SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLIGNINGS- RAPPORT"

Transkript

1 SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK Taastrup Tlf af Inscape Publishing

2 VELKOMMEN TILBAGE TIL EVERYTHING DiSC Om Everything DiSC-kortet, hensigten med denne rapport er at give dig en bedre forståelse for Dirksen, så du kan opbygge et mere effektivt samarbejde med ham. Alle oplysningerne er udledt af de svar, som du og har givet ved besvarelsen af jeres Everything DiSC -profiler. Du skal igen bruge Everything DiSC-kortet. Her får du en hurtig opsummering af de fire DiSC -stile. DOMINANS Prioriteter: at skabe omgående resultater, skride til handling, udfordre dig selv og andre Motiveres af: magt og autoritet, konkurrence, at vinde, succes Frygter: at miste kontrollen, blive udnyttet, sårbarhed Karakteristika: selvværd, ligefremhed, slagkraftighed, risikovillighed Aktiv Hurtig Gennemslagskraftig Dynamisk Modig INDFLYDELSE Prioriteter: at udtrykke entusiasme, skride til handling, opmuntre til samarbejde Motiveres af: social anerkendelse, gruppeaktiviteter, venskabelige relationer Frygter: social afvisning, modvilje, at miste indflydelse, blive ignoreret Karakteristika: charme, entusiasme, selskabelighed, optimisme, snakkesalighed Begrænsninger: manglende bekymring for andre, utålmodighed, ufølsomhed D i Begrænsninger: impulsivitet, manglende organisering, manglende opfølgning Udspørgende Fokuseret på logik Objektiv Skeptisk Udfordrende Prioriteter: at sikre nøjagtighed, bevare kontinuitet, udfordre antagelser C S Accepterende Personfokuseret Empatisk Modtagelig Behagelig Prioriteter: at give støtte, bevare kontinuitet, nyde samarbejde Motiveres af: muligheder for at bruge sin ekspertviden eller få ny viden, opmærksomhed på kvalitet Motiveres af: stabile miljøer, oprigtig påskønnelse, samarbejde, muligheder for at hjælpe Frygter: kritik, sjuskede metoder, at tage fejl Karakteristika: præcision, analyse, skepsis, reserverethed, rolig adfærd Begrænsninger: overdrevent kritisk, tendens til at overanalysere, isolere sig COMPETENCE-SØGENDE Eftertænksom Moderat tempo Rolig Metodisk Varsom Frygter: manglende kontinuitet, omstilling, manglende harmoni, at fornærme andre Karakteristika: tålmodighed, holdånd, en rolig tilgang, at være god til at lytte, ydmyghed Begrænsninger: overdreven imødekommenhed, tendens til at undgå forandringer, ubeslutsomhed STABILITET Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 2

3 SÅDAN PASSER DU OG CARL IND PÅ EVERYTHING DiSC -KORTET De otte ord, der vises rundt om Everything DiSC -kortet herunder, er de prioriteter, som personer bruger i deres arbejde, og som påvirker deres relationer til andre. UDFORDRING RESULTATER NØJAGTIGHED D DOMINANS C COMPETENCE- SØGENDE HANDLING i INDFLYDELSE S STABILITET ENTUSIASME STØTTE SAMARBEJDE = : i-stil Du lægger vægt på: ENTUSIASME HANDLING SAMARBEJDE = : CD-stil lægger vægt på: UDFORDRING NØJAGTIGHED RESULTATER KONTINUITET Forstå hinandens prioriteter Personer lægger typisk vægt på de tre prioriteter, der er tættest på deres punkt i DiSC-cirklen. I nogle tilfælde kan en person bevæge sig ud over de typiske prioriteter og medtage ekstra prioriteter. Du og har begge prioriteter, der er typiske for jeres stile. Det er typisk for din i-stil at fokusere på: At udtrykke entusiasme og sørge for god stemning. At skride til handling for at opnå hurtigt fremskridt. At skabe holdånd ved at samarbejde med andre. Det er typisk for hans CD-stil, at han fokuserer på: o o o At være skeptisk og udfordre antagelser. At arbejde analytisk for at sikre nøjagtighed. At skubbe på for effektive resultater. Som du kan se på kortet herover, er I placeret meget langt fra hinanden. Det betyder ikke nødvendigvis, at I ikke har noget som helst til fælles, eller at I vil have svært ved at arbejde sammen. På de næste sider kan du se jeres ligheder og forskelle, og du kan se, hvordan dette kan omsættes til styrker eller resultere i udfordringer. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 3

4 f SKEPTISK» ACCEPTERENDE Når det kommer til at bedømme idéer og situationer, er nogle mere accepterende, mens andre er mere skeptiske. Du har tilbøjelighed til at være modtagelig over for nye idéer og oplysninger, hvorimod andre er mere udspørgende. Dit accepterende væsen har sine fordele og ulemper, afhængigt af hvad situationen kræver. Accepterende personer vil muligvis fokusere på fordele. Skeptiske personer vil muligvis fokusere på ulemper. Skeptisk Accepterende Du er meget accepterende, er meget skeptisk., sammenlignet med er det mere sandsynligt, at du ser det bedste i alt og accepterer idéer og andre for det, de ser ud til at være. s tilbøjeligheder Godkender som oftest andres idéer, når det er muligt Forventer, at alt forløber uden problemer Kan til tider virke for tillidsfuld Stiller spørgsmål ved og efterprøver som oftest andres idéer Forudser og imødegår, hvad der kan gå galt Kan til tider virke for kritisk Potentielle hindringer, når du samarbejder med Du synes muligvis, at han virker alt for kynisk. Han synes muligvis, at du ikke stiller nok kritiske spørgsmål. Potentielle fordele, når du samarbejder med Hans skepsis kan hjælpe med at afdække mulige problemer. Jeres modtagelighed kan hjælpe andre til at ville dele idéer. Tip til at samarbejde med Vær klar med kendsgerninger og beviser, hvis han har spørgsmål. Undgå at støtte hans ideer på bekostning af dine egne meninger. Udforsk alternativer, som tager højde for begges meninger. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 4

5 UDADVENDT» PRIVAT Når det kommer til arbejdspræferencer, spiller menneskers naturlige tendenser til at være private eller udadvendte en rolle. Du kan overvejende lide at arbejde i et socialt og samarbejdsbaseret miljø, hvorimod andre foretrækker at fordybe sig i stilfærdige, tilbagetrukne opgaver. Din tendens til at være udadvendt kan have fordele og ulemper, afhængigt af situationen og de mennesker, du arbejder sammen med. Private personer kan foretrække at arbejde selvstændigt. Udadvendte personer kan foretrække at arbejde sammen med andre. Udadvendt Privat Du er meget udadvendt, er meget privat., sammenlignet med er du sandsynligvis mere åben og samarbejdsvillig, og du har muligvis mindre brug for at skabe et personligt rum i din arbejdssituation. s tilbøjeligheder Opsøger som oftest situationer med socialt samvær, hvor hun kan møde nye mennesker Kan blive rastløs, hvis hun skal arbejde alene i længere tid Kan til tider virke meget snakkesalig Undgår som oftest situationer med socialt samvær, hvor der er mange nye mennesker Har det rigtig godt med at arbejde selvstændigt Kan virke reserveret og svær at bedømme Potentielle hindringer, når du samarbejder med Fordi han gerne arbejder selvstændigt, kan du være tilbageholdende med at henvende dig til ham. Dit ønske om at arbejde som et team, kan få ham til at føle sig ubehageligt til mode. Potentielle fordele, når du samarbejder med Han er villig til at påtage sig de opgaver, som kræver, at der arbejdes selvstændigt i lange perioder. Dine forsøg på samarbejde fører ofte til betydningsfulde idéer, som afspejler flere perspektiver. Tip til at samarbejde med Spørg om, hvordan han gerne vil kontaktes (telefon, osv.), når du skal have fat på ham. Undgå at presse ham til at samarbejde, når han hellere vil arbejde alene. Foreslå at arbejde sammen, når du mener, at hans synsvinkel kan medføre bedre resultater for gruppen. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 5

6 ROLIG» ENERGISK Når det kommer til tempo, er der nogle, der er naturligt rolige, mens andre er mere energiske. Du kan sandsynligvis lide at arbejde i et dynamisk tempo, mens andre foretrækker et mere metodisk tempo. Du vil muligvis opdage, at din præference for et energisk tempo er mere passende i nogle situationer end i andre. Rolige personer vil muligvis gerne levere pålidelige resultater. Energiske personer vil muligvis gå efter hurtige resultater. Rolig Energisk Du er meget energisk, er meget rolig., sammenlignet med har du tilbøjelighed til at foretrække et noget hurtigere, mere livligt tempo for at opnå hurtigere resultater. s tilbøjeligheder Foretrækker at arbejde i et højt tempo Får energi af en masse arbejde og stramme deadlines Kan til tider virke forhastet Foretrækker at arbejde i et afmålt tempo Bryder sig ikke om korte deadlines eller pludselige ændringer Kan til tider virke overforsigtig Potentielle hindringer, når du samarbejder med Han kan synes, at du går for hurtigt frem og overser vigtige detaljer. Du kan blive frustreret over hans forsigtige tempo. Potentielle fordele, når du samarbejder med Han er meget opmærksom på, hvor meget tid der skal bruges for at gøre tingene korrekt. Du kan godt lide at arbejde under pres og med stramme deadlines. Tip til at samarbejde med Arbejd sammen om at sætte tidsplaner, som I begge kan acceptere. Match hans mere metodiske tempo, når situationen kræver forsigtighed eller nøjagtighed. Fortæl ham, når du mener, at noget haster. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 6

7 DRISTIG» VARSOM Når det kommer til at løbe en risiko, er visse mennesker naturligt dristige, mens andre har tilbøjelighed til at være mere forsigtige. Du har det sikkert fint med at løbe en risiko, mens andre, du arbejder sammen med, muligvis foretrækker at være mere forsigtige. I nogle situationer kan din dristige tilgang være ganske effektiv, mens den i andre situationer kan bevirke, at du er impulsiv. Varsomme personer vil muligvis gerne gøre tingene i et roligt tempo. Dristige personer vil muligvis buse frem. Dristig Varsom Du er meget dristig, er i nogen grad dristig., både du og kan være villige til at satse på stort udbytte, selvom du kan være en smule mere dristig. s tilbøjeligheder Opfatter ændringer som forfriskende Kommer som oftest med nye idéer og fremgangsmåder Kan til tider virke skødesløs Opfatter ændringer som noget positivt Prøver som oftest at gøre tingene på en ny måde Kan til tider virke noget skødesløs Potentielle hindringer, når du samarbejder med Du og tiltrækkes af mere risikofyldte idéer, som kan føre til nogle ubehagelige overraskelser. Til tider kan I løbe nogle unødvendige ricisi og overse nogle mere pålidelige løsninger. Potentielle fordele, når du samarbejder med Jeres fælles vilje til at løbe en risiko fører nogle gang til fantastisk nytænkning. Der er stor sandsynlighed for, at I sammen udtænker dristige idéer, som kan føre til vigtige forbedringer. Tip til at samarbejde med Husk hinanden på at bruge tid på at gennemgå jeres løsninger for fejl. Vurder om planen er en egentlig forbedring, eller om I begge blot er begejstrede for nye ideer. Overvej, om det vil være mere passende med en traditionel og måske mindre dristig løsning. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 7

8 TÅLMODIG» DRIFTIG Når det kommer til at få løst opgaver hurtigt, er der selvfølgelig forskel på, hvor tålmodige eller driftige mennesker er. Fordi du har tilbøjelighed til at have en højspændt tilgang, kan du have svært ved at relatere til dem, der er mere rolige og ligevægtige. Afhængigt af situationen og den eller de personer, du arbejder sammen med, vil du opdage, at dit driftige væsen har sine fordele og ulemper. Tålmodige personer kan foretrække at have god tid til projekter. Driftige personer kan foretrække mere aggressive deadlines. Tålmodig Driftig Du er meget driftig, er i nogen grad driftig., både du og vil sandsynligvis give udtryk for, at det haster, og presse på for øjeblikkelige resultater, selvom du muligvis vil være mere driftig. s tilbøjeligheder Presser som oftest andre til at arbejde hurtigt Bliver som oftest irriteret på andre, der arbejder langsomt Kan til tider virke utålmodig Gør som oftest sit for at holde tempoet oppe Kan godt blive irriteret, hvis vedkommende tvinges til at sætte tempoet ned Kan til tider virke noget utålmodig Potentielle hindringer, når du samarbejder med I kan begge blive irriterede, når der ikke er øjeblikkelige svar. Jeres tilbøjelighed til at presse hinanden kan skabe spændinger. Potentielle fordele, når du samarbejder med Jeres fælles fokus på hurtige resultater kan være med til at løse problemer hurtigere. I er begge driftige til at påtage jer svære problemer og producere betydningsfulde resultater. Tip til at samarbejde med Anerkend, at jeres fælles utålmodige tilgange nogle gange kan skabe problemer. Find de situationer, hvor det kan betale sig at være lidt mere tålmodig. Mind hinanden om, at jeres konstante tendens til, at alt haster, kan få andre til at brænde ud. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 8

9 AFDÆMPET» SLAGKRAFTIG Når det kommer til selvhævdelse, er der selvfølgelig forskel på, hvor afdæmpede eller slagkraftige mennesker er. Du tøver sikkert ikke med at sige din mening, mens andre er ikke helt så gennemslagskraftige. Afhængigt af hvem du arbejder sammen med, kan du opdage, at din gennemslagskraft kan være både en fordel og en ulempe. Afdæmpede personer bruger muligvis mere tid på at lytte. Slagkraftige personer bruger muligvis mere tid på at tale. Afdæmpet Slagkraftig Du er meget slagkraftig, er i nogen grad afdæmpet., sammenlignet med er du sandsynligvis mere ligefrem med dine præferencer. s tilbøjeligheder Tager som regel føringen i grupper Presser som oftest hårdt på med sine holdninger Kan virke påståelig eller ligefrem Tøver som regel med at tage ordet i diskussioner Holder sig som oftest tilbage uden at sige sin mening Kan til tider synes at mangle noget gennemslagskraft Potentielle hindringer, når du samarbejder med Fordi du har tilbøjelighed til at være krævende til tider, kan han muligvis føle, at det er svært at blive hørt. Din slagkraftige tilgang kan få ham til at trække sig, før en uoverensstemmelse er blevet løst. Potentielle fordele, når du samarbejder med Din mere slagkraftige tilgang kan være med til at afdække problemer. Hans beskedne tilgang forhindrer sikkert, at uoverensstemmelser bliver for intense. Tip til at samarbejde med Undgå at dominere diskussionen. Anspor ham til oftere at dele sine meninger. Undlad at skubbe på for at få ham til at acceptere dine ideer. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 9

10 REFLEKTION OG DIALOG Sorter de seks par adfærdstræk fra MEST (nr. 1) til MINDST (nr. 6) VIGTIGE i forhold til at forbedre din relation med. Brug derefter noget tid på at tænke over og diskutere muligheder for forbedringer. Nr. Adfærdstræk Reflektion og dialog Du er meget accepterende, er meget skeptisk. Du er meget udadvendt, er meget privat. Du er meget energisk, er meget rolig. Du er meget dristig, er i nogen grad dristig. Du er meget driftig, er i nogen grad driftig. Du er meget slagkraftig, er i nogen grad afdæmpet. Hel eller delvis reproduktion er ikke tilladt på nogen måde. AT 1.0, som samarbejder med 10

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Hansen, som samarbejder med Jensen 19.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tel.+ 45 4632 1240

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL. Henrik Nielsen 14.10.2014. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL. Henrik Nielsen 14.10.2014. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL PROFIL TIL HANDLING Henrik Nielsen 14.10.2014 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 INTRODUKTION TIL DiSC Henrik, har du nogensinde

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

Classic-gruppekulturrapport

Classic-gruppekulturrapport Classic-gruppekulturrapport Sample Report (5 personer) 05.01.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4-5 Side

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Program Intro Service Din virksomhed set udefra Kundetyper Tips @l samtalen Konflikter Tak for i dag Contact Us Drop us a line or give us a ring. We love to

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

LEDELSES- PROFIL. Thea Frandsen PROFIL TIL HANDLING Denne rapport er udleveret af: DISCnordic. Telegade Taastrup. Tlf.

LEDELSES- PROFIL. Thea Frandsen PROFIL TIL HANDLING Denne rapport er udleveret af: DISCnordic. Telegade Taastrup. Tlf. LEDELSES- PROFIL PROFIL TIL HANDLING Thea Frandsen 01.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup Tlf. 3131 1616 Provided by DISCnordic Tlf.: 3131 1616 www.discnordic.dk

Læs mere

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : FRA GRAF TIL PUNKT DiSC -modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

Sektion 1. Hvad jeg mener at kunne bidrage med i et gruppesamarbejde:

Sektion 1. Hvad jeg mener at kunne bidrage med i et gruppesamarbejde: Studieteams: grupperolletest For hver af nedenstående 10 sektioner af spørgsmål skal du fordele i alt 10 points mellem de sætninger, som du synes passer bedst på din adfærd, når du indgår i et samarbejde

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation viser om din mening er på linje med dine kollegers Selskab: Demo company Adresse: Wallingatan 11 2tr Postadresse: 63230 Eskilstuna Telefonnummer: 08-7919802 Mobiltelefon:

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Ledelsesmanagement. Margit Skovbjerg Minkavler, udvikler, iværksætter MBA i ledelse og strategi

Ledelsesmanagement. Margit Skovbjerg Minkavler, udvikler, iværksætter MBA i ledelse og strategi Ledelsesmanagement Margit Skovbjerg Minkavler, udvikler, iværksætter MBA i ledelse og strategi Tidligere driftsleder på 4 minkfarme med i alt 18.000 tæver Udvikler og ejer FARMlog mink WEIGHTlog FARMlog

Læs mere

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema Selvvurderingsskema 1. Det er vigtigt for mig at have en stærk og behændig krop 2. Jeg har brug for at forstå ting grundigt 3. Jeg elsker at arbejde alene 4. Det giver mig energi at være sammen med andre

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

S U M M A R Y H O G A N L E A D RESULTAT- BASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S U M M A R Y H O G A N L E A D RESULTAT- BASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D S U M M A R Y RESULTAT- BASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d

Læs mere

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Udviklet af Eugene R. Schnell og Allen L. Hammer Europæisk Udgave Rapport til A SAMPLE 23 november 2015 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com FIRO-B Tolkningsrapport

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

PPSS. Claus Christensen 29.10.2012. Personlig beskrivelse og handlingsplan til at opnå fremgang. Denne rapport er udleveret af:

PPSS. Claus Christensen 29.10.2012. Personlig beskrivelse og handlingsplan til at opnå fremgang. Denne rapport er udleveret af: PPSS Adfærdsprofil Personlig beskrivelse og handlingsplan til at opnå fremgang Generelle karakteristika Claus Christensen 29.10.2012 Denne rapport er udleveret af: AMS coaching og teams Ladingvej 31, Skivholme

Læs mere

SUMMARY RESULTATBASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER

SUMMARY RESULTATBASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER SUMMARY RESULTATBASERET OVERBLIK OVER STYRKER, VÆRDIER OG UDFORDRINGER Rapport for: John Score-Average ID: UH555944 Dato: 21.11.2016 Copyright 2016 ved Hogan Assessment Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL. Henrik Nielsen 22.10.2012. Denne rapport er udleveret af: Dit firma Hovedgaden 123 3333 Nyby. 12 34 56 78

WORKPLACE- PROFIL. Henrik Nielsen 22.10.2012. Denne rapport er udleveret af: Dit firma Hovedgaden 123 3333 Nyby. 12 34 56 78 WORKPLACE- PROFIL P R O F I L T I L H A N D L I N G Henrik Nielsen 22.10.2012 Denne rapport er udleveret af: Dit firma Hovedgaden 123 3333 Nyby 12 34 56 78 www.ditfirma.dk af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Classic 2.0. Frank Christensen 17.04.2007. Denne rapport er udleveret af:

Classic 2.0. Frank Christensen 17.04.2007. Denne rapport er udleveret af: Classic. Frank Christensen.. Denne rapport er udleveret af: Aksel Jensen Skelmose Consulting A/S Porsholtparken Bramming Telefon Mobil Email aj@skelmoseconsulting.dk Denne profil distribueres af: Discover

Læs mere

Det gode kulturmøde. Udarbejdet af Esma Birdi

Det gode kulturmøde. Udarbejdet af Esma Birdi Det gode kulturmøde Udarbejdet af Esma Birdi Hvem er jeg Felt: Underviser i kultur og kommunikation Uddannelse: Kontoruddannelse og tolk fra Københavns Handelshøjskole Erfaring: Undervist i ca. 15 år -

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer Forandringer 2 Stress bliver ofte opfattet som en reaktion eller et symptom på udviklingen(forandringen), men kan også opfattes som en udvej Men der findes alternative udveje Om et forhold er frusterende

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

DISCOVERY. John Test Smith 05 jul 2006. Full Circle Profil. Insights Learning & Development Ltd www.insights.com

DISCOVERY. John Test Smith 05 jul 2006. Full Circle Profil. Insights Learning & Development Ltd www.insights.com DISCOVERY 05 jul 2006 Full Circle Profil Insights Learning & Development Ltd www.insights.com Introduktion Denne Insights Discovery Full Circle Profil er baseret på svar fra en feedbackgruppe samt John

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Classic 2.0. Respondent navn 30.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

Classic 2.0. Respondent navn 30.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. Classic.0 Respondent navn 0.0.00 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade DK - 0 Taastrup Tlf. + 0 Oversigt DiSC Classic.0 Velkommen! Du har netop gennemført første trin af DiSC Classic. Du

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kathryn Peterson. Med DecisionTech Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade Taastrup

Kathryn Peterson. Med DecisionTech Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade Taastrup Kathryn Peterson Med DecisionTech 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Powered by Indhold Introduktion Introduktion og definitioner...

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

OPQ. Konsulentrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli 2015. www.ceb.shl.com

OPQ. Konsulentrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli 2015. www.ceb.shl.com OPQ Konsulentrapport Navn Sample Candidate Dato 30. juli 2015 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes af personer, som er uddannet i brugen af OPQ. Den

Læs mere

Styrke i TR-rollen. Kursus for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune v/perspektivgruppen

Styrke i TR-rollen. Kursus for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune v/perspektivgruppen Styrke i TR-rollen Kursus for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune v/perspektivgruppen Formål/mål Formålet opfølgningsdagen er at arbejde med indersiden af gennemslagskraft og styrke i TRrollen Mål:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T Judith A. Waterman og Jenny Rogers DEL 1 INDLEDNING HVAD ER FIRO-B? FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour) er et personlighedsspørgeskema,

Læs mere

Smilehullet 1: Dårligt samarbejde og godt samarbejde

Smilehullet 1: Dårligt samarbejde og godt samarbejde Smilehullet 1: Dårligt samarbejde og godt samarbejde 1 De 5 faldgruber for et team Team = menighedsråd, gravere, udvalg, præster, musikgrupper, spejderledere Uopmærksom på RESULTATER Undgår ANSVARLIGGØRELSE

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser

Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser Videnscenter for Landbrug og fødevarer MCH Kongrescenter 24. Februar 2014 Alfred Josefsen, foredragsholder, forfatter adjungeret professor, bestyrelsesformand

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Salgets psykologi Salget psykologi. v/ adm.dir. Jens Dalgaard

Salgets psykologi Salget psykologi. v/ adm.dir. Jens Dalgaard Salgets psykologi Salget psykologi v/ adm.dir. Jens Dalgaard En adfærdsmodel og salgsredskab D i C S Vi dømmer hurtigt Donald Trump Dolly Parton Lady Diana Bill Gates Hvordan ville du sælge til dem? 3

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

mastertm Supplerende egenskaber v a lue people T M Beregning af Supplerende egenskaber

mastertm Supplerende egenskaber v a lue people T M Beregning af Supplerende egenskaber 1 Supplerende egenskaber dette afsnit gennemgås baggrunden for og metoden til beregningen af de Supplerende egenskaber. Selve udviklingen af de Supplerende egenskaber er sket på baggrund af Master nternational

Læs mere

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker Værktøjer til din coaching V. Helle Saaby Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker At skabe kontakt Rapport Pace og Leade Når du ønsker at gøre din indflydelse gældende ( Leade ), er det vigtigt at

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere