Træfferen. Esbjerg. Det kan være dyrt for den enkelte at stå uden for fællesskabet! Træfferen nr årgang 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Esbjerg. Det kan være dyrt for den enkelte at stå uden for fællesskabet! Træfferen nr. 1 2. årgang 2006"

Transkript

1 Esbjerg Træfferen Træfferen nr årgang 2006 Opgave udført af lærling på 3. hovedforløb på EUC-Vest. Logoet er udført som sgraffito puds. Teknisk er der påført 3 lag puds i forskellige farver, hvorefter der er fjernet mørtel indtil logoet træder frem kr. Så mange penge skaffede 3F Esbjerg til medlemmerne i 2005 ved faglige sager, feriepenge- inddrivelser, LG-sager, arbejdsskader, forsikringssager, sociale sager og civile søgsmål. Det kan være dyrt for den enkelte at stå uden for fællesskabet! Tilmelding til pensionist kurser Juletræsfest i Stadionhallen Møde for fleksjobbere Kontingentsatser 2006

2 Leder Godt nytår til alle medlemmer og deres familier. Et nyt år tager form Der er nu gået et år siden fusionen mellem KAD og SID og en samlet vurdering er, at fusionen er kommet godt fra start, både lokalt her i afdelingen, men også i forbundsregi. Grupper og sekretariater kører meget selvstændigt, og det skaber på ingen måde problemer, men betyder derimod stort ansvar for egne områder, og det er i bund og grund både sundt og fornuftigt. Så jeg ser fremtiden i møde, uden der opstår de store problemer som afdelingsformand. Vi har formået at fastholde et uændret afdelingskontingent i 2006, og målet er uden tvivl, at kontingentet ikke fremover stiger, hverken til afdeling, eller forbund. Hvad der kommer udefra af stigninger på forsikringsdelene, kan vi af gode grunde ikke gøre ret meget ved, men vi har en ambition om det kontingent vi selv har indflydelse på. Onsdag den 11. januar faldt den længe ventede dom omkring eksklusivbestemmelserne ved menneskerettighedsdomstolen, bestemmelser som er gældende i nogle danske overenskomster. Mange går i den fejlagtige tro at alle danske overenskomster har en sådan bestemmelse, men det er langt fra tilfældet. Ud af LO samlede medlemstal på 1.35 mill. medlemmer, var ca medlemmer omfattet af eksklusivbestemmelser. Typisk er det mindre overenskomstområder, og der er ikke i nogen af de store overenskomster en eksklusivbestemmelse. Alligevel har mange virksomheder indføjet i deres almindelige personalepolitik, at medlemskab af en fagforening er en forudsætning for at arbejde i virksomheden. Ansvarshavende: John M. Schmidt I redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline næste blad er fredag den 24. marts Oplag 6200 stk. Bladet udkommer 4 gange årligt 2 Træfferen nr

3 Den Danske Model, der i OECD s seneste rapport omtales som den aftalemodel der bedst regulerer og understøtter arbejdsmarkedets krav til en fleksibel og veludannet arbejdskraft, er nu sat under alvorligt pres. Vi kan tilsyneladende forvente, at arbejdsmarkedet i fremtiden vil blive reguleret af dels national - dels europæisk lovgivning. Vi må erklære os enige i OECD s bedømmelse frie forhandlinger mellem forhandlingsberettigede og overenskomstbærende organisationer, er den model der sikrer en rolig og afbalanceret udvikling af arbejdsmarkedet. Når det tilsyneladende har været de kristelige og andre såkaldt faglige aktørers ærinde, at skabe større frihed for enkeltindividet, kan man spørge sig selv om, hvorvidt vi som enkeltstående og frie medlemmer i en fagforening, ikke også har ret til selv at bestemme, om vi vil arbejde sammen med uorganiserede lønmodtagere? Jeg kan kun advare medlemmer om at vælge det kollektive fra, og hermed vælge at stå uden for fællesskabet, og hvorfor så det?. Ønsker man ikke at være med i fællesskabet, står man alene med de problemer der måtte være af enhver art i virksomheden. Mange vil mene at det klarer de selv, eller også tror de fejlagtigt at en gul organisation kan hjælpe. Den gule organisation er ikke en fagforening, selv om de påstår det modsatte. De har ikke overenskomster, og dermed ingen rettigheder overfor spørgsmål af overenskomstmæssig karakter, så derfor stiller man sig selv i en dårlig situation, hvis og når det går galt. Til behagelig orientering lykkedes det afdelingen i 2005 at hente 22.7 mill. kr. hjem til afdelingens medlemmer. Dette i forhold til det faglige og i forbindelse med arbejdsskader, konkurser, forsikringssager m.m. Et beløb der langt overstiger hvad andre kan præstere efter min opfattelse, og langt mere end medlemmerne betaler i kontingent til 3F Esbjerg. Afdelingen har igennem den sidste tid været udsat for rygtedannelse i flere tilfælde, og jeg ved ikke hvorfor denne rygtedannelse skal finde sted. Efter min opfattelse styrker det desværre ikke medlemmernes opfattelse af en stærk fagforening, som jeg mener 3F Esbjerg er, og kan i sidste ende betyde der stilles unødvendig spørgsmålstegn ved afdelingens styrke og troværdighed. Og når det alene beror på rygter, så må jeg på det kraftigste anbefale at det stopper. Så hvis du eller I hører et eller andet, så står afdelingen altid til rådighed med svar, hvis det ellers er muligt. Rygter er en svær størrelse at forholde sig til, men de kan altid blive meget alvorlige i sidste ende. Med et godt nytår, skal jeg minde om at det er i år vi skal se på overenskomstforslag til JMS. Træfferen nr

4 Afdelingen afholdte juletræsfest den 29. december i Stadionhallen 4 Træfferen nr

5 Kontingentsatser 2006 pr. halv måned uden ulykkesforsikring Uden Efterløn Med Efterløn Ordinær Medlem FORBUNDET Forbundet 85,75 85,75 Konfliktfond 5,00 5,00 Gruppelivsforsikring 16,25 16,25 Forbundet ialt 107,00 107,00 A-KASSEN Bidrag til Forsikring 133,50 133,50 Efterlønsbidrag 194,50 Atp- bidrag 5,50 5,50 Administrationsbidrag i alt 48,50 48,50 A-kassen ialt 187,50 382,00 KONTINGENT AFDELINGEN Kontingent 98,25 98,25 Forbund, A-kasse og Afdeling ialt 392,75 587,25 Ulykkeforsikringen pr.måned i år 2006 kr. 38,50 Herefter vil kontingentsatserne for år 2006 se således ud pr. måned: Uden Fritidsulykkeforsikring Med Fritidsulykkeforsikring Ordinær heltid med efterløn kr 1.174,50 kr 1.213,00 Ordinær heltid uden efterløn kr 785,50 kr 824,00 Forbundsmedlem kr 415,50 kr 454,00 Klubkontingent proff.gruppen kr 15,00 Klubkontingent Bygningsgruppen Murer kr 104,00 Klubkontingent Bygningsgruppen andre kr 39,50 Træfferen nr

6 E+P Klubben s forårsaktiviteter Tirsdag d. 14 februar kl Banko. Vi spiller som vi plejer. Tirsdag d. 28 februar kl Generalforsamling. Vi afholder vor årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 21 februar. Tirsdag d. 14 marts 2006 kl Banko. Vi spiller som vi plejer. OBS. 3F Efterløns og Pensionistklub s Sangkor. Starter igen op efter jul og nytår, tirsdag d. 3 januar 2006 kl , under ledelse af Kaj Tagmose. Alle der ønsker at deltage er velkommen. Vi mødes den 1 og 3 tirsdag i måneden kl Kirkegade Tirsdag d. 28 marts kl Foredrag. Vi har fået fat på Naturvejleder Jørgen Mortensen fra Silkeborg, til at komme og holde et virkelig interessant underholdene foredrag. Tirsdag d. 11 april kl Banko. Påskebanko med overraskelser. Tirsdag d. 25 april 2006 kl Underholdning. Carl Johan Grabe og hans venner kommer og underholder med sang og musik. Tirsdag d. 9 maj 2006 kl Banko. Vi spiller som vi plejer. Tirsdag d. 23 maj 2006 kl Udflugt. Udflugten går i år, til Skjern Å-Dal, m/ guide, hvor vi vil spise vores medbragte frokost. Og derfra går turen til Hangaards have, m/ rundvisning og hvor vi drikker kaffe. Derefter køre vi til Hodde Kro, hvor vi vil afprøve deres berømte wienerschnitzel med efterfølgende dessert, hvor- efter vi godt trætte og mætte vil køre hjem med forventet ankomst kl., ca Billet pris 150. kr. Billetsalg fra d. 25 april OBS. 3F Efterløns og Pensionistklubs Bowlingklub. Starter igen op efter jul og nytår, onsdag d. 4 januar 2006 kl Alle der ønsker at deltage er velkommen, Vi mødes 1 & 3 onsdag i hver måned kl Fun World Glarmestervej Træfferen nr

7 Nyt fra E+P klubben i 3F Esbjerg Først vil jeg ønske alle et godt nytår og håber vi får et lige så godt år som 2005 Jeg skal på klubbens vegne sige 3 F Esbjerg tak for den støtte i har givet klubben i det forløbne år, samt en stor tak for den gode tur, der var lavet for pensionisterne i afdelingen, denne gik jo til hovedstaden hvor vi var inde at se tivoli med alt dens lys, det var en stor oplevelse, samt den gode service under vejs mange tak for det. Når dette læses er vi startet med vores aktiviteter igen, men jeg håber at i vil bakke op om det der laves i klubben i Kirkegade mv. vi skulle jo gerne være rigtig mange hver gang så det giver bestyrelsen lyst til lave dette for jer. Husk det er den 2 og 4 Tirsdag i hver måned vi mødes i Kirkegade 51. Jeg vil lige minde jer om vores generalforsamling som afholdes i Kirkegade 51 Tirsdag den 28/ kl. 14,00, samt at i har betalt jeres kontingent til klubben inden da. Med venlig hilsen På klubbens vegne Flemming Clausen Tilmelding til Pensionistkursus Er du som efterlønner eller pensionist interesseret i at deltage i aktiv pensionist og efterlønsferie for ældre og du ikke har deltaget sidste år, har du mulighed for at tilmelde dig følgende kurser. Svendborgskolen: 25. juni til den 30. juni 2. juli til den 7. juli Langsøhus: 2. til den 7. juli. Laugesens have: 7. august til den 11. august. Tilmelding skal ske ved personlig henvendelse i afdelingen onsdag den 8. februar fra kl i sekretariatet efter først til mølle princippet. Træfferen nr

8 Er du statsansat? (ansat på en kirkegård, en stats institution eller statsskoven) så se her! 3F har konstateret at utrolig mange statsansatte bliver snydt for pension enten fordi de for sent bliver omfattet af pensionen eller får forkert pensionsindbetaling Hvornår er man berettiget til StKpension? Der gælder forskellige betingelser for, hvornår en statsansat er berettiget til StK-pension. StK-minipension For at være berettiget til StK-minipension skal medarbejderen være fyldt 20 år og have været ansat i det offentlige i 9 måneder samt i gennemsnit have mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse. Hvis betingelsen om mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse ikke er opfyldt, vil medarbejderen alligevel blive berettiget til minipension, når vedkommende har været ansat uafbrudt i 6 måneder. De 6 måneder kan udgøres af flere uafbrudte perioder. Hvis man f.eks. har haft tre ansættelsesperioder á to måneder, opfylder man kravet om 6 måneder. Hvis en nyansat medarbejder i forvejen har en arbejdsmarkedspension, og overgår direkte fra privatansættelse til offentligt ansættelse med et slip på højst 30 dage, skal medarbejderen have minipensionen allerede fra ansættelsen, uanset om betingelserne for minipension i øvrigt er opfyldt. Almindelig StK-pension For at være berettiget til den almindelige StK-pension skal medarbejderen være fyldt 25 år og have været ansat i det offentlige i 4 år før eller efter det fyldte 25. år samt i gennemsnit have mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse. Hvis betingelsen om mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse ikke er opfyldt, vil medarbejderen alligevel blive berettiget til StK-pension, når vedkommende har været ansat uafbrudt i 6 måneder. De 6 måneder kan udgøres af flere uafbrudte perioder. Hvis man f.eks. har haft tre ansættelsesperioder á to måneder, opfylder man kravet om 6 måneder. Hvad er offentlig ansættelse? Ved offentlig ansættelse forstås: Ansættelse i staten, folkeskolen, folkekirken, (amts)kommuner, kommunale værker, koncessionerede selskaber - herunder Post Danmark i den periode hvor den var statslig, DSB og lignende. Ved opgørelse af tidskravet tæller ansættelse som langtidsledig eller ung i arbejde hos det offentlige med, ligesom offentlig læretid tæller med. Det er den samlede offentlige ansættelse, der tæller med, uanset om ansættelsen er 10 eller 20 år gammel 8 Træfferen nr

9 Når en medarbejder har været på en bykirkegård i mere end 300 dage, tæller vinterfyringsmånederne med i forhold til at opfylde betingelserne for offentlig ansættelse og dermed få pension. Det vil sige, at vinterfyringsmåneder i disse tilfælde tæller som ansættelse. Dette gælder ikke for landsbykirkegårde. Hvem skal indbetale pensionsbidragene? Det er arbejdsgiveren, der indbetaler hele pensionsbidraget. Medarbejderen indbetaler intet selv. Med virkning fra hvornår skal der indbetales pensionsbidrag? For såvel StK-minipension som den almindelige StK-pension gælder, at pensionsbidrag skal indbetales med virkning fra den 1. i måneden efter at medarbejderen opfylder betingelserne for at være omfattet af pensionsordningen. Hvis medarbejderen opfylder betingelserne allerede ved ansættelsen, sker indbetaling fra ansættelsestidspunktet. For de medarbejdere, der opfylder de to første betingelser, men i gennemsnit har under 15 timers ugentlig beskæftigelse, sker indbetaling af pensionsbidrag, når medarbejder har været ansat uafbrudt i 6 måneder. Hvis de to første betingelser var opfyldt ved ansættelsen, indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft tilbage til ansættelsestidspunktet. Hvis de øvrige betingelser er opfyldt senere end ansættelsestidspunktet, indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft til dette tidspunkt. Hvis betingelserne for StK-pension ikke er opfyldt. Hvis en ansat ved ansættelsen hverken opfylder betingelserne for StKminipension eller den almindelige StKpension, siges medarbejderen at være i karens, indtil betingelserne for StKminipension er opfyldt. I karensperioden skal der ikke indbetales pensionsbidrag til StK:Pension. Der skal i stedet indbetales et månedligt beløb til en gruppelivsordning Under barsel: Der indbetales pensionsbidrag både for den lønnede og den ulønnede del af barslen. Hvis du er blevet snydt så fortvivl ikke, da der er 20 års forældelse på pensionskrav. Så henvend dig til din lokale afdeling. Da vi jo ikke alle gemmer på gamle lønsedler, kan man dokumentere sin offentlige ansættelse ved hjælp af et ATP udtræk som man kan få ved henvendelse til ATP i Hillerød. Det er ikke småpenge det drejer sig om 486 statsskovarbejdere skal have ikke mindre end 5 mill. efterbetalt og hertil kommer en forrentning af pengene. Så tjek din pensionsindbetaling. Hanne Gram, Forhandlingssekretær i den offentlige gruppe Træfferen nr

10 Netværk for fleksjobbere i 3F Esbjerg På et velbesøgt møde d. 6. december enedes de fremmødte medlemmer i fleksjob eller på ledighedsydelse om, at man forsat gerne ville mødes 3 4 gange om året i en slags uformel netværksgruppe. Der var en meget stor talelyst på mødet, hvor Fællessekretariatet lagde op til en snak om de fælles problemstillinger, som man oplever, når helbredet har bevirket, at det har været nødvendigt at man blev visiteret til et fleksjob. Fællessekretariatet havde lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i fleksjob, som viste generel stor tilfredshed hos de medlemmer, som er kommet i fleksjob. Der kan være problemer med, at skånehensyn tilsidesættes og derfor talte de fremmødte for vigtigheden af, at man selv siger fra og også selv husker på sine begrænsninger. Men altså generelt en stor udtrykt tilfredshed med at man kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og til kolleger. Blandt de medlemmer som venter på fleksjob er tilfredsheden til gengæld meget lille. Der opleves manglende kontakt fra de sociale myndigheder f.eks. kontakt til jobkonsulenter. Ligeledes havde flere oplevet flere arbejdsprøvninger, som på forhånd var afskåret fra at føre til endelig etablering af fleksjob på grund af manglende økonomi i de institutioner, hvori arbejdsprøvningen var etableret. Sådan noget opleves naturligvis som dybt frustrerende. I Esbjerg alene venter 350 personer på et fleksjob. Der er blandt disse også nogle, som ikke selv mener at de vil kunne bestride et fleksjob og rettelig burde tilkendes en førtidspension. Under alle omstændigheder er det en psykisk belastning at gå rundt i uvished om sin arbejdsmæssige fremtid. De ca. 20 fremmødte vil gerne have, at flere tilslutter sig netværket og næste arrangement er allerede planlagt: TIRSDAG D. 21. februar kl på 3F, Vestkraftgade 1 Gitta Callesen selv fleksjobber og 3F`er fortæller om Projektet Læring for Livet Afdelingen er vært med en bid brød og en kop kaffe. Tilmelding senest 20/2 på Der udsendes invitation til medlemmer med fleksjobkode i vores EDB. Hvis ikke du modtager denne invitation kan det skyldes, at du var KaD`er da du blev visiteret til fleksjob. Vi har oplevet flere henvendelser efter 1. møde fra sådanne, som ikke havde fået første invitation og vores spørgeskema. Er du også en af dem så ring til os i Fællessekretariatet og vi kan få dig registreret korrekt. 10 Træfferen nr

11 Sager i Proff-gruppen Esbjerg Kommune En ansat ved Esbjerg Havn er blevet uretmæssigt fyret. Der blev indgået forlig i sagen, medlemmet fik ,- kr. i erstatning. Medlemmet blev fritstillet i sin opsigelsesperiode, derudover blev overtid udbetalt, og et feriekort for restferie. Normalt skal overtid og restferie afvikles i fritstillingsperioden. Esbjerg Kommune Skolerengøringsassistenter er ansat på 200 skoledage. Skoleåret 2004/ 2005 arbejdede de 205 skoledage efter 3F s beregning. Uenigheden gik ud på hvornår timetallet blev beregnet, om det var efter skoleåret eller kalenderåret. Forhandlingen vandt 3F, da timetallet tælles efter skoleåret 1. august til 31. juli året efter. Rengøringsassistenter der er ansat ved Esbjerg Kommune, på 200 skoledage, har fået 5 dage til gode, disse dage skal aftales med servicelederen. ISS Tillidsrepræsentant ved ISS er blevet uretmæssigt opsagt. Der blev indgået forlig i sagen, medlemmet fik ,12 kr. i erstatning. Medlemmet blev fritstillet, da afdelingen blev bekendt med opsigelsen (12/9) og frem til medlemmet fandt andet arbejde (28/11). Heller ikke her blev restferien afviklet. ISS Manglende løn for 2 medlemmer ansat ved ISS, henholdsvis på 26,5 time og 44,5 time, efter 3F s henvendelse til ISS, blev pengene udbetalt. ISS Medlem ansat ved ISS Food Service blev hjemsendt fra 2. januar 2005, dette er brud på SBA ( overenskomsten ( servicebranchens arbejdsgiverforening) ingen ansatte som er organiseret ved 3F, kan hjemsendes på denne overenskomst. Efter 3f s henvendelse til ISS, blev medlemmet henvist til andet arbejde. ISS Et medlem som arbejdede ved ISS, havde fået 61 timer for lidt i løn, 3F kontaktede ISS og derefter fik medlemmet hans tilgodehavende. ART Rengøring Manglende pensions indbetaling for et par medlemmer ansat hos ART rengøring. Differencen mellem det indbetalte beløb og 3F s udregning blev overført til medlemmernes pensions konto. Træfferen nr

12 Huskeseddel Bygningsgruppen fra 1. marts 2006 Der er desværre ikke plads til alle satser. Er du i tvivl om at netop din overenskomst er med i oversigten, så kontakt os. Murersvende eksklusive værktøjspenge 101,40 kr. Værktøjspenge 2,29 kr. Murerarbejdsmænd 101,40 kr. Bygningsarbejdere 101,65 kr. Tagdækkere, produktiv tid 107,80 kr. Akkord: Murersvende udbetaling på akkord 149,90 kr. Minut faktor Entreprenører 160,15 Fast del 25,50 kr. Minut faktor Tagdækkere 210,73 Lønninger det grønne område: Faglærte anlægsgartnere 113,30 kr. Andre anlægsgartnere fra 106,75 kr. Gartnerier og planteskoler faglærte 109,92 kr. Andre gartnerier og planteskoler fra 105,41 kr. Ansatte maskinstationer med over 12 mdr. praktisk erfaring 107,62 kr. Ansatte maskinstationer med under 12 mdr. praktisk erfaring 104,15 kr. Ansatte minkfarme 108,14 kr. Landbrug ansatte med erfaring og kurser 105,83 kr. Landbrug andre fra 98,73 kr. Time lønninger lærlinge pr 1. marts 2006: Murerlærlinge: 1. lønperiode variabel 54,13 kr. 2. lønperiode (52 uger) 65,75 kr. 3. lønperiode (52 uger) 73,66 kr. 4. lønperiode (52 uger) 86,84 kr. Lønnen beregnes baglæns fra udlæringstidspunktet Voksenlærlinge 101,40 kr. Struktørlærlinge: 1. lønperiode variabel 51,98 kr. 2. lønperiode (52 uger) 61,41 kr. 3. lønperiode (52 uger) 74,11 kr. 4. lønperiode (52 uger) 85,93 kr. Lønnen beregnes baglæns fra udlæringstidspunktet Voksenlærlinge 101,65 kr. Alle lærlinge har ret til 5 feriefridage. Der udbetales skurpenge til lærlinge som for svende. Lærlinge fra andre områder kan kontakte afdelingen for nærmere imformation. Diverse: Løn under sygdom(6. mdr. anciennitet), barsel, barns 1. sygedag 120,00 kr. Barns 1. sygedag murersvende 100,00 kr. Feriegodtgørelse sygdom, 12 mdr. anciennitet, faglærte 142,45 kr. Feriegodtgørelse sygdom, 12 mdr. anciennitet, ufaglærte 138,18 kr. G-dag hel 667,00 kr. G-dag halv 334,00 kr. Køre penge pr. km. 1,78 kr. BA-pension, fra 1. juli 2006, i alt. (arbejdsgiver 2/3, lønmodt. 1/3) 10,8 % SH betaling 5,75 % Forskud pr. SH +feriefridag 750,00 kr. Skurpenge pr. dag, ingen skur Skurpenge pr. dag, skur med mangler 90,00 kr. 57,50 kr. 12 Træfferen nr

13 Bygge og anlægssektorens udsigter for år 2006 Alle prognoser tyder på, at vi vil få en rigtig god beskæftigelse i branchen det kommende år. Faktisk bedre end selv den sidste halvdel af Det kan vi naturligvis kun være tilfredse med. Jo flere hænder der er i arbejde jo bedre muligheder er der også for at sikre den restgruppe der holdes uden for arbejdsmarkedet et tåleligt liv. Det er nu ikke så få mennesker som statsministeren ynder at omtale i den sammenhæng. Der jo ikke kun tale om de ca forsikrede arbejdsløse. En befolkningsgruppe på ca i den arbejdsduelige alder er faktisk på overførselsindkomst. Der er altså ingen grund til arbejdsgivernes påstande om mangel på arbejdskraft. Det er blot et spørgsmål om, at arbejdsmarkedet og regeringen skal åbne for uddannelse af flere mennesker, og at arbejdsstederne indrettes med skyldig hensyntagen til den del af befolkningen som har reduceret erhvervsevne. En reducering der meget ofte er opstået efter åbenbar nedslidning i et dårligt arbejdsmiljø. Regeringen har indtil nu ikke gjort meget for at imødegå hverken uddannelsesbehovet eller forbedring af arbejdsmiljøet. Faktisk skærer regeringen ned på uddannelsesområdet, og arbejder bl.a. med at få nogle af vore solide uddannelser lavet om til delvise erhvervsuddannelser, i form af tillærte med kvalifikationer opnået efter klippekortsystem. Man håber at en, eksempelvis, delvist uddannet struktør, murer, tømrer eller anden håndværker, vil kunne træde ind som fuldgyldig arbejdskraft i håndværks og entreprenørvirksomheder. Med den struktur vi har i vores sektor i dag, er det halsløs gerning. Det er kun i ganske få virksomheder man vil kunne anvende specialister. Vi må fastholde kravet om hele erhvervsuddannelser, og uddannelsesvilkår der modsvarer såvel ungdommens som virksomhedernes og samfundets almene krav til generelt uddannelsesindhold i samtlige erhvervsuddannelser. Herudover arbejder regeringen ihærdigt på at få arbejdsgivernes objektive ansvar ved arbejdsulykker fjernet. Helt sikkert noget der vil have negative konsekvenser for arbejdsmiljøet og ulykkesfrekvenserne. Jo flere ulykker og nedslidningsskader jo færre arbejdsduelige kan opretholde den nødvendige produktion. Arbejdsgiverne har meldt ud, at behovet for yderligere arbejdskraft kan søges løst ved indtag af arbejdskraft fra Østeuropa. Heldigvis har de fleste toneangivende entreprenører meddelt, at arbejdskraft fra Østeuropa skal ansættes på danske betingelser og overenskomstvilkår. Lige arbejde for lige løn. På de vilkår skal alle, ikke kun arbejdskraft fra Østeuropa, være velkommen på det danske arbejdsmarked, i det omfang vi ikke selv kan honorere virksomhedernes behov for arbejdskraft. Der skal blot samtidig lyde en opfordring til, at de danske virksomheder i højere grad end hidtil, stiller praktikpladser til rådighed for uddannelse af faglært dansk arbejdskraft. Fortsættes næste side Træfferen nr

14 Bygge og anlægssektorens udsigter for år 2006 Fortsat Den største danske entreprenør, MT Højgaard A/S, har tilsyneladende deres egen udlægning af, hvad ansættelse af udenlandsk arbejdskraft på danske vilkår betyder. Firmaet udtaler klart, at man i den forbindelse regner med ansættelse af faglært arbejdskraft fra Østeuropa til en løn af ca. 100,- kr. pr. time. En noget speciel variant, set i lyset af det almindelige lønniveau for danske bygningsarbejdere. I den forbindelse skulle vi måske kigge nærmere på, hvordan vore pensionsmidler anbringes i fremtiden. Vores pensionskasse opfører pt. 380 lejligheder i København i snævert samarbejde med MT Højgaard A/S. Det er i sig selv positivt, at nogle af vore pensionsmidler investeres i opførelse af bygninger i Danmark. Hvis MT Højgaards udtalelser om aflønning af udenlandsk arbejdskraft forsøges fastholdt, skal der dog herfra lyde en kraftig opfordring til at finde en anden samarbejdspartner ved kommende investeringer. Vi skal selvsagt ikke finde os i, at vore pensionsmidler investeres i samarbejde med virksomheder, der forsøger at undergrave de overenskomstbetingelser, vi har kæmpet så hårdt for at opnå. På med vanten, ud at bygge på overenskomstmæssige betingelser. Til fordel for såvel dig selv, som det danske samfund. Sten Mogensen Faglige sager Industrigruppen Carlsberg I forbindelse med implementering af den fremtidige lager og distributionsstruktur for Carlsberg, har det været nødvendigt at afskedige en række ansatte på virksomheden. Der er i den forbindelse blevet forhandlet frem til en fratrædelsesordning afhængigt af anciennitet. Vores medlem manglede på opsigelsestidspunktet 3 mdr. i at have 21 års anciennitet og havde ingen mundtlige eller skriftlige advarsler modtaget. Dette opnår han desværre ikke, idet virksomheden opsiger ham til fratrædelse 31/ , hvilket indebære - at vores medlem udover den tilsagte fratrædelsesgodtgørelses vil gå glip af kr Det skal samtidig nævnes, at en anden kollega med mindre anciennitet havde tilbudt at fratræde, således at vores medlem kunne opnå de 21 år og dermed den højeste fratrædelse ved Carlsberg. Virksomheden ønskede ikke at gøre brug af dette og fastholdte opsigelsen. Ved mæglingsmødet kunne vi ikke nå til enighed efterfølgende har der været 14 Træfferen nr

15 afholdt møde, hvor man blev enige om, ikke at køre sagen videre. Vores medlem fik den tidligere aftalte fratrædelsesgodtgørelse. Tripple Nine Virksomheden fastholder, at de forsat ikke vil anerkende tillidsrepræsentanten der på nuværende er fungerende tillidsrepræsentant, idet der er tvivl om det arbejde der bestrides høre under Dansk Metal eller 3F Sagen er blevet drøftet og vi har nu fået overenskomstkompetencen godkendt af virksomheden. Vikarvirksomheder generelt Vikarbureauer er desværre blevet et stigende problem for afdelingen/medlemmer. Hvor der er tillidsfolk på virksomheden, vil vi gerne opfordre disse, at tage imod de ansatte. På denne måde har vi tjek på arbejdspladsen, aflønning, ansættelsesbrev, pension sh-dagsbetaling, g-dage osv. Vikarbureauerne er altid forpligtet til at følge overenskomsten, samt de lokalaftaler der er på arbejdspladsen. Er der det mindste tvivl omkring ansættelsesforholdene, så kontakt Industrigruppen straks, således vi ikke kommer i de problemstillinger vi desværre er stødt på. Essi Virksomheden opsagde en kutyme aftale, der hidtil lød på, at der i enkelte afdelinger blev udbetalt trucktillæg på kr pr. time til medarbejder der havde trucktillæg, men ikke nødvendigvis kørte truck. Sagen blev drøftet på et mæglingsmøde, hvor vi desværre ikke fik medhold. Fremover vil medarbejderne blive aflønnet, afhængigt af hvor mange timer de kører truck. Esbjerg Farve og Lak usaglig afskedigelser På virksomheden skulle der flyttes og indsættes nogle nye maskiner på en lørdag ved overarbejde. På grund af hærdningen i beton af bolte, forlader begge tillidsvalgte virksomheden, da de afventer hærdningen bliver færdig ca. 2 timer. Efterfølgende genoptager de arbejdet igen Virksomheden fastholder, at begge bevidst ikke har stemplet ind og ud da de forlod virksomheden. Sagen blev forhandlet og parterne blev afsluttet på følgende måde: At begge fik henholdsvis 5 og 6 måneders løn, samt en ubetinget fritstilling. Træfferen nr

16 Ulovlig brug af teleskoplæssere Byggepladspatruljen har konstateret, at teleskoplæssere undertiden bruges som kraner på byggepladser til montage af byggeelementer, f.eks. spær. Teleskoplæssere er normalt ikke indrettet som kraner, og denne anvendelse er derfor ulovligt. Hvis teleskoplæsseren er indrettet og bruges som kran kræves D- eller E kranførercertifikat. Nye regler på vej Det har virket ulogisk, at mens der krævedes certifikat for at køre med gaffeltrucks, kunne man samtidig køre med teleskoplæssere påmonteret gafler for enden af en udskydelig arm, blot man havde et almindeligt kørekort. Det bliver nu ændret, så der kræves certifikat type B, uddannelsesvarighed 7 dage, fra d. 1. marts Forbered Arbejdstilsynets screening Alle landets virksomheder skal screenes ved at Arbejdstilsynet gennemfører et besøg på gennemsnitlig 11 2 time pr. virksomhed, for at finde ud af om virksomheden er en: God virksomhed (så kommer de først igen om 3 år) Kritisk virksomhed, som efterfølgende får påbud om rådgivning/ et såkaldt tilpasset tilsyn Fra 3F s overenskomstområde er jernog metalvirksomhederne blevet screenet i I 2006 vil forskellige brancher blive screenet. I år er de ikke aktuelle for arbejdspladserne i 3F Esbjerg, men der tages dog stikprøver i brancher, der ikke er med i årets handlingsplan. Du kan henvende dig til 3F Esbjerg og få rådgivning om, hvordan I kan forberede en screening på arbejdspladsen. I 2007 og 2008 står bygge- og anlægsområdet for tur. Og det er en god ide allerede nu at tage det op på virksomhederne. Frygten blev til virkelighed Hver anden virksomhed melder sig ud af BST efter screening Virksomhedernes pligt til at være medlem af BST udfases efter princippet sidst ind først ud frem til 31. december for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat for screenede virksomheder for social og sundhedsområdet primært en del af industriområdet (metal) for flere forskellige brancheområder for bygge- og anlægsområdet for forskellige brancheområder Thyge Kristensen Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe amt 16 Træfferen nr

17 Temadage Vi havde i efteråret 2005 arrangeret 3 temadage for bygge og anlægsfolk. Vi var desværre nødsaget til at aflyse 2 af dagene pgr. for få tilmeldte. Dette på trods af gode emner og et arbejdstab på 1295 kr. Emnerne var overenskomsterne, akkordaftaler, akkorderinger, skurbogsføring, stilladsuddannelse og fagretlige regler osv. Vi påtænker at lave tilsvarende temadage i foråret Meld jer til, når tilbuddet kommer, eller forhånds tilmeld jer nu i byggegruppen eller hos undertegnede. Disse temadage vil klæde jer på i forhold til rettigheder og muligheden for en højere indtjening på baggrund af opmåling eller akkordaftaler. Johnny Blicher tlf Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe amt Lønstatistik fra Aktivitets & Opmålerforeningen Ribe Amt 3-4. kvartal 2005 AKKORD / AFTALER Opdeling efter: Kroner. hele tal Timer. Hele tal Gennemsnit Murer-svende 0 0 Murer-aftaler og opmåling uden tim. 0 0 BYG Murerarbejdsmænd afsnit Øvrige områder afsnit ,90 Akkordtidsfortegnelsen: Jord og beton, elementer ,26 Gartnerarbejde 0 0 Kabelarbejde, kloak 0 0 Brolægning, asfalt 0 0 Tagpaparbejde ,16 Regnskab uden arbejdsart 0 0 Aftaler. Entreprenørforeningen. 0 0 Aftaler. BYG. 0 0 Afsnit 1+2 og afsnit 3-10 ialt ,90 Akkordtidsfortegnelse ialt ,83 Murersvende ialt 0 0 Murer-aftaler og opmåling uden tim. 0 0 Aftaler Entreprenørforeningen. ialt 0 0 Aftaler BYG. ialt 0 0 Ialt kvartalet ialt ,62 Hele året ialt Træfferen nr

18 Kommissionen til afvikling af velfærden har talt! Allerede da den såkaldte Velfærdskommission blev nedsat for år tilbage var vi flere, som kunne se ud af sammensætningen, at resultatet ville blive meget forudsigeligt. Når borgerlige økonomer sættes sammen kan man meget vel forvente, at de kommer med forslag til borgerlig politik, som bygger på et meget liberalt og markedsøkonomisk fundament. Sjovt nok har der heller ikke været meget klappen i hænderne på Christiansborg fra politisk hold efter offentliggørelsen af Velfærdskommissionens rapport i December. Regeringen ved, at der er elementer i forslagene, som vil ramme deres egne kernevælgere og derfor tror jeg, at vi i stedet for et bredt anlagt reformprogram byggende på rapportens anvisninger, i stedet vil opleve, at forslagene stille og roligt vil blive gennemført over en tidshorisont på max. 10 år. På den måde vil man få tingene til lettere at glide ned hos befolkningen. Hvad rummer rapporten af forslag? Jo groft sagt, så handler det om: 1 Tidligere skolestart; ingen slinger i uddannelsesvalg og belønning til de hurtige og pisk til de langsomme. Herudover afskaffelse af SU til hjemmeboende og egenbetaling på kandidatuddannelserne på ,- årligt. 2 Massive stramninger overfor de ledige herunder besparelser på dagpenge gennem nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 til 21 2 år og forringelse af beregningsreglerne, mere kontrol, flere sanktioner, mere aktivering, osv. Hele vejen rundt gamle travere, som Claus Hjort Frederiksen lige så godt selv kunne have fundet på i sin visdom! 3 Afskaffelse af efterlønnen og hævning af pensionsalderen over en årrække begyndende med 1 måned om året fra Stramninger i kontanthjælpssystemet 5 Forringelser for fleksjobberne og folk på ledighedsydelse både økonomisk og rådighedsmæssigt. 6 Mere brug af andre aktører end i dag. Vi venter stadig på resultater fra dem vi allerede kender! 7 Skattelettelser til de rige. Afskaffelse af mellemskatten og hævelse af topskatten. Større beskæftigelsesfradrag. Igen er det folk på overførselsindkomsterne som rammes. Kapitalejernes beskatning lempes via nedsættelse af selskabsskatten og aktieindkomstbeskatningen. 8 Liberalisering af huslejefastsættelserne. Læs: frit slag i bolledejen for boligspekulanterne. Og samtidige forringelser for beskatningsreglerne i den almene boligsektor. 9 Brugerbetaling i et vist omfang for lægebesøg og i sundshedssektoren. Egenbetaling i et vist omfang for hjemmehjælp til rengøring. 18 Træfferen nr

19 10 Effektivisering inden for offentlig service. Det er gammelkendte modeller: Mere taxameterordning, resultatkrav, udlicitering, osv. I Fællessekretariatet vil vi nøje holde øje med, hvordan og hvornår de enkelte punkter vil blive luset igennem via finanslove og lovforslag generelt. I næste nummer af Træfferen vil vi invitere til debatmøde for medlemmer og tillidsvalgte, hvor politikere og en repræsentant fra Den alternative Velfærdskommission vil komme med oplæg! Generalforsamling 3F Esbjerg Torsdag den 24. november 2005 på Esbjerg Højskole 3F Esbjerg afdeling afholdte sin første Generalforsamling på Esbjerg Højskole den 24. november Formand John M. Schmidt bød velkommen og kunne konstatere at rigtig mange medlemmer var mødt frem. I alt 273 medlemmer, hvilket må siges at være et pænt fremmøde. Vi håber der kommer lige så mange til de kommende års Generalforsamlinger. John M. Schmidt blev genvalgt til formand. Susanne Brinck-Jensen blev genvalgt til næstformand. Til lønudvalget blev Hardy Nicolaisen Industrigruppen genvalgt og til suppleant for denne, blev Søren Nedbo Proff-gruppen valgt. Til bilagskontrollør valgtes Kent Andersen Proff-gruppen og som suppleant for denne, valgtes Jesper Iversen Industrigruppen. Sidst valgtes Tonny Jens Johansen Industrigruppen til fanebærer og som suppleant for denne, valgtes Jette Jensen fra Proff-gruppen. En god og sober Generalforsamling hvor der var en god debat. Træfferen nr

20 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg: Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Fanøkontoret Mandag 9:00-12:00 Onsdag 14:00-17:00 Telefontider : Mandag 8:00-12:00 og 12:30-15:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 og 12:30-15:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 2 Marts./april 2004 KTK-Gartneriet Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke Læs. 4-5 Generalforsamling 19. april om fagforeningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens 1 Bestyrelsens beretning 2009 Vi har nu lagt 2008 bag os, og i denne beretning vil vi se på, hvordan det er gået i 3F Vojens.

Læs mere

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. Træfferen Træfferen nr. 1 6. årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj Leder Af formand

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord Februar 2006 Nr. 1 2. årgang Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord 1 35.000.000 gode grunde Dette blad indeholder ikke nogen Muhammed-tegninger eller noget om den helt forskruede

Læs mere

Vaskeri flytter til Herning og mister de fleste af sine medarbejdere

Vaskeri flytter til Herning og mister de fleste af sine medarbejdere December 2005 Nr. 4 1. årgang Vaskeri flytter til Herning og mister de fleste af sine medarbejdere 1 Ugens tilbud Et stk. glemt møde. Pris: 10.000 kr. at betale. Det er en absurd situation men desværre

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Træfferen. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 6 / NOVEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 I et samarbejde mellem virksomheden

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Umiddelbart ville det nemmeste for transportgruppens bestyrelse være at gentage beretningen for 2013, bare i version 2,0.

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 1/09 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Kampagne på byggepladserne 22-23 Generalforsamlinger i grupper og afdeling

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

Indhold. Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd

Indhold. Lærerig dag Død og ødelæggelse Velfærd Indhold Leder 2 Kommunalreformen 4 Vinderne 4 Køreplan 5 20 års jubilæum 6 Stilladskursus 7 Kampen er igang 8 En lærerig dag 10 3F-Als efterlønsklub 12 PLR Production 13 Jubilarer 13 Kontingent år 2007

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

20. Årgang nr. 1 April 2012

20. Årgang nr. 1 April 2012 - 20. Årgang nr. 1 April 2012 Formand: Hans Martin Andersen 27605533 hma@maler.dk Næstformand: Thomas Winandy 29667857 tpw@maler.dk Kasserer: Jesper Høj 27605530 jeh@maler.dk Jørgen Smidstrup Lars Nielsen

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere