Demo. EASI Adfærd & motivation EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14"

Transkript

1 Oprettet: :01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

2 Demo. Indhold EASI Adfærd & motivation Adfærd & motivation - rapport til testtager Om denne rapport Din adfærdsstil Din primære og sekundære adfærdsstil Mere om din primære adfærdsstil Kommunikationsstil Motivationsstil Gap Analyse adfærd/motivation Udviklingskatalog Udviklingsplan MASTER-HR.COM 2 / 14

3 Fødselsår: 1956 Oprindelsesland: Denmark Uddannelsesniveau: Erhvervsrettet/ teknisk Jobfunktion: Andet Nuværende ansættelse: Mellemleder Erhvervserfaring år: 30 Spørgeskema udfyldt: Om denne rapport Værktøj og rapport EASI er en typologi, der beskriver typiske adfærds- og/eller motivationsmønstre i en erhvervsmæssig sammenhæng. Disse er nærmere beskrevet i denne rapport. Rapporten er udelukkende baseret på testtagerens besvarelse af EASI-spørgeskemaet, og omfatter ikke oplysninger fra andre kilder. Rapporten er til dit eget brug. Den er privat og fortrolig. Normgruppe For at give en bedre forståelse af resultaterne sammenlignes besvarelsen med svarene fra en normgruppe. Normgruppen består af et repræsentativt udvalg af personer i den erhvervsaktive alder. Der er blandt andet taget hensyn til alder, køn, ledelsesniveau og branche, da normgruppen skulle sammensættes. Formål: Person udvikling Formålet med Master EASI er at skabe et solidt udgangspunkt for en konstruktiv personlig udvikling. Dialogen med brug af EASI kan hjælpe med at fokusere på styrker og områder, hvor der eventuelt er brug for udvikling. Samtidig kan det være en god anledning til at drøfte de aspekter, som testtageren især trives ved på arbejde. Etiske overvejelser og testtagerens rettigheder Ingen af resultaterne skal betragtes som rigtige eller definitive, men bør altid vurderes på grundlag af de opgaver, der skal løses i et konkret job. Testtageren har ret til at stille spørgsmål ved de resultater, som den EASI-certificerede person fremlægger. Testtageren bør informeres om den proces, som testresultaterne er en del af, og hvordan resultaterne vil blive brugt i denne proces. Testtageren skal også informeres om, hvem der bliver indviet i den indsigt, testen giver. Rapportens nøjagtighed Adfærd og motivation på arbejdspladsen kan ændre sig med tiden og afhænger til dels af arbejdsforholdene. Hvis der er gået et stykke tid, siden testtageren sidst besvarede testen, bør det overvejes, om indholdet af denne rapport stadig gælder. Kvaliteten af EASI er veldokumenteret og baseret på internationale standarder for testkvalitet. Nøjagtigheden af denne rapport afhænger i høj grad af, hvor ærligt og spontant der er svaret. MASTER-HR.COM 3 / 14

4 Din adfærdsstil Vi har alle visse adfærdsmønstre, som vi udviser oftere end andre. Disse adfærdsmønstre kan deles op i fire forskellige adfærds stile. Nedenfor kan du se din score på de fire grundlæggende adfærdsstile, baseret på dine svar om din adfærd. ENTUSIASTER Begejstrede Følelsesladede Udadvendte Influerende Eksperimenterende Spontane Mennesket SUPPORTERE Følsomme Indlevende Imødekommende Harmonisøgende Tålmodige Søger fællesskabet Styring Deltagelse IMPLEMENTERE Styrende Resultatorienterede Effektive beslutninger Pragmatiske Direkte Utålmodige Opgaven ANALYTIKERE Velovervejede Systematiske Pligtopfyldende Rationelle Kritiske Formelle MASTER-HR.COM 4 / 14

5 Din primære og sekundære adfærdsstil Primær adfærdsstil: Implementer Din primære stil er den adfærd, som udvises det meste af tiden, og hvad andre ofte vil opfatte. Overblik Styrende Resultatorienterede Effektive beslutninger Pragmatiske Direkte Utålmodige Uddybende beskrivelse Implementere ønsker kontrol over situationen, og fremstår oftest dominerende og myndige. Implementere står typisk frem på en selvsikker og beslutsom måde. De sætter derved let dagsordenen for deres omgivelser. Dette gør de uden nødvendigvis at få omgivelsernes accept. Præstation er vigtigt for Implementere. Det kommer til udtryk i deres høje ambitionsniveau og tydelige fokus på at nå mål og resultater uden forsinkelser. Fordi Implementere stræber efter fremdrift og resultater, har andre tendens til at tillægge dem autoritet og lederevner. Implementere er utålmodige, aktive og effektive. De er gode til at skabe en stemning, hvor der fokuseres på arbejdet, effektivitet og målsætninger, og hvor der sjældent bruges tid på small talk. Implementere er kendt for at få tingene fra hånden, og de foretrækker at have overblik frem for at fortabe sig i detaljer. Implementeres relationer til deres kolleger har oftest saglig karakter. Med deres fokus på målet og sagen kan Implementere komme til at overse andre menneskers behov. Derfor kan de komme til at fremstå nøgterne og kølige. Implementere er ofte skeptiske over for andre og kræver klare aftaler. Andre skal præstere noget for at vinde Implementeres tillid. Implementere træffer beslutninger hurtigt og kontant uden de store bekymringer for konsekvenserne. Der er kort vej fra beslutning til handling. De er kontante og ligefremme, og de holder sig ikke tilbage, når der skal skæres igennem, f.eks. når beslutningsprocesser er ved at gå i stå. Implementere tager gerne de konflikter, der kan følge af denne direkte og konfronterende tilgang. Implementere fremstår tit som personer med stor selvtillid, uden at de nødvendigvis har en sådan selvtillid. De markerer sig i forhold til andre ved at forsøge at overbevise dem om deres egne kompetencer. Implementere indgår derfor ofte i konkurrence med andre. Fordi Implementere fokuserer på effektivitet og mål, bidrager de ofte med pragmatiske løsninger. På denne måde er de gode til at gøre teorier og abstrakte ideer lette at implementere. Implementeren tager først og fremmest udgangspunkt i konkrete kendsgerninger, logik og saglige argumenter. Selvom de kan kommunikere meget direkte og give udtryk for deres irritation eller skuffelse, er det ikke følelser, der optager dem mest eller påvirker deres adfærd. Det væsentlige for Implementere er opgaven og målsætningen. MASTER-HR.COM 5 / 14

6 Sekundær adfærdsstil: Entusiast De fleste mennesker udviser også en adfærd, der kan forklares med deres sekundære stil. Den sekundære stil er typisk ikke så tydelig for andre som den primære stil. Men den sekundære stil kan udvikles med tiden og kan oven i købet blive den primære stil, efterhånden som man bliver ældre, og/eller arbejdsforhold og -indhold udvikler sig. Overblik Begejstrede Følelsesladede Udadvendte Influerende Eksperimenterende Spontane Beskrivelse Entusiaster er nysgerrige, energiske og begejstrede, ligesom de også evner at begejstre andre. De er følelsesladede, udadvendte og til tider temmelig dominerende. Samtidigt er de kendt for at tale meget og bringer derfor oftest sig selv i centrum. Entusiaster er idérige, søger overblik og kedes af detaljer. Forandringer, fremtidsmuligheder og nyheder stimulerer deres nysgerrighed. De er ofte spontane og improviserende. MASTER-HR.COM 6 / 14

7 Mere om din primære adfærdsstil Styrker Nedenfor findes nogle typiske styrker for Implementere: Skærer gerne igennem på en nøgtern måde uden at være bange for konflikter. Beslutsomme og handlekraftige Omformer teori til målrettede løsninger og implementerer dem. Arbejder gerne selvstændigt. Har klart fokus på mål, præstation og effektivitet. Er hurtige til at få kontrol over nye situationer, og igangsætter hurtigt organiseringen og planlægningen af nye opgaver. Er gode til at delegere rutineprægede eller detaljeorienterede opgaver og på at følge op på dem. Gør sig meget umage for at vinde konkurrencer. Faldgruber Enhver styrke medfører en potentiel faldgrube. Jo mere udtalt vores styrke er, desto lettere bliver den til en faldgrube. Nedenfor findes nogle typiske faldgruber for Implementere: Virker afstandstagende og kyniske. Sørger ikke for at alle føler sig forpligtet og engageret i deres beslutninger. Bliver rastløse, hvis de ikke med det samme kan se et konkret formål med tingene. Er ikke opmærksomme på, hvad andre er motiverede for. Får kolleger til at miste modet og motivationen i forsøget på at følge deres ambitiøse forventninger. Sikrer ikke andres forståelse og accept af forslag til løsninger. Presser utålmodigt på for at se resultater, selvom ansvaret for opgaveløsningen er delegeret til andre. I konkurrence med andre erstattes fælles mål med egne mål. MASTER-HR.COM 7 / 14

8 Kommunikationsstil De fire typer har forskellige måder at kommunikere på. Når en person kommunikerer med os i vores stil, vil vi typisk lytte. Ved at kende en persons foretrukne kommunikationsstil kan du indrette din egen kommunikationsstil derefter og dermed øge din gennemslagskraft og forståelsesniveauet for din kommunikation. Hvad du siger De fire typer er interesserede i forskellige aspekter af det, som du vil kommunikere. Hvordan du siger det Hvordan vi siger tingene, og måden vi udtrykker os gennem vores kropssprog er ekstremt vigtigt for den måde, som andre modtager vores budskab. Nedenfor er en illustration, der opsummerer, hvad du skal sige, og hvordan du skal sige det, når du kommunikerer med de fire forskellige typer: Entusiaster Supportere Hvad Muligheder Begejstring Nyhedsværdi Spænding Prestige Overblik Hvordan Åben Anerkendende Livlig Gestikulerende Nysgerrig Uformel Hvad Følelser Værdier Personlige oplevelser Sammenhold Genkendelse Empati Hvordan Behagelig Imødekommende Lyttende Tålmodig Accepterende Rolig og tilstedeværende Implementere Hvad Resultater Uafhængighed Fremgang Effektivitet Kontant Hvordan Engageret Fokuseret Udvis selvtillid Hurtig og præcis Direkte Overbevisende Analytikere Hvad Kvalitet Sikkerhed Plan Struktur Logik Fakta Hvordan Afdæmpet Formel Gennemtænkt Interesseret Rolig MASTER-HR.COM 8 / 14

9 Motivationsstil Alle jobs indeholder pligter, som skal udføres med en bestemt adfærd, men som vi ikke nødvendigvis nyder at udføre. F.eks. kræver de fleste job, at vi til tider løser rutineprægede opgaver med stor omhyggelighed, men som vi ikke nødvendigvis oplever som særligt spændende. Der kan være mange grunde til at vores adfærd er som den er. F.eks. kan vi have en type adfærd alene fordi andre forventer det, eller fordi det er blevet en vane. Men vores adfærd kan også styres af behov som er mindre tydelige for omverdenen: Vores motivation. De næste afsnit beskriver din motivationsstil. Beskrivelsen baseres direkte på besvarelsen af spørgsmål om motivation. Din Primære Motivationsstil: Implementer De fleste har en bestemt motivationsstil, der er den tydeligste. Det kaldes den Primære Motivationsstil. Ved at kende den primære motivationsstil kan der mere målrettet arbejdes hen imod en karriere, der passer med behovene. Derved opnås større arbejdsglæde og produktivitet. Dine svar på motivationsdelen af spørgeskemaet viser en præference for Implementeres motivationsstil. ENTUSIAST Begejstring Plads til følelser Udadvendte aktiviteter Påvirke andre Eksperimentere Spontanitet Mennesket SUPPORTER Følsomhed Omsorg for hinanden Behagelig omgangstone Sympati Accept Nærvær Styring Deltagelse IMPLEMENTER Styring Resultater Effektivitet Pragmatisk tilgang Direkte omgangstone Kort fra tanke til handling Opgaven ANALYTIKER Velovervejethed Systematik Ansvarsbevidsthed Objektivitet Analysere og vurdere Korrekthed MASTER-HR.COM 9 / 14

10 Hvad der motiverer dig Det er væsentligt for Implementeres arbejdsglæde og produktivitet er, at de får opfyldt deres store behov for: At kunne indgå i konkurrence med andre. At tingene omkring dem foregår effektivt. At arbejde med at omsætte ideer og tanker til handling. At opnå hurtig kontrol over nye situationer. At have mulighed for forfremmelse. At kunne være direkte i deres kommunikation med andre. At gå efter indflydelse, magt og ansvar. At beslutninger træffes hurtigt og effektivt. MASTER-HR.COM 10 / 14

11 Gap Analyse adfærd/motivation Du husker måske, at du har svaret på 2 forskellige typer af spørgsmål. Den ene type spørger til hvad du gør (adfærd) og den anden spørger til hvad du trives bedst med (motivation). Du kan se på efterfølgende grafiske fremstilling hvordan dine resultater for henholdsvis adfærd og motivation fordeler sig. Adfærd Motivation ENTUSIAST Mennesket SUPPORTER Styring Deltagelse IMPLEMENTER Opgaven ANALYTIKER Samstemmende motivations- og adfærdsstil Din primære score på henholdsvis adfærd og motivation viser en god overensstemmelse med, hvad der motiverer dig, og den adfærd du viser i dag. Der er derfor god grund til at tro, at du er motiveret for den type arbejde, som du har i dag, hvor du har god mulighed for at udvise den adfærd du er motiveret for at have. Det er dog ikke tydeligt, hvad der skal til for at motivere dig på længere sigt. Dette kan du med fordel overveje sammen med en anden person evt. din leder, træner eller coach. MASTER-HR.COM 11 / 14

12 Udviklingskatalog Vælg 3-5 udviklingspunkter fra nedenstående liste, som du vil gøre til de vigtigste i din videre udvikling. Tag udgangspunkt i de valgte punkter, når du skal udfylde din udviklingsplan. Generel Arbejdsadfærd Forslag til, hvad du kan gøre for at optimere din generelle arbejdsadfærd: Værdsæt de personlige værdier: Værdsæt andre for deres person frem for kun at vurdere dem på deres arbejdsindsats. Spørg gerne til hvordan de har det, og anerkend dem for deres oplevelser, fornemmelser og mulige bekymringer. Mange mennesker bliver væsentligt mere engagerede, når de føler sig personligt værdsat. Grundige beslutninger: Brug mere tid end du umiddelbart har lyst til på at sikre detaljerne i de beslutninger du er med til at træffe. Beslutninger er ofte hurtigere at implementere, hvis de er godt underbygget. Ydmyghed: Se hvad der sker, når du lader andre træffe beslutninger og få indflydelse. Nogle gange kan der komme effektive løsninger frem, som du ikke selv havde tænkt på. Pas på utålmodigheden: Træk vejret. Tæl til 10. Sov på det. Din utålmodighed kan være med til at bringe energi og fokus ind i arbejdet, men den må ikke gøre løsninger mangelfulde og beslutninger forhastede. Kommunikation Forslag til hvad du kan gøre for at forbedre din kommunikation med andre: Aktiv lytning: Lær at lytte engageret og få uddybet din forståelse for andre ved at spørge konstruktivt til de ting du hører dem sige. På den måde bliver du bedre til at målrette din kommunikation mod den du kommunikerer med. Anerkend: Udtal din forståelse, ros og tro på potentialet hos andre. På den måde får de mere selvtillid og engagement i arbejdet, hvilket samlet gør jer mere effektive. Lyt til andres følelser: Bemærk deres kropssprog, toneleje og hvordan de fortæller dig ting. Overvej din timing i din kommunikation til dem i forhold til dette. Når andre oplever at du tænker på, hvordan de har det, bliver de med stor sandsynlighed også mere motiverede for at yde en effektiv indsats. Forklar dig selv: Brug mere af din kommunikation på at forklare andre dine bevægegrunde for at sige det, du gør. Selvom du har det bedst med at være kontant og ligefrem, kan det for nogle skabe barrierer, fordi de bliver overvældede af din direkte facon. Det kan betyde at de får svært ved at forstå dig eller misforstår dig, hvilket skaber ineffektivitet. MASTER-HR.COM 12 / 14

13 Motivation Forslag til hvordan du kan forøge din motivation: Langsommeligheden: Brug det nedsatte tempo til at udtænke nye mål i stedet for at blive rastløs. Når idé- og meningsudveksling tager tid til møder kan du f.eks. sætte et mål i situationen så som: Hvem kommer med flest ideer? Hvor meget kan en ide videreudvikles og forfines? Hvem kommer med de mest nyskabende ideer? Osv. Følsomheden: Giv plads til at andre taler sammen om deres følelser. Selvom du ikke selv involverer dig, vil du, ved at give plads til følelser blandt kolleger, ofte opnå større trivsel og dermed bedre resultater. Grundigheden: Få assistance af personer, der trives med at være grundige, når det er vigtigt at få alle detaljerne med. Selvom detaljer ikke har din store interesse, kan der være vigtige argumenter og beslutningsgrundlag gemt i dem. Rutinerne: Flyt fokus fra det kedelige i gentagelsen, til hvordan arbejdet kan gøres smartere, bedre, lettere, hurtigere osv. Implementere kommer nok aldrig til at nyde rutiner, men de kan blive mere effektive til at håndtere rutinearbejde. MASTER-HR.COM 13 / 14

14 Udviklingsplan Beskriv hvad du vil gøre for at blive mere fleksibel i din adfærd i forhold til andre. Ud fra dine valgte prioriteter fra ovenstående udviklingskatalog, bør du beskrive hvad du vil gøre samt i hvilke situationer du tror din ændrede adfærd vil gøre en positiv forskel. Prioritet 1 Prioritet 2 MÅl Hvad er målet for din personlige udvikling? MOTIVATION Hvorfor er dette særligt vigtigt at udvikle? MÅLING Hvordan kan du måle, når du har nået dit mål? Hvem vil du spørge om feedback? BARRIERER Hvilke barrierer holder dig fra at du allerede gør det i dag? MULIGHEDER Hvilke muligheder har du for at håndtere disse barrierer? HANDLING Hvad vil du konkret gøre for at opnå dit mål? HVORNÅR VIL DU: - tage det første skridt? - spørge efter feedback/måle fremskridt? Hvornår og med hvem vil du gennemgå denne plan og følge op på den? Jeg vil følge op den: Sammen med: MASTER-HR.COM 14 / 14

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Idrætspsykologi. Træning

Idrætspsykologi. Træning Idrætspsykologi Træning Idrætspsykologi... 2 Holdninger & værdier... 4 Trænerfilosofi.... 4 Den Positive Træners Mentale Model... 5 Målsætning... 10 Hvad er en målsætning?... 10 Hvorfor have en målsætning?....

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse

Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse 30. august 2011 Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse Indhold Introduktion... 3 Overblik... 4 Personlig stil... 4 Interaktion med andre... 4 At tage en beslutning... 5 Vigtige styrker og svagheder... 6

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Lederens største undladelsessynd er ikke at se

Lederens største undladelsessynd er ikke at se Lederens største undladelsessynd er ikke at se det unikke potentiale hos sine medarbejder 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Fremtidens dynamiske ledelsesform og dilemmaer... 3 Den excellente leder er

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere