Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening"

Transkript

1 Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af Dansk NLP Psykoterapeut Forening( DNLPPF), i alt hvad de beskæftiger sig med indenfor deres faglige område. 1.2 NLP Psykoterapeuter har ansvar for at sikre, at klient/samarbejdspartner er gjort bekendt med ansvarligheden i deres egen proces. 1.3 NLP Psykoterapeuter skal arbejde for at fremme klientens/samarbejdspartnerens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten/-samarbejdspartneren går forud for NLP Psykoterapeutens personlige interesser. 2. Forholdet til klient/samarbejdspartner 2.1 NLP Psykoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin person. 2.2 NLP Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klient/ samarbejdspartner

2 NLP psykoterapeuten er underlagt den almindelige pligt til, jfr. 36 i Lov om social service at underrette kommunen, når han/hun opnår kendskab til at et barn eller ung under 18 år, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling. I medfør af 35 stk. 1 3 i Lov om Social service, er NLP psykoterapeuter, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod gravide, misbrugere eller personer med sociale eller andre sociale problemer yderligere omfattet af underretningspligt. Således har NLP psykoterapeuter, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun under udøvelse af sin tjeneste eller hverv får kendskab til en gravid kvinde med alvorlige misbrugsproblemer, der giver formodning om at der er brug for støtte. Dette i medfør af Bekendtgørelse nr af 8. december 2000 om Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. NLP psykoterapeuten er underlagt pligten til, ifølge Straffelovens 141, at foretage relevante skridt til at forebygge en forbrydelse eller dens følger. Herunder anmeldelse til øvrigheden (politiet) hvis han/hun bliver vidende om at en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd, tilsigtes begået. Pligten til at afværge forbrydelser ifølge 141, gælder uanset en eventuel tavshedspligt. 2.4 NLP Psykoterapeuten skal føre journal, som dokumenterer forløbet i samarbejdet med klient/samarbejdspartner. Journalen skal indeholde optegnelser om: Klientdata, der er nødvendige for at indlede et samarbejde Årsag til henvendelsen Foretagne psykoterapeutiske iagttagelser Iværksat psykoterapeutisk behandling Oplysning om hvilken information der er givet klienten Event. anbefaling af kontakt til andre behandlere / instanser I en event. samtykkeerklæring, skal formål med- og indholdet i samtykket præciseres. Der må udelukkende indsamles oplysninger, der er relevante og nødvendige for den igangværende behandling. Der henvises til Persondatalovens bestemmelser herom. Opbevaring af personoplysninger (skriftlige akter, f.eks. bånd etc.), skal foregå forsvarligt med henblik på at forhindre misbrug af materialet. NLP psykoterapeuten skal være godkendt af Datatilsynet til opbevaring af personfølsomme oplysninger. 2.5 NLP psykoterapeuten indhenter eller videregiver kun oplysninger om klient/samarbejdspartner med dennes skriftlige samtykke. I tilfælde hvor en kommunal/offentlig instans betaler for et psykoterapeutisk behandlingsforløb, vil det ofte forekomme at den kommunale/offentlige instans beder om en afsluttende rapport eller vurdering. Det er i sådanne tilfælde den kommunale/offentlige instans, der har pligt til at sikre sig klientens samtykke til indhentelse af oplysninger fra psykoterapeuten. Det skal præciseres hvilken problemstilling, der ønskes belyst og psykoterapeuten skal give en relevant faglig besvarelse. Med henblik på en etisk, omhyggelig og uhildet adfærd i forhold til klienten, skal udkastet til besvarelse 2

3 af en erklæring altid gennemgås med klienten. 2.6 Klient/samarbejdspartner skal oplyses om sin ret til at få aktindsigt. 2.7 Optagelser på lyd- og videobånd samt afspilning heraf, kræver altid klient/samarbejds-partners skriftlige samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves ligeledes altid skriftlig tilladelse. 2.8 NLP psykoterapeuten må sikre, at deltagere i gruppeprocesser er enige om at overholde tavshedspligten. Dette bør foregå ved indgåelse af skriftlig aftale. 2.9 NLP psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klient/samarbejdspartner Seksuel omgang mellem klient og NLP psykoterapeut må ikke forekomme Når der er indgået en professionel aftale med en klient/samarbejdspartner skal enhver anden form for forretningsmæssig tilknytning undgås NLP psykoterapeuten har ansvar for at henvise til læge hvor dette må anses for indiceret, eller anden kvalificeret instans, når NLP psykoterapeuten ikke er fagligt eller personligt kompetent til at arbejde med de problemer, klient/samarbejdspartner har NLP psykoterapeuten er ansvarlig for, at påbegyndt terapi afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler. 3

4 3. Forholdet til kolleger. 3.1 NLP Psykoterapeuten skal udvise kollegial respekt, hjælpsomhed og hensynsfuldhed. 4. Faglig kompetence og god klinisk praksis. 4.1 NLP psykoterapeuten skal udvise faglig omhu og samvittighedsfuld adfærd i behandlingen, og kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte. NLP psykoterapeuten skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende 4.2 Har NLP psykoterapeuten personlige eller faglige problemer, der hæmmer vedkommendes faglige arbejde, skal NLP Psykoterapeuten søge hjælp til at løse disse problemer. 4.3 NLP psykoterapeuter er, ved annoncering, forpligtet til at følge reglerne i Lov om markedsføring af sundhedsydelser og bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser nr. 738 af NLP psykoterapeuter forpligter sig til at holde sig fagligt og personligt ajour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser m.v. Hvert år udstedes et medlemskort, som dokumenterer medlemmets opdaterings- og medlemsstatus. Dansk NLP Psykoterapeut Forening har valgt at taksere efteruddannelse m.v. efter følgende pointsystem: NLP psykoterapeuten skal opnå 200 point over en 2 årig periode. I den samlede opgørelse SKAL mindst 80 point være opnået med NLP relation. Mindst 20 NLP-relaterede point, af de 80 point, 4

5 skal være opnået v.h.a. supervision. 1 times modtaget undervisning 1 times givet undervisning 1 times modtaget supervision 1 times givet supervision 1 times modtaget egenterapi Praktiserende NLP psykoterapeut (pr. år) Praktiserende NLP coach (pr. år) 1 supervisionsdag (6 timer) 1 erfa-dag Deltagelse i generalforsamling Deltagelse i generalforsamling + årsmøde Bestyrelsesarbejde eller andre NLP udvalg (pr år) Andre relevante udvalg (pr år) 2 point 4 point 25 point 5 point 30 point 20 point Derudover kan der erhverves point ved dokumenteret div. NLP udførelser. Det kunne f.eks. være udgivet avisartikler, anden litteratur, deltagelse i tv/radio, foredrag, m.v. Det vil være op til certificeringsudvalget at afgøre hvor mange point det evt. vil udløse. Certificeringsudvalget består af foreningens sekretær og næstformand. Disse har fuld adgang til kvalifikationsdatabasen. Hvert medlem sender sit periodiske pointregnskab til certificeringsudvalg, som har ansvar for udstedelse af det årlige medlemscertifikat og medlemskort samt at følge op og påpege eventuelle mangler i medlemmets opdatering overfor Etisk udvalg. 4.5 NLP Psykoterapeuten skal være uddannet og certificeret/eksamineret i overensstemmelse med foreningens gældende regler. 4.6 Ændringer i de etiske regler kræver en indstilling fra etisk udvalg til bestyrelsen herom. Ændringer skal fremlægges og tiltrædes på førstkommende generalforsamling Herværende etiske regler er senest ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling d Undertegnede har gjort sig bekendt med de etiske regler for Dansk Psykoterapeut Forening og bekræfter dette med min underskrift herunder. 5

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling 3.Februar 2013. Oversigt over DSKH's vedtægter: 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Foreningens optagelseskrav

Læs mere

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER 1 Organisationens navn og hjemsted Stk. 1. Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage forkortet BFM. Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid siddende formands

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere