Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger"

Transkript

1 Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist, Master i Sundhedsantropologi T: , E:

2 Program Baggrund for oplægget Historik Kompetencevurdering/Kompetencekort 1-10 Implementering i dagligdagspraksis med afsæt på Frederiksberg operationsafdeling Perspektivering Websites og henvendelse

3 Historik Før - Rigshospitalets to uddannelser til operationssygeplejersker: Klinisk videreuddannelse for operationssygeplejersker og Specialerettet uddannelse i operationssygepleje Nu - Metropol og Klinisk Kompetencevurdering Uddannelsesrådet Region Hovedstaden påbegynder udarbejdelse af Kompetencekort i 2011 Inspiration fra anæstesikort

4 Region Hovedstadens website Samlet Klinisk Kompetencevurdering for operationssygeplejersker i Region Hovedstaden kan findes på: F5B BC70-CB0ECE3DD79E/0/ Klinisk_kompetencevurdering_operationssygejersker. pdf

5 Formål med Klinisk Kompetencevurdering: Formålet med Klinisk Kompetencevurdering er at få et styringsredskab til planlægning af uddannelse af nyansatte operationssygeplejersker, således at uddannelsen bliver konkretiseret, systematiseret, ensartet og dokumenteret på samme niveau, uanset hvor i Region Hovedstaden uddannelsen foregår. Kompetencekortene er redskabet til at nå det funktions- og ansvarsområde, der ønskes indenfor operationssygepleje i Region Hovedstaden. (Kilde: Klinisk Kompetencevurdering udarbejdet af Uddannelsesrådet for Region Hovedstaden, marts 2012, s. 4)

6 De 10 læringsområder Kompetencekort 1: Påklædning og adfærd Kompetencekort 2: Planlægning af operationsforløb Kompetencekort 3: Modtagelse af operationspatient Kompetencekort 4: Dokumentation og kvalitetssikring Kompetencekort 5: Kateteranlæggelse Kompetencekort 6: Biologisk materiale Kompetencekort 7: Lejring og forflytning Kompetencekort 8: Genbehandling af operationsudstyr og Instrumenter Kompetencekort 9: Den usterile operationsassistance Kompetencekort 10: Det sterile felt

7 Eksempel på kompetencekort 1

8 Opbygning Kompetencekort 1 Omfatter: Hygiejnisk adfærd som forebyggelse af postoperative infektioner Mål: At operationssygeplejersken kan demonstrere korrekt adfærd og påklædning både udenfor og på operationsstuen, baseret på gældende retningslinjer ud fra en individuel vurdering af den aktuelle operationspatient/situation Uddannelsesperiode: 1-3 måneder Forudsætninger: Instruktion og vejledning Kvantitet 10 Læringsmetode: Selvstudie, introduktion/undervisning, vejledning og refleksion over praksis Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over praksis

9 Opbygning Kompetencekort 1 Færdigheder Viden Kompetencer Referencer på kortet suppeleret med lokale instrukser, vejledninger samt Regionale vejledninger m.m. E-læring Perioperativ hygiejnetest for operationssygeplejersker Underskrift når kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført

10 Frederiksberg operationsafdeling nyansatte (maj 2013) + (2 nyansatte fra oktober 2013) nyansatte operationssygeplejersker 22 erfarne operationssygeplejersker har taget kort - på en alternativ måde Konklusioner: Det er til at implementere Faglige diskussioner fremmes Personalet får kendskab til relevant litteratur Overskueligt koncept, som relaterer sig til praksis

11 Fra koncept til operationelt værktøj i afdelingen Nyt koncept skal afprøves men hvordan skal det foregå? Ansvar ledelsen? Ensrette og systematiseret undervisning (formål) Hvem skal varetage konceptet på operationsafdelingen? Forberede kortene i afdelingen og hjemme? Udbrede kendskab til konceptet i afdelingen

12 Tovholder (klinisk uddannelsesansvarlig) Anskaffer litteratur til brug i afdelingen Insite her oprettes en side med relevante referencer Sørge for at der afsættes tid til forberedelse og fremlæggelse Skaber overblik over forløb Motiverer deltagerne Direkte observation - vejleder og bedømmer

13 To forskellige spor Nyansatte operationssygeplejersker Erfarne operationssygeplejersker

14 Nyansat operationssygeplejerske Mappe pr. Kompetencekort Introduktion til konceptet og det enkelte kort Deres kontaktsygeplejersker har ligeledes en mappe To til fire uger - aftaler en dag hvor kortet tages Aftale med afdelingssygeplejersken at de skal have tid til at læse i afdelingen men forventer også at de forbereder hjemme På dagen er jeg med til en/to operationer hvor vi især drøfter punktet færdigheder Evaluerer viden og kompetencer efterfølgende

15 Erfarne operationssygeplejersker De erfarne udvælger selv et par emner som de fremlægger for gruppen Afstedkommer faglige drøftelser indenfor en kendt ramme Fokus på at alle skal kunne gå på VIP og hente lokale og regionale vejledninger Drøfter den daglige praksis med afsæt i hvad der optager operationssygeplejersker her og nu Skaber generelt kendskab til Kompetencekort Fungerer som brush up i forhold til egen faglighed

16 Perspektivering - stikord Uddannelsesrådets tanker i forbindelse med validering og revision Ændre tilgang til at forberede hjemme og på afdelingen Tanker om et evt. samarbejde med anæstesien eks. kort 3 Modtagelse af patient? Kan konceptet anvendes andre steder? Hvad er på tegnebrættet - hvad med de erfarne operationssygeplejersker (arbejdsgruppe i Uddannelsesrådet er nedsat) - Hvad skal der til for at I går hjem i jeres respektive afdelinger og påbegynder dette på onsdag?

17 Websites Uddannelsesrådet: Kompetenceudvikling+for+fagpersoner/Videre-+og +efteruddannelse/videreuddannelse+i+operationssygepleje/ Videreuddannelse+i+operationssygepleje.htm Kompetencevurdering - Region Hovedstadens hjemmeside - konceptudvikling for fagpersoner videreuddannelse i operationssygepleje - Uddannelse/Kompetenceudvikling+for+fagpersoner/Videre- +og+efteruddannelse/videreuddannelse+i +operationssygepleje/videreuddannelse+i +operationssygepleje.htm E-learning: Perioperativ hygiejnetest for operationssygeplejersker; kliniske_arbejdsgange.html og test for sterilassistenter;

18 Tak til Frederiksberg Centraloperationsafdelings nye og erfarne operationssygeplejersker, ledelsen, Lisa Norman Kofoed samt Annette Kolding Rørvik