Videotelefon Brugsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videotelefon Brugsvejledning"

Transkript

1 Videotelefon Brugsvejledning

2 Indhold 1. Din ACN Videotelefon Dele til din videotelefon Sikkerhedsinstruktion Lær din videotelefon at kende Installation af videotelefonen Brug af grundlæggende funktioner på videotelefonen Ring op Ring op med tastaturet Ring op med standby (når LCD-skærmen er slukket) Ring op fra dit opkaldsregister Ring op fra din telefonbog Modtag et opkald Afvis et opkald Afslut et opkald Videotelefon oplysninger Nyttige funktioner under en opringning Mute Billede skjult Kontrol af lydstyrke Kontrol af lysintensitet Hold Telefonkonference (3 på linjen) Banke På Indstillinger Hovedmenu Brug af tastatur Indtastning af tegn Indtastning af tal Telefonbog Alle kontakter Tilføj ny kontakt Ring op Redigér en kontakt Slet en kontakt Søg Søg efter navn Søg efter nummer Ring op, opdatér og slet oplysninger Slet alle... 20

3 3-5. Opkaldsregister Opkald i alt Indgående opkald Udgående opkald Ubesvarede opkald Ringe op, gemme eller slette et nummer Indstillinger Systemindstillinger Netværk Gendan fabriksindstillinger Lyd Display Indstilling af tid Opgradering af indstillinger Administrator indstillinger Digital fotoramme Information Vejledning til fejlfinding...30 Advarsler...32

4 1. Din ACN Videotelefon 1-1. Dele til din videotelefon Følgende dele bliver leveret sammen med din ACN Videotelefon. Hvis noget mangler, bedes du kontakte ACN s kundeservice. Hovedapparat Telefonrør Ethernet kabel (RJ-45) Strømforsyning *Advarsel: Brug den strømadapter, der bliver leveret med din videotelefon. Brug af en anden strømadapter end den, der er leveret af ACN, kan medføre korruption af din videotelefon eller der kan opstå brand. Telefonkabel (RJ-11) 4

5 1-2. Sikkerhedsinstruktion Disse retningslinjer er rådgivning til dig om sikker brug og hvordan du undgår økonomisk tab. Læs dem grundigt igennem inden du benytter din videotelefon. Der er to typer af forholdsregler, som er beskrevet i det følgende: FORSIGTIG Inden strømadapteren trækkes ud af stikket, skal der først slukkes på tænd/ sluk-knappen. Hvis stikket trækkes ud mens adapteren er tændt, kan der opstå funktionsfejl i videotelefonen. Installer ikke din videotelefon et usikkert sted eller på en ustabil overflade. Dette kan medføre, at videotelefonen ikke fungerer ordentligt eller slet ikke fungerer. Brug en blød klud til at rengøre LCDskærmen og kameraet med. Brug ikke stærke kemiske midler eller skuremidler, da de kan beskadige videotelefonen særligt LCD-skærmen og kameraet. Tilslut videotelefonen i det mest tilgængelige elektriske stik. ADVARSEL Installer ikke videotelefonen et sted, der er meget støvet eller hvor den kan blive udsat for gas. Modificer ikke og skil ikke videotelefonen eller strømadapteren ad. Garantien dækker ikke for defekter opstået under en sådan fejlhåndtering. For at undgå skader, overopvarmning eller risiko for elektrisk stød må videotelefonen ikke installeres et fugtigt sted. Udsæt ikke videotelefonen for direkte sollys og installer den ikke i nærheden af varmekilder som radiatorer. Undgå at berøre strømadapteren under tordenvejr for at undgå risikoen for elektrisk stød. For at forebygge skader bør man beskytte videotelefonen overfor pludselige stød. Brug ikke overdreven kraft, særligt ikke på LCD-skærmen og kameraet. En pludselig temperaturændring kan medføre skade på videotelefonen. Afbryd strømkablet, når din videotelefon ikke er i brug i en længere periode. Brug kun den strømadapter, der er leveret sammen med videotelefonen. 5

6 1-3. Lær din videotelefon at kende Forside 1 Telefonrør Videotelefonrør 2 Højttaler Afspiller ringetoner og overfører lyd i højttaler telefonformat. 3 Kamera Tager de billeder, som bliver overført til den person, der modtager opkaldet. 4 LCD-skærm Viser dit billede og billedet af den person, du taler med. 5 Tastatur Knapper, der styrer videotelefonens funktioner. 6 Mikrofon Modtager og overfører lyd i højttaler telefonformat. Bagside TÆND/SLUK (I/O STRØMSTIK (DC IN) USB Tænder og slukker for videotelefonen. Forbindelse til strømadapteren. USB-stikket bruges til at overføre data til og fra videotelefonen. LAN Local Area Network connection. WAN Forbindelse til internettet via Ehternet kablet. TELEFON Forbindelse til enten en trådløs eller en almindelig telefon til videotelefonen. VIDEO- UDGANG AUDIO- UDGANG Overfører video til et TV eller en computer. Overfører lyd til eksterne højttalere eller audiosystem. 6

7 LAN (Local Area Network) er et computernetværk, der dækker et lille geografisk område, som et hjem, et kontor eller en gruppe af bygninger som f.eks. en skole. Et hjemmenetværk er et privat lokalt områdenetværk, der bruges til at forbinde flere apparater indenfor hjemmet. De mest simple hjemmenetværk bruges til at forbinde 2 eller flere computere så de kan dele filer, printere og en samme forbindelse til internettet (normalt bredbånd internet gennem en kabel- eller en ADSL-leverandør). WAN (Wide Area Network) er et computernetværk, der dækker et større område. WAN bruges til at forbinde LAN og andre typer af netværk med hinanden, så brugere og computere på et sted, kan kommunikere med brugere og computere andre steder. Det større områdenetværk leverer network address translation (NAT), hvilket giver mulighed for at flere apparater som computere eller videotelefoner kan dele en IP-adresse og internetforbindelse. Routern kan identificeres, da den næsten altid har 5 Ethernet-porte på bagsiden. En port er adskilt fra de fire andre porte. Det største og mest velkendte eksempel på WAN er internettet. Tastatur (1) REGISTER Det grønne LED-lys er tændt, når der er forbindelse mellem videotelefonen og ACN s digitale telefonservice. (2) STRØM Indikerer om videotelefonen er tændt. (3) BESKEDER Her kan du hente video/telefonsvarerbeskeder. (4) HOLD Her kan du sætte et opkald på hold. (5) MUTE Slår lydoverførsel under et opkald fra. (6) TELEFONBOG Adgang til personlig telefonbog. (7) TELEFONKONFERENCE Telefonkonference med flere på en gang (3 på linjen). (8) BILLED SLÅET FRA Slukker midlertidigt for videosignaloverførsel under et opkald. (9) * Indtaster * (10) NUMERISK TASTATUR (11) # Bruges til at taste telefonnummer når apparatet er indstillet til opringninger, eller taste bogstaver i menuen Indstillinger. Indtaster * Afviser alle indgående opkald (12) MENU Aktiverer Hovedmenuen på LCD-skærmen. 7

8 (13) TILBAGE Går til tidligere menu under Indstillinger eller Opsætningsmenu under en samtale og sletter tegn når information indtastes. (14) MIT INDHOLD Viser indhold til rådighed. (15) OP NAVIGATION Navigationsknap til at bevæge sig op med. (16) OK Bruges til at indtaste valg og gemme indstillinger i menuen Indstillinger. (17) NED NAVIGATION Navigationsknap til at bevæge sig ned med. (18) VENSTRE NAVIGATION Navigationsknap til at bevæge sig til venstre med. (19) HØJRE NAVIGATION Navigationsknap til at bevæge sig til højre med. (20) STATUS (21) STORE BOGSTAVER (22) DATA Viser oplysninger til brug for teknisk support f.eks. konfiguration og software version. Giver mulighed for at indtaste store bogstaver og vælge den type af bogstaver eller tegn man ønsker. Skifter mellem tal, små bogstaver og store bogstaver. Viser oplysninger vedrørende mængden af data, der er sendt og modtaget under et opkald (23) GENOPKALD Ringer til det sidst tastede nummer. (24) HØJTTALER Aktiverer/deaktiverer telefonhøjttaleren. (25) RING OP Ringer til det indtastede nummer Installation af videotelefonen Vær venlig at kontrollere at du har følgende dele, inden du installerer videotelefonen. For at få de bedste resultater anbefales det at følge installationsprocedurerne, der er beskrevet i Vejledning til hurtig installation, som er vedlagt videotelefonen. Forbind telefonrøret til stikket på siden af ACN Videotelefonen. Forbind strømadapteren til strømstikket. Forbind Ethernet kablet til WAN-stikket Tænd på strømknappen. BEMÆRK: Det kan tage op til 8 minutter inden videotelefonen er klar til brug. I dette tidsrum vil systemet gennemføre den første software opdatering og skabe forbindelse til ACN Digital Telefonservice. LCD-skærmen viser status efterhånden som processen gennemføres. Når processen er gennemført bliver registreringslyset grønt. 8

9 2. Brug af grundlæggende funktioner på videotelefonen 2-1. Ring op Ring op med tastaturet Løft røret eller tryk på knappen højttaler Indtast telefonnummer Tryk på knappen "Ring op" BEMÆRKNINGER: Se afsnit 3-2 for instruktion om hvordan man indtaster bogstaver. Tastaturtonerne er som standard slået fra. Hvis du vi slå tastaturtonerne til bedes du se i afsnit om lyd Ring op med standby (når LCD-skærmen er slukket) Indtast det første tal i telefonnummeret Et vindue viser sig på skærmen Indtast de resterende tal i telefonnummeret Tryk på knappen "Ring op" Ring op fra dit opkaldsregister Tryk på knappen MENU Brug navigationsknapperne ' til at vælge "Opkaldsregister" Tryk på knappen "OK" Vælg den kategori af opkald du ønsker at ringe til (Alle opkald, Besvarede, Tastede numre, Ubesvarede) ved at bruge navigationsknapperne (for eksempel: vælg Tastede ) Tryk på knappen "OK" Brug navigationsknapperne ' til at vælge det ønskede nummer Tryk på knappen "OK" Brug navigationsknapperne til at vælge "Ring op" Tryk på knappen "OK" 9

10 Vælg Opkaldsregister fra hovedmenuen Vælg den ønskede kategori Vælg det nummer du ønsker for at ringe op tryk på knappen OK Vælg Ring op og tryk på knappen OK Ring op fra din telefonbog Tryk på knappen MENU når LCD-skærmen er slukket eller ikke bruges. Hovedmenuen vises Vælg menuen "Telefonbog" ved brug af navigationsknapperne Tryk på knappen "OK" ELLER Tryk på knappen "Telefonbog" foran på videotelefonen. Vælg "Alle kontakter" ved brug af navigationsknapperne ' Vælg den ønskede kontakt og tryk på knappen "Ring op" eller knappen "OK" Vælg det nummer (video-, mobil-, hjemme-, firmatelefonnummer), du ønsker at ringe til ved bruge af navigationsknapperne " Tryk på knappen "OK" Vælg Telefonbog fra hovedmenuen Vælg Alle kontakter Vælg den ønskede kontakt og tryk Vælg Ring op og tryk på knappen OK Vælg det nummer, du ønsker at ringe til og tryk på knappen OK 10

11 2-2. Modtag et opkald Når videotelefonen ringer vil LCD-skærmen vise den person, der ringer eller navnet og telefonnummeret på den person, der ringer. Løft røret eller tryk på knappen højttaler for at besvare opkaldet. Hvis der er et billede forbundet med en kontakt, bliver det vist Afvis et opkald Hvis du ikke kan eller ikke ønsker at besvare et opkald, skal du bare trykke på knappen direkte til din telefonsvarer. for at afvise det. Opkaldet bliver så sendt 2-4. Afslut et opkald Læg bare røret på eller, hvis du har højttaleren slået til, tryk på knappen højttaler. BEMÆRK: Dine opkaldsdata bliver gemt i opkaldsregisteret Hent video-/telefonsvarerbeskeder Når der er video- eller telefonsvarerbesked, der ikke er aflyttet, vil en konvolut komme til syne i højre, nederste hjørne, som indikerer, at du har modtaget besked(er) samt antallet af beskeder. For at hente din video-/telefonsvarerbesked Tryk på knappen "Beskeder" foran på videotelefonen Første gang du åbner din mailboks skal du indtaste 1234, hvorefter du kan definere din 4-cifrede adgangskode. Når du har indtastet din 4-cifrede adgangskode tryk # Tryk 1 for at hente din video-/telefonsvarerbesked Hvis du har besked, vil stemmen med det samme indikere om det er en telefonsvarer- eller videobesked. 11

12 Video-/telefonsvarerfunktioner Tast Handling # tast Gem besked 7 Slet besked 2 Gentag besked 4 Gå tilbage til tidligere besked 5 Afspil besked 6 Gå til næste besked 8 Returnér opkaldet 9 Ekstra muligheder * tast Gå tilbage til den tidligere menu 2-6. Videotelefon oplysninger Vælg ikonet Information fra hovedmenuen for at se information om din videotelefon. Tryk på Tilbage eller knappen OK foran på videotelefonen for at forlade information Nyttige funktioner under en opringning Mute Tryk på knappen Mute for at forhindre den anden part i at høre dig tale. For at få lyden tilbage, tryk på knappen Mute igen Billede skjult Tryk på knappen Billede skjult for at forhindre at dit billede bliver vist til den, du taler med. Når billedet er skjult, bliver et logo vist i stedet for dit billede på skærmen tilhørende den, du taler med. For slå billedet til igen, tryk igen på knappen Billede skjult Kontrol af lydstyrke Du kan kontrollere lydstyrken ved at bruge navigationsknapperne under et opkald. Lydstyrke-ikonet er vist øverst på LCD-skærmen. Skruer ned for lyden Skruer op for lyden 12

13 For at kontrollere lydstyrken under et opkald: Tryk på knappen "MENU" Vælg menuen "Kontrol af lydstyrke" ved brug af navigationsknapperne Tryk på knappen "OK" Brug til at regulere lydstyrken Tryk på knappen "Tilbage" for at komme tilbage til den foregående menu Kontrol af lysintensitet under et opkald. Lysintensitet- Du kan kontrollere lysintensiteten på LCD-skærmen ved at bruge navigationsknapperne ikonet er vist øverst på LCD-skærmen. For at kontrollere LCD lysintensiteten under et opkald: Tryk på knappen "MENU" Vælg menuen "Kontrol af lysintensitet" ved brug af navigationsknapperne Tryk på knappen "OK" Brug til at regulere: Tryk på knappen "Tilbage" for at komme tilbage til den foregående menu Hold Du kan sætte et opkald på hold ved at trykke på knappen Hold under et opkald. LCD-skærmen bliver så sort og viser ingenting. For at genoptage dit opkald, skal du bare trykke på knappen Hold igen. Den, der ringer op, ser Hold Den, der modtager opkaldet, ser På hold Den, der modtager opkaldet, ser På hold Telefonkonference (3 på linjen) Funktionen telefonkonference giver mulighed for 3-vejs telefonsamtaler. for at aktivere denne funktion, trykkes der på knappen Hold under et opkald. Så bliver den første person man taler med sat på hold. 13

14 Den, der ringer op, ser Hold Den, der modtager opkaldet, ser På hold Tast nummeret på den 3. person du ønsker at holde telefonkonference med og tryk på "Ring" knappen Når den 3. person besvarer opkaldet, skal du trykke på knappen "Telefonkonference" BEMÆRK: Hvis den person, der startede konferencen, lægger røret på under samtalen, bliver samtalen afsluttet for alle parter Banke På Du hører en hakkende tone, der indikerer et indgående opkald og ID oplysninger på den, der ringer, bliver vist. For at acceptere det indgående opkald, tryk "1" (den igangværende samtale bliver sat på hold) For at afvise opkaldet, tryk "2" (den, der ringer op, hører signal om optaget) Tryk på knappen "Hold" igen når det indgående opkald er afsluttet, for at genetablere forbindelsen til den person, du først talte med. 14

15 3. Indstillinger 3-1. Hovedmenu Tryk på knappen Menu for at få hovedmenuen vist. Bemærk: For at navigere i menuskærmen skal du bruge knapperne hvorefter du skal trykke på knappen OK. indtil du kommer til den ønskede menu, Hovedmenu valg: Telefonbog Opkaldsregister Indstillinger Gem kontaktnavne og telefonnumre på numre du ofte ringer til. Søg efter telefonnumre efter navn og nummer. Ring direkte op. Se de seneste opkald i dit opkaldsregister inklusive alle opkald, besvarede, tastede numre og ubesvarede. Ring direkte op. Giver adgang til forskellige indstillinger herunder system, tid, opgraderinger og administrator indstillinger. I menuen "Systemindstillinger" kan du indstille lyd og billede samt få adgang til dine netværksindstillinger og funktionen "Gendan fabriksindstillinger". I menuen "Netværk" får du adgang til indstillinger af net og interface. For at justere disse indstillinger bedes du kontakte ACN's kundeservice. Med Gendan fabriksindstillinger kan du slette din konfiguration og gendanne fabriksstandarden. Hvis dette er nødvendigt, vil ACN's kundeservice give dig den adgangskode, du skal bruge til at genindstille videotelefonen. I menuen "Lyd" kan du indstille ringetoner, ringestyrke, lydeffekter, lydstyrke og lydudgang. Menuen "Display" giver dig mulighed for at styre videoudgang, LCD lysintensitet, upload båndbredde, tag billede (tager og gemmer billeder fra live video samtaler, som du kan tilknytte dine kontakter i telefonbogen), billede af dig selv, spar strøm (kontrollerer timing af digital fotoramme og wallpaper), wallpaper, digital fotoramme og sprogvalg. Menuen "Tidsindstillinger" giver dig mulighed for at indstille tidsparametre så som NTP, DST og GMT. I menuen "Opgrader" har du adgang til opgrader serveradresse og metoden til opgradering af dit software. For at justere disse indstillinger bedes du kontakte ACN's kundeservice. Menuen Administrator giver adgang til SIP, A/V Codec indstillinger, DNS, Proxy og LAN-indstillinger. For at justere disse indstillinger bedes du kontakte ACN's kundeservice. Digital fotoramme Information Med den digitale fotorammen kan du se billeder fra din memory stick eller SD-kort som et slideshow. Informationsskærmen viser dig hovedsystemindstillingerne for din videotelefon. 15

16 3-2. Brug af tastatur Numeriske taster Bruges til indtastning af tegn (Store bogstaver) (Tilbage) Vælg den type af tegn, der skal indtastes (tal/små bogstaver/store bogstaver) Gå tilbage til foregående menu (OK) Vælg og bekræft Navigationsknapper Bruges til at navigere mellem menuer Fører dig til redigering og giver dig mulighed for at indstille værdier 3-3. Indtastning af tegn Tryk på knappen Store bogstaver for at vælge den ønskede indtastningsform (tal/små bogstaver/store bogstaver). Den nuværende form er vist øverst til venstre på LCD-skærmen, og er repræsenteret ved et af følgende ikoner: Tal Små bogstaver Store bogstaver Tast Form Små bogstaver Store bogstaver Tal 1 abc ABC 2 def DEF 3 ghi GHI 4 jkl JKL 5 mno MNO 6 pqrs PQRS 7 tuv TUV 8 wxyz WXYZ * * * # # #. Mellemrum Mellemrum Mellemrum Indtastning af tal Eksempel: For at indtaste 123 : Tryk på knappen "Store Bogstaver" indtil viser sig i øverste venstre side af skærmen. Tryk på knapperne efter hinanden. 16

17 Indtastning af bogstaver Tryk på knappen "Store Bogstaver" indtil viser sig i øverste venstre side af skærmen. Tryk på de tilsvarende knapper indtil det ønskede bogstav kommer frem. Eksempel: For at indtaste SKY : Tryk på knappen "Store bogstaver" og indstil indtastningsformen til Tryk på knapperne for 'S', 'K', 'Y' efter hinanden:,, Indtastning af tal og bogstaver Tryk på knappen "Store bogstaver" og indstil indtastningsformen til. Tryk på knapperne efter hinanden. Tryk på knappen "Store bogstaver" og indstil indtastningsformen til. Tryk på knapperne for "com" indtil det ønskede bogstav kommer frem: Tryk på knapperne,, efter hinanden 3-4. Telefonbog Telefonbogen giver dig mulighed for at gemme alle de numre, du ofte ringer til, som kontakter og ringe direkte op til dem. Der kan gemmes op til 300 kontakter i telefonbogen. Vælg Telefonbog fra hovedmenuen Telefonbog menu Alle kontakter Alle kontakter viser alle de kontakter, du har gemt i din telefonbog. Du kan redigere, gemme eller slette dine kontaktoplysninger. Vælg Alle kontakter fra Telefonbog menu Liste med Alle kontakter 17

18 Tilføj ny kontakt Med Tilføj ny kontakt kan du tilføje nye kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, indstilling af en tilhørende ringetone, samt tilføje et fotografi af kontakten. Efter at have indtastet oplysningerne skal du vælge Gem. Hvis du ikke ønsker at gemme oplysningerne, skal du vælge Annuller. Vælg Tilføj ny kontakt fra menuen Alle kontakter Indtast oplysninger og vælg Gem Ring op Du kan ringe til alle på din liste over Alle kontakter ved at vælge navnet og nummeret, du ønsker at ringe til. Vælg den ønskede kontakt fra din Vælg Ring op Vælg det nummer, du gerne vil ringe liste med Alle kontakter til og tryk på knappen OK Redigér en kontakt Du kan redigere oplysninger som telefonnummer, navn, ringetone og fotografiet af kontakten. Når du har redigeret oplysningerne skal du vælge Gem for at gemmen dine ændringer. Hvis du ikke ønsker at gemme, skal du vælge Annuller. Vælg den ønskede kontakt fra din Vælg Redigér Indtast oplysninger og vælg Gem liste med Alle kontakter Slet en kontakt Du kan slette kontaktoplysninger, du ikke længere behøver. Vælg den ønskede kontakt fra din Vælg Slet Vælg JA for at slette liste med Alle kontakter 18

19 Søg Du kan søge efter en kontakt, der er gemt i din telefonbog, efter navn eller nummer og direkte ringe op, redigere eller slette kontaktoplysninger. Vælg Søg fra telefonbog menuen Søgemenu Søg efter navn Du kan søge efter en kontakt efter navn i telefonbogen ved at vælge Søg efter navn. BEMÆRK: Du skal indtaste alle bogstaver og bruge henholdsvis store og små bogstaver. Vælg Søg efter navn Indtast det navn du gerne vil finde Kontaktoplysningerne bliver vist fra søgemenuen og tryk på knappen OK Søg efter nummer Du kan søge efter et nummer, der er gemt i din telefonbog Vælg Søg efter nummer Indtast det nummer du gerne vil Kontaktoplysningerne bliver vist fra søgemenuen finde og tryk på knappen OK Ring op, opdatér og slet oplysninger Du kan ringe til et telefonnummer i din telefonbog, opdatere eller slette dine gemte kontaktoplysninger. Ring op Vælg Ring op Vælg det nummer, du gerne vil ringe til og tryk på knappen "OK" 19

20 Opdatering af oplysninger Slette oplysninger Vælg Rediger og tryk på knappen For at slette en kontakt, vælg Slet OK for at opdatere en kontakt, og tryk herefter på knappen OK. vælg herefter "Gem" Vælg Ja for at bekræfte sletningen Slet alle Du kan vælge at slette alle oplysninger i din telefonbog ved at vælge Slet alle efterfulgt af Ja. ADVARSEL: VED AT VÆLGE JA SLETTES ALLE OPLYSNINGER I DIN TELEFONBOG AUTOMATISK. DU FÅR IKKE MULIGHED FOR AT BEKRÆFTE, OM DU VIL SLETTE ALLE OPLYSNINGER EFTER DU HAR VALGT JA OG DU VIL IKKE VÆRE I STAND TIL AT GENKALDE DE SLETTEDE OPLYSNINGER. Vælg Slet alle fra telefonbog menuen Vælg Ja for at bekræfte 3-5. Opkaldsregister Du kan se alle dine besvarede opkald, tastede numre og ubesvarede opkald samt vælge at ringe til et nummer direkte og gemmen det i eller slette det fra din telefonbog. Vælg Opkaldsregister fra hovedmenuen Opkaldsregister menu BEMÆRK: Der kan gemmes maksimalt 300 opkald (besvarede opkald, tastede numre og ubesvarede opkald) i dit opkaldsregister. Hvis dette antal overstiges, bliver de ældste oplysninger slettet først. 20

21 Opkald i alt Du kan se en liste over alle besvarede opkald, tastede numre og ubesvarede opkald ved at vælge Alle opkald. Du kan også ringe direkte op fra denne menu. Vælg Alle opkald fra Opkaldsregister menuen Vælg det ønskede nummer eller kontaktnavn Indgående opkald Du kan se alle indgående opkald, du har besvaret for nylig ved at vælge Indgående opkald. Du kan også ringe direkte op fra denne menu og gemme numre herfra i din telefonbog. Vælg Indgående fra Opkaldsregister menuen Vælg det ønskede nummer eller kontaktnavn Udgående opkald Du kan se alle de numre, du har ringet til ved at vælge Udgående. Du kan også ringe direkte op fra denne menu og gemme numre herfra i din telefonbog. Vælg Udgående fra Opkaldsregister menuen Vælg det ønskede nummer eller kontaktnavn Ubesvarede opkald Du kan se alle ubesvarede opkald, du ikke har besvaret for nylig ved at vælge Ubesvarede. Du kan også ringe direkte op fra denne menu og gemme numre herfra i din telefonbog. Vælg Ubesvarede fra Opkaldsregister menuen Vælg det ønskede nummer eller kontaktnavn 21

22 Ringe op, gemme eller slette et nummer Du kan direkte ringe til et valgt nummer i dit Opkaldsregister ud over at gemme eller slette numre. Ring op Vælg den ønskede mulighed fra Opkaldsregister menuen og tryk på knappen OK Vælg det ønskede nummer Vælg Ring op Videotelefonen ringe til det valgte nummer Gem et nummer Vælg Gem dette nummer Udfyld vinduet Tilføj ny kontakt" og vælg Gem Slet et nummer Vælg Slet Vælg JA for at slette telefonnummeret 22

23 3-6. Indstillinger I denne menu kan du kontrollere system, tid, opgradering og administrator indstillinger for videotelefonen. Tryk altid på knappen Tilbage for at gemme dine ændringer og forlade. Efter hver indtastning ser du en skærm, der beder dig om at bekræfte dine ændringer. Vælg JA eller NEJ og tryk på knappen OK. Vælg Indstillinger fra hovedmenuen Menuen Indstillinger Systemindstillinger Ud over at styre indstillinger for lyd og billede kan du indstille netværket for din videotelefon ved at vælge Systemindstillinger. Vælg Systemindstillinger fra Indstillingsmenuen Menuen Indstillinger Netværk Netværksindstillingerne på din videotelefon er for-konfigurerede, så du kan ringe og modtage opkald via internettet. Man kommer til disse indstillinger ved at vælge Netværk. Vær venlig ikke at forsøge at justere noget i denne menu. Kontakt ACN's kundeservice for hjælp på Gendan fabriksindstillinger Med Gendan fabriksindstillinger kan du slette din konfiguration og gendanne fabriksstandarden. Vær venlig ikke at forsøge at justere noget i denne menu. Kontakt ACN's kundeservice for hjælp. 23

24 Lyd Ved at vælge Lyd kan du indstille ringetoner, lydeffekter og lydstyrke. Vælg Lyd fra Vælg den ønskede ringetone Brug knapperne Systemindstilling menuen til at justere ringestyrken Vælg Type af lydeffekt og Vælg effekt" for at regulere lyden på Brug knapperne advarsels-, forbindelses- og tastaturtoner for at regulere lydstyrken Vælg Intern eller "Ekstern" til din Brug knapperne ønskede Brug knapperne kan du bruge eksterne højttalere audioudgang. Med "Ekstern" til at for at regulere lydstyrken i regulere ydstyrken på højttalerene telefonrøret Tryk på knappen Tilbage, vælg JA og tryk på knappen OK for at gemme ændringer 24

25 Display Du kan aktivere og administrere videoudgang, LCD-lysintensitet, Se dig selv, Spar strøm, Wallpaper og Sprog ved at vælge Display. Du kan også starte den digitale fotoramme fra denne menu og indstille timingen for denne funktion. Vælg Display fra Systemindstilling menuen Tryk på knappen OK efter hver indstilling: Videoudgang LCD-lysintensitet Vælg LCD "TV-udgang (PAL)" eller Brug knapperne til at "TV-udgang (NTSC)" som videoudgang regulere LCD-lysintensiteten Tag billede Se dig selv Spar strøm Vælg SD eller "USB" som din Vælg On for at vælge "Se dig selv" Vælg det tidsrum efter hvilket lagerenhed telefonen skifter til formen Spar strøm (30, 60 eller 90 sekunder) Wallpaper Wallpaper er baggrunden på videotelefonens LCD-skærm. Du kan vælge det wallpaper, der skal vises. Vælg On for at slå wallpaper Ovenstående besked viser sig for Vælg SD eller "USB" som "Type" funktionen til at du skal vælge dit wallpaper 25

26 Tryk på knappen OK Vælg det billede du vil bruge som dit Vælg JA for at bekræfte ændring wallpaper og tryk på knappen af wallpaper Tilbage for at gemme BEMÆRK: En advarsel: "Ingen USB/SD enhed!" kommer til syne, hvis der ikke er indsat en USB- eller SD-enhed. Digital fotoramme Tidsinterval for digital fotoramme Sprog Vælg On for at slå den digitale Vælg det tidsrum du ønsker mellem For at ændre det sprog, der er vist fotoramme til (10, 15 eller 20 sekunder) billederne på LCD- skærmen, skal du bare vælge et andet sprog BEMÆRK: Hvis du viser store foto-filer (større end 3 mega pixels eller større end 600 x 800), skal tidsrummet mellem hvert billede sættes til 20 sekunder. Det er tilstrækkelig tid til at hver foto kan nå at loade. Upload båndbredde Upload båndbredde er den kapacitet med hvilken din videotelefon kan uploade data over din internetforbindelse. Din videotelefon er forindstillet med optimale fabriksindstillinger. Hvis den video du sender, ikke er så klar, som du ønsker, kan du justere hastigheden på upload båndbredde på din videotelefon. Inden du justerer upload båndbredde, skal du gennemføre en test for at fastslå din aktuelle hastighed på upload båndbredde. Fra din computer forbundet til dit LAN, gå til to 1. Indtast dit digitale telefonservice telefonnummer 2. Klik på TEST Denne proces tager omkring 60 sekunder 3. Notér hastigheden på download og upload på din videotelefon Gå til Upload Båndbredde Vælg hastigheden på upload Tryk på knappen Tilbage og i menuen Display båndbredde på din videotelefon vælg JA for at gemme dine (128, 256, 384 eller 512) indstillinger Hvis din hastighed på upload båndbredde er mellem 128 og 255, bør du vælge en hastighed på upload båndbredde på 128. Hvis din hastighed på upload båndbredde er mellem 256 og 383, bør du vælge en hastighed på upload båndbredde på 256. Hvis din hastighed på upload båndbredde er mellem 384 og 511, bør du vælge en hastighed på upload båndbredde på 384. Hvis din hastighed på upload båndbredde er mellem 512 eller højere, bør du vælge en hastighed på upload båndbredde på

27 BEMÆRK: Du kan ikke ændre dine display indstillinger mens du fører en telefonsamtale. For at se virkningen af ændringen, skal du bare foretage en opringning efter du har justeret dine indstillinger. Den person du ringer til, vil være i stand til, at bekræfte om den video du sender, er mere klar. Hvis du indstiller hastigheden på upload båndbredde for høj, vil kvaliteten af billedet blive forvrænget. For at justere skal du bare sætte din hastighed på upload båndbredde et trin ned. Skærmstørrelse Skærmstørrelse henviser til opløsningen på din video. Skærmstørrelsen vil automatisk justeres til den rigtige indstilling (CIF eller VGA) baseret på din båndbredde og rammevalg. Frame Rate Frame Rate er den hastighed hvormed din videotelefon opdaterer billeder. Du kan vælge lav, normal eller høj afhængigt af din hastighed på båndbredde. Gå til Frame Rate i menuen Display Vælg den passende Frame Rate Tryk på knappen Tilbage & (lav, normal eller høj) og vælg "JA" for at gemme dine indstillinger Video Codec Video Codec repræsenterer video komprimeringen på din telefon. Din videotelefon bruger to video codecs: H.263 og H.264. Video Code vil automatisk justeres til den rigtige indstilling baseret på den upload båndbredde og frame rate, der er valgt Indstilling af tid Din videotelefon har en verdenstidsfunktion. Vælg Tidsindstilling fra menuen Indstillinger Tidsindstillinger NTP (Network Time Protocols) Vælg On for at slå NTP muligheden til D.S.T (Daylight Saving Time) Sælg Off for at slå NTP fra og indtast dato og tid manuelt G.M.T (Greenwich Mean Time) Vælg On for at slå D.S.T. til og "Off" for at slå den fra Vælg tidszonen for dit område 27

28 Opgradering af indstillinger Du kan bekræfte versionen og opgradere din videotelefons software ved at vælge Opgradér. Hvis softwaren ikke er den seneste version, kan du opgradere den via internettet. Vær venlig ikke at forsøge at justere noget i denne menu. Kontakt ACN's kundeservice for hjælp Administrator indstillinger Menuen Administrator giver adgang til SIP, A/V Codec indstillinger, DNS, Proxy og LAN-indstillinger. Vær venlig ikke at forsøge at justere noget i denne menu. Kontakt ACN's kundeservice for hjælp Digital fotoramme Din videotelefon har en funktion som digital fotoramme, så du kan se fotografier og billeder fra din USB-enhed eller dit SD-kort som slideshow. Indsæt din USB-enhed eller dit Vælg Digitalt fotoalbum fra Vælg Se andet billede SD-kort hovedmenu Vælg den enhed hvor dine fotografier Vælg den ønskede billed-fil og tryk på er lageret og tryk på knappen OK knappen OK. Dine billeder viser for at gemme sig nu efter det valgte tidsrum BEMÆRK: Den digitale fotoramme vil automatisk vise alle billeder fra din USB-enhed eller dit SD-kort. Hvis der er et billede, du ikke ønsker vist, må du fjerne det fra enheden, inden du indsætter det i din videotelefon. For at funktionen digital fotoramme skal virke, skal du slå den til i menuen "Display" og vælge det tidsrum du ønsker mellem billederne. Se afsnit Display for yderligere oplysninger. 28

29 Se andet billede Vælg Se andet billede" Vælg den ønskede billed-fil og tryk på knappen "OK" Næste billede Foregående billede Vælg Næste billede for at se det næste billede Vælg Foregående billede for at se det foregående billede BEMÆRK: Videotelefonen kan kun læse JPG- og PNG-billedfiler. Hvis dine billeder er større end 3 megapixels, skal du øge tidsrummet mellem billederne til 20 sekunder, for at hvert billede kan nå at loade. Slet dette billede Vælg Slet dette billede" Vælg JA for at slette 3-8. Information For at se systemoplysninger om din videotelefon, vælg Information fra hovedmenuen. Vælg Information fra Hovedmenu Videotelefon system information 29

30 Vejledning til fejlfinding Problem Jeg kan ikke tænde for videotelefonen LCD-skærm er ikke tændt Jeg kan ikke høre klartonen i telefonrøret Jeg kan ikke ringe op Fejlfinding Kontrollér at strømkablet er rigtigt tilsluttet. Kontrollér at strømknappen er sat på "ON" Kontrollér at stikkontakten fungerer ved at tilslutte en andet elektrisk apparat til den. Sluk og tænd for strømknappen. Kontrollér at strømkablet er rigtigt tilsluttet. Tryk på en knap eller løft røret for at kontrollere at videotelefonen ikke er gået over til Spar strøm. Kontrollér at telefonrøret er tilsluttet det venstre stik på videotelefonen. Kontrollér at Ethernet kablet er tilsluttet til WAN-stikket på videotelefonen. Kontrollér at telefonrøret er tilsluttet det venstre stik på videotelefonen. Sluk og tænd for strømknappen. Hvis videotelefonen er rigtigt tilsluttet til internettet, skal registreringslyset være tændt. Hvis du bruger kortnummer, må du kontrollere om nummeret er rigtigt indtastet i din telefonbog. Hvis den person, du ringer til, bruger en videotelefon installeret på et privat netværk eller firewall system, kan det være, at opkaldet ikke kan gå igennem. Jeg kan ikke modtage opkald Når jeg modtager et opkald, fungerer videoen, men der er ingen ringetone Hvis videotelefonen er installeret på et privat netværk eller firewall system, kan det være, at opkaldet ikke kan gå igennem. Kontrollér at registreringslyset er tændt. Hvis der ikke er ordentlig forbindelse mellem din videotelefon og internettet, er du ikke i stand til at modtage opkald. Sluk og tænd for strømknappen. Kontrollér at lydstyrken på ringetone er sat til mere end 1 i menuen Lydindstillinger Opkaldet er forbundet, men den person jeg taler med, kan ikke se mig og lydkvaliteten er dårlig. Der er forbindelse, videoen virker, men der er ingen lyd. Der er forbindelse, både lyd og video virker, men den person jeg ringer til kan hverken se eller høre mig. Der er forbindelse, videoen virker og jeg kan høre den person, jeg ringer til, men den person jeg ringer til kan kun se mig og ikke høre mig. Hvis videotelefonen er installeret på et privat netværk eller firewall system, kan det være, at den person du taler med, ikke kan se dig. Kontrollér at der er et kamera forbundet til videotelefonen tilhørende den person du ringer til. Kontrollér at mikrofonen tilhørende den person, du ringer til, virker. Hvis videotelefonen er installeret på et privat netværk eller bag en firewall, kan det være, at den person du taler med, ikke kan høre dig. Skru op for lyden. Kontrollér om videotelefonen tilhørende den person, du ringer til, er installeret på et privat netværk eller et firewall system. Kontrollér at audio/video-indgangsvejen er konfigureret rigtigt. Kontrollér at audit/video-apparatet hos den person, du ringer til, virker rigtigt. Kontrollér at audio-indgangsvejen er konfigureret rigtigt. Kontrollér at video-apparatet tilhørende den person, du ringer til, virker rigtigt. 30

31 Der er forbindelse, både lyd og video virker, men den person jeg ringer til kan kun høre og ikke se mig. Kontrollér at video-indgangsvejen er konfigureret rigtigt. Kontrollér at video-apparatet tilhørende den person, du ringer til, virker rigtigt. Skærmen tilhørende den person, jeg ringer til, er frosset og der er ingen lyd. Telefonen er tilsluttet telefonstikket, men ringer ikke. Kontrollér at din videotelefon er tilsluttet rigtigt til internettet. Kontrollér at videotelefonen tilhørende den person, du ringer til, ikke har afbrudt forbindelsen til internettet. Kontrollér at din videotelefon fungerer rigtigt uden en telefon tilsluttet telefonstikket. Kontrollér at telefonkablet fra din videotelefon til hjælpetelefonen er sikkert tilsluttet. Tilslut telefonen direkte til telefonstikket. Brug ikke forlængerledninger, ekstern opkalds-id eller telefonsvarerapparater. Kontrollér at ringetonen på ekstratelefonen er slået til. Test med en anden telefon, hvis det er muligt. Nogle telefoner kræver mere strøm end din videotelefon kan forsyne den med. Ikke alle telefoner er kompatible. Kan ikke besvare opkald med en telefon tilsluttet telefonstikket. Kan ikke ringe op med en telefon tilsluttet telefonstikket. Kan ikke bruge *1 og *2 funktioner på telefonen tilsluttet telefonstikket. Denne funktion gør dig i stand til at viderestille et opkald til videotelefonen så længe den, der ringer, bruger en videotelefon til at ringe til dig fra (*1 viderestiller video og *2 overfører lyd). Når videotelefonen er tilsluttet et TV eller en monitor ser billederne på LCD-skærmen og TV eller monitor forskellige ud. Videotelefonen registrerer ikke Kontrollér at din videotelefon fungerer rigtigt uden en telefon tilsluttet telefonstikket. Kontrollér at telefonkablet fra din videotelefon til hjælpetelefonen er sikkert tilsluttet. Tilslut telefonen direkte til telefonstikket. Brug ikke forlængerledninger, ekstern opkalds-id eller telefonsvarerapparater. Test med en anden telefon, hvis det er muligt. Nogle telefoner kræver mere strøm end din videotelefon kan forsyne den med. Ikke alle telefoner er kompatible. Kontrollér at din videotelefon fungerer rigtigt uden en telefon tilsluttet telefonstikket. Kontrollér at telefonkablet fra din videotelefon til hjælpetelefonen er sikkert tilsluttet. Kontrollér at telefonen er indstillet til TONE indtastning og ikke PULSE. Tilslut telefonen direkte til telefonstikket. Brug ikke forlængerledninger, ekstern opkalds-id eller telefonsvarerapparater. Test med en anden telefon, hvis det er muligt. Nogle telefoner kræver mere strøm end din videotelefon kan forsyne den med. Ikke alle telefoner er kompatible. Kontrollér at din videotelefon fungerer rigtigt uden en telefon tilsluttet telefonstikket. Kontrollér at telefonkablet fra din videotelefon til hjælpetelefonen er sikkert tilsluttet. Kontrollér at telefonen er indstillet til TONE indtastning og ikke PULSE. Tilslut telefonen direkte til telefonstikket. Brug ikke forlængerledninger, ekstern opkalds-id eller telefonsvarerapparater. Test med en anden telefon, hvis det er muligt. Nogle telefoner kræver mere strøm end din videotelefon kan forsyne den med. Ikke alle telefoner er kompatible. Når den eksterne videoudgang er forbundet til et TV eller en monitor vil visse dele af billedet ikke blive vist som de er vist på LCD-skærmen på din videotelefon. Kontrollér at din videotelefon er udstyret med en IP-adresse fra dit modem/router. Sluk og tænd for strømknappen og afbryd og forbind dit modem/router igen. Firewalls kan blokere porte brugt til registrering. Prøv at slå din firewall fra som test. 31

32 Advarsler Ved Advarselsbesked Beskrivelse/betydning Strømmen tændt Systemet indlæses Systemet indlæser Initialisering UI Indlæser personlige indstillinger Initialisering netværk Henter IP-adresse kontakter NTP-server Provisioning Kontrollerer for og downloader software opdateringer Opdatering Telefonen opdaterer software Læser USB-filer En USB-lagerenhed er indsat Fjerner USB-filer En USB-lagerenhed er fjernet Læser SD-filer En SD-lagerenhed er indsat Fjerner SD-filer En SD-lagerenhed er fjernet Netværkskabel ikke tilsluttet LAN kabel ikke forbundet Indlæser systemet... Persondataindstillinger bliver indlæst Indstiller gældende tid... Forbindelse til NTP-server er ved at blive etableret. Initialiering af GUI menu Billeddata for GUI er ved at blive dekomprimeret REGISTRERING MISLYKKES Videotelefonen prøver at etablere forbindelse til ACN Digital Telefonservice registreringsserver, men der er intet svar. Under opkald Hold Samtalen er på hold (video & lyd) På hold Samtalen blev sat på hold af den anden person på linjen Billede skjult Dit billede bliver ikke vist Lyd slået fra Lyden er slået fra Telefon i brug Ekstratelefon forbundet til telefonstikket er i brug. Viderestilling Viderestiller et opkald fra videotelefonen til ekstratelefonen, som er tilsluttet telefonstikket Der er ikke nogen lagerenhed Der er ikke fundet nogen lagerenhed (SD-kort eller USB-enhed) Konfigurerer ADSL Etablerer forbindelse til en ADSL-server... Netværkskonfiguration. Tast # for at afbryde Netværksindstillinger mislykkedes. Tast # for at afbryde Forbindelse til en ADSL-server er ved at blive etableret Videotelefonen prøver at etablere forbindelse til en ADSLserver, men der er intet svar 32

33 Forsøger at ringe op Efter et opkald er overstået Telefonen er nu optaget Vent lige... Den person, der ringes til, er i gang med en anden telefonsamtale Brugerkonfigurationen bliver gemt eller menuen er ved at blive opdateret Brugerindstillingskonfiguration Ugyldig adgangskode Din adgangskode er forkert Initialiserer systemet... Alle persondata bliver indlæst Initialiserer telefonbogsdata Telefon- og opkaldsregisterdata bliver indlæst 33

34 DK-VP-UM-001

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj 7 3.2 Browser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Cisco IP Phone 7961G/7961G-GE og 7941G/7941G-GE til Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP Phone 7961G/7961G-GE og 7941G/7941G-GE til Cisco CallManager 4.1(3) Telefonvejledning Cisco IP Phone 7961G/7961G-GE og 7941G/7941G-GE til Cisco CallManager 4.1(3) LICENS OG GARANTI INKLUDERET Hovedsæde Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere