Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur"

Transkript

1 Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske institution (dramatikere teatre instruktører, scenografer, skuespillere forestilling formidlere) Kunstinstitutionen (kunstnere billeder, installationer, skulpturer gallerier, museer, formidlere) Den filmiske institution (forfattere, instruktører, filmkonsulenter, produktionsselskaber, formidlere, biografer, TV) Den musikalske institution (komponister, musikere, orkestre, grupper, koncertarrangører, producere, formidlere) Medieinstitutionen (tv, video, dvd, cd, computer, nettet, computerspil, playstation, formidlere, forhandlere, mediekonvergens) Markedet (produkter rettet direkte mod børn) Kulturel frisættelse Modernitet Sen-/postmodernitet Industrisamfund Videnssamfund Skriftkultur Multimediekultur Enhedskultur Pluralistisk kultur Hierarkisk kultur Horisontal kultur Oplysning Underholdning, oplevelse Produkter Processer Elev Deltager Dannelse Læring Bogbibliotek Multimediebibliotek 1

2 Uddannelse og æstetik før 1980 Uddannelsessystemet var omfattet af en pædagogisk diskurs, der betragtede de æstetiske fag som middel til dannelse og som fokuserede på indlæring af analytiske, kritisk-diskuterende og vurderende tilgange til dette sensitive fænomen. Viden om og rationel tilgang til kunst, faglig kvalificering af subjektive meninger og holdninger. Kultur og æstetik før 1980 Kultursystemet definerede æstetik som professionel kunst. Kunst var det ægte, det originale, det fornyende, det indsigtsgivende. Den æstetiske formgivning var et mål i sig selv, den æstetiske oplevelse individuelt indsigtsberigende. Hverdagskulturen efter 1980 Fra 1980erne brydes begge monopolerne. Æstetiske teknikker, udtryks- og kommunikationsformer tages i brug i hverdagen og en ikke institutionaliseret hverdagskultur breder sig som et parallelt frirum mellem de tidligere institutionsmonopoler. Den tiltager sig lidt efter lidt den rolle, styrke og betydning, de to monopoler og deres traditioner tidligere besad. 2

3 Nedbrydning af grænser Det indebærer, at de gamle grænser mellem kunst og håndværk, kunstnere, håndværkere og amatører nedbrydes, at de hierarkiske skel mellem masse-, populær- og finkultur opløses, at finkultur ikke længere entydigt betragtes som et dannelsesideal og en kvalitet. De klassiske kunst- og kvalitetsbegreber, knyttet til en hierarkisk skriftkulturel enhedskultur, står til diskussion. Det æstetiskes betydning i børns kultur Det æstetiskes betydning i børns kultur spiller med andre ord en større rolle for børns socialisering og identitetsdannelse end institutionernes pædagogiske og didaktiske læreprocesser. Medierne samler børn i fritiden Når danske 9-16årige børn mødes i fritiden. Er medierne anledning til, at de er sammen i fire ud af ti tilfælde: drengene mødes hyppigst for at spille computerspil, mens pigerne holder af at se film sammen eller lytte til musik (Drotner, 2001). Det er altså ikke sådan, at børn først skaber deres sociale netværk i fritiden, og så kommer medierne til. Tværtimod er medierne i mange tilfælde katalysator for, at de sociale netværk overhovedet kommer i stand. (Drotner, 2006) 3

4 Børn leger hjemme Det er også langt de fleste børn, der leger eller er sammen med deres kammerater i fritiden, det være sig enten hjemme hos sig selv eller på besøg hos kammeraterne. Hvor der blandt de yngste er mange, som leger med kammerater flere gange om ugen, er denne andel mindre blandt de ældste børn/unge, dog leger de fleste med deres kammerater mindst én gang om ugen. ( Tal om børnekultur, 2006) Æstetisk produktion demokratiseret Når man former materialer som lyde, bogstaver og billeder, anvender man sine kreative evner på en særlig måde, nemlig til æstetisk produktion Tidligere var sådanne aktiviteter især noget, kunstnere tog sig af, og resultaterne indgik i nøje fastlagte institutionelle rammer på museer, teatre og biblioteker. I dag er æstetisk produktion demokratiseret, ikke mindst på grund af medier og IKT (informations- og kommunikationsteknologi); og den er rykket uden for institutionerne til fritidens mere uformelle rum og rutiner. Æstetisk produktion har altså fået et større omfang, og den har ændret karakter. Børn og unge hører til de første, der tager nye medieudtryk til sig og selv anvender dem. Børns og unges æstetiske produktion ved hjælp af medier og IKT udgør herved en stigende del af børneog ungdomskulturen. (Drotner, 2006) Europæisk undersøgelse at medierede og ikke-medierede fritidsaktiviteter smelter sammen at fritidens mediebrug er mere differentieret og mere avanceret end mediebrug i skolen, hvor man primært anvender medier som midler til anden læring at mediereception og medieproduktion hænger intimt sammen. Børn overfører læring mellem genrer og medier at nye medier supplerer gamle, de nye erstatter ikke de ældre at køn spiller den største rolle for mediebrugen 4

5 Børns kulturelle udtryksformer Ofte er deres måder at gå på til stor gene for forældre og andre voksne, der helst hurtigst muligt skal nå det næste punkt, og derfor irriteres voldsomt af ungernes trang til at udøve gang, når de vralter, halter, går balancegang på kantstene og striber, ihærdigt forsøger at undgå at træde på flisemellemrum eller løber op og ikke mindst ned ad enhver forhøjning, der byder sig til. Det er lige sådan med at hoppe. Et hop er ikke bare at bevæge sig op og ned. Det kan dyrkes som en kunstart med sin egen æstetik i bevægelserne, og på tilsvarende måde kan sprog, lyde og meget andet udvikles til udtryk og genrer. Får man først øje på børns udfoldelser som udtryksformer, dukker de op alle vegne. Kulturel viden Viden i almindelighed har i høj grad været forbundet med kognitiv viden, som pr. definition er sprogliggjort viden. Den ikke-sproglige viden er blevet klassificeret som ikkeviden. Der er imidlertid det særlige ved kulturel viden, at den ikke nødvendigvis lader sig omsætte i ord. Det hænger sammen med, at ens kultur normalt ikke er noget, man taler om, men en position, man taler fra. Det er med andre ord, noget man ser med, snarere end det man ser. Kulturel viden er den viden, der tillader mennesker at begå sig i en særlig verden. Det er en viden, der er implicit, for en stor del uerkendt, og tilegnet i praksis snarere end lært fra bøger. Det er en viden, som mennesker orienterer sig efter, og som dermed giver deres praksis en særlig retning og deres motiver en særlig baggrund. Kulturel læring Felt:Et æstetisk felt evner til at omgås med det æstetisk-symbolske i praksis Drivkraft:Skabe mening og betydning her og nu sjov, spænding, udfordring Perspektiv: børneperspektiv børns perspektiv deltagerperspektiv børn som beings 5

6 Kulturel læring Redskaber:Ekspressive oplevelses- og kommunikationsformer Erkendelsesformer:Sensitive Argumentationsformer:Ekspressiv logik og etik Læring:Ikke målbar Formel læring Felt: Et pædagogisk og didaktisk felt evnen til at analysere, vurdere, kritisere kulturelle oplevelser Drivkraft: Udvikling af faglige og fagmålsbestemte kompetencer Perspektiv:Fremtidsperspektiv, arbejdskompetencer, børn som becomings Formel læring Redskaber:Analytiske udtryks- og kommunikationsformer Erkendelsesformer:Rationelle Argumentationsformer:Logisk-begrebslig logik og etik Læring:Mål- og testbar 6

7 7

Børns kultur en æstetisk udfordring til børns institutioner

Børns kultur en æstetisk udfordring til børns institutioner Lund Børns kultur kultur for børn 12. 2. 2009 Beth Juncker Danmarks Biblioteksskole Børns kultur en æstetisk udfordring til børns institutioner Der er fokus på børn, kunst og kultur i hele Norden: skabende

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt.

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. 08-01-2015 Identitetsdannelse og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. Anja Martinek(PA11719) & Hanne Nissen(PA11826) VEJLEDER: LENE BUSCH CARØE Antal tegn:51.315 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

INDLEDNING... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 UNDERSØGELSENS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN... 3 KENDT VIDEN, SOM JEG VIL INDDRAGE I MINE REFLEKSIONER...

INDLEDNING... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 UNDERSØGELSENS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN... 3 KENDT VIDEN, SOM JEG VIL INDDRAGE I MINE REFLEKSIONER... INDLEDNING... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 UNDERSØGELSENS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN... 3 KENDT VIDEN, SOM JEG VIL INDDRAGE I MINE REFLEKSIONER... 5 TEORIER OG METODISKE TILGANGE... 11 HVERDAGSLIV... 11 KULTURBEGREBER

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Kirsten Drotner Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne kompleksitet

Kirsten Drotner Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne kompleksitet Kirsten Drotner Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne kompleksitet Dramapædagogikken er traditionelt tæt knyttet til bredere samfundsmæssige diskurser om dannelse, udøvernes selvudfoldelse og kreativitet

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer Udfordringer og behov for viden En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen 2013 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Jeg troede jeg skulle have dobbeltskældud!

Jeg troede jeg skulle have dobbeltskældud! Jeg troede jeg skulle have dobbeltskældud! Perspektiver på klubarbejde i krydspreset mellem krav, kultur og vidensbaseret faglighed Ungdomsringen 30.janaur 2014 Når der er pædagoger i frikvarteret et elevperspektiv!.det

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere

Blogging i danskundervisningen

Blogging i danskundervisningen Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Præsentation af teorier som vil blive brugt i opgaven... 5 4. Begrebsafklaringer... 6 4.1 Blogging... 6 4.2 Social networking-sites...

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Ulf Hjelmar og Rikke Plauborg. Kompetencer fra kreative fag i gymnasieskolen hvad er kompetencerne, og bruges de?

Ulf Hjelmar og Rikke Plauborg. Kompetencer fra kreative fag i gymnasieskolen hvad er kompetencerne, og bruges de? Ulf Hjelmar og Rikke Plauborg Kompetencer fra kreative fag i gymnasieskolen hvad er kompetencerne, og bruges de? Publikationen Kompetencer fra kreative fag i gymnasieskolen hvad er kompetencerne, og bruges

Læs mere

Fra skolebog til læringsressource: didaktikkens medialisering

Fra skolebog til læringsressource: didaktikkens medialisering Artiklen er optrykt i Flemming B. Olsen (red.) (2006) Gymnasiepædagogik nr. 59. Tema: Læremidler i didaktisk sammenhæng. Kirsten Drotner Fra skolebog til læringsressource: didaktikkens medialisering Da

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lyt til os og du vil få en positiv oplevelse!

Lyt til os og du vil få en positiv oplevelse! Barn nr. 2 2009:69 82, ISSN 0800 1669 2009 Norsk senter for barneforskning Lyt til os og du vil få en positiv oplevelse! Kultur, fritid og social trivsel blandt færøske tredjeklasses elever Sammendrag

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledende betragtninger opgavemotivation... 2 Metode... 5 Teori og analyse... 7 Det senmoderne samfund... 7 Wolfgang Klafki... 8 Thomas Ziehe... 10 Æstetisk

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere