...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...udfører vi frivilligt arbejde i HAB"

Transkript

1 SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

2 Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet i pjecen HVORDAN. Der er også udformet en pjece med navn SÅDAN, som er en håndbog for det daglige, frivillige arbejde. Udarbejdet af Frivillighedsrådet for HAB 2013 Godkendt af organisationsbestyrelsen for HAB, juli 2013.

3 VELKOMMEN! Tak fordi, du viser interesse for at gøre en frivillig indsats for og med andre mennesker! Vi håber, du oplever glæden ved at indgå i en gensidigt forpligtende relation til andre beboere, og at du vil opleve dit frivillige arbejde som lige så givtigt for dig selv som for dem, der deltager i dine aktiviteter. FRIVILLIGHEDSRÅDET På Frivillighedsdagen 2011 oprettede HAB et frivillighedsråd og i perioden frem til Frivillighedsdagen 2012 blev rådet en realitet. Rådet er interessebåret. En ordinær organisationsform er fravalgt, og man har i stedet organiseret sig med en styregruppe. Rådet suppleres årligt af frivillige, som melder sig på opgaven for en 2-årig periode på frivillighedsdagen i september. 3

4 DERFOR ET FRIVILLIGHEDSRÅD Formålet med frivillighedsrådet er: at favne og repræsentere det frivillige arbejde i HAB. at synliggøre det frivillige arbejde og aktiviteter dels så man som beboer kan se, hvilke beboeraktiviteter der er i HAB; dels så ildsjælene kan se, hvor de kan gøre en forskel. at bistå med råd og vejledning, hvis beboere ønsker at igangsætte en aktivitet eller blot ønsker at deltage i en sådan. at fremme det frivillige arbejde og det deraf følgende øgede sociale samspil blandt beboerne i HAB og det omkringliggende samfund. at understøtte de frivillige i deres udvikling som inspiration for andre. at bistå med ansøgning om eksterne midler til igangværende eller nye projekter/aktiviteter. at sætte klare mål for det frivillige boligsociale arbejde at fungere som bindeled mellem den frivillige indsats og organisationsbestyrelsen. VÆRDIGRUNDLAG Frivilligt arbejde kan ikke og skal heller ikke ledes. Det skal vokse og gro til beboernes bedste og det vil vi i HAB gerne bidrage til at skabe gode rammer og betingelser for. HAB vil gerne anerkende alle, der bruger fritid på at styrke de sociale bånd blandt mennesker, ved at være med til at understøtte de frivillige. Det er blandt andet derfor, vi har oprettet et Frivillighedsråd. Vi vil gerne synligøre de frivillige og sikre, at de fornemmer et organisatorisk tilhørsforhold og føler en status og anerkendelse ved deres frivillige arbejde. Vi vil også gerne organisere de frivillige for at sikre, at de får mulighed for evt. uddannelse og personlig udvikling. 4

5 FRIVILLIGHEDSPOLITIK SAMARBEJDET MED DE VALGTE FRIVILLIGE De frivillige er vigtige kulturbærere i en boligforening som HAB. De frivillige bidrager til at bære en positiv, boligsocial udvikling videre - og beboerinddragelse er derfor ikke kun et middel men i høj grad også en del af målet. Der er i HAB frivillige beboerdemokrater i alle beslutningsorganer: organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og i Fælles- Udvalget, SamarbejdsUdvalget og Frivillighedsrådet. 5

6 HVEM KAN BLIVE FRIVILLIG? Alle, der ønsker at yde et stykke frivilligt arbejde for beboerne i HAB, kan gøre det! Langt de fleste frivillige i HAB er også beboere i HAB, men det er ikke et krav. FORUDSÆTNINGER FOR AT VÆRE FRIVILLIG Man skal have lyst til at gøre noget for og med andre mennesker Man skal være indstillet på at arbejde ulønnet Indsatsen er organiseret gennem Frivillighedsrådet eller anden organisation (eksempelvis Ungdommens Røde Kors eller lignende) Husk på, at du som frivillig ofte bliver uundværlig i en relation til andre mennesker. Det forpligter at være frivillig. HVORDAN BLIVER MAN FRIVILLIG? Henvend dig til Frivillighedsrådet, hvis du har en god ide til en ny aktivitet Henvend dig til en af de personer, der er ansvarlig for en allerede etableret aktivitet Kontakt afdelingsbestyrelsen i den afdeling, du bor så hjælper den dig med en kontakt til Frivillighedsrådet. Det tilstræbes, at alle nye frivillige oplæres af mere erfarne frivillige, så ingen står alene med en opgave, man ikke mener, man kan magte. 6

7 FRIVILLIG KONTRAKT Når man begynder som frivillig, udfylder man en frivilligkontrakt. I kontrakten er der en række faktuelle oplysninger, en erklæring om tavshedspligt, eventuel kvittering for nøgler samt samtykkeerklæring til hjemtagning af børneattest. TAVSHEDSPLIGT... Det sker, at man som frivillig hører om andre menneskers personlige og private forhold i forbindelse med det frivillige arbejde. Det er derfor vigtigt, at man som frivillig respekterer og forstår tavshedspligten. I praksis betyder det, at man eksempelvis ikke viderebringer oplysninger om: Race Religion Etnicitet Seksuelle forhold Strafbare forhold Væsentlige sociale problemer Misbrug af nydelsesmidler Helbredsforhold 7

8 MEN UNDERREGNINGSPLIGT Tavshedspligten må dog ikke betyde, at man ikke efterlever Lov om social service 154, der gælder for alle borgere i Danmark. I den står, at Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. FRIVILLIGES FORSIKRINGSFORHOLD Under udførelsen af det frivillige arbejde kan man selv komme til skade eller forvolde skade på andre. Det betyder, at man pådrager man sig et juridisk ansvar, hvilket normalt vil være dækket af den frivilliges personlige ansvarsforsikring. Se evt. mere herom på: 8

9 NÅR DET IKKE FUNGERER Det sker, at en opgave og en frivillig ikke passer sammen, eller at en opgave vokser sig over hovedet på en frivillig. Ofte vil den frivillige opsøge projektkoordinatoren eller et medlem af Frivillighedsrådet for at få denne til at overtage opgaverne. Det kan være fristende at påtage sig disse opgaver for at støtte den frivillige og få projektet til at køre. Men det er ikke en holdbar løsning, medmindre det var aftalt på forhånd. Det må derfor overvejes, om der i stedet kan findes frivillige, der kan overtage nogle af opgaverne eller dele af projektet, eller om projektets ambitionsniveau skal nedjusteres. Der kan også opstå situationer, hvor de frivillige ikke kan komme ud det med hinanden eller de øvrige beboere. Her kan projektkoordinatoren søge at mægle. Ofte kan man med dialog etablere en anden samarbejdsaftale eller måde at løse opgaverne på. Hvis en konflikt ikke kan løses og er til skade for det boligsociale arbejde, må projektkoordinatorerne / frivillighedsrådet tage dette op i nærmeste samarbejdsorgan og aftale, hvordan situationen kan gribes an. 9

10 FARVEL Når en frivillig af den ene eller anden grund ønsker at stoppe, er det vigtigt, at vedkommende får en god afsked. Projektkoordinatorernes- og frivillighedsrådets rolle er i denne situation, at påskønne det arbejde, som den frivillig har udført, gøre vedkommende bevidst om, at der er mulighed for at blive frivillig på andre niveauer, samt at fortælle, hvem vedkommende kan kontakte, hvis lysten og overskuddet til at lave frivilligt arbejde skulle vende tilbage. VÆRKTØJSKASSEN Frivillighedsmodellen fra Boligkontoret Danmark bruges til at kortlægge og definere de frivillige og deres roller omkring en aktivitet TEMADAGE FOR FRIVILLIGE I HAB: Velkommen af fri vilje Introkursus for nye frivillige i HAB Konflikter & Løsninger Førstehjælpskursus Førstehjælp opfølgningskursus Hva skal vi lave? - Kreativ inspiration Medborgerskab - en tur omkring etiske & moralske dilemmaer 10

11 11

12 Varbergvej Haderslev tlf

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere