Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total"

Transkript

1 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres Total 1 2

2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Total

3 Ændres Hovedtotal 2 37

4 Afgørelser fra det sociale nævn 2012 Dato Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Beslutningstager 4. jan Afslag på mellemkommunal refusion Ml.kommunal ref. Ændres Ophold i botilbud, der giver ret til mellemkommunal refusion Ubrudt refusionsbærende forløb Det er ubestridt at borger flyttede kommune med medvirken fra FMK 6. januar Afslag på at bevilge elevationsseng som hjælpemiddel frem for som forbrugsgode 19. januar Afslag på bevilling af el-scooter 25. januar 8. februar Afslag på støtte til PC, USB, tekniker-besøg og bredbåndsabonnement. Afslag på yderligere boligændring af badeværelse Det vurderes, at en elevationsseng er at betragte som et forbrugsgode El-scooter er anskaffet før bevilling. PC og USB var anskaffet før bevilling.der kan ikke ydes støtte til abonnementsudgifter efter reglerne om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder Er kompenseret med den bevilgede boligændring 9. februar Afslag på merudgiftsydelse Under bagatelgrænsen på 6000 kr. pr. år 6. marts Afslag på flytning til andet 107 tilbud Behov for hjælp, støtte og kontakt dækkes i nuværende tilbud Mulighed for samvær med andre på samme alder i dagtimerne Har været i konflikt med andre borgere på tidligere tilbud, men ikke her Mulighed for at tilkalde personale hele døgnet 14. marts 102. Behandling på fobi-skole Det er ikke godtgjort at borger ikke vil kunne profitere af tilbud i det almindelige behandlingssystem 14. marts Afslag på ansøgning om computerbord Behov kan løses ved anvendelse af almindeligt skrivebord eller spisebord, hvilket er et forbrugsgode 15. marts Afslag på mellemkommunal refusion Ml.kommunal ref. 20. marts 29. marts Afslag på at sag tillægges opsættende virkning imens der afventes klageresultat afslag på 3 hjulet cykel med lad og elmotor som hjælpe-middel 29. marts Afslag på kugledyne 16. april 20. april Tilbud om bolig Bevilgning af socialpædagogisk støtte med henblik på at kunne fraflytte anbringelsessted Diverse Tillægges ikke opsættende virkning () 10. maj Dækning af merudgifter 15. maj Afslag på kugledyne Slagelse Kommune må være nærmest til at bære risikoen for, at der ikke indenfor klagefristen blev tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger om den støtte, borgeren modtog Der er ikke grundlag for helt undtagelsesvist at tillægge klagen opsættende virkning Det vurderes, at en 3 hjulet cykel med lad og elmotor ikke i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Borgeren opfylder derfor ikke betingelserne for bevilling af det ansøgte. Det vurderes, at borgeren er midt i et behandlingsforløb, og at hans tilstand ikke på nuværende tidspunkt kan betragtes som stationær. Det vurderes, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at borgerens behov for socialpædagogisk støtte er tilgodeset med 10 timers støtte om ugen. Der er truffet afgørelse efter bestemmelsen om husvilde. Boligen er passende størrelsesmæssigt og prismæssigt. Borger kan efterfølgende selv finde bolig der i højere grad lever op til ønsker. Borger vurderes ikke at være omfattet af personkredsen. Afgørelsen er truffet på et tilstrækkeligt afgørelsesgrundlag Borger er midt i udredningsforløb og tilstand kan derfor ikke betragtes som stationær 20. juni Mellemkommunal refusion Ml.kommunal ref. Afvises Klagefrist overskredet 29. juni Afslag på støttekontaktperson, 85 Det vurderes, at der ikke er en betydelig nedsat psykisk funktionsevne 26. juli Afslag på mellemkommunal refusion Ml.kommunal ref. Ændres Det vurderes, at FMK var bekendt med de forhold der var årsag til flytning og at det var åbenbart, at der måtte gribes ind. 30. juli Afslag på fortsat bevilling af merudgifter Det vurderes ikke, at merudgifterne overstiger bagatelgrænsen på 6000 kr. pr. år 1. august Afslag på merudgifter Det vurderes, at udgifter til udlandsrejse og ekstra varme i boligen ikke kan anses for nødvendige merudgifter som følge af den nedsatte funktionsevne. 5. september Afslag på orlov til ægtefælle til pasning i hjemmet efter udskrivning fra sygehus. Tabt arb. Klagefrist overskredet 18. september Afslag på personligt tillæg til medicinudgifter Det vurderes at borger selv har mulighed for at betale udgiften 18. september Afslag på støtte til køb af bil Funktionsnedsættelse forringer ikke evne til at færdes uden bil i væsentlig grad 21. september Afslag på dækning af nødvendige merudgifter Hjemsendes 24. september Afslag på økonomisk støtte til efterskoleophold 4. oktober Afslag på støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse 11. oktober Afslag på Protac sensit stol Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst i forhold til, om merudgifterne er under bagatelgrænsen, da kommunen ikke har medtaget transportudgifter til undersøgelser, kontrolbesøg, indlæggelser m.v. Borger er fyldt 18 år og søger på egne vegne. Er derfor udenfor målgruppen til støtte efter serviceloven. Kommunen har dog pligt til at yde råd og vejledning om andre muligheder. Funktionsnedsættelse forringer ikke evne til at færdes uden bil i væsentlig grad Kan ikke i væsentligt grad yderligere afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet i forhold til nuværende hjælpemiddel

5 Dato Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Beslutningstager Afgørelse om administrationsbidrag i 18. oktober forbindelse med BPA ordning - del 1 (vikardækning og bistand i forbindelse med Hjemsendes Beregningsmodellen for disse elementer er indenfor rammerne af Serviceloven, bekendtgørelsen samt notat fra KL rekruttering af hjælpere) Afgørelse om administrationsbidrag i forbindelse med BPA ordning - del 2 Er ikke udmålt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Timer, der er afsat i.h.t. bestemte punkter i 18. oktober ("ansættelses- og afskedigelsesprocedurer", "oplæring og vejledning", "regnskab, ledelse og kontorhold" samt "Lønadministration" beregningsmodellen kan ikke også bruges til andre ting. Kommunen skal i et vist omfang udmåle omkostninger ved vikardækning. De enkelte poster, der ligger til grund for BPA-budgettet skal være anført i budgettet. 1. november Afslag på støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse 6. december 6. december Afgørelse om ophør af midlertidigt botilbud - del 1 Afgørelse om ophør af midlertidigt botilbud - del 2 (tildeling af socialpædagogisk støtte 6 t./uge) 12. december Afslag på støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse Funktionsnedsættelse forringer ikke evne til at færdes uden bil i væsentlig grad Der er ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om, at personen på nuværende tidspunkt ikke er i personkredsen Det findes ikke ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at borgerens behov for støtte er tilgodeset med den Hjemsendes bevilgede indsats og beskrevne indsatsområde, også henset til at vedkommende efter et mangeårigt ophold på et midlertidigt botilbud er flyttet i egen lejlighed. Funktionsnedsættelse forringer ikke evne til at færdes uden bil i væsentlig grad 12. December Afslag på ophold i bestemt botilbud - del 1 Afvises Valg af botilbud falder uden for nævnets kompetence Afslag på ophold i bestemt botilbud - del december Hjemsendes 15 timers ugentlig socialpsykiatrisk bistand samt akuttilbud på Toften tilgodeser ikke borgers behov. (udmåling af socialpsykiatrisk støtte)

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere