Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1"

Transkript

1 Social Kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar social kapital 1

2 Indhold 4 Social Kapital: Effektivitet og arbejdsglæde 5 Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne 6 Hvordan kan ledelse skabe Social Kapital? 7 Kom godt i gang et spørgeskema 9 Inspiration og øvelser til at skabe mere Social Kapital 10 Øvelse 1: Dialogmøde til diamantfund hvordan kommer den sociale kapital til udtryk hos os? 12 Øvelse 2: Refleksion over samarbejdsevne og -muligheder 14 Interview: Birgit Skibsted, Danske Bank: En stor støtte for lederne 16 Øvelse 3: Analyse af systemer, rutiner og regler 18 Interview: Ulla Johannesen, Køge Kommune: Øvelser der er til at forstå 19 Interview: Henrik Manstrup, Hillerød Hospital: Social Kapital vokser ved nærvær 20 Øvelse 4: Diamantjagt på personalemøder 22 Øvelse 5: Kommunikation i afdelingen/teamet 24 Interview: Kim Dremstrup, Aalborg Universitet: Balancen mellem nærhed og fællesskab 26 Hold gryden i kog eller hvordan kommer du videre? 27 Yderligere inspiration Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K. Januar 2014 ISBN: Faglig konsulent: Eva Thoft, Grontmij/Carl Bro Tekst: Morten Bichel & Luise Falhof, Kombic Foto: Thomas Søndergaard, Periskop Grafisk produktion: Tegnestuen Trojka Grafisk design af symboler: Berith Raahauge Projektleder: Mads Kristoffer Lund, tlf , Tak til de arbejdspladser, der har bidraget til dette hæfte: I hæftet vises billeder fra Aalborg Universitet, Danske Bank og Køge Kommune. Der indgår citater fra ledelsespersonale fra de tre steder og fra Hillerød Hospital. Disse fire arbejdspladser har afprøvet øvelserne i dette hæfte sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter fra Danica Pension, Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden/Frederiksberg Hospital Giv din mening til kende Vi håber, at du får glæde af materialet og modtager meget gerne dine kommentarer på arbejdsmiljoweb.dk/sk 2 social kapital

3 Social Kapital: Produktivitet, kvalitet og trivsel på arbejdspladsen De ting, Social Kapital dækker over, har vi snakket om længe. Men nu får vi sat noglehandlingsorienterede begreber på. Der er nogle øvelser at tage fat på. Det er nyt, og det er super. Birgit Skibsted, Senior HR-specialist, Danske Bank Dette hæfte retter sig mod dig, som er leder med personaleansvar. Det giver et bud på, hvordan du kan få øje på den sociale kapital og optimere den sammen med den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. Social Kapital handler om, hvordan I fungerer sammen på arbejdspladsen. Om at skabe et godt forhold mellem jer, der skal arbejde sammen om at løse den fælles opgave. Gode relationer skaber bedre muligheder for at skabe gode produkter til tiden. Og for at medarbejderne samtidig trives i deres arbejde. Forskningen viser, at der er en klar sammenhæng mellem Social Kapital og virksomhedens performance. Det gælder både i form af højere produktivitet og kvalitet og i form af et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær. I dette hæfte viser vi nogle praktiske øvelser til arbejdet med Social Kapital. Du kan også læse om nogle ledere, der har arbejdet med at udvikle den sociale kapital i deres egne virksomheder. De har også afprøvet de øvelser, vi beskriver på disse sider. Det er øvelser, der giver inspiration til at: tage temperaturen på den sociale kapital rette fokus mod, hvad der skaber Social Kapital hos jer sikre bedre koordination og videndeling på tværs af personalegruppen skabe bedre mulighed for samarbejdet ved at kigge på jeres systemer og vilkår få øje på, hvordan I kan udvikle Social Kapital på personalemøder lave kommunikationsaftaler, så I har den nødvendige viden til at kunne løse jeres opgaver lave konkrete aftaler om, hvordan I sammen kan øge tilliden og retfærdigheden og forbedre samarbejdet. Vi håber, at hæftet kan give jer ny inspiration til arbejdet med at skabe trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. Med venlig hilsen Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration social kapital 3

4 Effektivitet og arbejdsglæde Hvis virksomheden har en høj Social Kapital, arbejder medarbejdere og ledelse godt sammen. Det gør, at de ofte kan finde løsninger i fællesskab, som kan øge produktiviteten og kvaliteten yderligere og samtidig styrke arbejdsmiljøet. Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sikrer, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Hvorfor arbejde med den sociale kapital? Fordi der er en klar sammenhæng mellem Social Kapital og virksomhedens performance. Undersøgelser viser, at produktiviteten er højere, når den sociale kapital er høj, og når medarbejderne oplever at blive behandlet retfærdigt og tillidsfuldt af ledelsen. De viser også, at en stærk tillid kan være en buffer, når høje krav i arbejdet belaster. Og omvendt: At uretfærdighed skaber mere stress på arbejdspladsen. En høj Social Kapital er også et godt fundament for at få noget konstruktivt ud af uenigheder og interesseforskelle i virksomheden. Det giver et godt grundlag for at imødegå forandringer og øget konkurrence. Man kan sige, at udfordringen ligger i at slå bro mellem det nærhedsprincip, der gælder for den enkelte medarbejder og så det fællesskab, der eksisterer i organisationen. Kim Dremstrup, Institutleder, Aalborg Universitet. Læs mere i NFA s hvidbog og faktaark om Social Kapital. Scenarie: Utryghed og manglende kommunikation Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. Som 1455 København leder kan K. man nogle gange - fx i forbindelse med 2013 omstruktureringsplaner - opleve, at medarbejderne føler sig utrygge. Også selv om topledelsen har meldt ud, at planerne ikke vil betyde fy- ISBN: ringer. Men hvor går det galt? Har udmeldingerne været uklare? Har medarbejderne fået nok information? Er forventningerne ikke afstemt? Som leder kan man få kortene på bordet fx på et møde, hvor medarbejdere frit kan fortælle om, hvor utrygheden er opstået. Og lederen kan også fortælle, hvor kommunikationen evt. er slået fejl. Et sådan møde opbygger tillid og sikrer tryghed og åbenhed i fremtiden. Det kan bidrage til at opbygge en positiv Social Kapital. 4 social kapital

5 Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne er de tre omdrejningspunkter i en positiv Social Kapital. De kaldes også De Tre Diamanter. Når ledere og medarbejderne sammen retter fokus mod De Tre Diamanter, er de godt i gang med at udvikle den sociale kapital. Tillid handler om, hvilke forventninger ledelse og medarbejdere har til hinanden. Stoler medarbejderne på de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Har ledelsen tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har medarbejderne tillid til hinanden? Disse forventninger til hinanden skabes over tid. Retfærdighed går ud på, om den enkelte føler, at tingene går ordentligt for sig i forbindelse med beslutningsprocesser og fordeling af goder. Bliver alle relevante hørt, og får de indflydelse på beslutningsprocesser? Føler den enkelte sig anerkendt og belønnet for sin indsats? Godt samarbejde er betinget af, at der mellem ledelse og medarbejdere er normer for gensidige forpligtigelser. Det gælder også imellem medarbejderne: Er der klarhed omkring opgavefordeling, ansvarsområder og rollefordeling? Er der en fælles ide om, hvor vi er på vej hen hvad er vores mål, og hvordan kommer vi bedst derhen? Det vigtigste er i virkeligheden, at folk deltager i diskussionen, og at de føler, at de bliver taget alvorligt. Min erfaring er, at når det sker, så føler folk også virkelig, at de bidrager til at forøge den sociale kapital Henrik Manstrup, Projektleder i Strategi og udvikling, Hillerød Hospital Er det ikke bare psykisk arbejdsmiljø i ny indpakning? Psykisk arbejdsmiljø har traditionelt fokuseret på egenskaber ved den enkelte medarbejders job. Det gør man ved det, vi kalder De Seks Guldkorn: Indflydelse, Mening i arbejdet, Anerkendelse, Forudsigelighed, Social støtte og Krav. Med Social Kapital er fokus ikke længere den enkeltes job men en egenskab ved virksomheden: nemlig de menneskelige relationer i virksomheden. For at markere dette skift i fokus snakker man i stedet om De Tre Diamanter: Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. Scenarie: Manglende tillid i personalegruppen Som leder kan man komme ud for, at der opstår uenigheder eller manglende tillid blandt de medarbejdere, man har personaleansvar for. Det kan fx ses på dårligt samarbejde, at opgaver bliver udført dobbelt eller slet ikke bliver udført, eller at nogle medarbejdere føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til andre. Her kan man som leder få klarhed over tingene. Er der praktiske forhindringer for, at medarbejderne kan opbygge gode relationer? Har man nok kendskab til hinandens arbejdsopgaver? Er der uklarhed omkring opgavefordeling eller mål for kerneopgaven? Når man har det overblik, kan man som leder sætte praktisk ind og skabe gode rammer for tillid og samarbejde blandt medarbejderne. social kapital 5

6 Hvordan kan ledelse skabe Social Kapital? Som leder har du mulighed for at påvirke de rammer, der skaber Social Kapital blandt de medarbejdere, du har personaleansvar for. En række aspekter ved den sociale kapital kan udvikles inden for dit ledelsesrum. Det handler om de samarbejdsflader i det daglige arbejde, der har betydning for, at medarbejderne oplever Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. Det kan fx være: I den daglige drift - når arbejdet planlægges og attraktive arbejdsopgaver samt ferie og ressourcer fordeles. Her kan det påvirke den sociale kapital positivt, hvis medarbejderne oplever, at det foregår på retfærdig vis. I det overordnede lederskab - hvor afdelingens mål, visioner, strategier og værdier udvikles og implementeres. Her kan inddragelse af berørte medarbejderne have betydning for, hvor retfærdigt og tillidsvækkende de oplever samarbejdet. I den faglige ledelse - når det skal sikres, at opgaverne skal løses med den rette ekspertise og kvalitet. Her kan det påvirke den sociale kapital positivt, hvis medarbejderne oplever lederens interesse som meningsfuld eller negativt, hvis den opleves som udtryk for mistillid og kontrol. I personaleledelsen - når der gives feedback, sparring og løses konflikter. Her kan det være med til at skabe godt samarbejde og trivsel på møder, til samtaler og i forbindelse med anerkendelse og feedback. Øvelserne i dette hæfte retter sig mod den enkelte leders handlerum. Men Social Kapital skabes ikke kun blandt den enkelte gruppe af medarbejdere, du har personaleansvaret for. Det er en egenskab ved hele virksomheden, og et godt samarbejde med andre afdelinger og med ledelsen opadtil kan derfor også påvirke den sociale kapital positivt i din personalegruppe. Her kan det hjælpe, at hele ledelsesgruppen og organisationen retter fokus mod den sociale kapital. Det er noget, vi bare kan gå ind og tage ned fra hylden og bruge med det samme. Det behøver man ikke at være erhvervspsykolog for at gøre. Ulla Johannesen, Afdelingschef i Teknisk Økonomi, Køge Kommune Scenarie: Samarbejdsproblemer mellem medarbejdere i forskellige afdelinger Hvis man som leder fornemmer, at der er et dårligt samarbejde mellem de medarbejdere, man selv har personaleansvar for, og medarbejdere i andre afdelinger, kan man både se på forholdet mellem afdelingerne og på forholdet internt i ledelsen. Er der rivalisering afdelingerne imellem på grund af mistillid mellem lederne? Hvor er denne mistillid opstået? Er der uklarhed og manglende kommunikation mellem afdelingerne? Hvordan får man igen samme fokus og samme mål? Her kan det være gavnligt at se på, hvordan det står til med De Tre Diamanter Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. 6 social kapital

7 Kom godt i gang: Tag temperaturen på den sociale kapital Der er altid Social Kapital i virksomheden. Den kan være høj eller lav, og den bliver bygget op over lang tid gennem lederens og medarbejdernes samarbejde og erfaringer med hinanden. Men ved at sætte fokus på den kan man iværksætte en positiv spiral, hvor man opbygger mere og mere Social Kapital. Som leder kan du starte med at danne dig overblik over, hvordan det ser ud med samarbejdet blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvaret for. Det kan give en idé om, hvor det kan betale sig at gribe fat. Inviter en tillidsrepræsentant og/eller en sikkerhedsrepræsentant med i overvejelserne. Hvis du planlægger en større indsats evt. i samarbejde med andre afdelinger, kan det med fordel drøftes i MED, SU eller SiO. I kan fx tage udgangspunkt i resultaterne fra jeres trivsels-, APV-måling eller medarbejdertilfredshedsanalyse (MTA). Eller I kan lave en første temperaturmåling selv. Til dette kan I bruge spørgsmålene nederst på denne side. Hvordan øger man den sociale kapital? I kan også bruge øvelsen Dialogmøde til diamantfund side 10-11, hvis I ønsker at tage den fælles diskussion i personalegruppen. Hvad skaber Tillid? Hvad skaber Retfærdighed? Og hvad skaber Samarbejdsevne? Hvad betyder resultaterne fra jeres måling? Eller I kan gå direkte til den af øvelserne, der virker mest relevant for jer. Hvis I derefter ønsker inspiration til, hvordan I kan fastholde fokus på at udvikle den sociale kapital, finder I nogle gode råd på side 26.? Hvis en virksomhed vil øge den sociale kapital er det en rigtig god start, hvis ledelse og medarbejdere begynder at tale om den sociale kapital i virksomheden. Hvad består den af, hvad betyder den for virksomheden, og hvordan kan man i fællesskab udvikle den? Arbejdsmiljørådets korte spørgeskema om social kapital Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Er der et godt samarbejde blandt kollegaerne på din arbejdsplads? Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? Hjælper man nye kolleger til rette, selv om det ikke er ens opgave? Fem svarmuligheder: = Altid; 0 = Aldrig/næsten aldrig Tillid & retfærdighed Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 0-4: 4 = I meget høj grad; 0 = I meget ringe grad Læs mere om, hvordan I behandler resultaterne i Arbejdsmiljørådets spørgeguide. Den finder du her: Find andre spørgeskemaer om social kapital her: social kapital 7

8 8 social kapital

9 Inspiration og øvelser til at skabe mere Social Kapital På de næste sider kan du finde fem øvelser til at forbedre jeres samarbejde. Du kan læse om den enkelte øvelse og se, hvad der kan skabe mest positiv forandring hos jer. Eller start med øvelsen Dialogmøde til diamantfund, som hjælper med at indkredse forbedringspotentialer i samarbejdet. I kan kigge på jeres: Målinger kan bruges som afsæt til at sætte fokus på Social Kapital. Få oversat resultaterne og sæt navn på Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne hos jer. Denne øvelse kan også bruges som opstart, uden der først er lavet en måling. Brug øvelsen Dialogmøde til diamantfund s. 10. Samarbejde internt i afdelingen. Er der kendskab til hinandens arbejdsopgaver? Hvordan kan du som leder yderligere facilitere opbygning af relationer medarbejderne imellem? Brug øvelsen Refleksion over samarbejdsevne og muligheder s. 12. Rammer er mulighederne for opbygning af den sociale kapital gode nok? Er der tilstrækkelige muligheder for at mødes og samarbejde til, at man kan opbygge relationer med hinanden? Og er der systemer, der evt. hindrer videndeling og samarbejde? Brug øvelsen Analyse af systemer, rutiner og regler s. 16. Beslutningsprocesser er der klar kommunikation, når der udmeldes og træffes beslutninger? Hvordan bliver ledelsens beslutninger meldt ud på personalemøder? Er der plads til dialog omkring beslutningsprocesser? Brug øvelsen Diamantjagt på personalemøder s. 20. Kommunikation sæt fokus på at gøre det, du siger. Og skab dig et billede af, hvad forskellige medarbejdergrupper har behov for at vide - og omvendt, hvad der er behov for at informere ledelsen om. Brug øvelsen Kommunikation i afdelingen/ teamet s. 24. Få øje på Social Kapital ved at kigge udenfor jer selv For at komme let i gang med at tale om Social Kapital, kan I kigge på, hvad Social Kapital er udenfor jer selv. I kan fx se et filmklip med nogle samarbejdssituationer på en arbejdsplads, hvor både samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejdere indbyrdes er vist. Vi kan anbefale enten klip fra Matador eller Riget eller Rejseholdet. Gå til filmklippene her: Filmklippene er tilgængelige i DR s Bonanza-arkiv. Brug af tv-udsendelser i forbindelse med undervisning og kundskabsformidling forudsætter, at arbejdspladsen har indgået aftale med Copydan, AVU-medier. På hjemmesiden ligger desuden en spørgeguide, som I kan bruge til at tale om, hvordan den sociale kapital kommer til udtryk i filmklippet. Derefter kan I overføre det til jeres egen arbejdsplads, hvor I kan få sat ord på, hvilke forhold hos jer der kan opbygge Tillid, retfærdighed og Samarbejdsevne. Alene det at få sat ord på, kan skabe fokus på de ting i hverdagen, der handler om Social Kapital. social kapital 9

10 Øvelse til at få øje på den sociale kapital fx ud fra en måling Denne øvelse kan hjælpe lederen og medarbejderne med at skabe en fælles forståelse af, hvilke styrker og udfordringer man står med, når man vil opbygge den sociale kapital. I kan bruge øvelsen Dialogmøde til diamantfund til at tage den fælles diskussion i personalegruppen: Hvad skaber Tillid hos os? Hvad skaber Retfærdighed? Hvad skaber god Samarbejdsevne? Og hvordan kan vi skabe mere Social Kapital på den korte og lidt længere bane? Øvelsen kan bruges som selvstændigt dialogmøde. Hvis I vil have inspiration til at komme let i gang, kan I starte med at kigge på Social Kapital i et filmklip - se nederst på side 9. Følg op på jeres spørgeskemaundersøgelse! I kan også bruge denne øvelse som opsamling på en spørgeskemaundersøgelse, hvis denne har indeholdt spørgsmål, som handler om jeres sociale kapital. Den hjælper jer med at skabe en fælles forståelse af, hvilke udfordringer jeres resultater peger på, så de giver mening i forhold til medarbejdernes hverdag. På side 7 finder du forslag til et spørgeskema, der retter fokus på den sociale kapital. Du kan finde to andre spørgeskemaer om social kapital her: Andre værktøjer til at sætte dialogen i gang: En let og skæg måde at sætte snakken i gang om social kapital er ved brug af flipflappen. Hent den her: 10 social kapital

11 Øvelse 1 Dialogmøde til diamantfund Formål At få konkretiseret begreberne Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne for enhedens leder og medarbejdere og skabe et billede af, hvordan medarbejdere oplever, at Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne kommer til udtryk på arbejdspladsen. Derpå at få medarbejdernes umiddelbare input til løsninger og handlinger. Deltagere Leder Medarbejdere Overvej evt. en HR/AM-konsulent som mediator eller proceskonsulent. Vedkommende kan fungere som tredje part, der kan fremhæve de positive aspekter og indkredse udfordringer i processen. Fremgangsmåde Gruppearbejde Medarbejderne inddeles i grupper og svarer på spørgsmålene: Hvordan kommer Tillid til udtryk hos os? Hvordan kommer Retfærdighed til udtryk hos os? Hvornår er Samarbejdet godt hos os? Gruppens svar skrives på 3 A4-sedler med konkrete historier tilknyttet. Hvordan kommer manglende Tillid til udtryk hos os? Hvordan manglende Retfærdighed? Hvornår er Samarbejdet ikke godt? Gruppens svar skrives på 3 nye A4-sedler med konkrete historier tilknyttet. Tid Ca. 2 timer Materialer Flip-over A4-sedler En væg eller en tavle til at hænge sedlerne op på. Spillereglerne Man lytter til hinanden og afbryder ikke Alles udsagn og synspunkter er ligeværdige. Opsamling i plenum Hæng sedlerne op på væggen Grupperne præsenterer sine ressource-sedler Så sine forbedrings-sedler Saml op på ligheder og forskelle ift. ressourcer og forbedringsmuligheder. Gruppen byder ind i fællesskab Hvad er vigtigst arbejde videre med, hvis vi vil forbedre den sociale kapital? Hvad kan gøres på den korte bane? Hvad kræver et længere træk? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan følger vi op? Nedsæt en arbejdsgruppe og aftal opfølgning. Forslag til dagsorden samt yderligere spørgsmål og spørgeguides er beskrevet nærmere på hjemmesiden Her ligger også supplerende spørgsmål, hvis I bruger øvelsen som opsamling på en spørgeskemaundersøgelse. Overvej om en konsulent udefra skal styre mødet, hvis det holdes på baggrund af en måling. social kapital 11

12 Øvelse til at give samarbejdsevnen et servicetjek Det er væsentligt for samarbejdsevnen blandt lederen og medarbejderne, at der er et godt kendskab til hinandens arbejdsopgaver. Lederen har en vigtig rolle med at skabe rammer, hvor man kan skabe personlige relationer, som fører til gennemsigtighed, tillid og et bedre samarbejde. Derfor kan det være en god idé at give samarbejdsevnen et servicetjek. Servicetjekket indebærer både en blød del, hvor I skal se på relationerne mellem medarbejderne samt mellem medarbejdere og leder. Og det indebærer en hård del, hvor I ser på, hvordan organisationen sætter rammen for det samarbejde, der kan foregå. På disse sider beskriver vi øvelsen Refleksion over samarbejdsevne og muligheder, som kan tage temperaturen på jeres samarbejdsevne, og som samtidig giver jer en bund at arbejde videre på. Andre øvelser til at stille skarpt på jeres! samarbejdsevne: På finder du desuden øvelsen Fortæl historier om De Tre Diamanter, som hjælper jer til at rette opmærksomheden mod den sociale kapital, der allerede er til stede på arbejdspladsen. Det bidrager i sig selv til den sociale kapital og giver lyst til at arbejde videre. Du finder også øvelsen Anerkendelsesrunde med fokus på Social Kapital - en hurtig runde, hvor alle kort fortæller om en situation, hvor sidemanden har gjort noget positivt, der har gjort en forskel. Øvelsen er nem at gå til og skaber energi og holder gryden i kog til jeres arbejde med at udvikle den sociale kapital. Find den her: 12 social kapital

13 Øvelse 2 Refleksion over samarbejdsevne og muligheder Formål Få indblik i, hvordan samarbejdsevnen er hos den gruppe medarbejdere, du er leder for. Deltagere Der er forskellige muligheder: Alle medarbejdere i gruppen En lille udvalgt gruppe, som siden præsenterer sin analyse på et personalemøde til diskussion Lederen reflekterer for sig selv i første omgang. Tidsforbrug 1 2 timer. Fremgangsmåde Udvælg nogle dagligdagssituationer ud og gå dem igennem. Reflekter over en række spørgsmål indenfor emnerne: Ressourcer Er der tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at nå de fælles mål? Roller Er rollefordelingen klar? Kan man dække hinandens opgaver? Samarbejde Er medarbejderne indstillede på at løse opgaverne i fællesskab? Er der respekt for hinandens kompetencer, faglighed og personlighed? Hvordan kan man i dagligdagen se, at medarbejderne er afhængige af hinanden? Er medarbejderne gode til at vejlede hinanden og give sparring og feedback? På hvilke måder understøtter organisationen samarbejde og videndeling? Opgaven Er der en fælles opfattelse af enhedens opgave? Mål Er der fælles opfattelse af målene for arbejdet? Er målene klare? Har alle kendskab til målene? Er målene i overensstemmelse med de overordnede mål for virksomheden/organisationen? Nedskriv i gruppen de vigtigste positive punkter og de væsentligste forbedringspotentialer. Prioritér de tre vigtigste positive indsatsområder: Hvordan får vi mere af det? Og prioritér de tre vigtigste forbedringspotentialer. Skriv klare målsætninger for hvert punkt. Hvem skal gøre hvad? Præsentér for lederen (og evt. resten af gruppen) på personalemødet. Udviklet med inspiration fra bogen Teamledelse med det rette twist, Jørgensen, Munch-Hansen, Nielsen, NFA, 2008 social kapital 13

14 En stor støtte for lederne Det er handlingsorienteret, konkret og fremtidssikret. Begrebet Social Kapital er kommet for at blive og er en hjælp til lederne, mener HR-specialist fra Danske Bank. I Danske Bank arbejder man kontinuerligt med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og egentlig er der ikke noget i begrebet Social Kapital, der er nyt, mener Senior HR-specialist Birgit Skibsted. Alligevel er det Social Kapital, der skal gøre fremtidens arbejdspladser bedre. De ting, Social Kapital dækker over, har vi snakket om længe. Men nu får vi sat nogle handlingsorienterede begreber på. Der er nogle øvelser at tage fat på. Det er nyt, og det er super, siger Birgit Skibsted. Hun er allerede i gang med at sprede kendskabet til Social Kapital i sin organisation, for hun er sikker på, at der skal arbejdes meget med det i fremtiden. Vi kan lige så godt få implementeret begrebet med det samme, så vi har det som det begreb, der dækker over den praktiske tilgang til arbejdet med trivsel. Bløde værdier og retfærdighed Hun mener, at arbejdet med Social Kapital vil være med til at understøtte lederne i at kunne de mere bløde og meget vigtige ting omkring ledelse. Det handler om at arbejde med mennesker, og her er det en stor støtte for lederne, at der er nogle helt konkrete øvelser til at arbejde med de bløde ting som Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. Hun har selv afprøvet flere af øvelserne til arbejdet med Social Kapital og er glad for dem alle, men især en øvelse til at holde gode møder. Den øvelse, Diamantjagt på personalemøder, er supergod til møder og kan samtidig bruges i mange andre sammenhænge. Og sådan er det med flere af øvelserne. Jeg kan se dem brugt i mange sammenhænge, siger Birgit Skibsted. 14 social kapital

15 social kapital 15

16 Øvelse til analyse af rammerne for Social Kapital Godt samarbejde handler ikke kun om god vilje, men også om hvordan organisationen understøtter muligheden for at opbygge Social Kapital. Her er det vigtigt for lederen at kunne danne sig et overblik over organisationens systemer. Øvelsen Analyse af systemer, rutiner og regler kan give overblik over betingelserne for at opbygge Social Kapital i organisationen. Hvis du gør det i samarbejde med dine medarbejdere, får du desuden synliggjort, hvad I har mulighed for selv at påvirke, og hvad der må arbejdes videre med i andre fora. På finder du desuden øvelsen Klarhed i arbejdet, som kan hjælpe jer med at skabe en fælles opfattelse af, hvad der er vigtigt at prioritere i jeres arbejde.! Du kan også finde øvelsen Beskrivelse af arbejdsdagen og -pladsen - en øvelse der synliggør hvordan I alle sammen er med til at løse jeres kerneopgaver. Det skaber bedre forudsætning for videndeling og interesse på tværs af enheden. Den finder du her: Det er en god idé at lægge mest fokus på det, man kan påvirke selv nemlig de personlige relationer i afdelingen. Relationer mellem medarbejdere og ledere, relationer internt i ledelsen og relationer medarbejdere imellem er essentielle for den sociale kapital. Og det er noget, man med de rette øvelser kan arbejde positivt med. 16 social kapital

17 ? Øvelse 3 Analyse af systemer, rutiner og regler Formål At få sat fokus på systemer, rutiner og regler i organisationen, der kan være barrierer for at opbygge relationer. aktører Der er flere muligheder: Lederen analyserer for sig selv i første omgang En lille udvalgt gruppe analyserer, som siden præsenterer sin analyse på et personalemøde til diskussion Alle medarbejdere analyserer i grupper. Tidsforbrug Er svært at estimere, da det kommer an på organisationen Fremgangsmåde Sæt fokus på følgende temaer: A) Hvordan belønnes medarbejderne? Det kan både dreje sig om lønsystemer, fremhævelse af medarbejdere i organisationen m.m. Fremmer eller hæmmer belønningssystemerne samarbejde og videndeling? B) Hvilke muligheder har medarbejderne for at opbygge relationer til hinanden? Er der samarbejde om arbejdsopgaverne i dagligdagen? Hvilke muligheder har man for at mødes? C) Hvilke muligheder har medarbejderne for at opbygge relationer til lederen? Hvor tilgængelig er lederen? I hvilke sammenhænge er det muligt at have en dialog medarbejder og leder imellem? D) Hvordan fungerer regnskabssystemer, timeregistreringsystemer m.v.? Bliver medarbejderne målt individuelt eller som grupper? Bliver afdelinger målt og sammenlignet? Hvilke muligheder er der for at fortolke og forklare evt. forskelle? Hvordan kan man sikre samarbejde på tværs, selvom der måles afdelingsvis? Når analysen er lavet, kan den præsenteres på et personalemøde, hvor dagsordenen er: Hvordan kan vi sikre samarbejde og opbygning af relationer, selvom nogle af vores systemer er individuelt rettede? Hvilke hindrende regler kan vi evt. lave om eller fjerne? Hvilke ting må vi sende i andre fora? Sæt især fokus på det, du som leder eller dine medarbejdere selv har mulighed for at påvirke. Lav en handlingsplan over de tre områder. Hent inspiration på social kapital 17

18 Øvelser der er til at forstå Det kan være nogle meget luftige og svært gennemskuelige begreber, man skal jonglere rundt med i trivselsarbejdet. Derfor falder øvelserne til arbejdet med Social Kapital på et tørt sted, mener afdelingschef i Køge Kommune. Teknisk forvaltning i Køge Kommune er i gang med stress-projektet Trivsel i Travlhed. Da den seneste APV vidnede om et for højt stressniveau i de forskellige afdelinger, indkaldte man en erhvervspsykolog, som nu holder kurser om stressforebyggelse. Det er kommmunalreformen, der er den helt store synder, fortæller afdelingschef i Teknisk Økonomi, Ulla Johannesen. Hun er daglig sikkerhedsleder og vil gerne i fremtiden kunne bruge de øvelser, hun har lært til arbejdet med Social Kapital, når der skal arbejdes med trivsel i hendes organisation. Når der er sådan noget, søger vi jo med lys og lygte efter nogle konkrete øvelser at arbejde med. Det kan være svært for os almindelige dødelige at forstå og arbejde med de her mange begreber. Derfor er de konkrete øvelser meget relevante. Det er noget, vi bare kan gå ind og tage ned fra hylden og bruge med det samme. Det behøver man ikke at være erhvervspsykolog for at gøre, siger Ulla Johannesen. Trivsel ned på jorden Hendes arbejdsplads har ikke før fokuseret på Social Kapital eller på de tre nøglebegreber, De Tre Diamanter Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. Ordene er ikke blevet udtalt, nej. Men når man ser på de tre begreber plukket ud, så kan man jo se, at de har ligget som underliggende elementer i vores trivselsarbejde. Derfor synes jeg, det er godt at få fokus på de tre nøglebegreber, og jeg vil prøve at udbrede dem i resten af chefgruppen, siger Ulla Johannesen. Jeg synes især, at Diamantjagt på personalemøder er en genial øvelse. Den er så enkel og samtidig enormt udbytterig. Den er helt oplagt at tage ind i det trivselsarbejde, vi i forvejen har gang i. 18 social kapital

19 Social Kapital vokser ved nærvær Arbejdet med Social Kapital er hverken luftigt eller en tung filosofisk proces, mener strategisk projektleder fra Hillerød Hospital. Arbejdsmiljøet har fået koblet en lang række avancerede begreber på i løbet af de senere år. Det betyder, at der er et stykke vej tilbage til den tid, hvor det hele udelukkende handlede om røg, støj og møg. Derfor kan der også være en tendens til, at Social Kapital betragtes som noget særdeles højtravende og filosofisk. Men min erfaring er, at hvis man lader folk tale om Tillid og Retfærdighed på arbejdspladsen ud fra egne erfaringer - så kan de tale i timevis. Alle kan finde på levende og sigende eksempler på Tillid og Retfærdighed, der udfolder sig på arbejdspladsen. Og som de selv har oplevet, siger Henrik Manstrup, Projektleder i Strategi og Udvikling på Hillerød Hospital. Han mener, at det er vigtigt at få gjort Social Kapital til noget lille, alment og nærværende. Ordene Social Kapital risikerer simpelthen at blive for store. Det er i virkeligheden hverdagens filosofi og italesættelsen, som vi skal sigte efter, siger han. Alle skal med i diskussionen Henrik Manstrup peger på, at en god dialog om Retfærdighed og Tillid på arbejdspladsen gavner Samarbejdsevnen og dermed har positiv indflydelse på bundlinie, kerneydelse og organisation. Det vigtigste er i virkeligheden, at folk deltager i diskussionen, og at de føler, at de bliver taget alvorligt. Min erfaring er, at når det sker, så føler folk også virkelig, at de bidrager til at forøge den sociale kapital. social kapital 19

20 Øvelse til at få øje på De Tre Diamanter på personalemøder Tag udgangspunkt i eksisterende personalemøder og find forbedringspotentialer. Brug blandt andet øvelsen til at se, hvordan beslutningsgange bliver opfattet i den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. Diamantjagt på personalemøder giver jer muligheden for at få øje på, hvordan jeres møder foregår, og hvordan de bedst muligt kan give plads til Tillid og skabe rum for Retfærdighed og godt Samarbejde. I kan opleve, at selve øvelsen giver jer mere engagement og entusiasme. Øvelsen er enkel og effektiv og er et eksempel på, at man kan arbejde med Social Kapital integreret i de aktiviteter, der i øvrigt foregår i enheden dvs. uden at stjæle tid fra kerneopgaven. Som inspiration kan I eventuelt finde videoklip! på der vises eksempler på personalemøder eller andre møder. I tv-serien Riget indgår fx flere personalemøder, hvor I kan få et første indblik i, hvordantillid, Retfærdighed og Samarbejde kan udspille sig eller netop ikke udspiller sig! Tag fx 1. sæson, 1 eller 2. afsnit. Klippene er tilgængelige i DR s Bonanza-arkiv. Brug af tvudsendelser i forbindelse med undervisning og kundskabsformidling forudsætter, at arbejdspladsen har indgået aftale med Copydan, AVU-medier. På hjemmesiden kan du også finde tips til, hvordan du kan udvise tillid ved at inddrage medarbejderne i din mødeledelse. 20 social kapital

21 Øvelse 4 Diamantjagt på personalemøder Formål Få øje på hvilke handlinger der har indflydelse på Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne, når I holder fælles møder. aktører Personalemødets deltagere Leder To udvalgte diamantjægere blandt medarbejderne Overvej at supplere med en ekstern konsulent, hvis konfliktniveauet er højt. Tidsforbrug Varigheden af personalemødet samt ½ - 1 times tid til opsamling for diamantjægere og leder Fremgangsmåde To medarbejdere melder sig til at påtage sig en særlig rolle på møderne. De skal som diamantjægere registrere og samle handlinger og adfærd på mødet, som opbygger Social Kapital. Man kan også ind i mellem vælge, at de fokuserer på handlinger, der nedbryder Social Kapital. Samarbejdsevne: Har medarbejderne indbyrdes kendskab til hinandens kompetencer og arbejdsopgaver? Har ledelse og medarbejdere? Efter hvert møder samler diamantjægerne deres observationer sammen, og de vurderer sammen med lederen, hvordan de skal præsentere det, de har registreret på næste personalemøde ud fra følgende skabelon: Hvilke handlinger skaber Tillid? Hvilke handlinger skaber Retfærdighed? Hvilke handlinger underbygger Samarbejdsevnen? Dette fremlægges på det næste personalemøde, og man hører hvilke bud der er til, hvordan man kan yderligere opbygge den sociale kapital. Man aftaler herefter, hvad der fremover skal fokuseres på og udbygges. Ved de efterfølgende møder registrerer diamantjægerne, hvorvidt mødet lever op til de aftaler der er indgået på sidste personalemøde, samtidig med de stadig holder øje med fokuspunkterne ovenfor. Tillid: Læg mærke til omgangstonen på mødet. Hvad må man tale om? Hvad kan man ikke tale om? Må man tale om fejl? Må man være uenige? Får man lov at tale ud? Retfærdighed: Får alle lov at komme til orde? Bliver der lyttet til alle? Hvis der bliver truffet beslutninger, er det så klart for alle? Tjeklister og skabeloner til hjælp for diamantjægerne findes på social kapital 21

22 Øvelse til opbygning af Social Kapital med god kommunikation Kommunikationen i afdelingen er en hjørnesten i at sikre den høje Sociale Kapital. Ved at sætte fokus på kommunikation og tillid skaber man forudsætningen for sammen at lave en kontrakt om, hvordan kommunikationen kan understøtte samarbejdet i afdelingen. Tjeklister og skabeloner til hjælp for! diamantjægerne findes på Problemer omkring kommunikation bliver ofte nævnt i APV og lignende undersøgelser. Manglende tillid kan være en forhindring for at skabe god kommunikation. Og lige sådan kan dårlig kommunikation være kilde til mistillid. Det kan være en god idé at have en positiv indgangsvinkel, hvis du beslutter at tage fat på områder, som halter lidt. I dette kapitel beskriver vi øvelsen Kommunikation i afdelingen, som hjælper jer med at sætte fokus på og forbedre jeres kommunikation. 22 social kapital

23 Øvelse 5 Kommunikation i afdelingen/teamet Formål At skabe en bedre kommunikation i den gruppe af medarbejdere, du er leder for. Når I bliver klar over, hvem der har brug for hvilke informationer, og hvordan og hvornår de gerne vil have disse informationer, skaber I basis for tryghed og tillid. Og med de aftaler, I indgår til sidst i øvelsen, er opbyggelsen af tillid allerede begyndt. aktører Leder Medarbejdere i enheden. Tidsforbrug Workshop på 2 3 timer Hertil kommer forberedelse. Dagsorden for workshop Velkomst: Formålet for dagen Gruppearbejde om kommunikationen og behov Plenum: Præsentation af gruppearbejde Plenum: Diskussion og ideer til forbedring af kommunikationen Opsamling. Fremgangsmåde Interview deltagerne interviewer hinanden to og to. Hver to-mandsgruppe skriver følgende op på en flip-over: Hvilke informationer er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne evt. opdelt i tre afsnit: Fra leder til medarbejdere, fra medarbejdere til leder, fra kollega til kollega. Grupperne præsenterer deres plancher i plenum, og I diskuterer hinandens bud. 2-mandsgrupperne slås sammen i 4-mandsgrupper som diskuterer følgende spørgsmål Hvilke kommunikationskanaler har vi til rådighed? Hvilken form vil vi gerne have, informationerne bliver givet i? Resultatet af gruppernes arbejde præsenteres i plenum. Analyser og diskuter i fællesskab forskelle og ligheder. Indgå så aftaler om, hvordan I ønsker, kommunikationen skal være i fremtiden. Tips til gruppeinddeling, interviewguide til tomands-interviews samt skema til systematisering af aftalen ligger på social kapital 23

24 Balancen mellem nærhed og fællesskab Social Kapital, og øvelserne man bruger til at arbejde med den, kan slå bro mellem nærhed og fællesskab på arbejdspladser med mange forskellige faggrupper, mener institutleder fra Aalborg Universitet. I en kompleks organisationsstruktur er det ofte en stor udfordring at sikre sig, at arbejdet med Social Kapital nu også fungerer. Det er oplagt, at Tillid og Retfærdighed er med til at udvikle Samarbejdsevnen, men samtidig tager medarbejderne næsten altid udgangspunkt i deres egen hverdag, som måske på mange måder er forskellig fra kollegaens hverdag. Derfor kan man også sige, at udfordringen ligger i at slå bro mellem det nærhedsprincip, der gælder for den enkelte medarbejder og så det fællesskab, der eksisterer i organisationen, mener Kim Dremstrup, der er institutleder på Aalborg Universitet. Fælles platform Han er dog ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at finde en fælles platform for udviklingen af Social Kapital. Også selvom det kræver et ualmindeligt tæt samspil mellem vidt forskellige faggrupper med yderst forskellige kerneydelser. Han mener, at motivationen til at arbejde aktivt med Social Kapital skal findes i den oplagte synergi, der opstår, når man får fællesskabet i organisationen til at fungere bedre. Og her er de nyudviklede øvelser brugbare. Med de redskaber er det nemlig langt nemmere at skyde sig ind på andres ideer. Det sikrer en bedre forståelsesramme og skaffer også en masse ny inspiration i dialogen. Hvis man skal bruge rollespil eller cases, er forudsætningen dog, at alle deltagerne skal have et fælles udgangspunkt. Alle skal være lige eller have fælles erfaringer. Og en fælles platform kan man eventuelt få, hvis man bruger helt andre cases end sine egne, mener Kim Dremstrup. 24 social kapital

25 social kapital 25

26 Hold gryden i kog eller hvordan kommer du videre Dette hæfte giver inspiration til, hvordan du som leder kan begynde at se på Social Kapital sammen med den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvaret for. Hvis I vil arbejde videre med Social Kapital eller hvis I allerede er i gang med arbejdet og gerne vil have den positive spiral til at blive ved at dreje rundt - kan du som leder følge et par gode råd: Forankring i medarbejdergruppen Det er en god idé, at du som leder involverer nogle medarbejderrepræsentanter - fx tillidsrepræsentant eller SU/SiO-repræsentant - i din del af arbejdet, så du sikrer dig et medarbejderperspektiv, og så I er flere, der kan formidle, hvad der sker undervejs. Prioritering af hvad der skal gøres Det kan være en god idé at prioritere mellem de forslag og initiativer, som er kommet ud af arbejdet med øvelserne. Start med at vælge nogle få indsatser, som lader sig gennemføre med det samme. Det kan sagtens give arbejdspladsen en masse energi at vælge nogle af de nemme løsninger først. Men I kan også arbejde med de temaer, som I har vurderet vigtigst i fællesskab. Et fælles afsæt og løbende status Fokuser på at skabe nogenlunde enighed om, hvad de nye arbejdsgange kan føre til, og at I er i løbende dialog om de fremskridt, I gør. Ved først at sikre en fælles forståelse af arbejdspladsens problemstillinger har I grundlaget for at skabe fælles mål for jeres indsatser. Og ved at gøre løbende status skaber I ny energi til processen. Opmærksomhed på indsatsen Social Kapital er noget, man opbygger over tid ved at samarbejde og få erfaringer med hinanden. Her er små skridt med løbende opfølgning bedre end stort anlagte projekter, der risikerer at gå i stå. Ved kontinuerligt at sætte emnet på dagsordenen på relevante møder kan I gøre status over arbejdspladsens fremskridt. Hent et forslag til handleplan her: 26 social kapital

27 Hent yderligere inspiration her Hjemmesider om Social Kapital og arbejdsmiljø: Social Kapital hos BAR FOKA på arbejdsmiljøweb: Social Kapital hos BAR SoSu på etsundtarbejdsliv.dk: Social Kapital hos NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: - søg på Social Kapital Social Kapital hos VFA Videncenter for Arbejdsmiljø: - søg på Social Kapital Social Kapital hos Arbejdsmiljørådet: Social Kapital hos FIUs udviklingsenhed: Værktøjshæfter: Før arbejdspresset bliver for stort (2011), BAR FOKA. Hent hæftet her: Hvis konflikten trapper op (2011), BAR FOKA. Hent hæftet her: Når samtalen er nødvendig (2011), BAR FOKA. Hent hæftet her: De skjulte velfærdsreserver (2011), Væksthus for ledelse. Hent publikationen her: Anerkendende øvelser (2012), BAR SoSu. Hent hæftet her: Ideer til mindre stress (2011), BAR SoSu. Hent hæftet her: Anerkendende toner i arbejdsmiljøet (2007), BAR FOKA. Hent hæftet her: Atmosfære på møder (2009), BAR FOKA. Hent hæftet her: Ledelse på attraktive arbejdspladser (2008), BAR SoSu. Hent hæftet her: Rapporter og bøger: Gittel, Jody (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet samarbejde, fleksibilitet, kvalitet. Munksgaard, Danmark Hasle, Thoft, Olesen (2010): Ledelse med social kapital. L&R Business Hasle, Søndergård Kristensen, Olesen, Thoft (2008): Virksomhedens sociale kapital hvidbog. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Jørgensen, Munch-Hansen, Nielsen (2008): Teamledelse med det rette twist. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Kristensen, Tage Søndergaard (2010): Trivsel og produktivitet to sider af samme sag. En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne 2010, HK/Danmark, social kapital 27

28 Social Kapital Det handler om at arbejde med mennesker, og her er det en stor støtte for lederne, at Social Kapital virker, og at der er nogle helt konkrete øvelser til at arbejde med de bløde ting som Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne. Birgit Skibsted, Senior HR-specialist, Danske Bank Dette hæfte retter sig mod dig, som er leder med personaleansvar. Det giver et bud på, hvordan du kan få øje på den sociale kapital og optimere den sammen med den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne er omdrejningspunkterne i en positiv Social Kapital. Det giver dig en ny platform for en konstruktiv dialog med dine medarbejdere i jeres fælles søgen efter at optimere trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen. I hæftet får du en introduktion, fem øvelser og interview med fire arbejdspladser, der har afprøvet øvelserne: En bank og en statslig, en regional og en kommunal arbejdsplads på kontorområdet. Hæftet bygger videre på den viden, som er høstet af forfatterne bag NFA s hvidbog om Social Kapital. Find inspiration og flere øvelser til den konstruktive dialog med dine medarbejdere på I Branchearbejdsmiljørådet Finans/ Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Varenummer Køb materialet i Prisen er 25 kr. Hent nyeste pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på 28 social kapital

TEMA Ledelse. Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar

TEMA Ledelse. Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar TEMA Ledelse Social Kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar Indhold Social Kapital: Effektivitet og arbejdsglæde Side 4 Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne Side 5 Hvordan kan

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK Stat TR Træf 27. august 2014 Formål Inspiration: Hvordan kan I arbejde med social kapital? Konkrete, aktive værktøjsøvelser Refleksion: Hvordan

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO Tekstidé og konsulent:

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Styrk den sociale kapital

Styrk den sociale kapital Introduktion til social kapital 2.0 Styrk den sociale kapital + Retfærdighed + Samarbejdsevne + Tillid + Produktivitet + Kvalitet + Trivsel HR Personaleudvikling Styrk den sociale kapital Introduktion

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Temadag om MTU2009- benchmarking

Temadag om MTU2009- benchmarking Temadag om MTU2009- benchmarking Introduktion til metoder og værktøjer til opfølgning på MTU ESB-netværket, 6. oktober 2009 Sidsel Westi Kragh, Rejseholdet Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Arbejdslivskonference d. 21. juni 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Indhold: Hvad er social kapital? Social kapital i tal Kerneopgaven

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne?

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? SPARK konference Mandag d. 11. april 2016 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 12-04-2016 DET GODE SAMARBEJDE Samarbejde Kolleger

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre hvis der er tid og overskud værktøj 2 1 Indhold 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Prioritering af tiden 4 Kerneydelserne og det ekstra 4 Kerneydelserne

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Social kapital. Styrk tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen

Social kapital. Styrk tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen Social kapital Styrk tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen Forord På mange skoler er det psykiske arbejdsmiljø kommet under pres de seneste år. Reformer og ikke mindst lovindgrebet efter

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

BUPL Storkøbenhavn TR-træf 25. januar 2012 Institutionens sociale kapital - fokus på kerneopgaven

BUPL Storkøbenhavn TR-træf 25. januar 2012 Institutionens sociale kapital - fokus på kerneopgaven BUPL Storkøbenhavn TR-træf 25. januar 2012 Institutionens sociale kapital - fokus på kerneopgaven Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk De næste 2½ time Hvad er social kapital? Hvordan kan vi arbejde med

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 29. Marts 2016 Program Tre oplæg om psykisk arbejdsmiljø, social kapital

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere