Nye veje!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ikast-brande.dk Nye veje!"

Transkript

1 MuligHd Ny vj!

2 LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN AB fuld f fv og kd si pslsstøg Ny ulighd på Hævj Gæsst å g btæds Fotokokuc Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sd id og vid Sid 8 MuligHd t gsi d histoi o iovtiv og yskbd ktivitt i Ikst-Bd Kou du k læs o idé, dig og y tiltg, d udspig f bjdt d Ikst- Bd so Mtl Fikou. Målt t udvikl y åd t tæk og løs opgv o ftids vlfæd hvd sig båd til kous bog og dbjd udko i ts, jui, sptb og dcb uddls d FOCUS til ll husstd i kou og på kous bjdsplds MuligHd Udgiv: Ikst-Bd Kou Asvh. chfdktø: Kouldiktø Hig Hs Rdktio: Kouiktiosdbjd Mtt Ldgd (svlig) Kouiktiosdbjd Bi Møll Nils Kouiktiosdbjd Ig Rsig Rdktiol bistd: Focus Ikst-Bd 2 MuligHd Rdktiosgupp: Chfkosult Lis Gkow Østgd Chfsktæ Ti Kuds HR-kosult Gitt Juulsgåd HR-kosult Hll Lots Udvikligskosult Ell Bch Fjdsbo Udvikligskosult Juli Kisti Ols Udvikligskosult Mgit Ads Etpøld Js Eik Dgsø Ld f isbugsoådt Kld Btls Kotkt dktio: Tlf il: Tykig: OMT Avistyk Hig-Ikst A/S Oplg: stk. Til stlig Ikst-Bd Kous stt og bog. Foto: Fosid: Flig Stl, Ikst-Bd Kou Øvig: Rdktio

3 VOX POP Hvd d bdst idé, du ogsid h fåt? Mti Ludsgd-Lth, bibliotksld i Ikst-Bd: Mi bdst id opstod ok, d jg 12 å sid, tilfældig sødg og, fldt ov visldls f t skigspojkt f Uå Uivsitt. Fosk påvist itsst sidgvist vd t bskæftig sig d kultu: Nlig t dt godt d tl sudhd. Jg sys dt lød oputd, t sudhd ikk b hdl o kost og otio. Sid h jg væt vildt optgt f sspillt ll kultu og sudhd, d isæ hdl o, hvod dt t lytt til usik, s på kust, ds, syg ll læs god litttu bdd t godt hlbd. Dt bdst kspl på, hvod d god id blvt til hdlig på bibliotkt, h ud tvivl væt vos guidd fællslæsig d bog, d på skllig vis h væt t f odgg i livt. So vi vd f skig, k dt t læs skølitttu s d d væ d til t øg oplvls f ig d livt. Litttu k d d od væ d til t udstøtt dt god liv. Dt tl fiu E dt uligt, t Bd Ptqu få sit gt klubsku? By Jøgs - Bd Mo Slquist, ld f SFO Vst i Ikst: Fo t p å sid blv iklusio f bø d sælig bhov dt sto idstsoåd i lkskol. I Ikst-Bd Kous skoloåd bsluttd vi os fælls idsts t udvikl vos koptc. Målt v t klæd vos læ og pædgog på til opgv. I SFO Vst vill jg g gå t skidt vid og styk vos pædgogisk idsts ov ALLE bø og ikk ku d d sælig bhov. Mit slg v, t sætt og udd spcil- og AKT-pædgog (Adfæd, Kotkt og Tivsl, d.) på d åd t få bd pædgogisk vid i vos SFO. D høj pædgogisk fglig vid, vi h i vos SFO i dg, btyd t vi k u æst ll bø, giv d tyg hvdg og skb d udviklig, so hvt klt b h bug. Dd bliv ll bø dl f og oplv sig so dl f t fællsskb. Pi Stæd Pllud, diktø, RisBd: Nå tl o god idé, og i dtt tilfæld i, så giv dt igtig god ig, t spøg d sk, so ogiv é i hvdg. Fo d bdst idé vl d, d h givt ækb sultt, og so h btydt ogt d d é slv? Dt dt i hvt fld ig! Spøg jg i dbjd, sig d d t glit i øjt, t i bdst idé v t sætt d, hvilkt jg tilbøjlig til t giv d t i. Hft sig d, t ogl f i bdst idé pojkt Fy ko f i økt f 2009, Syg Kou S f 2010 og Bølg i hvdg f Dt btyd gt, t d æv top d, d ll kspl på sbjdspojkt, d båd h ivolvt g bog og ktø f hl Ikst- Bd Kou på tvæs f skllig skto. Pojkt so h hft so ål t sl Ikst-Bd Kou, opbygg ltio og giv shøighd og fællsskb bldt bog. Et ål, so ldig bliv uod. Dt også pojkt, d d til t vis bttigls f t kultuhus so RisBd i vos kou. Hvd vil du g vid o di kou? Sd dit spøgsål til Vi k ikk gt, t dit spøgsål bigs i bldt. MuligHd udko æst gg i sptb Hvo d ku lys i hv d gdlygt i Bd? I skl føst idht d ødvdig tilldls til t opfø skut. Dt gø I vd t kotkt Michl Nøhol i Bygg- og Miljøfdlig. H k kotkts på ildss: All Folkoplysd ig st slvogisd gupp k søg Folkoplysigsudvlgt o tilskud til kokt pojkt og fcilitt. Foig skl udbjd bskivls f pojktt og dgø økooi i søgig. Asøgig sds til Hik Louig på: so tg søgig d til Folkoplysigsudvlgt, so hold ød gg o åd. Læs o kiti tilskud på: ud Bog, Kultu og Fitid, Pt Ls - Bd H i Ikst-Bd hvt 2. gdlys i Bd slukkt o tt. I ogl kou vælg t slukk stlig gdlys. Dt hdl o bspls. På uvæd tidspukt sp Ikst-Bd Kou okig ko åligt vd t slukk hvt dt gdlys o tt b i Bd. Vi skift løbd d gl kviksølvtu til y LED-tu. D y gdlyslæg også d LED og bliv dæpt o tt i stdt t bliv slukkt, så fæot på vj ud. Hik Louig Fitidskosult Hll Rosg Vjigiø, MuligHd 3

4 Sbjd b vj ov bjgtopp 24-åig Ki Ottos, Ikst, i fæd d t ovvid hl stib f psolig bjgtopp. Dt sk på vj od t c Alp d Huz på cykl og f til dt ovodd ål t skift kotthjælp og ldighd ud d uddls ll bjd. - Jg h tidlig væt isbug, h væt cl d sidst fi å. Dt h væt så hådt t hold ig cl, t jg hvk h hft ovskud ll slvvæd til t to på, t jg ku pss id i t job ll uddls. M u tø jg dø o t bskæftig ig d ogt id spot, tæll Ki Ottos. H dltg s d d ug ldig i pojktt Jg vil jg k i Ikst. Dt t t åds løb, d sst f pktik i viksohd i t dg og cochig, tl- og cykltæig to dg hv ug. Tu od Alp d Huz stt 10. jui, og holdt å topp 20. jui Dt dt pivt fi Fowd Psc i Bik, d stå cochig og tæigsdl. Ki Ottos bjd i Etpøfdlig i Ikst- Bd Kou: - H tl d d ig i stdt d til ig, so jg fø h oplvt d std. Dt v skæd i stt og i hold til dt, bliv Alp d Huz ok d bjgtop. Vi giv og få Ld Js-Eik Dgsø, Etpøfdlig, sig o sbjdt d d pivt kosult: - Slvo Ki ku h t dg o ug, h ssouc os. Vi vt til t otiv og gg dbjd, d lld på bjdskdt. I pojktt Jg vil jg k vd coch gt, d vi gø o t otiv sk, d på kt f bjdskdt, så d tø to på, t d k kl uddig. Ust o dt t kl Alp d Huz ll t vtg t bjd, sig Js-Eik Dgsø og tsætt: - På åd h vi udlicitt opgv d t skb otivtio og slvtillid, so vi lls skull hv løftt slv, hvis Ki hvd væt h i lidlig jobtæig. Stidig d coch, d følg Ki g hl løbt, hvo vi lls stå l o d uddig, d k opstå. På d åd båd giv og få vi ogt ig. Ki Ottos dltg i cochig og cykltæig to dg og bjd i Etpøfdlig t dg o ug. Mdbjd h væt d til t udvikl t yt syst sgsbhdlig. På billdt dt f vst sid ld f ydighdsoådt Lisbt Hdgd Nils, socilådgiv A Pgh Ludvigs og koodito Cill Pouls. Kooditofuktio h bl.. btydt: - Hutig sgsbhdlig - Bd ulighd åd og vjldig - Udvidt tltid - M stt svic Sg slt i bkk u. Cill h sg kl... Fl dl båd bog og dbjd d yt syst til sgsbhdlig. I stt f j skt d ogt glædligt hos Psykitiog Hdicpfdlig. Oådld Lisbt Hdgd Nils kl: - Vtbuk d sg v i ul. Vi hvd fåt påbgydt ll sg. Jg tø godt sig, t dt sjældt skt, t sgsbhdl ikk fø h hft vtbuk d sg på ds skivbod i stø ll id gd, sig hu. Gud til, t vtbuk pludslig v to, skylds i sæ t yt syst, so dbjd slv h væt d til t udvikl. Dt klds kooditofuktio. Systt udviklt g t sbjd d kosultfit 4Ipov. Md bggud i dt pivt hvvsliv h fit ispit dbjd til, hvod st hsigtsæssigt tilttlægg poduktio i sgsbhdlgupp. F skivbod til vtbkk På d åd h skbt kooditofuktio, hvo dbjd, Cill Pouls, blvt koodito sg. Hu stå u også t pss tl, svic bog og still opkld vid. På d åd bliv dbjd ikk styt d opkld, so ikk lvt. [ ] Md dt y syst, bliv svic stt Dt y vd systt, t d klt sgsbhdl ikk læg h buk sg, so fø v dlt ft digos og cp.., på sit skivbod. I stdt gø Cill ll idko sg kl til bhdlig og lægg d i vtbkk. Nå sgsbhdl kl til t bgyd på y sg, k d hts i bkk. Hds bjd skl også g giv sgsbhdl 4 MuligHd ovskud til t bjd d opfølgig f iggvæd sg. - D vi sttd kooditofuktio sld vi ll sg id f d klt sgsbhdl. Dt v sg, og så gik jg i gg d t ggå d. D v igtig g sg, so fktisk slt ikk vist sig t væ ogt, so hvd liggt og fyldt id hos d klt dbjd. Dt h d følt so t ps, og dt væk u, tæll Cill Pouls og sætt. - Md dt h syst bliv svic stt. Hvis du og di bo tidlig søgt bostøtt på s tid, så ku dt væ, t di bo fik dt bvilligt t p dg ft, s du ått vt i fl ug, di I hvd skllig sgsbhdl, so hvd t sklligt tl sg, d skull å ig. Nu vil dt væ stt d vttid, di hl sgsbhdlgupp s løft sg, slutt hu. Dt y syst btyd også, t å dbjd h væt syg ll på fi, vil d ikk ligg ss sg på skivbodt og vt.

5 Book bogguid og bliv dus d kou på ttt Hvod hjælp vi d bog i gg, d ikk fø h søgt o lkpsio ll ldt flytig på ttt? Hvod gø vi digitl slvbtjig til ogt, b bug? Og hvod vjld vi i digitl løsig på d bdst åd.dt v ogl f d spøgsål, dbjd i Bogsvic stilld, d d blv pæstt gig og Kous Ldsigs ålsætig. I 2015 ålt lig, t 80 % f ll søgig og ldls til kou skl sk vi kous hjsid ll bog.dk. Bogguid ykk ud Svt blv ækk flksibl bogguid, d tg hj til lk og vjld i, hvod kspl optt NID, skiv sit b op til bøhv ll søg o boligstøtt. M k også book bogguid og få hjælp på ådhust i Ikst, Bd ll Nø Sd. Dt y iititiv top sttt og få osd od d på vj. - Jg h bstilt NID to gg fø, h ikk tudt bug dt, d jg h væt bg t gø ogt kt. Jg h følt ig på hs k, så jg v igtig gld, d jg fik ulighd t få hjælp f bogguid, udstg Di Guldhl og tsætt: - Jg h fø fåt hjælp f v og fili, dt gåt stækt, og så h jg bkkt ud. Dt t d, d k dt i vj, dt ytt ikk ogt, t d tg ov og gø dt d, d skl læ dt. Tg di vid ud Bogguid vjld båd kltpso og gupp f bog, d h lyst og bug hjælpd håd til t læ ds digitl kou t kd. [ ] Kous bogguid ko hj til dig ll vjld dig på ådhust i Ikst, Bd ll Nø Sd. - Vi h ikk og gæs, hvo få ll hvo g vi vjld f gg. Dt vigtigst, t lk slv få lov til t fø us, å d skl læ d digitl løsig t kd, og t vi sidd vd sid f og hjælp. Hvis ikk slv sidd d us i håd, k ikk husk dt, å s sidd d dt slv, slutt bogguid Dbbi Kll. Guld-idé! Hvd h kou tilfælls d guldpig f FCM Hådbold? D tæ bgg hj t bliv bd. E dl f vj til DM-guldt FCM Hådbold h væt g tl tæig f spill, lyd dt f tæ Hll Thos. - Dt tl h idst lig så sto btydig so dt fysisk. Vi h væt skp på g f vos opgv i å. Vi h hft tlt ovskud til t pæst, sig hu. FCM Hådbold h i fl sæso hft d tl tæ Rsus Jcobs tilkyttt holdt. Klubbs kus på dt tl h også ispit sbjdspt Ikst-Bd Kou til t tilbyd ogl f si dbjd tl tæig d Rsus Jcobs. Mdbjd h fåt ulighd t udd sig slv d t tæigspog, so klds Mtl Fitss. H jogl bldt dt d ætpos, koodi bvægls s dibl d bold og spill bdito d klp øjt. Fdt t kou tø Kou få os sit od til t pøv ogt yt f FCM Hådbolds succstæ. - Dt fdt, t d tø tg skidtt og gå y vj. Jg håb, dt k væ d til t flytt kous lk, ligso dt h væt d til t udvikl os. Dt jo t sjovt t tæk på, t kou og t hådboldhold k gø dt s og udvikl sig id hv ds oåd, lyd dt f Hll Thos og klubbs diktø Tob Kølbæk tilføj: - Dt liggyldigt, o høj bck ll kouldiktø. Dt hdl o sk, og hvd d skl til, t d pæst ds bdst. Hvis b gø, hvd plj, så få i hvt fld ikk ogt, so bd. M ødt til t tud gø ogt dt. Hvis vil væ tl fikou, så å jo også tæ tlt. Ells giv dt jo ikk og ig. Dt ctl i histoi, t vi tø gø d slgs tig h i kou. Dt lttst vill jo væ t ld væ. Mig bkdt dt hlt yt, t kou pøv dt, kl Tob Kølbæk. Hovdt bobl d idé E f dbjd, d h væt ig tæigspogt, biolog L Kolid Vilstup. Hu h væt så gld tæig, t hu h opdt kous ldls til t sætt d tilbuddt til du fl dbjd. - Hvis skk o Mtl Fikou, dt h åd. Eft jg bgydt på tæig, h jg oft hovdt bobld d idé. Dt gæld båd dhj og på bjdt, tæll hu og sætt. - Dt blvt t s ulighd og løsig. M få ot sto lyst til t lg tlt og fysisk. M få siplth gt gld dbjd f dt h, tæll L Kolid Vilstup Systæig også dl f Mtl Fitss. D h L Kolid Vilstup klp øjt. Ifølg hd tæig sjov stidig d, t bliv bd til t få idé. Rsus Jcobs, f fit Plus Pc, h båd hjulpt FCM Hådbold og kou d tl tæig. Mtl Fitss D væt t hold ig tæig d Mtl Fitss d cik 20 pso på hvt hold. Tæig gå i FCM Hådbolds lokl ti hv ug, og t løb stækk sig ov 12 gg. I d kod sæso få bøhv, SFO og gupp ldig ulighd t pøv tæig MuligHd 5

6 STAFETTEN Hvod ko dbjds vid og fig i spil? Ikst-viksohd AB-Ivtch bjd pojktoitt og gt bvidst o t iddg og ssætt d igtig dbjd til opgv. D fst og fv på psolgllit hos ABIvtch. Og dt gsk bvidst og vlovvjt. All dbjd h fåt udbjdt dfædspofil, d h udøtt sig i fv, so tæll lidt o, hvod d klt g, og hvod k vt t vdkod gib opgv. Vi h ll bd fvpltt i os, d tig, vi bd til d d, og d vil d væ doid fv, tæll H Ads f AB-Ivtch. Udov økooi h hu også HR-opgv ud sit bjdsoåd på d lokl viksohd, d blv gudlgt i 1989 og still og oligt h vokst sig til spædd viksohd d 35 stt d vidt skllig bggud. Vi h sto opslgstvl d billd f ll dbjd, også d tydlig fvkig, så ll kd d klts dfædsøst, sig H Ads. Skl tæk yt Viksohd h også uddt si dbjd vd socil tbuildig-gt, hvo ll fggæs bliv dbudt. Dt vigtigt os t hv t godt bjdsiljø. All skl og k byd id og dltg ktivt i t løs opgv på spædd bjdsplds, hvo vi hl tid skl tæk yt, påpg H Ads. AB-Ivtch bjd i ll bch d kdt picipp på ytækd åd og væ o kvlitt i t ktivt og iovtivt poduktiosiljø. H d vigtig øgl g dsk poduktiosviksohd, d psst f d globl kokuc å tæk på t ffktivis og tiolis. E hl gbu Vi h sto kus på t sik, t vo ssouc bliv udyttt optilt, og t pocss i viksohd giv støst ulig kudvædi, kl H Ads og uddyb: - Vi bjd gt pojktoitt og vil typisk ssætt gupp, hvo ll fv pæstt. Dt vigtigt, t d og, d k tæk iovtivt, også vigtigt, t d og, d hold sty på pocss udvjs og d, d stå t fslutt dt, sig hu. - Vos dbjd bliv iddgt hlt f stt i t opsttsød, hvo vi ssætt gupp, d suppl hid i hhold til fvpltt. Typisk stt vi d t idéoplæg på skitsivu. Opgv d oft i fællsskb t løs og udvikl i sbjd d d klt kud, d også ød pojktgupp hlt f stt, uddyb H Ads. Fo AB-Ivtch dt også vigtigt, t ll pojkt fslutts odtligt. Dt sk vd t vluigsød, hvo stlig pocss ggås og dskivs i t ft, so s k bugs i hold til, hvod kod pojkt gibs. Hvd gik godt, og hvd gik kp så godt, og hvd k gøs bd æst gg? AB-Ivtch sd stftt vid til kous Abjdskdsfdlig d spøgsålt: Hvd gø kou t få ldig i bjd? Læs svt i sptb åds udgv f MuligHd. AB-Ivtch blv gudlgt i 1989 f diktø og idhv A Bch, og bskæftig 35 dbjd. Viksohd lv f t opfid og fstill spcildsigd og skæddsyd løsig i tæt pløb d d klt kud. Bldt dt id poduktio f tæpp og fødv st ldbug o f v s d M ukust so vil hjælp t ig, d d. h k ls t iljø d kust i B k ik u t E flok ktiv kus d kl pss på og udvi kou d t u. tg støtt f ko od é id d go D si gvlli, kdt gi. By blvt d d pg k u på Bd budt dy ogg, og t D. g d tu hå g li Sid 1968 h tæg til kæ t på bys u dl f kus gkss. i kous p dt, t d gvæ svæ t fid håb bldt g i Fo. EN UR ig M c til øvig t Gvlli koul ssou v d gi fi t g til bo d tiv g gå til t væ D h k us idépulj. P ld pojkt k vik ud ko y f og o t k it gudlg st si ktiv skivls skl d B god idé h udlø. D k. vi t ig jk tid o tp s kultu- og ku igs f stø d. s pojktbskivls f Kustådt og t øt st isk o o få lvt bitiø øk ig søgig o Hds hjt h igs ftid tidlig tuistchf. og g i d Jytt Gottlib t, d spcilt. vlli. g tg håd o d ltid bkt t, by, dt vos vigtigt døs kust i Bd - Jg to, t dt ud d sv ov ll gvl d skull stå t Vi gå id og tg lv s l p d t, s d k hå u f li tæg ål. Hvis ko dgåd. Og ogl bo st ko t d li, vill godt, sig hu. h dt ikk sæligt jd pofssiolt o, so k udb s p d fi t u på u d gi i Foig bjd ftid vil væ i så og d så, ig til til søg Bd. IDEB ANK 6 EN MuligHd Mu oig. if 12 0 l 2 b Gvl i spt t l b blv t ål : s g d i Fo i B i l l v g f v g - t o dvik til tbli - t ust y uk st bt til ku k s d d k. - At udb tlig u i dt off : Læs ig i l l v k/ u.d Få k. til t lis di idé. Læs på d.dk/id

7 Læs o hævjs ttktio, spisstd og ulighd ovtig på Tg på hævj d obil i lo Uiddlbt obiltl ikk dt føst, tæk på, å pkk ygsækk t tg tilbg i tid på hævj, hvo tu og tid gå op i høj hd. Ikk dsto id dt god id t tg obil d, å du bvæg dig ud på d gl hdlsog pilgisut. Md d y pp Avz PDF Mps k du følg d i, hvo du bfid dig på ut. App t od kops, d d lill ød pik vis, hvo du kot til på kott og i hvilk tig, du bvæg dig. Slv o d k væ pobl d bidls, Avz t godt væktøj t lli sig d, hvd t du til ds, på cykl ll i hstvog. Så på d ygsækk, vdduk i håd og obil i lo.. Gæsst å g btæds... og ylgt sti og h t vit tæ g villkvt, åbt ld og tæt gskov. - Rut sætt d koul l i spil og åb ogl t d sukk tuoåd, vi h i kou. Ikst-ut h væt sto succs, og dt jg sikk på, t 8-tls-b i Bd også bliv. D h i hvt fld ll ulighd. Rut t od og flksiblt tilbud o otio, d pss id i hvdg h og u, slutt Js Eik Dgsø. Gå, cykl ll løb Foskig vis, t dgg til otio fgød, hvo gt ø sig. Dt tæll fitidskosult Hik Louig. S d tpøld Js Eik Dgsø og sudhdsiovto Pt Thybo h h væt d til t udvikl Bds y otiossti, d idvis lødg d 22. jui. Sti blvt til i tæt sbjd d Bd Motio og Fodslw og t tilbud til båd løb, dgæg, cyklist og outibik. D so sig ig Bd f øst til vst og ligg lig ud lks bghv, så d lt t ko til. - Rut t so t 8-tl og okig 18 k i lt. Tk, t k ld sit hj og væ på ut id gsk kot tid. M k stå på og f ut, so øsk, k tilbglægg d distc d pss, og k gø dt, å vil, tæll tpøld Js Eik Dgsø. væ ulighd, hvis skolklss øsk t bug ut i udvisig, udstg fitidskosult Hik Louig. E øjåb D y otiosut blvt til f båd ksistd Motiosut idvis Ko, og væ d lødg d 22. jui. Mød op på plæ vd Bd Hll. PROGRAM 09:30: Tltt åb 10:00: Cyklist sds f std 10:05: Løb sds f std 10:10: Gåd sds f std 11:00-12:30: Dltg ko i ål I åloådt d sdwich, fugt og vd til ll dltg. Ikk lgt f id til hdlig Ikst-Bd kdt t hv t stækt igsliv, d d til t bæ d ogisd idæt i kou. Motiosut t tilbud, d udstøtt d uogisd og spot otio. - Rut t tilbud til ll, d h lyst til t få fisk luft og s Bd f y vikl. Jg k godt lid, t ut sipl og lvpktisk. D h ikk væt lgt f id til hdlig, og vi k ltid bygg vid på ut, hvis d bhov dt. Fo kspl ku QR-kod MuligHd 7

8 FOTO Kokuc Vid ipd Hvod sys du, t god idé s ud? Tg t billd f god idé ll ogt so du godt k li i Ikst-Bd. E god idé t tg i skov og klt i tæ - Hll Sthl Hjlvt bug - RIGTIG GOD IDÉ... - Cst Eskilds Vidgi god idé - Cst Eskilds Motivbskivls Idsdt f Mss f god idé. Sd dit to id og vid gvkot på 250 k. til biogf ll svøhll Vid gvkot på 250 k. til oplvls Rdktio vil til hv udgv vælg tos, so k ss h på bgsid. D udvlgt tos vid gvkot til oplvls i Ikst-Bd. Vid få dikt bskd. I åts sidst udgv f MuligHd tækk vi lod bldt ll d idsdt tos o ipd. MuligHd udgivs i ts, jui, sptb og dcb. HUSK: Ikst-Bd Kou bhold sig tt til v t bytt d idsdt tos båd kstt og itt. Åts to pæis d 1 ipd Sd dit to f god idé d lill kld tkst st dit v og tlu til ildss: - sst d 1. ugust 8 MuligHd

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris stobyguid Hvnbyn, Foto: Iis d h dt hl Modsætning øds i hnsstdn Hbog, d båd n hftig hvnby d knt og n ondæn topol d klss. Af Mthis Sonn ss u ch cis ls t Ho g w l 5 All 1. Byn i hvnn Slv o dt dlvis nyopføt

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere