Nye veje!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ikast-brande.dk Nye veje!"

Transkript

1 MuligHd Ny vj!

2 LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN AB fuld f fv og kd si pslsstøg Ny ulighd på Hævj Gæsst å g btæds Fotokokuc Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sd id og vid Sid 8 MuligHd t gsi d histoi o iovtiv og yskbd ktivitt i Ikst-Bd Kou du k læs o idé, dig og y tiltg, d udspig f bjdt d Ikst- Bd so Mtl Fikou. Målt t udvikl y åd t tæk og løs opgv o ftids vlfæd hvd sig båd til kous bog og dbjd udko i ts, jui, sptb og dcb uddls d FOCUS til ll husstd i kou og på kous bjdsplds MuligHd Udgiv: Ikst-Bd Kou Asvh. chfdktø: Kouldiktø Hig Hs Rdktio: Kouiktiosdbjd Mtt Ldgd (svlig) Kouiktiosdbjd Bi Møll Nils Kouiktiosdbjd Ig Rsig Rdktiol bistd: Focus Ikst-Bd 2 MuligHd Rdktiosgupp: Chfkosult Lis Gkow Østgd Chfsktæ Ti Kuds HR-kosult Gitt Juulsgåd HR-kosult Hll Lots Udvikligskosult Ell Bch Fjdsbo Udvikligskosult Juli Kisti Ols Udvikligskosult Mgit Ads Etpøld Js Eik Dgsø Ld f isbugsoådt Kld Btls Kotkt dktio: Tlf il: Tykig: OMT Avistyk Hig-Ikst A/S Oplg: stk. Til stlig Ikst-Bd Kous stt og bog. Foto: Fosid: Flig Stl, Ikst-Bd Kou Øvig: Rdktio

3 VOX POP Hvd d bdst idé, du ogsid h fåt? Mti Ludsgd-Lth, bibliotksld i Ikst-Bd: Mi bdst id opstod ok, d jg 12 å sid, tilfældig sødg og, fldt ov visldls f t skigspojkt f Uå Uivsitt. Fosk påvist itsst sidgvist vd t bskæftig sig d kultu: Nlig t dt godt d tl sudhd. Jg sys dt lød oputd, t sudhd ikk b hdl o kost og otio. Sid h jg væt vildt optgt f sspillt ll kultu og sudhd, d isæ hdl o, hvod dt t lytt til usik, s på kust, ds, syg ll læs god litttu bdd t godt hlbd. Dt bdst kspl på, hvod d god id blvt til hdlig på bibliotkt, h ud tvivl væt vos guidd fællslæsig d bog, d på skllig vis h væt t f odgg i livt. So vi vd f skig, k dt t læs skølitttu s d d væ d til t øg oplvls f ig d livt. Litttu k d d od væ d til t udstøtt dt god liv. Dt tl fiu E dt uligt, t Bd Ptqu få sit gt klubsku? By Jøgs - Bd Mo Slquist, ld f SFO Vst i Ikst: Fo t p å sid blv iklusio f bø d sælig bhov dt sto idstsoåd i lkskol. I Ikst-Bd Kous skoloåd bsluttd vi os fælls idsts t udvikl vos koptc. Målt v t klæd vos læ og pædgog på til opgv. I SFO Vst vill jg g gå t skidt vid og styk vos pædgogisk idsts ov ALLE bø og ikk ku d d sælig bhov. Mit slg v, t sætt og udd spcil- og AKT-pædgog (Adfæd, Kotkt og Tivsl, d.) på d åd t få bd pædgogisk vid i vos SFO. D høj pædgogisk fglig vid, vi h i vos SFO i dg, btyd t vi k u æst ll bø, giv d tyg hvdg og skb d udviklig, so hvt klt b h bug. Dd bliv ll bø dl f og oplv sig so dl f t fællsskb. Pi Stæd Pllud, diktø, RisBd: Nå tl o god idé, og i dtt tilfæld i, så giv dt igtig god ig, t spøg d sk, so ogiv é i hvdg. Fo d bdst idé vl d, d h givt ækb sultt, og so h btydt ogt d d é slv? Dt dt i hvt fld ig! Spøg jg i dbjd, sig d d t glit i øjt, t i bdst idé v t sætt d, hvilkt jg tilbøjlig til t giv d t i. Hft sig d, t ogl f i bdst idé pojkt Fy ko f i økt f 2009, Syg Kou S f 2010 og Bølg i hvdg f Dt btyd gt, t d æv top d, d ll kspl på sbjdspojkt, d båd h ivolvt g bog og ktø f hl Ikst- Bd Kou på tvæs f skllig skto. Pojkt so h hft so ål t sl Ikst-Bd Kou, opbygg ltio og giv shøighd og fællsskb bldt bog. Et ål, so ldig bliv uod. Dt også pojkt, d d til t vis bttigls f t kultuhus so RisBd i vos kou. Hvd vil du g vid o di kou? Sd dit spøgsål til Vi k ikk gt, t dit spøgsål bigs i bldt. MuligHd udko æst gg i sptb Hvo d ku lys i hv d gdlygt i Bd? I skl føst idht d ødvdig tilldls til t opfø skut. Dt gø I vd t kotkt Michl Nøhol i Bygg- og Miljøfdlig. H k kotkts på ildss: All Folkoplysd ig st slvogisd gupp k søg Folkoplysigsudvlgt o tilskud til kokt pojkt og fcilitt. Foig skl udbjd bskivls f pojktt og dgø økooi i søgig. Asøgig sds til Hik Louig på: so tg søgig d til Folkoplysigsudvlgt, so hold ød gg o åd. Læs o kiti tilskud på: ud Bog, Kultu og Fitid, Pt Ls - Bd H i Ikst-Bd hvt 2. gdlys i Bd slukkt o tt. I ogl kou vælg t slukk stlig gdlys. Dt hdl o bspls. På uvæd tidspukt sp Ikst-Bd Kou okig ko åligt vd t slukk hvt dt gdlys o tt b i Bd. Vi skift løbd d gl kviksølvtu til y LED-tu. D y gdlyslæg også d LED og bliv dæpt o tt i stdt t bliv slukkt, så fæot på vj ud. Hik Louig Fitidskosult Hll Rosg Vjigiø, MuligHd 3

4 Sbjd b vj ov bjgtopp 24-åig Ki Ottos, Ikst, i fæd d t ovvid hl stib f psolig bjgtopp. Dt sk på vj od t c Alp d Huz på cykl og f til dt ovodd ål t skift kotthjælp og ldighd ud d uddls ll bjd. - Jg h tidlig væt isbug, h væt cl d sidst fi å. Dt h væt så hådt t hold ig cl, t jg hvk h hft ovskud ll slvvæd til t to på, t jg ku pss id i t job ll uddls. M u tø jg dø o t bskæftig ig d ogt id spot, tæll Ki Ottos. H dltg s d d ug ldig i pojktt Jg vil jg k i Ikst. Dt t t åds løb, d sst f pktik i viksohd i t dg og cochig, tl- og cykltæig to dg hv ug. Tu od Alp d Huz stt 10. jui, og holdt å topp 20. jui Dt dt pivt fi Fowd Psc i Bik, d stå cochig og tæigsdl. Ki Ottos bjd i Etpøfdlig i Ikst- Bd Kou: - H tl d d ig i stdt d til ig, so jg fø h oplvt d std. Dt v skæd i stt og i hold til dt, bliv Alp d Huz ok d bjgtop. Vi giv og få Ld Js-Eik Dgsø, Etpøfdlig, sig o sbjdt d d pivt kosult: - Slvo Ki ku h t dg o ug, h ssouc os. Vi vt til t otiv og gg dbjd, d lld på bjdskdt. I pojktt Jg vil jg k vd coch gt, d vi gø o t otiv sk, d på kt f bjdskdt, så d tø to på, t d k kl uddig. Ust o dt t kl Alp d Huz ll t vtg t bjd, sig Js-Eik Dgsø og tsætt: - På åd h vi udlicitt opgv d t skb otivtio og slvtillid, so vi lls skull hv løftt slv, hvis Ki hvd væt h i lidlig jobtæig. Stidig d coch, d følg Ki g hl løbt, hvo vi lls stå l o d uddig, d k opstå. På d åd båd giv og få vi ogt ig. Ki Ottos dltg i cochig og cykltæig to dg og bjd i Etpøfdlig t dg o ug. Mdbjd h væt d til t udvikl t yt syst sgsbhdlig. På billdt dt f vst sid ld f ydighdsoådt Lisbt Hdgd Nils, socilådgiv A Pgh Ludvigs og koodito Cill Pouls. Kooditofuktio h bl.. btydt: - Hutig sgsbhdlig - Bd ulighd åd og vjldig - Udvidt tltid - M stt svic Sg slt i bkk u. Cill h sg kl... Fl dl båd bog og dbjd d yt syst til sgsbhdlig. I stt f j skt d ogt glædligt hos Psykitiog Hdicpfdlig. Oådld Lisbt Hdgd Nils kl: - Vtbuk d sg v i ul. Vi hvd fåt påbgydt ll sg. Jg tø godt sig, t dt sjældt skt, t sgsbhdl ikk fø h hft vtbuk d sg på ds skivbod i stø ll id gd, sig hu. Gud til, t vtbuk pludslig v to, skylds i sæ t yt syst, so dbjd slv h væt d til t udvikl. Dt klds kooditofuktio. Systt udviklt g t sbjd d kosultfit 4Ipov. Md bggud i dt pivt hvvsliv h fit ispit dbjd til, hvod st hsigtsæssigt tilttlægg poduktio i sgsbhdlgupp. F skivbod til vtbkk På d åd h skbt kooditofuktio, hvo dbjd, Cill Pouls, blvt koodito sg. Hu stå u også t pss tl, svic bog og still opkld vid. På d åd bliv dbjd ikk styt d opkld, so ikk lvt. [ ] Md dt y syst, bliv svic stt Dt y vd systt, t d klt sgsbhdl ikk læg h buk sg, so fø v dlt ft digos og cp.., på sit skivbod. I stdt gø Cill ll idko sg kl til bhdlig og lægg d i vtbkk. Nå sgsbhdl kl til t bgyd på y sg, k d hts i bkk. Hds bjd skl også g giv sgsbhdl 4 MuligHd ovskud til t bjd d opfølgig f iggvæd sg. - D vi sttd kooditofuktio sld vi ll sg id f d klt sgsbhdl. Dt v sg, og så gik jg i gg d t ggå d. D v igtig g sg, so fktisk slt ikk vist sig t væ ogt, so hvd liggt og fyldt id hos d klt dbjd. Dt h d følt so t ps, og dt væk u, tæll Cill Pouls og sætt. - Md dt h syst bliv svic stt. Hvis du og di bo tidlig søgt bostøtt på s tid, så ku dt væ, t di bo fik dt bvilligt t p dg ft, s du ått vt i fl ug, di I hvd skllig sgsbhdl, so hvd t sklligt tl sg, d skull å ig. Nu vil dt væ stt d vttid, di hl sgsbhdlgupp s løft sg, slutt hu. Dt y syst btyd også, t å dbjd h væt syg ll på fi, vil d ikk ligg ss sg på skivbodt og vt.

5 Book bogguid og bliv dus d kou på ttt Hvod hjælp vi d bog i gg, d ikk fø h søgt o lkpsio ll ldt flytig på ttt? Hvod gø vi digitl slvbtjig til ogt, b bug? Og hvod vjld vi i digitl løsig på d bdst åd.dt v ogl f d spøgsål, dbjd i Bogsvic stilld, d d blv pæstt gig og Kous Ldsigs ålsætig. I 2015 ålt lig, t 80 % f ll søgig og ldls til kou skl sk vi kous hjsid ll bog.dk. Bogguid ykk ud Svt blv ækk flksibl bogguid, d tg hj til lk og vjld i, hvod kspl optt NID, skiv sit b op til bøhv ll søg o boligstøtt. M k også book bogguid og få hjælp på ådhust i Ikst, Bd ll Nø Sd. Dt y iititiv top sttt og få osd od d på vj. - Jg h bstilt NID to gg fø, h ikk tudt bug dt, d jg h væt bg t gø ogt kt. Jg h følt ig på hs k, så jg v igtig gld, d jg fik ulighd t få hjælp f bogguid, udstg Di Guldhl og tsætt: - Jg h fø fåt hjælp f v og fili, dt gåt stækt, og så h jg bkkt ud. Dt t d, d k dt i vj, dt ytt ikk ogt, t d tg ov og gø dt d, d skl læ dt. Tg di vid ud Bogguid vjld båd kltpso og gupp f bog, d h lyst og bug hjælpd håd til t læ ds digitl kou t kd. [ ] Kous bogguid ko hj til dig ll vjld dig på ådhust i Ikst, Bd ll Nø Sd. - Vi h ikk og gæs, hvo få ll hvo g vi vjld f gg. Dt vigtigst, t lk slv få lov til t fø us, å d skl læ d digitl løsig t kd, og t vi sidd vd sid f og hjælp. Hvis ikk slv sidd d us i håd, k ikk husk dt, å s sidd d dt slv, slutt bogguid Dbbi Kll. Guld-idé! Hvd h kou tilfælls d guldpig f FCM Hådbold? D tæ bgg hj t bliv bd. E dl f vj til DM-guldt FCM Hådbold h væt g tl tæig f spill, lyd dt f tæ Hll Thos. - Dt tl h idst lig så sto btydig so dt fysisk. Vi h væt skp på g f vos opgv i å. Vi h hft tlt ovskud til t pæst, sig hu. FCM Hådbold h i fl sæso hft d tl tæ Rsus Jcobs tilkyttt holdt. Klubbs kus på dt tl h også ispit sbjdspt Ikst-Bd Kou til t tilbyd ogl f si dbjd tl tæig d Rsus Jcobs. Mdbjd h fåt ulighd t udd sig slv d t tæigspog, so klds Mtl Fitss. H jogl bldt dt d ætpos, koodi bvægls s dibl d bold og spill bdito d klp øjt. Fdt t kou tø Kou få os sit od til t pøv ogt yt f FCM Hådbolds succstæ. - Dt fdt, t d tø tg skidtt og gå y vj. Jg håb, dt k væ d til t flytt kous lk, ligso dt h væt d til t udvikl os. Dt jo t sjovt t tæk på, t kou og t hådboldhold k gø dt s og udvikl sig id hv ds oåd, lyd dt f Hll Thos og klubbs diktø Tob Kølbæk tilføj: - Dt liggyldigt, o høj bck ll kouldiktø. Dt hdl o sk, og hvd d skl til, t d pæst ds bdst. Hvis b gø, hvd plj, så få i hvt fld ikk ogt, so bd. M ødt til t tud gø ogt dt. Hvis vil væ tl fikou, så å jo også tæ tlt. Ells giv dt jo ikk og ig. Dt ctl i histoi, t vi tø gø d slgs tig h i kou. Dt lttst vill jo væ t ld væ. Mig bkdt dt hlt yt, t kou pøv dt, kl Tob Kølbæk. Hovdt bobl d idé E f dbjd, d h væt ig tæigspogt, biolog L Kolid Vilstup. Hu h væt så gld tæig, t hu h opdt kous ldls til t sætt d tilbuddt til du fl dbjd. - Hvis skk o Mtl Fikou, dt h åd. Eft jg bgydt på tæig, h jg oft hovdt bobld d idé. Dt gæld båd dhj og på bjdt, tæll hu og sætt. - Dt blvt t s ulighd og løsig. M få ot sto lyst til t lg tlt og fysisk. M få siplth gt gld dbjd f dt h, tæll L Kolid Vilstup Systæig også dl f Mtl Fitss. D h L Kolid Vilstup klp øjt. Ifølg hd tæig sjov stidig d, t bliv bd til t få idé. Rsus Jcobs, f fit Plus Pc, h båd hjulpt FCM Hådbold og kou d tl tæig. Mtl Fitss D væt t hold ig tæig d Mtl Fitss d cik 20 pso på hvt hold. Tæig gå i FCM Hådbolds lokl ti hv ug, og t løb stækk sig ov 12 gg. I d kod sæso få bøhv, SFO og gupp ldig ulighd t pøv tæig MuligHd 5

6 STAFETTEN Hvod ko dbjds vid og fig i spil? Ikst-viksohd AB-Ivtch bjd pojktoitt og gt bvidst o t iddg og ssætt d igtig dbjd til opgv. D fst og fv på psolgllit hos ABIvtch. Og dt gsk bvidst og vlovvjt. All dbjd h fåt udbjdt dfædspofil, d h udøtt sig i fv, so tæll lidt o, hvod d klt g, og hvod k vt t vdkod gib opgv. Vi h ll bd fvpltt i os, d tig, vi bd til d d, og d vil d væ doid fv, tæll H Ads f AB-Ivtch. Udov økooi h hu også HR-opgv ud sit bjdsoåd på d lokl viksohd, d blv gudlgt i 1989 og still og oligt h vokst sig til spædd viksohd d 35 stt d vidt skllig bggud. Vi h sto opslgstvl d billd f ll dbjd, også d tydlig fvkig, så ll kd d klts dfædsøst, sig H Ads. Skl tæk yt Viksohd h også uddt si dbjd vd socil tbuildig-gt, hvo ll fggæs bliv dbudt. Dt vigtigt os t hv t godt bjdsiljø. All skl og k byd id og dltg ktivt i t løs opgv på spædd bjdsplds, hvo vi hl tid skl tæk yt, påpg H Ads. AB-Ivtch bjd i ll bch d kdt picipp på ytækd åd og væ o kvlitt i t ktivt og iovtivt poduktiosiljø. H d vigtig øgl g dsk poduktiosviksohd, d psst f d globl kokuc å tæk på t ffktivis og tiolis. E hl gbu Vi h sto kus på t sik, t vo ssouc bliv udyttt optilt, og t pocss i viksohd giv støst ulig kudvædi, kl H Ads og uddyb: - Vi bjd gt pojktoitt og vil typisk ssætt gupp, hvo ll fv pæstt. Dt vigtigt, t d og, d k tæk iovtivt, også vigtigt, t d og, d hold sty på pocss udvjs og d, d stå t fslutt dt, sig hu. - Vos dbjd bliv iddgt hlt f stt i t opsttsød, hvo vi ssætt gupp, d suppl hid i hhold til fvpltt. Typisk stt vi d t idéoplæg på skitsivu. Opgv d oft i fællsskb t løs og udvikl i sbjd d d klt kud, d også ød pojktgupp hlt f stt, uddyb H Ads. Fo AB-Ivtch dt også vigtigt, t ll pojkt fslutts odtligt. Dt sk vd t vluigsød, hvo stlig pocss ggås og dskivs i t ft, so s k bugs i hold til, hvod kod pojkt gibs. Hvd gik godt, og hvd gik kp så godt, og hvd k gøs bd æst gg? AB-Ivtch sd stftt vid til kous Abjdskdsfdlig d spøgsålt: Hvd gø kou t få ldig i bjd? Læs svt i sptb åds udgv f MuligHd. AB-Ivtch blv gudlgt i 1989 f diktø og idhv A Bch, og bskæftig 35 dbjd. Viksohd lv f t opfid og fstill spcildsigd og skæddsyd løsig i tæt pløb d d klt kud. Bldt dt id poduktio f tæpp og fødv st ldbug o f v s d M ukust so vil hjælp t ig, d d. h k ls t iljø d kust i B k ik u t E flok ktiv kus d kl pss på og udvi kou d t u. tg støtt f ko od é id d go D si gvlli, kdt gi. By blvt d d pg k u på Bd budt dy ogg, og t D. g d tu hå g li Sid 1968 h tæg til kæ t på bys u dl f kus gkss. i kous p dt, t d gvæ svæ t fid håb bldt g i Fo. EN UR ig M c til øvig t Gvlli koul ssou v d gi fi t g til bo d tiv g gå til t væ D h k us idépulj. P ld pojkt k vik ud ko y f og o t k it gudlg st si ktiv skivls skl d B god idé h udlø. D k. vi t ig jk tid o tp s kultu- og ku igs f stø d. s pojktbskivls f Kustådt og t øt st isk o o få lvt bitiø øk ig søgig o Hds hjt h igs ftid tidlig tuistchf. og g i d Jytt Gottlib t, d spcilt. vlli. g tg håd o d ltid bkt t, by, dt vos vigtigt døs kust i Bd - Jg to, t dt ud d sv ov ll gvl d skull stå t Vi gå id og tg lv s l p d t, s d k hå u f li tæg ål. Hvis ko dgåd. Og ogl bo st ko t d li, vill godt, sig hu. h dt ikk sæligt jd pofssiolt o, so k udb s p d fi t u på u d gi i Foig bjd ftid vil væ i så og d så, ig til til søg Bd. IDEB ANK 6 EN MuligHd Mu oig. if 12 0 l 2 b Gvl i spt t l b blv t ål : s g d i Fo i B i l l v g f v g - t o dvik til tbli - t ust y uk st bt til ku k s d d k. - At udb tlig u i dt off : Læs ig i l l v k/ u.d Få k. til t lis di idé. Læs på d.dk/id

7 Læs o hævjs ttktio, spisstd og ulighd ovtig på Tg på hævj d obil i lo Uiddlbt obiltl ikk dt føst, tæk på, å pkk ygsækk t tg tilbg i tid på hævj, hvo tu og tid gå op i høj hd. Ikk dsto id dt god id t tg obil d, å du bvæg dig ud på d gl hdlsog pilgisut. Md d y pp Avz PDF Mps k du følg d i, hvo du bfid dig på ut. App t od kops, d d lill ød pik vis, hvo du kot til på kott og i hvilk tig, du bvæg dig. Slv o d k væ pobl d bidls, Avz t godt væktøj t lli sig d, hvd t du til ds, på cykl ll i hstvog. Så på d ygsækk, vdduk i håd og obil i lo.. Gæsst å g btæds... og ylgt sti og h t vit tæ g villkvt, åbt ld og tæt gskov. - Rut sætt d koul l i spil og åb ogl t d sukk tuoåd, vi h i kou. Ikst-ut h væt sto succs, og dt jg sikk på, t 8-tls-b i Bd også bliv. D h i hvt fld ll ulighd. Rut t od og flksiblt tilbud o otio, d pss id i hvdg h og u, slutt Js Eik Dgsø. Gå, cykl ll løb Foskig vis, t dgg til otio fgød, hvo gt ø sig. Dt tæll fitidskosult Hik Louig. S d tpøld Js Eik Dgsø og sudhdsiovto Pt Thybo h h væt d til t udvikl Bds y otiossti, d idvis lødg d 22. jui. Sti blvt til i tæt sbjd d Bd Motio og Fodslw og t tilbud til båd løb, dgæg, cyklist og outibik. D so sig ig Bd f øst til vst og ligg lig ud lks bghv, så d lt t ko til. - Rut t so t 8-tl og okig 18 k i lt. Tk, t k ld sit hj og væ på ut id gsk kot tid. M k stå på og f ut, so øsk, k tilbglægg d distc d pss, og k gø dt, å vil, tæll tpøld Js Eik Dgsø. væ ulighd, hvis skolklss øsk t bug ut i udvisig, udstg fitidskosult Hik Louig. E øjåb D y otiosut blvt til f båd ksistd Motiosut idvis Ko, og væ d lødg d 22. jui. Mød op på plæ vd Bd Hll. PROGRAM 09:30: Tltt åb 10:00: Cyklist sds f std 10:05: Løb sds f std 10:10: Gåd sds f std 11:00-12:30: Dltg ko i ål I åloådt d sdwich, fugt og vd til ll dltg. Ikk lgt f id til hdlig Ikst-Bd kdt t hv t stækt igsliv, d d til t bæ d ogisd idæt i kou. Motiosut t tilbud, d udstøtt d uogisd og spot otio. - Rut t tilbud til ll, d h lyst til t få fisk luft og s Bd f y vikl. Jg k godt lid, t ut sipl og lvpktisk. D h ikk væt lgt f id til hdlig, og vi k ltid bygg vid på ut, hvis d bhov dt. Fo kspl ku QR-kod MuligHd 7

8 FOTO Kokuc Vid ipd Hvod sys du, t god idé s ud? Tg t billd f god idé ll ogt so du godt k li i Ikst-Bd. E god idé t tg i skov og klt i tæ - Hll Sthl Hjlvt bug - RIGTIG GOD IDÉ... - Cst Eskilds Vidgi god idé - Cst Eskilds Motivbskivls Idsdt f Mss f god idé. Sd dit to id og vid gvkot på 250 k. til biogf ll svøhll Vid gvkot på 250 k. til oplvls Rdktio vil til hv udgv vælg tos, so k ss h på bgsid. D udvlgt tos vid gvkot til oplvls i Ikst-Bd. Vid få dikt bskd. I åts sidst udgv f MuligHd tækk vi lod bldt ll d idsdt tos o ipd. MuligHd udgivs i ts, jui, sptb og dcb. HUSK: Ikst-Bd Kou bhold sig tt til v t bytt d idsdt tos båd kstt og itt. Åts to pæis d 1 ipd Sd dit to f god idé d lill kld tkst st dit v og tlu til ildss: - sst d 1. ugust 8 MuligHd

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest.

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest. 6 2013 H På ÅLF s glfslig 14. ts 2014 vlg til styls. H u lyst til t væ til t plitisk bj i fig g vil vi t? Ktkt æstf Dth Ry Fisk fi@lf.g 8613 0388 Af Mti Luitz ÅLF Af Ltt Sv Stg Pts & Mti Luitz u tækt tk?

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen Ps å Kt Må 1:6476 Dt 29/6- Situi Kt & Mtistys Ditsss 1:3500 Sø Pt Sv 4 Bøsv Kus sv 42,37 t s 60 45 50 i t SKOVDYRKERNE i 2001 i 0 100 200 22 44 uu 64 æ 76 sø i i 43 40 s 2001 s s 89 Vj Bist s S 79 i Aisæs

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Kolding. Afsked med formand Kirsten Klitgaard Johansen side 2 & 15. Nr. 1/2017. Arbejdsgiver dømt ansvarlig side. PensionDanmarks sundhedsbus side

Kolding. Afsked med formand Kirsten Klitgaard Johansen side 2 & 15. Nr. 1/2017. Arbejdsgiver dømt ansvarlig side. PensionDanmarks sundhedsbus side Kldig N. 1/2017 Afskd md fmd Kist Klitgd Jhs sid 2 & 15 PsiDmks sudhdsbus sid Nyudlæt tøm sid 12 3 Viksmhd md stt scilt sv sid Abjdsgiv dømt svlig sid FIC g 3F s pjkt i Sbi sid R Rspkt sid 4 10 6 13 FORMANDEN

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere