol 2012 Hellevad Revisionsprotokol 2012 Hjordkær Revisionsprotokol 2012 Holbøl Revisionsprotokol 2012 Kliplev Revisionsprotokol 2012 Løjt Revisionsprotokol 2012 Ravsted Revisionsprotokol 2012 Tinglev Revisionsprotokol 2012 Varnæs Revisionsprotokol 2012 Øster Løgum Revisionsprotokol 2012 Aabenraa Revisionsprotokol 2012 Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Beslutning Rise Revisionsprotokol PUK kvartalsrapport første halvår 2013 Godkendt 9 Løjt anmodning om køb af hus til nedrivning Sag: Løjt anmodning om køb af hus til nedrivning (995) - Løjt Sogn Provstiudvalget afventer kgl bygningsinspektør Niels Viums udtalele. Punktet medtages på næste provstiudvalgsmøde. d. 29. oktober Løjt anmodning om køb af hus til nedrivning Løjt menighedsråd har fået tilbud om at købe en ejendom, der ligger op ad kirkediget. Huset har slået revner og er til salg for kr Menighedsrådet anmoder om tilladelse til at købe huset med henblik på nedrivning. Anslået pris for nedrivning og etablering af grønt område ca. kr inkl. moms. Der anmodes om lån eller om midler fra provstiets reservefond på ca. kr Løjt kirkes omgivelser - evt. køb af nabohus Løjt Storegade 1. Sendt til konsulentudtalelse Referat, Side: 5

6 10 Burkal kirke. Takstregulativ. Godkendt Sag: Burkal kirke Takstregulativ 2013 (957) - Burkal Sogn Burkal kirke. Takstregulativ. Godkendt 11 Bylderup kirke - problemer med murværket. Rapport fra kalkningstjenesten Sag: Bylderup Kirke. Facader og vægge. Rapport 2005 (917) - Bylderup Sogn Bylderup kirke - problemer med murværket. Rapport fra kalkningstjenesten 12 Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentudt. og STØ godkendelse Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentudt. og STØ godkendelse Genner kirke indvendig restaurering. Entreprenørliste 13 Kliplev præstegård som sognegård. anmodning om at komme med i konsulentrunden forår 2014 Sag: Kliplev præstegård - køb af naboejendom og ombygning af denne (892) - Kliplev Sogn Kliplev præstegård som sognegård. anmodning om at komme med i konsulentrunden forår 2014 Kliplev præstegård som sognegård. præstegårdskonsulenten kan vejlede Referat, Side: 6

7 14 Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegård. Kulturarvstyrelsens forskrifter for istandsættelse Sag: Kliplev præstegård - Sognegård / trappe (891) - Kliplev Sogn Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegård. Kulturarvstyrelsens forskrifter for istandsættelse 15 Løjt kirke - træer ved kirken og kirkegården - sti - trappe. Konsulentfaktura Sag: Løjt kirke - træer ved kirken og kirkegården - sti - trappe. Konsulentfaktura (987) - Løjt Sogn Løjt kirke - træer ved kirken og kirkegården - sti - trappe. Konsulentfaktura 16 Løjt præstegård: dispensation fra tjenesteboligpligt, Løjt Pastorat. Sag: Løjt. Tjenesteboligcirkulærets 4, stk. 7, dispensation fra tjenesteboligpligt, Løjt Pastorat. (991) - Løjt Sogn Løjt præstegård: dispensation fra tjenesteboligpligt, Løjt Pastorat. 17 Rise kirke løse skiferplader på kirkens tårn. Medtages på konsulentrunde i foråret Sag: Rise kirke løse skiferplader på kirkens tårn. Medtages på konsulentrunde i foråret (988) - Rise Sogn Rise kirke løse skiferplader på kirkens tårn. Medtages på konsulentrunde i foråret Referat, Side: 7

8 18 Rise kirke - omlægning af forplads ved sognegård. PU godkendelse Sag: Rise: Sognegård ombygning og omlægning af forplads (905) - Rise Sogn Rise kirke - omlægning af forplads ved sognegård. PU godkendelse Rise kirke - ombygning af eksisterende sognegård. Lånebevilling Rise kirke - omomlægning af forplads ved sognegård. PU godkendelse til HS 19 Aabenraa, Høje Kolstrup kirke - udvidelse med våbenhus m.m.lånebevilling Sag: Høje Kolstrup kirke udvidelse. Godkendelse af lån over 15 år (986) - Aabenraa Sogn Aabenraa, Høje Kolstrup kirke - udvidelse med våbenhus m.m.lånebevilling Aabenraa Høje Kolstrup kirke: Anmodning om lån til udbygning. Til HS 20 Aabenraa Præstebolig Fladholm. Ny vurdering Sag: Aabenraa Præstebolig Fladholm. Ny vurdering (990) - Aabenraa Sogn Aabenraa Præstebolig Fladholm. Ny vurdering 21 Aabenraa præstestilling opslag Sag: Aabenraa: 50% lokalfinansieret præst i Aabenraa Sogn (977) - Aabenraa Sogn Aabenraa præstestilling opslag Referat, Side: 8

9 22 Aabenraa Ophævelse af tjenesteboligpligt samt tilknytning af tjenestebolig til OA stilling Sag: Aabenraa: 50% lokalfinansieret præst i Aabenraa Sogn (977) - Aabenraa Sogn Aabenraa Ophævelse af tjenesteboligpligt samt tilknytning af tjenestebolig til OA stilling 23 Aabenraa Sogns menighedsråd vedr valg af kasserer. Afslag fra KM Sag: Aabenraa sogn: Ansøgning vedr. kasserer (821) - Aabenraa Sogn Aabenraa Sogns menighedsråd vedr valg af kasserer. Afslag fra KM 24 Provstiets personalekonsulent. Aftale om forlængelse af ansættelsesforhold. Godkendt Sag: Provstikonsulent. Høring vedr. fortsat ansættelse (954) JC Aftale om forlængelse af ansættelsesforhold. Godkendt Referat, Side: 9

10 25 Budget 2014 Sag: BUDGET 2014 (896) Endelig ligning Meddelelse til alle menighedsråd Aabenraa provsti: meddelelse om ligningsbeløb 2014 Aabenraa provsti: Stiftsbidrag 2014 Endelig fastsættelse Pressemeddelelse: De kirkelige budgetter år 2014 i Aabenraa provsti færdigbehandlet Svar fra kommune: meddelelse om ligningsbeløb 2014 Godkendt af Aabenraa kommune: Ændring til Aabenraa provstis meddelelse om ligningsbeløb Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2013 (841) Lokalplan tillæg 36 - Lyreskovskolen, Bov Lokalplan: Centerområde ved Tøndervej og Langebro Lokalplan: Lyreskovskolen Lokalplan: Område mellem Gammelhavn og Mølleåen Lokalplan: Område ved Mølleåen Lokalplan: Tillæg nr. 36 Lyreskovskolen Lokalplan: Tillæg nr. 39 Sydhavn Referat, Side: 10

11 siders kirkehistorie om Sønderjylland online Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) 3100 siders kirkehistorie om Sønderjylland online 28 Notat fra stiftsrådet om vedligeholdelsesaftaler og fredningstid Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Notat fra stiftsrådet om vedligeholdelsesaftaler og fredningstid 29 Oplysninger om aktivitetsstatistik for folkekirken siden 1986 Sag: Kirkeministeriet, orienteringer (836) Oplysninger om aktivitetsstatistik for folkekirken siden Orientering om lovpligtige postkasser Sag: Kirkeministeriet, orienteringer (836) Orientering om lovpligtige postkasser 31 Provstiets udviklingspulje. Orientering sendt til alle mr i provstiet Sag: BUDGET 2014 (896) Provstiets udviklingspulje. Orientering sendt til alle mr i provstiet 32 Stiftsrådsmøde dagsorden den Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Stiftsrådsmøde dagsorden den Referat, Side: 11

12 33 Valg til provstiudvalg 2013 Sag: Valg til provstiudvalg efterår 2013 (953) PUvalg 2013 Kandidatlister Valg til PU og stiftsråd: Meddelelse til valgte 34 Eventuelt Intet 35 Kommende provstiudvalgsmøder Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 17,00. Afsluttende møde for dette provstiudvalg. Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19,00: konstituerende møde for nyt provstiudvalg. Tirsdag d. 5. november 2013 kl. 17,00: Provstiudvalgsmøde. Biskoppen medvirker fra kl. 19,00 Referat, Side: 12

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere