Destinationsdannelse Sønderjylland. ID360-analyse Resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destinationsdannelse Sønderjylland. ID360-analyse Resultater"

Transkript

1 Destinationsdannelse Sønderjylland ID360-analyse Resultater

2 INDHOLD 1. Baggrund 2. Markedskommunikation 3. Indhold 4. Kvalitet 5. Indtægter 6. Infrastruktur 7. Innovation 8. Viden 9. Kompetenceudvikling 10. Interessenter 11. Identitet

3 1. BAGGRUND

4 Metode På baggrund af lister fra turistbureauerne er der udsendt elektroniske spørgeskemaer med personlige links og kodeord til 211 personer. Respondenterne blev bedt om at vurdere 50 spørgsmål på en 1 10 og om at skrive kommentarer til de 50 spørgsmål. Der er ikke redigeret i respondenternes kommentarer til de enkelte spørgsmål Spørgeskemaer indsamlet i perioden 8. februar 2013 til 14. april 2013.

5 Respondentfordeling

6 2. MARKEDS- KOMMUNIKATION

7 Markedskommunikation Samlet gennemsnitlig score 2013: 21

8 1. Budskaber i markedet Budskaber er de ting, destinationen fortæller om sig selv. I hvor høj grad sender destinationen klare Sønderjyske budskaber til markedet?

9 1. Budskaber i markedet kommentarer 1. Kunne bestemt være bedre mht. mad, overnatning. 2. Jeg mangler en præcisering af begrebet markedet. Der er stor forskel på om det f.eks. er dansk eller tysk. Nogle er meget klare eks.: 1864, Dybbøl, Sort sol, etc. Andre er mere almindelige, eks. natur 3. Jeg synes, at destinationens budskab er gået tabt ved den nye regionsopdeling, som er for stor at overskue for turister.siden den turistguiden er udgået, kender jeg ikke noget andet budskab. 4. "Sønderjylland" sløres i nogen grad af Syddanmark og Sydøstjylland, som der jo ikke er mere image i en i et typehus sammenlignet med SØnderborg Slot 5. har telefonisk spurgt mig frem ved jer ellers,var min foresttilling det var en fælles markedsføring samarbejde ved stadigvæk ikke helt precist hvad det går udpå 6. Det kunne nok være bedre. 7. Nu er destinationen først lige startet efter min viden, derfor har arbejdet især lagt i de 4 turistkontorer og ikke samlet for hele området. 8. sdr. jylland er den landsdel i DK som har et helt særligt nyere historisk budskab - stemte sig ud af tyskland i og undgik lige før og under DK besættelse i at blive annekteret påny under det daværende nazistiske regime. Desuden markante førreformations begivenheder ca 10 år før reformationen i DK i Også en række markante forhistoriske mindesmærker for kampe/udviklinger mellem Norden og de germanske riger syd for os. 9. Jeg tror, at mange spørgsmål vil blive vurderet højere senere alene af den grund, at mit fokus vil blive rettet på området som destination 10. jeg mener ikke vi udsender deciderede sønderjyske budskaber, men er derimod mere allround 11. Jeg har ikke før haft kendskab til jer 12. Ikke i fælleskab 13. Jeg kan ikke se der er sendt nogle budskaber endnu, men det det er vel det øvelsen går ud poå. 14. Meget svært at svare på - hvilken parameter er det vurderet ud fra?- Da vi er udbyder og ikke målgruppe er det kun en vag fornemmelse af, hvor meget vores gæster er informeret inden de kommer

10 2. Målgrupper Målgrupper er de grupper af gæster (lokale), destinationen kommunikerer med I hvor høj grad har destinationen klart definerede målgrupper?

11 2. Målgrupper kommentarer 1. Det er svært at vurdere, om det er familier der er hovedemne eller midalderne ægtepar. vi spænder vidt her i Sønderjylland og der er mange udbud til begge grupper, men husk dem alle og definer endelig med direkte makedsføring til de enkelte målgrupper. 2. Ved ikke 3. Det ved jeg ikke, for jeg kender ikke målgrupperne. 4. ved ikke 5. ved ikke 6. Der er ingen lokale der kender turistforeningens hjemmeside. 7. Det er vist OK. 8. Igen hvert kontor har forsøgt at ramme de målgrupper ud fra hvad de har kunne tilbyde eller arrangeret. Der har derfor ikke været koordineret og der har sikkert været gengangere af samme arrangementer og derved samme målgruppe. Min opfattelse er at de lokale kontorer har været gode lokalt at ramme målgrupperne. 9. Forskellige dele af Sdrj. vil kunne sætte højere fokus på særlige målgrupper afh. af detinationernes indhold og substands. 10. men der arbejdes på en klarhed på dette felt 11. Samme 12. Der kommunikeres ikke 13. Jeg ved kun at man f.eks indenfor Visit Danmark arbejder med klart definerede målgrupper, går ud fra at man også benytter lignende redskaber her

12 3. Løfter i markedskommunikation Et løfte er det, destinationen lover gæsterne, i forhold til hvad de måtte få ud af at besøge destinationen I hvor høj grad giver destinationen særligt Sønderjyske løfter i markedskommunikationen med gæsterne?

13 3. Løfter i markedskommunikation kommentarer 1. Ved ikke 2. Det er nok et sted, der kunne forbedres. 3. Sønderjylland er et historisk stærkt område hvor de løfter naturligt afspejler i de tilbud der kan tilbydes. Kunne dog godt tænke mig at strand og natur fik mere synlighed i disse løfter og tilbud 4. Vanskeligt for mig at vurdere... Jeg tror nogle destiantioner (dybbøl, Sønderborg slot f.eks) og efterhånden også naturparken Vadehavet har ret godt fat heri - men flere skal nok dygtiggøre sig på det felt. Men de skal nok have professionel hjælp 5. Løfter - især inden for hotelbranchen. 6.! 7. det kommer vel! 8. Ikke i særlig høj grad er min fornemmelse -

14 4. Effektmåling Effektmåling er måling af markedskommunikationens effekt over for de valgte målgrupper I hvor høj grad måler destinationen systematisk effekten af markedskommunikationen?

15 4. Effektmåling - kommentarer 1. som erhvervsdrivende mangler jeg bestemt resultat af nævnte måling! 2. ved ikke 3. Det ved vist kun de pågældende aktører selv. 4. Det ved jeg jo intet om! 5. ved ikke 6. kender ikke nol til at kunne vudere det endnu 7. Jeg ved det ikke, men håber at de gør det. 8. Har ikke kendskab til nogen måling af effekten 9. Jeg tror at der på dette område virkelig skal ske forbedringer - for at man kan få læring om hvor man står- hvor man skal hen og hvordan man kommer den rette vej - altså udvikling af markedskommunikationen Ved ikke??????? 11. Nej Jeg er ikke vidende om det - har aldrig hørt at de måler 13. ingen mulighed for at vurdere 14. Det har jeg ingen forudsætning for at vurdere - men jeg tror at Visit Danmark har gang i noget i den retning :-) 15. Meget i tvivl!

16 5. Brand Et brand giver identitet og markerer et tilhørsforhold til nogle bestemte værdier I hvor høj grad har destinationen et stærkt brand?

17 5. Brand - kommentarer 1. Vi har alt - fra historie til moderne teknologi - og glem ikke naturen. 2. Jeg tror ikke Sønderjylland som destination er et stærkt brand. Men der er dele som har en værdi som brand, eks: grænsen, sort sol mm 3. Sønderjylland vil nemt kunne få en stærkt brand, både nord og syd for grænsen, men der skal være meget fokus på hvilke segmenter det skal henvende sig til, så det står så stærkt som muligt når det skal kommunikeres ud til mulige gæster/ turister. Vi har en lang og spændende historie, som vi kan se tiltrækker mange 45+ uden børn. 4. "Sønderjylland" er en historisk enhed med en stærk identitet, men er nok under pres eller glemsel. Nye årgange har evt. aldrig hørt om Sønderjylland, og politisk administrative tiltag (kommunalreform f.eks.) ser nogen værdi i at lade tradition indgå i rationel planlægning. 5. Jeg synes der mangler intern markedsføring af Søndrejylland, Der mangler en parallel til Marguerite ruten 6. Temmelig godt, men det kunne blive langt bedre. 7. Er først lige startet. 8. Nogle - ret få større destinationer har et stærkt brand - men mange flere skal udvikle brand og arbejde med dem. Jeg tror ikke man tror, at man har råd til sådanne eller i det heletaget er sig tilstrækkelig bevidst Alt for lidt. Destinationen har meget at byde på, men jeg opdager det næppe. Fejlen kan ligge hos mig selv. 10. er under kraftig udvikling 11. Det er desværre stærk vigende - Sønderjylland er ikke et ord der ofte bruges mere - nu hedder det Sydjylland. Ærgeligt - overfor den danske befolkning er det vigtigt at bibeholde sit brand. For resten af Europa er det ikke et kendt brand. 12. Vi har ikke noget fælles brand 13. Vi oplever at vores gæster generelt er positive, der er både noget med fødevarer, kultur og historie - og en forventning om at vi er "hyggelige"

18 3. INDHOLD

19 Indhold Samlet gennemsnitlig score 2013: 28

20 1. Æstetiske oplevelser Oplevelser, der er kendetegnet ved, at gæsten fortrinsvist er passiv i sine oplevelser af f.eks. natur eller bygninger (gæsten står stille og nyder synet af en udsigt eller et smukt hus) I hvor høj grad har destinationen et tilfredsstillende udbud af æstetiske oplevelser?

21 1. Æstetiske oplevelser - kommentarer 1. Der er noget for alle at komme efter i de sønderjyske kommuner. Oplevelser, historie, natur mv. 2. Vi har mange kulturelle tilbud og smukke naturoplevelser i Sønderylland. 3. Natur, kultur og historie i høj grad. Man skal bare gøre gæsterne opmærksom på det, vis dem "vej". 4. De offentlige trafikmulighedder er begrænset f.eks fra Tønder til Højer (slusen) eller Rømø (Lakolk/stranden) 5. Lidt uklart hvad der menes med "æstetiske oplevelser". I min optik hører oplevelser i naturen til de mest æstetiske oplevelser man kan få som både lokal og turist i området. Men æstetiske oplevelser kan vel også gå på velholdte byer/bygninger og kunstudstillinger m.m., eller hvad? 6. Sønderjylland har mange historiske bygninger og især natur. 7. Mange steder fint - men jeg tror der venter et stort udviklingspotentiel omkr. Guidning, fortællinger eventarrangement og i scenesættelse af selvoplevelser og events Der er ufattelig mange muligheder for æstetiske oplevelser. Det er bare at bruge dem. 9. Ingen bemærkninger 10. Destinationen har ingen fælles udbud 11. Naturoplevelser og stedvise bygninger. Men der mangler sammenhæng. 12. Hvis man med æstetik mener finkultur, så er det nok ikke vores stærkeste side, vi kan nok ikke lyve os fra at vi er et meget ruralt område - men det kan vel også have sin egen æstetik - når man ser bort fra gylle-lugten

22 2. Underholdningsoplevelser Oplevelser, der er kendetegnet ved, at gæsten fortrinsvist er passiv i sine oplevelser af f.eks. en koncert, et teaterstykke, en film, et museumsbesøg eller lignende I hvor høj grad har destinationen et tilfredsstillende udbud af underholdningsoplevelser?

23 2. Underholdningsoplevelser - kommentarer 1. Udbuddet af f.eks. koncerter og teaterstykker er mange, men de spiller selvsagt ikke i så lange perioder som i storbyerne med faste teatre og operaer. De lokale kan nyde godt af at være i byen netop den dag, hvor de kan se Tosca. Turisterne kan ikke have samme nytte af de mange, men lejlighedsvise, udbud. 2. I mindre grad da udbud og efterspørgsel er for småt, bl.a. pga. få indbyggere. København har en større udbud som Ballum. 3. Hvis der var en opslagsside hvor den kommende tids oplevelser var at se, ville det være fint - især hvis kunne begrænse oplevelserne. Nogle gæster er kommet med offentlig transport, nogle forstår ikke dansk, nogle har måske ikke interesse i teater. 4. Også begrebet "underholdning" er stærkt individuelt. Men i alle kommunerne findes der udbud af biografer og teaterforeninger, som kommer i stor kontakt med borgerne. Men uden fremtidig offentlige tilskud til disse udbydere af underholdning, vil det frivillige arbejde bagved formentlig ophøre. 5. Der findes samlet set i sønderjylland mange muligheder for koncerter, museum m.m. Det er dog ærgeligt at feks. Sommerland SYD har måtte lukke, netop dette tilbud er ikke eksisterende andre steder i det sønderjydske og er et tab for området. Det er vigtig at der hvor der kun findes 1 aktør på området at disse fastholdes og at andre gerne må komme til. 6. Lidt i retning af svaret under 1. men en god koncert osv er sig selv en god underholdningsoplevelse. eks. på Veterantoget vil vi have togguider, der kan underholde/fortælle tog og banehistorier - der rækker år tilbage Flotte koncerter. 8. Der er mange muligheder i kvantitet men der mangler noget der virkelig rykker og som tegner landsdelen. Danfoss Universe har potentialet men ligger ikke så centralt! 9. Vi forsøger i højere grad end tidligere at skabe oplevelser for folk i og omkring Haderslev. Det er noget folk skal "opdage" at vi gør, men vi synes vi er kommet godt i gang med dette projekt og føler at folk begynder at indse, at HIC skaber en række spændende og nye tiltag for Haderslev og Syddanmark. 10. lukning af sommerland Syd et stort minus Det afhænger igen af øjnene der ser, men det er nok ikke den faktor man skal fremhæve mest når man skal brande os

24 3. Actionoplevelser Oplevelser, der er kendetegnet ved, at gæsten fortrinsvist er aktiv i sine oplevelser af f.eks. samvær med familien og fysisk udfoldelse (fodbold, løb etc.) I hvor høj grad har destinationen et tilfredsstillende udbud af actionoplevelser?

25 3. Actionoplevelser - kommentarer 1. Ved ikke, men sejle kan man. 2. Dito 3. Jeg synes ikke vores destination behøver de store actionsoplevelser, der er så mange muligheder i naturen. 4. Hvis der med "actionsoplevelser" menes f.eks. paint ball baner m.m., så er der et begrænset udbud. Men det giver også personlig "action" at gå eller løbe lange ture i naturen, og her er der rigtig mange borgere der er aktive. 5. Jeg tror at mulighederne er i det sønderjydske, de er blot ikke særlige synlige og som nævnt oven over er det vigtig at fastholde denne type tilbud. 6. Er stærkt forbederet i de sidste 5-10 år i forbindelse med sundhedsarrangementer(løb, marcher sport cykling naturture osv) 7. Der er potentiale nok, men det er ikke organiseret, så det er let at gå til for en turist. Det er vel derfor Lanzerote er så populært!! 8. Vores faciliteter indbyder ikke til disse muligheder i øjeblikket, men det er blandt andet noget som visionsplanen ligger op til. 9. mange muligheder for at udnytte eksisterende: vandski - faldskærmsudspring - speedwaybaner - Padborg Park 10. Det kunne helt sikkert være meget bedre - især set i lyset af at vi har så meget plads og natur vi kan boltre os på - herinde midt i sønderjylland sker der næsten ingenting (andet end paitball og gocart)

26 4. Læringsoplevelser Oplevelser, der er kendetegnet ved, at gæsten fortrinsvist er aktiv i sine oplevelser af f.eks. guidede ture eller interaktive mobile tjenester I hvor høj grad har destinationen et tilfredsstillende udbud af læringsoplevelser?

27 4. Læringsoplevelser - kommentarer 1. Det ved jeg ikke rigtig noget om. 2. Der findes en del og kommer mere til, men ikke alt er nemt at opdage, og det er ikke alt, som turisten finder spændende. Mange læringsoplevelser har en lidt omstændelig indgangstærskel (bookning af guidet tur eller aktivitet)og kan ikke uden videre bruges til masseturisme. Man kan heller ikke "bare lige" starte nogle læringsoplevelser, hvis de ikke skal falde på at være indholdstynde eller fake. Men der kunne laves flere. 3. guidede ture skal helst være gratis eller må ikke koster mere end 50,-kr pr.person 4. Dito 5. Det er et område, der kræver temmelig store investeringer for at komme på landkortet. Men f.eks. Danfoss Universe og Oldtidsparken i Hjemsted er rigigt gode og meget kendte som læringsoplevelser. 6. Jeg har ikke kendskab særligt mange men nogle i nærområdet har jeg dog, men ikke for hele sønderjylland 7. Er også begyndt at rykke i de sidste 5-10 år. Kan gives mere - skal systematiseres og udvikles mange steder. 8. Mobile tjenester 9. Det er ikke udviklet nok. Potentialet er der, men det kræver, at destinationen kommer med økonomien til at udvikle flere muligheder. 10. det er primært foreninger der står for dette og sammen med haderslev idrætsakademi er der da en del læringstilbud, men det er ikke noget som HIC selv står for. 11. Bør have qr kode hvor alle seværdige var på så man kunne bruge sin iphone. 12. Det er kun på grund af 1864 Historie Center, Frøslev Lejren samt Danfoss Univers - ellers har vi ikke rigtig fat i noget. 13. Det ved jeg ikke... Historisk kan man lære en masse Jeg har ikke indtryk af at det er igang ok omkring historien og naturen - ikke ret meget - os bekendt - omkring kulturen (landboliv f.eks.)

28 5. Autentiske oplevelser Oplevelser, der er kendetegnet ved, at gæsten føler, at de er ægte. Der er fokus på facts, på steds- og tidsfæstelse, på det ægte, og på historiske forhold I hvor høj grad har destinationen et tilfredsstillende udbud af autentiske oplevelser?

29 5. Autentiske oplevelser - kommentarer 1. Vi mangler her ved Gråsten en båd der kan sejle rundt med de tyske turister, indbydende strande, og søer hvor man kan fiske - de fleste Tyskere kommer til sønderjylland primært for at opleve vandet... det er ærgeligt at man ikke bruger de resourcer vi har til at tiltrække endnu flere turister i højsæsonen (1/6-30/8) 2. Dito 3. Også her kommer naturoplevelser ind som det store hit. F.eks. Sort Sol i marsken, sælsafari og østerssafari i Vadehavet står for mange som indbegrebet af autentiske oplevelser. 4. Har kun kendskab til dybbel banke hvor ægthed og historiske forhold er vist frem. 5. Der er nogle fyrtårne der er ved at være langt. Dybbøl, Sønderborg, Haderslev Domkirke, vadehavet(nationalpark) Tørning Mølle Chr. dal vandkraftanlæg, Haderslev Dam Skamlingsbanken. 6. Jeg ved faktisk ikke helt hvad der menes, hvis det er noget andet end museum eller infohuse. 7. Middel - kan klart udvikles mere, ligesom alt det andet. 8. Sønderjylland er et område med utrolig mange spændende og ægte historiske oplevelser 9. Lige præcis det historiske har vi godt fat i. 10. vi er selv en repræsentant for denne kategori - ok niveau

30 4. KVALITET

31 Kvalitet Samlet gennemsnitlig score 2013: 32

32 1. Kvalitet af overnatning En vurdering af den gennemsnitlige kvalitet af det samlede overnatningstilbud i destinationen I hvor høj grad har overnatningsfaciliteterne i destinationen generelt høj kvalitet?

33 1. Kvalitet af overnatning - kommentarer 1. Vi ved at der er mangler på steder, til rimelig penge, men en god seng og høj renlighed 2. Der er noget for enhver smag og pengepung. 3. Ved ikke. Bed and breakfast skal man nok ikke tage for mere end de er, og det vil somme tider sige interimistisk iværksætteri. Kroer og hoteller er meget forskellige. Umiddelbart kan det ikke være helt nemt for den fremmede at finde et overnatningssted, man vil anbefale videre til sine bekendte som et 'must', men der er dog flere. 4. Vi har ikke "råd" til dårlig kvalitet. 5. Mange gode overnatningsmuligheder fra campingpladser (ofte med hytteudlejning), vandrerhjem og hoteller fra de små ydmyge til de store med 5 stjerner. Desuden en hel del private indkvarteringsmuligheder. 6. Mener det er muligt at finde overnatning med høj kvalitet både på Hotel og campingsiden. BB har jeg ikke det store kendskab til. Danske campingpladser har en forholdsrig høj kvalitet og Hotellerne fra bestemte kæder har sikkert høj kvalitet. 7. Jeg tror det variere en del - men gennemgående høj på campingpladser, Hoteller og i sommerhuse. 8. Mener, at de er af rimelig høj kvalitet, men overnatter jo aldrig som gæst i området. 9. Sønderjylland har mange små kroer og hoteller. De er ikke altid "uo to date". 10. Der er kun få steder, som kan betegnes høj kvalitet 11. Har ikke viden til at kunne lave en saglig vurdering af dette. 12. ikke alle hoteller og overnatningsmuligheder har ok standard. 13. Der er ok hoteller og campingpladser. hoteller især på østkysten... På vestkysten er der kun få steder der emmer af kvalitet. 14. Det må være kunderne der skal vurdere det - vores kunder er meget tilfredse, tror niveauet generelt er ok

34 2. Kvalitet af bespisning En vurdering af den gennemsnitlige kvalitet af det samlede bespisningstilbud i destinationen I hvor høj grad er bespisningsfaciliteterne i destinationen generelt af høj kvalitet?

35 2. Kvalitet af bespisning - kommentarer 1. Sønderjylland er kendt for at have fostret mange af de danske stjernekokke og har i dag mange af DKs bedste spisesteder. 2. Vi har mange skønne steder, som vi bl.a. kan takke Jepsen familien for 3. Som tidligere sydsjællænder, mangler jeg variation. Der findes ingen brunch-caféer med tallerkenservering, der findes ingen backgammon og hæng-ud-caféer, der findes ingen kaffe-caféer, der findes ingen steder hvor man kan få en burger med en helt almindelig hjemmelavet bøf - de kunne lige så godt bruge pap! - alle de dødsyge pizzariaer hernede dræber simpelthen stemningen. Vi håber selvfølgelig at vores lille kommende kaffe-café vil gøre en forskel. 4. Jeg mener det er på det jævne, der er jo ikke basis for gourmetrestauranter ret mange steder. 5. Man skal være stedkendt eller ikke for kræsen. Vi savner en Restaurant Slesvig (frokostrestaurant med sønderjyske madtraditioner og råvarer) a la Restaurant Kofoed i København. Det kan godt være, den skal ligge i København. Det er bare kedeligt, at turister ikke ret nemt kan komme til at spise sønderjysk, når de kommer her. 6. Dito 7. Der er rigtig gode steder, men desværre også en del dårlige steder, hvor man ikke sætter kvaliteten i højsædet, og jeg tror vi har mange kræsne kunder, der er nået en alder hvor man gerne vil have noget der er i godt. Men mange steder har det nok svært. Vi har en del steder vi ikke anbefaler vores kunder 8. Som for overnatningsmulighederne (pkt. 4.1)er der også gode bespisningsmuligheder for alle økonomiske kategorier. 9. Der er også her muligheder, pris og kvalitet følges som regel. 10. Det er jeg ikke i stand til af give kvalificeret bud på. 11. Vi har flere steder af høj kvalitet. Jebsen resturanterne. 12. Kun få steder med høj kvalitet resten gennemsnitlige til lave 13. Og det er netop et af stederne vi er i gang med at udvikle endnu mere, således at vi bliver "kendt" for at være et rart sted at spise. 14. Der er for mange steder der bare vil sælge hurtig mad uden oplevelser... Man kan mærke det på byerne... I sønderborg spiser mange ude-god mad. I Aabenraa kan man kun drive middelmådige restaurationer i Byen. Flensborg er også kvalitet.. Men ellers ligger de bedste steder på landet, og er for dyre for gennemsnits turisten. 15. Vi har ingen bespisning. 16. Blandet... Nogle meget gode, men også andre mindre kvalitetsbevidste 17. Der er et meget bredt spektrum, fra nogle super frontløber-steder til kromad af værste skuffe - de steder der primært betjener lokalbefolkningen bærer præg af, at sønderjyder vil have billig mad

36 3. Kvalitet af attraktioner En vurdering af den gennemsnitlige kvalitet af det samlede attraktionsudbud. Både natur- og entre-baserede attraktioner I hvor høj grad har destinationens attraktioner høj kvalitet?

37 3. Kvalitet af attraktioner 1. Der mangler vedligeholdelse af de offentlige arealer, veje mv. 2. Jeg mener, at vi har mange gode museer og natur attraktioner i området. Der er jo stor forskel på øst- og vest i destinationen. 3. Dito 4. Især naturattraktionerne i området er landskendte og ofte et "must see" for turisterne. 5. Her er der sikkert plads til forbedringer og udvidelse dog skal det ses i forhold til de få mennesker der bor i området, hvad kan de enkelte attrationer bære økonomisk. Sidst set med sommerland Syd. 6. Gennemgående en pæn kvalitet - kan nok raffineres en hel del mange steder. Jeg tror ikke at alle udbydere er sig rigtig bevidst om nytten af en rigtig høj kvalitet. 7. Jo, men de skal brandes noget mere. 8. Absolut! de ting vi tilbyder er i meget høj kvalitet! 9. Vi har attraktioner med rigtig høj kvalitet.

38 4. Kvalitet i servicemødet En vurdering af den gennemsnitlige kvalitet i servicemødet med lønnede servicemedarbejdere I hvor høj grad er servicemødet i destinationen af høj kvalitet?

39 4. Kvalitet i servicemødet - kommentarer 1. VI har meget udlandsk arbejdskraft, som ikke taler godt nok dansk til de danske gæster, og dette kan man mærke har stor betydning, da kommunikationen kan være en en stor hindring i forhold til at forstå gæsten og dennes behov 2. Hvilket servicemøde? 3. Ved ikke. 4. Ved ikke. Er nok lettere at vurdere for turisten 5. Dito 6. Er ikke kendt med servicemøder, men info om forskellige tiltag/ aktiviteter modtager jeg. 7. Mange har en meget god service, og der er det vigtigt vi adskiller os fra f.eks. København, vores service skal være super, men der er det vigtigt at turistudbyderne yder en god service så turisterne kommer igen, og ikke bare skal tjene hurtige penge i sommer perioden, vores holdning skal ændres, lidt som med spisestederne 8. Stor spændvidde i kvaliteten af servicemødet i området; -. man får hvad man betaler for! 9. ved ikke - deltog ikke??? 10. Her er der også plads til forbedringer, har selv oplevet dårlig service overfor gæster som så har kunne få den service hos os og ikke hos andre. Det må bare ikke ske, kunderne skal ikke fare rundt i området for at få service det skal være på stedet eller meget tæt på. 11. Forstår ikke spørgsmålet. 12. Tror det mange steder kan forbedres. 13. Nok lidt mindre end tidligere pga besparelser. 14. Hvilket møde?? Kick Off? Det er det jeg mener. 15. Vi har meget fokus på dette og medarbejderne er ligeledes bevidste om deres rolle indenfor begrebet servcie. 16. Der er nogle få steder man møder høj kvalitet 17. Forstår ikke spørgsmålet. 18. Det er meget svært at svare på.

40 5. Plan for højnelse af kvalitet En plan, der specificerer, hvordan destinationen arbejder med at forbedre den samlede kvalitet i destinationen I hvor høj grad skal destinationen have en plan for højnelse af kvalitet i attraktioner, bespisning, overnatning og bespisning?

41 5. Plan for højnelse af kvalitet - kommentarer 1. Vigtigt - da vi vedvarende skal være førende. 2. Udfordringen er selvfølgelig, at det samtidig skal være rentabelt for operatørerne og bakkes op af de lokale. Hvis ingen lokale spiser på de gode restauranter, så kan man ikke forvente, at de er der, når turisterne kommer. 3. Særligt bespisning 4. Et meget vigtigt område, hvis man fortsat ønsker at tiltrække turister, der både ønsker og vil betale for gode faciliteter. 5. Service og tilbud er det vigtige og skal stå meget højt på de planer destinationen udarbejder. Kurser og sikring at man kommer ud i alle afkroge af destinationen er vigtig. En dårlig oplevelse i området og vi har svært ved at hente vedkommende tilbage igen. 6. her ligger nok virkelig noget nyt for en række destinationer - men min vurdering er ikke velunderbygget 7. Det er en tvingende nødvendighed i 2013 at have en sådan plan! 8. Det er meget vigtigt at vi får højnet kvaliteten over hele linien 9. Håber at der på alle måder tages hensyn til den enkelte virksomhed/attraktion, så alle ikke pludselig ligner hinanden, mener at hvert sted skal være unikt med det de kan, og hvad de tilbyder.mener at hver enkel aktør skal opfordres til at kigge med "fremmede" øjne på deres sted, evt. med hjælp fra andre. 10. Der er potentiale og en afgørende plan 11. Det er altid godt at sætte overliggeren højt,

42 5. INDTÆGTER

43 Indtægter Samlet gennemsnitlig score 2013: 24

44 1. Indtægter pr. turist Destinationen ved, hvor meget den tjener på hver enkelt turist I hvor høj grad ved destinationen, hvor meget den tjener pr. turist?

45 1. Indtægter pr. turist - kommentarer 1. Mangler her igen lidt undersøgelser! 2. Hvem er destinationen? - definition mangler. Er det personale i branchen?, administrationen, befolkningen under et? Da jeg mener der er stor uvidhed uden for branchen har jeg valgt at bruge branchen som reference i dette og føælgende spørgsmål 3. Ved jeg ikke 4. ikke forstået 5. Det er bestemt ikke alle der er bevidst om hvad vores turisme betyder for os 6. Hvis det ikke kan slås op i diverse statistikker er det svært at vurdere. Personligt ønsker jeg selv at være den slags turist, der føler sig velkommen og får en god oplevelse, i stedet for et stk. malkekvæg, som bare tolereres indtil alle mine penge er brugt op. Den sidstnævnte oplevelse medfører sjældent til genbesøg i destinationen. 7. det tror jeg de har styr på 8. Nogle store gør nok - andre mindre og det er de flste tror jeg ikke har bare nogenlunde styr på dette 9. Det kan godt være, den ved det, men det bør højnes. 10. Tøbbetal 11. Vanskeligt i vores branche at lave en specifik analyse af hver enkelt, så svaret er nok nej. 12. aner det ikke??????????? 13. Det er der ingen ide om 14. tror jeg ikke 15. Jeg mener at Visit Danmark har tal for den slags,

46 2. Turisternes forbrugsmønstre Destinationen ved, hvor, hvordan og hvorfor turisterne bruger penge i destinationen I hvor høj grad ved destinationen, hvordan turisternes forbrugsmønstre er på destationen?

47 2. Turisternes forbrugsmønstre - kommentarer 1. Mere udbredelse til de enkelte udbydere om dette punkt. 2. Da dette sted er opbygget via en kandidatafhandling har det været meget væsentlig element, til at lave en vurdering af hvilke gæster stedet kunne tiltrække 3. Ved jeg ikke 4. Gæt: det er formodentlig velkendt 5. Man skal passe meget på ikke at inddele turisterne efter indkomst og forbrug. Hvis det er dette der driver turismeerhvervet, så vil det på sigt medføre færre turister, hvis alting bare bliver dyrere og dyrere. 6. ditto 7. Jeg tror mange tror på at det undersøger Danmarks statistik Turistorganisationer og eller kommunerne. Og det er jo langt fra tilstrækkeligt for at kunne agere derud fra. 8. Da det er nogen meget specifikke arrangementer m.m. vi har på stedet, så er forbrugsmønstret også relativt nemt at forudse. 9.???????? 10. Er ikke noget man har tænkt i 11. antaget

48 3. Indsigt i return on investment Indsigt i return on investment betyder, at destinationen ved, hvor meget den får ud af de enkelte investeringer i destinationsudvikling. I hvor høj grad ved destinationen, hvad den får ud af de enkelte investeringer i destinationsudviklingen?

49 3. Indsigt i return on investment - kommentarer 1. Når man ser på den måde man har behandlet os på, så virker det ikke til at man har nogen som helst interesse i at investere i destinationsudvikling - tværtimod modarbejder man og ødelægger det man prøver at bygge op. 2. Ved jeg ikke 3. ved ikke 4. Det er svært at svare på, men der er vel statistiker der belyser det? 5. Jeg tror ikke ret mange kan antyde noget om hvordan dette forholder sig. 6. Lige nu ved vi ikke meget. 7. Pas! 8.? 9.????????? 10. Tror ikke der sidder nogen og regner på det 11. jeg ved ikke af det er undersøgt

50 4. Indtægtspotentiale Indtægtspotentiale udtrykker forskellen mellem de faktiske direkte indtægter og de potentielle i enten hele destinationen eller udvalgte oplevelsesrum. Arbejdet med indtægtspotentialet handler derfor om at udnytte potentialet mest muligt I hvor høj grad har destinationen på nuværende tidspunkt indfriet sit indtægtspotentiale?

51 4. Indtægtspotentiale - kommentarer 1. Ved jeg ikke 2. Umuligt at svare på, da jeg ikke kender målet. 3. Der er mange flere muligheder for at øge indtægterne 4. Jeg tror ikke mange reelt arbejder/ har arbejdet med ressourch på dette pkt. 5. Det mener jeg vi har. 6. Vi har en masse og hente 7. Der er et stort og ikke udnyttet potentiale syd for grænsen 8. Ved det egentlig ikke!

52 5. Værdi for pengene Værdi for pengene betyder, at turisterne føler, at "de får noget for pengene" I hvor høj grad får turisterne værdi for pengene på destinationen?

53 5. Værdi for pengene - kommentarer 1. 9,3, på vores destination, ifølge eksterne undersøgelser 2. Vores mange ressourcer trækker karakteren op. Men kvaliteten hernede kunne godt højnes. 3. Jeg tror, de er godt tilfreds, ellers ville mange jo ikke komme igen og igen til området. 4. Det kommer også an på turisten. Kultur- og historieturister får meget for pengene. De der gratis kan sejle i landsdelens farvande gør også 5. Danmark er for dyrt for udlændinge. Høj momssats, høje lønninger, høje faste udgifter gør det dyrt at føre en virksomhed. 6. I nogen grad, men pas på med at skrue priserne for højt op. 7. Kan man tilbyde mere end hvad man lover så har gæsten som udgangspunkt altid fået en bedre oplevelse. Spørgsmål er om vi kan tilbyde nok og i varieret sortiment så vi rammer så bredt som muligt. 8. Jeg tror - rigtigt eller forkert, at mange føler at det er rigtig dyrt at være turist i DK 9. De kunne få meget mere, hvis vi får det ud sammen 10. masser af autentiske oplevelser for billige penge -

54 6. INFRASTRUKTUR

55 Infrastruktur Samlet gennemsnitlig score 2013: 31

56 1. Tilgængelighed Tilgængelighed omfatter vejnet, offentlige transportmidler, stisystemer, tilkørselsforhold og skiltning mv. i destinationen samt IT-tilgængelighed (mobil- og internetdækning) I hvor høj grad har destinationen god tilgængelighed?

57 1. Tilgængelighed - kommentarer 1. Veje og stisystemer trækker op. Deetailskiltning og offentlig transport trækker ned. 2. Det eneste som vi mangler er offentlig transportmidler til at hjælpe de folk der typisk kommer via tog eller fly 3. Det er meget forskelligt og derfor svært at svære på. 4. Specielt skiltning er et problem 5. Tilgængelighed med egen transportmidler er ok, offentlige er nærmest ikke eksisterende undtagen når skolebussen kører. Manglende vedligehold og opdatering for cykelturisternes ruter/kort. 6. Rimeligt som det er i dag. De fleste turister ønsker fortsat at kunne se naturen omkring sig, og ønsker den ikke plasteret til med mere isenkram. 7. Det er bare ikke godt nok. Vil gerne have mere helårs turisme men der snerydes ikke i yderområderne hvor feks mange overnatningsmuligheder for camping. Vejene er for dårlige vedligehold og for smalle og skiltning sker alt for sent hvis der skiltes. 8. Jeg tror at sdrj. ligger generelt ret godt på dette punkt 9. Offentlig transport er håbløs. It-mulighederne er til gengæld rigtig gode med SE s fibernet. 10. Der er ok vejnet på østkysten, men mangler på vestkysten. 11. Mangler cykelsti og fiber. 12. Det kan man ikke svare på med et visende tal: Internet og mobildækning er et af de bedste i DK off.transport et meget dårlig øst-vest Skiltning er ALT for restriktivt (spørg Kalvø Badehotel!!) - stisystem findes, men er dårlig skiltet Vejnet og tilkørsel ok -

58 2. Entre-baserede attraktioner Det samlede udbud af entre-baserede attraktioner i destinationen I hvor høj grad har destinationen et tilstrækkeligt antal entré-baserede attraktioner?

59 2. Entre-baserede attraktioner - kommentarer 1. Der mangler generelt flere 2. Jeg mener, det er for lidt, men det er jo også svært at tiltrække nok gæster, hvis vejret er for godt og der er for mange attraktioner. 3. Udbud/efterspørgsel-problemet. 4. Det aktuelle antal virker tilstrækkeligt. Efter min mening er naturoplevelser det helt unikke i destinationen, og her skal der ikke være entrébetaling! 5. svært at vurdere 6. Der tænkes vel på teater, musikhuse, forlystelsesparker, vandlande, veterantog, museer og lign. Her skal måske satses lidt mere - og en mere aktiv/moderne markedsføring Erhvervsliv og kommuner skal i langt højere grad være med til at engagere heri. Alt for ofte står de og "siger det må andre/frivillige/ og private bare tage sig af... Det skal være meget mere offentlig/ og privat samfinanssiering vedr. sådanne attraktioner. 7. Det tror jeg såmænd der er, men der skal opreklameres meget mere. 8. Der mangler nogle "hot-spots" 9. Vi skal dog hele tiden balancere mellem at tilgodese foreninger og kulturen. Men jo vi vurdere at beherske denne balancekunst godt. 10. Der mangler en eller 2 som virkelig kan trække 11. Vi har ingen. 12. kan jeg ikke vurdere...

60 3. Naturattraktioner Det samlede udbud af naturattraktioner i destinationen I hvor høj grad har destinationen et tilstrækkeligt antal naturattraktioner?

61 3. Naturattraktioner - kommentarer 1. Den generelle feedback fra gæsterne er at det er en lille perle (hele området) 2. Vi har megen smuk natur, men kendskabet er ofte for lille pga af manglende infomateriale. Gendarmstien bliver heller ikke vedligeholdt, så det giver badwill at markedsføre den så stærkt. Kommunerne laver fine brochurer over stisystemer, som ofte er svære at færdes på. 3. Som nævnt flere steder i skemaet, så er naturattraktioner det helt store særkende for området. 4. tror det fint men mangler synlighed 5. Jeg synes der findes mange gode - det kniber mere med at få dem markedsført - gjort synlige og attraktive. Et godt eksempel i Haderslev kommune er Haderslev-Vojens tunneldal med det middelalderlige borgværk Tørning Mølle og naturen deromkring 6. Der er natur nok, men det er ikke nok til at det bliver opfattes som attraktioner. Det skal sættes i system som f.eks. Sort Sol 7. det er ikke en del af vores koncept. 8. Vi har danmarks mest varierede og smukke natur fra øst til vest og fra nord til syd

62 4. Bespisningssteder Det samlede udbud af bespisningssteder i destinationen I hvor høj grad har destinationen et tilstrækkeligt antal bespisningssteder?

63 4. Bespisningssteder - kommentarer 1. I sommerperioden, mangles der flere resturanter/ cafe med et "rimeligt" niveau, som både kan rumme børn og ældre ægtepar 2. For få gode spisesteder, og alt for mange pizzariaer! 3. Der er nok for få, men det er svært at få det til at køre rundt, fordi sæsonen er for kort og priserne for høje for gæsterne. 4. Det er igen at nogle er så dårlige de burde lukke, hvis alle var i orden var der sikkert nok 5. Rimeligt antal; folk har også godt af at bevæge sig for at samle appetit. 6. også her tror jeg det er ok. 7. Jeg synes jeg kender mange, der i de senere år har fået markedsført sig ret godt. Der er flotte steder med god service og god mad. Det ville hjælpe destination Sønderjylland rigtig godt hvis grænsehandlen blev normaliseret, dvs betydelig afgiftslettelser så man ikke kørte over grænsen pgr. lavere moms, lavere afgift generel og ingen dåsepant. Der bør stærkt overvejes at have en lavere moms på hoteller og bespisning i Destination Sønderjylland 8. Det drejer sig ikke så meget om antal som kvalitet 9. Vi har et sted, men dette er afpasset med antalbesøgende og fysiske placering så et ok herfra! 10. Hvis der kommer flere turister til området i sæsonen kniber det med, at få plads, men uden for sæsonen er der masser af plads at få. Sønderjyder spiser ikke ude - de sparer hele livet 11. ingen bespisning.

64 5. Overnatningssteder Det samlede udbud af overnatningssteder i destinationen I hvor høj grad har destinationen et tilstrækkeligt antal overnatningssteder?

65 5. Overnatningssteder - kommentarer 1. I peak perioderne er Sønderborg fuldt booket 2. Der er rigeligt med campingpladser, som sjældent er fuldt belagte. Der kunne godt være et bedre belægning i for- og eftersæsonen. 3. Ikke vurderet som belægningsprocent, men som valgmuligheder. 4. Rimeligt antal. 5. på campingområdet tror jeg det er ok hvis der over nogle årrække skulle komme flere så burde også være muligt at udvide. Hotel og BB har ingen kendskab til 6. Vi har nok for mange. 7. Hotelkapaciteten er alt for lavt i hvertfald i Haderslev - måske også i Tønder. Der er mange sommerhuse og store campingpladser - så på den front vist ikke så lavt endda. 8. Det er ikke ligeligt fordelt. Så der skal mere ses på fordeling end antal 9. Vi har ingen! 10. Vi mangler overnatning, hvor der også er kvalitet vandland og forkælelse for voksne. Vi rejser til Tyskland for at opleve dette.

66 7. INNOVATION

67 Innovation Samlet gennemsnitlig score 2013: 23

68 1. Procedurer for innovationsarbejdet Procedurer for innovationsarbejde er anvendte retningslinier for, hvordan destinationen arbejder med innovation I hvor høj grad er der formelle procedurer for innovationsarbejdet i destinationen hvad angår turisme?

69 1. Procedurer for innovationsarbejdet - kommentarer 1. Det ved jeg ikke 2. ved ikke 3. Ukendt for mig. 4. mig bekendt findes dette ikke 5. Her synes jeg der bør satses og udvikles. Alt for mange tænker kun ½ eller kvart på dette område - man har ikke været vant til at tingene ændrer sig og går meget stærkere end tidligere Kommuner og erhvervskontorer kan tænke ind her - og finde dygtige (yngre og veluddannede) ressourcepersoner og sætte ind på udvalgte områder og geografiske steder Bør målrettes noget mere. 7. Det ved jeg reelt ikke 8.???????????? 9. Tror jeg ikke der er 10. aldrig hørt om Det aner jeg ikke

70 2. Opbakning til ildsjælene Opbakning betyder, at destinationen støtter ildsjælene i deres arbejde I hvor høj grad er der god opbakning til ildsjælene i destinationen hvad angår turisme?

71 2. Opbakning til ildsjælene - kommentarer 1. Det ved jeg ikke 2. ved ikke 3. Jeg sætter det højt da vi i Tønder har mange ildsjæle i forbindelse med festival og vores juleby, og hvis de ikke havde opbakning tror jeg ikke de holdt ved, de er uvurderlige 4. Ildsjæle skal ofte tankes op, ellers løber de tør for energi. Derfor uhyre vigtigt at bakke op bag lokale ildsjæle (guider o.lign,), som i mage tilfælde arbejder gratis eller næsten gratis. 5. det kan der arbejdes med. Senest sommeland syd igen 6. På det holdningsmæssige område næsten altid opbakning. Når det kommer til økonomisk støtte og hjælp f.eks med kontanthjælpsmodtagere, senior-jobber, langtidsledige og folk med løntilskud (flexjobber) kniber det ialt fald rigtig meget i Haderslev kommune. Der bør dannes grønne korps i samarbejde med 3F, som kan rykke ud til fordel for natur, miljø, kvalitet og service - som ikke skubber ansatte ud, men kun højner infrastruktur og bedre oplevelser for turister.desuden til stor hjælp for udviklingen af dem der p.t. er uden for arbejdsmarkedet. 7. Det kan jeg jo mærke selv... og se når jeg ser omkring mig. 8. Tønder området har aldrig opnået at få hele kommunen med - store dele af områderne i Toftlund, AGerskov og Løgumkloster føler sig overset og uden opbakning fra turistforeningen - det er et STORT problem

72 3. Grad af åbenhed overfor nye idéer Graden af åbenhed overfor nye idéer afspejler destinationens interesse i nye idéer I hvor høj grad er destinationen åben over for nye idéer?

73 3. Grad af åbenhed overfor nye idéer - kommentarer 1. Det ved jeg ikke 2. Jeg er ikke kommet med nye ideer og har ingen menig om dette 3. Det håber jeg man er åben over for. Især idéer, hvor forskellige turistmål arbejder sammen for at give symbiose-oplevelser (kultur contra natur f.eks.). 4. det tror jeg som nok de er Det springende punkt er desværre hele tiden økonomi 5. Jeg tror der kan udvikles rigtig meget her - hvis der gives økonomisk støtte hertil - og destinationen blev bevidst om at der kan ligge et stort vækstpotentiel ved at tænke nyt og udvikle nyt. 6. Lige nu er der ingen der ønsker ændringer.. 7. overfor netværk og lignende er der åbenhed, måske ikke så meget overfor sm å private initiativer

74 4. Opfølgning Opfølgning handler om, at destinationen har procedurer for opfølgning på nye idéer I hvor høj grad har destinationen procedurer for opfølgning på nye idéer?

75 4. Opfølgning - kommentarer 1. Det ved jeg ikke 2. ved ikke 3. se ovennfor 4. Det har jeg ikke stort kendskab til, men turistforeningerne forsøger vel at vurdere det? 5. ved ikke om der findes opfølgning 6. Det skal jævnfør foregående pkt i den grad udvikles - satses på. 7. Kun et gæt. 8. En synlig opfølgning kan tiltider mangle 9. Tror ikke det findes 10. ved ikke

76 5. Planer for innovationsudvikling Planer, der angiver, hvordan destinationen arbejder med innovationsudvikling I hvor høj grad har destinationen tilstrækkelige planer for innovationsudvikling hvad angår turisme?

77 5. Planer for innovationsudvikling - kommentarer 1. Det ved jeg ikke 2. ved ikke 3. Jeg kender bedst til Rømø Tønder turist, og der synes jeg vores turistchef og hendes team gør et fantastisk arbejde for udvikling 4. Kender ikke mange planer, men de er piske nødvendige for at følge med i udviklingen og ønskerne. 5. har ikke kendskab til noget andet end Destination Sønderjylland 6. Jeg tror der er mange der har planer, Men de tør/ tror ikke på at det nytter at investere. Pt. tror jeg bankernes utrolig fodslæbende udlåns og inovationspolitik er stærk medvirkende som lyseslukkere for en række nye tiltag. 7. Det ved jeg ikke 8. Se de første punkter. 9. Tror ikke det findes

78 8. VIDEN

79 Viden Samlet gennemsnitlig score 2013: 23

80 1. Turisters bevægelsesmønstre Turisternes bevægelsesmønstre fortæller, hvordan turisterne bevæger sig rundt i destinationen under deres ophold I hvor høj grad har destinationen tilstrækkelig viden om turisters bevægelsesmønstre i destinationen?

81 1. Turisters bevægelsesmønstre - kommentarer 1. Ved ikke 2. Vi taler en del med vores gæster og har derfor et forholdsvis stort indblik i hvor og hvad de foretager sig i løbet af deres ophold, men ved ikke hvordan det forholder sig i hele området 3. ved ikke 4. Rimeligt kendskab fra turbestillinger m.m. 5. Visitkontorer og Campingpladser har nok en ret god viden og fonemmelser herfor - men jeg tror at der på området trænges til en professionalering heraf - herunder også et destination Sønderjylland tværgående viden herom. Organisatorisk samarbejder - måske med en fælles enhed til analysering heraf. 6. Tror ikke det findes

82 2. Turismens indtægtspotentiale Turismens indtægtspotentiale i sæsonen udtrykker forskellen mellem de faktiske direkte indtægter og de potentielle I hvor høj grad har destinationen stor viden om turismens indtægtspotentiale?

83 2. Turismens indtægtspotentiale - kommentarer 1. Vi bliver nødt til at tale om sæsonerne og ikke kun sæsonen. ved ikke 2. Da Tyskland er så tæt på, tiltrækker det også mange og i de perioder hvor der er store besparelser i forhold til det meste kan det være svært at men en stigende indtægspotentiale, da du ikke kun kæmper med den gode ide, men mest af alt på skatter og afgifter i forhold til Tyskland.( Derfor igen er det af stor vigtighed at der bliver talt dansk på destinationer her i Dk, da det gør at en del danskere føler sig mere trygge.) 3. Formodentlig ret stor 4. Ukendt for mig. 5. Her påkalder fremtiden også mere samarbejde og engagement mellem både organisationer, private og kommuner over hele destinisationområdet. 6. Tror ikke det findes

84 3. Fremtidige forbrugsmønstre Destinationens viden om fremtidens forbrugsmønstre I hvor høj grad har destinationen stor viden om fremtidige forbrugsmønstre?

85 3. Fremtidige forbrugsmønstre - kommentarer 1. ved ikke 2. se ovenstående 3. Det må bære en vis uforudsigelighed i sig 4. Det burde man have viden om for at kunne tilfredsstille fremtidens turister. 5. Nogle store er godt med. Mange flere mindre er slet ikke med. 6. Ingen

86 4. Målgrupper Destinationens viden om de enkelte målgrupper I hvor høj grad har destinationen tilstrækkelig viden om målgrupper?

87 4. Målgrupper - kommentarer 1. ved ikke 2. Vi har, og der føles som om Sønderborg også har, men ved ikke med de andre destinationer 3. I den udstrækning segmenteringen af målgrupperne er rammer de udslaggivende kendetegn med målgrupper, så er den viden sikkert ret høj. 4. Det arbejder man vist med i alle turistforeninger. 5. Min vurdering er at rigtig mange destinationer vil have brug for bedre redskaber hertil - for at kunne udvikle og planlægge hvor "folk" går hen - eller hvad de efterspørger "i morgen" 6. det er et must for vores branche at sikre sig viden på dette område. 7. Ingen

88 5. Global turismeudvikling Destinationens viden om den globale turismeudvikling I hvor høj grad har destinationen tilstrækkelig viden om den globale turismeudvikling?

89 5. Global turismeudvikling - kommentarer 1. ved ikke 2. Ikke nok, men det er svært at bevæge sig rundt i Sønderjylland uden bil, og derfor( som beskrevet før er den offentlig transport en problem stilling i forhold til at modtage, det stigende antal som kommer fra østen, til vores område) 3. Det er et ret svingende område, hvor den økonomiske krise og politisk korrekthed er afgørende faktorer: Hvor mange penge vil folk bruge på ferier og/eller skyder man hunde i Danmark? 4. Den skal op. Selvfølgelig skal vores region også kunne byde ind på turister ikke alene fra Norden og Tyskland - men også fra asien, Mellemøsten og Nord- og sydamerika. 5. Mange af mine svar vil bare være gisninger, da jeg som regel er turist andre steder end i Sønderjylland. 6. Ingen

90 9. KOMPETENCE- UDVIKLING

91 Kompetenceudvikling Samlet gennemsnitlig score 2013: 23

92 1. Destinationens planer for kompetenceudvikling (KU) I hvor høj grad er der klare planer for at løfte hele destinationens kompetenceudvikling?

93 1. Destinationens planer for kompetenceudvikling (KU) - kommentarer 1. Ved ikke 2. Forhåbentlig er der planer. 3. kender ikke til noget 4. Håber der er planer :) 5. Dette punkt har jeg meget svært ved at kunne give kvalificerede bud på Med dette fokus tror jeg, det vil blive iværksat. 7. ved ikke 8. Ved det ikke 9. Ingen 10. ved ikke

94 2. Planer for kompetenceudvikling af aktører I hvor høj grad har destinationen klare planer for kompetenceudvikling af turismens aktører?

95 2. Planer for kompetenceudvikling af aktører - kommentarer 1. Skal arbejde hurtigere 2. Ved ikke 3. Forhåbentlig er der planer for f.eks. kursusaktivitet for aktørerne. 4. kender ikke til noget 5. som ovenfor. Tror desværre at det ligger på et lavt niveau - de fleste steder. 6. ved ikke 7. Ingen 8. ved ikke

96 3. Fokus på værtskab Værtskab hander om at give turisten gode, nærværende og autentiske oplevelser, og på den måde "sørge for Gæstens hele Velbefindende, ramme hans Smag og Indstilling paa de mest personlige Omraader" (Vært og Gæster, Haandbog for Hotel- og Restaurationsindustrien, 1936) I hvor høj grad har destinationen klar fokus på værtskab?

97 3. Fokus på værtskab - kommentarer 1. Ved ikke 2. Se mit svar til pkt Jeg tror at mange destinationer har god fokus her - men ud fra et lidt gammeldags kendskab dertil Enkelte utraditionelle - især nye destinationer - er nok væsentlig længere fremme i udvikling og håndtering af begrebet... eksempel Gram slot. 4. det er igen noget af det der er afgørende for vores gæsters oplevelse af stedet. 5. Ingen

98 4. Behov for KU blandt aktører Destinationen kender aktørernes behov for kompetenceudvikling I hvor høj grad kender destinationen aktørernes behov for kompetenceudvikling?

99 4. Behov for KU blandt aktører - kommentarer 1. Ved ikke 2. Se her også pkt Jeg tror det vil være meget forskelligt - uden tvivl behov for et løft mange steder. 4. Ingen

100 5. Effektmåling Måling af effekten af kompetenceudviklingsindsatsen I hvor høj grad har destinationen en systematisk effektmåling af kompetenceudviklingen i destinationen?

101 5. Effektmåling - kommentarer 1. Ved ikke 2. Det har jeg intet kendskab til 3. usikkert vurdering. 4. findes ikke

102 10. INTERESSENTER

103 Interessenter Samlet gennemsnitlig score 2013: 25

104 1. Kendskab til interessenter Kendskab betyder, at destinationen ved, hvem de væsentligste interessenter er og kender deres situation, mål, ønsker og holdninger I hvor høj grad har destinationen et godt kendskab til interessenterne i turisme og disses ønsker, mål osv.?

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

4,90% Overnatningssteder/spisested Oplevelser(museer, aktiviteter, gallerier, seværdigheder og foreninger) Ubesvaret 43,90% 51,20%

4,90% Overnatningssteder/spisested Oplevelser(museer, aktiviteter, gallerier, seværdigheder og foreninger) Ubesvaret 43,90% 51,20% Kort opsummering af spørgeskemaundersøgelse om turismeindsatsen. I perioden 21. marts til 3. april 2017 har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse om turismeindsatsen blandt forskellige aktører

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune 16 01 12 Stakeholderanalyse for Tønder Kommune Tønder Kommune/ 11CityDesign Steffen Gulmann, direktør, adj. professor CBS Analysen: Grundlag for Tønder Kommunes strategi - En del af analysesystemet: Tønder

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Hejlsminde. Din lokale sommerhusudlejer nummer 1. Servicekontoret

Hejlsminde. Din lokale sommerhusudlejer nummer 1. Servicekontoret dansommer Hejlsminde Elkærgårdvej 17, Hejlsminde 6094 Hejls tlf. 39 14 30 38 mail: hejlsminde@dansommer.dk Din lokale sommerhusudlejer nummer 1 Servicekontoret Hejlsminde lokal husejerbrochure dansommer

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

De Bonte Wever Assen.

De Bonte Wever Assen. De Bonte Wever Assen De Bonte Wever Assen. Introduktion På De Bonte Wever Assen kan I nyde godt af hotellets indendørs- og udendørs pool, spa, bowlingbane og legerum. I kan også bestille tid til en afslappende

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet DN Esbjerg s Vadehavsudvalgs forslag til den kommende Nationalparksplan. ============================================================ Nationalpark Vadehavet Att.: Bestyrelsesformand Bent Poulsen. 1 Vedr.:

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 FORMÅL OG PROCES Denvigtige sønderjyske turisme I 2010 brugte turister 3,3 mia. kr. i destinationen lig med en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 1 FORORD Turen rundt til de seks tilmeldte campingpladser, gav et klarsyn over den mangfoldighed af oplevelser de respektive camping -pladser og området

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere