1. halvår Pressemøde. København, 17. august 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004"

Transkript

1 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004

2 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter falder med 5 pct. Driftsomkostninger og afskrivninger reduceres med 5 pct. Tab og hensættelser på et lavt niveau Beholdningsindtjeningen acceptabel, henset til markedsforhold Mio. kr. 1H H 2004 Indeks Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før hens Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat

3 1. Finansielle hovedtal Udlån - Stigende udlånsaktivitet i 2004 Bankudlån 7 pct. Bankudlån i Norden 12 pct. i lokal valuta Sammensat af markedsvækst og øgede markedsandele Privatudlånet i Danmark vokser med 33 pct., skabt via Danske Prioritet og BG Bolig Plus Vækst i erhvervsudlånet, efter tid med tilbagegang Fortsat høj vækst i såvel Norge som Sverige Mia. kr H H 2004 Udlånsvækst 7 pct. Bankudlån, ex repo 3

4 1. Finansielle hovedtal Nøgletal - Fremgang i afkastet af basisforretningen Fremgang i basisindtjeningen Lavere beholdningsindtjening reducerer egenkapitalforrentningen til 14,3 pct. Fremgang i basisindtjeningsafkastet O/I-nøglen på uændret niveau trods vigende indtægter Nøgletal 1H H 2004 Periodens resultat i pct. af gns. EK p.a. Basisindtjening i pct. af gns. EK p.a. Omkostninger i pct. af basisindtægter 15,4 14,3 17,4 18,4 54,0 53,7 Resultat pr. aktie 3 pct. Periodens resultat pr. aktie falder med 3 pct. til 6,6 kr. Kr. 7,0 6,0 Resultat pr. aktie YoY 3 pct. 4 5,0 1H H 2004

5 2. Udvikling i regnskabsposter Nettorenteindtægter - Øget forretningsomfang kunne ikke opveje faldende renter Nettorenteindtægter 5 pct. Gns. kort rente i DK ned fra 2,62 pct. til 5,0 2,06 pct. Effekten af faldende pengemarkedsrenter estimeret til 350 mio. kr. 2,5 Accelererende udlånsvækst i 1. halvår ,0 Mia. kr. Nettorenteindtægter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Dansk pengemarkedsrente Pct

6 2. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Fortsat tilfredsstillende udvikling Omkostningerne 5 pct. Omkostninger på 7,1 mia. kr. Omkostningsprocenten marginalt forbedret til 53,7 - langsigtet mål uændret 50 IT-outsourcing aftale med IBM Mia. kr. 4,0 3,5 Omkostninger YoY 5 pct. Pct ,0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Omkostningsprocent 6

7 2. Udvikling i regnskabsposter Tab og hensættelser - Stadigt på lavt niveau Tab og hensættelser 52 pct. Tab og hensættelser udgør 8 bp. af udlån og garantier pro anno Sund nordisk makroøkonomi Forventet tab henover en cyklus udgør 19 bp. pro anno 54 pct. af porteføljen er sikre realkreditlån Mio. kr. Tab og hensættelser Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Gennemsnit 7

8 2. Udvikling i regnskabsposter Kapitalstyring - Hybridkapitaloptagelse og aktietilbagekøb gennemført Tilbagekøb bringer nøgletal tættere på målsætning Optagelse af hybridkapital 750 mio. USD gennemført medio juni 2004 Aktietilbagekøb gennemført for 3 mia. kr., heraf 0,5 mia. kr. i perioden 1. juli juli Aktietilbagekøb på 3 mia. kr. planlagt i 2. halvår 2004 Pct Kerne- og solvensprocent 1H H 2004 Kernekapitalsprocent Hybridkapital Solvensprocent 8

9 3. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Danske Bank - Høj udlånsvækst og stigende markedsandel Basisindtjening 5 pct. Lavere tab og hensættelser Basisindtægter negativt påvirket af fald i pengemarkedsrenten Mia. kr. 2,0 1,5 Basisindtjening 5 pct. 14 pct. Fortsat stram omkostningsstyring Uændret filialantal Øgede indtægter fra kunders værdipapirhandel Stigende markedsandele 1,0 Pct. 24 1H 03 1H 04 Korrektion for rentefald Markedsandel, udlån 1H 04 korrigeret Attraktive kundevilkår på Danske Prioritet og kundepakker baner vejen på privatområdet 21 Total 9 18 Privat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

10 3. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter BG Bank - Indtjening øget trods rentefald Basisindtjening 10 pct. Mio. kr. 900 Basisindtjening Ingen tab i 1. halvår af 2004 Fastholdelse af indtægtsniveau, trods rentefald Stram omkostningsstyring pct. 18 pct. O/I-nøgle forbedret fra 63,5 til 62,2 Stabiliseret markedsandel Markedsandele på uændret niveau 600 Pct. 14 1H 03 1H 04 Korrektion for rentefald Markedsandel, udlån 1H 04 korrigeret Stort set uændret markedsandel for private på 12 pct. Den samlede markedsandel ligeledes uændret 10 Privat Total 10 6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

11 3. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Norge - Positiv forretningsvækst presses af rente- og valutakursfald Basisindtjening 2 pct. (Uændret i lokal valuta) Meget begrænsede tab i 1. halvår 2004 Den gennemsnitlige korte pengemarkedsrente i Norge er faldet fra 5,70 pct. til 1,98 pct. Etableringsomkostninger til åbning af nye filialer og markedsføring Markedsandel på udlån støt stigende Udlånsvækst på 10 pct. i lokal valuta Markedsandel på over10 pct. for erhvervskunder med mere end 1 mia. NOK i omsætning Mio. kr Pct H 03 1H 04 Korrektion for rentefald Indlån Udlån 2 pct. Basisindtjening Markedsandel Korrektion for valuta 56 pct. 1H 04 korrigeret Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

12 3. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Sverige - Positiv forretningsvækst Basisindtjening 85 pct. ( 83 pct. i lokal valuta) Netto-tilbageførsel af tab fra tidligere perioder Mio. kr pct. Basisindtjening 123 pct. Den gennemsnitlige korte pengemarkedsrente er faldet fra 3,58 pct. til 2,37 pct. 250 Stigende gebyrer fra kapitalmarkedsaktiviteter Markedsandel på udlån støt stigende Udlånsvækst på 15 pct. i lokal valuta God start på salg af Duoflex 0 Pct H 03 1H 04 Korrektion for rentefald Udlån Korrektion for valuta Markedsandel 1H 04 korrigeret Indlån 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

13 3. Udvikling i forretningsområder Realkredit - Basisindtjening fastholdt Basisindtjening 2 pct. Lavere basisindtægter sfa. ekstraordinært højt konverteringsaktivitet sidste år 10 pct. fald i omkostninger I alt etableret afdragsfrie lån for 48 mia. kr. Markedsandel for nettonyudlån på 23 pct. Markedsandel under pres fra salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter Mia. kr. 1,2 1,1 1,0 Pct. 40 Bruttoudlån Basisindtjening 2 pct. 1H 03 1H 04 Korrektion for rentefald Markedsandel 7 pct. 1H 04 korrigeret 20 Nettonyudlån 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

14 3. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Fald i indtjening efter et udfordrende 2. kvartal 2004 Basisindtjening 20 pct. Tilfredsstillende indtægtsniveau henset til markedskonditioner i især 2. kvartal Fastholdelse af markedsposition som ledende aktør på de skandinaviske 600 rentemarkeder Fremgang i indtjening fra aktiehandel og 500 corporate finance Moderat risikotagning 400 Mio. kr. Basisindtjening 20 pct. 1H H

15 3. Udvikling i forretningsområder Danske Capital - Udviklingen på kapitalmarkederne betød stigende indtægter Basisindtjening 45 pct. Kapital under forvaltning forøget til 382 mia. kr. Positivt vendepunkt for salg til institutionelle kunder Af kapital under forvaltning udgjorde aktier 18 pct. Reduktion af omkostningerne Mio. kr Basisindtjening 45 pct. 1H H

16 3. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Utilfredsstillende SUL-resultat medfører indtjeningsfald Basisindtjening 8 pct. Lavere risikotillæg som følge af ekstraordinær hensættelser på sygeog ulykkesaktiviteter Vækst i løbende præmier Kollektivt bonuspotentiale udgør 7,3 mia. kr. Mio. kr Basisindtjening 8 pct. 1H H

17 4. Forventninger til 2004 Forventninger til Basisindtjening i intervallet 11 til 12 mia. kr. Basisindtægter på niveau med 2003 Omkostninger på et lidt lavere niveau end 2003 Hensættelsesprocent på et lavere niveau end 2003 Basisindtjening i intervallet 11 til 12 mia. kr. Beholdningsindtjeningen i både bank og forsikring vil som vanligt afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Koncernens skat ventes at udgøre 30 pct. 17

18 København, 18. august 2004

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin

Læs mere