Nye veje!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ikast-brande.dk Nye veje!"

Transkript

1 MuligHd Ny vj!

2 LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN AB fuld f fv og kd si pslsstøg Ny ulighd på Hævj Gæsst å g btæds Fotokokuc Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sd id og vid Sid 8 MuligHd t gsi d histoi o iovtiv og yskbd ktivitt i Ikst-Bd Kou du k læs o idé, dig og y tiltg, d udspig f bjdt d Ikst- Bd so Mtl Fikou. Målt t udvikl y åd t tæk og løs opgv o ftids vlfæd hvd sig båd til kous bog og dbjd udko i ts, jui, sptb og dcb uddls d FOCUS til ll husstd i kou og på kous bjdsplds MuligHd Udgiv: Ikst-Bd Kou Asvh. chfdktø: Kouldiktø Hig Hs Rdktio: Kouiktiosdbjd Mtt Ldgd (svlig) Kouiktiosdbjd Bi Møll Nils Kouiktiosdbjd Ig Rsig Rdktiol bistd: Focus Ikst-Bd 2 MuligHd Rdktiosgupp: Chfkosult Lis Gkow Østgd Chfsktæ Ti Kuds HR-kosult Gitt Juulsgåd HR-kosult Hll Lots Udvikligskosult Ell Bch Fjdsbo Udvikligskosult Juli Kisti Ols Udvikligskosult Mgit Ads Etpøld Js Eik Dgsø Ld f isbugsoådt Kld Btls Kotkt dktio: Tlf il: Tykig: OMT Avistyk Hig-Ikst A/S Oplg: stk. Til stlig Ikst-Bd Kous stt og bog. Foto: Fosid: Flig Stl, Ikst-Bd Kou Øvig: Rdktio

3 VOX POP Hvd d bdst idé, du ogsid h fåt? Mti Ludsgd-Lth, bibliotksld i Ikst-Bd: Mi bdst id opstod ok, d jg 12 å sid, tilfældig sødg og, fldt ov visldls f t skigspojkt f Uå Uivsitt. Fosk påvist itsst sidgvist vd t bskæftig sig d kultu: Nlig t dt godt d tl sudhd. Jg sys dt lød oputd, t sudhd ikk b hdl o kost og otio. Sid h jg væt vildt optgt f sspillt ll kultu og sudhd, d isæ hdl o, hvod dt t lytt til usik, s på kust, ds, syg ll læs god litttu bdd t godt hlbd. Dt bdst kspl på, hvod d god id blvt til hdlig på bibliotkt, h ud tvivl væt vos guidd fællslæsig d bog, d på skllig vis h væt t f odgg i livt. So vi vd f skig, k dt t læs skølitttu s d d væ d til t øg oplvls f ig d livt. Litttu k d d od væ d til t udstøtt dt god liv. Dt tl fiu E dt uligt, t Bd Ptqu få sit gt klubsku? By Jøgs - Bd Mo Slquist, ld f SFO Vst i Ikst: Fo t p å sid blv iklusio f bø d sælig bhov dt sto idstsoåd i lkskol. I Ikst-Bd Kous skoloåd bsluttd vi os fælls idsts t udvikl vos koptc. Målt v t klæd vos læ og pædgog på til opgv. I SFO Vst vill jg g gå t skidt vid og styk vos pædgogisk idsts ov ALLE bø og ikk ku d d sælig bhov. Mit slg v, t sætt og udd spcil- og AKT-pædgog (Adfæd, Kotkt og Tivsl, d.) på d åd t få bd pædgogisk vid i vos SFO. D høj pædgogisk fglig vid, vi h i vos SFO i dg, btyd t vi k u æst ll bø, giv d tyg hvdg og skb d udviklig, so hvt klt b h bug. Dd bliv ll bø dl f og oplv sig so dl f t fællsskb. Pi Stæd Pllud, diktø, RisBd: Nå tl o god idé, og i dtt tilfæld i, så giv dt igtig god ig, t spøg d sk, so ogiv é i hvdg. Fo d bdst idé vl d, d h givt ækb sultt, og so h btydt ogt d d é slv? Dt dt i hvt fld ig! Spøg jg i dbjd, sig d d t glit i øjt, t i bdst idé v t sætt d, hvilkt jg tilbøjlig til t giv d t i. Hft sig d, t ogl f i bdst idé pojkt Fy ko f i økt f 2009, Syg Kou S f 2010 og Bølg i hvdg f Dt btyd gt, t d æv top d, d ll kspl på sbjdspojkt, d båd h ivolvt g bog og ktø f hl Ikst- Bd Kou på tvæs f skllig skto. Pojkt so h hft so ål t sl Ikst-Bd Kou, opbygg ltio og giv shøighd og fællsskb bldt bog. Et ål, so ldig bliv uod. Dt også pojkt, d d til t vis bttigls f t kultuhus so RisBd i vos kou. Hvd vil du g vid o di kou? Sd dit spøgsål til Vi k ikk gt, t dit spøgsål bigs i bldt. MuligHd udko æst gg i sptb Hvo d ku lys i hv d gdlygt i Bd? I skl føst idht d ødvdig tilldls til t opfø skut. Dt gø I vd t kotkt Michl Nøhol i Bygg- og Miljøfdlig. H k kotkts på ildss: All Folkoplysd ig st slvogisd gupp k søg Folkoplysigsudvlgt o tilskud til kokt pojkt og fcilitt. Foig skl udbjd bskivls f pojktt og dgø økooi i søgig. Asøgig sds til Hik Louig på: so tg søgig d til Folkoplysigsudvlgt, so hold ød gg o åd. Læs o kiti tilskud på: ud Bog, Kultu og Fitid, Pt Ls - Bd H i Ikst-Bd hvt 2. gdlys i Bd slukkt o tt. I ogl kou vælg t slukk stlig gdlys. Dt hdl o bspls. På uvæd tidspukt sp Ikst-Bd Kou okig ko åligt vd t slukk hvt dt gdlys o tt b i Bd. Vi skift løbd d gl kviksølvtu til y LED-tu. D y gdlyslæg også d LED og bliv dæpt o tt i stdt t bliv slukkt, så fæot på vj ud. Hik Louig Fitidskosult Hll Rosg Vjigiø, MuligHd 3

4 Sbjd b vj ov bjgtopp 24-åig Ki Ottos, Ikst, i fæd d t ovvid hl stib f psolig bjgtopp. Dt sk på vj od t c Alp d Huz på cykl og f til dt ovodd ål t skift kotthjælp og ldighd ud d uddls ll bjd. - Jg h tidlig væt isbug, h væt cl d sidst fi å. Dt h væt så hådt t hold ig cl, t jg hvk h hft ovskud ll slvvæd til t to på, t jg ku pss id i t job ll uddls. M u tø jg dø o t bskæftig ig d ogt id spot, tæll Ki Ottos. H dltg s d d ug ldig i pojktt Jg vil jg k i Ikst. Dt t t åds løb, d sst f pktik i viksohd i t dg og cochig, tl- og cykltæig to dg hv ug. Tu od Alp d Huz stt 10. jui, og holdt å topp 20. jui Dt dt pivt fi Fowd Psc i Bik, d stå cochig og tæigsdl. Ki Ottos bjd i Etpøfdlig i Ikst- Bd Kou: - H tl d d ig i stdt d til ig, so jg fø h oplvt d std. Dt v skæd i stt og i hold til dt, bliv Alp d Huz ok d bjgtop. Vi giv og få Ld Js-Eik Dgsø, Etpøfdlig, sig o sbjdt d d pivt kosult: - Slvo Ki ku h t dg o ug, h ssouc os. Vi vt til t otiv og gg dbjd, d lld på bjdskdt. I pojktt Jg vil jg k vd coch gt, d vi gø o t otiv sk, d på kt f bjdskdt, så d tø to på, t d k kl uddig. Ust o dt t kl Alp d Huz ll t vtg t bjd, sig Js-Eik Dgsø og tsætt: - På åd h vi udlicitt opgv d t skb otivtio og slvtillid, so vi lls skull hv løftt slv, hvis Ki hvd væt h i lidlig jobtæig. Stidig d coch, d følg Ki g hl løbt, hvo vi lls stå l o d uddig, d k opstå. På d åd båd giv og få vi ogt ig. Ki Ottos dltg i cochig og cykltæig to dg og bjd i Etpøfdlig t dg o ug. Mdbjd h væt d til t udvikl t yt syst sgsbhdlig. På billdt dt f vst sid ld f ydighdsoådt Lisbt Hdgd Nils, socilådgiv A Pgh Ludvigs og koodito Cill Pouls. Kooditofuktio h bl.. btydt: - Hutig sgsbhdlig - Bd ulighd åd og vjldig - Udvidt tltid - M stt svic Sg slt i bkk u. Cill h sg kl... Fl dl båd bog og dbjd d yt syst til sgsbhdlig. I stt f j skt d ogt glædligt hos Psykitiog Hdicpfdlig. Oådld Lisbt Hdgd Nils kl: - Vtbuk d sg v i ul. Vi hvd fåt påbgydt ll sg. Jg tø godt sig, t dt sjældt skt, t sgsbhdl ikk fø h hft vtbuk d sg på ds skivbod i stø ll id gd, sig hu. Gud til, t vtbuk pludslig v to, skylds i sæ t yt syst, so dbjd slv h væt d til t udvikl. Dt klds kooditofuktio. Systt udviklt g t sbjd d kosultfit 4Ipov. Md bggud i dt pivt hvvsliv h fit ispit dbjd til, hvod st hsigtsæssigt tilttlægg poduktio i sgsbhdlgupp. F skivbod til vtbkk På d åd h skbt kooditofuktio, hvo dbjd, Cill Pouls, blvt koodito sg. Hu stå u også t pss tl, svic bog og still opkld vid. På d åd bliv dbjd ikk styt d opkld, so ikk lvt. [ ] Md dt y syst, bliv svic stt Dt y vd systt, t d klt sgsbhdl ikk læg h buk sg, so fø v dlt ft digos og cp.., på sit skivbod. I stdt gø Cill ll idko sg kl til bhdlig og lægg d i vtbkk. Nå sgsbhdl kl til t bgyd på y sg, k d hts i bkk. Hds bjd skl også g giv sgsbhdl 4 MuligHd ovskud til t bjd d opfølgig f iggvæd sg. - D vi sttd kooditofuktio sld vi ll sg id f d klt sgsbhdl. Dt v sg, og så gik jg i gg d t ggå d. D v igtig g sg, so fktisk slt ikk vist sig t væ ogt, so hvd liggt og fyldt id hos d klt dbjd. Dt h d følt so t ps, og dt væk u, tæll Cill Pouls og sætt. - Md dt h syst bliv svic stt. Hvis du og di bo tidlig søgt bostøtt på s tid, så ku dt væ, t di bo fik dt bvilligt t p dg ft, s du ått vt i fl ug, di I hvd skllig sgsbhdl, so hvd t sklligt tl sg, d skull å ig. Nu vil dt væ stt d vttid, di hl sgsbhdlgupp s løft sg, slutt hu. Dt y syst btyd også, t å dbjd h væt syg ll på fi, vil d ikk ligg ss sg på skivbodt og vt.

5 Book bogguid og bliv dus d kou på ttt Hvod hjælp vi d bog i gg, d ikk fø h søgt o lkpsio ll ldt flytig på ttt? Hvod gø vi digitl slvbtjig til ogt, b bug? Og hvod vjld vi i digitl løsig på d bdst åd.dt v ogl f d spøgsål, dbjd i Bogsvic stilld, d d blv pæstt gig og Kous Ldsigs ålsætig. I 2015 ålt lig, t 80 % f ll søgig og ldls til kou skl sk vi kous hjsid ll bog.dk. Bogguid ykk ud Svt blv ækk flksibl bogguid, d tg hj til lk og vjld i, hvod kspl optt NID, skiv sit b op til bøhv ll søg o boligstøtt. M k også book bogguid og få hjælp på ådhust i Ikst, Bd ll Nø Sd. Dt y iititiv top sttt og få osd od d på vj. - Jg h bstilt NID to gg fø, h ikk tudt bug dt, d jg h væt bg t gø ogt kt. Jg h følt ig på hs k, så jg v igtig gld, d jg fik ulighd t få hjælp f bogguid, udstg Di Guldhl og tsætt: - Jg h fø fåt hjælp f v og fili, dt gåt stækt, og så h jg bkkt ud. Dt t d, d k dt i vj, dt ytt ikk ogt, t d tg ov og gø dt d, d skl læ dt. Tg di vid ud Bogguid vjld båd kltpso og gupp f bog, d h lyst og bug hjælpd håd til t læ ds digitl kou t kd. [ ] Kous bogguid ko hj til dig ll vjld dig på ådhust i Ikst, Bd ll Nø Sd. - Vi h ikk og gæs, hvo få ll hvo g vi vjld f gg. Dt vigtigst, t lk slv få lov til t fø us, å d skl læ d digitl løsig t kd, og t vi sidd vd sid f og hjælp. Hvis ikk slv sidd d us i håd, k ikk husk dt, å s sidd d dt slv, slutt bogguid Dbbi Kll. Guld-idé! Hvd h kou tilfælls d guldpig f FCM Hådbold? D tæ bgg hj t bliv bd. E dl f vj til DM-guldt FCM Hådbold h væt g tl tæig f spill, lyd dt f tæ Hll Thos. - Dt tl h idst lig så sto btydig so dt fysisk. Vi h væt skp på g f vos opgv i å. Vi h hft tlt ovskud til t pæst, sig hu. FCM Hådbold h i fl sæso hft d tl tæ Rsus Jcobs tilkyttt holdt. Klubbs kus på dt tl h også ispit sbjdspt Ikst-Bd Kou til t tilbyd ogl f si dbjd tl tæig d Rsus Jcobs. Mdbjd h fåt ulighd t udd sig slv d t tæigspog, so klds Mtl Fitss. H jogl bldt dt d ætpos, koodi bvægls s dibl d bold og spill bdito d klp øjt. Fdt t kou tø Kou få os sit od til t pøv ogt yt f FCM Hådbolds succstæ. - Dt fdt, t d tø tg skidtt og gå y vj. Jg håb, dt k væ d til t flytt kous lk, ligso dt h væt d til t udvikl os. Dt jo t sjovt t tæk på, t kou og t hådboldhold k gø dt s og udvikl sig id hv ds oåd, lyd dt f Hll Thos og klubbs diktø Tob Kølbæk tilføj: - Dt liggyldigt, o høj bck ll kouldiktø. Dt hdl o sk, og hvd d skl til, t d pæst ds bdst. Hvis b gø, hvd plj, så få i hvt fld ikk ogt, so bd. M ødt til t tud gø ogt dt. Hvis vil væ tl fikou, så å jo også tæ tlt. Ells giv dt jo ikk og ig. Dt ctl i histoi, t vi tø gø d slgs tig h i kou. Dt lttst vill jo væ t ld væ. Mig bkdt dt hlt yt, t kou pøv dt, kl Tob Kølbæk. Hovdt bobl d idé E f dbjd, d h væt ig tæigspogt, biolog L Kolid Vilstup. Hu h væt så gld tæig, t hu h opdt kous ldls til t sætt d tilbuddt til du fl dbjd. - Hvis skk o Mtl Fikou, dt h åd. Eft jg bgydt på tæig, h jg oft hovdt bobld d idé. Dt gæld båd dhj og på bjdt, tæll hu og sætt. - Dt blvt t s ulighd og løsig. M få ot sto lyst til t lg tlt og fysisk. M få siplth gt gld dbjd f dt h, tæll L Kolid Vilstup Systæig også dl f Mtl Fitss. D h L Kolid Vilstup klp øjt. Ifølg hd tæig sjov stidig d, t bliv bd til t få idé. Rsus Jcobs, f fit Plus Pc, h båd hjulpt FCM Hådbold og kou d tl tæig. Mtl Fitss D væt t hold ig tæig d Mtl Fitss d cik 20 pso på hvt hold. Tæig gå i FCM Hådbolds lokl ti hv ug, og t løb stækk sig ov 12 gg. I d kod sæso få bøhv, SFO og gupp ldig ulighd t pøv tæig MuligHd 5

6 STAFETTEN Hvod ko dbjds vid og fig i spil? Ikst-viksohd AB-Ivtch bjd pojktoitt og gt bvidst o t iddg og ssætt d igtig dbjd til opgv. D fst og fv på psolgllit hos ABIvtch. Og dt gsk bvidst og vlovvjt. All dbjd h fåt udbjdt dfædspofil, d h udøtt sig i fv, so tæll lidt o, hvod d klt g, og hvod k vt t vdkod gib opgv. Vi h ll bd fvpltt i os, d tig, vi bd til d d, og d vil d væ doid fv, tæll H Ads f AB-Ivtch. Udov økooi h hu også HR-opgv ud sit bjdsoåd på d lokl viksohd, d blv gudlgt i 1989 og still og oligt h vokst sig til spædd viksohd d 35 stt d vidt skllig bggud. Vi h sto opslgstvl d billd f ll dbjd, også d tydlig fvkig, så ll kd d klts dfædsøst, sig H Ads. Skl tæk yt Viksohd h også uddt si dbjd vd socil tbuildig-gt, hvo ll fggæs bliv dbudt. Dt vigtigt os t hv t godt bjdsiljø. All skl og k byd id og dltg ktivt i t løs opgv på spædd bjdsplds, hvo vi hl tid skl tæk yt, påpg H Ads. AB-Ivtch bjd i ll bch d kdt picipp på ytækd åd og væ o kvlitt i t ktivt og iovtivt poduktiosiljø. H d vigtig øgl g dsk poduktiosviksohd, d psst f d globl kokuc å tæk på t ffktivis og tiolis. E hl gbu Vi h sto kus på t sik, t vo ssouc bliv udyttt optilt, og t pocss i viksohd giv støst ulig kudvædi, kl H Ads og uddyb: - Vi bjd gt pojktoitt og vil typisk ssætt gupp, hvo ll fv pæstt. Dt vigtigt, t d og, d k tæk iovtivt, også vigtigt, t d og, d hold sty på pocss udvjs og d, d stå t fslutt dt, sig hu. - Vos dbjd bliv iddgt hlt f stt i t opsttsød, hvo vi ssætt gupp, d suppl hid i hhold til fvpltt. Typisk stt vi d t idéoplæg på skitsivu. Opgv d oft i fællsskb t løs og udvikl i sbjd d d klt kud, d også ød pojktgupp hlt f stt, uddyb H Ads. Fo AB-Ivtch dt også vigtigt, t ll pojkt fslutts odtligt. Dt sk vd t vluigsød, hvo stlig pocss ggås og dskivs i t ft, so s k bugs i hold til, hvod kod pojkt gibs. Hvd gik godt, og hvd gik kp så godt, og hvd k gøs bd æst gg? AB-Ivtch sd stftt vid til kous Abjdskdsfdlig d spøgsålt: Hvd gø kou t få ldig i bjd? Læs svt i sptb åds udgv f MuligHd. AB-Ivtch blv gudlgt i 1989 f diktø og idhv A Bch, og bskæftig 35 dbjd. Viksohd lv f t opfid og fstill spcildsigd og skæddsyd løsig i tæt pløb d d klt kud. Bldt dt id poduktio f tæpp og fødv st ldbug o f v s d M ukust so vil hjælp t ig, d d. h k ls t iljø d kust i B k ik u t E flok ktiv kus d kl pss på og udvi kou d t u. tg støtt f ko od é id d go D si gvlli, kdt gi. By blvt d d pg k u på Bd budt dy ogg, og t D. g d tu hå g li Sid 1968 h tæg til kæ t på bys u dl f kus gkss. i kous p dt, t d gvæ svæ t fid håb bldt g i Fo. EN UR ig M c til øvig t Gvlli koul ssou v d gi fi t g til bo d tiv g gå til t væ D h k us idépulj. P ld pojkt k vik ud ko y f og o t k it gudlg st si ktiv skivls skl d B god idé h udlø. D k. vi t ig jk tid o tp s kultu- og ku igs f stø d. s pojktbskivls f Kustådt og t øt st isk o o få lvt bitiø øk ig søgig o Hds hjt h igs ftid tidlig tuistchf. og g i d Jytt Gottlib t, d spcilt. vlli. g tg håd o d ltid bkt t, by, dt vos vigtigt døs kust i Bd - Jg to, t dt ud d sv ov ll gvl d skull stå t Vi gå id og tg lv s l p d t, s d k hå u f li tæg ål. Hvis ko dgåd. Og ogl bo st ko t d li, vill godt, sig hu. h dt ikk sæligt jd pofssiolt o, so k udb s p d fi t u på u d gi i Foig bjd ftid vil væ i så og d så, ig til til søg Bd. IDEB ANK 6 EN MuligHd Mu oig. if 12 0 l 2 b Gvl i spt t l b blv t ål : s g d i Fo i B i l l v g f v g - t o dvik til tbli - t ust y uk st bt til ku k s d d k. - At udb tlig u i dt off : Læs ig i l l v k/ u.d Få k. til t lis di idé. Læs på d.dk/id

7 Læs o hævjs ttktio, spisstd og ulighd ovtig på Tg på hævj d obil i lo Uiddlbt obiltl ikk dt føst, tæk på, å pkk ygsækk t tg tilbg i tid på hævj, hvo tu og tid gå op i høj hd. Ikk dsto id dt god id t tg obil d, å du bvæg dig ud på d gl hdlsog pilgisut. Md d y pp Avz PDF Mps k du følg d i, hvo du bfid dig på ut. App t od kops, d d lill ød pik vis, hvo du kot til på kott og i hvilk tig, du bvæg dig. Slv o d k væ pobl d bidls, Avz t godt væktøj t lli sig d, hvd t du til ds, på cykl ll i hstvog. Så på d ygsækk, vdduk i håd og obil i lo.. Gæsst å g btæds... og ylgt sti og h t vit tæ g villkvt, åbt ld og tæt gskov. - Rut sætt d koul l i spil og åb ogl t d sukk tuoåd, vi h i kou. Ikst-ut h væt sto succs, og dt jg sikk på, t 8-tls-b i Bd også bliv. D h i hvt fld ll ulighd. Rut t od og flksiblt tilbud o otio, d pss id i hvdg h og u, slutt Js Eik Dgsø. Gå, cykl ll løb Foskig vis, t dgg til otio fgød, hvo gt ø sig. Dt tæll fitidskosult Hik Louig. S d tpøld Js Eik Dgsø og sudhdsiovto Pt Thybo h h væt d til t udvikl Bds y otiossti, d idvis lødg d 22. jui. Sti blvt til i tæt sbjd d Bd Motio og Fodslw og t tilbud til båd løb, dgæg, cyklist og outibik. D so sig ig Bd f øst til vst og ligg lig ud lks bghv, så d lt t ko til. - Rut t so t 8-tl og okig 18 k i lt. Tk, t k ld sit hj og væ på ut id gsk kot tid. M k stå på og f ut, so øsk, k tilbglægg d distc d pss, og k gø dt, å vil, tæll tpøld Js Eik Dgsø. væ ulighd, hvis skolklss øsk t bug ut i udvisig, udstg fitidskosult Hik Louig. E øjåb D y otiosut blvt til f båd ksistd Motiosut idvis Ko, og væ d lødg d 22. jui. Mød op på plæ vd Bd Hll. PROGRAM 09:30: Tltt åb 10:00: Cyklist sds f std 10:05: Løb sds f std 10:10: Gåd sds f std 11:00-12:30: Dltg ko i ål I åloådt d sdwich, fugt og vd til ll dltg. Ikk lgt f id til hdlig Ikst-Bd kdt t hv t stækt igsliv, d d til t bæ d ogisd idæt i kou. Motiosut t tilbud, d udstøtt d uogisd og spot otio. - Rut t tilbud til ll, d h lyst til t få fisk luft og s Bd f y vikl. Jg k godt lid, t ut sipl og lvpktisk. D h ikk væt lgt f id til hdlig, og vi k ltid bygg vid på ut, hvis d bhov dt. Fo kspl ku QR-kod MuligHd 7

8 FOTO Kokuc Vid ipd Hvod sys du, t god idé s ud? Tg t billd f god idé ll ogt so du godt k li i Ikst-Bd. E god idé t tg i skov og klt i tæ - Hll Sthl Hjlvt bug - RIGTIG GOD IDÉ... - Cst Eskilds Vidgi god idé - Cst Eskilds Motivbskivls Idsdt f Mss f god idé. Sd dit to id og vid gvkot på 250 k. til biogf ll svøhll Vid gvkot på 250 k. til oplvls Rdktio vil til hv udgv vælg tos, so k ss h på bgsid. D udvlgt tos vid gvkot til oplvls i Ikst-Bd. Vid få dikt bskd. I åts sidst udgv f MuligHd tækk vi lod bldt ll d idsdt tos o ipd. MuligHd udgivs i ts, jui, sptb og dcb. HUSK: Ikst-Bd Kou bhold sig tt til v t bytt d idsdt tos båd kstt og itt. Åts to pæis d 1 ipd Sd dit to f god idé d lill kld tkst st dit v og tlu til ildss: - sst d 1. ugust 8 MuligHd

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere