Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Rehabilitation Project 2011 Bestyrelsens beretning General forsamling, 24. marts 2012

2 Bestyrelsens beretning, Indholdsfortegnelse Forord...3 Bestyrelsens aktiviteter...4 Containere...5 Organisation, kommunikation og information...6 MHRP, hospitalslinjen...7 MHRP, Uddannelseslinjen MHRP, Business..14 Frivilligegruppen.15 Økonomi..16 Bilag 1: samarbejdspartnere Bilag 2: regnskab 2011

3 Bestyrelsens beretning, Forord 2011 blev en milepæl i udviklingen af Masanga Hospital Rehabilitation Project. Verdens mindste projekt med verdens største vision, kom i hvert fald både på landkortet i Sierra Leone og i andre dele af verden. Vi fejrede de første 5 år af projektet med en masse besøgende, begivenheder, talere, løbere og eksponering i medierne på tv, i de forskellige radioer, interviews og artikler i aviser og meget mere. Vi er glade for at være en del af en meget vigtig plan for udviklingen af Sierra Leone, er vi glade for at fortælle en god historie om det arbejde og den udvikling, vi ser i vores eget projekt såvel som i landet som helhed. Det at skabe udvikling under omstændigheder, der til tider er uden for vores egen fantasi og forståelsesramme, stiller store krav til samarbejde og etablering af forbindelser. Relationen skal komme fra og gå til vores hjerter og sind og er afhængig af mødet - at mødes - at sige ja, og i processen skal være åben, og i denne transformerende proces, hvor følelser, intelligenser, viden og rekonstruktioner af bygninger såvel som tankegange finder sted er vi nødt til at være fokuserede og stick to the plan. Samarbejdet skal være i mellem sundheds kapaciteter, lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, den private iværksætter sektor samt med de internationaler grupper, der bidrager til dette project. Vi skal fokusere på visionen: "et bæredygtigt, uafhængigt hospital varetaget af de mennesker det tilhører." Vores målsætning er enkel, at rehabilitere og sikre en overdragelse til de lokale folk og deres organisationer i fremtiden. Vi er på vej mod målet, og jeg takker alle, som har tilført tid, energi, lidenskab og kærlighed til projektet - uden Jer kunne vi ikke have gjort det. Tak til nationale og internationale partnere og donorer. De ansatte, ledelsen, lægerne, de frivillige, fællesskabet og især landowners, den sierra leonske regering / MoHS, de lokale stake holders, Council, DMOen og medlemmerne af denne forening tak til Jer alle. Via denne beretning håber vi at kunne give et indtryk af projektets udvikling og de mange aktiviteter og positive tiltag vi, trods udfordringer, bliver ved med at kunne sætte igang og opnå resultater med. Det er vores håb, at det kan danne grundlag for forsat dialog om projektet samt forsat støtte fra de mange trofaste medlemmer. Tak, Dr. peter

4 Bestyrelsens beretning, Masanga-bestyrelse aktiviteter Bestyrelsen I Masanga har I årets løb holdt 9 møder. Møderne er blevet holdt på formandens klinik på Dalbergstrøget. Da to af bestyrelsesmedlemmerne Inge og Susanne Hass kommer fra Århus har de deltaget via Skype-kontakt. For at sikre at de ikke missede noget har vi aftalt at de sørgede for at skrive referaterne. Det har fungeret fint. Bestyrelsesmøderne har udover løbende at skulle forholde sig til økonomien og containerforsendelserne også fast drøftet den aktuelle situation på og omkring hospitalet for således at afklare om der er forhold vi er nød til at reagere på. Dette er baseret på de Up-dates breve vi får derfra samt ikke mindst formandens løbende kontakt. Udover de faste bestyrelsesarbejde har der fungeret en særlig arbejdsgruppe vedr. de frivillige. En arbejdsgruppe der med Pernille Andresen som ansvarlig tovholder. I og med hun sidder I bestyrelsen har vi her kunnet følge godt med og give respons på arbejdet. Samarbejdet I bestyrelsen har fungeret fint. Der har ikke I det daglige arbejde været nogen skelnen mellem hvorvidt man har været bestyrelsesmedlem eller suppleant. Det var været håndteringen af de daglige udfordringer, der har været det bærende.

5 Bestyrelsens beretning, CONTAINERE Det har været et relativt stille år siden sidste generalforsamling, da Mellemfolkeligt Samvirke genbrug til syd (MS) kun gav bevilling til en 40 fods container i Dog fik vi en ekstra bevilling fra den humanitære pulje med henblik på at sende en ambulance og en minibus til Masanga. Ambulancen blev doneret af Dansk Autohjælp og via Lions Club videre til os, minibussen blev doneret af Bøgeballe Mink og Morten Skjødt Mikkelsen. Containerne blev igen pakket af vores uundværlige partner, Multicenter Syd. Bilerne blev sendt af sted efter en grundig opgradering, så de kan holde til anderledes vej-og klimaforhold. Værdien af de 2 containere er opgjort til ca (40 procent af nyværdien). I beretningen sidste år gav jeg udtryk for store frustrationer omkring forretningsgangene i Sierra Leone. Siden da har tingene ændret sig, hvilket først og fremmest skyldes en meget stor indsats fra vores lokalt ansatte finansiel manager, Michael Jones. Den gode historie: For ca. 1 måned siden blev jeg kontaktet af MS ang. en fuldt pakket 20 container med avanceret hospitalsudstyr, der egentlig skulle til Libyen, men af forskellige årsager ikke ville kunne komme ind i landet. Vi fik den i konkurrence med andre, og den er nu undervejs til Masanga. I alt er der siden projektets start nu sendt udstyr for ca. 11mill. kroner ( 40 % af nyværdien, ellers 27.5 mill. kroner). En stor tak til alle donorer og folk, der har hjulpet med pakning, forsendelse m.m. Mogens, containeransvarlig Organisation, kommunikation og information Organisationen var i starten enkel, en international bestyrelse med en formand som havde funktion som projekt koordinator og igangsætter med en assisterende hospital manager. Projektet er vokset meget siden da. Vi er, forud for vores tid hvad angår den service vi gerne vil levere; indrømmet, der er stadig plads til forbedringer, men på hospitalssiden er vi væsentligt længere fremme ind oprindeligt pianlagt. Dette stiller stigende krav til det apparatur der er rundt om en sådan funktionel enhed, det apperatur eller den der bevæger sig mere i kulissen og får det hele til at fungere, så sundhedspersonale kan koncentere sig om patienterne og ikke om ordrelister og administrative møder med andre sundhedsaktører, status rapporter og meget mere.

6 Bestyrelsens beretning, Fokus fremadrettet må være på dette apparat eller organisme. Denne bliver ansvarshavende aftager på projektet og skal rustes til administrering af vores vores fælles hjertebarn. Vi har endnu ikke det færdige hold til denne opgave; i 2011 ansatte vi vores financial manager, men vi mangler stadig en top leder, Chief operationel Officer samt chef for logistic, Logistic officer. Disse 3 topleder tænkes placeret i den centrale administration som vi vil have lokaliseret i Freetown, da deres arbejde hovedsagligt bliver af ledelsesmæssig, administrativ, økonomisk og organisatorisk art. Sammen med de 3 ledere fra de 3 ben, får de ansvaret for den daglige overordnede ledelse af projektet. Derudover mangler vi oprettelsen af en fundraisingenhed lokalt i Sierra Leone, således at man også i fremtiden kan sikre en vis donorstøtte, dog uden vores hjælp. Vi ønsker fortsat at have en organisation med en simpel og enkel vej fra idé til handling og hvor aktørerne tager ansvar og er medbestemmende indenfor den ramme der er sat for opgaven. Det betyder at vi samtidig med at vi opbygger et klassiske hierarkisk system med entydige kommandoveje ønsker vi at bevare den flade demokratiske og enkle struktur der netop medvirker til at man får lyst til at være med, man har indflydelse og man bliver hørt osv. Organisation, kommunikation og information Ved generalforsamlingen i 2011 var der fokus på hvordan kommunikationen mellem Masanga DK, de øvrige grupper involveret i projektet og ledelsen på hospitalet kunne forbedres. I kølvandet på denne diskussion blev det besluttet, at der hver måned skulle afholdes et kommunikationsmøde mellem de forskellige grupper i nord. Disse møder er blevet afholdt i starten med Susanne Haas og nu Maja Kjer Nielsen som tovholder. Møderne holdes som telefonmøder og deltagerne er repræsentanter for Masanga DK, Masanga UK, den internationale bestyrelse, CapaCare, frivilliggruppen og IMCC. På møderne informeres der om udviklingen på de forskellige projekter i Masanga og om de forskellige gruppers fremtidsplaner. På den måde er alle godt informerede, og er der oplagte muligheder for samarbejde startes dette, mens vi ligeledes undgår dobbeltarbejde, fordi man ikke ved, hvad de andre laver. Referaterne fra møderne sendes til relevante personer i de respektive grupper og desuden til ledelsen på hospitalet. De kan efterfølgende komme med spørgsmål og kommentarer til udviklingen og fremtidsplanerne. På den måde opnår vi at alle ved besked om hvad der sker og derved har mulighed for at få indflydelse på de beslutninger der træffes og de planer der udarbejdes. Der er derudover en del intern kommunikation mellem bestyrelse, frivillig gruppen og de aktive frivillige udstationerert på Masanga som foregår gennem updates fra Masanga som

7 Bestyrelsens beretning, de frivillge skriver med 14 dages mellemrum. Her formidles viden og ideer og problemer vendes og tages op. Dette fungerer rigitg gdt for alle parter. Der er igen i 2011 udgivet 4 nyhedsbreve både på dansk og på engelsk og tak til pr-gruppen for dette arbejde som er med til at tegne foreningen aktiviteter udadtil og til information til vores medlemmer. Alle nyhedsbreve kan findes på hjemmesiden. Hjemmesiden kommer mere og mere i sving og bloggen fungerer også som en god nyhedskilde og inpirations side. Der er betydeligt opadgående aktivitet på de sociale medier - faceboook gruppen har i skrivende stund 1336 thumbs up. Det var en stor succes over julen at køre en julekalender med historier om lokale, ansatte og frivillige fra Masanga. MHRP: Hospitalslinjen Siden 2006 har Masanga Hospital udviklet sig hurtigere end forventet, og vi fortsætter med at give gratis behandling til alle kategorier af patienter fra hele landet. I løbet af 2011, er flere komponenter blevet etableret, og antallet af ansatte og hospitaletsaktiviteter er steget: Røntgen afdelingen er begyndt at fungere, fødeafdelingen åbnet og STP programmet er for alvor startet. En masse frivillige og besøgende har besøgt hospitalet for at hjælpe med bl.a. SC, øjenklinik, tømrer, hospitalets køkken og andre områder. Stigningen i antallet af administrativt og medicinsk personale har givet os mulighed for at arbejde med forbedring af kvaliteten af pleje, til trods for en stadig stigningen i patienttilgangen. I begyndelsen af året havde vi det privilegium at sundhedsministeren aflagde besøg i Tonkolili distriktet og i den sammenhæng tog sig tid til at besøge Masanga Hospital. Under sit besøg meddelte hun, at i april 2011 ville det blive nødvendigt at lukke Magburka Hospital ned på grund af renoveringsaktiviteter. Patienterne ville således herefter og frem blive henvist til Masanga Hospital og regerings hospitalet i Makeni. Siden da (april 2011) er antallet af patienter (og udgifter) næsten fordoblet på Masanga Hospital. Out Patient Department Selvom Magburka hospital har lukket for renovering, er antallet af OPD patienter mere eller mindre stabilt. I anden halvdel af året var vi i stand til at ansætte en ekstra CHO specifikt allokeret til at støtte op om arbejdet på OPD. Personalet i OPD blev også forøget med en nurse aid, som bistår med triage og kommunikation.

8 Bestyrelsens beretning, HIV-rådgiver Siden juli 2011 har Sierra Leones National AIDS sekretariat - finansieret af Global Fund - placeret en HIV-rådgiver på Masanga Hospital. Hendes job er at rådgive patienterne før og efter HIV test og en del af projektet forkuserer bl.a. på at forhindre mor til barn smitte. Denne HIV rådiger erstatter Alice Fortune som sagde sin stilling op på Masanga Hospital i december I December 2011 var der 27 HIV patienter i behandling på Masanga Hospital. Eye Clinic Året 2011 har været et turbulent år for øjenklinikken: Siden maj 2011 fik Alfred hjælp fra Thomas Fornah, der blev færdiguddannet som Nurse Aid samme år. Begge blev sendt på efteruddannelse på UMC Kissy Eye Clinic. Den 15 Juli 2011 Thomas døde under et kraftig tordenvejr et stort tab for øjenklinikken og projektet i det hele taget. Han er endnu ikke erstattet på øjenklinikken. I løbet af året besøgte øjenlæge John Buchan og hans hold fra UMC Kissy Eye Clinic vores hospital fire gange (februar, april, juli og oktober) for at udføre grå stær operationer. I 2011 er i alt 105 patienter blevet behandlet for grå stær på Masanga Hospital. Det er en stor succes for hospitalet og patienterne, at vi får de blinde til at se. I samarbejde med District Medical Officer, undersøger vi muligheden for at få en statslig ansat såkaldt ophthalmic nurse (øjensygeplejerske) udstationeret på Masanga Hospital i fremtiden. Øjenprojektet har endvidere financieret instandsættelsen af nummer 2 operationsstue, således at operationer nu kan foregå simultant på Masanga. Afdelingerne på hospitalet Som beskrevet før, har hospitalet udvidet sine aktiviteter på forskellige områder. Den største ændring ser vi på stigningen af antallet af indlæggelser i de forskellige afdelinger: Vi har været nødt til at øge antallet af sengepladser til i alt 110 og fødeafdelingen blev åbnet fremskyndet. Tabel 2 og Figur 1 giver et overblik over antallet af indlæggelser i løbet af året:

9 Bestyrelsens beretning, Kirurgisk afdeling Som følge af en stigningen i antallet af operationer, er også antallet af indlæggelser vokset. Efter nurse aidesne blev færdiguddannede i april 2011, blev flere af disse ansat på den kirurgiske sengeafdeling var for at styrke den postoperative pleje. Børneafdelingen og stabilisering centre (SC) Kvaliteten af omsorgen for de indlagte børn er forbedret som følge af et bedre samarbejde mellem SC og børneafdelingen. I dag er der udveksling mellem både patienter og personale fra de to afdelinger. Når der er fuld belægning i en afdeling og plads eller overskud i en anden kan patienter og / eller personale flyttes. En anden måde at forbedre kvaliteten på, har været at involvere STP kandidaterne i afdelingernes arbejde og drift. SC er støttet af UNICEF med forsyninger og protokoller. De medicinstuderende fra IMCC afsluttede deres projekt med oprettelse af afdelingen og uddannelse af personalet i februar 2011 og afdelingen har fungeret selvstændigt siden.

10 Bestyrelsens beretning, Maternity Ward og fødeafdelingen I begyndelsen af maj 2011 blev den gamle kantinebygning, som blev brugt som waiting house for gravide kvinder, omdannet til fødeafdeling. Den væsentligste årsag til dette var, at antallet af fødsler steg voldsomt fra omkring 100 i 2010 til over 250 i Senere blev fødeafdelingen rykket til den tidligere SC bygning, da denne placering er tættere på fødestuerne og operations gangen. Igen gav færdiguddannelsen af Nurse Aides i april 2011 os mulighed for at ansætte nye medarbejdere til at arbejde i maternity ward og på fødegangen. Sammen med hjælp fra danske frivillige både jordemoder studerende og medicinstuderende, er personalets færdigheder blevet opgraderet og protokoller blev udarbejdet. Der er planer om et udvidet samarbejde med de jordemoderstuderende der ønsker at indgå i et yderligere fremtidigt samarbejde. Skadestue Det har været på ønskelisten i lang tid at renovere bygningen der i dag er kendt som akut- eller modtage afdeling. Masanga UK har været i stand til at samle penge til projektet og et hold blev sendt ned i foråret for at forberede grundplanen for enheden. Masanga UK havde fået lovning på del gratis ydelser fra byggefirmaet, Dawnus, som desværre ikke i 2011 kunne finde tiden til at igangsætte arbejdet ( er dog påbegyndt i skrivende stund).

11 Bestyrelsens beretning, Operationsgangen I begyndelsen af året vi var, med støtte fra den danske Eye Team, i stand til at renovere endnu en operationsstuen. Denne er fuldt udstyret med air-condition, iltkoncentrator og operationsfaciliteter. På grund af den forbedrede situation har vi været i stand til at øge antallet af kirurgiske procedurer til mere end tusind i løbet af Figur 3 viser, at det samlede antal akutte operationer blevet fordoblet i 2011 i forhold til Røntgen Ved hjælp af røntgen medarbejdere fra Magbente Community Hospital og Holy Spirit Hospital i Makeni, har vi været i stand til at etablere en fungerende røntgen enhed fra marts Billederne skal, med mindre de er led i akut udredning, betales af patienterne selv. Laboratorium og Blodbank 2011 har også været et travlt år for laboratoriet og blodbank: Med støtte fra udenlandske donorer var der forbedringer i udstyr og generelt et tilstrækkeligt udbud af tests og reagenser. Regeringen, gennem National Blood and Safety Services, var i stand til at hjælpe os med de fleste af leverancerne, der er nødvendige for at holde blodbanken kørende. Nedenfor ses aktiviteten skematisk:

12 Bestyrelsens beretning, Sundhedspersonale Dr. Anne Marie fik fra starten af året hjælp fra sin tidligere kollega Dr. Alex, der flyttede til Masanga med sin kone og 3 små børn fra februar Også Dr. Alex har en tropemedicinsk uddannelse fra Holland. De to kørte et godt samarbejde gennem de første mange måender af Dr. Anne Marie blev gravid og tog i august hjem til Holland på barsel og fødte i okotber en velskabt dreng. Dr. Alex blev i hendes fravær støttet dels af frivillige læger i form af narkose aspiranten Sine Weichman og den tidligere IMCC udsendte Dr. Maja. Senere på året fik projektet hjælp fra Dr. Erdie, der tidligere har arbejdet på Magbinthe Hospital, der ligeledes var en stort gevindst for hospitalet. Vi håber på i fremtiden at kunne etablere en ekstra frivillig linie for læger dels fra Danmark, men også fra England, hvor der via Derriford Hospital er interesse for at sende læger med tropemedicinsk efteruddannelse af sted til Masanga. I 2011 havde hospitalet en frivillig sygeplejerske med børne erfaring udstationeret via IMCC. Sara er villig til fremover at se på mere kontinuerlige tilstedeværelsesprogrammer for bl.a. sygeplejersker.

13 Bestyrelsens beretning, Surgical Training Program Efter mange års forberedelse på Kirurgisk Training Program startede i januar 2011 under ledelse af dr Håkon og CapaCare fra Norge. I samarbejde med regeringen startede vi programmet med to kandidater. I løbet af året er antallet af kandidater steget til fem. Tre af de fem er stadig i Masanga, mens de øvrige to er rykket videre til en anden undervisning facilitet. Fokus i uddannelsen er på kirurgiske og obstetriske færdigheder. Kandidaterne undervises i intentiv forløb af speciallæger der kommer i 2-3 uger 5-6 gange om året. Imellem disse sessioner indgår kandidaterne i hospitalets øvrige funktioner. I november har vi identificeret en koordinator for programmet, der arbejder tæt sammen med STP kandidaterne og har hyppig kommunikation med organisationen i Norge. Til næste år forventer vi en yderligere udvidelse af programmet. Masanga har det privilegium at fungere som universitetshospital og koordinerende center i forhold til de øvrige undervisningsfaciliteter i denne sammenhæng. MHRP Uddannelse Gennem det sidste år er der sket rigtig meget på Masangas uddannelseslinie. Uddannelseslinien er fortsat opdelt i to enheder, nemlig den kommende sygeplejeskole og Surgical Training Programmet (STP). Hvor sygeplejeskolen er målrettet de unge der endnu ikke har taget en uddannelse eller gerne vil opkvalificere sig, er STP målrettet de Community Health Officers (CHO) og læger, der har lyst og evner til at videreuddanne sig inden for kirurgi. Mens STP programmet kører på fuldt tryk, har sygeplejeskolen har haft en lidt svær fødsel. Aktiviteter 2011/2012 på sygeplejeskolen: Vedtagelse af institutionens nye navn: Tonkolili District College of Health Sciences and Technology. Konstituering af en lokal bestyrelse. Afsendelse af formelle ansøgninger til sundheds- og uddannelsesministerierne i SL. Samarbejdsaftaler med nabohospitaler udfærdiget og underskrevet mhp. praktikpladser til kommende studerende. Samarbejdsaftale med nærmeste Jordmoderskole udfærdiget og underskrevet mhp. undervisning og pratik til kommende studerende. Renovering og møblering af skolens primære undervisningslokaler og administrationsbygning. Renovering og møblering af bygninger der skal huse de studerende, herunder sove-, bad- og toiletfaciliteter. Anskaffelse af træningsudstyr og anatomimodeller til skolens færdighedslaboratorium. Påbegyndt udvidelse/fornyelse af skolens bibliotek med hertil hørende faglitteratur. Ansættelse af sygeplejeskolens daglige ledere: Mr. Amara Fornah (Head of School) og Mrs. Rebecca Amara (Deputy Head of School).

14 Bestyrelsens beretning, Inspektionsbesøg af Sierra Leone Nursing and Midwifery Board, første gang afviklet i juni 2011, anden gang i februar Marts 2012 modtagelse af Nurse Board s endelige tilladelse til at åbne en sygeplejeskole i Masanga. Sygeplejeskolen er nu med på listen over samtlige sygeplejeskoler i Sierra Leone og skolen forventes at starte med det første hold studerende når det nye akademiske år for 2012/2013 begynder. Overordnet mål for uddannelseslinien: Sidste år blev det vedtaget at uddannelsesprogrammet i Masanga skal forenes under én institution, nemlig Tonkolili District College of Health Sciences and Technology. Baggrunden herfor er at den brede titel giver os mulighed for i fremtiden at udvide uddannelseslinien med flere forskellige sundhedsuddannelser og senere evt. uddannelser inden for teknologi, virksomhedsdrift, håndværk etc. Det er organisationens håb at uddannelseslinien i fremtiden vil vokse sig stor og stærk, så den kan være med til at sikre projektets bæredygtighed gennem fortsat udvikling og vækst af Tonkolili Distriktet. Overordnet mål for Sygeplejeskolen: Ved at åbne en sygeplejeskole i Masanga sikrer vi uddannelse og rekruttering af kvalificeret sundhedspersonale, ikke kun til Masanga Hospital, men også til andre hospitaler og sundhedsklinikker. Tonkolili distrikt, med et indbyggertal på over , har aktuelt ikke en lignende skole, hvilket betyder at færre unge har råd til og mulighed for at tage uddannelsen til sygeplejerske. Det håber vi på at kunne være med til at ændre. Senere håber vi på at kunne uddanne højere specialiserede sygeplejersker og jordmødre. MHRP Business section Denne del af Masanga Hospital Rehabilitation Project fokuserer på etablering af virksomehder indenfor Masanga Hospital Sustainability Enterprise (MHSE). Disse virksomheder skaber arbejdspladser og vækst i det lokale område, samt muligheder for erhvervsuddannelse til en masse lokale. De erhvervsfaglige uddannelser vil i fremtiden være en integreret del af College. Hidtil har MHSE rådet over en cykelforretning, en tømrer, en skrædder, et skovrejsnings projekt, landbrug, en gede farm, en lille sæbe fabrik og en catering virksomhed. Udenlandske virksomheder med en stærk coorporate social responsability (CSR) profil er knyttet til MHSEs virksomheder i håb om at forbedre mulighederne for udveksling af viden, import / eksport og udvikling.

15 Bestyrelsens beretning, MHSE har i 2011 afsluttet regnskabet med en omsætning samlet på kr og de har kr i samlet overskud som er stående på bankbogen pt. Foreningens tidligere frivillige, Jasper, drog i midten af 2011 atter til Masanga og har delvis stået for business delen, deles hjulpet vores samarbejdspartner MotorCare med nyt set op i Makeni. Jasper og Abibu beretter om en konstant udviklingsprocess hvor catering og skrædderi er hurtigst voksende pt. og hvor planerne for cykelsalg vil bikeshoppen også vokser støt. De frivillige: Økonomi: Masanga foreningens regnskab i DK består af resultat opgørelse for foreningskontoen samt doneringskontoen og har fået revision af BDO revisorer. Foreningenskontoen hvor der indbetales medlemskaber og der afholdes udgifter til porto, brochurer og generalforsamling m.m. som vedrører foreningsarbejde og ikke direkte donation. Resten af økonomien er donationer som indbetales på en donationskonto giver indbetaleren fradragsret på selvangivelsen ved angivelse af cpr nr. Firmaer får donationsfaktura ved ønske om dette. De donerede midler bruges til drive Masanga projektet uden omkostninger til administration i DK. Doneringerne er delt op i udgifts områder for at donorer specifikt kan donere til general fri lægehjælp, fødeafdelingen, læge eller sygeplejerske uddannelsen, landbrug og andre af vores områder i Masanga projektet. For de enkelte udgiftsområder bogføres der lokalt på Masanga med overvågning af en økonomichef og kontrol fra økonomiansvarlige i bestyrelsen fra DK. Regnskabet indgår som bilag 1

16 Bestyrelsens beretning,

17 Bestyrelsens beretning, Bilag 1 - samarbejdspartnere The Government of Sierra Leone CapaCare Lions Club Denmark UMC Kissy Eye Clinic Franca Masanga Mercy Ships Motorcare Salini Ibis and ReAct Peninsula University Life for African Mothers MultiCenter Syd

18 Year Report

Der er lavet bestyrelsens beretning. Denne gennemgås at formand Peter Bo Jørgensen:

Der er lavet bestyrelsens beretning. Denne gennemgås at formand Peter Bo Jørgensen: Referat af foreningen Masangas general forsamling d. 24 marts 2012. 31 deltagere Velkomst v. Peter Bo Valg af dirigent: Knud Anker Iversen. Denne konstaterer at general forsamlingen er lovlig indkaldt

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Arsrapport for 2014. Annual report for the year ended 31. December 2014. Masanga Hospital Rehabilitation Project

Arsrapport for 2014. Annual report for the year ended 31. December 2014. Masanga Hospital Rehabilitation Project 0 Arsrapport for 2014 Annual report for the year ended 31. December 2014 Masanga Hospital Rehabilitation Project IBDO Tlf: 3915 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Rehabilitation Project 2012 Bestyrelsens beretning General forsamling, 16. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Bestyrelsens aktiviteter...5 Medlemsregistrering.6 Den International bestyrelse...7

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 2013 Rehabilitation Project Bestyrelsens beretning General forsamling, 15. marts 2014 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Bestyrelsens aktiviteter...5 Medlemsregistrering.6 Den International bestyrelse...7

Læs mere

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships Don Stephens inspiration: - En storm - En søn - Et skib - En helgen Visionen. Forestil dig så skibe med mandskab bestående af læger,

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015

Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015 Referat af Generalforsamling i foreningen Masanga DK, 21. marts 2015 Folkets hus, Stengade 50, København Antal fremmødte: 32 person 1. Valg af dirigent: Lene Andreasen blev valgt og åbnede generalforsamlingen.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

TI-DK bestyrelsesmøde

TI-DK bestyrelsesmøde TI-DK bestyrelsesmøde Onsdag d. 30. oktober 2013 kl. 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset. Referat: 1.Deltagere. Marina, Knut, Natascha, Birgitte, Sarah (fundraising konsulent), Lærke

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Zhejian, Kina. Deltagere: Baggrund: Formål: Fagligt Fokus: Rejserapport 28.10 02.11 2013

Zhejian, Kina. Deltagere: Baggrund: Formål: Fagligt Fokus: Rejserapport 28.10 02.11 2013 Zhejian, Kina Rejserapport 28.10 02.11 2013 Deltagere: UCSJ: Anne Berit Schelde, Uddannelsesleder, International Vejleder; Sygeplejerskeuddannelsen i Næstved Morten Pristed, Chef for Internationalt Sekretariat

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006

Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006 Referat fra møde i bestyrelsen for Foreningen Skole for Livet den 30. november 2006 1. Fastsættelse af dagsorden - Valg af referent, Lis blev valgt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 3.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Tandklinikken på Heri hospital

Tandklinikken på Heri hospital Tandklinikken på Heri hospital Ukassen valgte i det forgagne år at støtte landsbyhospitalt HERI i det vestlige Tanzania med ca. 1000 $ til indretning af hospitalets tandklinik. Der lyder en kæmpe tak fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk 2012 MultiCenter Syd Årsrapport International Afdeling Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk Året der gik: 2012. Baggrund: International afdelings hovedopgaver er, at beskæftige

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 Nyhedsbrevet indeholder Medicinstuderende mest tilfredse med Hillerød Diabetesudrykning et nyt tilbud Den Danske Kvalitetsmodel er nu

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Der er kommet flere kommentarer, som der er taget hensyn til. Fremover skal referatet være mere fyldigt.

Der er kommet flere kommentarer, som der er taget hensyn til. Fremover skal referatet være mere fyldigt. Uddannelsesudvalg, mødereferat Dato: 29-10-2015 Referent: Annette Gammelgaard Deltagere: Lars Bo Køppler, Annette Thromsholdt, Annette Gammelgaard, Anne Marie Kverneland, Helle Jensen, Camilla Søgaard

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

IMCC. Årsberetning 2011

IMCC. Årsberetning 2011 IMCC Årsberetning 2011 Følgende har bidraget til IMCC s årsberetning 2011: Sashia Bak-Nielsen - National Exchange Formand (NEO) Robin Lohse - Førstehjælp for folkeskoler, København Søren Knudsen - Lokalformand,

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 27. maj

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Forslag til ændring af IMCC s navn

Forslag til ændring af IMCC s navn Forslag til ændring af IMCC s navn 3 Navneændringsforslag og 1 udtalelse Forslag 1: Studerende For Sundhedsfremme Kap. 1, 1 stk. 1: Organisationens navn er Studerende For Sundhedsfremme Ændringen gennemføres

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere