Organisations og udviklingsprojekt for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisations og udviklingsprojekt for"

Transkript

1 Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården.

2 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt i boligforeningen Vanggården. Vi vil også gerne illustrere lidt af det arbejde der er gennemført, samt præsentere nogle af de håndfaste konkrete ting vi allerede har opnået. Ideen til projektet er skabt af Forretningsfører John Hjelm og Mogens Sparre i forening. Allerede tidligt i idé fasen var det af afgørende betydning, at vi kunne sælge ideen til foreningens formand Ole Fischer. Ole Fischer og den øvrige hovedbestyrelse blev overbevist om at det kunne være en spændende proces for Vanggården. Fra start valgte vi, ret bevist, at kalde projektet et organisationsudviklingsprojekt, og ikke det vi egentlig ville, nemlig lave et strategiprojekt Hvorfor skal vi lave om på noget der går godt? Nu er det altid svært, at skabe et fælles billede af tingenes tilstand. Nogen kan f.eks. godt mene, at det går godt, og mens andre måske ikke helt deler den opfattelse. I en boligforening er der mange der skal være enige om at det går godt. I vilkårlig rækkefølge skal vi nævne: Beboerne Medarbejderne Ledere De offentlige tilsynsmyndigheder Hovedbestyrelse Afdelingsbestyrelser Forretningsfører Vanggården er gennem de sidste 60 år vokset fra en lille forening med få lejligheder, og blevet til en virksomhed med over 2000 lejemål og ca. 3 ansatte. Vanggården vokser forsat, og dermed er det blevet en arbejdsplads med alt hvad dette medfører af krav om effektiv ledelse og administration. En arbejdsplads med en aktivitet som Vanggården har nogle basale behov som man skal kunne opfylde hvis man vil tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Dette stiller f.eks. krav om uddannelse og udviklingsplaner m.m. En hovedbestyrelse kan godt sidde med en opfattelse af at de er guds gave til enhver virksomhedsledelse, - men det er ikke nødvendigvis sikkert at denne opfattelse deles af medarbejdere og ledelse.

3 Figur 02.1 Forretningsfører John Hjelm kontaktede i sommeren 2004 virksomheden Wise Mind/konsulent Mogens Sparre. John Hjelm ville gerne have et råd angående personalet i Vanggården. John så nogle symptomer på svigtende motivation, sygdom, rygter og en dårlig stemning var ved at starte. Foreningen har i rigtig mange år været kendetegnende ved at ualmindelig god stemning blandt medarbejderne. På. Fig.02.1 ses et billede som har været brugt i processen. Refleksion er et af de vigtige værktøjer der har været gennemgående i projektet. Billedet illustrerer en lille tankpasser familie, og som billedet viser er det ikke kunderne der fylder mest. Når man så ved at billedet hedder Den firsporede motorvej bliver det tydeligt at her er en organisation som ikke i tide så udviklingen komme. Kunderne kører over bag bakken bagerst i billedet på den firsporede motorvej. Dette må ikke ske for Vanggården

4 03. Hvad ville vi opnå? Det helt åbenlyse formål med dette udviklingsprojekt var at skabe en bedre dialog mellem den valgte hovedbestyrelse og så den øvrige organisation. Der var en uheldig magtfordeling mellem den daglige ledelse og så især hovedbestyrelsens karismatiske leder gennem mange år. Herudover var der slet ikke præciseret hvad hovedbestyrelsen skulle beskæftige sig med, hvilket resulterede i, at hovedbestyrelsen i alt for stor grad beskæftigede sig med operationelle opgaver. Strategisk Taktisk Operationelt Fig.03.1 Hvis en forretningsfører skal kunne udøve lederskab i sin organisation er det af afgørende betydning at han har en aktiv kompetent hovedbestyrelse som udstikker de overordnede retningslinier og ellers overlader det driftsmæssige ansvar til denne. Medarbejderne skal have en klar fornemmelse af hvem der er leder af organisationen, og det er ikke muligt hvis en hovedbestyrelse ikke er 100 % præcis med sine egne opgaver. Derfor ønskede vi at projektet ville skabe en ny Mission, Vision og et værdigrundlag, således at organisationen kunne få en mere professionel drift.

5 04. Den teoretiske sammenhæng. Fig På ovennævnte figur ses det teoretiske begrebsapparat vi ønskede at organisationen skulle arbejde med. Missionen er en beskrivelse af hvorfor er der noget der hedder Vanggården? Visionen, som er inden for synsvidde, men uden for rækkevidde, er en beskrivelse hvad vi gerne vil opnå i den nærmeste fremtid. Uden et stærkt værdigrundlag falder visionen ned, så et værdigrundlag skulle vi også have. Forskellen mellem mission og vision er således de strategiske indsatser. Det har fra start været et vigtigt punkt at ville have en fair-proces 1 Wise Mind har udviklet et strategikoncept hvor man Integrere implementeringen i skabelsen af strategien. Dette gøres således ved at alle foreningens interessenter bliver taget med i skabelsen og implementering af strategien. Inden dette kan lade sig gøre må man først skabe sig et billede af hvorledes organisationen ser ud. Medarbejderne, Hovedbestyrelse, Beboere og afdelingsbestyrelser skabte selv dette billede i processen. Samtidig skabte vi en lidt utrationel organisationsplan, som tager sit udgangspunkt i mødet mellem beboerne og ejendomsfunktionærene. Se fig og fig Blue Ocean Strategy, W.Chan Kim og Renee Mauborgne, side 182

6 Fig Fig.04.03

7 05 Processens 3 loop. Fig Vi skabte Vanggårdens Mission, Vision og værdier gennem 3 loop. I første loop var alle grupper isoleret fra hinanden. Dette var vigtigt og skulle sikre at der ikke blev involveret nogen form for magtbalance. Alle skulle frit skabe sig sit eget billede af organisationen og hvad man ville med den. I 2. loop blev grupperne blandet og man blev præsenteret for det arbejder de enkelte grupper havde produceret i 1. loop. Nu skulle man så i andet loop sammenskrive materialet til noget alle kunne genkende og tage ejerskab af. I 1. og 2. loop skabte vi også materialet til at udvaske organisationen værdier igennem et guldgraverprojekt 2 Alt materialet blev løbende bearbejdet af proceskonsulenten, som gennem dialog med Hovedbestyrelsen sikre, at processen forløb på sporet. I 3. loop blev den samlede plan præsenteret for forsamlingen. Man blev præsenteret for en ny mission, en ny vision og et oplæg til et værdigrundlag. Man arbejder i 3. loop med at teste værdierne gennem nogle dilemmaer. I denne fase er der endnu mulighed for at korrigere i det fremstillede materiale. Når det endelige resultat er fastlagt, er det særdeles vigtigt at gøre arbejdet synligt. Ikke kun synligt for deltagerne, men alle interessenterne. Derfor blev der fremstillet en plakat fig.05, som efterfølgende er sat op på alle relevante pladser og efterfølgende brugt på hjemmeside og øvrig materiale hvor det er relevant. 2 Wise Mind har et guldgraverprojekt, som bygger på teorien om den værdsættende undersøgelse. AI.

8 Fig Processen efter de tre loop Nu er en sådan plakat ikke et færdigt produkt. Den er snare en start på en ny periode. Det er først nu hvor organisationen gennem skabelsen af de konkrete indsatser der skal skaffe os fra mission til vision at plakaten begynder at blive aktiv. Plakaten har udover mission, vision og værdier en lang række konkrete vigtige fokusområder 3 Disse drivers er de der påvirker organisationens strategi mest, og på netop disse vil alle involverede i perioden efter 3. loop generere konkrete og specifikke personlige indsatser, som skal iværksættes i de efterfølgende 12 måneder. Wise Mind har et koncept til implementering af indsatser, som sikre at alle bliver involveret i denne proces også. Inspireret fra Balanced Scorecard 4 3 Blue Ocean Strategy, W.Chan Kim og Renee Mauborgne, side Kaplan & Norton Balanced Scorecard.

9 skabes der således et system hvor alle medarbejdere som min. er involveret i 3-5 konkrete indsatser i sit daglige arbejde, som man direkte kan henføre til at være en del af strategien. Hver måned laves der en opgørelser, som illustrerer om de enkelte grupper så også lever op til de indsatser de selv har skabt. Fig Et eksempel på en opfølgningsmatrix En sådan matrix som vist på fig viser tydeligt hvem der er på sporet, og især hvem der ikke er med. Rød farve indikere at man IKKE har gennemført de aftalte indsatser. Grøn viser at man er på sporet, og gul at der endnu er nogle uafklarede punkter. På denne måde sikre man til stadighed at den fremstillede plakat og den virkelige dagligdag bliver forenet. For mange medarbejdere har det været en spændende proces, og især har mange følt en stor glæde ved at kunne en større sammenhæng mellem det daglige arbejde og så den strategi organisationen har lagt. Medarbejderne har igennem processen fået en væsentlig større indsigt og forståelse for hinandens arbejde. Sidst men ikke mindst er forholdet til hovedbestyrelsens opgaver markant ændret.

10 07. De resultater vi har opnået indtil nu. Det er endnu alt for tidligt at fortælle om hvad vi har opnået med denne proces, for vi er slet ikke færdige med at indhøste læring og erfaring. Men allerede nu kan vi da se nogle synlige tegn, som vi her vil prøve at gengive. Inden processen blev iværksat gennemførte vi en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og en kundeundersøgelse. Når disse to undersøgelser gentages i efteråret 2006, vil vi også have målbare resultater at vise frem. Ny bestyrelsesformand. Efter fremstillingen af vores nye strategiplakat er der sket udskiftning på formandsposten. Den nye formand har sat ekstra skub i dette udviklingsprojekt, og samtidig totalt ændret hovedbestyrelsens virke i organisationen. Den nye hovedbestyrelse sikrer, at den nye strategi følges, og at rammerne tillader dette. Nyt ledelseskodeks Den nye bestyrelses retningsskifte har givet forretningsfører en væsentlig bedre platform for at drive organisationen, og dermed er der nu lagt fokus på medarbejderudvikling og forretningsudvikling gennem uddannelse og MUS-samtaler. Nyt medarbejder kodeks Også medarbejderne har underskrevet en adfærdskodeks for god medarbejderadfærd i organisationen. Der er tegn på at der er skabt en meget bedre motivation og medarbejderne er blevet meget bedre til at fremføre kritisk dialog og komme med konstruktive forslag til forbedringer. Uddannelse i system Alle medarbejdere har været igennem 5 dages undervisning i organisationsudvikling og 5 dages undervisning i anvendelse af IT. Der er sat fokus på Lederudvikling. Beboerdemokratiet Et meget stort antal beboere og afdelingsbestyrelser har deltaget aktivt i arbejdet, og dermed fået en stærkere tilknytning til Vanggården.

11 08. Generelt Dette projekt er igangsat i foråret 2005, og der vil løbende komme nye erfaringer med hvilke ting vi har opnået. Såfremt du skulle være interesseret i at får et nærmere indblik i processen kan du kontakte: Bestyrelsesformand I Vanggården Laila Thomsen Forretningsfører i Vanggården John Hjelm Medarbejderrepræsentant i Vanggården Lone Vammen Konsulent i Wise Mind Mogens Sparre

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil

Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil Kvægbruger og gårdejer Gert Karkov, Immervad, Vojens TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling 1 Strategisk kompetenceudvikling Sådan opbygger du strategisk kompetenceudvikling i din virksomhed! Niels J. Skaarup 2 Strategisk kompetenceudvikling er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Kapitel 3. Procesvejledning. En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift

Kapitel 3. Procesvejledning. En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift Kapitel 3 Procesvejledning En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift AlmenVejledning i En innovativ vej til effektiv drift Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Udarbejdet for AlmenNet:

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere