Træfferen. Esbjerg. Det kan være dyrt for den enkelte at stå uden for fællesskabet! Træfferen nr årgang 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Esbjerg. Det kan være dyrt for den enkelte at stå uden for fællesskabet! Træfferen nr. 1 2. årgang 2006"

Transkript

1 Esbjerg Træfferen Træfferen nr årgang 2006 Opgave udført af lærling på 3. hovedforløb på EUC-Vest. Logoet er udført som sgraffito puds. Teknisk er der påført 3 lag puds i forskellige farver, hvorefter der er fjernet mørtel indtil logoet træder frem kr. Så mange penge skaffede 3F Esbjerg til medlemmerne i 2005 ved faglige sager, feriepenge- inddrivelser, LG-sager, arbejdsskader, forsikringssager, sociale sager og civile søgsmål. Det kan være dyrt for den enkelte at stå uden for fællesskabet! Tilmelding til pensionist kurser Juletræsfest i Stadionhallen Møde for fleksjobbere Kontingentsatser 2006

2 Leder Godt nytår til alle medlemmer og deres familier. Et nyt år tager form Der er nu gået et år siden fusionen mellem KAD og SID og en samlet vurdering er, at fusionen er kommet godt fra start, både lokalt her i afdelingen, men også i forbundsregi. Grupper og sekretariater kører meget selvstændigt, og det skaber på ingen måde problemer, men betyder derimod stort ansvar for egne områder, og det er i bund og grund både sundt og fornuftigt. Så jeg ser fremtiden i møde, uden der opstår de store problemer som afdelingsformand. Vi har formået at fastholde et uændret afdelingskontingent i 2006, og målet er uden tvivl, at kontingentet ikke fremover stiger, hverken til afdeling, eller forbund. Hvad der kommer udefra af stigninger på forsikringsdelene, kan vi af gode grunde ikke gøre ret meget ved, men vi har en ambition om det kontingent vi selv har indflydelse på. Onsdag den 11. januar faldt den længe ventede dom omkring eksklusivbestemmelserne ved menneskerettighedsdomstolen, bestemmelser som er gældende i nogle danske overenskomster. Mange går i den fejlagtige tro at alle danske overenskomster har en sådan bestemmelse, men det er langt fra tilfældet. Ud af LO samlede medlemstal på 1.35 mill. medlemmer, var ca medlemmer omfattet af eksklusivbestemmelser. Typisk er det mindre overenskomstområder, og der er ikke i nogen af de store overenskomster en eksklusivbestemmelse. Alligevel har mange virksomheder indføjet i deres almindelige personalepolitik, at medlemskab af en fagforening er en forudsætning for at arbejde i virksomheden. Ansvarshavende: John M. Schmidt I redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline næste blad er fredag den 24. marts Oplag 6200 stk. Bladet udkommer 4 gange årligt 2 Træfferen nr

3 Den Danske Model, der i OECD s seneste rapport omtales som den aftalemodel der bedst regulerer og understøtter arbejdsmarkedets krav til en fleksibel og veludannet arbejdskraft, er nu sat under alvorligt pres. Vi kan tilsyneladende forvente, at arbejdsmarkedet i fremtiden vil blive reguleret af dels national - dels europæisk lovgivning. Vi må erklære os enige i OECD s bedømmelse frie forhandlinger mellem forhandlingsberettigede og overenskomstbærende organisationer, er den model der sikrer en rolig og afbalanceret udvikling af arbejdsmarkedet. Når det tilsyneladende har været de kristelige og andre såkaldt faglige aktørers ærinde, at skabe større frihed for enkeltindividet, kan man spørge sig selv om, hvorvidt vi som enkeltstående og frie medlemmer i en fagforening, ikke også har ret til selv at bestemme, om vi vil arbejde sammen med uorganiserede lønmodtagere? Jeg kan kun advare medlemmer om at vælge det kollektive fra, og hermed vælge at stå uden for fællesskabet, og hvorfor så det?. Ønsker man ikke at være med i fællesskabet, står man alene med de problemer der måtte være af enhver art i virksomheden. Mange vil mene at det klarer de selv, eller også tror de fejlagtigt at en gul organisation kan hjælpe. Den gule organisation er ikke en fagforening, selv om de påstår det modsatte. De har ikke overenskomster, og dermed ingen rettigheder overfor spørgsmål af overenskomstmæssig karakter, så derfor stiller man sig selv i en dårlig situation, hvis og når det går galt. Til behagelig orientering lykkedes det afdelingen i 2005 at hente 22.7 mill. kr. hjem til afdelingens medlemmer. Dette i forhold til det faglige og i forbindelse med arbejdsskader, konkurser, forsikringssager m.m. Et beløb der langt overstiger hvad andre kan præstere efter min opfattelse, og langt mere end medlemmerne betaler i kontingent til 3F Esbjerg. Afdelingen har igennem den sidste tid været udsat for rygtedannelse i flere tilfælde, og jeg ved ikke hvorfor denne rygtedannelse skal finde sted. Efter min opfattelse styrker det desværre ikke medlemmernes opfattelse af en stærk fagforening, som jeg mener 3F Esbjerg er, og kan i sidste ende betyde der stilles unødvendig spørgsmålstegn ved afdelingens styrke og troværdighed. Og når det alene beror på rygter, så må jeg på det kraftigste anbefale at det stopper. Så hvis du eller I hører et eller andet, så står afdelingen altid til rådighed med svar, hvis det ellers er muligt. Rygter er en svær størrelse at forholde sig til, men de kan altid blive meget alvorlige i sidste ende. Med et godt nytår, skal jeg minde om at det er i år vi skal se på overenskomstforslag til JMS. Træfferen nr

4 Afdelingen afholdte juletræsfest den 29. december i Stadionhallen 4 Træfferen nr

5 Kontingentsatser 2006 pr. halv måned uden ulykkesforsikring Uden Efterløn Med Efterløn Ordinær Medlem FORBUNDET Forbundet 85,75 85,75 Konfliktfond 5,00 5,00 Gruppelivsforsikring 16,25 16,25 Forbundet ialt 107,00 107,00 A-KASSEN Bidrag til Forsikring 133,50 133,50 Efterlønsbidrag 194,50 Atp- bidrag 5,50 5,50 Administrationsbidrag i alt 48,50 48,50 A-kassen ialt 187,50 382,00 KONTINGENT AFDELINGEN Kontingent 98,25 98,25 Forbund, A-kasse og Afdeling ialt 392,75 587,25 Ulykkeforsikringen pr.måned i år 2006 kr. 38,50 Herefter vil kontingentsatserne for år 2006 se således ud pr. måned: Uden Fritidsulykkeforsikring Med Fritidsulykkeforsikring Ordinær heltid med efterløn kr 1.174,50 kr 1.213,00 Ordinær heltid uden efterløn kr 785,50 kr 824,00 Forbundsmedlem kr 415,50 kr 454,00 Klubkontingent proff.gruppen kr 15,00 Klubkontingent Bygningsgruppen Murer kr 104,00 Klubkontingent Bygningsgruppen andre kr 39,50 Træfferen nr

6 E+P Klubben s forårsaktiviteter Tirsdag d. 14 februar kl Banko. Vi spiller som vi plejer. Tirsdag d. 28 februar kl Generalforsamling. Vi afholder vor årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 21 februar. Tirsdag d. 14 marts 2006 kl Banko. Vi spiller som vi plejer. OBS. 3F Efterløns og Pensionistklub s Sangkor. Starter igen op efter jul og nytår, tirsdag d. 3 januar 2006 kl , under ledelse af Kaj Tagmose. Alle der ønsker at deltage er velkommen. Vi mødes den 1 og 3 tirsdag i måneden kl Kirkegade Tirsdag d. 28 marts kl Foredrag. Vi har fået fat på Naturvejleder Jørgen Mortensen fra Silkeborg, til at komme og holde et virkelig interessant underholdene foredrag. Tirsdag d. 11 april kl Banko. Påskebanko med overraskelser. Tirsdag d. 25 april 2006 kl Underholdning. Carl Johan Grabe og hans venner kommer og underholder med sang og musik. Tirsdag d. 9 maj 2006 kl Banko. Vi spiller som vi plejer. Tirsdag d. 23 maj 2006 kl Udflugt. Udflugten går i år, til Skjern Å-Dal, m/ guide, hvor vi vil spise vores medbragte frokost. Og derfra går turen til Hangaards have, m/ rundvisning og hvor vi drikker kaffe. Derefter køre vi til Hodde Kro, hvor vi vil afprøve deres berømte wienerschnitzel med efterfølgende dessert, hvor- efter vi godt trætte og mætte vil køre hjem med forventet ankomst kl., ca Billet pris 150. kr. Billetsalg fra d. 25 april OBS. 3F Efterløns og Pensionistklubs Bowlingklub. Starter igen op efter jul og nytår, onsdag d. 4 januar 2006 kl Alle der ønsker at deltage er velkommen, Vi mødes 1 & 3 onsdag i hver måned kl Fun World Glarmestervej Træfferen nr

7 Nyt fra E+P klubben i 3F Esbjerg Først vil jeg ønske alle et godt nytår og håber vi får et lige så godt år som 2005 Jeg skal på klubbens vegne sige 3 F Esbjerg tak for den støtte i har givet klubben i det forløbne år, samt en stor tak for den gode tur, der var lavet for pensionisterne i afdelingen, denne gik jo til hovedstaden hvor vi var inde at se tivoli med alt dens lys, det var en stor oplevelse, samt den gode service under vejs mange tak for det. Når dette læses er vi startet med vores aktiviteter igen, men jeg håber at i vil bakke op om det der laves i klubben i Kirkegade mv. vi skulle jo gerne være rigtig mange hver gang så det giver bestyrelsen lyst til lave dette for jer. Husk det er den 2 og 4 Tirsdag i hver måned vi mødes i Kirkegade 51. Jeg vil lige minde jer om vores generalforsamling som afholdes i Kirkegade 51 Tirsdag den 28/ kl. 14,00, samt at i har betalt jeres kontingent til klubben inden da. Med venlig hilsen På klubbens vegne Flemming Clausen Tilmelding til Pensionistkursus Er du som efterlønner eller pensionist interesseret i at deltage i aktiv pensionist og efterlønsferie for ældre og du ikke har deltaget sidste år, har du mulighed for at tilmelde dig følgende kurser. Svendborgskolen: 25. juni til den 30. juni 2. juli til den 7. juli Langsøhus: 2. til den 7. juli. Laugesens have: 7. august til den 11. august. Tilmelding skal ske ved personlig henvendelse i afdelingen onsdag den 8. februar fra kl i sekretariatet efter først til mølle princippet. Træfferen nr

8 Er du statsansat? (ansat på en kirkegård, en stats institution eller statsskoven) så se her! 3F har konstateret at utrolig mange statsansatte bliver snydt for pension enten fordi de for sent bliver omfattet af pensionen eller får forkert pensionsindbetaling Hvornår er man berettiget til StKpension? Der gælder forskellige betingelser for, hvornår en statsansat er berettiget til StK-pension. StK-minipension For at være berettiget til StK-minipension skal medarbejderen være fyldt 20 år og have været ansat i det offentlige i 9 måneder samt i gennemsnit have mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse. Hvis betingelsen om mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse ikke er opfyldt, vil medarbejderen alligevel blive berettiget til minipension, når vedkommende har været ansat uafbrudt i 6 måneder. De 6 måneder kan udgøres af flere uafbrudte perioder. Hvis man f.eks. har haft tre ansættelsesperioder á to måneder, opfylder man kravet om 6 måneder. Hvis en nyansat medarbejder i forvejen har en arbejdsmarkedspension, og overgår direkte fra privatansættelse til offentligt ansættelse med et slip på højst 30 dage, skal medarbejderen have minipensionen allerede fra ansættelsen, uanset om betingelserne for minipension i øvrigt er opfyldt. Almindelig StK-pension For at være berettiget til den almindelige StK-pension skal medarbejderen være fyldt 25 år og have været ansat i det offentlige i 4 år før eller efter det fyldte 25. år samt i gennemsnit have mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse. Hvis betingelsen om mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse ikke er opfyldt, vil medarbejderen alligevel blive berettiget til StK-pension, når vedkommende har været ansat uafbrudt i 6 måneder. De 6 måneder kan udgøres af flere uafbrudte perioder. Hvis man f.eks. har haft tre ansættelsesperioder á to måneder, opfylder man kravet om 6 måneder. Hvad er offentlig ansættelse? Ved offentlig ansættelse forstås: Ansættelse i staten, folkeskolen, folkekirken, (amts)kommuner, kommunale værker, koncessionerede selskaber - herunder Post Danmark i den periode hvor den var statslig, DSB og lignende. Ved opgørelse af tidskravet tæller ansættelse som langtidsledig eller ung i arbejde hos det offentlige med, ligesom offentlig læretid tæller med. Det er den samlede offentlige ansættelse, der tæller med, uanset om ansættelsen er 10 eller 20 år gammel 8 Træfferen nr

9 Når en medarbejder har været på en bykirkegård i mere end 300 dage, tæller vinterfyringsmånederne med i forhold til at opfylde betingelserne for offentlig ansættelse og dermed få pension. Det vil sige, at vinterfyringsmåneder i disse tilfælde tæller som ansættelse. Dette gælder ikke for landsbykirkegårde. Hvem skal indbetale pensionsbidragene? Det er arbejdsgiveren, der indbetaler hele pensionsbidraget. Medarbejderen indbetaler intet selv. Med virkning fra hvornår skal der indbetales pensionsbidrag? For såvel StK-minipension som den almindelige StK-pension gælder, at pensionsbidrag skal indbetales med virkning fra den 1. i måneden efter at medarbejderen opfylder betingelserne for at være omfattet af pensionsordningen. Hvis medarbejderen opfylder betingelserne allerede ved ansættelsen, sker indbetaling fra ansættelsestidspunktet. For de medarbejdere, der opfylder de to første betingelser, men i gennemsnit har under 15 timers ugentlig beskæftigelse, sker indbetaling af pensionsbidrag, når medarbejder har været ansat uafbrudt i 6 måneder. Hvis de to første betingelser var opfyldt ved ansættelsen, indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft tilbage til ansættelsestidspunktet. Hvis de øvrige betingelser er opfyldt senere end ansættelsestidspunktet, indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft til dette tidspunkt. Hvis betingelserne for StK-pension ikke er opfyldt. Hvis en ansat ved ansættelsen hverken opfylder betingelserne for StKminipension eller den almindelige StKpension, siges medarbejderen at være i karens, indtil betingelserne for StKminipension er opfyldt. I karensperioden skal der ikke indbetales pensionsbidrag til StK:Pension. Der skal i stedet indbetales et månedligt beløb til en gruppelivsordning Under barsel: Der indbetales pensionsbidrag både for den lønnede og den ulønnede del af barslen. Hvis du er blevet snydt så fortvivl ikke, da der er 20 års forældelse på pensionskrav. Så henvend dig til din lokale afdeling. Da vi jo ikke alle gemmer på gamle lønsedler, kan man dokumentere sin offentlige ansættelse ved hjælp af et ATP udtræk som man kan få ved henvendelse til ATP i Hillerød. Det er ikke småpenge det drejer sig om 486 statsskovarbejdere skal have ikke mindre end 5 mill. efterbetalt og hertil kommer en forrentning af pengene. Så tjek din pensionsindbetaling. Hanne Gram, Forhandlingssekretær i den offentlige gruppe Træfferen nr

10 Netværk for fleksjobbere i 3F Esbjerg På et velbesøgt møde d. 6. december enedes de fremmødte medlemmer i fleksjob eller på ledighedsydelse om, at man forsat gerne ville mødes 3 4 gange om året i en slags uformel netværksgruppe. Der var en meget stor talelyst på mødet, hvor Fællessekretariatet lagde op til en snak om de fælles problemstillinger, som man oplever, når helbredet har bevirket, at det har været nødvendigt at man blev visiteret til et fleksjob. Fællessekretariatet havde lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i fleksjob, som viste generel stor tilfredshed hos de medlemmer, som er kommet i fleksjob. Der kan være problemer med, at skånehensyn tilsidesættes og derfor talte de fremmødte for vigtigheden af, at man selv siger fra og også selv husker på sine begrænsninger. Men altså generelt en stor udtrykt tilfredshed med at man kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og til kolleger. Blandt de medlemmer som venter på fleksjob er tilfredsheden til gengæld meget lille. Der opleves manglende kontakt fra de sociale myndigheder f.eks. kontakt til jobkonsulenter. Ligeledes havde flere oplevet flere arbejdsprøvninger, som på forhånd var afskåret fra at føre til endelig etablering af fleksjob på grund af manglende økonomi i de institutioner, hvori arbejdsprøvningen var etableret. Sådan noget opleves naturligvis som dybt frustrerende. I Esbjerg alene venter 350 personer på et fleksjob. Der er blandt disse også nogle, som ikke selv mener at de vil kunne bestride et fleksjob og rettelig burde tilkendes en førtidspension. Under alle omstændigheder er det en psykisk belastning at gå rundt i uvished om sin arbejdsmæssige fremtid. De ca. 20 fremmødte vil gerne have, at flere tilslutter sig netværket og næste arrangement er allerede planlagt: TIRSDAG D. 21. februar kl på 3F, Vestkraftgade 1 Gitta Callesen selv fleksjobber og 3F`er fortæller om Projektet Læring for Livet Afdelingen er vært med en bid brød og en kop kaffe. Tilmelding senest 20/2 på Der udsendes invitation til medlemmer med fleksjobkode i vores EDB. Hvis ikke du modtager denne invitation kan det skyldes, at du var KaD`er da du blev visiteret til fleksjob. Vi har oplevet flere henvendelser efter 1. møde fra sådanne, som ikke havde fået første invitation og vores spørgeskema. Er du også en af dem så ring til os i Fællessekretariatet og vi kan få dig registreret korrekt. 10 Træfferen nr

11 Sager i Proff-gruppen Esbjerg Kommune En ansat ved Esbjerg Havn er blevet uretmæssigt fyret. Der blev indgået forlig i sagen, medlemmet fik ,- kr. i erstatning. Medlemmet blev fritstillet i sin opsigelsesperiode, derudover blev overtid udbetalt, og et feriekort for restferie. Normalt skal overtid og restferie afvikles i fritstillingsperioden. Esbjerg Kommune Skolerengøringsassistenter er ansat på 200 skoledage. Skoleåret 2004/ 2005 arbejdede de 205 skoledage efter 3F s beregning. Uenigheden gik ud på hvornår timetallet blev beregnet, om det var efter skoleåret eller kalenderåret. Forhandlingen vandt 3F, da timetallet tælles efter skoleåret 1. august til 31. juli året efter. Rengøringsassistenter der er ansat ved Esbjerg Kommune, på 200 skoledage, har fået 5 dage til gode, disse dage skal aftales med servicelederen. ISS Tillidsrepræsentant ved ISS er blevet uretmæssigt opsagt. Der blev indgået forlig i sagen, medlemmet fik ,12 kr. i erstatning. Medlemmet blev fritstillet, da afdelingen blev bekendt med opsigelsen (12/9) og frem til medlemmet fandt andet arbejde (28/11). Heller ikke her blev restferien afviklet. ISS Manglende løn for 2 medlemmer ansat ved ISS, henholdsvis på 26,5 time og 44,5 time, efter 3F s henvendelse til ISS, blev pengene udbetalt. ISS Medlem ansat ved ISS Food Service blev hjemsendt fra 2. januar 2005, dette er brud på SBA ( overenskomsten ( servicebranchens arbejdsgiverforening) ingen ansatte som er organiseret ved 3F, kan hjemsendes på denne overenskomst. Efter 3f s henvendelse til ISS, blev medlemmet henvist til andet arbejde. ISS Et medlem som arbejdede ved ISS, havde fået 61 timer for lidt i løn, 3F kontaktede ISS og derefter fik medlemmet hans tilgodehavende. ART Rengøring Manglende pensions indbetaling for et par medlemmer ansat hos ART rengøring. Differencen mellem det indbetalte beløb og 3F s udregning blev overført til medlemmernes pensions konto. Træfferen nr

12 Huskeseddel Bygningsgruppen fra 1. marts 2006 Der er desværre ikke plads til alle satser. Er du i tvivl om at netop din overenskomst er med i oversigten, så kontakt os. Murersvende eksklusive værktøjspenge 101,40 kr. Værktøjspenge 2,29 kr. Murerarbejdsmænd 101,40 kr. Bygningsarbejdere 101,65 kr. Tagdækkere, produktiv tid 107,80 kr. Akkord: Murersvende udbetaling på akkord 149,90 kr. Minut faktor Entreprenører 160,15 Fast del 25,50 kr. Minut faktor Tagdækkere 210,73 Lønninger det grønne område: Faglærte anlægsgartnere 113,30 kr. Andre anlægsgartnere fra 106,75 kr. Gartnerier og planteskoler faglærte 109,92 kr. Andre gartnerier og planteskoler fra 105,41 kr. Ansatte maskinstationer med over 12 mdr. praktisk erfaring 107,62 kr. Ansatte maskinstationer med under 12 mdr. praktisk erfaring 104,15 kr. Ansatte minkfarme 108,14 kr. Landbrug ansatte med erfaring og kurser 105,83 kr. Landbrug andre fra 98,73 kr. Time lønninger lærlinge pr 1. marts 2006: Murerlærlinge: 1. lønperiode variabel 54,13 kr. 2. lønperiode (52 uger) 65,75 kr. 3. lønperiode (52 uger) 73,66 kr. 4. lønperiode (52 uger) 86,84 kr. Lønnen beregnes baglæns fra udlæringstidspunktet Voksenlærlinge 101,40 kr. Struktørlærlinge: 1. lønperiode variabel 51,98 kr. 2. lønperiode (52 uger) 61,41 kr. 3. lønperiode (52 uger) 74,11 kr. 4. lønperiode (52 uger) 85,93 kr. Lønnen beregnes baglæns fra udlæringstidspunktet Voksenlærlinge 101,65 kr. Alle lærlinge har ret til 5 feriefridage. Der udbetales skurpenge til lærlinge som for svende. Lærlinge fra andre områder kan kontakte afdelingen for nærmere imformation. Diverse: Løn under sygdom(6. mdr. anciennitet), barsel, barns 1. sygedag 120,00 kr. Barns 1. sygedag murersvende 100,00 kr. Feriegodtgørelse sygdom, 12 mdr. anciennitet, faglærte 142,45 kr. Feriegodtgørelse sygdom, 12 mdr. anciennitet, ufaglærte 138,18 kr. G-dag hel 667,00 kr. G-dag halv 334,00 kr. Køre penge pr. km. 1,78 kr. BA-pension, fra 1. juli 2006, i alt. (arbejdsgiver 2/3, lønmodt. 1/3) 10,8 % SH betaling 5,75 % Forskud pr. SH +feriefridag 750,00 kr. Skurpenge pr. dag, ingen skur Skurpenge pr. dag, skur med mangler 90,00 kr. 57,50 kr. 12 Træfferen nr

13 Bygge og anlægssektorens udsigter for år 2006 Alle prognoser tyder på, at vi vil få en rigtig god beskæftigelse i branchen det kommende år. Faktisk bedre end selv den sidste halvdel af Det kan vi naturligvis kun være tilfredse med. Jo flere hænder der er i arbejde jo bedre muligheder er der også for at sikre den restgruppe der holdes uden for arbejdsmarkedet et tåleligt liv. Det er nu ikke så få mennesker som statsministeren ynder at omtale i den sammenhæng. Der jo ikke kun tale om de ca forsikrede arbejdsløse. En befolkningsgruppe på ca i den arbejdsduelige alder er faktisk på overførselsindkomst. Der er altså ingen grund til arbejdsgivernes påstande om mangel på arbejdskraft. Det er blot et spørgsmål om, at arbejdsmarkedet og regeringen skal åbne for uddannelse af flere mennesker, og at arbejdsstederne indrettes med skyldig hensyntagen til den del af befolkningen som har reduceret erhvervsevne. En reducering der meget ofte er opstået efter åbenbar nedslidning i et dårligt arbejdsmiljø. Regeringen har indtil nu ikke gjort meget for at imødegå hverken uddannelsesbehovet eller forbedring af arbejdsmiljøet. Faktisk skærer regeringen ned på uddannelsesområdet, og arbejder bl.a. med at få nogle af vore solide uddannelser lavet om til delvise erhvervsuddannelser, i form af tillærte med kvalifikationer opnået efter klippekortsystem. Man håber at en, eksempelvis, delvist uddannet struktør, murer, tømrer eller anden håndværker, vil kunne træde ind som fuldgyldig arbejdskraft i håndværks og entreprenørvirksomheder. Med den struktur vi har i vores sektor i dag, er det halsløs gerning. Det er kun i ganske få virksomheder man vil kunne anvende specialister. Vi må fastholde kravet om hele erhvervsuddannelser, og uddannelsesvilkår der modsvarer såvel ungdommens som virksomhedernes og samfundets almene krav til generelt uddannelsesindhold i samtlige erhvervsuddannelser. Herudover arbejder regeringen ihærdigt på at få arbejdsgivernes objektive ansvar ved arbejdsulykker fjernet. Helt sikkert noget der vil have negative konsekvenser for arbejdsmiljøet og ulykkesfrekvenserne. Jo flere ulykker og nedslidningsskader jo færre arbejdsduelige kan opretholde den nødvendige produktion. Arbejdsgiverne har meldt ud, at behovet for yderligere arbejdskraft kan søges løst ved indtag af arbejdskraft fra Østeuropa. Heldigvis har de fleste toneangivende entreprenører meddelt, at arbejdskraft fra Østeuropa skal ansættes på danske betingelser og overenskomstvilkår. Lige arbejde for lige løn. På de vilkår skal alle, ikke kun arbejdskraft fra Østeuropa, være velkommen på det danske arbejdsmarked, i det omfang vi ikke selv kan honorere virksomhedernes behov for arbejdskraft. Der skal blot samtidig lyde en opfordring til, at de danske virksomheder i højere grad end hidtil, stiller praktikpladser til rådighed for uddannelse af faglært dansk arbejdskraft. Fortsættes næste side Træfferen nr

14 Bygge og anlægssektorens udsigter for år 2006 Fortsat Den største danske entreprenør, MT Højgaard A/S, har tilsyneladende deres egen udlægning af, hvad ansættelse af udenlandsk arbejdskraft på danske vilkår betyder. Firmaet udtaler klart, at man i den forbindelse regner med ansættelse af faglært arbejdskraft fra Østeuropa til en løn af ca. 100,- kr. pr. time. En noget speciel variant, set i lyset af det almindelige lønniveau for danske bygningsarbejdere. I den forbindelse skulle vi måske kigge nærmere på, hvordan vore pensionsmidler anbringes i fremtiden. Vores pensionskasse opfører pt. 380 lejligheder i København i snævert samarbejde med MT Højgaard A/S. Det er i sig selv positivt, at nogle af vore pensionsmidler investeres i opførelse af bygninger i Danmark. Hvis MT Højgaards udtalelser om aflønning af udenlandsk arbejdskraft forsøges fastholdt, skal der dog herfra lyde en kraftig opfordring til at finde en anden samarbejdspartner ved kommende investeringer. Vi skal selvsagt ikke finde os i, at vore pensionsmidler investeres i samarbejde med virksomheder, der forsøger at undergrave de overenskomstbetingelser, vi har kæmpet så hårdt for at opnå. På med vanten, ud at bygge på overenskomstmæssige betingelser. Til fordel for såvel dig selv, som det danske samfund. Sten Mogensen Faglige sager Industrigruppen Carlsberg I forbindelse med implementering af den fremtidige lager og distributionsstruktur for Carlsberg, har det været nødvendigt at afskedige en række ansatte på virksomheden. Der er i den forbindelse blevet forhandlet frem til en fratrædelsesordning afhængigt af anciennitet. Vores medlem manglede på opsigelsestidspunktet 3 mdr. i at have 21 års anciennitet og havde ingen mundtlige eller skriftlige advarsler modtaget. Dette opnår han desværre ikke, idet virksomheden opsiger ham til fratrædelse 31/ , hvilket indebære - at vores medlem udover den tilsagte fratrædelsesgodtgørelses vil gå glip af kr Det skal samtidig nævnes, at en anden kollega med mindre anciennitet havde tilbudt at fratræde, således at vores medlem kunne opnå de 21 år og dermed den højeste fratrædelse ved Carlsberg. Virksomheden ønskede ikke at gøre brug af dette og fastholdte opsigelsen. Ved mæglingsmødet kunne vi ikke nå til enighed efterfølgende har der været 14 Træfferen nr

15 afholdt møde, hvor man blev enige om, ikke at køre sagen videre. Vores medlem fik den tidligere aftalte fratrædelsesgodtgørelse. Tripple Nine Virksomheden fastholder, at de forsat ikke vil anerkende tillidsrepræsentanten der på nuværende er fungerende tillidsrepræsentant, idet der er tvivl om det arbejde der bestrides høre under Dansk Metal eller 3F Sagen er blevet drøftet og vi har nu fået overenskomstkompetencen godkendt af virksomheden. Vikarvirksomheder generelt Vikarbureauer er desværre blevet et stigende problem for afdelingen/medlemmer. Hvor der er tillidsfolk på virksomheden, vil vi gerne opfordre disse, at tage imod de ansatte. På denne måde har vi tjek på arbejdspladsen, aflønning, ansættelsesbrev, pension sh-dagsbetaling, g-dage osv. Vikarbureauerne er altid forpligtet til at følge overenskomsten, samt de lokalaftaler der er på arbejdspladsen. Er der det mindste tvivl omkring ansættelsesforholdene, så kontakt Industrigruppen straks, således vi ikke kommer i de problemstillinger vi desværre er stødt på. Essi Virksomheden opsagde en kutyme aftale, der hidtil lød på, at der i enkelte afdelinger blev udbetalt trucktillæg på kr pr. time til medarbejder der havde trucktillæg, men ikke nødvendigvis kørte truck. Sagen blev drøftet på et mæglingsmøde, hvor vi desværre ikke fik medhold. Fremover vil medarbejderne blive aflønnet, afhængigt af hvor mange timer de kører truck. Esbjerg Farve og Lak usaglig afskedigelser På virksomheden skulle der flyttes og indsættes nogle nye maskiner på en lørdag ved overarbejde. På grund af hærdningen i beton af bolte, forlader begge tillidsvalgte virksomheden, da de afventer hærdningen bliver færdig ca. 2 timer. Efterfølgende genoptager de arbejdet igen Virksomheden fastholder, at begge bevidst ikke har stemplet ind og ud da de forlod virksomheden. Sagen blev forhandlet og parterne blev afsluttet på følgende måde: At begge fik henholdsvis 5 og 6 måneders løn, samt en ubetinget fritstilling. Træfferen nr

16 Ulovlig brug af teleskoplæssere Byggepladspatruljen har konstateret, at teleskoplæssere undertiden bruges som kraner på byggepladser til montage af byggeelementer, f.eks. spær. Teleskoplæssere er normalt ikke indrettet som kraner, og denne anvendelse er derfor ulovligt. Hvis teleskoplæsseren er indrettet og bruges som kran kræves D- eller E kranførercertifikat. Nye regler på vej Det har virket ulogisk, at mens der krævedes certifikat for at køre med gaffeltrucks, kunne man samtidig køre med teleskoplæssere påmonteret gafler for enden af en udskydelig arm, blot man havde et almindeligt kørekort. Det bliver nu ændret, så der kræves certifikat type B, uddannelsesvarighed 7 dage, fra d. 1. marts Forbered Arbejdstilsynets screening Alle landets virksomheder skal screenes ved at Arbejdstilsynet gennemfører et besøg på gennemsnitlig 11 2 time pr. virksomhed, for at finde ud af om virksomheden er en: God virksomhed (så kommer de først igen om 3 år) Kritisk virksomhed, som efterfølgende får påbud om rådgivning/ et såkaldt tilpasset tilsyn Fra 3F s overenskomstområde er jernog metalvirksomhederne blevet screenet i I 2006 vil forskellige brancher blive screenet. I år er de ikke aktuelle for arbejdspladserne i 3F Esbjerg, men der tages dog stikprøver i brancher, der ikke er med i årets handlingsplan. Du kan henvende dig til 3F Esbjerg og få rådgivning om, hvordan I kan forberede en screening på arbejdspladsen. I 2007 og 2008 står bygge- og anlægsområdet for tur. Og det er en god ide allerede nu at tage det op på virksomhederne. Frygten blev til virkelighed Hver anden virksomhed melder sig ud af BST efter screening Virksomhedernes pligt til at være medlem af BST udfases efter princippet sidst ind først ud frem til 31. december for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat for screenede virksomheder for social og sundhedsområdet primært en del af industriområdet (metal) for flere forskellige brancheområder for bygge- og anlægsområdet for forskellige brancheområder Thyge Kristensen Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe amt 16 Træfferen nr

17 Temadage Vi havde i efteråret 2005 arrangeret 3 temadage for bygge og anlægsfolk. Vi var desværre nødsaget til at aflyse 2 af dagene pgr. for få tilmeldte. Dette på trods af gode emner og et arbejdstab på 1295 kr. Emnerne var overenskomsterne, akkordaftaler, akkorderinger, skurbogsføring, stilladsuddannelse og fagretlige regler osv. Vi påtænker at lave tilsvarende temadage i foråret Meld jer til, når tilbuddet kommer, eller forhånds tilmeld jer nu i byggegruppen eller hos undertegnede. Disse temadage vil klæde jer på i forhold til rettigheder og muligheden for en højere indtjening på baggrund af opmåling eller akkordaftaler. Johnny Blicher tlf Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe amt Lønstatistik fra Aktivitets & Opmålerforeningen Ribe Amt 3-4. kvartal 2005 AKKORD / AFTALER Opdeling efter: Kroner. hele tal Timer. Hele tal Gennemsnit Murer-svende 0 0 Murer-aftaler og opmåling uden tim. 0 0 BYG Murerarbejdsmænd afsnit Øvrige områder afsnit ,90 Akkordtidsfortegnelsen: Jord og beton, elementer ,26 Gartnerarbejde 0 0 Kabelarbejde, kloak 0 0 Brolægning, asfalt 0 0 Tagpaparbejde ,16 Regnskab uden arbejdsart 0 0 Aftaler. Entreprenørforeningen. 0 0 Aftaler. BYG. 0 0 Afsnit 1+2 og afsnit 3-10 ialt ,90 Akkordtidsfortegnelse ialt ,83 Murersvende ialt 0 0 Murer-aftaler og opmåling uden tim. 0 0 Aftaler Entreprenørforeningen. ialt 0 0 Aftaler BYG. ialt 0 0 Ialt kvartalet ialt ,62 Hele året ialt Træfferen nr

18 Kommissionen til afvikling af velfærden har talt! Allerede da den såkaldte Velfærdskommission blev nedsat for år tilbage var vi flere, som kunne se ud af sammensætningen, at resultatet ville blive meget forudsigeligt. Når borgerlige økonomer sættes sammen kan man meget vel forvente, at de kommer med forslag til borgerlig politik, som bygger på et meget liberalt og markedsøkonomisk fundament. Sjovt nok har der heller ikke været meget klappen i hænderne på Christiansborg fra politisk hold efter offentliggørelsen af Velfærdskommissionens rapport i December. Regeringen ved, at der er elementer i forslagene, som vil ramme deres egne kernevælgere og derfor tror jeg, at vi i stedet for et bredt anlagt reformprogram byggende på rapportens anvisninger, i stedet vil opleve, at forslagene stille og roligt vil blive gennemført over en tidshorisont på max. 10 år. På den måde vil man få tingene til lettere at glide ned hos befolkningen. Hvad rummer rapporten af forslag? Jo groft sagt, så handler det om: 1 Tidligere skolestart; ingen slinger i uddannelsesvalg og belønning til de hurtige og pisk til de langsomme. Herudover afskaffelse af SU til hjemmeboende og egenbetaling på kandidatuddannelserne på ,- årligt. 2 Massive stramninger overfor de ledige herunder besparelser på dagpenge gennem nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 til 21 2 år og forringelse af beregningsreglerne, mere kontrol, flere sanktioner, mere aktivering, osv. Hele vejen rundt gamle travere, som Claus Hjort Frederiksen lige så godt selv kunne have fundet på i sin visdom! 3 Afskaffelse af efterlønnen og hævning af pensionsalderen over en årrække begyndende med 1 måned om året fra Stramninger i kontanthjælpssystemet 5 Forringelser for fleksjobberne og folk på ledighedsydelse både økonomisk og rådighedsmæssigt. 6 Mere brug af andre aktører end i dag. Vi venter stadig på resultater fra dem vi allerede kender! 7 Skattelettelser til de rige. Afskaffelse af mellemskatten og hævelse af topskatten. Større beskæftigelsesfradrag. Igen er det folk på overførselsindkomsterne som rammes. Kapitalejernes beskatning lempes via nedsættelse af selskabsskatten og aktieindkomstbeskatningen. 8 Liberalisering af huslejefastsættelserne. Læs: frit slag i bolledejen for boligspekulanterne. Og samtidige forringelser for beskatningsreglerne i den almene boligsektor. 9 Brugerbetaling i et vist omfang for lægebesøg og i sundshedssektoren. Egenbetaling i et vist omfang for hjemmehjælp til rengøring. 18 Træfferen nr

19 10 Effektivisering inden for offentlig service. Det er gammelkendte modeller: Mere taxameterordning, resultatkrav, udlicitering, osv. I Fællessekretariatet vil vi nøje holde øje med, hvordan og hvornår de enkelte punkter vil blive luset igennem via finanslove og lovforslag generelt. I næste nummer af Træfferen vil vi invitere til debatmøde for medlemmer og tillidsvalgte, hvor politikere og en repræsentant fra Den alternative Velfærdskommission vil komme med oplæg! Generalforsamling 3F Esbjerg Torsdag den 24. november 2005 på Esbjerg Højskole 3F Esbjerg afdeling afholdte sin første Generalforsamling på Esbjerg Højskole den 24. november Formand John M. Schmidt bød velkommen og kunne konstatere at rigtig mange medlemmer var mødt frem. I alt 273 medlemmer, hvilket må siges at være et pænt fremmøde. Vi håber der kommer lige så mange til de kommende års Generalforsamlinger. John M. Schmidt blev genvalgt til formand. Susanne Brinck-Jensen blev genvalgt til næstformand. Til lønudvalget blev Hardy Nicolaisen Industrigruppen genvalgt og til suppleant for denne, blev Søren Nedbo Proff-gruppen valgt. Til bilagskontrollør valgtes Kent Andersen Proff-gruppen og som suppleant for denne, valgtes Jesper Iversen Industrigruppen. Sidst valgtes Tonny Jens Johansen Industrigruppen til fanebærer og som suppleant for denne, valgtes Jette Jensen fra Proff-gruppen. En god og sober Generalforsamling hvor der var en god debat. Træfferen nr

20 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg: Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Fanøkontoret Mandag 9:00-12:00 Onsdag 14:00-17:00 Telefontider : Mandag 8:00-12:00 og 12:30-15:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 og 12:30-15:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere