Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014 Dagsorden Velkomst v. Jørn Lund Præsentation af ROhist Carl Østergaard: Talegenkendelse i Odense Kommune Anne Jensen: Brug af talegenkendelse i Folketingets sekretariat Peter Juel Henrichsen: Hvordan sikrer vi dansk talegenkendelse af høj kvalitet i fremtiden? Frokost Diskussion Præsentation af nye opslagsord i Retskrivningsordbogen Orientering om nævnets rammeaftale med Kulturministeriet for perioden Afslutning Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen, Lotte Dahlmann, Frans Gregersen, Stefan Hermann, Bente Holmberg, Anne Jensen, Ida Jessen, Greta Jørgensen, Rie Kofoed, Helen Købke, Henrik Lorentzen, Jørn Lund, Ivar Lærkesen, Bolette Sandford Pedersen, Mads Poulsen, Dan Sæderup, Lotte Weilgaard, Jørgen Chr. Wind Nielsen, Bente Dahl, Hans Götzsche, Elisabeth Eskelund, Knud-Erik Therkelsen, Hanne Beermann, Michael Wright, Jens Grund, Inger Schoonderbeek Hansen, Pia Juul, Henrik Busch, Birgit Meister, Lisa Winther, Michael Tettinek Fra instituttet: Margrethe Heidemann Andersen, Philip Diderichsen, Pia Jarvad, Eva Skafte Jensen, Anita Ågerup Jervelund, Sabine Kirchmeier-Andersen, Anne Kjærgaard, Anna Kristiansen, Ida Elisabeth Mørch, Lene Rotne, Jørgen Nørby Jensen, Marianne Dall Gæster: Henrik Galberg Jacobsen, Monica von Martens, Stig W. Jørgensen, Carsten Hansen, Carl Østergaard, Peter Juel Henrichsen 1 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

2 Afbud: Ellen Boen, Lisann Troelsen, Benedicte Kieler, Per Lindegaard Hjorth, Jørgen L. Thomsen, Benedicte Kieler, Anita Furu, Martin Kristiansen, Bodil Nistrup Madsen Velkomst Jørn Lund bød velkommen og gennemgik kort punkterne på dagens program. Præsentation af ROhist Rohist blev præsenteret af Anne Kjærgaard, Philip Diderichsen, Anna Hartling. Sprognævnet har fået kroner til ROhist-projektet fra Kulturministeriet suppleret med egenfinansiering i form af opsparede midler fra Projektet har til formål at gøre historiske retskrivningsordbøger tilgængelige på nettet og at få vist udviklingen i retskrivningen på tværs af de forskellige udgaver. På ROhists hjemmeside kan man søge i ordbøger fra 1872 til Under fanen OM ORDBØGERNE kan man se hvilke ordbøger der danner grundlag for projektet. Anne Kjærgaard gjorde opmærksom på at Henrik Galberg Jacobsen velvilligt har stillet sin afhandling om Retskrivningens historie til rådighed. Under fanen LITTERATUR er det muligt at downloade afhandlingen. Philip Diderichsen fortalte at ROhist er lavet efter det svenske forlæg SAOLhist, som der også er henvist til under fanen LITTERATUR. Monica von Martens fra Göteborgs Universitet har udviklet SAOLhist. Man har brugt SAOLhists rammer, men har selv fyldt indhold i ROhist. Man regner med at publikum til ROhist vil være professionelle brugere og sprogligt interesserede. Anna Hartling viste forskellige søgninger i ROhist. Man kan søge på enkeltord, eller man kan foretage en avanceret søgning via *, som repræsenterer flere defaulttegn, eller via?, der repræsenterer et enkelt vilkårligt tegn, eller via en kombination af * og?. Når det søgte ord er fremkommet, kan man via et klik på ordet få oplysninger om bøjning og sammensætningsformer. Man kan nøjes med at udvælge en enkelt ordbog man vil søge i. Anne Kjærgaard gjorde opmærksom på at der i Weekendavisen var en anmeldelse af ROhist, og at Sprognævnet dags dato havde udsendt en pressemeddelelse om ROhist. Desuden ville der komme en video på Youtube i den følgende uge. Sabine Kirchmeier-Andersen takkede de involverede i ROhist: Stig W. Jørgensen, der satte projektet i gang, Monica von Martens, Göteborgs Universitet, der har stået for det tekniske, Carsten Hansen, der har foræret Sprognævnet den elektroniske form af Retskrivningsordbogen fra 1986, Henrik Galberg Jacobsen, der har stillet sin disputats til rådighed, samt de medarbejdere i Sprognævnet der har arbejdet på ROhist-projektet: Anne Kjærgaard, Philip Diderichsen, Anna Hartling, Jørgen Nørby Jensen, Margrethe Heidemann Andersen og Anna Kristiansen. 2 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

3 Jørn Lund påpegede at man kunne tage en mere indgående drøftelse af ROhist på et senere repræsentantskabsmøde når alle havde afprøvet det. Mens man gjorde klar til næste foredragsemne, var der en kort præsentationsrunde. Carl Østergaard: Talegenkendelse i Odense Kommune Carl indledte med at fortælle om de sproglige udfordringer ved at arbejde med talegenkendelse. Et team på 6 mand har i 2 år i Odense Kommune arbejdet med talegenkendelse via systemet NUANCE, der er beregnet til administrativ anvendelse. I Odense Kommune er der ansatte, og man regner med at ca medarbejdere vil være målgruppe for anvendelse af talegenkendelse. Systemet har et bredt vokabular, fordi mange områder er repræsenteret. Det arbejder på baggrund af sandsynlighedsberegning ud fra hvad der tidligere har været brugt, og der er således ingen grammatiske regler. Man har registreret følgende fordel ved anvendelse af talegenkendelse: Lige efter kurset i anvendelse af talegenkendelse er medarbejderen 30 % hurtigere til sit arbejde. Efter 4-5 timers brug af talegenkendelse er medarbejderen 100 % hurtigere til sit arbejde, og det er inklusiv korrektur. Det er nemt at rette i talegenkendelse. Der er ingen stavefejl i svære ord. Bevægelsesapparatet får det bedre. Ved indførelsen af talegenkendelse var der parametre man ikke havde taget højde for. I kommunen skrev man mindre mængder tekst end antaget, og der bliver mindre og mindre skrivearbejde fordi klienter selv skriver deres journaler. Det er erfaringen hos talegenkendelsesbrugerne at de føler sig mindre stresset ved at bruge systemet mens en borger er til stede, sammenlignet med tidligere, hvor de skrev på computeren mens de talte med en borger. Tilbagemeldinger fra borgere hvis sag er blevet behandlet med talegenkendelse, er at der bliver nedfældet en mere korrekt gengivelse af samtalens forløb. Journalen er mere læsevenlig fordi forkortelser er væk, og ordene nu er skrevet helt ud. Carl Østergaard nævnte eksempler på problematiske fænomener ved brug af talegenkendelse: Ord som at og og er der ofte problemer med idet de har det med at forsvinde. Da systemet ikke har regler for stød og tryk, kan tryksvage ord falde ud. Sætningen: Her er lønnen kan blive til Her lønnen. Da systemet heller ikke har nogen grammatik, kan at administrere blive til at administrerer. Det kan være svært at læse korrektur. Da systemet er statistisk baseret, betyder det at indtalte nutidsformer kan blive til datidsformer og omvendt. Der er problemer med genkendelse af sammensatte ord. 3 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

4 Engelske låneord, udenlandske ord og fagudtryk er et andet problem. Et eksempel kunne være: at slide over for en slide. I dag er der 400 daglige brugere af talegenkendelse blandt de ansatte i Odense Kommune, og i 2015 vil der blive gjort en særlig indsats for at få flere ansatte til at bruge systemet. Carl Østergaard vurderede at brugen at talegenkendelse skulle indskrives i lederaftaler og MUS-samtaler hvis brugerantallet skulle forøges. Anne Jensen: Brug af talegenkendelse i Folketingets Administration Anne Jensen fortalte at man i 2007 indførte talegenkendelse i Folketingets Administration. I dag bruger 24 af 240 ansatte i administrationen talegenkendelse. Det bruges i forbindelse med at udarbejde referater af folketingsforhandlinger, hvor 700 timers møder om året refereres. Tidligere havde man tekstbehandlere der nærmest ordret renskrev referatet, og referenterne redigerede derefter teksten som udgjorde den første udgave af referatet. Der blev senere læst korrektur på denne udgave. Anne Jensen gjorde opmærksom på at det havde været svært at rekruttere tekstbehandlere. Da man indførte talegenkendelse, var der behov for et nyt lydanlæg. Anvendelse af talegenkendelse har betydet at referatet hurtigere kommer ud til brugerne eftersom man kun skal igennem et enkelt trin før et referat er færdigt. Man indtaler, samtidig med at man redigerer. Denne førsteudgave af referatet korrekturlæses senere. Den nye teknik har medført ændrede arbejdsrutiner. Ved talegenkendelse opererer systemet med en akustisk profil hvor alle danske lyde har en repræsentation. Derudover har man en ordbog. I ordbogen ligger ord, ikke lemmaer. Der er tale om folketingsord samt almindelige danske ord, og denne ordbog udvides løbende idet man selv lægger ord ind i ordbogen, i ortografisk form og i lydskrift. Talegenkendelsessystemet er baseret på sandsynlighedsstatistik. Der er ingen syntaktiske regler, og der tages ikke hensyn til tryk eller stød. Når brugeren af talegenkendelsessystemet indtaler et ord, omsættes ordet til et lydbillede der sammenlignes med det der er lagret i ordbogen. Anne Jensen påpegede nogle fejltyper i forbindelse med talegenkendelse. Ord hvorpå der er svagtryk kan forsvinde: Der er [da r] mange problemer. => Der mange problemer. Homofone ord bliver forvekslet: Fremmet vs. Fremmed Ord med næsten samme udtale forveksles: Elitær vs. Militær Transskriptionsfejl fra leverandørens side kan bevirke at systemet ikke kan genkende et ord. 4 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

5 Et ord kan genkendes første gang det bruges, men måske ikke næste gang. Dette skyldes at systemet arbejder ud fra sandsynlighedsberegning. Sammensatte ord genkendes og skrives som enkelte ord, altså med mellemrum imellem hvert ord. Anne Jensen konkluderede at anvendelsen af taleteknologi har krævet nye arbejdsmetoder, og at det har taget tid at få indført. Peter Juel Henrichsen: Hvordan sikrer vi dansk talegenkendelse af høj kvalitet i fremtiden? Peter Juel Henrichsen startede med at give en kort præsentation af sig selv. Han er leder af Danish Center of Applied Speech Technology på CBS, også kaldet DanCast, hvor han beskæftiger sig med automatisk talegenkendelse. Peter Juel Henrichsen opererer med en akustisk model (acoustic model, AM), der er fonetisk baseret, og en sprogmodel (language model, LM), der er leksikografisk baseret. Talegenkendelsessystemet søger at vælge den mest sandsynlige fortolkning af en lyd i den akustiske model ud fra en given sprogmodel. Den akustiske model er baseret på lydbølger lavet ud fra et talekorpus med ideel udtale, og hver sproglyd er repræsenteret med én genkender. Den akustiske model fungerer således som en fonetisk ordbog. Sprogmodellen (LM): er dannet ud fra tekstdokumenter. Ved at inddele den indtalte tekst i trigrammer er det nemmere at afsløre hvilke tekstdele der typisk forekommer sammen. I en sætning som Der var så dejligt ude på landet vil trigrammet ude på landet forekomme hyppigere i løbende tekst end så dejligt ude. Eks: Det var så dejligt ude på landet. Det var så var så dejligt så dejligt ude dejligt ude på ude på landet Peter Juel Henrichsen gjorde opmærksom på at de kommuner der har taget talegenkendelse i brug, bruger systemer der er licenseret af Nuance Communication LTD. Nuance Communication LTD er ved at have monopol på markedet, og Peter Juel Henrichsen påpegede at man pga. dette næstenmonopol på markedet ikke skulle regne med forbedringer af systemet da det ikke er tilstrækkeligt rentabelt for virksomheden at forbedre systemer til så lille et marked som det danske. Peter Juel Henrichsen forklarede at en af konsekvenserne ved at entrere med virksomheder som Nuance er at brugerne mister retten til egne data og derved muligheden for at vælge en anden leverandør eller lægge op til konkurrence mellem leverandører for at få den bedste pris. 5 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

6 De IT-progressive kommuner har derfor sluttet sig sammen i netværket OS2, som er et digitaliseringsfællesskab mellem kommuner og offentlige myndigheder der ønsker at samarbejde om open source og open content. Man ligger i OS2-samarbejdet inde med et meget stort tale- og tekstmateriale som efter anonymisering kunne komme andre kommuner til gavn, og på den måde håber man på at skabe volumen nok til at få virksomhederne til at levere bedre kvalitet til en bedre pris og samtidig beholde retten til egne data. Under OS2 er der nedsat en undergruppe, OS2talk. Målet med OS2talk er at skabe den konkurrence i markedet som skal sikre bedre og billigere produkter til talegenkendelse på dansk. Diskussion Der var mulighed for at stille spørgsmål til formiddagens foredrag. Carl Østergaard sagde at talegenkendelse virkede til en vis grad, men han ville gerne vide om talegenkendelse kunne bruges til at oversætte fra et sprog til et andet, og om to sprog kunne tale sammen via talegenkendelse. Peter Juel Henrichsen svarede at der på CBS havde været et forskningsprojekt inden for dette område. Resultatet var at det gik rimelig godt inden for et begrænset domæne. Man havde prøvet mellem sprogene engelsk og spansk. Carl Østergaard spurgte om et system med oversættelse via talegenkendelse ville være inden for rækkevidde inden for en periode af år. Hertil svarede Peter Juel Henrichsen at det troede han ikke umiddelbart fordi man skal lære at tænke i parallelle processorer for computerne før udviklingen på dette område kan rykke. Frans Gregersen syntes at det lød fantastisk, men han mente at der skulle statslig intervention til så sprogteknologi kunne komme mere på banen. Han spurgte om Sprognævnet fik penge til sprogteknologi fra infrastrukturmidler. Han påpegede at alt burde være open source. Han ville endvidere gerne høre hvorfor man i Odense Kommune ikke kørte teksterne der var lavet med talegenkendelse, gennem Word når der skulle korrekturlæses og findes fejl. Carl Østergaard svarede at det desværre ikke virkede, bl.a. fordi ordene sådan set var stavet rigtig nok, men blot genkendt forkert, jf. eksemplet fremmet og fremmed som begge godkendes af stavekontrollen, og at store kunder nok skulle gå sammen for at lægge pres på Nuance før problemet blev løst. Peter Juel Henrichsen nævnte at de havde søgt penge hos Det Strategiske Forskningsråd, men at de ikke havde fået nogen bevilling. Hans Gøtzsche mente at der burde nedsættes en tænketank, for vi har storslåede forskere inden for sprogteknologi. 6 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

7 Dan Sæderup fortalte at han havde anvendt taleteknologi til oversættelse mellem sprogene engelsk og kinesisk via smartphone når han talte med sin kinesiske hustru. Det krævede dog at der var stille når man talte, og at Google, der er blacklistet i Kina, fungerede. Bolette Sandford Pedersen erklærede sig enig med Frans Gregersen. Vi skal have italesat problemerne. Hun påpegede at det var vigtigt at systemerne var robuste på tværs af domæner, og her kunne hun godt se et problem da der ikke findes store tekstsamlinger tilgængelige inden for alle domæner. Anne Jensen og Rie Kofoed spurgte om andre end kommuner kunne være med i OS2talk. Hertil svarede Peter Juel Henrichsen at samarbejdet lå inden for den kreds. Skulle andre inddrages i samarbejdet, skulle det op i OS2talks bestyrelse, men han ville gerne betone at stod det til ham, ville han gerne optage andre. Anne Jensen mente at det var oplagt at samarbejde på nordisk plan fordi der er tale om små sprog som ellers ikke bliver hørt. Sabine Kirchmeier-Andersen svarede at Dansk Sprognævn så sent som i 2012 havde arrangeret et Nordisk Sprogteknologimøde i Lund hvor man bragte udviklere, forskere og brugere af sprogteknologi sammen, og hvor bl.a. Carl Østergaard havde været med. Endvidere har sprogteknologi været tema for det nordiske sprogmøde i I Sprog i Norden findes bidragene fra den konference hvor bl.a. Peter Juel Henrichsen havde et indlæg om taleteknologi. Sabine Kirchmeier-Andersen erkendte at man på det seneste ikke havde gjort så meget i forhold til ministerierne, men man kunne gøre det i samarbejde med fagrådet for fagsprog og sprogteknologi. Sabine Kirchmeier-Andersen påpegede også at man i Norge og Sverige har en sprogbank, og at Finland er på vej med én, men at Danmark stadig ikke har nogen. Knud-Erik Therkelsen foreslog at man kunne henvende sig til A.P. Møllers fonde, der er begyndt at støtte andre områder end tidligere, for der var da en mulighed for at de ville støtte teknologisk udvikling. Frans Gregersen mente at vores eget fagråd skulle kontakte Uddannelses-, Forsknings- og Kulturministeriet. Præsentation af nye opslagsord i Retskrivningsordbogen ved Anita Ågerup Jervelund. En løbende opdatering af Retskrivningsordbogen har været drøftet siden 2012, og den blev vedtaget i Den årlige opdatering vil ikke indeholde normændringer. Der vil således ikke være tale om ændringer i ords staveformer eller bøjningsformer og heller ikke i retskrivningsreglerne. Den løbende opdatering vil omfatte nye opslagsord, nye oplysninger til eksisterende opslagsord, fx sammensætningseksempler, samt tilføjelse af bøjningsformer hvor de måtte mangle. I 7 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

8 retskrivningsreglerne kan der indsættes nye eksempler i forskellige paragraffer for at tydeliggøre reglerne. Et eksempel på en skævhed i normen der ikke bliver rettet op på fordi det ville kræve en ny ordbog, er eksemplerne: paraglidning over for hanggliding. Bl.a. ordbogen Nye Ord i Dansk på nettet og Retskrivningsordbogens søgelog danner grundlaget for de nye ord i Retskrivningsordbogen. Normalt vil Retskrivningsordbogen blive udvidet med ca. 150 ord om året, men i denne omgang er antallet 220. Det er tale om ord der som regel har været i sproget i noget tid, og det nyeste ord er i denne omgang selfie, der stammer fra Nogle af kriterierne for at komme med i den nye ordbog er om et ord er svært at stave, og om det har en vis almindelighed i sproget. I denne opdatering har fokus været på ord fra områder der ikke har været repræsenteret tilstrækkeligt tidligere: fodbold, mad, nye familieformer. Derudover har man udfyldt ordhuller, fx fandtes uploade, men ikke upload og uploading. Den løbende opdatering kræver nye arbejdsgange. Den betyder samtidig at Retskrivningsordbogen på nettet og den trykte papirudgave af Retskrivningsordbogen (seneste udgave fra 2012) ikke længere er identiske og med tiden vil fjerne sig mere og mere fra hinanden. Fordelen ved den årlige opdatering er at Retskrivningsordbogen på nettet løbende forbedres. Den nye opdaterede version af Retskrivningsordbogen på nettet frigives den 8. december Spørgsmål og kommentarer Anne Jensen spurgte om man i Folketinget kunne få stillet den opdaterede netversion af Retskrivningsordbogen til rådighed før den 8. december. Hertil svarede Anita Ågerup Jervelund at det desværre ikke var muligt da man ville justere på den fra nu og op til frigivelsen den 8. december. Hans Gøtzsche syntes at man skulle overveje et opslagsord som Aspergers syndrom da det havde fået en betydningsdrejning og nu kunne bruges som skældsord. Han påpegede endvidere at et ord som erhvervs-ph.d. havde dobbeltbetydning idet det kunne betegne såvel en studerende som en person der havde færdiggjort uddannelsen. Anita Ågerup Jevelund svarede at man i sådanne tilfælde måtte have det tydeliggjort ud fra et eksempel. Henrik Galberg Jacobsen nævnte at han da han hørte om den løbende opdatering af Retskrivningsordbogen på nettet, havde været ret foruroliget, men efter at have hørt Anita Ågerup Jervelunds præsentation var han det ikke længere. Orientering om nævnets rammeaftale med Kulturministeriet for perioden ved Sabine Kirchmeier-Andersen. Sabine Kirchmeier-Andersen forklarede at formålet med hendes gennemgang var at orientere om de overordnede linjer i aftalen. 8 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

9 Sprognævnet har først modtaget Finansministeriets og Kulturministeriets endelige vejledning til rammeaftalen nu, og derfor ville der kunne være ting der skulle justeres. Sprognævnets målsætninger for de kommende 4 år bygger på den rundsendte omverdensanalyse og nævnets strategi, som er under udarbejdelse. Den økonomiske ramme vil være omkring 2 millioner fordelt hen over de 4 år, og man regner med at rammeaftalen er underskrevet 1. december Rammeaftalen har betydning for Sprognævnets videre udvikling. Sprognævnet skal stadig tage sig af kerneområderne: Forskning, Retskrivningsordbogen samt Råd og oplysning, men rammeaftalen giver også mulighed for at drive udviklingen fremad på de områder som vi bliver enige om at prioritere. Sabine Kirchmeier-Andersen fastslog at vi fx med vores to nye ph.d.-studerende, Anna Kristiansen og Lene Rotne, havde fået mere fokus på sproget i de nye digitale platforme, et mål som vi havde sat os i den seneste rammeaftale, og som nu er nået. I Fagrådet for fagsprog og sprogteknologi havde man talt om at etablere en national termbank og et sprogteknologisk netværk. Sprognævnet vil gerne bidrage til styrkelsen af dansk i folkeskolen, og man vil gerne kigge på hvordan stavekontroller påvirker brugernes opfattelse af normen. Sprognævnet vil gerne i dialog med uddannelsessystemet og offentlige institutioner. Man vil fx gerne lave en skoletjeneste for lærere og undervisere. I den forbindelse nævnte Sabine Kirchmeier- Andersen at Sprognævnet snart udgiver en håndbog om korrekt stavning forfattet af Ida Elisabeth Mørch. Sabine Kirchmeier-Andersen påpegede at Sprognævnet med vedtagelsen af Tegnsprogsrådet får en ny opgave, men at man ikke kan komme i gang før finansloven er vedtaget i december. Der vil derfor kun være enkelte mål for arbejdet med tegnsprog i rammeaftalen. Spørgsmål og kommentarer Anne Jensen spurgte om der ud fra de nævnte punkter på side 4 var tale om at Sprognævnet ville fokusere på bedre formidling, hvilket Sabine Kirchmeier-Andersen bekræftede. Anne Jensen syntes at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) burde nævnes under samarbejde med andre på side 6 da DSL allerede er en vigtig samarbejdspartner. Anne Jensen påpegede endvidere ud fra side 9 at Sprognævnet også burde være synligt i MetroXpress, der er et udbredt medie. Anne Jensen nævnte også at det var vigtigt at nævnet samarbejder med de mange dygtige aktører som findes inden for området sprogpolitik/klart sprog, og som besidder meget stor viden og erfaring som nævnet kan nye godt af. Nina Møller Andersen spurgte om alle fagråd har været inde over rammeaftalen, og Sabine Kirchmeier-Andersen svarede at det havde de ikke. Peter Juel Henrichsen påpegede at en fonetisk ordbog mangler i sammenhæng med Retskrivningsordbogen. Afslutning 9 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

10 Jørn Lund takkede for et godt møde. Han syntes at de mange indslag havde været lærerige, men lovede at programmet ved næste repræsentantskabsmøde vil blive knap så presset så der er mere tid til diskussion. Sabine Kirchmeier-Andersen bad alle tænke over rammeaftalens indhold, og hun betonede at man i repræsentantskabet var meget velkommen til at ringe eller skrive vedrørende de tanker man havde gjort sig i forbindelse med rammeaftalen. 10 (af 10) Dansk Sprognævn. 2. Repræsentantskabsmøde

1. Velkomst Jørn Lund bød velkommen til repræsentantskabet, og der var en kort præsentationsrunde.

1. Velkomst Jørn Lund bød velkommen til repræsentantskabet, og der var en kort præsentationsrunde. af repræsentantskabsmøde 15. april 2016 Dagsorden 1. Velkomst (Jørn Lund) 2. Beretning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 (Sabine Kirchmeier) 3. Diskussion 4. Orientering om kommaundersøgelser (Jørn

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 4. april 2014

Referat af repræsentantskabsmøde 4. april 2014 af repræsentantskabsmøde 4. april 2014 Dagsorden 1. Årsberetning 2. Sprogsites på nettet 3. Tegnsprog 4. Minioplæg om aktuelle sproglige udfordringer Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 2. oktober 2015

Referat af repræsentantskabsmøde 2. oktober 2015 af repræsentantskabsmøde 2. oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst - og overvejelser om hvad der bestemmer sprogudviklingen (JL) 2. Hvordan arbejder et sprognævn? Rådgivning og normering i Danmark og Norden

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere Fra repræsentantskabet:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012 Deltagere Margrethe Heidemann Andersen, Nina Møller Andersen, Elisabeth Arnbak, Kirstine Baloti, Dorthe Duncker, Lisbeth Eskelund, Anita

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 24. april 2015

Referat af repræsentantskabsmøde 24. april 2015 af repræsentantskabsmøde 24. april 2015 Dagsorden 1. Velkomst v. Dorthe Duncker 2. Spørgsmål til årsberetning 3. Komma: Holdninger og praksis 4. Frokost 5. Diskussion 6. Sprognævnets formidlingsstrategi

Læs mere

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2012 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste 2001 4. Opfølgning

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011 Referat af 1. møde i s repræsentantskab 25. marts 2011 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen

Læs mere

12.9.2012. Fagre, aktuelle verden talegenkendelse i Folketinget. Anne Jensen, redaktionssekretær

12.9.2012. Fagre, aktuelle verden talegenkendelse i Folketinget. Anne Jensen, redaktionssekretær 12.9.2012 Fagre, aktuelle verden talegenkendelse i Folketinget Anne Jensen, redaktionssekretær Referatet af Folketingets forhandlinger er siden efteråret 2007 blevet fremstillet ved hjælp af talegenkendelse,

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Mødelokale 8 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2013 2. Regnskabsopfølgning 2013 3. Årsrapport 2013

Læs mere

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C 4. bestyrelsesmøde 4.11.2016 kl. 10-12 Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C : 1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2016 2. Godkendelse af referat fra 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00

Referat af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00 af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 5. møde 2. Regnskab 2011 og budget 2012 3. Evaluering af 2. repræsentantskabsmøde 4. Oversigt over bestyrelsesarbejdet.

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl Referat af 3. bestyrelsesmøde 2011. 24.5.2011 kl.14-16.00 Mødelokale 3 : 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2. Budgetopfølgning 3. Bestyrelsens selvevaluering 4. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010 Bilag 1 Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen Referat: Sabine Kirchmeier-Andersen Dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af 3. bestyrelsesmøde, 13.12.2013 kl. 14.00-16.00

Referat af 3. bestyrelsesmøde, 13.12.2013 kl. 14.00-16.00 af 3. bestyrelsesmøde, 13.12.2013 kl. 14.00-16.00 H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Mødelokale (oplyses senere) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2013 2. Regnskabsopfølgning 2013

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 9. juni 2010 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 9. juni 2010 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 9. juni 2010 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem af Frivilligudvalget Bent

Læs mere

Referat 4. bestyrelsesmøde kl

Referat 4. bestyrelsesmøde kl Referat 4. bestyrelsesmøde 2011. 6.9.2011 kl.14-16.00 : 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2. Budgetopfølgning 3. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde 4. Repræsentantskabets forretningsorden 5. Ændring

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Referat 2. bestyrelsesmøde kl Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg C

Referat 2. bestyrelsesmøde kl Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg C 2. bestyrelsesmøde 10.3.2016 kl. 10-12 Sted:, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg C Dagsorden: 1. Endelig godkendelse af referat fra 1. møde 2016 2. Budget 2016 og den økonomiske situation 3. Forberedelse

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 110218 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Fuzzy Aftagerpanel Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE HANDICAPRÅDSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2014 MØDEDELTAGERE: PEDER UDENGAARD (PU), ANETTE POULSEN (AP) KNUD N. MATHIESEN (KM), MARIANNE BANNER (MB), PETER BACH NIELSEN (PBN), JØRGEN BAK (JB), BIRTE RERUP (BR),

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser

Foreningen af. Kristne Friskoler. FKF-kurser Foreningen af Kristne Friskoler FKF-kurser 2017-18 1 SØG OG DU SKAL FINDE GOOGLE-GENERATIONEN OG I-PRØVEN FORMÅL: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at håndtere den nye generation af unge, hvor

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Men nyere undersøgelser viser at:

Men nyere undersøgelser viser at: Afvigelser fra retskrivningsnormen på blog.dk Margrethe Heidemann Andersen Dansk Sprognævn, 27. april 2016 Baggrund Unge skal i stigende grad kunne manøvrere mellem mindst to forskellige måder at skrive

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard,

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard, Dagsorden: Stormøde IDA Østjylland Tid 19. maj 2015, kl.: 17:30-21:00 Sted Scandic, Østergade, 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter, repræsentanter fra fagteknik, afdelinger og udvalg Gæst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 6. juni 2012 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 6. juni 2012 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET: FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 6. juni 2012 REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Jan Østergaard Bertelsen (JØB) Bent Lexner (BL) Birgit Buddegård

Læs mere

REFERAT. Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 52 tirsdag den 19. marts 2013, kl på Filminstituttet.

REFERAT. Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 52 tirsdag den 19. marts 2013, kl på Filminstituttet. REFERAT Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 52 tirsdag den 19. marts 2013, kl. 10.00 på Filminstituttet Tilstede: Bestyrelsen: Joachim Malling, Annette Kjær, Birgit Nordsmark Henriksen,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU af bestyrelsesmøde på SOPU 27. februar kl. 16.00-19.00 på Milnersvej 40, 3400 Hillerød Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Lisa Dahl Christensen, Camilla Woller Nielsen, Jens Christensen,

Læs mere

1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g. d e n 9. 10. oktober 2014

1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g. d e n 9. 10. oktober 2014 1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g d e n 9. 10. oktober 2014 Program Mødet afholdes på Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 J.nr. 1.60.10.01 Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 Tilstede: Mandana Zarrehparvar, Bodil Rahbek, Morten Bergholt, Bente Friis, Ulla Søgaard Thomsen, Fred Jacobsen og Per Sørensen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat. POSTADR: Mølleskovvej 11, 8270 Højbjerg TLF: 8713 8700 E-MAIL:hol@MBU.aarhus.dk INTERNET: www.holme-skole.dk. Holme Skole, den 10.

Referat. POSTADR: Mølleskovvej 11, 8270 Højbjerg TLF: 8713 8700 E-MAIL:hol@MBU.aarhus.dk INTERNET: www.holme-skole.dk. Holme Skole, den 10. Holme Skole, den 10. juni 2013 Referat Mødedato og tid 21.5.2013 kl. 17.00 Mødested Mødeleder Referent Holme Skole Svend Ladefoged Klaus Juul Sørensen/Simon Fenger Emne Dagsorden Skolebestyrelsesmøde A.

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Møde i Ph.d.-udvalget. Forum. Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 15B.0.07. Sted: Mia Dabelsteen. Referent:

Møde i Ph.d.-udvalget. Forum. Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 15B.0.07. Sted: Mia Dabelsteen. Referent: P H D S C H O O L K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. NOVEMBER 2015 Forum Møde i Ph.d.-udvalget PHD SCHOOL Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 KAREN BLIXENSVEJ

Læs mere

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. 23 05 2016 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Annette Dippel, Birgitte Sandahl, Annemarie Sørensen, Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Grundskole

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

BEDRE BRUGEROPLEVELSE...2 'DIKTAT-PROFIL' - NY PROFILTIL RETSKRIVNINGSPRØVER...2 OPLÆSNING - FLERE SPROG OG STEMMER...3

BEDRE BRUGEROPLEVELSE...2 'DIKTAT-PROFIL' - NY PROFILTIL RETSKRIVNINGSPRØVER...2 OPLÆSNING - FLERE SPROG OG STEMMER...3 Nyt i CD-ORD 9 SLUT MED LICENSNØGLER...1 BEDRE BRUGEROPLEVELSE...2 'DIKTAT-PROFIL' - NY PROFILTIL RETSKRIVNINGSPRØVER...2 NY NAVNGIVNING AF MENUER OG LÆSESTRATEGIER... 2 OPLÆSNING - FLERE SPROG OG STEMMER...3

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde Miqësia - dansk-albansk forening http://miqesia.dk Erfaringsprojektet 12.01.2005 Til de institutioner, organisationer, firmaer og enkeltpersoner der i de senere år har været involveret i dansk-albansk

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere