NunaMinerals søger guldet i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals søger guldet i Grønland"

Transkript

1 NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer, herunder guld. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende virksomhed med basis i det grønlandske samfund. Selskabets strategi er at identificere projekter for fokuseret efterforskning. For sådanne projekter underbygges potentialet, og afhængig af kapitalforhold og markedsforhold stiler selskabet efter igangsætning af produktion og/eller etablering af samarbejde. Etablering af samarbejdsaftaler baseres på, at partnere i selskabets projekter optjener ejerandele ved at tilføre projekterne yderligere teknisk kompetence og finansiel styrke. NunaMinerals vil udnytte selskabets unikke viden om mineralpotentialet i Grønland til at indgå nye, forretningsmæssige aftaler med internationale samarbejdspartnere om efterforskning i Grønland. Selskabet råder over unik viden om mineralpotentialer opsamlet gennem mange års efterforskning. NunaMinerals har koncessioner til efterforskning i ni områder. Selskabet ejer 17,5% af Grønlands første guldmine, Nalunaq Gold Mine. NunaMinerals blev etableret i Selskabet er noteret på aktiebørsen Dansk AMP og er det eneste børsnoterede selskab i Danmark inden for minedrift og efterforskning af guld og andre metaller. NunaMinerals gennemfører i november 2005 en kapitalforhøjelse ved en fortegningsemission. Gennem udstedelsen af nye aktier à 100 kr. forhøjes selskabets aktiekapital med kr. til 80,9 mio. kr.

2 Boreprøverne viser, at guldet findes i det grønlandske fjeld. Kapitalforhøjelsen giver NunaMinerals mulighed for at højere aktivitetsniveau i efterforskningen. Her er chefgeolog Claus Østergaard i gang med prospektering i Fiskefjord, der er en af selskabets nye koncessioner. Ny kapital giver nye muligheder NunaMinerals gennemfører i november 2005 en kapitalforhøjelse på nominelt kr. ved en fortegningsemission, hvor 5 gamle aktier giver ret til at tegne 2 nye. Aktierne, der optages til handel på Dansk AMP, tegnes til kurs 185 franco. Anledningen til aktieemissionen er, at hovedaktionæren Grønlands Hjemmestyre og Lønmodtagernes Dyrtidsfond har indgået en investeringsaftale om LD s indtræden i selskabet som aktionær. Hovedaktionæren har i investeringsaftalen overdraget sine tegningsretter til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. LD vil således efter en emission råde over en ejerandel på mindst 17,3%, og Grønlands Hjemmestyre vil efter emissionen have nedbragt sin ejerandel i NunaMinerals fra de nuværende 60,5% til 43,2%. I alt vil disse to parter således råde over minimum 60,5% af aktiekapitalen. Grønlands Hjemmestyre og LD har annonceret, at de i denne forbindelse vil indgå en aktionæroverenskomst. LD har afgivet bindende aktietegningstilsagn for hele emissionens stk. aktier til kurs 175 franco. Kapitalforhøjelsen vil medføre en markant styrkelse af NunaMinerals finansielle fundament. Den åbner mulighed for en større egenfinansiering og et højere aktivitetsniveau i selskabets efterforskning efter mineraler i Grønland. Gennem større egenfinansiering af projekter kan selskabet styrke sin forhandlingsposition og fastholde en højere ejerandel i lovende projekter som f.eks. den igangværende guldefterforskning på Storø. Baggrund for kapitaludvidelsen NunaMinerals A/S blev stiftet af Grønlands Hjemmestyre i september 1998 og har siden stiftelsen foretaget flere udvidelser af aktiekapitalen for at finansiere investeringer i mineralefterforskning, herunder især aktiviteter i forbindelse med Nalunaq guldmineprojektet. Selskabet har herudover et antal lovende mineralprojekter med fokus på ædelmetaller. Med baggrund i de hidtil foretagne investeringer er selskabets kapitalberedskab ikke længere tilstrækkeligt til den tilstræbte vækst. Kapitaludvidelsen skal medvirke til at finansiere selskabets fortsatte drift og vækst Risikofaktorer Mineralefterforskning er en branche kendetegnet af høj risiko, og det er kun få projekter, som ender med at komme i produktion. Selv om et succesfuldt fund vil kunne give anledning til et betydeligt afkast ved produktion, er det ikke på forhånd muligt at give sikkerhed herfor. For uddybning af risikofaktorer henvises til prospektet for aktieemissionen.

3 Markedet for guldefterforskning dollar pr. unse Markedet for mineralefterforskning er i en gunstig udvikling, påvirket af mange faktorer. Den etablerede mineindustri står for hovedparten af investeringerne i udviklingen af nye miner. Når det går godt for produktionen i minebranchen, smitter det af på efterforskningsbranchen. Effekten af højere metalpriser slår typisk igennem for efterforskningsbranchen med 1-2 års forsinkelse. I løbet af de sidste årtier er mineralefterforskningen i betydelig grad blevet globaliseret. En stor del af efterforskningsaktiviteterne er rykket fra de traditionelle mineralproducerende lande i Nordamerika, Sydafrika og Australien til lande i Sydamerika, Østeuropa og i Sydøstasien. Nye landområder inddrages fortsat i jagten på hidtil uopdagede mineralforekomster. I løbet af de kommende årtier kan Grønland for alvor komme i industriens søgelys. Efter årtier med prisfald er guldprisen siden april 2001 steget fra niveauet 250 US$ pr. unse (30,1035 gram) til niveauet 450 US$ pr. unse. I løbet af de seneste årtier er der opbygget et efterslæb i guldefterforskningen guldproducenternes reserver har længe været nedadgående. Derfor er jagten på nye guldreserver nu gået ind. Verdensmarkedet for guld udgør ca ton pr. år. Den årlige produktion fra miner er på ca ton. Resten af markedet dækkes ind af bankernes salg af guld (niveauet ton pr. år) samt af genbrug (niveauet 300 ton pr.år). Guldprisens udvikling for perioden 1. januar oktober ,00 465,00 445,00 425,00 405,00 385,00 365,00 345,00 325,00 305,00 285,00 265,00 US$/oz DKK/g Poly. (US$/oz) Januar 2001 April 2001 Juli 2001 September 2001 December 2001 Januar 2002 April 2002 Juli 2002 September 2002 December 2002 Januar 2003 April 2003 Juli 2003 September 2003 December 2003 Januar 2004 April 2004 Juli 2004 September 2004 December 2004 Januar 2005 April 2005 Juli 2005 September 2005 December ,00 91,00 86,00 81,00 76,00 71,00 66,00 Tid kroner pr. gram Efterforskningen i Grønland I Grønland følger mineralaktiviteterne de globale variationer i efterforskningen. Råstofdirektoratet i Grønlands Hjemmestyre forventer, at investeringerne i søgning efter nye mineralforekomster vil blive fordoblet i de kommende år til niveauet mio. kr. Med igangsætningen af Nalunaq guldminen i Sydgrønland i 2004 og olivinproduktion fra Fiskefjorden i 2005 er Grønland igen blevet et mineland. For et årti siden domineredes efterforskningsaktiviteterne i Grønland af græsrodsprojekter, hvor store landområder blev gennemsøgt for eventuelle fund. I kølvandet på disse aktiviteter sker en stor del af efterforskningen i Grønland i dag inden for en række målrettede projekter med fokus på guld, nikkel og diamanter. Denne positive udvikling er en direkte følge af de seneste års investeringer i mineralefterforskning. NunaMinerals har været en væsentlig aktør i denne udvikling. Forventet udvikling De kommende års udvikling kan føre til en markant større interesse for Grønlands mineralpotentiale fra den etablerede mineindustri. Grønland har p.g.a. sin store udstrækning en meget varieret geologi. Der er ikke noget i vejen for, at minedrift i Grønland kan udvikle sig til et bærende erhverv. NunaMinerals har med selskabets unikke kendskab til prospektiviteten og de logistiske forhold i Grønland mulighed for at placere sig i førerfeltet i denne positive udvikling.

4 Nalunaq Gold Mine har været i produktion siden april NunaMinerals projekter NunaMinerals projektportefølje pr. oktober 2005 er vist på hosstående oversigt. Herudover har selskabet tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i Vestgrønland og i Østgrønland. Koncession Areal Interesse Ejerandel Nalunaq Gold Mine A/S 22 km 2 Guld 17,5% Nanortalik 523 km 2 Guld 22,7% Nuuk regionen : Storø/Ivisaartoq Isua Bjørnesund KANG Fiskefjord 452 km km 2 79 km km km 2 Guld Guld Guld Kobber-guld Platinmetaller Paamiut 182 km 2 Guld Kitak 403 km 2 Platin-nikkel Nalunaq Gold Mine Driften af Grønlands foreløbig eneste guldmine foretages af Nalunaq Gold Mine A/S, som ejes 17,5% af NunaMinerals og 82,5% af samarbejdspartneren, det canadisk-norske selskab Crew Gold Corporation. Nalunaq forekomsten blev i 1992 fundet af Nunaoil A/S forløberen for NunaMinerals. Dele af projektet er gradvist blevet solgt til Crew, mod at Crew afholdt udgifter til undersøgelse og iværksættelse af minedrift. Nalunaq Gold Mine fik en 30-årig udnyttelsestilladelse i Minen fik den tekniske tilladelse til at gå i produktion den 28. april 2004 og nåede i juli 2004 op på fuld produktion. Guldmalm brydes og udskibes til et forædlingsanlæg i Spanien. Siden minens åbning er ca ton malm med et gennemsnitligt guldindhold på 16,5 gram pr. ton blevet udskibet til processering i Spanien. Guldindholdet i malmen svinger meget. Højlødige zoner veksler med lavlødige zoner, og brydningen sker under vanskelige minetekniske forhold. Nalunaq Gold Mine s første produktionsår (fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005) gav et underskud på 69,6 mio. kr. Årets omsætning udgjorde 148,8 mio. kr. Nalunaq Gold Mine forventer i den kommende periode at kunne vende udviklingen og producere med overskud. Crew har tilført minen yderligere driftskapital og garanteret for minens driftskapital for regnskabsåret Nalunaq Gold Mine har på baggrund af en ny resourceopgørelse fra 2005 udarbejdet udkast til en ny mineplan. Det forventes, at minen vil kunne operere i mindst 10 år regnet fra juni I udkastet til mineplanen indgår etableringen af et procesanlæg ved minen i Dette ventes at kunne nedbringe minens produktionsomkostninger væsentligt. Isua Fiskefjord Qussuk Ivisaartoq Kitak Storø Paamiut Nuuk Nalunaq Nanortalik Bjørnesund KANG

5 Helikopter er foreløbig eneste transportmulighed til Storø. Egne projekter Storø-koncessionen Nuuk-regionen på 452 km². Målet for efterforskning i området er primært guld. År 2005 er det 4. efterforskningsår. Storø-koncessionen er i 2005 udvidet fra 225 km² til 452 km². Koncessionen består nu af følgende delområder: Et område omkring Kobberfjorden på 153 km². Et sammenhængende område som dækker grønstensbæltet fra Sermitsiaq over Bjørneø til Storø på 170 km². Et område ved Qussuk på 12 km². Et område som dækker Ivisaartoqgrønstensbæltet på 117 km². Storø guldprojektet NunaMinerals største, selvstændige aktivitet er efterforskningen efter guld på Storø i Nuukfjorden. Projektet ejes af NunaMinerals og er selskabets mest lovende efterforskningsprojekt. Efter udvidelsen i 2005 dækker koncessionen de væsentligste dele af det guldprospektive grønstensbælte i det ydre Nuuk fjordområde, inklusive Ivisaartoq bæltet. Nuukfjordens bjergarter er op til 3,8 milliarder år gamle. De gamle bjergarter indgår som brikker i et geologisk puslespil, hvor forskellige kontinentale områder blev bragt sammen for ca. 2,9 milliarder år siden. En mulig sammenstødszone er den såkaldte»ivinnguit forkastning«, som går langs en linie fra kysten syd for Nuuk, over Malene fjeldet, Sermitsiaq, Bjørneø (ved Ivinnguit), Storø og videre ind mod indlandsisen nord for Isukasia. Forkastningen danner en markant svaghedszone med rødder dybt nede i jordens skorpe. Kontinenternes sammenstød førte bl.a. til opsmeltning af en del af bjergarterne i området. Den smeltede, magmatiske masse, som i dag ses som lyse, granitiske gnejser i området omkring Qooqqut (»Qooqqut graniten«), fungerede som varmekilde i området, og forårsagede en cirkulation af vandige, varme opløsninger gennem det tilstødende grundfjeld. Guld og andre metaller, som fandtes i små koncentrationer i dybet, blev således opløst og ført op mod overfladen via en række sprækkesystemer. Storø guldprojektet er beliggende i et sydvest-nordøst gående grønstensbælte, der går fra kysten syd for Nuuk til indlandsisen ved Isukasia. Geokemisk prospektering har vist, at grønstensbæltet i et område mellem to markante fjeldpartier, Qingaaq og Aappalaartoq, er særlig rigt på guld over en strækning på 8 km. NunaMinerals efterforskning på Storø har i 2005 været væsentligt forøget i forhold til tidligere år. Der er gennemført meter kerneboringer. Selskabets geologer har desuden gennemført systematisk overfladearbejde med indsamling af mere end 1500 prøver til analyser. Det er fortsat NunaMinerals strategi på et passende tidspunkt at søge en international samarbejdspartner med henblik på at tilføre Storø projektet yderligere teknisk og økonomisk kompetence.

6 Geologerne arbejder under primitive forhold på fjeldet. Isua-koncessionen Nuuk-regionen på 179 km². Målet for efterforskning i området er guld og zink. Der er ikke gennemført aktiviteter i Isua i NunaMinerals forventer i 2006 at gennemføre opfølgning på de guldprospektive områder med henblik på at definere boremål. Bjørnesund-koncessionen Nuuk-regionen på 79 km². Det primære mål for efterforskning i området er guld. Der er i 2005 ikke gennemført aktiviteter i Bjørnesund. NunaMinerals forventer i 2006 at gennemføre opfølgning på de guldprospektive områder med henblik på at definere boremål. KANG-koncessionen Nuuk-regionen på 500 km². Det primære mål for efterforskning i området er kobber og guld. NunaMinerals har i 2005 gennemført en begrænset indsats i området. De indsamlede sedimentprøver giver intet anomalibillede. En enkelt bjergartsprøve indeholder forhøjede værdier af platinmetaller, nikkel, kobber, kobolt og krom. Selskabet forventer i 2006 at gennemføre sedimentindsamling i området. Fiskefjords-koncessionen Nuuk-regionen på 240 km². Det primære mål for efterforskning i området er platinmetaller. NunaMinerals har i 2005 indsamlet 170 sedimentprøver og 122 bjergartsprøver fra området. Der foreligger analyser af ca. 70% af prøverne. 15% af sedimentprøverne har anomalt indhold af platinmetaller. 6% af bjergartsprøver har anomalt indhold af platinmetaller. Platinanomalierne er ofte associeret med høje krom-værdier. Bjergarter og sedimentprøver viser også forhøjede værdier for nikkel og kobber. Selskabet forventer i 2006 at gennemføre et detaljeret prøvetagningsprogram med henblik på at lokalisere reef-type platin-mineraliseringer i området. Paamiut-koncessionen Sydvestgrønland på 182 km². Målet for efterforskning i området er guld. Under en rekognoscering i området er der indsamlet 5 sedimentprøver samt 12 bjergartsprøver. De historiske anomalier er bekræftet. I september 2005 er der gennemført supplerende sedimentindsamling og prospektering fra båd og helikopter. NunaMinerals forventer at gennemføre prospektering i området i 2006 med henblik på at lokalisere mål for en intensiveret indsats samt boremål.

7 NunaMinerals geologiske team består af (f.v.) projektgeolog Birgitte Lassen, geologassistent Kristian Søgaard, seniorgeolog Claus Østergaard og projektgeolog Rasmus Christensen. Projekter i samarbejde med andre selskaber Nanortalik-koncessionen Koncessionen dækker et område i Sydgrønland på 523 km². Målet for efterforskning i området er primært guld. År 2005 er det 14. efterforskningsår. NunaMinerals partner, Crew Development Corporation, forestår efterforskningen i området, der omkranser Nalunaq guldforekomsten i Sydgrønland. NunaMinerals deltagelse finansieres ved en reduktion af selskabets ejerandel i projektet. Ejerandelen var ved udgangen af ,72%. NunaMinerals har heller ikke i 2005 deltaget i finansieringen af denne aktivitet, hvorfor selskabets ejerandel forventes at blive reduceret til niveauet 17% ultimo Hvis NunaMinerals ejerandel i projektet reduceres til under 10%, ophører ejerandelen. I stedet skal der i tilfælde af etablering af minedrift betales en afgift til NunaMinerals, hvis størrelse bestemmes af produktionens størrelse og som varierer med guldprisen. Kitak-koncessionen Koncessionen dækker et område i Østgrønland på 403 km². Målet for efterforskning i området er primært nikkel, kobber og platinmetaller. I Kitak koncessionen ved Tasiilaq i Østgrønland samarbejder NunaMinerals med det internationale mineselskab Diamond Fields International (DFI) om efterforskningen efter nikkel, kobber og platinmetaller. DFI indgik i juni 2005 en aftale med det canadiske selskab Inco Ltd., der er verdens næststørste nikkelselskab, om efterforskning inden for DFI s koncession, der støder op til NunaMinerals ejede koncession. Efterfølgende har NunaMinerals indgået en aftale med DFI og Inco, som bl.a. indebærer, at Inco kan optjene en ejerandel på 51% i 160 km² af NunaMinerals koncession ved at gennemføre efterforskning for mindst USD inden 1. december De resterende 49% deles ligeligt mellem DFI og NunaMinerals. Ved at investere mindst USD i efterforskning inden 1. december 2007, kan Inco optjene en ejerandel på 51% af hele NunaMinerals koncession på 407 km². Koncessionen blev ved årsskiftet reduceret fra 1050 km². Teltlejr og helikopter 700 meter over havet ved Kitak-koncessionen i Østgrønland. Her er guldet.

8 8 Hoved- og nøgletal 2002 t.kr t.kr t.kr. Nettoomsætning Af- og nedskrivninger (485) Resultat før finansielle poster (4.579) (1.786) (1.807) Resultat før skat 578 (1.008) (2.334) Årets resultat 578 (1.008) (2.334) Egenkapital Balancesum Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) 1,51 (2,47) (4,04) Overskudsgrad (%) (224) (115) (2.177) Egenkapitalens forrentning (%) 3 (4) (5) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie 64,34 63,89 84,79 Udbytte pr. aktie Investeringer i materielle anlægsaktiver Antal Medarbejdere Dette er ikke en opfordring til at investere i NunaMinerals A/S. Tegning af aktier skal ske på baggrund af prospektet offentliggjort den 9. november 2005 på Dansk AMP. Der er risici forbundet med investering i aktier, således også aktier i NunaMinerals A/S. Nærværende dokument medtager ikke alle oplysninger, som kan være af betydning for potentielle investorer. Før der tages beslutning om investering, bør potentielle investorer læse det offentliggjorte prospekt grundigt, herunder afsnittet»risikofaktorer«. A/S reg Saqqarliit 74, Postbox 790, DK-3900 Nuuk Tel.: Fax: Website: NunaMinerals ledelse NunaMinerals samarbejdspartnere Daglig ledelse Direktør Ole Christiansen, Nuuk. Cand.scient. i geologi fra Aarhus Universitet. Ole Christiansen har 20 års erfaring med mineralefterforskning i Grønland og har været direktør i selskabet siden Økonomichef Martin Ben Shalmi, Nuuk. Bestyrelse Chefdistriktslæge Ove Rosing Olsen, Simiut (formand). Geolog, underdirektør Jesper Sand Damtoft, Aalborg. Direktør Vagn Hansen Andersen, Nuussuaq. Civilingeniør, direktør Johan Magnus Ericsson, Stocksund, Sverige. Statsautoriseret ejendomsmægler, direktør Carsten Berger, Birkerød. Crew Gold Corporation er et mineralselskab med mineralaktiviteter i flere lande, herunder i Grønland, Norge og på Philippinerne. Selskabet fokuserer på guldprojekter og gennemfører for tiden opkøb med henblik på at blive en mellemstor guldproducent. Selskabet har hovedkontor i London og er børsnoteret i Toronto og Oslo. Diamond Fields International, Ltd. er et internationalt mineselskab, som globalt søger efter forekomster af diamanter og nikkel. I 1996 stod selskabet for fundet af Voisey Bay nikkelforekomsten på Labradorkysten. Fundet blev solgt til Inco Ltd. for 4,3 mia. canadiske dollar (ca. 18 mia. kr.). Voisey Bay forekomsten forberedes nu til produktion. DFI søger aktivt efter nye forekomster af nikkel og diamanter globalt. Inco Ltd. er det næststørste nikkelselskab i verden. Inco har base i Toronto, Canada, men har mineoperationer i mere end 40 lande. Ud over nikkel producerer selskabet kobber, kobolt og ædelmetaller. Inco leder globalt efter nye forekomster af nikkel, som rummer mulighed for produktion i mindst 20 år.

NunaMinerals A/S. Reg. nr. 247544

NunaMinerals A/S. Reg. nr. 247544 NunaMinerals A/S Reg. nr. 247544 ÅRSRAPPORT 2006 1 Selskabsoplysninger NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544 Hjemstedskommune: Nuuk Ger-nr.: 21174548 Telefon +299 36 20 00 Telefax +299 36 20 10 Mail: info@nunaminerals.com

Læs mere

NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Årsrapport 2004

NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Årsrapport 2004 NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544 Årsrapport 2004 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 14

Læs mere

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse:

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: 2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Idegrundlag og målsætning...

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

NunaMinerals 4. april 2014

NunaMinerals 4. april 2014 Anledning: 2013 årsrapport Sidder på guld, men fattes penge NunaMinerals lever på en kreditfacilitet på DKK 3,5 mio. stillet til rådighed af det grønlandske selvstyre, hvilket ikke er nok til fortsat drift

Læs mere

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer Minik Rosing, Professor, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, minik@snm.ku.dk Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer Baggrundspapir fra Med bidrag fra:

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger

Indhold. Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Kulbrintehistorik i Grønland 4 Bestyrelsesformandens forord 6 Ledelsesberetning NUNAOIL s resultat og forventninger 7 Olieindustriens faser 9 Efterforskning

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af 1.500.000 stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier

Læs mere

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009 Status pr. 1. januar 2009 2 Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14.

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14. Årsrappor t Indhold Side Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning* 5 Aktionærforhold* 11 Regnskabsberetning* 13 Risikoforhold* 14 Påtegninger 15 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 21

Læs mere

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 Indhold Resumé..................................

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere