VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016"

Transkript

1 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

2 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN 5. METODE

3 1. OPSUMMERING 3

4 OPSUMMERING Der er 30 % af de mindre aktive sommercyklister (personer der cykler 3-5 gange ugentligt), der stopper med at cykle i løbet af vinterhalvåret. Blandt de meget aktive sommercyklister (personer der cykler 6-7 gange ugentligt) er det derimod kun 10 %, der stopper med at cykle i løbet vinterhalvåret. De fleste af dem, der stopper med at cykle i løbet af vinterhalvåret, stopper med at cykle i oktober, november eller december. Det er ligeledes primært i oktober, november eller december, at folk begynder at cykle mindre end de gør i sommerhalvåret. Vejret er den primære årsag til, at folk enten stopper med at cykle eller cykler mindre end de gør i sommerhalvåret. Glatte veje og cykelstier, regnvejr og kulde er de hyppigst angivne årsager til, at man enten stopper med at cykle i vinterhalvåret eller cykler mindre end man gør i sommerhalvåret. I stedet for at cykle i vinterhalvåret kører de fleste enten i egen bil eller går til de formål, som de i sommerhalvåret cykler til. I Region Hovedstaden er der ligeledes en større andel end i de andre regioner, der bruger bus eller tog i stedet for at cykle. Det er primært bedre vejr, som kan få flere til at cykle i vinterhalvåret. 4

5 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 5

6 HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? Der er kun få blandt de meget aktive sommercyklister, som stopper med at cykle i vinterhalvåret HVAD BESKRIVER BEDST DIN CYKLING OM VINTEREN? / HVOR OFTE CYKLER DU I SOMMERHALVÅRET? 6-7 dage om ugen (n=492) 10% 31% 59% Det er kun en lille andel af de cyklister, der cykler næsten hver dag i sommerhalvåret, der stopper med at cykle om vinteren. Dette fremgår af figuren, hvor det illustreres, at det kun er tilfældet for 10 % af disse cyklister. Derimod er det hele 30 % af de cyklister, der cykler 3-5 gange om ugen i sommerhalvåret, der stopper med at cykle i løbet af vinterhalvåret. 3-5 dage om ugen (n=509) 30% 28% 41% Næsten 60 % af de cyklister, der cykler 6-7 dage om ugen i sommerhalvåret, cykler lige så meget i vinterhalvåret, som de gør i sommerhalvåret. Dette er derimod kun tilfældet for 28 % af de cyklister, der cykler 3-5 dage om ugen i sommerhalvåret. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Om vinteren er der en periode, hvor jeg stopper med at cykle Jeg cykler stort set lige så ofte om vinteren som om sommeren Det er ligeledes undersøgt om der er nævneværdige forskelle blandt mænd og kvinder, hvilket ikke er tilfældet. Der er heller ikke nævneværdige forskelle blandt forskellige aldersgrupper. Jeg bruger cyklen igennem hele vinteren, men ikke så ofte som om sommeren 6

7 HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? Der er færrest der stopper med at cykle om vinteren i Region Hovedstaden og Region Syddanmark OM VINTEREN ER DER EN PERIODE, HVOR JEG STOPPER MED AT CYKLE 28 % 26 % 17 % 15 % 29 % Det er hovedsageligt personer i Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland, der stopper med at cykle om vinteren. I disse tre regioner er det således mere end 25 % af sommercyklisterne, der stopper med at cykle i vinterhalvåret. I Region Hovedstaden og Region Syddanmark er det under 20 % af sommercyklisterne, der stopper med at cykle om vinteren. Det er ligeledes undersøgt, om der er nævneværdige forskelle blandt mænd og kvinder og blandt forskellige aldersgrupper, men dette er ikke tilfældet. n = 1001 Note: Andelen overstiger 100 %, da det er inden for hver enkelt region at andelen er opgjort. 7

8 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 8

9 HVORNÅR STOPPER FOLK MED AT CYKLE? Det er primært i oktober, november og december, at folk stopper med at cykle HVORNÅR STOPPER DU ALMINDELIGVIS MED AT CYKLE? 40% 38% 35% 30% 28% 25% 23% 20% Det er primært i oktober, november og december, at folk stopper med at cykle i vinterhalvåret. Næsten 90 % af dem der stopper med at cykle i løbet af vinterhalvåret, stopper således med at cykle i en af disse måneder. Derimod er der kun få personer, der først stopper med at cykle i januar, februar og marts. 15% 10% 5% 0% 3% 7% 0% 0% n = 202 9

10 HVORNÅR STOPPER FOLK MED AT CYKLE? De ældre stopper lidt senere med at cykle sammenlignet med de yngre aldersgrupper HVORNÅR STOPPER DU ALMINDELIGVIS MED AT CYKLE? / ALDER 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 3% 3% 34% 34% 32% 30% 25% 27% 25% 14% 44% 10% 8% 4% 1% 1% Resultaterne fra forrige side er på her opdelt på aldersgrupper. Af figuren fremgår det, at der er flere blandt de årige og årige, der stopper med at cykle allerede i oktober, sammenlignet med personer der er mellem år. I november er der lidt flere i aldersgruppen år, der stopper med at cykle, sammenlignet med de øvrige aldersgrupper, men den højere andel blandt denne aldersgruppe skyldes formodentligt, at der er mange i de øvrige aldersgrupper, der allerede stopper med at cykle i oktober år (n=73) år (n=56) år (n=73) 10

11 HVAD ER ÅRSAGEN TIL, AT FOLK STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN? De fleste stopper med at cykle i vinterhalvåret, fordi det bliver glat og koldt HVORFOR STOPPER DU MED AT CYKLE? Det bliver glat Det bliver koldt 44% Det regner mere 37% 67% Det er hovedsageligt fordi det er glat, koldt og regner mere, at folk stopper med at cykle i vinterhalvåret. Det er således de tre hyppigst angivne årsager til, at folk stopper med at cykle. Hele 67 % stopper med at cykle fordi det er glat, og 44 % stopper med at cykle, fordi det er koldt. 37 % stopper med at cykle, fordi det regner mere i vinterhalvåret. Det bliver mørkt Min cykel er ikke egnet til vinterbrug Jeg ikke er motiveret til det 18% 16% 29% Der er også en betydelig andel, der stopper med at cykle, fordi det bliver mørkt i vinterhalvåret. Dette er således tilfældet for 29 % af de adspurgte. Jeg føler mig utryg 14% Andet 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Derimod er det færre end hver femte, der stopper med at cykle, fordi de føler sig utrygge eller fordi de ikke kan motivere sig til at cykle om vinteren. Note: Andelen overstiger 100 %, da det var muligt at angive flere svar. n =

12 HVAD ER ÅRSAGEN TIL, AT FOLK STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN? Der er generelt få forskelle blandt forskellige grupper i forhold til, hvorfor man stopper med at cykle HVORFOR STOPPER DU MED AT CYKLE? Det bliver glat 69% 64% Det bliver koldt 38% 50% Det regner mere 32% 41% Det bliver mørkt 32% 24% Min cykel er ikke velegnet til vinterbrug 10% 27% Jeg er ikke motiveret til det 12% 20% Jeg føler mig utryg 19% 10% Andet 6% 4% Generelt er der ikke mange nævneværdige forskelle på tværs af aldersgrupper, alder og køn. Der er dog en betydelig større andel af mænd end kvinder, der giver udtryk for, at de stopper med at cykle fordi deres cykel ikke er velegnet til vinterbrug. Derudover er det interessant at bemærke, at der er flere kvinder end mænd, der stopper med at cykle om vinteren, fordi de føler sig utrygge, og der er ligeledes flere kvinder end mænd, der stopper med at cykle om vinteren, fordi det bliver mørkt. n = 108 n = 94 Note: Andelen for begge køn overstiger 100 %, da det var muligt at angive flere svar. 12

13 HVAD GØR FOLK I STEDET FOR AT CYKLE I VINTERHALVÅRET? Bilen er det alternativ de fleste benytter sig af, når de stopper med at cykle HVAD GØR DU I STEDET FOR AT CYKLE? Jeg tager bilen selv Jeg går 40% 49% Næsten 50 % af de cyklister, der stopper med at cykle i vinterhalvåret, benytter bilen i stedet for cyklen. Der er også en stor andel på 40 % der går frem for at cykle i vinterhalvåret. Derudover skal det bemærkes, at det hovedsageligt er i Region Hovedstaden at folk anvender bus eller tog frem for at cykle, hvilket fremgår af nedenstående figur. Jeg tager bussen Jeg tager toget (herunder s-tog, metro, regionaltog mm.) Jeg kombinerer min transport (fx går jeg til toget) Jeg kører i bil med andre Andet 4% 8% 13% 21% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Note: Andelen overstiger 100 %, da det var muligt at angive flere svar. n = 202 HVAD GØR DU I STEDET FOR AT CYKLE? / REGION Jeg tager bussen Jeg tager toget (herunder s-tog, metro, regionaltog mm.) Jeg kombinerer min transport (fx går jeg til toget) 2% 5% 14% 7% 5% 20% 23% 14% 14% 23% 37% 32% 44% 0% 20% 40% 60% Region Hovedstaden (n=82) Region Sjælland (n=28) Region Syddanmark (n=26) Region Midtjyland (n=44) Region Nordjylland (n=22) 13

14 HVAD SKAL DER TIL FOR AT FOLK CYKLER I VINTERHALVÅRET? Flere ville cykle i vinterhalvåret, hvis vejret var bedre HVAD SKULLE DER TIL FOR, AT DU CYKLEDE I VINTERHALVÅRET? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% Vejret skulle være bedre 11% 10% Det skulle være lysere Jeg skulle motiveres til det 20% Andet Bedre vejr, er det størstedelen giver udtryk for, ville få dem til at cykle i vinterhalvåret. Dette er således tilfældet for hele 59 % af de adspurgte. Der er kun omtrent 10 %, der giver udtryk for, at de ville cykle i vinterhalvåret, hvis det enten var lysere eller hvis de blev motiveret til at cykle i vinterhalvåret. Der er 20 % der giver udtryk for, at der er andre forhold, der kunne få dem til at cykle i vinterhalvåret. En del af disse udsagn er dog relateret til vejret i form af et ønske om bl.a. bedre snerydning. n =

15 HVAD SKAL DER TIL FOR AT FOLK CYKLER I VINTERHALVÅRET? Flere ville cykle i vinterhalvåret, hvis vejret var bedre HVAD SKULLE DER TIL FOR, AT DU CYKLEDE I VINTERHALVÅRET? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% 55% 49% Vejret skulle være bedre 14% 11% 13% 10% 12% 5% Det skulle være lysere Jeg skulle motiveres til det 25% 21% 14% Andet år (n=73) år (n=56) år (n=73) Det er er en betydelig større andel af de årige, sammenlignet med de to ældre aldersgrupper, der giver udtryk for, at de ville cykle mere i vinterhalvåret, hvis vejret var bedre. Dette er således tilfældet for hele 71 % i denne aldersgruppe. I de ældre aldersgrupper er det derimod omtrent 50 %, der giver udtryk for, at bedre vejr kunne få dem til at cykle mere. Blandt de to ældste aldersgrupper er der omvendt flere, sammenlignet med den yngste aldersgruppe, der svarer Andet, og dermed har uddybet hvad der skal til for, at de cykler i vinterhalvåret. Flere af disse udsagn præsenteres på næste side. 15

16 HVAD SKULLE DER TIL FOR AT FOLK CYKLER I VINTERHALVÅRET? Udsagn fra Andet kategorien fra forrige sider Cykelstien skal ryddes for sne og saltes for is Jeg skulle have bedre dæk på cyklen, så jeg ikke glider Adskillelse af blød trafik fra bilerne Cykelstier med GOD belysning hele vejen! Eje en elcykel der kan klare salt 16

17 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN 17

18 HVORNÅR BEGYNDER FOLK AT CYKLE MINDRE? Over halvdelen af dem, der cykler i vinterhalvåret, cykler lige så meget, som i sommerhalvåret CYKLER DU LIGE SÅ MEGET I VINTERHALVÅRET, SOM I SOMMERHALVÅRET? HVORNÅR BEGYNDER DU MED AT CYKLE MINDRE? 40% 37% 35% 30% 27% 53% 47% 25% 20% 15% 21% 12% 10% 5% 0% 2% 1% 1% Nej Ja n = 799 n =

19 ÅRSAGER TIL AT FOLK CYKLER MINDRE I VINTERHALVÅRET De fleste cykler mindre i vinterhalvåret fordi det bliver glat, koldt og regner mere HVORFOR CYKLER DU MINDRE I VINTERHALVÅRET? Det bliver glat Det regner mere Det bliver koldt Det bliver mørkt Jeg føler mig utryg Jeg ikke er motiveret til det Min cykel er ikke egnet til vinterbrug Andet 6% 7% 14% 13% 26% 35% 45% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: Andelen overstiger 100 %, da det var muligt at angive flere svar. n = 374 Vejret har stor betydning for, at man cykler mindre i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 64 % af de adspurgte giver således udtryk for, at de cykler mindre fordi det bliver glat. 45 % cykler mindre fordi det regner mere og 35 % cykler mindre fordi det bliver koldt. Der er kun relativt få der giver udtryk for, at de cykler mindre fordi de er utrygge eller fordi de ikke er motiveret til at cykle. Kun 6 % cykler mindre om vinteren, fordi deres cykel ikke er velegnet til vinterbrug. Det skal bemærkes, at det er omtrent de samme faktorer, der har betydning for, at man cykler mindre i vinterhalvåret, som det i forrige kapitel viste sig at have betydning for, at man stopper med at cykle i vinterhalvåret. 19

20 HVAD GØR FOLK I STEDET FOR AT CYKLE I VINTERHALVÅRET? De fleste kører selv, men der er også en stor andel der går HVAD GØR DU, NÅR DU IKKE CYKLER HELE VEJEN? Hele 44 % kører selv i bil, når de ikke cykler hele vejen. Der er også mange der går, når de ikke cykler hele vejen, da det er tilfældet for 39 % af de adspurgte. Jeg tager bilen selv Jeg går 39% 44% Der er derimod ikke mange der enten kombinerer deres transport med andre transportformer eller kører i bil med andre, når de ikke cykler hele vejen. Jeg tager bussen Jeg tager toget 20% 32% Det skal endvidere bemærkes, at det er omtrent de samme transportmidler som folk, der cykler mindre i Jeg kombinerer min transport (fx cykler jeg til toget) Jeg kører i bil med andre 5% 15% vinterhalvåret anvender, som det i forrige kapitel viste sig at folk, der stopper med at cykle i vinterhalvåret, benytter som erstatning for cyklen. Andet 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Andelen overstiger 100 %, da det var muligt at angive flere svar. n =

21 HVAD SKAL DER TIL FOR AT FOLK CYKLER MERE I VINTERHALVÅRET? Flere ville cykle i vinterhalvåret, hvis vejret var bedre HVAD KUNNE FÅ DIG TIL AT CYKLE OFTERE I VINTERHALVÅRET? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% Vejret skulle være bedre 19% Det skulle være lysere 9% Jeg skulle motiveres til det 15% Andet Note: Andelen overstiger 100 %, da det var muligt at angive flere årsager n = 374 Det er primært bedre vejr, som kunne få folk til at cykle oftere i vinterhalvåret, hvilket 72 % giver udtryk for. 19 % giver udtryk for, at det skulle være lysere, hvis de skulle cykle oftere i vinterhalvåret. Som det er tilfældet på de forrige sider, er det ligeledes omtrent de samme faktorer, der kan få folk, der nedtrapper cyklingen i vinterhalvåret, til at cykle mere, som kan få folk der helt stopper med at cykle i vinterhalvåret, til at cykle. De fleste af svarene i Andet kategorien omhandler vejrrelaterede forhold, der har betydning for, at de ikke cykler i vinterhalvåret. Flere nævner at bedre saltning og snerydning af cykelstierne, kunne få dem til at cykle oftere i vinterhalvåret 21

22 HVAD SKAL DER TIL FOR AT FOLK CYKLER MERE I VINTERHALVÅRET? Udsagn fra Andet kategorien fra forrige side Der skulle være sikrere cykelstier i hele byen Der skulle være bedre snerydning af vejene og cykelstier Der skulle være bedre cykelstier og bedre saltning når det er glat. Der skal ligeledes være bedre rydning når det sner Jeg skulle have en cykel som er bedre egnet til kørsel om vinteren Kommunen skulle ordne cykelstierne 22

23 5. METODE 23

24 METODE Undersøgelsen er gennemført som webinterview blandt 1001 personer i alderen år, der i sommerhalvåret cykler mindst 3 gange ugentligt. På baggrund af data fra Transportvaneundersøgelsen, er der udarbejdet en idealmatrice for at sikre, at den gennemførte undersøgelse er repræsentativ for cyklister i Danmark. Der er udarbejdet kvoter på baggrund af idealmatricen, så undersøgelsen er repræsentativ for cyklister på følgende baggrundskarakteristika: Køn, alder og region. Fordelingerne af cyklisterne i undersøgelsen på baggrundsvariablene fremgår på næste side. Data er indsamlet i perioden 12. september til 4. oktober

25 BAGGRUNDSOPLYSNINGER 53 % 47 % 8 % ALDER 17 % 49 % 35% 34% 31% 17 % 10 % år år år n =

26 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E: 26

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Borgerpanel "Veje og grønne områder" Juni/juli 2005

Høje-Taastrup Kommune Borgerpanel Veje og grønne områder Juni/juli 2005 Høje-Taastrup Kommune Juni/juli 2005 08-07-2005 Powered by Enalyzer Survey Solution Hvad er din primære transportform, når du færdes i Høje-Taastrup Kommune? Procent Antal Jeg går 11% 23 Jeg cykler 29%

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

NATURLANDET LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OKTOBER 2016

NATURLANDET LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OKTOBER 2016 NATURLANDET LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Indledning Hovedkonklusioner Adfærd og formidling Kendskab og brug Kvalitet og holdning Datagrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere