BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 65ci

2 Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 65ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i god stand. Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Denne maskine er udstyret med en fax funktion. Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Etiketten, der vises i figuren, sikrer, at tilbehøret og forsyningerne er originale.

3 Medfølgende vejledninger Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Disse kan bruges efter behov. Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (TASKalfa 65ci) Beskriver fremgangsmåder for installation af maskinen, rutinemæssig vedligeholdelse og fejlfinding. Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler for installation og brug af maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Beskriver maskinens installationsområde, advarsler og andre oplysninger. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Dvd (Product Library) Betjeningsvejledning (denne vejledning) Betjeningsvejledning vedrørende Fax Card Authentication Kit (B) Operation Guide KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference File Management Utility User Guide Beskriver ilægning af papir, almindelige kopierings-, udskrivnings- og scanningsfunktioner samt problemløsning. Beskriver faxfunktionen. Beskriver godkendelsen af maskinen ved hjælp af id-kortet. Beskriver adgangen til maskinen fra en pc ved hjælp af en web-browser til kontrol og ændring af indstillingerne. Beskriver installationen af printerdriveren og brugen af printerens funktion. Beskriver installationen og brugen af Network FAX driver for at bruge netværksfaxmaskinens funktion. Beskriver brugen af funktionen til udskrift af PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader. Beskriver overvågningen af netværkets printer med KYOCERA Net Viewer. Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer). Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering. Forklarer hvordan man anvender File Management Utility (Filadministrationsværktøjet) til at indstille forskellige parametre og sende/gemme scannede dokumenter.

4

5 Indholdsfortegnelse Indledning...- Generel bemærkning... - Sikkerhedskonventioner i denne vejledning... - Miljø Forholdsregler for brug Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power Juridisk begrænsning af kopiering/scanning Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Juridiske oplysninger Energisparefunktion Funktioner til automatisk -sidet kopiering Papirgenbrug Energy Star (ENERGY STAR )-program Om denne betjeningsvejledning... - Konventioner i denne vejledning... - Originalstørrelse og papirformat Klargøring inden brug...- Maskinens dele... - Maskine... - Betjeningspanel Berøringspanel Tilslutning og klargøring af kabler Eksempel på tilslutning Klargøring af nødvendige kabler Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel... - Tilslutning af strømkabel... - Tænding/slukning...-3 Tænding Slukning Installation af software Installering af printerdriver Opsætning af TWAIN-driver Opsætning af WIA-driver Energisparefunktion... - Dvale og automatisk dvale... - Guide til opsætning af maskine COMMAND CENTER (indstillinger til ) Afsendelse af Fælles brug...3- Ilægning af papir Inden ilægning af papir Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i multifunktionsbakken Ilægning af originaler Placering af originaler på glasplade Ilægning af originaler i dokumentføder Kontrol af maskinens serienummer Kontrol af tæller Log på/log af Log på i

6 Log af Favoritter Registrering af favoritter Redigering og sletning af favoritter Brug af favoritter Guide til hurtig opsætning Skærmbillede med hjælp Afbrydelse af job Brug af forskellige funktioner Fælles funktioner Duplex Papirvalg Sortering Tæthed Scanningsopløsning Originalbillede Zoom Filformat Kopiering...4- Grundlæggende brug Kopifunktioner Zoom Duplex Udskrivning...5- Udskrivning fra applikationer Afsendelse...6- Grundlæggende brug Forberedelse til afsendelse af et dokument til en pc Kontrol af hvad der skal indtastes for [Værtsnavn] Kontrol af hvad der skal indtastes for [Brugernavn til logon] Oprettelse af en delt mappe Kontrol af [Sti] Konfigurering af Windows Firewall (til Windows 7) Angivelse af destinationen Valg vha. adressebog Valg med one-touch-tasten Indtastning af en ny -adresse Angivelse af en ny pc-mappe Kontrol og redigering af destinationer Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) Scanning ved brug af TWAIN Problemløsning...7- Udskiftning af tonerbeholder Udskiftning af beholder til brugt toner Rengøring Glasplade Dokumentføder Papirføderenhed Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop Papirstoppets placering ii

7 Multifunktionsbakke Kassette Papirføder Inden i maskinen Dokumentføder Tillæg...8- Tilbehør Oversigt over tilbehør Ekstra funktion Metode til indtastning af tegn Skærmbillede til indtastning Papir Grundlæggende papirspecifikationer Valg af korrekt papir Specialpapir Specifikationer Generelle funktioner Kopifunktioner Printerfunktioner Scanner Dokumentføder Miljøspecifikationer Indeks...Indeks- iii

8 Indledning Dette kapitel indeholder følgende emner: Generel bemærkning... - Sikkerhedskonventioner i denne vejledning... - Miljø Forholdsregler for brug Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Juridiske oplysninger Energisparefunktion Funktioner til automatisk -sidet kopiering Papirgenbrug Energy Star (ENERGY STAR )-program Om denne betjeningsvejledning... - Konventioner i denne vejledning... - Originalstørrelse og papirformat

9 Indledning > Generel bemærkning Generel bemærkning Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor. ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symboler Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om høj temperatur] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger om den forbudte handling er angivet i symbolet.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.... [Obligatorisk handling påkrævet]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves). BEMÆRK I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet denne maskine udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger. -

10 Indledning > Generel bemærkning Miljø Servicemiljøforholdene er som følger: Temperatur: 0-3,5 C Luftfugtighed: 5-80 % Uegnede miljøforhold kan påvirke billedkvaliteten. Det anbefales at benytte maskinen ved en temperatur på maks. 6-7 C, og en fugtighed på ca %. Undgå endvidere følgende ved placering af maskinen. Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys. Undgå steder med vibrationer. Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger. Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm. Undgå steder med dårlig ventilation. Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget. Under kopiering frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation. Forholdsregler for brug Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer FORSIGTIG Forsøg ikke på at brænde dele, der inderholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn. Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder den. Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste. Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke - glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det. Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand. Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner. Andre forholdsregler Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 C, og hvor markante ændringer af temperatur og luftfugtighed kan undgås. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken (multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen. -3

11 Indledning > Generel bemærkning Lasersikkerhed (Europa) Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger. Maskinen er klassificeret som et klasse -laserprodukt under DS/EN 6085-:007. Forsigtig: Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig stråling. Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren. Mærkaten, der vises nedenfor, findes bagest på maskinen. -4

12 Indledning > Generel bemærkning Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source. Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l appareil hors tension. Les interrupteurs sur l appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l appareil hors tension. Radio Tag Technology In some countries the radio tag technology used in this equipment to identify the toner container may be subject to authorization and the use of this equipment may consequently be restricted. -5

13 Indledning > Generel bemærkning Juridisk begrænsning af kopiering/scanning Det kan være forbudt at kopiere/scanne ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Kopiering/scanning af følgende elementer er forbudt og vil blive retsforfulgt. Forbuddet er ikke begrænset til disse elementer. Udfør ikke bevidst kopiering/scanning af elementer, som ikke må kopieres/scannes. Check Pengesedler Værdipapirer Frimærker Pas Certifikater Nationale love og national lovgivning kan forbyde eller begrænse kopiering/scanning af andre elementer end de, der er nævnt ovenfor. -6

14 Indledning > Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Juridiske oplysninger Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra KYOCERA Document Solutions Inc.. Vedrørende varemærker PRESCRIBE og ECOSYS er varemærker, der tilhører Kyocera Corporation. KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated. Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation. Novell og NetWare er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. IBM og IBM PC/AT er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation. Power PC er et varemærke, der tilhører IBM i USA og/eller andre lande. AppleTalk, Bonjour, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der tilhører International Typeface Corporation. UFST MicroType -fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine. Denne maskine indeholder NF-modulet, der er udviklet af ACCESS CO., Ltd. Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group. ThinPrint er et varemærke, der tilhører ThinPrint GmbH i Tyskland og andre lande. Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærkebetegnelser. Betegnelserne og bruges ikke i denne betjeningsvejledning. GPL/LGPL Dette produkt indeholder ( og/eller LGPL ( software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og ændre produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL. For at få yderligere oplysninger herunder om kildekodens tilgængelighed, se Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. -7

15 Indledning > Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4. The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5. Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. -8

16 Indledning > Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] Monotype Imaging License Agreement Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 0 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)()(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(). You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. -9

17 Indledning > Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Energisparefunktion Maskinen leveres med energisparefunktion til automatisk overgang til Dvale, for at minimere strømforbruget, efter udløbet af et bestemt tidsrum siden maskinen blev benyttet sidst. Dvale Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i minut. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges. Se Dvale og automatisk dvale på side -, for yderligere oplysninger. Funktioner til automatisk -sidet kopiering Maskinen har -sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at kopiere to -sidede originaler på et enkelt ark papir kan papirforbruget reduceres. Se Duplex på side 4-7, for yderligere oplysninger. Papirgenbrug Maskinen understøtter genbrugspapir, der mindsker miljøbelastningen. Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker. Energy Star (ENERGY STAR )-program Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine opfylder ENERGY STAR kravene. -0

18 Indledning > Om denne betjeningsvejledning Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler: Kapitel Indhold Indledning Indeholder oplysninger vedrørende forholdsregler for brug, varemærker og denne vejledning. Klargøring inden brug Indeholder oplysninger om dele, tilslutning af kabler, opsætning og konfiguration af maskinen. 3 Fælles brug Forklarer den overordnede maskinfunktion (herunder ilægning af papir og originaler), samt hvordan du logger på og af. 4 Kopiering Beskriver kopieringsfunktioner. 5 Udskrivning Giver oplysninger om de funktioner, der er til rådighed, når maskinen benyttes som en printer. 6 Afsendelse Beskriver de kopieringsfunktioner, du kan benytte, når du sender originaler. 7 Problemløsning Forklarer, hvordan du skal handle ved fejlmeddelelser (såsom når maskinen løber tør for toner) og andre problemer (såsom papirstop). 8 Tillæg Vejledning i indtastning af tegn og liste over maskinspecifikationer. Indeholder en oversigt over det ekstratilbehør, der fås til maskinen. Indeholder oplysninger om medietyper og papirformater. Indeholder også en liste, der forklarer ord og udtryk. Konventioner i denne vejledning Følgende konventioner bruges afhængigt af beskrivelsen. Konventioner Beskrivelse Eksempel Fed Angiver en tast på betjeningspanelet eller en computerskærm. Tryk på tasten Start. [Almindelig] Angiver taster på berøringspanelet. Tryk på [OK]. Kursiv Angiver en meddelelse, der vises på berøringspanelet. Meddelelsen Klar til at kopiere vises. BEMÆRK Bruges til at fremhæve et nøgleord, en sætning eller henvisninger til yderligere oplysninger. Angiver supplerende oplysninger eller funktioner som reference. Se Dvale og automatisk dvale på side -, for yderligere oplysninger. BEMÆRK VIGTIGT Angiver elementer, som du skal eller ikke må udføre, hvis du vil undgå problemer. VIGTIGT FORSIGTIG Angiver hvad, der skal overholdes for at undgå personskade eller maskinfejl, og hvordan disse situationer håndteres. FORSIGTIG -

19 Indledning > Om denne betjeningsvejledning Ikonerne viser jobtyperne med mulighed for indstilling af de enkelte funktioner. Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Copy Denne funktion kan indstilles i forbindelse med kopiering af et dokument. Klar til at kopiere (Fuld farve) Kopi Kopier Print from USB Denne funktion kan indstilles i forbindelse med udskrift fra USB-hukommelsen. Klar til at udskrive fra boks. Udskriv Kopier Papirvalg Zoom Tæthed Papirvalg Sorter Duplex A4 00% Normal 0 A4 Til -sidet Duplex Kombiner Sorter -sidet>>-sidet Fra Funktioner Skærmbillede Kopi Til Favoritter GB000_0 Funktioner Skærmbillede Udskriv Afbryd GB0097_00 Send Denne funktion kan indstilles i forbindelse med afsendelse af et dokument. Klar til at sende. Send Dest.: Scan to USB Denne funktion kan indstilles i forbindelse med lagring af en fil i USB-hukommelsen. Klar til at gemme i boks. Gem fil Tilbagekald Kontroll. Filformat Duplex Scanning Opløsning PDF -sidet 300x300 dpi One-touch-tast Adressebog Ekst. adressebog Funktioner Mappe Skærmbillede Send Fax / Favoritter GB0055_00 Tæthed Normal 0 Funktioner doc Skærmbillede Gem fil Indtastn. af filnavn Afbryd GB0096_00 I denne vejledning er fremgangsmåderne, som kræver brug af tasterne på berøringspanelet, fremhævet med rødt. Eksempelvis Vælg [Zoom]. Klar til at kopiere (Fuld farve) Kopi Kopier Papirvalg Zoom Tæthed A4 00% Normal 0 Duplex Kombiner Sorter -sidet>>-sidet Funktioner Fra Til Favoritter GB000_0 Fremgangsmåder, der omfatter brug af betjeningspanelet og/eller berøringspanelet er nummereret på følgende måde: Eksempelvis Vælg [Funktioner] og derefter [EcoPrint]. Klar til at kopiere (Fuld farve) Kopi Kopier Papirvalg Zoom Tæthed A4 00% Normal 0 -sidet>>-sidet Funktioner Duplex Kombiner Sorter Fra Til Favoritter GB000_0 Klar til at kopiere (Fuld farve) Funktioner EcoPrint Juster nuance Farvebalance Skarphed Luk Fra 0 Fra 0 /4 Tilf/red. Genvej Brug [ ] eller [ ] til at rulle op eller ned. GB000_0 -

20 Indledning > Om denne betjeningsvejledning Originalstørrelse og papirformat I dette afsnit beskrives, hvordan der i denne vejledning refereres til originalstørrelse eller papirformat. Ikoner på berøringspanelet Følgende ikoner på berøringspanelet kan bruges til at angive originaler og papirets retning. Originaler Papir Liggende Stående -3

21 Indledning > Om denne betjeningsvejledning -4

22 Klargøring inden brug Dette kapitel indeholder følgende emner: Maskinens dele... - Maskine... - Betjeningspanel Berøringspanel Tilslutning og klargøring af kabler Eksempel på tilslutning Klargøring af nødvendige kabler Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel... - Tilslutning af strømkabel... - Tænding/slukning Tænding Slukning Installation af software Installering af printerdriver Opsætning af TWAIN-driver Opsætning af WIA-driver Energisparefunktion... - Dvale og automatisk dvale... - Guide til opsætning af maskine COMMAND CENTER (indstillinger til ) Afsendelse af

23 Klargøring inden brug > Maskinens dele Maskinens dele Maskine Dokumentføder Betjeningspanel 3 Indre bakke 4 Papirstopper 5 Multifunktionsbakke (MP-bakke) 6 Styr for papirbredde 7 Støttebakkeafsnit på multifunktionsbakke 8 Kassette 9 Stik til USB-hukommelse 0 Hovedafbryder Papirmåler Papirføders nederste dæksel -

24 Klargøring inden brug > Maskinens dele Topdæksel 4 Black tonerbeholder (K) 5 Magenta tonerbeholder (M) 6 Cyan tonerbeholder C) 7 Yellow tonerbeholder (Y) 8 Dæksel til brugt toner 9 Beholder til brugt toner Fuserdæksel Papirføderenhed Papirrampe 3 Duplexenhed -3

25 Klargøring inden brug > Maskinens dele Interfacestik til tilbehør * 5 LINJE-stik* 6 TELEFON-stik* 7 Netværksinterfacestik/Indikatorer 8 Stik til USB-interface 9 Interfacestik til tilbehør 30 Højre dæksel 3 Stik til strømkabel 3 Bagdæksel 33 Løftegreb på bagdæksel * Kun på maskiner, der har faxfunktionen installeret. -4

26 Klargøring inden brug > Maskinens dele Originalbreddestyr 35 Dæksel til dokumentføderen 36 Håndtag til at åbne/lukke dokumentføderen* 37 Originalplade 38 Originalstopper 39 Udskubningsplade for original 40 Åbningsgreb på topdæksel* 4 Håndgreb 4 Glasplade 43 Glaspanel * Topdækslet og dokumentføderen ikke åbnes samtidigt, for at undgå, at maskinen vælter Kassette 45 Papirbreddestyr 46 Justeringsstyr for papirlængde 47 Justeringsstyr for papirbredde 48 Papirformatvælger -5

27 Klargøring inden brug > Maskinens dele Betjeningspanel Viser skærmbilledet Status/Afbryd job. Viser skærmbilledet Favoritter. Programskærmbilledet vises, når en applikation er i brug. Viser skærmbilledet Dokumentboks. Viser skærmbilledet Systemmenu/Tæller. Viser skærmbilledet Kopi. Viser skærmbilledet Send. Viser skærmbilledet FAX. Afslutter (logger ud af) skærmbilledet Administration. Indstiller maskinen til Dvaletilstand. Afbryder Dvale, hvis Dvaletilstanden er aktiveret. Tændes, når der er sluttet strøm til maskinen. Vælg farvetilstanden. Auto Color: Registrerer automatisk om et dokument er i farver eller monokrom, og scanner derefter dokumentet. Full Color: Scanner alle dokumenter i fuld farve. Black & White: Scanner alle dokumenter i monokrom. Klar til at kopiere (Fuld farve) Kopi Kopier Papirvalg Zoom Tæthed A4 00% Normal 0 Duplex Kombiner Sorter -sidet>>-sidet Fra Til Funktioner Favoritter Berøringspanel. Viser knapperne til konfiguration af maskinens indstillinger. Processing: Blinker i forbindelse med udskrift eller afsendelse. Memory: Blinker, mens maskinen læser fra fax- eller USBhukommelsen (multifunktionselement). Attention: Tændes eller blinker, hvis der sker en fejl og et job standses. Taltaster. Indtaster tal og symboler. Fjerner indtastede tal og tegn. Angiver registreret information såsom adressenumre og brugerens id på baggrund af nummer. Genetablerer standardindstillingerne. Afbryder eller pauser det igangværende udskrivningsjob. Afslutter indtastningen med taltaster og afslutter skærmbilledet i forbindelse med indstilling af funktioner. Funktionen er tilknyttet [OK] på skærmbilledet. Starter kopiering og scanning samt behandlingen i forbindelse med indstilling. -6

28 Klargøring inden brug > Maskinens dele Berøringspanel Viser maskinens status og de nødvendige meddelelser vedrørende betjening. Klar til at kopiere (Fuld farve) Kopi Kopier Papirvalg Zoom Tæthed Viser klokkeslættet og antallet af kopier. Viser de tilgængelige funktioner. A4 00% Normal 0 Konfigurerer mere avancerede funktionsindstillinger. Duplex Kombiner Sorter -sidet>>-sidet Fra Til Funktioner Genvej Genvej Favoritter GB000_04 Viser favoritter. Viser genveje. Viser maskinens status og de nødvendige meddelelser vedrørende betjening. Viser de tilgængelige funktioner og indstillinger. Vender tilbage til forrige skærmbillede. Klar til at kopiere (Fuld farve) Funktioner Original størrelse Original retning Farvevalg Originalbillede Luk A4 Øverste kant venstre Fuldfarve Tekst+foto Tilf/red. Genvej /4 GB000_00 Bladrer opad eller nedad, når det ikke er muligt at vise hele listen med værdier på et enkelt skærmbillede. Registrerer funktioner som genveje. -7

29 Klargøring inden brug > Tilslutning og klargøring af kabler Tilslutning og klargøring af kabler Undersøg, hvordan maskinen tilsluttes pc'en eller netværket. Sørg for at have alle de nødvendige kabler klar. Eksempel på tilslutning Undersøg hvordan maskinen tilsluttes pc'en eller netværket, ved at kigge på figuren nedenfor. Tilslutning af en scanner til pc-netværket med et netværkskabel (000BASE-T, 00BASE-TX eller 0BASE-T). COMMAND CENTER Netværksindstillinger, standardindstillinger for scanner, registrering af bruger og destination. Administrators pc Netværk Afsendelse af Sender billeddata med scannede originaler til den ønskede modtager, i form af en med en vedhæftet fil. 6-8 Udskrivning USB Netværk MFP Netværk Send til SMB Gemmer det scannede billede som en datafil på din pc. 6-9 Netværksfax Netværk Netværk Send til FTP Sender det scannede billede som en datafil til FTP. 6-9 Fax Netværk TWAIN Scanning Fax * Kun på maskiner, der har faxfunktionen Netværk/USB WIA Scanning TWAIN og WIA er standardbrugerflader til kommunikation mellem softwareapplikationer og enheder til billedoptagelse. -8

30 Klargøring inden brug > Tilslutning og klargøring af kabler Klargøring af nødvendige kabler Klargør de nødvendige kabler til det interface, du ønsker at bruge. Tilslutningsmiljø Funktion Nødvendigt kabel Slut et LAN-kabel til maskinen. Printer Scanner (send /send til SMB/send til FTP) Scanner (TWAIN/WIA) Tilslut et USB-kabel til maskinen. Printer Scanner (WIA) LAN (0BASE-T, 00BASE-TX eller 000BASE-T, beskyttet) USB.0-kompatibelt kabel (højhastighedskabel af USB-standard, maks. 5,0 m, skærmet) -9

31 Klargøring inden brug > Tilslutning af kabler Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Maskinen kan tilsluttes med et netværkskabel og benyttes som netværksprinter eller netværksscanner. Sluk maskinen. Kontrollér at indikatorerne er slukkede. Tilslut maskinen. Tilslut LAN-kablet til netværksinfacet, der er placeret på højre side af maskinen. Forbind kablets anden ende til hub'en. 3 Opsæt maskinen. Konfigurér netværksindstillingerne. Se Guide til opsætning af maskine på side -3, for yderligere oplysninger. -0

32 Klargøring inden brug > Tilslutning af kabler Tilslutning af USB-kabel Maskinen kan forbindes med et USB-kabel og benyttes som printer eller scanner i et miljø, hvor der ikke findes netværk. Sluk maskinen. Kontrollér at indikatorerne er slukkede. Tilslut maskinen. Til USB-kablet til det rigtige interface, der er placeret på højre side af maskinen. Tilslut kablets anden ende til pc'en. Tilslutning af strømkabel Fjern dækslet over stikket til strømledningen. -

33 Klargøring inden brug > Tilslutning af kabler Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en stikkontakt. VIGTIGT Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen. 3 Sæt dækslet over stikket til strømledningen på igen. -

34 Klargøring inden brug > Tænding/slukning Tænding/slukning Tænding Når strømindikatoren er tændt... (genoprettelse fra dvaletilstand) Strømindikator Tryk på tasten Power. Når strømindikatoren er slukket... Tænd på hovedafbryderen. VIGTIGT Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent mindst 5 sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen. Slukning Slukning uden brug af hovedafbryder (dvaletilstand) Strømindikator Tryk på tasten Power. Lyset i tasten Power slukkes, og strømindikatoren lyser op. -3

35 Klargøring inden brug > Tænding/slukning Slukning af maskine på hovedafbryder Bemærk, at maskinen ikke er i stand til at modtage udskrivningsdata fra computere eller faxmaskiner, når hovedafbryderen er slukket. Tryk på tasten Power. Strømindikator Kontrollér at indikatorerne er slukkede. Kontrollér, at lyset i tasten Power er slukket, og at strømindikatoren lyser. Sluk for maskinen på hovedafbryderen. BEMÆRK Maskinen er i gang, når indikatoren Processing eller indikatoren Memory er tændt. Slukning på hovedafbryderen, mens maskinen er i gang, kan beskadige den. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid FORSIGTIG Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). Bemærk at faxtransmission og -modtagelse afbrydes, når strømmen kobles fra maskinen, hvis der benyttes maskiner, som har faxtilbehøret installeret. VIGTIGT Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt. -4

36 Klargøring inden brug > Installation af software Installation af software Installér den korrekte software fra den medfølgende dvd (Product Library) på din pc, hvis du ønsker at bruge maskinens printerfunktion, foretage en TWAIN-/WIA-transmission eller afsendelse af netværksfax fra din pc. BEMÆRK Installation i Windows skal udføres af en bruger, der er logget på med administratorrettigheder. Faxfunktionen kan kun benyttes på maskiner, som er udstyret med faxmulighed. WIA-driveren kan ikke installeres i Windows XP. Installering af printerdriver Kontrollér at maskinens ledning er sat i stikkontakten og den er tilsluttet til pc en, inden printerdriveren installeres fra dvd en. Installering af printerdriver i Windows Følg de næste trin for at installere printerdriveren, hvis du tilslutter denne maskine til en pc med Windows. Eksemplet viser dig hvordan du tilslutter din maskine til en pc med Windows 7. BEMÆRK Hvis dialogboksen Der er fundet ny hardeware kommer frem, skal du vælge Annuller. Klik Kør Setup.exe, hvis skærmbilledet til automatisk kørsel bliver vist. Klik Ja, hvis vinduet til administration af brugerkonti kommer frem. Du kan benytte enten Express Mode eller Custom Mode til at installere softwaren. Express Mode finder automatisk de tilsluttede maskiner og installerer den nødvendige software. Brug Custom Mode, hvis du ønsker at angive printerporten og vælge den software, der skal installeres. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se Custom Installation i Printer Driver Operation Guide på dvd en. Indsæt dvd en. Vis skærmbilledet. 3 Klik på View License Agreement og læs licensaftalen. -5

37 Klargøring inden brug > Installation af software 3 Installering ved brug af Express Mode. Vælg det printsystem, der skal installeres. 3 Giv printsystemet et navn, hvis printsystemet er tilsluttes via et netværk. 3 Start installering. BEMÆRK Maskinen kan ikke findes, med mindre den er tændt. Hvis computeren ikke kan finde maskinen, skal du kontrollere, at den er tilsluttet til computeren via et netværk eller USBkabel, og at den er tændt, klik derefter på Opdater. Klik på Installér denne driversoftware alligevel, hvis sikkerhedsvinduet i Windows kommer frem. I Express Mode kan TWAIN-driveren eller WIA-driveren installeres, passende til det OSprogram på computeren, som softwaren er blevet installeret på, forbindelsesmiljøet og maskinens model. -6

38 Klargøring inden brug > Installation af software 4 Afslut installationen. Dette fuldfører installationen af printerdriveren. Følg om nødvendigt anvisningerne på skærmen, for at genstarte systemet. Du kan installere WIA-driveren ved brug af Custom Mode. TWAIN-driveren kan installeres, hvis maskinen og computeren er forbundet via et netværk. Hvis du installerer TWAIN-driveren eller WIA-driveren, skal du fortsætte med at konfigurere TWAIN-driveren (-9) eller WIA-driveren (-0). Installering af printerdriver i Macintosh Maskinens printerfunktioner kan benyttes af en Macintosh-computer. BEMÆRK Indstil maskinens emulering til KPDL eller KPDL(Auto), ved udskrivning fra en Macintosh-computer. Se engelsk Operation Guide, for yderligere oplysninger om konfigurationen. Ved tilslutning med Bonjour, skal du aktivere Bonjour i maskinens netværksindstillinger. For yderligere oplysninger, se engelsk Operation Guide. Indtast det navn og den adgangskode, der benyttes til at logge på operativsystemet, hvis skærmbilledet til godkendelse kommer frem. AppleTalk-ikonet vises ikke på Mac OS X 0.6 eller nyere. Indsæt dvd en. Dobbeltklik på dvd-ikonet. Vis skærmbilledet. Dobbeltklik Dobbeltklik Dobbeltklik på enten OS X 0.4 Only eller OS X 0.5 or higher afhængigt af versionen af operativsystemet på din Mac. -7

39 Klargøring inden brug > Installation af software 3 Installering af printerdriver. Installér printeren, som angivet i anvisningerne i installationssoftwaren. Dette fuldfører installationen af printerdriveren. Angiv derefter printerindstillingerne. Indstillingerne nedenfor er nødvendige, hvis der benyttes en IP- eller AppleTalk-forbindelse. Hvis der benyttes en USB-tilslutning, findes og tilsluttes maskinen automatisk. 4 Konfigurér printeren. Vis vinduet. Klik på IP-ikonet for en IP-tilslutning og indtast derefter IP-adressen og printerens navn Vælg mellem de muligheder, der er til rådighed for maskinen, og klik på OK. -8

40 Klargøring inden brug > Installation af software 4 Den valgte maskine tilføjes. Opsætning af TWAIN-driver Registrér denne maskine i TWAIN-driveren. Vis skærmbilledet. Vælg Start-knappen i Windows-menuen, Alle programmer, Kyocera, og derefter Opsætning af TWAIN-driver. I Windows 8, vælg Søg i amuletter, Apps, og derefter TWAIN Driverindstilling. Klik på Tilføj. Konfigurér TWAIN-driver. 3 Indtast maskinens navn. Vælg denne maskine på listen. Indtast maskinens IP-adresse eller værtsnavn. Markér tjekboksen ved siden af SSL, ved brug af SSL Når brugerautorisation er aktiveret, vælger du tjekboksen ved siden af Godkendelse, og indtaster brugernavnet til logon (op til 64 tegn) og adgangskoden (op til 64 tegn). Når jobregnskab er aktiveret, vælger du tjekboksen ved siden af Konto-id og indtaster konto-id med op til otte tal. BEMÆRK Kontakt administratoren, hvis maskinens IP-adresse ikke er kendt. -9

41 Klargøring inden brug > Installation af software 3 Afslut registrering. BEMÆRK Klik på Slet, for at slette den tilføjede maskine. Klik på Rediger, for at ændre indstillinger. Opsætning af WIA-driver Registrér denne maskine i WIA-driveren. Anvisningerne er baserede på interface-elementer, som de forekommer i Windows 7. BEMÆRK Det er ikke nødvendigt at registrere det følgende, når den benyttede maskine har en IP-adresse eller et værtsnavn, som du har angivet under installeringen af WIA-driveren. Vis skærmbilledet. Klik på Start-knappen i Windows, og indtast Scanner i Program- og filsøgning. Klik på Se scannere og kameraer i søgelisten. I Windows 8, klik på Søg i amuletter, derefter på Indstillinger, og indtast "Scanner" i søgefeltet. Klik på Vis scannere og kameraer på søgelisten for at få vist skærmen Scannere og kameraer. Vælg denne maskines navn i WIA-drivere, og tryk på Egenskaber. -0

42 Klargøring inden brug > Installation af software Konfigurér WIA-driver. Indtast maskinens navn. Markér tjekboksen ved siden af SSL, ved brug af SSL. Indstil billedkomprimering og komprimeringsniveau. (Netværk) (USB) 3 4 Når administrationen af bruger-logon er aktiveret, 5 3 vælger du tjekboksen ved siden af Authentication, og indtaster brugernavnet til logon (op til 64 tegn) og adgangskoden (op til 64 tegn). Når jobregnskab er aktiveret, vælger du tjekboksen ved siden af Account ID, og indtaster konto-id med op til otte tal. 4 BEMÆRK Indtast scannerens adresse, når maskinen og computeren er forbundet via et netværk. -

43 Klargøring inden brug > Energisparefunktion Energisparefunktion Dvale og automatisk dvale Tryk på tasten Power, for at aktivere dvaletilstanden. Berøringspanelet og alle indikatorer på betjeningspanelet på nær strømindikatoren slukker for at spare på strømmen. Denne status kaldes for dvale. Hvis der modtages udskrivningsdata, mens maskinen er i dvaletilstand, tændes berøringspanelet, og udskrivningen starter. Hvis du benytter maskiner, som er udstyrede med faxfunktion, udskrives modtagne data, mens betjeningspanelet forbliver slukket. Tryk på tasten Power, for at afslutte dvaletilstanden. Maskinen vil være klar til brug i løbet af 0 sekunder. Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne (eksempelvis ventilation) kan forlænge maskinens reaktionstid. Automatisk dvale Hvis automatisk dvaletilstand er valgt, skifter maskinen til dvaletilstand, når den har stået ubenyttet i et vist tidsrum. Dette tidsrum er som standard minut. For yderligere oplysninger om konfigurering af indstillinger, se engelsk Operation Guide. -

44 Klargøring inden brug > Guide til opsætning af maskine Guide til opsætning af maskine Guiden til opsætning af maskine starter, når maskinen tændes for første gang efter installationen. Systemmenu/Tæller. Opsætning af maskine. Dato/klokkeslæt. Netværk Denne guide hjælper dig med at indstille din maskine. Tryk på [Næste >] for at fortsætte. < Tilbage Næste > GB0889_00 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere følgende indstillinger: Indstilling af dato/tid Tidszone Sommertid Dato Tid Netværksindstillinger Hent IP-adresse IP-adresse Subnet Mask Standardgateway For nærmere detaljer om indstillingerne, kan du se hjælpeoplysningerne på berøringspanelet. Se engelsk Operation Guide, for at foretage ændringer efter denne indledende konfiguration. -3

45 Klargøring inden brug > COMMAND CENTER (indstillinger til ) COMMAND CENTER (indstillinger til ) COMMAND CENTER er et værktøj, som bruges ved opgaver, såsom at godkende maskinens betjeningsstatus og skifte indstillingerne for sikkerhed, udskrive via netværk, -transmission og avancerede netværksindstillinger. BEMÆRK Oplysninger om faxindstillingerne er udeladt i denne udgave. Se Betjeningsvejledning vedrørende Fax for yderligere oplysninger om brug af faxen. Faxfunktionerne er kun til rådighed på maskiner, som har faxfunktionen installeret. Vis skærmbilledet. Start din web-browser. Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet. F.eks.: Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og COMMAND CENTER, samt deres aktuelle status. Konfigurér funktionen. Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet. Værdierne for hver kategori skal angives separat. Indtast en adgangskode for at få adgang til andre sider end startsiden, hvis adgangsbegrænsning er slået til for COMMAND CENTER. Adgangskoden er som standard "admin00". Adgangskoden kan ændres. Se KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide, for yderligere oplysninger. -4

46 Klargøring inden brug > COMMAND CENTER (indstillinger til ) Afsendelse af Når du har angivet SMTP-indstillingerne, kan du sende billeder, som blev indlæst på denne maskine, som vedhæftede billedfiler via . For at kunne benytte denne funktion skal maskinen være tilsluttet en mail-server med SMTP-protokollen. Inden du sender billeder som vedhæftede filer fra denne maskine, skal du kontrollere følgende: Det netværksmiljø, som anvendes til at tilslutte denne maskine til mail-serveren: En konstant forbindelse via LAN anbefales. SMTP-indstillinger: Brug COMMAND CENTER til at registrere IP-adresse og værtsnavn på SMTP-serveren. Det er ikke muligt at sende meget store s, hvis der er blevet angivet begrænsninger på -størrelsen. Vis skærmbilledet. 3 Konfigurér funktionen. Angiv de korrekte indstillinger i hvert felt. Element SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Denne protokol skal være aktiveret, før du kan sende s. SMTP Port Number Angiv SMTP-portnummer, eller benyt SMTP-standardporten 5. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Angiv SMTP-servernavnet eller dens IP-adresse. Den maksimale længde på SMTP-servernavnet og IP-adressen er 64 tegn. Hvis der indtastes et navn, skal DNS-serveradressen også konfigureres. DNS-serveradressen kan indtastes under fanen TCP/IP generelt. Indstil det tidsrum i sekunder, der skal gå inden timeout. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkendelsesprotokollen eller indstiller POP som prioriteret protokol over SMTP. SMTP-godkendelse understøtter Microsoft Exchange 000. Godkendelsen kan indstilles fra tre POP3-konti, eller der kan vælges en anden konto. Når Other er valgt under Authenticate, vil det her angivne Brugernavn til logon blive anvendt til SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på brugernavnet til logon er 64 tegn. -5

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak for dit køb af TASKalfa 66ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

Medfølgende vejledninger

Medfølgende vejledninger Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-655MFP/FS-6530MFP Indledning Tak, fordi du valgte at købe en FS-655MFP/FS-6530MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 420i/520i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

DC 6140/6240. Instruktionshåndbog. DC 6140/6240 Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4

DC 6140/6240. Instruktionshåndbog. DC 6140/6240 Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4 DC 640/640 Instruktionshåndbog DC 640/640 Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4 Indledning Tak fordi du valgte at købe denne model. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk BETJENINGSVEJLEDNING d-copia6500mf/8000mf DK Code: 565804dk UDGIVET AF: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN Indledning Tak fordi du valgte at købe FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING Denne betjeningsvejledning gælder for model ECOSYS P2135dn. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske

Læs mere

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens bagside... 1-3 Betjeningspanel...

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne betjeningsvejledning gælder for modellerne FS-2020D, FS- 3920DN og FS-4020DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 300i Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 300i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

Administration af praktisk laboratorium

Administration af praktisk laboratorium Første gang udgivet: 20. august 2015 Brug WebEx Praktisk laboratorium administration til at opsætte og opretholde laboratorier og computere til Praktisk laboratorie-sessioner. Med administration af Praktisk

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN Indledning Tak, fordi du valgte FS-C8500DN. Formålet med denne betjeningsvejledning er at hjælpe dig med korrekt betjening af maskinen, rutinemæssig vedligeholdelse og enkel

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Indledning Indledning Tak fordi du har købt TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere