Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle."

Transkript

1 Unge og elektronisk chikane Generel info Begreber som grooming, stalking, elektronisk chikane/mobning og happy slapping er ikke nye fænomener, men de kan stadig være vanskellige at forholde sig til. Generel info: Trusler Vold Seksuelle krænkelser Børneporno Grooming Ærekrænkelse Brevhemmelighed Persondataloven, billeder på nettet Stalking Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle. Henvendelse og anmeldelser af trusler mv. via SMS og chat og Internettet vidner om problemet. En del børn og unge samt deres forældre har brug for råd og vejledning til håndtering af konflikter og problemer i denne forbindelse. Nogle unge og forældre havner i dilemmaet: Drejer det sig om en grovkornet spøg - eller der realiteter bag en eventuel trussel. Chikane kan grænse op til mobning, men mobning primært handler om at forfølge eller lukke nogle ude af en social sammenhæng. Det kan være chikane eller psykisk vold at komme med nedsættende bemærkninger, seksuelle hen- tydninger, eller sprede rygter om en bestemt person. Nogle gange siger man, at det også er psykisk vold. Ved online kommunikation, hvor man ikke kan se modtagerens reaktioner, kan sproget og graden af grove bemærkninger få misforståelserne til at vokse hurtigt. Der mangler f.eks. øjenkontakt og den følelsesmæssige tilbagemelding fra modtageren. Sådanne krænkelser kan være svære at definere klart i en lovbestemmelse, og det er i sidste ende politi og domstolene, der skal afgøre om der i det konkrete tilfælde har været tale om så alvorlige krænkelser, at det er strafbart. Mobning er i forhold til straffeloven en noget vanskelig Hvad er en konflikt? størrelse. Mobning er hverken drilleri eller konflikt, selv Center for Konfliktløsning: om dette også kan være meget ubehageligt. Mobning Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. handler om gruppens systematiske ske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person over længere tid, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. Mobningen viser sig f.eks. ved, at den der bliver mobbet forføl- Hvad er mobning? ges med slag, spark eller andet voldsomt. Men når det Dan Ulweus: sker online vil det ofte være hånlige beskeder, sladder, "En person bliver mobbet, når han eller hun øgenavne, sarkasme eller udelukkelse fra f.eks. klassens gentagne gange og gennem længere tid bliver sms-kæde. udsat for negative handlinger fra en eller flere personer" Civil- og fagretsligt findes der nogle domme for mobning mellem voksne på arbejdspladser, i klubber og forenin- ger. Selv om der på børneområdet flere gange er søgt om fri proces til at rejse en civilretlig erstatningssag mod en skole, for ikke at have standset mobning, så er der ikke skabt præcedens endnu. Dog anslår politiet, at der er ca sager omkring chikane og mobning via sms pr. år i Danmark.

2 Chikane og mobning omkring etnicitet, seksuel overbevisning, alder eller køn, er ligeledes ulovligt, da det tenderer diskrimination. Eksempel I en 7. klasse var der en dreng, som var rigtig god til at spille fodbold. Lidt for god i følge nogle af de andre i klassen. Det irriterede dem faktisk, og da drengen blev udtaget til 1. holdet i klubben, blev de endnu mere irriterede og måske en smule misundelige. De aftalte, at de ville sende en mail hver dag til drengen, hvor der stod, at han aldrig ville blive til noget. Det blev de ved med i flere uger, og drengen blev mere og mere ked af det. På et tidspunkt begyndte de også at sende sms'er rundt til forskellige andre unge på skolen. I sms'erne stod der, at drengen var blevet alvorligt syg og ikke ville kunne spille fodbold mere. Her i dette eksempel er der tale om mobning, når en gruppe går sammen og spreder usande rygter om en anden person. Det er chikane, at klassekammeraterne bliver ved med at sende mails, som drengen bliver ked af. Hjemmesiden giver unge, forældre og fagpersoner råd og vejledning til at handparterne. le. En mulighed kan også være etablering af en konfliktmægling mellem Trusler På nettet kan det være svært at vide, om noget er en trussel. Man hører og læser tit sætninger som Jeg smadrer dig! eller Jeg nakker dig!. Der kan det være svært at vide, om der er tale om en alvorlig trussel, hvis man ikke kan se afsenderens ansigtsudtryk og på den måde finde ud af, om det er ment alvorligt. Det afhænger meget af forholdet mellem de to, det handler om. Måske ved de begge to, at det ikke er så alvorligt. Måske er det bare den måde, de chatter sammen på. Men hvis den, der modtager en trussel, kan mærke en frygt for sit eget eller andres liv, sit helbred eller bare får det rigtig dårligt over det, så er det ulovligt og måske strafbart. Det er ligegyldigt, om den, der afsender den truende besked, har ment det alvorligt, det er hvordan modtageren opfatter det, der betyder noget. Anmeldelser af trusler skal ske til politiet, og så vil de og domstolen afgøre, om der er tale om en alvorlig trussel, og om det er strafbart. Straffeloven, 266: Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

3 Vold Vold omtales ofte som legemskrænkelse. Det er alt fra at tage en anden hårdt i armen eller et kraftigt spark til mere grov vold som slag med et redskab og voldtægt. Vold kan straffes med op til 6 års fængsel. Man forbinder normalt vold med noget, der sker i virkeligheden og ikke på nettet. Men nettet giver muligheder for at optage og offentliggøre en voldsepisode. Som for eksempel med hensyn happy slapping, hvor et overfald på en ofte tilfældig person bliver filmet med mobilkameraet og sendt rundt til venner eller lagt på en hjemmeside. Det er ulovligt at filme og tage billeder af en voldshandling. Det er ulovligt at offentliggøre den på en hjemmeside, sende den rundt på mobil eller på en anden måde offentliggøre en voldshandling. Her kan man blive straffet efter straffeloven. Der er også en anden lov, som man kan blive dømt efter, hvis man offentliggør billeder eller film af andre mennesker, man ikke har fået lov til, og som kan virke krænkende. Denne lov hedder Persondataloven. Den kan du læse mere om her. Seksuelle krænkelser (blufærdighedskrænkelser) Det er ulovligt at berøre andre mennesker intime steder, uden at de har givet lov til det. Intime steder er bryst og kønsdele, baller, lår eller andre private steder på kroppen. Det er også ulovligt at lure på andre, der har sex, en der klæder sig af, eller en der onanerer. Fysisk kan det ikke lade sig gøre på nettet, men det er også ulovligt at vise eller sende seksuelt krænkende billeder og film. Det kan være pornografisk materiale eller seksuelle billeder af én selv, der kan virke stødende på modtageren. Det kan for eksempel være at optage et par, der har sex, og sende det på en mail. Eller ved at op- træde foran et web-cam, som andre kan se online, på en måde, som kan krænke andre. Krænkelse af blufærdigheden kan give op til 4 års fængsel. Eksempel En pige sniger sig en aften hen til huset, hvor en dreng fra skolen bor. Hun finder hans vindue og kigger ind. Hun ser, at drengen ligger nøgen på sengen og læser i et blad. Hun tager sin mobil op og optager en film med drengen. Dagen efter sender hun den rundt til sine veninder både på mail og på mobil. Det er politiet og domstolen, der afgør, hvornår noget er så krænkende og grænseover- skridende, at det er strafbart.

4 Børneporno Bestemmelserne vedrørende børnepornografiske billeder og film findes i straffelovens 230 og 235. Den oftest anvendte paragraf er 235, som beskriver forbuddet mod at gøre sig bekendt med - eller distribuere børnepornografisk materiale. Denne paragraf er ændret pr , således, at man i dag kan straffes for at se på børnepornografi, også selvom man ikke ke henter det ned på sin harddisk. Straffelovens 230 Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om optagelser af mere syste- matisk eller organiseret karakter. 226 finder tilsvarende anvendelse. Straffelovens 235 Den, som udbreder utugtige fotografier, film eller andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen. 235 a. Den, der rekrutterer eller i øvrigt medvirker til, eller som udnytter, at en person under 18 år deltager i en forestilling med utugtig optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særlig skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om forestillinger af mere systematisk eller organiseret karakter. Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en per- son under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Begrebet børnepornografi omfatter optagelser af seksuelle forhold (samleje og samlejelignende forhold), men kan også være, at en person under 18 år præsenteres i seksuelt prægede stillinger uden medvirken af andre. Almindelige nøgenbilleder, hvor der ikke fokuseres på kønsdele falder der i mod uden for bestemmelsen. 235 Stk. 3 er indsat for at gøre det lovligt, at f.eks. et kærestepar på 16 og 18 år har frække billeder af hinanden til privat brug. Fiktive billeder, som f.eks. computergenerede billeder, der til forveksling ligner rigtige mennesker, er også omfattet af paragrafferne.

5 Grooming Grooming kaldes populært for den digitale børnelokker eller elektronisk manipulation Det betyder, at en voksen prøver at komme i kontakt med børn og unge på nettet for at opnå en seksuel kontakt. Mange gange sker det gennem en profil, som ikke viser, hvem det i virkeligheden er. Måske en profil hvor personen ikke oplyser sin rigtige alder. Grooming hører ind under det, man kalder et seksuelt overgreb, fordi den voksne bruger sin erfaog psykiske overlegenhed til at udvikle et tillidsforhold til barnet. Målet er, at barnet medvirker i seksuelle aktiviteter som for eksempel at strippe foran webcam eller overtales til at mødes i virke- ring ligheden. Selvom det ikke fører til, at den voksne mødes med den unge, kan den voksne straffes på forsøg på seksuelt overgreb. Det kan give op til 4 års fængsel Eksempel En 16 årige pige "K" bliver kontaktet af en anden pige "M" på en hjemmeside, hvor man har sin egen profil med billede. "M" fortæller, at hun er model, og at hun også mener, at "K" kan blive det. "M" fortæller om alle de penge, hun tjener, og at hun synes, at "K" er rigtig smuk. Pigerne fortsætter chatten på MSN, hvor der er webcam. Her spørger "M", om hun må se "K's" krop for bedre at kunne se, om hun kan blive model. "K" vil rigtig gerne være model, og det ender med, at hun tager alt tøjet af. Det viser sig, at "M" ikke er en pige, men en mand, som gerne vil se "K" nøgen. Ærekrænkelse Ærekrænkelse betyder, at man krænker en anden persons ære, og det er ulovligt. Det kan ske på forskellige måder. Her er nogle eksempler: - Ved at skaffe sig adgang til en andens private oplysninger og så videregive disse oplysninger til andre. Det kan for eksempel være at logge sig ind på en andens profil eller mailkonto. - Ved at tage pinlige billeder under private forhold og lægge dem ud på nettet. Et eksempel kunne være at tage billeder af en person på skolens toilet eller af naboen, der ligger og solbader i egen have. - Ved at udtale sig krænkende om en person. For eksempel hvis man fortæller en pinlig hemmelig- hed om en person eller starter et ondt rygte om en.

6 Eksempel En ung mand havde på en internetadresse under profilen elskere oprettet en tekst, hvor han oplyser, at en 15-årig pige - med et bestemt kælenavn og hendes adresse ønsker forskellige former for sex med erfarne mænd. En 13-årig pige med næsten samme navn og adresse modtog henvendelser af seksuel karakter. Den unge mand blev dømt for æreskrænkelse, fordi han uanset om oplysskulle have forventet, at den 13-årige pige ville blive kontaktet af mænd med sextilbud. Straf: 20 dages fængsel og kr. i ningerne var sande eller usande erstatning. Brevhemmelighed Brevhemmelighed handler om, at man ikke må bryde ind i andres personlige gemmer. Gemmer er et gammelt ord og betyder et sted, som andre ikke må se. Det er ulovligt for eksempel at stjæle koder og passwords til andres mailkonto og profiler på for- skellige lige hjemmesider. Her kan man få fat i oplysninger om den bruger, man har logget sig ind som. Man kan lave falske mails og profiler. Det er også ulovligt hemmeligt at aflytte eller optage samtaler og telefonsamtaler, som man ikke selv deltager i. Disse ting hører ind under loven om brevhemmelighed, som er en del af straffeloven. Eksempel På en skole i nærheden af København var der en pige i 8. klasse, der glemte at logge af sin Arto-profil på en af skolens computere. En ukendt elev overtog efterfølgende hendes profil. Hendes password blev ændret, så hun ikke længere selv havde adgang. Herefter blev der sendt utallige beskeder til andre fra skolen med ubehageligt indhold. Det betød hurtigt, at pigen blev frosset ud, fordi alle troede, at det var hende, der sendte de ube- hagelige beskeder. I sidste ende måtte skolens inspektør indkalde til fællesmøde for hele skolen og forklare, at hendes profil var blevet hacket, og at det ikke var hende, der var den skyldige. At "overtage" andres identitet på nettet, fordi man opsnapper et password, er ulovligt. Passwords og profiler r er private, og det kan være dybt krænkende, at andre misbruger dem.

7 Persondataloven, billeder på nettet Når en person lægger et billede på sin hjemmeside, hvor man kan se og genkende personer, kalder man det elektronisk behandling af personoplysninger. Man deler billeder op på to måder: 1. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det vigtigste i billedet. Det kunne for eksempel være: Billeder fra en koncert, billeder af unge til en aktivitet i fritidsklubben, ben, billeder af unges ophold på en efterskole, og billeder af børn der leger i f.eks Tivoli Disse billeder kan for det meste offentliggøres uden samtykke. Det vil sige, at man ikke skal have lov af dem, der er på billedet. Der er ting, man skal tænke over, før man udgiver situationsbilleder, blandt andet hvor og hvordan de skal offentliggøres. Det afgørende er, at personerne på billedet ikke må føle sig udstillet, udnyt- tet eller krænket. Billederne skal være harmløse. 2. Portrætbilleder betyder, at en eller flere personer er tydelige, og at den/de er det vigtigste på billedet. Det vil sige, at det ikke handler om situationen, men om personerne. Her kræves der samtykke fra den eller de personer, der er på billedet. Det vil sige, at perso- nen/personerne skal give dig lov til at bruge billedet. Hvis personerne på billedet er under 15 år, skal deres forældre give tilladelse til, at billederne må bruges. Eksempel Til idrætsdagen på skolen spiller 7. klasserne fodboldkamp mod lærerne. Alle 6. klasserne står på sidelinjen og hepper. Et par af drengene har mobiltelefonen med, og de tager en masse billeder af kampen. Da de kommer hjem, kan de se på billederne, at en anden dreng fra klassen står ved sidelinjen og piller næse. Drengene zoomer ind i billedet, så næsepilleriet er i centrum, og sender det til adskillige af klassekammeraterne. Herfra ryger billedet hurtigt på nettet. Et billede, hvor man står og piller næse, kan karakteriseres som privat. Også selvom næsepilleriet sker under et offentligt arrangement. Det vil være "pinligt" og udstillende at have det liggende på nettet. Overtrædelsen sker ved at fokus flytter sig fra situationen (fodboldkampen) til personen (næsepilleriet). Billeder med fokus på enkeltpersoner kræver altid samtykke.

8 Stalking som fænomen (kilde: anti-stalking.dk) Stalking definition: - En konstellation af adfærd og hændelser der påføres et andet menneske, og som af ofret opleves som gentagen påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999: Study of Stalkers) Karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, som er forstyrrende og skræmmende for ofret. Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling elmen set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/offer relationens historie, kan aktiviteterne opleves frygtskabende indtræn- ler aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, - gende og forstyrrende på et andet menneskes liv. Stalking er ikke chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen. Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er typisk en del af stalkingens effekt på of- ret. Hold fast i dig selv! - Og vid at det er dig som er eksperten - det er dig der ved, hvad du oplever! Del dine oplevelser lser med andre. Hvis du føler dig livstruet?- Ring til politiet omgående!

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Hvorfor går 'hun ikke bare?

Hvorfor går 'hun ikke bare? udsat m/k Hvorfor går 'hun ikke bare? Vold mod kvinder er aldrig tilfældig. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, mens volden langsomt tiltager. Man kan dø af den. Ca. 25 kvinder dør hvert år på grund

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide

Læs mere

BørneLinket et chatrum for børn og unge i voldsramte familier

BørneLinket et chatrum for børn og unge i voldsramte familier BørneLinket et chatrum for børn og unge i voldsramte familier Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen for Minister for ligestilling. Servicestyrelsen Edisonvej 18,1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde EN GUIDE TIL VOKSNE OM MOBILTELEFONER OG INTERNET I BØRNEHØJDE Kan internettet andet end at stjæle børns tid?

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining i etniske minoritetsfamilier 1 Hvorfor Social kontrol?...4 Indledning... 4 Formål og metode...5 Tag signalerne alvorligt...7 Hvad er social

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere