Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader"

Transkript

1 DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl

2 DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl

3 Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl COPY RI GHTD hst NOTF ORCOMME RCI ALUSEORRE PRODUCT I ON DSh å b o g1 : 9-V j l g f c y t m Copyght: Dk St og Hk Bllv, 3-9 Kopg kk tllt u ælg tlll DS-håbog 1 Pojktumm: M3841 Gfk tlttlæggl: Dk St Omlg: Dk St Tyk: Dk St Ugvt 9 1 ugv, 1 oplg ISBN ISBN ISSN Ugvt f Dk St Kollgvj 9 Chlottlu Tlfo: Tlfx: 39 9 wwwk Pt Dmk 9 Dk Vct fo Rfcytm - DVfR DVfR t foum omkg 8134-t Læ m om vctt og f ylg fomto om t og t ktmtl på Foftt Hk Bllv ut Stæktømgø M IDA 1988 og h væt t ågv bch 1989 Abjomåt fotguvklg og ågvg fo to bygg- og uttllto S 1997 h h hft fcytm om pcl og h hjulpt m 5 vkomh m t ubj pktv ytm Hk h 1999 væt mlm f tguvlgt S-53 (Ifomtotuktug, okumtto og gfk ymbol) ho Dk St og ltg u v ttol bjgupp v vo f ISO/IEC-t, hu MT18 v, ISO/IEC 8134 Hk k kotkt v -ml på Sælg tk tl Tt Pk Hoy fo lt vlg må t væ på O Vlkb fo v bg Gu Fbog (bp) og Ku Blv (KB Ifomtk) mfl fo mg p tm fobl m ubjl f t y klfktoytm tl k bygg (DBK) Nøglmbj ho Vt Cotol Sytm A/S fo opbkg og gug bj m t bj 8134 om yt ggulg fo fttk vmøll Mbj ho FL Smth A/S fo kuo om uvæ ummytm og fmtg mulgh fo 8134-t Dk St fo lt go opbkg Læ f m tlg ugvl fo løb kommt M fml fo fotål og tålmogh Sælg llutto Illutto tl Dk Bygg Klfkto (DBK) ubjt f Flmmg Vtg, DTU, mt Gu Fbog, bp, og ggvt m vlg tlll Vohto 4 HB 4/9 1 ugv f DS-håbog 1 Komplt y vo på bggu f y ISO/IEC 8134 (flø fo IEC 134) Tlg kptl, fott lvt, tlgæglg på www8134com 3 1 Ugv HB HB HB Foftt 7/5 /4 5/3 Dto 3 ugv f DS-håbog ugv f DS-håbog ugv f DS-håbog Rvo

4 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Ihol 1 Kom got f tt Lævjlg Svt på t gulægg gøpøgmål 1-13 Hv hl vjlg om? Fotgppktvt Tkk gumt fo t bug F to tl pktk bug E kot fotlt Så komm u gg 1-1 Bg om ISO/IEC ISO/IEC mbjt om Hv t fcytm? - 3 Htok uvklg -3 4 Dt hlt gulægg pcp -5 5 Rfcbtgl - og ll ko -9 3 Objkt og t Hv t objkt? Tl 3-33 Objkt t t Objkt tuktu D gulægg t Itoukto Væktøj tl tuktug 4-43 Nogt om gkb fo tuktu Om t kb klh: 8134 l Flt: D t pkt 4-4 Avl f pkt Dgpoc Ufomg og pætto f fcbtgl Notto Skvgl Smplfcggl Bogtvko Bogtv fcbtgl D gulægg bogtv D bogtvko 5-54 Ovo bogtvko Dk St og Hk Bllv Ihol 1

5 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Pktk kmpl -1 1 Så bgy m! -1 Ekltvu-fcytm -5 3 Nummg - 4 Flvu-fcytm -7 5 Hv kl m fcytmt? -9 Ekmpl på opbygg f moul -1 7 Hv kl m kl t? Nøjgtg fto f hvt objkt-3 9 Itk ytm f gk mol -5 1 DBK Vtltoytm ISO gll vlgu ISO kftvækgu Uvt vl f tkkk Dt ultmtv ummytm Smmætg f fokllg ytm 7-73 Sæt f fcbtgl Smmætg f fl pkt tl é ko 7-75 Om øvgh f t obbltumm Gæfl mllm objkt Dfto Gl gæfl Spcfk gæfl Klfcg f gæfl 8-85 Et tljt kmpl m gæfl A pmt F ll gæfl Dokumtto Dfto Stuktu okumtto 9-93 Klfcg f okumt 9-94 Mtt og ttlblok Lvcyklu Dokumtto f objkt St tl okumtto Øvg t Blg A D føt bogtvko Blg B D bogtvko Blg C Iftuktubogtvko Blg D Kftvæk VGB B Blg E D t vbl 14-1 Ihol 3-9 Dk St og Hk Bllv

6 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm 15 Blg F Rfc Nomtv ltttuhvg Øvg ltttuhvg Itt 15-1 Blg G Tm Blg H Ekmpl Stko Dk St og Hk Bllv Ihol 3

7 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm

8 COPY RI GHTD hst NOTF ORCOMME RCI ALUSEORRE PRODUCT I ON DSh å b o g1 : 9-V j l g f c y t m 1 Kom got f tt 11 Lævjlg Syop: Læ Vjlg fcytm på u 15 mutt! Dtt vjlg ubjl f fcbtgl, tuktug og moulg hhol tl ISO/IEC 8134-t (ugv 9), hft blot bævt 8134 Vjlg omftt ogå go å om okumtto og v v, hvol m ffktvt k håt gæfl (v fhæggh tl ) thvt pojkt Fo t gø vjlg lt t bug og læ bø u v følg: Syop: Hvt kptl bgy m t kot umé fom f yop Dt kvt m f kft lg u ovkft på hvt kptl V t læ yop k u hutgt g t ovblk ov, hv hvt kptl omhl V t læ yop føt, gm hl bog, k u hutgt g t ovblk ov hvt kptl hol, u øvgv t tu t tlj føt omgg Vgtg pot ykkt m hå tl vt (om h) D t ovkulgt tkogt kp 18 Dkt fc tl 8134-t t [fktt pt] Dt k fokomm, t mm pot kvt fl fokllg kptl Dtt tlgtt, t m v k læ t kptl gg, og vtult læ bog ækkfølg, h mt t Bgt bog, Blg H, f t lluttvt kmpl på vl f fcbtgl fo t m vvæk Go foøjl og vlg hl Dk St og Hk Bllv 3-9 Dk St og Hk Bllv Kom got f tt 1-1

9 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm 1 Svt på t gulægg gøpøgmål Syop: M polg bggu fo t fmm bug f fæll ko på tvæ f ll fglg cpl, ll hto om t pøgmål, om t tog å t bv! I 1988, bgyl f m k om yut gø, fk jg mulgh fo t bj m fjvmytm Købhv Mt job v føt og fmmt t mo lfoyg tl kompot fokllg ujok vmvkltto Som yut v tulgv mgt fo fgt, v yt, og flt f pøgmål blv fklt fthå, om opto D v mlt ét pøgmål, lg gtgt blv bvt, og om g m polg o: Hvofo h kompot kk t mm fokllg okumt om læggt? Hvofo klt pocgø fx o fo PSHH (Pu Swtch Hgh Hgh), m l-gø klt lv mm kompot fo fx -T13? Hvo k å v, t t fktk tl om mm kompot? Jg v fæll ko, om v fo ll På t tpukt v mlt kk ogt v på t pøgmål Jg v ogå må, hvopå m lt ku ætt g komplk tkk mmhæg, og få t ovblk æ å m v y og kk hlt hjmm ll tlj t btmt læg Dt fk jg hll kk t got v på, m fk og fthå t mlgt ovblk, lvom t tog mt 1 å E f m æt opgv v t kff t tllgt tgpogm tl vo l-okumtto Dt blv bgyl på lg og vv t fo, hvo m pouc okumtto, og hvo m lttt k bæ g m t D flt pogmm v på t tpukt tyk, og holt ll ogt kyptk komkm fo kog f lktk kompot Sål optåt tg =, + og - ll ytm, v å på, m flt fohl hv lt væt v t f yb mg m m Dt v og pktk hjælp, t flt ymbol blv føt m ogl bogtvko, tlyl kull væ : fx -M1 v f ymbolt fo moto M t v fott kk mm ko, å blv vt på okumt, og v fott kk t klt v på mt oplg pøgmål D t tg =, + og - blv og v m t p m yggh, og v lt tktvbj ft jg btyg ogl tkl, jg fk ft D v tlyl tl om ko fo fuktoltt, lv pouktt, mt plcg f pouktt Dt gv jo ft mg fo gø gpoc og ftfølg ft- og vlghol f lægg! Eft l pojkt, kk kt omftt okumtto og ko, fk jg 1997 tl opgv t v hl må, om Tt Pk Hoy ( bl pouc ogt å hlgt om mk tl fmtllg f cm og p mv) lv l-okumtto på Opgv v t tkmmlg, t okumtto v ulttt f mg å kopkyg, mtg m t mk blv tg m komplk Rulttt v, t v bgyt hlt fof Jg v kot fo kommt bl f y t IEC 134 (f 199), holt ll bogtvko tl l-ymbol Dt v pæ læg, t fou bogtvko v tkk, bkv vl f t tg ( =, + og - ) på hlt y må H v måk ogt f t gtg? Dt v hvt fl fttk gtkk, å jg tt mg g 1- Kom got f tt 3-9 Dk St og Hk Bllv

10 COPY RI GHTD hst NOTF ORCOMME RCI ALUSEORRE PRODUCT I ON DSh å b o g1 : 9-V j l g f c y t m Jg blv fthå å fct f bkv mto, t jg fk ovtlt f hovfoftt tl t tl t komm fob mt koto og hjælp mg m t p fotålmæg tlj Dt blv bgyl tl t, ftfølg h uvklt g tl t gømægt pcl og tflt fo mg polgt: St IEC 134 hl mlg fou bogtvko om, hvo m kb kl moll f t g ( k gbug) gm lt fotålg tuktugpcpp, og t tt mu u t fcytm I mbj m Tt Pk Hoy blutt v t øætt t fcytm ho m, føt og fmmt kull kb ovblk ov komplk mk, m ogå kull b fo ffktv gbug f g f komplk mmhæg, mk Dt kull v g t væ uhy ffktvt Eft l øvl og koctt t på t p må, to v m fttk ffktv mol, tllo ovblk og gbug på mm t Bogtvko v lvfølglg ogå på pl, m t vt g, t bogtvko lt kk v t ctl t v tl ggæl tuktugpcpp Tt Pk Hoy h ftfølg vut, t h hft btylg bpl på omkotg g, om å omtt tl b fotg Eft Tt Pk Hoy kom po m k m foku på ll og fotguvklg, om mt m gbug og ovblk fott hv m fglg t D jg fk tlbut t blv chfgø på l, t og ly y opbygg Købhv, g jg j tk, t jg bl hv lyt tl t fpøv vkg f t fcytm t å komplkt bygg om Op m mg pt volvt Hovmålt v t lv t fjlft pojkt Kot fotlt bto fcytmtkkk m gl, og v hv hu poct ty på ll gæfl pojktt, tl to fobløffl fo flt! Dt v bggu fo, t jg ugv bog om fcytm ho Dk St folg (1 ugv) Kot ft blv km lgt tl, t fcytmtkkk ku gulg fo fæll pog Dt Dgtl Bygg Dmk, klt DBK Rulttt kot fotlt, t m bug t fcytm tl t håt ll kompot, v t bygg, og t få ko, å m k k m Tæk lg tk tl : Tkkk bg fcytmt ( gtlgt h fæt utlæg) k bæ ll kompot t bygg, lg f gulvfløb tl hull vægg, og tkkk mm, om m bug tl t få ovblk ov mk! M: jg mgl fott, t ko ku væ mm på tvæ f fglg cpl, og t ål v t fæll pog på tvæ f fg Tl m ult glæ l lutg f 5 åklt tkk poukt pcfkto f ISO (ISO/TS 195), føt ætg gv t kub hlt gtg tg, t to: IEC 134 th bc t fo tuctug pcpl fc gto IEC pov umb of poblt fo th cotucto of fc gto Dtt btø kot fotlt t m f ISO kt, t tkkk, v bkvt IEC 134 kull fæll gulg fo ubjl f fæll ko fo ll kompot, og t m u på vpl v pt tl t tg tt vætlg kt Dt v fktk tll to! D m mtg to fo t kull v IEC 134-t, mlt jg mg om f ktø f y t V fk t hutgt ot t å, t IEC og ISO u offclt mbj om okumtt, og t kft fo umm tl ISO/IEC 8134, hvlkt bty, t tl om t fæll ISO/IEC okumt 3-9 Dk St og Hk Bllv Kom got f tt 1-3

11 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm V ft 3 å kuo og bj u 9 kl m y ugv f t, fou fæll bogtvko ogå hol fæll fotål fo, hvo m kb ovblk og fæll ko på tvæ f fglg kl H 9 fk jg å om vt på t pøgmål, om jg kk ku få 1989: Kompot kl hv fæll ko på tvæ f fg, ll okumt, og ko komm f t fæll fcytm og kl kk fo ko, m fo fcbtgl Dt hl fmgå f ISO/IEC 8134-t f 9 M kl huk, t 8134-t guopkft m tlhø gl, m g kk pæc, hvo u å kl gø Dt fo, jg h kvt bog Jg håb, t u v hjælp f t m lgfmt pog kombt m lg ækk pktk kmpl lv k komm gg m t gt fcytm L t væ gt tk: Hv u kl hv ytt f tkkk, å blv u øt tl t ætt g mto Du k væ kk lå fæg løg op, fo t gv kk mg pk Så p, u kl btl fo ll hlgh, kluv fæll ko, t tykk bj m t fotå tkkk, g v hjælp f mg kmpl bog, og å ft lv t gulægg tuktugbj, fpjl t gt pojkt D mg bkt g mutvj, m t tl ggæl gtg go fotg fo g, å u fæg Jg h hjulpt og h kkb tl l fm, bytt tkkk, og t vl fø fo vt t æv m ll h Sælgt vl jg og fo kmplt kyl fmhæv, t Vt W Sytm A/S og t FLSmth A/S bj m ISO/IEC 8134, og lv om t tg t, g kuo, om t t fæg ultt mg pg væ, t fotgmæg mmhæg 13 Hv hl vjlg om? Syop: Hlt kot bkvl f, hv vjlg k hjælp g m D vjlg hl om, hvo m pk bug 8134-t, h offcll ttl Iutlæg, tllto og uty mt utpoukt - Stuktugpcpp og fcbtgl St ttol opkft på, hvo m få fæll pog og fæll ko på tvæ f ll fggupp tkk læg f hv t! Som kokv f mbjt mllm ISO og IEC om t, y ugv å 9 fo blvt æl lvt fo ll 8134 u tvæfglg t, k bytt f ll fglg cpl om t væktøj tl t kb fæll pog på tvæ thvt pojkt f hv tøl 8134 hl føt og fmmt om, hvo m lv tuktu, å m k gf oplyg ( fom f objkt): l okumtto, l på mæk, ætt v fx kompot 1-4 Kom got f tt 3-9 Dk St og Hk Bllv

12 COPY RI GHTD hst NOTF ORCOMME RCI ALUSEORRE PRODUCT I ON DSh å b o g1 : 9-V j l g f c y t m 8134 bkv btmt må t lv tuktu på, k håt thvt g Dt kk umg mto, ku h é må t lø tg på, m mo gl, ttolt kt, og fo bugb tot t ll mmhæg Dt vgtgt, t m tuktu (v ot) objkt på hgtmæg må fo ft ltt t ku gf m og kk mt gbug tø mæg f fomto på é gg Dtt k u måk om t øk om t ku moul t g Stuktu kl p fto fo t fcytm I fcytmt kytt m oft bogtvko og um tl hvt l tuktu om lg D tl og bogtv typk kt u yoymt TAG-umm I vjlg v og f 8134 offcll og vlf btgl fo t TAG-umm, om fcbtgl Stuktu lv på å må, t ku hol hlt btmt mæg f fomto og ul lt t Dv t m få mgt kl og lt fotålg mol f t g, m t p fo t mgt kl og lt fotålg, t hl l fomto m å kk k Dt, m kk k mol, k m å tl ggæl moll V hjælp f tkkk 8134 k m v tg ulvø ummytm, kk øvgv kl lg t, m lv h gt Dt mgt tæk tkk, og fug pk! 14 Fotgppktvt 8134 Syop: Hv m vt t t fotå og bug 8134, økoomk gvt t ht ftfølg 8134 gv ovblk Ovblk p t T pg! I tkk gumt fo bug f 8134 blv gmgåt, t uægtlg jov t på økoomk gvt, fobut m bug f 8134-t M få om bkt, hv m mål Dv t u kl hv pmt, mål tå fohol bå fø og ft fo t ku økoomk gvt 8134 M! Jg h ho mg fm kottt, t følg fohol tkk læg fobut m omkotg, om typk kk blv målt ( m lv m t ): Ubjl f tkk okumtto, vok og blv tg m uovkulg Kokv, t m lv uøg okumt, om g bug tl ogt Tfobug tl toukto f y mbj og ulk fll tl t g, m lv Mglful ll ukl ovlvg f gfomto mllm fokllg flg, kk tl mm pog Mgl ovblk ov g/lvc mlt t, og ov by mmhæg Mglfult ll uhgtmæg gbug f g ( v kop fog o og tt tl, h jg høt l gg!) 3-9 Dk St og Hk Bllv Kom got f tt 1-5

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

R I N G E N S L U T T E S

R I N G E N S L U T T E S hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1 V I S I O N E N Logbog d.25.10.2040 : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 17. ågng WEEKEND Nytåt døgnppot Sid 2 Konunc: Spi und Sid 4 Udlgtillæg i dnn vi Liv f Vill Gllin Sid 6 Sln udn t væ ultn Sid 24 Knd du Soub VM-mil Sid 26 Åt d gi i billd Sid 28 UDSALG

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V SPR 799,- 3.999,PX54C u X54C-SX290V lg æa m ømpa Pow4a kolog. 2.2 Hz l Co 3-2350 poco. 4 B DDR3 R. 500 B hak. DVD æ. l HD 3000 gafk. la LED kæm. HD. Wcam. umk aau. Kolæ. USB 3.0. Bluooh 3.0. WL- og ga

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere