SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG"

Transkript

1 SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

2 TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise en klar sammenhæng mellem social kapital og produktivitet, kvalitet og sygefravær. Den gode trivsel kan simpelthen aflæses på bundlinjen. En del finansarbejdspladser er allerede begyndt at arbejde med social kapital, og Finansforbundet vil gerne støtte op om, at flere arbejdspladser følger trop. I denne pjece kan du læse, hvad social kapital er for en størrelse, og hvordan man kan arbejde med at udvikle den. 2

3 HVORFOR ARBEJDE MED DEN SOCIALE KAPITAL? Det har altid været en udfordring at påvise sammenhæng mellem trivsel og bundlinje, men ny forskning dokumenterer, at høj social kapital har en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske bundlinje. Der er således dokumenteret en klar sammenhæng mellem høj social kapital og blandt andet: højere kvalitet og produktivitet mere innovation og videndeling bedre økonomiske resultater øget trivsel og jobtilfredshed lavere stressniveau lavere sygefravær. Arbejdet med at udvikle arbejdspladsens sociale kapital er en ren vindersag, fordi den gode trivsel giver økonomiske gevinster. Det er altså en klar fælles interesse for medarbejdere og ledelse at udvikle arbejdspladsen sociale kapital. 3

4 SOCIAL KAPITAL - DE TRE DIAMANTER Virksomheders sociale kapital defineres ud fra tre diamanter; tillid, retfærdighed og samarbejde. Når arbejdspladsen retter fokus mod disse, er den allerede i gang med at udvikle den sociale kapital. Tillid handler om de forventninger, ledelse og medarbejdere har til hinanden. Kan man regne med hinanden, og har medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledelse siger? Og har ledelsen tillid til, at de ansatte selvstændigt kan udføre et godt stykke arbejde? Tillid opbygges ved at: handle gennemskueligt og forklarligt gøre, hvad man siger, og sige, hvad man gør uddelegere ansvar og beslutningskompetence til andre lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst Retfærdighed handler om, at alle parter på arbejdspladsen oplever, at tingene går ordentligt for sig, og at de bliver fair behandlet. Føler man sig tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesser, og er der en retfærdig fordeling af goder? Og føler man sig anerkendt og belønnet for sin indsats? 4

5 En oplevelse af retfærdighed opnås, når: alle berørte parter bliver involveret og hørt beslutningsgrundlaget er i orden alle bliver behandlet med respekt og værdighed ingen bliver favoriseret Samarbejde handler om, at medarbejdere og ledelse formår at arbejde konstruktivt og effektivt sammen om den opgave, arbejdspladsen er sat i verden for at løse - kerneopgaven. Er der fælles opbakning til, hvor arbejdspladsen er på vej hen, og hvordan den bedst når sit mål? Evnen til at samarbejde afhænger af to faktorer: koordinering og kommunikation. En stærk samarbejdsevne er særligt afgørende på arbejdspladser, hvor der er brug for at dele mange informationer. Det kan være på arbejdspladser, hvor: forskellige grupper har hver deres specialviden faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges opgaverne skal løses under tidspres 5

6 RELATIONER ER AFGØRENDE Erfaringerne viser, at den sociale kapital er afhængig af de ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse. Forudsætningen for en høj social kapital er, at der er gode relationer på kryds og tværs i virksomheden: inden for et team/afdeling, hvor man har et dagligt samarbejde mellem et team/afdeling og kolleger, som man af og til samarbejder med mellem medarbejdere i et team/afdeling og nærmeste leder mellem medarbejdere og organisationens øverste ledelse. 6

7 SOCIAL KAPITAL I FINANSSEKTOREN I foråret 2013 gennemførte Finansforbundet en medlemsundersøgelse, som viste, at den finansielle sektor ligger i det bløde midterfelt, hvad angår social kapital - sammenlignet med andre sektorer i FTF-familien. Så udgangspunktet er godt. Social kapital består af tre elementer; samarbejdsevne, tillid og retfærdighed, og undersøgelsen viser, at den finansielle sektor scorer højt på samarbejde og tillid, men den score trækkes ned af et dårligt resultat på retfærdighed. Set i lyset af den finansielle krise og de mange fyringer er det ikke overraskende, at retfærdighedsfølelsen er kommet under pres. Men undersøgelsen viser også, at medarbejderne har en grundlæggende vilje til at samarbejde og en tillid til sine kolleger. Der er noget at bygge videre på! 7

8 SOCIAL KAPITAL OG ARBEJDSMILJØET Et bedre psykisk arbejdsmiljø er ofte en vigtig sidegevinst ved at arbejde med social kapital, men arbejdet med social kapital kan ikke erstatte indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Social kapital og psykisk arbejdsmiljø hænger sammen, men ikke på alle områder. Der skal stadig være fokus på arbejdets indhold, udførelse og organisering elementer af arbejdsmiljøet, som social kapital ikke beskæftiger sig med. Forskellen er, at social kapital fokuserer på faktorer, der bidrager til medarbejdernes trivsel og udvikling i arbejdssituationen, mens det forebyggende arbejdsmiljøarbejde fokuserer på at reducere risikofaktorer i arbejdet. Arbejdet med social kapital skal derfor kombineres med elementer fra det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at skabe et helhedsbillede af arbejdspladsen. 8

9 UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL ER EN FÆLLES OPGAVE Man kan ikke udvikle den sociale kapital fra den ene dag til den anden. Det kræver en kontinuerlig indsats over længere tid. Og det kræver, at ledelse og medarbejdere samarbejder. Det er en god ide at forankre arbejdet i samarbejdsudvalget og/eller arbejdsmiljøudvalget, men det er samarbejdet i dagligdagen, der skal i fokus, og ikke nye stort anlagte projekter. Ledelsen har afgørende betydning for at præge de rammer, der skaber den sociale kapital på arbejdspladsen. Ledelsen udstikker retningen for løsning af opgaverne og bør give konstruktive og kvalificerede tilbagemeldinger til medarbejderne. De tillidsvalgte har en afgørende rolle i forhold til at sparre med ledelsen og til at motivere medarbejderne til at indgå konstruktivt i de forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at medarbejderne går positivt til arbejdet med social kapital. Medarbejderne skal ikke nødvendigvis være enige med ledelsen om alt. Men det er nødvendigt, at medarbejderne bakker op om at samarbejde for at finde de bedste løsninger for arbejdspladsen. 9

10 TAG TEMPERATUREN PÅ DEN SOCIALE KAPITAL Et godt sted at begynde arbejdet på er at tage temperaturen på den sociale kapital. På den måde kan man senere måle, om indsatsen har båret frugt. Arbejdsmiljørådet har udviklet et værktøj, som gør det muligt at undersøge den sociale kapital på arbejdspladsen. Værktøjet findes både i en elektronisk udgave og i en papirudgave og består af 12 spørgsmål, som samlet kan sige noget om den sociale kapital på arbejdspladsen. Uanset om man vælger at uddele spørgeskemaer eller bruge det elektroniske værktøj, anbefales det at læse Arbejdsmiljørådets guide om undersøgelse af social kapital, inden man går i gang. Find værktøjer og guide på 10

11 DIALOG OG AFKLARING Når I skal starte med at sætte ord på social kapital, kan I vælge at tage udgangspunkt i resultaterne og spørgsmålene fra Arbejdsmiljørådets spørgeskemaundersøgelse. Hvis ikke, kan jeres første indledende dialog om social kapital tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilken opgave er I sammen om at løse, og hvordan løser I den? Hvordan får I indsigt i andre faggruppers og afdelingers arbejde? Hvad styrker eller nedbryder tillid, retfærdighed og jeres samarbejde om de fælles opgaver? Hvordan kan I løse udfordringerne i fællesskab, så I kan skabe en kultur, hvor alle hjælper hinanden. Hvor skal I sætte ind for at styrke den sociale kapital? Slut jeres dialog af med at beslutte, hvorvidt I vil arbejde videre med social kapital, og i givet fald hvordan? Hvem gør hvad? 11

12 MERE OM SOCIAL KAPITAL Denne pjece er et blandt flere initiativer, som Finansforbundet har sat i gang for at sætte social kapital på dagsordenen. På Finansforbundets hjemmeside (www.finansforbundet.dk/socialkapital) kan man blandt andet finde: En temaside om social kapital. Her kan man få et hurtigt overblik over, hvad social kapital er, samt ideer til, hvordan man kan komme videre. En powerpoint-præsentation og et talepapir, som ledere og tillidsvalgte kan bruge som introduktion til et personalemøde eller lignende. Henvisning til gode dialogværktøjer, som man kan anvende til en dialog om social kapital op. Man kan hente mere viden og inspiration på disse hjemmesider: BAR FOKA: FIUs udviklingsenhed: Videncenter for arbejdsmiljø: FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON