Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:"

Transkript

1 Sidenr. 599 Protokol Mødedato: 10. maj 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Tanya Buchreitz Jensen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning, idet det vedtoges at behandle sag (sag nr. 49) uden for dagsorden, og at behandle sag nr. 2 som første punkt på dagsordenen. Sag nr. 28 blev taget af dagsordenen. Hans Winther deltod ikke i forhandling og afgørelse af sag nr. 40.

2 Indholdsfortegnelse Sagsnr. Sidenr. 600 Side 1. Anmodning om omkonstituering i Venstres byrådsgruppe Indkaldelse af stedfortræder i forbindelse med Mette Balsbys sygdom Udpegning af observatør uden stemmeret til bestyrelsen for den selvejende institution "Erhvervenes Hus" Udpegning af repræsentant til Café Paraplyens bestyrelse Udpegning af 2 nye medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget Udpegning af medlem til bestyrelsen for Kolding Gymnasium, HFkursus og IB-World School Udpegning af et medlem til styrelsen for Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i faldne kammerater Forslag om ændring af vedtægter for prisbelønning af god arkitektur i Kolding Kommune Udpegning af medlemmer til Bedømmelsesudvalget for god arkitektur Godkendelse af nye vedtægter for Fonden Kolding Byferie Udkast til vedtægter for UU-rådet i Kolding Kommune Tegningsret Annoncering af byrådsmøder og offentliggørelse af fortegnelse over sagerne Royalt besøg, økonomi Anlægsregnskaber 2009 under Økonomiudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2. mio. kr Anlægsregnskaber Økonomiudvalget - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr Anlægsregnskaber Økonomiudvalget - Igangværende og afsluttede arbejder under 2 mio. kr Anlægsregnskaber 2009 under Økonomiudvalgets område - igangværende og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr Anlægsregnskaber Plan- og Miljøudvalget - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr Anlægsregnskaber Teknik og Boligudvalget - Skattefinansierede område - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr Anlægsregnskaber Teknik og Boligudvalget - Forsyningsområdet - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr Kultur- og Erhvervsudvalget, afsluttet anlægsregnskaber Fritids- og Idrætsudvalget, afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber 2009 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Anlægsregnskaber 2009 under Børneudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Anlægsregnskaber 2009 under Social- og Sundhedsudvalgets område - afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr Anlægsregnskaber 2009 under Seniorudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2. mio. kr Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Christiansfeld Bybevaring i perioden 2010 til 2012, samt ansøgnig om tillægsbevilling til driften af Christiansfeld Centret 2011 til Årsregnskab 2009, bestående af Årsberetning og Oversigter Afskrivninger, tab på tilgodehavende Kolding Havns regnskab Revisionsprotokol for årsregnskab

3 Indholdsfortegnelse Sidenr Fælleskøkkenet Elbo I/S Regnskab Musikskolen, budget 2010 og Overførelsesadgang fra 2009 til Salg af kommunale aktiver på 100 mio. kr Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan Forslag til lokalplan Kolding Åpark - et center og naturområde Debatoplæg - planlægning for vindmøller Beslutning af model i forhold til skolebyggeri i Christiansfeld Tillæg til Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd på specialundervisningsområdet Forslag til justering af "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i Kolding Kommune" Kommunal redegørelse til rammeaftalen 2011 på specialundervisningsområdet Nedlæggelse af Daginstitutionen Bøgelund Salg af areal i Bramdrupdam - LUKKET SAG Salg af byggegrund - LUKKET SAG Salg af byggegrund - LUKKET SAG Redegørelse for antallet af almene boliger i Kolding kommune - LUKKET SAG Udpegning af stemmeberettiget aktionærrepræsentant til Ejendomsselskabet Jernbanegade 25 A/S

4 Sidenr Anmodning om omkonstituering i Venstres byrådsgruppe J.nr.: A00 Sagsid.: 10/16185 SAGSFREMSTILLING: Venstres byrådsgruppe ved gruppeformand Hans Peter Andersen anmoder ved af 4. maj 2010 om følgende omkonstituering i forbindelse med Mette Balsbys fravær: Jan Quvang indtræder i: Børneudvalget, Uddannelsesudvalget, bestyrelsen for CSV, bestyrelsen for Heldagsskolen bestyrelsen for Ungdommens Studiefond og bliver stedfortræder for Jørn Pedersen som stemmeberettiget ved KL"s politiske topmøder og stedfortræder for Jørn Pedersen i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. Hans Peter Andersen indtræder i: Arbejdsmarkedsudvalget Tanya Buchreitz Jensen indtræder i: Kultur- og Erhvervsudvalget, Ungdomsskolebestyrelsen, repræsentantskabet for Trekantområdet Danmark bestyrelsen for Kolding Kommunale Musikskole, bestyrelsen for Hansenberg og bliver stedfortræder for Inger Dall i bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Venstres anmodning om omkonstituering indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

5 Sidenr. 603 Tanya Buchreitz Jensen

6 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder i forbindelse med Mette Balsbys sygdom J.nr.: A00 Sagsid.: 10/16183 SAGSFREMSTILLING: Byrådsmedlem for Venstre Mette Balsby oplyser ved mail af 4. maj 2010, at hun er forhindret i at varetage sine politiske hverv i perioden 4. maj til 30. juni på grund af sygdom. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at i henhold til styrelseslovens 15, stk. 2, påhviler det formanden at indkalde stedfortræderen for et medlem, som vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende til førstkommende møde i. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen jf. 15, stk. 3. Borgmesteren oplyser endvidere, at første stedfortræder på Venstres liste, hvor Mette Balsby er valgt, er: Jan Quvang, Bakken 8, Lunderskov. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at Jan Quvang indkaldes til at tage sæde i. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

7 Sidenr Udpegning af observatør uden stemmeret til bestyrelsen for den selvejende institution "Erhvervenes Hus" J.nr.: A23 Sagsid.: 10/14295 SAGSFREMSTILLING: Udpegning af observatør uden stemmeret til bestyrelsen for den selvejende institution "Erhvervenes Hus" i henhold til 5 i institutionens vedtægter af 28. november FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Den konstituerede kommunaldirektør oplyser, at posten er blevet vakant efter kommunaldirektørens fratræden. Valget foretages som et flertalsvalg jf. 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (V) Jørn Pedersen indstilles udpeget som observatør uden stemmeret til bestyrelsen for den selvejende institution "Erhvervenes Hus". Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

8 Sidenr Udpegning af repræsentant til Café Paraplyens bestyrelse J.nr.: A30 Sagsid.: 10/10961 SAGSFREMSTILLING: Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender sag vedrørende udpegning af repræsentant til Café Paraplyens bestyrelse. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Social- og beskæftigelsesdirektøren oplyser, at det af vedtægterne for den selvejende institution Café Paraplyen i Kolding 4 fremgår, at institutionen ledes af en bestyrelse som består af 7 medlemmer. 6 medlemmer udpeges af KFUM s sociale arbejde i Danmark efter indstilling af bestyrelsen. 1 medlem udpeges af Kolding kommune ved Socialog Arbejdsmarkedsudvalget. FORVALTNINGSINDSTILLING: Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår at der udpeges en repræsentant til bestyrelsen. BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Et enigt udvalg indstiller Lis Ravn Ebbesen som repræsentant til Café Paraplyens bestyrelse til til tiltrædelse.. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen

9 Sidenr. 607 BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Vedtægter for Café Paraplyen i Kolding

10 Sidenr Udpegning af 2 nye medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget J.nr.: A15 Sagsid.: 09/1114 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der udpeges to nye medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget, da Lars Stentoft og Hans-Jørgen Bøgesø er fratrådt. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Lars Stentoft og Hans-Jørgen Bøgesø blev udpeget til Bygningsforbedringsudvalget på s møde den 1. december 2009 (sag nr. 15). I mellemtiden er de begge fratrådt ved Kolding Kommune, hvorfor der skal udpeges to nye medlemmer. By- og udviklingsdirektøren forslår, at kultur, plan og fritidschef Stig W. Isaksen og miljø, natur og byggerichef Bent Jensen Mouboe udpeges til Bygningsforbedringsudvalget. Som suppleant for Stig W. Isaksen forslås afdelingsleder for planafdelingen Claus Arnfeldt Andersen, og for Bent Jensen Mouboe foreslås afdelingsleder for byggesagsafdelingen Anders Clausen som suppleant. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at kultur, plan og fritidschef Stig W. Isaksen udpeges til Bygningsforbedringsudvalget og afdelingsleder for planafdelingen Claus Arnfeldt Andersen udpeges som suppleant miljø, natur og byggerichef Bent Jensen Mouboe udpeges til Bygningsforbedringsudvalget og afdelingsleder for byggesagsafdelingen Anders Clausen udpeges som suppleant. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen

11 Sidenr. 609 BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

12 Sidenr Udpegning af medlem til bestyrelsen for Kolding Gymnasium, HFkursus og IB-World School J.nr.: A23 Sagsid.: 10/13581 SAGSFREMSTILLING: Rektor Momme Mailund anmoder ved breve af 12. april 2010 om, at henholdsvis Uddannelsesudvalget og udpeger hver 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Kolding Gymnasium, HFkursus og IB-World School. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at det fremgår af vedtægternes 4, stk. 2, at bestyrelsen sammensættes af bl.a. 5 udefrakommende medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i foreningen, og 1 medlem skal have baggrund i og kendskab til de lokale grundskoler (private og offentlige) og udpeges af Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune. Gymnasiet oplyser bl.a. følgende i brevet: Gymnasiet har i den forgangne bestyrelsesperiode haft et yderst positivt samarbejde med byrådsmedlem Marlene Lorentzen, som har udtrykt ønske om at fortsætte i bestyrelsen. Vi ser derfor meget gerne, at Marlene Lorentzen fortsætter i bestyrelsen." Gymnasiet har endvidere et ønske om, at Uddannelsesudvalget udpeger en person med erfaring omkring selvejende institutioner. Følgende fremgår endvidere af brevet fra Gymnasiet: "Gymnasiet har i den forgangne bestyrelsesperiode haft et yderst positivt samarbejde med skoleleder Peder Christensen-Dalsgaard, Kolding Realskole, som har udtrykt ønske om at fortsætte i bestyrelsen. Vi ser derfor meget gerne, at Peder Christensen-Dalsgaard fortsætter i bestyrelsen." FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Uddannelsesudvalget indstiller udpegning af byrådsmedlem til, og at der sker genudpegning af skoleleder Peder Christensen-Dalsgaard, Kolding Realskole.

13 Sidenr. 611 BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, idet Uddannelsesudvalget indstiller, at Marlene B. Lorentzen udpeges som medlem af bestyrelsen. Ingen BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

14 Sidenr Udpegning af et medlem til styrelsen for Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i faldne kammerater. J.nr.: A23 Sagsid.: 10/14528 SAGSFREMSTILLING: Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i faldne kammerater, v/henning Møller Nielsen, Frøstrupvej 33, 6830 Nørre Nebel, anmoder ved mail af 13. april 2010 om, at Kolding kommune udpeger et medlem til Fondens styrelse i henhold til Fondens vedtægter af 5. maj Henning Møller Nielsen oplyser, at det nuværende medlem fra Kolding kommune er museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou, Gyden 5, Kolding, der er villig til genvalg. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou indstilles udpeget som medlem af styrelsen for Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i faldne kammerater. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Klokkestabelen på Skamling

15 Sidenr Forslag om ændring af vedtægter for prisbelønning af god arkitektur i Kolding Kommune J.nr.: A14 Sagsid.: 06/9603 SAGSFREMSTILLING: Teknisk direktør foreslår, at vedtægterne for prisbelønning af god arkitektur i Kolding Kommune ændres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Teknisk direktør oplyser, at prisbelønning af god arkitektur har været gennemført i Kolding Kommune siden De nuværende vedtægter for prisbelønning blev vedtaget af i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og trådte i kraft den 1. januar Det fremgår af vedtægterne, at Bedømmelsesudvalget består af 9 medlemmer: Fire medlemmer udpeget af, to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, kultur- og fritidsdirektøren, eller en person udpeget af denne, teknisk direktør og plan- og udviklingschefen. Normalt udpeger formanden for Plan- og Miljøudvalget, formanden for Kulturudvalget, formanden for Teknik- og Boligudvalget og formanden for Lokalområdeudvalget. Ved personsammenfald udpeges normalt de respektive udvalgs næstformænd. Efter nedlæggelsen af Lokalområdeudvalget og sammenlægningen af Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltningen til By- og Udviklingsforvaltningen foreslås det at reducere antallet af medlemmer i Bedømmelsesudvalget tilsvarende, således at Bedømmelsesudvalget fremover består af 7 medlemmer: tre medlemmer udpeget af, to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, by- og udviklingsdirektøren, eller en person udpeget af denne, og områdechefen med ansvar for byplanlægning. Ligeledes foreslås vedtægterne ændret således, at der som udgangspunkt kan prisbelønnes op til 3 emner årligt. Hensigten er at skærpe fokus på de særlige arkitektoniske kvaliteter i bedømmelsen af det enkelte bygge- eller anlægsprojekt. Desuden er der i forbindelse med ændringen af vedtægterne foretaget mindre betydende justeringer, med henblik på en forenkling af regelsættet. Forslag til ændrede vedtægter for prisbelønning af god arkitektur i Kolding Kommune forefindes i sagen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Teknisk direktør foreslår som udvalgsindstilling, at

16 Sidenr. 614 vedtægterne for prisbelønning af god arkitektur i Kolding Kommune ændres i henhold til forvaltningens bemærkninger. BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknisk direktørs forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Revision af vedtægter for prisbelønning af god arkitektur /10 Åben Forslag til ændring af vedtægter med angivelse /09 Åben Udkast til vedtægter for prisbelønning af god arkitektur

17 Sidenr Udpegning af medlemmer til Bedømmelsesudvalget for god arkitektur J.nr.: A30 Sagsid.: 09/15280 SAGSFREMSTILLING: Teknisk direktør foreslår, at der træffes afgørelse om udpegning af medlemmer til Bedømmelsesudvalget for god arkitektur i Kolding Kommune. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Teknisk direktør oplyser, at ifølge udvalgets vedtægter nedsættes Bedømmelsesudvalget af efter indstilling fra Plan- og Miljøudvalget med gyldighed for s funktionsperiode. Ligeledes fremgår det af vedtægterne, at Bedømmelsesudvalget består af 7 medlemmer: Tre medlemmer udpeget af, to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, by- og udviklingsdirektøren, eller en person udpeget af denne, og områdechefen med ansvar for byplanlægning. Normalt udpeger formanden for Plan- og Miljøudvalget, formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget, og formanden for Teknik- og Boligudvalget. Ved personsammenfald udpeges normalt de respektive udvalgs næstformænd. FORVALTNINGSINDSTILLING: Teknisk direktør foreslår som udvalgsindstilling, at formanden for Plan- og Miljøudvalget, formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget og formanden for Teknik- og Boligudvalget udpeges i henhold til vedtægterne for Bedømmelsesudvalget. BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknisk direktørs forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse.

18 Sidenr. 616 Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

19 Sidenr Godkendelse af nye vedtægter for Fonden Kolding Byferie J.nr.: A30 Sagsid.: 10/14194 SAGSFREMSTILLING: Lett Advokatfirma fremsender ved brev af 29. marts 2010 udkast til nye vedtægter for Fonden Kolding Byferie. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Den konstituerede kommunaldirektør oplyser, at de ændrede vedtægter indebærer, at bestyrelsen ændres fra at bestå af 7 medlemmer, der udpeges af Kolding Byråd efter forslag fra bestyrelsen, til fra 1. januar 2010 at bestå af fem medlemmer og fra 1. januar 2012 af fire medlemmer, hvoraf kun det ene medlem udpeges af Kolding Byråd efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for en periode på 2 år mod tidligere 3 år, og når et bestyrelsesmedlem har været medlem af bestyrelsen i en uafbrudt periode på 8 år, kan det pågældende medlem ikke udpeges som bestyrelsesmedlem, før medlemmet har været ude af bestyrelsen i mindst et år. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift. Direktøren må ikke være medlem af bestyrelsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Den konstituerede kommunaldirektør foreslår, at forslaget til ændrede vedtægter for Fonden Kolding Byferie indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Den konstituerede kommunaldirektørs forslag indstilles til s tiltrædelse. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

20 Sidenr. 618 Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Vedtægter 1992 for Kolding Byferie /10 Åben Udkast til nye vedtægter for Fonden Kolding Byferie

21 Sidenr Udkast til vedtægter for UU-rådet i Kolding Kommune J.nr.: A01 Sagsid.: 09/10043 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender udkast til vedtægter for UU-rådet. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at på sit møde den 12. januar 2004 godkendte oplæg til udmøntning af lov nr. 298 af 30. april 2003, omfattende bl.a. sammensætningen af UU-rådet. De indvundne erfaringer siden da tyder på, at det vil kunne styrke de af UU-rådet iværksatte initiativer og henstillinger, såfremt rådets medlemmer udgøres af ledelsesrepræsentanter fra institutionerne. Derfor er der specifikt angivet ledelsesrepræsentanter i vedtægternes 3, omkring UU-rådets sammensætning. Det foreslås, at vedtægterne træder i kraft pr. 1. september FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at udkastet til vedtægter indstilles til s tiltrædelse, idet det samtidig indstilles, at pålægger Børne- og uddannelsesdirektøren at foranstalte, at de enkelte institutioner/organisationer foretager udpegning til UU-rådet. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Ingen BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

22 Sidenr. 620 Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /09 Åben Udkast til vedtægter for UU-rådet i Kolding Kommune

23 Sidenr Tegningsret 2010 J.nr.: A21 Sagsid.: 10/14575 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren fremsender forslag til tegningsret i henhold til styrelseslovens 32. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at det af 32 i styrelsesloven fremgår, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester og en person, der er bemyndiget dertil af. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at nedenstående stillingsindehavere bemyndiges til - med gyldighed indtil videre - at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med borgmesteren eller en viceborgmester: Konstitueret kommunaldirektør Rikke Vestergaard, juridisk chef Malene Borch. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Marlene B. Lorentzen, Lis Ravn Ebbesen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

24 Sidenr Annoncering af byrådsmøder og offentliggørelse af fortegnelse over sagerne J.nr.: A50 Sagsid.: 10/14966 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren foreslår, at s møder fremover offentliggøres ved annoncering i det medie, som Kolding Kommune indrykker sin koncernfælles borgerinformation i, og at det i annoncen oplyses, at byrådsdagsordenen og beslutningsprotokollen er fremlagt på Biblioteket og kan hentes på FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Byrådsmøder med en fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på s møde, hidtil har været annonceret i Jydske Vestkysten i week-enden forud for Byrådsmøderne om mandagen. Kolding Kommune har indgået aftale med Lokal-Bladet Budstikken om annoncering, men da Budstikken udkommer om onsdagen, og der er deadline for annonceindlevering senest onsdag kl til indrykning den følgende uge, har det ikke været muligt at annoncere s møder i Budstikken med en fortegnelse over sagerne. Borgmesteren oplyser videre, at det fremgår af kommunestyrelseslovens 8 stk. 6 at, en fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres. Der er imidlertid ikke længere et formkrav til offentliggørelsen. Det er op til at beslutte, hvordan oplysningerne skal offentliggøres, men offentliggørelsen skal indebære, at kommunens borgere i almindelighed får mulighed for at gøre sig bekendt med oplysningerne. Offentliggørelse på kommunens hjemmeside vil opfylde kravet om offentliggørelse. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at den årlige udgift til annoncering vedrørende byrådsmøder udgør ca kr. Mindreudgiften afledt af nærværende forslag foreslås anvendt til inddækning af det endnu ikke fuldt realiserede sparemål vedrørende den politiske organisation både for 2010 og fra 2011 og frem. Besparelsen i 2010 vil udgøre ca kr. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår på denne baggrund, at s møder fremover offentliggøres ved annoncering i det medie, som Kolding Kommune

25 Sidenr. 623 har markedsføringsaftale med, og at det i annoncen oplyses, at byrådsdagsordenen og beslutningsprotokollen er fremlagt på Biblioteket og kan hentes på BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen, Christian Haugk BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

26 Sidenr Royalt besøg, økonomi J.nr.: S04 Sagsid.: 10/13332 SAGSFREMSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren fremsender forslag til tillægsbevilling til administrationspolitik, nettodrift i forbindelse med det royale besøg den 7. juni FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at der i forbindelse med det royale besøg blandt andet er kommunale udgifter i forbindelse med frokost, reception, rådhusmodtagelse, Dragonregimentet, diverse materialer, materiel, telte m.m. Udgifterne til det royale besøg foreslås finansieret af projekt nr. 0458, Styrkelse af bykernen som oplevelsescenter (inkl. evt. afledt drift). Der er et restrådighedsbeløb under projektet på kr. Den samlede udgift til besøget er ikke endeligt opgjort, men da udgifterne vedrørende den politiske organisation fortsat er under pres foreslås hele restbeløbet på kr. overført til den politiske organisation. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren foreslår, at det indstilles til byrådets godkendelse, at ansøgning om tillægsbevilling på kr. i 2010 vedrørende administrationspolitik, nettodrift godkendes til dækning af udgifter i forbindelse med det royale besøg finansieret af restbeløb under projekt nr Styrkelse af bykernen som oplevelsescenter (inkl. afledt drift). BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Lis Ravn Ebbesen, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

27 Sidenr. 625 Tanya Buchreitz Jensen

28 Sidenr Anlægsregnskaber 2009 under Økonomiudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2. mio. kr. J.nr.: S08 Sagsid.: 10/5565 SAGSFREMSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren fremsender i henhold til Bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets område på de afsluttede anlægsarbejder 2009 over 2 mio. kr.: Projekt Nr. Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb i kr. Akkumuleret forbrug i kr. Afvigelse * i kr Ejendomserhvervelser, U Seest I 0316 Bygningsvedligeholdelse, U Økonomiudvalget I 0427 Køb af del areal beliggende U Drejensvej 25 I 0457 Køb af Eltangvej 134, U Almind I 0475 Køb af Dybdalsgårdsvej U , Vamdrup I 0476 Køb af Dons Landevej 98 U I Note/anm.*) angiver merforbrug/mindreindtægt FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at der i henhold til Bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregultiv vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2. mio. kr., med henbilk på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren foreslår at indstille de endelige anlægsregnskaber til s godkendelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

29 Sidenr. 627 Økonomi- og personaledirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben ØU - Afsluttede over 2 mio. kr /10 Åben Afsluttede anlægsregnskab o/2 mio kr.

30 Sidenr Anlægsregnskaber Økonomiudvalget - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr. J.nr.: S00 Sagsid.: 10/5414 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender jævnfør kasse- og regnskabsregulativet anlægsregnskaber 2009 for de afsluttede projekter hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til den i sagen vedlagte oversigt over anlægsregnkaber for 2009 og oplyser, at der ikke er væsentlige bemærkninger til anlægsregnskaberne for Det kan oplyses, at under jordforsyning er byggemodningsudgifter budgetmæssig placeret under Teknik og Boligudvalget. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 millioner kr. fremsendes til s godkendelse BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen, Christian Haugk BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

31 Sidenr. 629 BILAG: /10 Åben Oversigt over anlægsregnskaber /10 Åben ØU - Afsluttede over 2 mio. kr.

32 Sidenr Anlægsregnskaber Økonomiudvalget - Igangværende og afsluttede arbejder under 2 mio. kr. J.nr.: S00 Sagsid.: 10/5414 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender jvf. kasse- og regnskabsregulativet anlægsregnskaber 2009 for de projekter som er igangværende samt de afsluttede projekter hvor bruttoudgifter ikke overstiger 2 mio. kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til den i sagen vedlagte oversigt over anlægsregnskaber 2009 og oplyser, at der ikke er væsentlige bemærkninger til anlægsregnskaberne for Det kan oplyses, at under jordforsyning er byggemodningsudgifter budgetmæssigt placeret under Teknik og Boligudvalget. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at anlægsregnskaber for de igangværende projekter godkendes anlægsregnskaber for de afsluttede projekter under 2 mio. kr. godkendes BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen, Christian Haugk BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

33 Sidenr. 631 BILAG: /10 Åben Oversigt over anlægsregnskaber /10 Åben ØU - Igangværende/Afsluttede under 2 mio. kr /09 Åben Projektnr /09 Åben Projektnr /09 Åben Projektnr /09 Åben Projektnr /09 Åben Projektnr. 3040

34 Sidenr Anlægsregnskaber 2009 under Økonomiudvalgets område - igangværende og afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. J.nr.: S08 Sagsid.: 10/5565 SAGSFREMSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren fremsender i henhold til Bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber oversigter for Økonomiudvalgets område: - de igangværende anlægsarbejder de afsluttede anlægsarbejder 2009 under 2 mio. kr. Igangværende anlægsregnskaber 2009 Projekt Nr. Beskrivelse U/I Bevillingsbe- Løb i kr. Akkumuleret Forbrug i kr. Afvigelse * i kr Salg af fast ejendom U I 0188 Riberdyb/Holmsminde, U salg I 0221 Handelsomkostninger U I 0231 Salg af arealer Skamlingvej U Syd I 0251 Jobby Kolding U I 0280 Pulje vedr. sundheds- U Ordning I 0435 Salg af Bertram Knudsens U vej I 0452 Salg af areal ved Dalbygård, U 1. Etape I 0469 Ekspropriation af areal U ved Vonsild Camping I 0474 Køb af matr. nr. 5N U Dons By, Almind I 0477 Køb af matr. nr. 10C U Dons By, Almind I 0478 Køb af Elkærholmsvej U 3, Vester Nebel I 0479 Køb af Lykkegårdsvej U 32A og 34 I 0480 Køb af matr. nr. 13E, U Vester Nebel by I 0481 Køb af matr. nr. 2BB, U 5K, 7D og 15 Dons by, I Almind Køb af matr. nr. 6Q, U

35 Sidenr. 633 Vester Nebel by I 0483 Køb af 9,7 ha af matr. nr. 4A, Bastrup By Bastrup U I 0485 Salg af Dieselvej 7 U I 0486 Salg af Ryttermarksvej U 1 I 0492 Salg af Vesterløkke, U Matr. nr. 57, Sdr. I Bjært by 0493 Salg af Gl. Sanbjerg U 72 I 0494 Salg af areal Over Noret, (matr. nr. 313B, Stubbom) 0495 Erstatning, Rytterskolevej Salg af areal Eltangsvej 25A 0498 Salg af C.F.Tietgensvej 5C 0499 Salg af Casper Müllersgade Salg af Reinholdts Bakke 3-15 U I U I U 2-2 I U 7-7 I U I U 9-9 I Salg af Holbergsvej 45 U I Salg af Esbjergvej U 1-1 I 2132 Salg af Dalbyvej 86 U I Salg af Rytterskolevej U I Salg af matr. nr. U AX, Bjert by I Salg af parkeringsareal U ved Industrivej 3, I Vamdrup 3047 Nedrivning af Eltangvej U nr. 134 I 4575 Energihandleplan II U I Note/anm. *) angiver merforbrug/mindreindtægt Afsluttede anlægsregnskaber 2009 Projekt nr. Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb i kr. U I Akkumuleret forbrug i kr. Afvigelse kr. Salg af Sdr. Havnegade Salg af del af Stentoft U 84-84

36 Sidenr. 634 til ældreboliger I Køb af Eltangvej 186 U 8-8 I 0313 Bygningsvedligeholdelse, Beredskabskommissionen U I Køb af ejendommen Østerbrogade 14, Kolding 0447 Salg af Alleen 30, Dalby 0448 Salg af Levisionsvej 7, Fynsvej 17 og Dyrehavegårdsvej 38 U I U I U I Køb af Rødmosevej 15 U I 0459 Salg af baneareal, Vamdrup U I Salg af vejareal til ved Gl. Strandvej 6 U I Salg af areal beliggen- De Gl. Bjærtvej 38, U I -9 9 Sdr. Bjert 0496 Salg af vejareal ved Bredevej 43, Seest U I Salg af Møllen, Mølle- Gården 1-3, Kodling U I Salg af det gamle bibiotek U I Note/anm. *) angiver merforbrug/mindreindtægt FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at der i henhold til Bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal udarbejde en oversigt over: - de igangværende anlægsarbejder - de afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne ikke overstiger 2 mio. kr. Anlægsoversigterne forefindes i sagen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Økonomi- og personaledirektøren foreslår, at at de igangværende anlægsarbejder 2009 godkendes de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. godkendes

37 Sidenr. 635 BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Økonomi- og personaledirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen, Christian Haugk BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben ØU - Igangværende/Afsluttede under 2 mio. kr /10 Åben Anlægsregnskab Social- og Beskæftigelsesforvaltningen /10 Åben Afsluttede anlægsarbejde u/2 mio kr. Beredsskabskommission

38 Sidenr Anlægsregnskaber Plan- og Miljøudvalget - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr. J.nr.: S00 Sagsid.: 10/5414 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender jævnfør kasse- og regnskabsregulativet anlægsregnskaber 2009 for de afsluttede projekter hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til den i sagen vedlagte oversigt over anlægsregnskaber for 2009 og oplyser, at der ikke er væsentlige bemærkninger til anlægsregnskaberne for FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 mio. kr. fremsendes til s godkendelse BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

39 Sidenr. 637 Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Oversigt over anlægsregnskaber /10 Åben PMU - Afsluttede over 2 mio. kr.

40 Sidenr Anlægsregnskaber Teknik og Boligudvalget - Skattefinansierede område - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr. J.nr.: S00 Sagsid.: 10/5414 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender jævnfør kasse- og regnskabsregulativet anlægsregnskaber 2009 for de afsluttede projekter hvor bruttoudgifterne overstiger 2 millioner kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til den i sagen vedlagte oversigt over anlægsregnskaber for Det kan oplyses, at under jordforsyning er arealerhvervelse, salgsomkostninger og salgsindtægter budgetmæssig placeret under Økonomiudvalget. By- og udviklingsdirektøren oplyser endeligt, at der ikke er væsentlige bemærkninger til anlægsregnskaberne for FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 millioner kr. fremsendes til s godkendelse. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Uden afstemning vedtoges følgende INDSTILLING til s afgørelse: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen

41 Sidenr. 639 BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Oversigt over anlægsregnskaber /10 Åben TBU-S - Afsluttede over 2 mio. kr /09 Åben Projektnr. 2071

42 Sidenr Anlægsregnskaber Teknik og Boligudvalget - Forsyningsområdet - Afsluttede arbejder over 2 mio. kr. J.nr.: S00 Sagsid.: 10/5414 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender jævnfør kasse- og regnskabsregulativet anlægsregnskaber 2009 for de afsluttede projekter hvor bruttoudgifterne overstiger 2 millioner kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren henviser til den i sagen vedlagte oversigt over anlægsregnskaber 2009 og oplyser, at der ikke er væsentlige bemærkninger til anlægsregnskaberne for FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 millioner kr. fremsendes til s godkendelse. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Uden afstemning vedtoges følgende INDSTILLING til s afgørelse: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

43 Sidenr. 641 Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Oversigt over anlægsregnskaber /10 Åben TBU-F - Afsluttede over 2 mio. kr.

44 Sidenr Kultur- og Erhvervsudvalget, afsluttet anlægsregnskaber 2009 J.nr.: S08 Sagsid.: 10/8800 SAGSFREMSTILLING: Kultur- og fritidsdirektøren fremsender afsluttet anlægsregnskab for projekt 0312, Planlagt bygningsvedligeholdelse. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kultur- og fritidsdirektøren oplyser, at der i Kultur- og Erhvervsudvalgets regi er afsluttet 1 anlægsregnskab ved udgangen af 2009, nemlig regnskabet for planlagt bygningsvedligeholdelse. Der er meddelt anlægsbevilling på kr. fordelt med rådighedsbeløb over 4 år. Det akkumulerede forbrug ultimo 2009 udgør kr. Rådighedsbeløbet for 2009 udgør kr., og regnskabet udviser et forbrug på kr. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kultur- og fritidsdirektøren foreslår, at det afsluttede regnskab for projekt 8651, Planlagt bygningsvedligeholdelse fremsendes til s godkendelse. BESLUTNING KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kultur- og fritidsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kultur- og Erhvervsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen

45 Sidenr. 643 BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

46 Sidenr Fritids- og Idrætsudvalget, afsluttede anlægsregnskaber 2009 J.nr.: S08 Sagsid.: 10/8933 SAGSFREMSTILLING: Fritidschefen fremsender afsluttede anlægsregnskaber for projekt 0310, Planlagt bygningsvedligeholdelse, samt projekt 5001 Arena Syd, nyt gulv. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Fritidschefen oplyser, at der i Fritids- og Idrætsudvalgets regi er afsluttet 2 anlægsregnskaber med udgangen af Projekt 0310, Planlagt bygningsvedligeholdelse, hvortil der er meddelt anlægsbevilling på ialt kr. fordelt med rådighedsbeløb over 4 år. Det akkumulerede forbrug ultimo 2009 udgør kr. svarende til et mindreforbrug på kr. i forhold til anlægsbevillingen. Rådighedsbeløbet for 2009 udgør kr., og regnskabet udviser et forbrug på kr. Projekt 5001, Arena Syd, nyt gulv, hvortil der er meddelt anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på ialt kr. i Forbruget udgør ialt kr. svarende til et mindreforbrug på kr. i forhold til anlægsbevillingen samt rådighedsbeløbet. Mindreforbruget skyldes, at beløbet er udbetalt som tilskud til Arena Syd. Et sådant tilskud er omfattet af momsudligningsordningens positivliste, og Fritids- og Idrætsudvalgets budget belastes derfor kun med 83% af det udbetalte beløb. FORVALTNINGSINDSTILLING: Fritidschefen foreslår, at de afsluttede anlægsregnskaber fremsendes til s godkendelse. BESLUTNING FRITIDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Fritidschefens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

47 Sidenr. 645 Fritidsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen

48 Sidenr Anlægsregnskaber 2009 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. J.nr.: S08 Sagsid.: 10/8359 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender i henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, anlægsregnskaber for Uddannelsesudvalgets område på afsluttede anlægsarbejder for 2009 over 2 mio. kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Afsluttede anlægsarbejder 2009 på over 2 mio. kr. Projekt nr. Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse - hele kr Planlagt vedligeholdelse af skoler U Renovering og udbygning af Sjølund-Hejls Skole U * 8094 Renovering af Taps Skole til brug som specialskole U Trådløs netværk på folkeskoler U Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt * Merudgift skyldes prisfremskrivning af rådighedsbeløb Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at det af bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2009 indstilles til s godkendelse. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

49 Sidenr. 647 Ingen BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Afsluttede anlægsregnskaber 2009 over 2 mio. kr. - Uddannelsesudvalget

50 Sidenr Anlægsregnskaber 2009 under Børneudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. J.nr.: Ø00 Sagsid.: 10/6912 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender i henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, anlægsregnskaber for Børneudvalgets område på afsluttede anlægsarbejder for 2009 over 2 mio. kr. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Afsluttede anlægsarbejder 2009 på over 2 mio. kr. Projekt nr. Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse - hele kr Planlagt vedligeholdelse af daginstitutioner U Ny børnehave i Drejens U Renovering og mindre udbygning af daginstitution U Palmeallé 7743 Ny vuggestueafdeling ved Børnehaven Brunebjerg U Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at det af bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2009 indstilles til s godkendelse. BESLUTNING BØRNEUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

51 Sidenr. 649 Ingen BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børneudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Bent Bechmann, Per Bødker Andersen BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Tanya Buchreitz Jensen BILAG: /10 Åben Afsluttede anlægsregnskaber 2009 over 2 mio. kr. - Børneudvalget

52 Sidenr Anlægsregnskaber 2009 under Social- og Sundhedsudvalgets område - afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. J.nr.: S08 Sagsid.: 10/5565 SAGSFREMSTILLING: Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender 1 afsluttet anlægsregnskab under Social- og sundhedsudvalgets område. Afsluttet anlægsregnskab 2009, hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. Projektnr./beskrivelse U/I Bevilling Forbrug Afvigelse (netto) Afsluttede regnskaber: 7742 Brunebjerg: Om- U og tilbygning I Note/anm.: - foran tallet angiver en merudgift/mindreindtægt Note 1 Note 1: Projekt 7742 Brunebjerg om- og tilbygning. Det samlede forbrug blev kr. mod en bevilling på kr. Afvigelsen skyldes, at bevillingen i 2007 er søgt incl. moms, men at der på området hjemtages moms, og derfor burde bevillingen have været uden moms. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Social- og beskæftigelsesdirektøren oplyser, at i henhold til kasseog regnskabsregulativet fremgår det, at der alene udarbejdes selvstændige anlægsregnskaber for projekter p.t. større end 2 mio. kr. For projekter der ikke overstiger 2 mio. kr., udarbejder det bevillingsansvarlige udvalg årligt en oversigt over de afsluttede anlægsarbejder. For igangværende udarbejder det bevillingsansvarlige udvalg årligt en oversigt over de igangværende anlægsarbejder. FORVALTNINGSINDSTILLING: Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår til tiltrædelse at anlægsregnskabet for 2009 godkendes. BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og beskæftigelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. 1489 Protokol Mødedato: 22. november 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:35 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Hans Winther GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Referat Byrådet : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere