Glarmesterfagets Faglige Udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glarmesterfagets Faglige Udvalg"

Transkript

1 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 1 af 27 Fag fælles for hovedforløb 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring. 2 Eleven kan anvende selvevalueringsværktøjer. 3 Eleven kan udvise medansvar for egen læreproces. 4 Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer. 5 Eleven kan forholde sig til sine arbejdsprocesser Matematik F 2,0 uger Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence). 2 Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence) 3 Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence) 4 Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence) 5 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence) Salg og service F Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter.

2 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 2 af 27 1 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen. 2 Eleven kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form. 3 Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler. 4 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer. 5 Eleven kan redegøre for forbrugerforhold. 6 eleven kan redegøre for personligt salg og kundebetjening. 7 Eleven opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i Købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det faglige system. 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier Materialeforståelse og Funktionsglas 2,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til og viden om de forskellige glastyper og deres funktion 2 Eleven kan foretage grundlæggende dimensionering af glas efter gældende beregningsregler samt kende myndighedskrav til glas, konstruktioner og bygninger. Dette omfatter fagets standarder som eksemplemvis nævnt i "arbejde - bygningsglas og montering" 3 Eleven kan udføre forbedring af eksisterende vinduer vedrørende energi, lyd, sol, sikring og sikkerhed, samt rådgive forbrugerne om valg af løsninger 4 Eleven kan formidle viden om glas og glassets funktioner 5 Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af glas og andre materialer 6 Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. 7 Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge 8 Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier.

3 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 3 af Alu og profilbearbejdning Avanceret 2,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage måltagning, opskæring, gevindskæring, samling og montage af aluminiumskarm samt opklodse og isætte glas 2 Eleven kan udarbejde skære- og stykliste samt planlægge arbejdsprocessen i værksted 3 Eleven kan anvende maskiner og værktøjer samt opstille og overholde sikkerhedsforskrifter for værkstedsarbejde 4 Eleven har viden om grundstoffet og fremstilling af aluminiumprofiler 5 Eleven kan fejlfinde, justerer og bestille reservedele til profilkonstruktioner 6 Eleven kan anvende bygningstegninger for måltagning til elementer, herunder døre, vinduer, facader og tagkonstruktioner med opluk 7 Eleven kan anvende systemkataloger for valg af system, profildimensionering og udarbejdelse af skære- og styklister til brug for værkstedsarbejde 8 Eleven kan planlægge og gennemføre værkstedsarbejde med konkrete opgaver 9 Eleven kan beskrive og gennemføre forarbejdning og montage af systemelementer, herunder tage stilling til befæstigelsematerialer, fugning, bortledning af vand fra elementet og finish 10 Eleven har viden om stof, oprindelse og bestanddele for profilmaterialer som aluminium, plastik, komposit og andre forekommende materialer 11 Eleven har viden om profiler, herunder statik, overfladebehandlinger, kondensproblematik og drænering, U-værdier, udvidelseskoefficient, genanvendelse m.m 12 Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af forarbejdning og montage 9083 Glasforarbejdning og montage 3,0 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan opmåle, dimensionere og montere enkeltlags og flerlagsruder i bygningers klimaskærm, herunder have fokus på effektive arbejdsprocesser. 2 Eleven kan opmåle, dimensionere, tildanne og montere glas til klimaskærm, dørkonstruktioner med pumper og automatik, indvendige skillevægskonstruktioner, traditionelle og ophængte, samt baluster- og gelænderglas. 3 Eleven kan opmåle, dimensionere og montere vindueselementer og dørelementer, fejlfinde, justere og bestille reservedele samt har kendskab til tilgrænsende bygningsdel. 4 Eleven kan designe og beregne løsninger til dør- og skillevægskonstruktioner samt baluster- og gelænderglas ud fra standarder, regler og retningslinier for valg og anvendelse af glas og monteringsmaterialer, samt planlægge og gennemføre montage ud fra monteringsanvisninger, vejledninger og garantiordninger. 5 Eleven anvender viden om glastyper og deres funktioner, herunder transmission, ud- og indadgående refleksion, absorption, lydreduktion, brand- og sikkerhedsklassificering, U- og Ug-værdier. 6 Eleven har kendskab til anvendelse af svagstrøm i forbindelse med glas og montering. 7 Eleven kan udføre udskiftning af enkelte stykker glas i en blyrude, og foretage det nødvendige blyarbejde i den forbindelse. Udskiftningen skal kunne udføres både ved en afmonteret blyrude og en monteret blyrude. 8 Eleven kan udføre opmåling, klargøring og montering af forskellige former for folie, f. eks med henblik på dekoration, solafskærmning, sikring og sikkerhed. 9 Eleven kan montere komponenter på glas, som kræver tilslutning til el, både ved limning, boltning mv. 10 Eleven viser en grundlæggende viden om el, herunder hvad der må udføres uden autorisation. 11 Eleven kan formidle viden om forarbejdning og montage. 12 Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af forarbejdning og montage.

4 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 4 af Drift - glarmestervirksomhed 1,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har viden om forretningsgange i en glarmestervirksomhed. 2 Eleven kan foretage indkøb af vare og materiel. 3 Eleven har viden om krav til økonomisk styring af en virksomhed og har viden om IT ved drift af en virksomhed. 4 Eleven kan kommunikere med kunder og forretningsforbindelser, herunder viden om tilbudsgivning, licitation og reklamationsbehandling. 5 Eleven har viden om metoder til effektivisering af produktionsprocesser Produktudvikling, produktion og service Område-/specialefag DKLL/EQF / -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for branchen. 2 Eleven kan redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling. 3 Eleven kan anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter. 4 Eleven kan planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter selvstændigt Vinduesrenovering Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan ud fra et ældre vindues tilstand vurdere, om det kan renoveres, repareres eller bør udskiftes, og kan vurdere vinduets betydning for bygningens arkitektur. 2 Eleven kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til skadestyper og afhjælpning ved udskiftning af materialer eller behandling af de eksisterende materialer. 3 Eleven kan udføre forbedring af eksisterede vinduer vedrørende energi, lyd, sol, sikring og sikkerhed, samt rådgive forbrugere om valg af løsning. 4 Eleven kan udføre renovering efter beskrivelse og anvende værktøjer, maskiner og materialer til løsning af opgaven.

5 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 5 af Glasinventar Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan designe, beskrive og udføre arbejdstegninger til inventaropgaver som montrer, diske og vægdekorationer m.m. 2 Eleven kan dimensionere glas til udvalgte opgaver, samt foretage kalkulation. 3 Eleven kan orientere sig om løsninger på samlinger og andre detaljer, herun der beslag, tyverisikring, lys og limteknikker 4 Eleven kan anvende bore-, slibe- og skæreværktøjer til glasinventar. 5 Eleven kan udføre limning af glas med de forskellige limtyper til glas og har kendskab til limenes anvendelsesmuligheder, samt montering af beslag. 6 Eleven overholder sikkerhedsforskrifter ved arbejde med limteknik. Fag på specialet 9042 Nivellering og afsætning Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan anvende principper og regler fra geometri, faglig regning og matematik ved afsætning af vinkler, buer og linier 2 Eleven kan afsætte højder med et niveleringsinstrument, føre målebog og beregne koter 3 Eleven kan vælge et passende instrument til afsætning til en given opgave ud fra kendskab til de almindeligste måleinstrumenter 9044 Konstruktioner Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan konstruere, rådgive om, tegne og opbygge valme, grater og spær 2 Eleven har viden om konstruktion, rådgivning, tegning og opbygning af valme, grater og spær 3 Eleven kan udføre rytterlys i konstruktionen samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning 4 Eleven kan konstruere, rådgive om, tegne og opbygge kelkonstruktioner 5 Eleven har viden om konstruktion, rådgivning, tegning og opbygning af kelkonstruktioner

6 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 6 af Tagkonstruktioner og sammenskæringer i aluminium Avanceret 3,0 uger Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille tagkonstruktioner i aluminium ved sammenskærende tagflader, herunder grat-, kel-, kvist-, karnap og pyramidekonstruktioner til såvel standard- og specialopgaver under hensyntagen til krav om membraner, klimaskærme, isolering, udluftning, tæthedskrav og dampspærre 2 Eleven kan montere tagkonstruktioner i aluminium med inddækning ved sammenskærende tagflader. 3 Eleven kan vælge beslag, overfladebehandling, lim- og fugematerialer i forbindelse med tagkonstruktioner i aluminium 4 Eleven kan anvende de fornødne elektroniske og manuel betjente produktionsmaskiner og værktøjer til fremstilling af tagkonstruktioner i aluminium 5 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med fremstilling og montering af tagkonstruktioner i aluminium 6 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejdet med fremstilling og montering af tagkonstruktioner i aluminium 9046 Facader Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille facadekonstruktioner i aluminium til såvel standard- og specialopgaver under hensyntagen til krav om membraner, klimaskærme, isolering, udluftning, tæthedskrav og dampspærre 2 Eleven kan montere facadekonstruktioner i aluminium med inddækning 3 Eleven kan vælge beslag, overfladebehandling, lim- og fugematerialer i forbindelse med facadekonstruktioner i aluminium 4 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med fremstilling og montering af facadekonstruktioner i aluminium 5 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejdet med fremstilling og montering af facadekonstruktioner i aluminium 9068 Autoruder Avanceret 2,0 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har produktviden om materialer anvendt til autoruder 2 Eleven kan foretage udskiftning af hærdet og lamineret glas med fuldsvejset gummiprofil og foretage omlægning (tætning) mellem karrosseri og gummi, samt gummi og glas 3 Eleven kan identificere biler, model og årgang og anvende kataloger for bestilling af glas og hjælpematerialer 4 Eleven kan rådgive om valg af glastyper og priser 5 Eleven kan foretage udskiftning af glas i sidespejle, herunder modeltagning 6 Eleven kan foretage udskiftning af sideruder fastgjort på mekanisk rudehejs

7 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 7 af 27 7 Eleven kan arbejde efter Arbejdstilsynets krav for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater i forhold til autoruder 8 Eleven kan foretage udskiftning af limede autoruder på en faglig, lovlig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde 9 Eleven har indgående kendskab til polyuretanbaserede og andre limtyper og primer til glas og karosseri 10 Eleven kan anvende værktøjer til udtagning og isætning af limede autoruder 11 Eleven kan forholde sig til rust- og lakskader på karosseriflanger 12 Eleven kan anvende af forskellige metoder til reparation af stenslag i lamineret glas 13 Eleven kan udskifte sideruder med elektrisk rudehejs 14 Eleven kan planlægge og gennemføre udskiftning og reparationer under hensyntagen til miljø og personsikkerhed, herunder brug af udsugning og værnemidler samt sikring af personer i omgivelserne mod sundhedsskadelige stoffer 9070 Billedindramning Avanceret 2,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har produktviden om materialer anvendt til indramning 2 Eleven kan analysere billedmaterialer som litografier, kobberstik, akvareller, malerier mm. for håndtering og valg af indramningsmetode 3 Eleven kan dokumentere forskellige løsningsforslag under hensyn til kundens ønsker, billedets blivende omgivelser, herunder dimensionering og valg af rammetype, valg af billedhåndtering, samt valg af hjælpematerialer som glas, pap og kartoner 4 Eleven kan opmåle og opskære rammelister, samle rammer med korrekt spænd og hjørneforstærkning, montere billedmaterialer og foretage montage og afsluttende finish 5 Eleven arbejder kvalitetsbevidst, med indsigt og respekt for de foreliggende billedmaterialer 6 Eleven kan foretage indramning, herunder hjørneforstærkning, af malerier og tekstiler, herunder vælge materialer, værktøj og metode i henhold billedmateriale 7 Eleven kender det naturlige farvesystem NCS og kan ud fra billedmateriale udarbejde beskrivelse af indramning med valg af ramme og øvrige materialer 8 Eleven kan udføre tegninger for opstilling af værktøjer til opskæring af rammelister i træ og metal til polygone indramninger 9 Eleven kan anvende værktøjer og teknikker for fremstilling af passepartouter med skråsnit i forskellige former: polygoner, ovaler, cirkler m.m. 10 Eleven kan udføre opbygning af flerfarvede passepartouter 11 Eleven kan anvende varmpresse og arbejde med forskellige foliestrukturer på udvalgte billedmaterialer 12 Eleven kan beregne materialeforbrug og spild 9073 Tegningslærer 2,0 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan læse oversigts- og detailtegninger for mængdeudtag og kalkulation på glarmesterarbejde 2 Eleven kender symboler, illustrations- og afbildningsmetoder i tekniske tegninger til bygnings- og glaskonstruktioner 3 Eleven kan udføre geometriske tegninger og afbildninger i forbindelse med beskrivelser og dokumentationer samt udførelse af glarmesteropgaver 4 Eleven forstår tegningens og skitsens funktion 5 Eleven viser konstruktiv sans og vurdere visuelle indtryk kritisk 6 Eleven kan forstå tegningens og tegningsformens betydning for udførelsen af det færdige produkt 7 Eleven kan videregive visuelle indtryk og udvise kreativ sans 8 Eleven kan arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele i praktiske tegneopgaver 9 Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af tilgængelige relevante cad programmer for faget

8 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 8 af Løft og sikkerhed 0,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, samt valg af tekniske hjælpemidler. 2 Eleven har viden om kroppens funktion ved udførelse af arbejde og kan udføre øvelser som styrker kroppen i forholdet til arbejdets udførelse Aluminium - produktion af vindueselement 0,4 uger Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan fremstille og færdiggøre vindueselementer af profiler inklusiv montering af låse og beslag med baggrund i teoretisk viden om materialer, værktøjer, låse og beslag i forbindelse med produktion af vindueselementer. 2 Eleven kan læse og anvende en skære/styk liste, samt søge viden om produkter og deres anvendelse Indramning - ekstra Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan opklippe og samle rammer i forskellige typer materialer samt udføre en hjørnereparation. 2 Eleven kan rådgive kunder omkring valg af ramme ud fra viden om forskellige rammetyper i træ, alu og plast. Arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø. 3 Eleven kan anvende gamle og nye metoder til opspænding af forskellige billedtyper, samt rådgive kunder omkring valg af indramningsmaterialer med baggrund i viden om forskellige materialer og billedtyper. 4 Eleven kan beregne og tilskære almindelige og mere specielle passepartout samt med baggrund i viden om æstetik og symmetri, rådgive kunder omkring valg af passepartout 5 Eleven kan montere et lærred på blændramme, samt montere blændrammen i almindelig ramme og i svæveramme. 6 Eleven kan montere specialrammer med baggrund i viden om montage i dobbeltrammer og dybdeindramning. 7 Eleven kan foretage restaurering af billedrammer med baggrund i viden om forskellige restaureringsmetoder, herunder rensning af malerier.

9 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 9 af Vinduesrenovering - ekstra Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage en vurdering af om et vindue kan renoveres, repareres eller bør udskiftes ud fra vinduets tilstand, bygningens arkitektur samt økonomi. 2 Eleven kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til skadestyper, og hvorledes disse kan afhjælpes ved udskiftning af materialer eller behandling af eksisterende materialer, ud fra viden om materialer, og hvordan de bruges korrekt i forbindelse med renovering og reparation af vinduer. 3 Eleven kan udføre forbedringer på eksisterende vinduer med baggrund i viden om opbygning af forsatssystemer, funktionsglas, hjælpematerialer og isætningsmetoder, samt rådgive kunder om løsninger til forbedring af vinduer Autorude - ekstra Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan afmontere autoruder samt klargøre til og foretage montage af autoruder i henhold til stillede kvalitetskrav. 2 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige maskiner, værktøjer og hjælpemidler til arbejdets udførelse. 3 Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde, alene og i samarbejde med andre, under hensyn til opgavens art. 4 Eleven kan afmontere limede autoruder samt klargøre til og foretage montage af limede autoruder i henhold til stillede kvalitetskrav. 5 Eleven kan udføre mindre reparationer i falsen på karossen og genopbygge metallet med grunder og lak med baggrund i teoretisk og praktisk kendskab til karosseri- og lakopbygning. 6 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige maskiner, værktøjer og hjælpemidler til arbejdets udførelse. 7 Eleven kan udføre kvalitetskontrol i forbindelse med udskiftning af limede autoruder, samt overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse. 8 Eleven kan arbejde med lim- og primerteknik i forbindelse med isætning af autoruder, samt udarbejde en plan for egenkontrol og evaluering af eget arbejde. 9 Eleven kan rådgive kunder om autoruder med forskellige funktioner (solreflekterende, varmeafskærmende, antenne og censorer. 10 Eleven kan udføre stenslagsreparationer på autoruder og i den forbindelse anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer så gældende kvalitets- og sikkerhedskrav er opfyldt, samt foretage kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde Bygge- og entreprisestyring Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til omfanget og indholdet af et normalt udbudsmateriale samt reglerne for tilbudsgivning og licitation. 2 Eleven kender til ansvar og pligter for bygherrer, arbejdsgivere, ansatte, leverandører, projekterende og tilsynsførende m.fl.i forbindelse med gennemførelse af et byggeri, herunder AB Eleven har indsigt i entrepriseformer, tidsplaner, arbejdsplaner og byggepladsplanlægning samt vinterforanstaltninger og arbejdsmiljø inden for byggeriet. 4 Eleven kan tilrettelægge en arbejdsplan for en fagentreprise samt revidere denne og medvirke ved indretning af en hensigtsmæssig og sikker arbejdsplads.

10 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 10 af 27 5 Eleven kan kvalitetssikre i forbindelse med en fagentreprise. 6 Eleven har indsigt i de kommunikationsformer og forståelsesbarrierer, der kan hæmme eller fremme et samarbejde Blyruder med motiv Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har udvidet kendskab til og færdigheder i fremstilling af blyruder med motiv og kan udføre reparation på blyruder efter forskellige metoder. 2 Eleven kan tegne og udregne forskellige mønstre. 3 Eleven kan fremstille skabeloner og udføre glasskæring efter skabelon med forskellige skæreteknikker. 4 Eleven har viden om sundhedsfaren og forebyggende foranstaltninger i forbindelse med blyarbejde samt om sikkerhedsbestemmelser ved brug af el-værktøj m.v Glastage og glasoverdækning Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan søge informationer om glas i tagkonstruktioner i love, regler og vejledninger om valg af glastyper og dimensionering samt valg af fastgørelsesmetoder og materialer. 2 Eleven kan disponere og dokumentere løsningsforslag til konkrete opgaver. 3 Eleven kan orientere sig ved informationssøgning i f.eks. produktkataloger om forskellige systemer til glastage og glasoverdækninger, systemernes fordele og ulemper, reparationsvenlighed, vedligeholdelse og rengøring. 5 Eleven kender til regler og sikkerhedsforskrifter for arbejde med stiger og stillads. 6 Eleven kan udføre reparationer i almindelig forekommende tagkonstruktioner og i forhold til tilgrænsende bygningselementer Kontrolordning for autoruder Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har grundlæggende viden om kravene til autoruder, udskiftning og reparation og materialer til arbejdsområdet. 2 Eleven har indgående kendskab til grundlæggende forhold omkring rudelimning og autorudereparation i teori og praksis, terminologi, tekniske begreber, prøvning og standarder, karrosserilære, ruders funktion i karrosseriet samt love og regler på autorudeområdet. 3 Eleven har kendskab til fundamentale forhold omkring limning, materialers overfladespænding, befugtningsvinkel, korrosion, migrering, limes hærdning, overfladers forbehandling mv. 4 Eleven har erfaring i vurdering af skader. 5 Eleven har kendskab til personlig sikkerhed, kravene til værkstedets indretning, ventilation og arbejdsmiljø. 6 Eleven har indgående kendskab til kvalitetssikring af autorudearbejde.

11 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 11 af 27 7 Eleven erhverver viden om korrekt kundeinformation, kommunikation og kundebetjening Blyindfattede ruder Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan fremstille blyruder, herunder foretage opmåling og inddeling af almindeligt forekommende blyruder. 2 Eleven kan overholde gældende miljøkrav for arbejde med bly og loddematerialer Foldedøre og altanlukninger Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har viden om de grundlæggende åbningssystemer, folde- og skyde systemer, herunder deres opbygning og anvendelse. 2 Eleven kan planlægge, fremstille og montere folde- og skydesystemer i aluminium og glas. 3 Eleven har viden om og kan udnytte eksisterende brystninger m.v., herun der etablere løsninger for tilslutninger og fastgørelse. 4 Eleven kan planlægge arbejdsproces og tilrettelægge montage 5 Eleven har viden om og færdigheder i maskinbearbejdning og værktøjs hånd tering og overholder regler om miljø og arbejdsmiljø Fuger - fugning ved vinduer og døre 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF 3/2 Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse 2 Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter hertil 3 Deltagerne kan desuden projektere forbrug af isolering, bagstop samt fugemasser, og kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. 4 Deltagerne kan udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.

12 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 12 af Restaurering - ældre vinduer og døre 0,4 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF 3/2 Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan vurdere metoder til at renovere/restaurere ældre vinduer og døre mv. og kan udføre restaureringsarbejdet under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger CAD - 2D på byggepladsen 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltagerne akn udvksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere vi mail og Internet 2 Deltagerne kan håndter og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. 3 Deltagerne kan oprette nye og redigere eksisterende 2D CAD-tegninger og kan dermed bidrage med kontruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner Låseteknik, montage af sikringsenheder 0,8 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF 4/2 Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan udføre montage af låseenheder i trædøre 2 Deltageren kan montere faste og aftagelige sikringsgitre i basis af forskellige materialer 3 Deltageren kan udføre montageopgaverne i overensstemmelse med forsikringsselskabernes regler for tyverisikring Arbejdsplatforme - Flytning 0,4 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

13 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 13 af 27 1 Deltagerne kan på baggrund af viden om arbejdsplatformens opbygning og anvendelsesmuligheder flytte en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed. Arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 2 Deltagerne kan sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt foretage opklodsning under hensyn til det eksisterende underlag, ligesom deltagerne kan montere løse platformsdæk, master, rækværker, samt masteinddækning på arbejdsplatformen. Monteringen foregår under hensyntagen til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. 3 Deltagerne kan samtidig udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling Arbejdsplatforme - Montage 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed. 2 Arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 3 Eleven kan sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt foretage opklodsning under hensyntagen til det eksisterende underlag, ligesom deltageren kan montere konsoludtræk, specialkonsoller/ klapdæk, overdækninger, topkraner og flersøjlede platforme. 4 Monteringen foregår under hensyntagen til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. 5 Deltagen kan samtidig udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 0,2 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan ud fra kendskab til branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer arbejdsmiljømæssigt forsvarligt håndtere og fjerne elastiske og plastiske fuger og andre materialer, der indeholder PCB - såvel indendørs som udendørs. 2 Eleven kan planlægge og gennemføre arbejdet, herunder afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj og arbejdsmetoder samt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, dels i forhold til den personlige beskyttelse, og dels i forhold til at undgå spredning af PCB til omgivelserne. 3 Endelig kan deltagerne fjerne PCB-holdigt affald under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinier for PCB-holdige materialer CAD - Generering af facade, snit og detaljer 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan ved brug af elektronisk tegneprogram oprette og færdiggøre tværsnit og facader fra færdige 3-D objektbaserede plantegninger samt tegne detaljetegninger, og hertil anvende BIPS lagstruktur. 2 Deltageren kan oprette og redigere væg-, dør- og vinduestyper, flytte disse fra tegning til tegning samt hente komponenter fra digitale netbaserede arkiver.

14 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 14 af CAD - Udarbejdelse af plantegninger 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan anvende elektronisk tegneprogram til at udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele. 2 Deltageren kan målsætte plantegninger og påføre tekst ved anvendelse af BIPS lagstruktur. 3 Deltageren kan oprette og redigere egne væg-, dør- og vinduestyper samt flytte disse fra tegning til tegning Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed 0,2 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver indenfor bygge-, monterings- og installationsområdet, anvende grundlæggende viden om sikkerhedsforhold ved, og gældende lovgivning om forskellige typer af personlifte (bom-, sax-, og trailerlifte, teleskoplæssere med kurv) og arbejdsplatforme, under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø, herunder medvirke til forebyggelse af ulykker. 2 Deltageren kan foretage valg af personlifte og arbejdsplatforme til en konkret opgave på baggrund af viden om personliftens og arbejdsplatformens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål. 3 Deltageren kan opstille personlifte og arbejdsplatforme under hensyn til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind, respektafstande til el-ledninger mv. 4 Deltageren kan udføre nødsænkningsprocedurer for den pågældende personlift og arbejdsplatform Afsl.prv:, Afsluttende prøve DKLL/EQF / Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Afsl.prv:,

15 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 15 af Generel - Kunde dialog rådgivning DKLL/EQF / 1 Eleven kan gennemføre kundedialog og give rådgivning Generel - Opmåling DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opmåling Generel - Dimensionering DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage dimensionering Generel - Tilskæring og skabelon DKLL/EQF / 1 Eleven kan tilskære og anvende skabelon.

16 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 16 af Generel - Bore i glas DKLL/EQF / 1 Eleven kan bore i glas Generel - Slibning og polering DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre slibning og polering Generel - Brusevæg/dør DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre brusevæg/dør Generel - Kitning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre kitning.

17 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 17 af Generel - Termo/energiruder montering DKLL/EQF / 1 Eleven kan monterer termo/energiruder Generel - Glastage reparation DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre reparation af glastage Generel - Glastage nyt DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre nye glastage Generel - Brandglas DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre brandglas.

18 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 18 af Generel - Sikkerhedsglas DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre sikkerhedsglas Generel - Sikringsglas DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre sikringsglas Generel - Vurdering af tilstand vinduer DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage vurdering af vinduers tilstand Generel - Montering af vinduer og døre DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montering af vinduer og døre.

19 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 19 af Generel - Reparation ramme/karm vinduer/døre DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre reparation af ramme/karm på vinduer/døre Generel - Dørpumper og automatik DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre dørpumper og automatik Generel - Topforsegling DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre topforsegling Generel - Fugearbejde DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre fugearbejde.

20 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 20 af Generel - Blyindfatning - reparation DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre reparation af blyindfatninger Indramning - Ekspedition og rådgivning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre ekspedition og rådgivning ved indramning Indramning - Opskæring og samling af rammer DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opskæring og samling af rammer Indramning - Opspænding på blindramme DKLL/EQF / 1 Elevn kan udføre opspænding på blindramme

21 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 21 af Indramning - Passepartout DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre passepartout Autoglas - Montering af gummibånd DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage montering af autoglas med gummibånd Autoglas - Montering ved limning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montering af autoglas ved limning 9170 Autoglas - Stenslagsreparationer DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre stenslagsreparationer.

22 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 22 af Aluminium - Elementtegning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre elementtegning Aluminium - Skære styklister DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre skære styklister Aluminium - Opskæring og bearbejdning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opskæring og bearbejdning af profiler Aluminium - Samling DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre samling af profiler.

23 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 23 af Aluminium - Montage DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montage af profiler Aluminium - Inddækninger DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre inddækninger Aluminium - Fejlfinde og reparere DKLL/EQF / 1 Eleven kan fejlfinde og reparere ved profiler Inventar - UV-limning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre UV-limning.

24 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 24 af Inventar - Silikonelimning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre silikonelimning Inventar - Montering med beslag DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montering med beslag Inventar - Helglasdøre DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre helglasdøre Inventar - Helglasvægge DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre helglasvægge.

25 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 25 af Inventar - Spejle DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre spejle Andet - Arbejdsmiljø(værne- og hjælpem.) DKLL/EQF / 1 Eleven kan anvende værne- og hjælpemidler i forhold arbejdsmiljø Andet - Arbejdspladsindretning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre arbejdspladsindretning Andet - Opstilling af stilladser DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til opstilling af stilladser.

26 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 26 af Andet - Anvendelse af svagstrøm DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til anvendelse af svagstrøm Andet - Opmåling og montering af folie DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opmåling og montering af folie Kompmål:, Kompetencemål DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan foretage opmåling samt vælge relevante måleinstrumenter til opgaverne. 3 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ud fra kendskab til modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste fejl på området. 4 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindelig forekommende arbejdsopgaver. 5 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 6 Eleven kan udføre tegninger, skitser og skabeloner, herunder anvende CAD til brug for udførelse og dokumentation af en arbejdsopgave. 7 Eleven kan rådgive om valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyntagen til stilart, egenskaber, funktion, økonomi, tidsplan og vedligehold. 8 Eleven kan kommunikere om arbejdsforhold på fremmedsprog. 9 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder. 11 Eleven kan indrette en arbejdsplads under hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 12 Eleven kan forarbejde og montere glas, herunder elektronik og beslag på glas, udføre indramninger, autoglas, profilkonstruktioner, glastage samt foretage montage af vindues- og dørelementer, vinduesrenovering og reparation af blyindfattede ruder. 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget, læring, kommunikation og samarbejde i jobmæssige og almene sammenhænge samt fremadrettet kunne arbejde med egen læring og sætte arbejdsforhold i en samfundsmæssig sammenhæng. 14 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 15 Eleven kan redegøre for forretningsgange i en glarmestervirksomhed, herunder indkøb, økonomisk styring, IT-drift og metoder til at udvikle forretningsgange.

27 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 27 af 27

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE Glarmester Glarmester, Aluminium NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Glarmester Glarmester- Speciale glas NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER Stefan Broby Larsen (Stl) GODKENDTE KOMPETENCER

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE Glarmester Glas NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester BEK nr 237 af 08/03/201 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 201 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker Side 1 af 22 Fag fælles for hovedforløb 23008 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Side 1 af 8 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau F Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Der

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Censorvejledning Specialet tømrer Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Mål og krav, som primært er de kompetencemål, der er beskrevet for uddannelsen. I vejledningen

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Murerfaget side 1 af 7

Murerfaget side 1 af 7 Murerfaget side 1 af 7 KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSES GVU-UDDANNELSE Murer ver. 7 SPECIALE Murer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

DE 7 STRØMME. Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere. AKTIVITET

DE 7 STRØMME. Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere. AKTIVITET DE 7 STRØMME Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere. Hvad ligger der af arbejdsmiljø/sikkerhed () i de 7 strømme i forhold til aktiviteten? Ydre forhold Maskiner og hjælpemidler DE 7 STRØMME EKSEMPEL

Læs mere

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 3. Hovedforløb 10 uger

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 3. Hovedforløb 10 uger SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 3. Hovedforløb 10 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 3.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Grundfag: Informationsteknologi

Grundfag: Informationsteknologi SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 1. Hovedforløb 10 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 1.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse BEK nr 287 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere