Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen"

Transkript

1 Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen, styrke samarbejdet og forebygge konflikter og mobning

2 2 Styrkespillet Styrkespillet købes på og koster 75 kr. Spillet kommer i en praktisk kasette, som indeholder spilleregler, spillekort, et timeglas samt vejledningen Den mobbefri zone, der med fordel kan bruges sammen med spillet. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal København K April 2006 Tekst og layout: Tune Nyborg Kommunikation Tryk: Trøjborg Grafisk Illustrationer: Henrik Sørensen, Thomas Søndergaard Styregruppen bag Styrkespillet består af repræsentanter for Amtsrådsforeningen, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Hovedstadens Sygehusfællesskab, KL, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Projektleder: Lise Keller, telefon ,

3 Styrkespillet 3 Styrkespillet et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges som et værktøj på arbejdspladser til at udvikle kulturen, styrke samarbejdet og forebygge konflikter og mobning. Spillet er et redskab for både den enkelte arbejdsplads og for undervisere, kursusarrangører, udviklingskonsulenter o.lign. Styrkespillet er udviklet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu, og det kan bruges på alle typer af arbejdspladser, både i og uden for social- og sundhedssektoren. Spillet sælges sammen med vejledningen Den mobbefri Zone. Erfaringerne fra de arbejdspladser, der har brugt Styrkespillet, viser at spillet især giver udbytte på fem måder: n Det kan medvirke til at skabe et fælles sprog om emner, som kan være svære at sætte ord på. n Deltagerne får et nyt billede af hinanden med flere facetter og dybere indsigt. n Det skaber en bedre og mere åben samtale om den enkeltes og gruppens stærke sider og muligheder. n Det kan bruges til at løse problemer og håndtere faglige udfordringer. n Det kan bruges til at sætte fælles mål for samarbejde, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Bemærk: Styrkespillet er IKKE egnet til arbejdspladser, som er plaget af mobning eller uforløste konflikter. Disse problemer skal løses først. Sådan spilles Styrkespillet Spillet er inspireret af det klassiske børnespil Sorteper og kan spilles i grupper på 3-6 personer. I større grupper spilles med flere sæt kort. n Deltagerne får et antal kort på hånden, som skal matches parvis. Når en spiller har et kortpar, skal han eller hun tale et par minutter om et emne, der fremgår af kortet: Fx: Fortæl om en kollega, som du oplever glæder sig særligt meget over sit daglige arbejde eller Fortæl om en situation, hvor du oplevede, at en kollega var modig. n Derefter trækker spilleren et nyt kort fra en bunke på bordet og giver stafetten videre til en medspiller med spørgsmål som Hvilke ressourcer kan vi trække på i forhold til det, vi lige har talt om? eller Hvad ville være en god personalepolitik i forhold til det, vi lige har talt om?. n Spillet slutter med det sidste, sorte kortpar, som handler om mobning. Afslutningsspørgsmålet bliver: På hvilken måde kan de sociale styrker, vi har talt om, bevare arbejdspladsen som en mobbefri zone?. Spillet er således i sig selv ordstyrer: Det er hverken leder eller medarbejdere, der stiller de farlige spørgsmål. Kortene og spilmetoden sætter dagsordenen og gør det mere legalt at tale om emner, som måske er tabu i hverdagen. Samtidig sætter spillet fokus på positive egenskaber som mod, empati og tillid. Det skærper spillernes blik for ressourcer og muligheder i hverdagen og kan understøtte en åben og anerkendende omgangsform. Derfor kan spillet medvirke til at forebygge mobning og ufrugtbare konflikter. Spillet lægger sig metodemæssigt op ad anerkendende ledelse og kan med fordel bruges sammen med andre værktøjer til udvikling af psykisk arbejdsmiljø, effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.

4 4 Styrkespillet Hvem kan bruge Styrkespillet? Styrkespillet er siden 2004 blevet købt og brugt i en lang række børnehaver, skoler, sociale institutioner, sygehuse m.fl. Erfaringerne viser, at Styrkespillet også kan bruges af undervisere, kursusarrangører, arbejdsmiljøkonsulenter, udviklingskonsulenter og andre, som arbejder med at skabe dialog og udvikling i medarbejdergrupper og teams. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne viser, at spillet er nemt og sjovt at spille, og at det er en nyttig dåseåbner til svære diskussioner om fx samarbejde, trivsel, konflikter og anerkendelse. n En medarbejder i en ældrepleje oplever det sådan: Spillet styrker sammenholdet, fordi alle kommer til orde. Det var uundgåeligt at tale om konkrete personer, fordi folk alligevel godt vidste, hvem det handlede om. n En leder på en døgninstitution supplerer: Jeg tror, at vi vil være mere anerkendende over for hinanden. Jeg tror, vi vil få nemmere ved at få sagt, at nu har vi gjort noget godt eller måske det modsatte. Det vil øge opmærksomheden på, hvad det er, vi gør i vores hverdag, og Styrkespillet har givet os et redskab til at give feedback til hinanden. Spillet tvinger deltagerne til at lægge vægt på positive udsagn og begreber. n En medarbejder på ældreområdet siger: Der er en tendens til, at man altid siger de dårlige ting. Men her bliver man tvunget til at finde positive ting frem. Det er godt at få de ting frem. Styrkespillet kan også bruges til at styrke kommunikationen mellem forskellige afdelinger på en stor arbejdsplads. n En medarbejder på et sygehus fortæller: Når vi kommunikerer på tværs af de forskellige afdelinger, foregår det ofte via telefonen, og det gør, at vi ikke kender hinanden særligt godt. Her håbede vi på, at Styrkespillet kunne være med til, at vi bedre kan forstå hinanden. Det er også derfor ledelsen valgte, at vi skulle spille sammen med alle de afdelinger, vi arbejder meget sammen med i hverdagen i stedet for kun at spille det i vores lille gruppe. Jeg tror, at vi vil være mere anerkendende over for hinanden. Jeg tror, vi vil få nemmere ved at få sagt, at nu har vi gjort noget godt eller måske det modsatte.

5 Styrkespillet 5 Forberedelse til spillet Udbyttet af spillet bliver størst, hvis der på forhånd er skabt klare rammer for, hvordan spillet skal foregå, og hvordan lederen og medarbejdergruppen vil følge op på de nye oplysninger og nye erkendelser, som spillet kan give anledning til. Deltagerne skal have tillid til, at de bliver lyttet til, og at det de siger ikke vil blive misbrugt. Sær jer grundigt ind i reglerne, inden I starter. Det kan være en god idé, at den person, som skal introducere spillet for kollegerne eller medarbejderne, på forhånd har testet det på andre, så der ikke opstår uklarhed om regler og fortolkninger. Det kan fx være familien derhjemme, eller lederen og sikkerhedsrepræsentanten kan spille det sammen. Det kan også være en god ide at tage en kopi af reglerne, så alle deltagere kan læse dem inden spillets start. I bør sammen aftale rammer og regler for, hvordan samtalen skal foregå undervejs. I kan fx aftale: n At man gerne må bidrage, selv om man ikke er blevet direkte spurgt ud fra kortene (en vis samtaledisciplin er dog en god idé). n At man ikke må kritisere hinanden. n At der er fuld tavshedspligt om det, der bliver sagt under spillet. n En mulighed for time-out, hvis en spiller føler sig gået for tæt på. n Hvordan I følger op på aftaler, som bliver indgået under spillet. Aftal hvor længe I vil spille. De fleste oplever, at spillet tager længere tid end forventet på forhånd. Det tager tid at reflektere over spørgsmålene på kortene, at sætte ord på sine holdninger og oplevelser og at samle mod til at kommentere sine egne, kollegernes eller lederens adfærd. I bør afsætte mindst 40 minutter til spillet. Jo længere tid, I sætter af, jo mere kan I gå i dybden med de diskussioner, som opstår. Erfaringen fra de arbejdspladser, som har brugt Styrkespillet viser, at udbyttet er størst, hvis alle på arbejdspladsen deltager. Vigtige emner som samarbejde, trivsel og forebyggelse af mobning og konflikter bør inddrage alle medarbejdere. På de fleste arbejdspladser deltager lederen og personalet på lige fod i spillet. Det giver lederen mulighed for at opnå værdifuld viden om sine medarbejderes holdninger og præferencer. Samtidig får lederen mulighed for at formidle værdier, holdninger og konkret information til medarbejderne. På nogle arbejdspladser har medarbejderne spillet uden lederen. Det kan fx skyldes et ønske om at sikre en ligeværdig diskussion. Et andet argument kan være at medarbejderne skal have mulighed for at udvikle fællesskab og holdkompetence, og at lederne af den grund ønsker at overlade arenaen til medarbejderne selv.

6 6 Styrkespillet Opfølgning på spillet Det er vigtigt, at lederen og sikkerhedsgruppen følger op på de ting, som kommer frem under spillet. Dels for at udnytte den nye viden på den bedste måde, dels som en anerkendelse af deltagernes indsats: Det kan være frustrerende og ubehageligt, hvis man oplever, at ting der har krævet svære overvejelser eller stort mod at sige åbent, ikke bliver brugt. Som led i opfølgningen kan det anbefales: n At I efter spillet samler op på de udsagn og synspunkter, som kom frem. Fik vi gode ideer, som skal prøves af? Fik vi øje på nye muligheder i gruppen og hos hinanden? Fandt vi nye løsninger på udfordringer og problemer? Hvad er vi enige om? Hvad ser vi forskelligt på? Hvordan kommer vi videre? Det er en god ide at lave opsamlingen på skrift, så I husker de vigtigste pointer og har et fælles grundlag for at arbejde videre. Har vi brug for yderligere inspiration og læring? Hvem gør hvad og hvornår? n At resultaterne fra spillet indgår i lederens og sikkerhedsgruppens arbejde. Fik vi øje på problemstillinger, som skal tages med i APV en? Eller i sygefraværssamtaler? Eller som kræver en selvstændig handlingsplan? Svarer vores erfaringer med spillet til resultatet af tilfredshedsmålinger? Bør vi introducere spillet til andre i organisationen? Styrkespillet kan bruges som udgangspunkt for en egentlig handlingsplan for udvikling af arbejdspladsen. n En leder på en arbejdsplads fortæller: Under spillet blev vi gjort opmærksomme på, hvor dårlige vi er til at sætte ord på tingene og sige svære ting til hinanden på en konstruktiv måde. Vi har besluttet, at vi vil arbejde videre med det i fremtiden. n At leder og medarbejdere diskuterer erfaringerne og det videre forløb fx på et personalemøde. Hvordan kan vi komme videre? Skal vi spille Styrkespillet igen? Det, at man i et spil kan gå i dybden og tale med hinanden, hvor man bedre kan snakke om det og kigge hinanden i øjnene, det er meget mere forpligtende.

7 Styrkespillet 7 Styrkespillet og andre værktøjer Mange arbejdspladser bruger Styrkespillet i forbindelse med både APV-arbejdet og med andre udviklingsprojekter. Det kan fx være temaweekender eller temadage om mobning, samarbejde, konfliktløsning eller faglig supervision. På den måde indgår spillet som et redskab i et bredere udviklingsprojekt, hvor psykisk arbejdsmiljø er i fokus. n En medarbejder i en børneinstitution siger: Vi arbejder meget med psykisk arbejdsmiljø i forvejen, i supervisionsgrupper. Det at arbejde med psykisk arbejdsmiljø er ikke noget nyt; derfor har spillet ikke revolutioneret arbejdspladsen. Vi var dog alligevel meget optagede af spillet i en lang periode efter. I forbindelse med udarbejdelse af APV kan Styrkespillet være et godt supplement til fx spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø. n En medarbejder på en børneinstitution siger: Det, at der kommer en dialog i gang, er meget bedre end et spørgeskema, hvor man selv sidder og sætter krydser, og hvor det skal være anonymt. Det, at man i et spil kan gå i dybden og tale med hinanden, hvor man bedre kan snakke om det og kigge hinanden i øjnene, det er meget mere forpligtende. Styrkespillet lægger i høj grad op til en anerkendende lederstil. På findes en række materialer og værktøjer, som med fordel kan bruges sammen med styrkespillet. Det gælder bl.a.: n Vejledningen Den mobbefri zone, som er udarbejdet sammen med Styrkespillet. n Læringsværktøjet Spørg igen! introducerer dig til værdsættende samtale og giver dig mulighed for at prøve metoden i praksis. n Temahæfterne Spørg igen og Både-og om praktiske erfaringer med den anerkendende tilgang i projektet Et sundt arbejdsliv. n Værktøjerne Mobning og God energi i ledelse, der handler om hvilke muligheder, du som leder har for at håndtere og forebygge konflikter og mobning. Værktøjet er udarbejdet til kontorområdet men kan sagtens anvendes i social- og sundhedssektoren.

8 8 Styrkespillet Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på arbejdspladser til at udvikle kulturen, styrke samarbejdet og forebygge konflikter og mobning. Spillet er et redskab for både den enkelte arbejdsplads og for undervisere, kursusarrangører, udviklingskonsulenter o.lign. Styrkespillet er siden 2004 blevet købt og brugt i en lang række børnehaver, skoler, sociale institutioner, sygehuse m.fl. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne viser, at spillet er nemt og sjovt at spille, og at det er en nyttig dåseåbner til at få hul på svære diskussioner om fx samarbejde, trivsel, konflikter og anerkendelse. Styrkespillet er udviklet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu. Spillet sælges sammen med vejledningen Den mobbefri zone. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Amtsrådsforeningen, H:S, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Varenr Køb Styrkespillet og vejledningen Den mobbefri zone i Samlet pris 75 kr. Hent opdateringer samt pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere