Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger"

Transkript

1 Eksempelkatalog Problemformuleringer og underspørgsmål: Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook- (kommunikationsmedie-) brugere er i risiko for at få FOMO Fear of missing out Hvordan kan FOMO aktivt forebygges? Hvad er FOMO? Hvordan er Facebook medvirkende til at give Facebookbrugere FOMO? Hvordan kan vores løsning være et redskab mod FOMO? (underspørgsmål 5b) Hvilke tanker har vi gjort os ift. udarbejdelse af løsningen? (underspørgsmål 5c) Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Oldtidskundskab C og Dansk A) Problem Det er et problem, at kommunikationen af kvinden i det offentlige rum i stor udstrækning er knyttet Til skønhed, sex og krop, fordi det begrænser kvinder og især pigers mulighed for at spejle sig i et bredt udsnit af kvinder. Hvordan skaber vi opmærksomhed på hvordan kvinder fremstilles i det offentlige rum? 1. Hvordan omtales og fremstilles kvindekroppen i debatten Skinny-Shaming på Tumblr og Facebook i reklamen Dove Selfie og i kronikkerne Magtens dragt og Den perfekte kvinde? (underspørgsmål 5a i synopsisskabelonen) 2. Hvordan blev kvinder fremtillet i antikkens Rom, og hvorfor kan vi bruge dette til at modarbejde nutidens problem? (underspørgsmål 5a i synopsisskabelonen) 3. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet af vores innovative løsningsforsalg? (underspørgsmål 5b i synopsisskabelonen) 4. Hvilke effekter og virkninger vil vores løsningsforslag få, og er der faldgruber? (underspørgsmål 5c i synopsisskabelonen)

2 Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B Dansk A) Det er et problem at unge i Danmark bruger det sociale medie Tinder, da det sociale og fysiske aspekt går tabt når man kommunikerer digitalt, i modsætning til at interagere ansigt-til-ansigt. Hvordan får man unge til at møde nye mennesker fysisk i stedet for over digitale medier som Tinder? 1. Hvordan påvirker det unge at kommunikere digitalt, uden mulighed for at læse den anden persons reaktioner, udtryk, kropssprog og følelser? 2. Hvordan kan en evt. negativ påvirkning afværges? 3. Hvordan kan vores løsning få unge til at mødes ansigt-til-ansigt? (underspørgsmål 5b) 4. Vurdering af løsningsforslaget. (underspørgsmål 5c) Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B Dansk A) Det er et problem, at forventningerne og kravene om høje karakterer til unge på de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver kommunikeret, så unge får et urealistisk forhold til hvor meget de skal præstere for at få det gode liv. Hvordan kan 3.g'erne på de gymnasiale uddannelser, gøre politikerne opmærksomme på det pres de føler i deres skolemæssige hverdag? Hvorfor er de unge studerende stressede på de gymnasiale uddannelser? Hvad er konkurrencestaten og hvordan kan det være med til at presse de unge studerende på de gymnasiale uddannelser? De unge på de gymnasiale uddannelser føler sig pressede. Hvad er politikernes holdninger til dette? Hvordan kan de unge gøre politikerne opmærksomme på deres holdninger i forhold til deres stressede hverdag, på de gymnasiale uddannelser og hvordan får de skabt kontakt til politikerne? Hvilke overvejelser er nødvendige at forholde sig til i forhold til udformningen af vores løsningsforslag? Hvad ville det betyde for de unge studerende, hvis vores løsningsforslag lykkedes og havde den ønskede effekt?

3 Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger ( Dansk A Oldtidskundskab C) Det er et problem at de ældste elever i folkeskolen bliver fejlinformerede om den rigtige Herkules myte gennem Disneys fortolkning af myten i filmen Herkules fra Hvordan kan vi bedst lære de ældste elever i folkeskolen om den rigtige Herkules myte? Hvorfor er det et problem at de ældste elever i folkeskolen bliver fejlinformeret om den rigtige Herkules myte gennem Disneys fortolkning af myten i filmen Herkules fra 1997? Hvordan er oldtidens myter brugt gennem tiden, og hvordan følger myten om Herkules disse fremstillinger, samt hvordan fremstiller Disney Herkules-myten? Hvordan kan man bedst muligt få formidlet den rigtige myte om Herkules på en spændende måde til de ældste elever i folkeskolen? Hvordan er vores løsningsforslag i forhold til andre eksisterende løsninger? Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Naturgeografi B - Engelsk B) Det er et problem, at ressourcesvage borgere i New Orleans, USA ikke reagerer rettidigt på advarsler om naturkatastrofer som fx ved stormen Katrina i Hvordan kan man sikre, at New Orleans svagest borgere forstår alvoren af problemet om naturkatastrofer så de lader sig evakuere i god tid ved fremtidige katastrofer? 1. Hvilke geografiske præmisser var gældende for New Orleans før stormen Katrina, og hvilke konsekvenser havde det for byen? 2. Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på dette problem I fremtiden? 3. Hvordan var ressourcerne fordelt I forhold til evakueringen af New Orleans befolkning? 4. Hvordan kan man påvirke den valgte målgruppe? (underspørgsmål 5b) 5. Hvad er tidligere blevet gjort for at forbedre dette problem? (underspørgsmål 5b) 6. Hvilke muligheder og begrænsninger har vores løsningsforslag? (underspørgsmål 5c)

4 Emne: Mad og Mennesker Emne: Mad og Mennesker (Biologi B og Kemi B) Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om den samme føde, fordi befolkningstallet fortsat stiger og dermed stiger efterspørgslen på mad. Så hvordan designer man et optimalt højprotein foder til slagtesvin, som gør brug af biomasse, der ikke kan fordøjes direkte af mennesker? I hvilket omfang bliver slagtesvin fodret med menneskeføde? (underspørgsmål 5a i synopsisskabelon). Hvilke aminosyrer er essentielle for slagtesvin?. Hvilke type biomasse vil kunne bruges som udgangspunkt for produktionen af en nye slags foder?. Hvordan kan det nye foder være med til at løse problemet? (underspørgsmål 5b). Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). Emne: Mad og Mennesker (Biologi C og Dansk A) Det er et problem, at børn i mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, fordi de så ikke kan være med til at fremme økologiske fødevarer. Hvordan kan man fremme børn på folkeskolens mellemtrins bevidsthed om økologiske fødevarer? Hvad og hvor meget ved børn i mellemtrinnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer? Hvor meget lærer de om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer i skolen, og hvordan formidles dette? Hvordan kan man reducere kompleksiteten i emnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, så børn i mellemtrinnet har nemmere ved at forstå og relatere til emnet? (underspørgsmål 5b) Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c).

5 Emne: Mad og Mennesker (Naturgeografi B og Engelsk A) Det er et problem, at de bolivianske landmænd i tidligere regnskovsområder dyrker marginalt landbrug med dyrkningsmetoder, der ikke er langsigtede. Hvordan kan man bedst informere NGO er om, at dette er et problem, som er relevant og at det er vigtigt at sætte penge af til løsning af problemet? 1. Redegørelse for problemet med de nuværende dyrkningsmetoder (underspørgsmål 5a i synopsis) 2. Analyse af hvordan man bør dyrke jorden i det pågældende område, altså i tidligere regnskovsområder (underspørgsmål 5a i synopsis) 3. Udvikling af materiale og produkt, der skal udbrede forståelse af bedre dyrkningsmetoder (underspørgsmål 5b i synopsis) 4. Diskussion af relevante overvejelser i forbindelse med vurderingen af design og produkt (underspørgsmål 5c i synopsis) Emne: Propaganda og Spin Emne: Propaganda og Spin (Historie A Engelsk A) Det er et problem, at den engelske befolkning ikke forholder sig kritisk nok til den stigende masseovervågning i England, fordi den kan have negative konsekvenser for demokratiet, borgere og samfundet som helhed. Hvordan udvikler man en propagandistisk skræmmekampagne, som skaber utilfredshed med overvågningssamfundet blandt englænderne samt opfordrer til massemobilisering i kampen mod samme? Problemstillinger 1. Hvordan forklares overvågningssamfundet som et samfundsfagligt og filosofisk begreb? 2. Hvad er omfanget af overvågningen i England og hvilken indvirkning havde terrorangrebet 2005 på dette? 3. Hvilken frygt og kritik vækker overvågningen i den engelske befolkning? 4. Hvilke propagandistiske virkemidler skal vi bruge, for at skabe en folkelig modstand mod overvågning? 5. Overvejelser ift. løsningsforslagets effekt og problematikker ift. løsningen.

6 Emne: Propaganda og Spin (Historie A Engelsk A) Det er et problem i USA, at det kun er fuldtidsansatte og folk, der kan betale for en privat sygeforsikring, der kan komme på sygehuset, fordi det medfører en stigende ulighed ifølge flere statistikker og en rapport udarbejdet af UNITE HERE Hvordan kan vi gennem propaganda få republikanske politikere, der er for brugerbetaling på sundhedsområdet, til at blive tilhængere af et gratis skattebaseret sundhedssystem i USA? 1. Først vil vi definere begreberne propaganda og spin samt beskrive hvordan disse kan udnyttes. 2. Dernæst ønsker vi at redegøre for indholdet og betydningen af Obamacare. 3. Med udgangspunkt i Minerva Modellen vil vi analysere vores målgruppe. 4. Derudover vil vi bestemme hvilken diskurs, vi vil benytte i vores løsningsforslag for at propagandere det bedst muligt. 5. Endelig vil vi vurdere løsningsforslagets effekt og mulige problemer ved forslaget. Emne: Propaganda og Spin (Historie A Engelsk A) Det er problem at 47% af den amerikanske befolkning er i besiddelse af våben og i stor udstrækning er tilhængere af USA ś våbenlovgivning, da dette fører til uskyldige civildrab. Hvordan kan man via propaganda ændre amerikanernes holdning til våben- loven samt våbenbesiddelse og dermed mindske brugen af våben? 1. Redegørelse for amerikanernes våbenlovgivning og skuddrab i USA. a) The Second Amendment b) Statistikker over skuddrab og kriminalitet i USA. 2. Hvilken rolle spiller organisation NRA på amerikanernes holdninger og værdier i forhold til brugen af våben? a) Redegørelse for NRA. b) Analyse af NRA ś kampagne Good Guys TV. 3.Hvilken rolle spille medierne i forhold til amerikanernes frygt og deres holdning til våbenbesiddelse? 4. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og udformningen af løsningen? a) Analyse og begrundelse for vores målgruppe. b) Hvilke virkemidler har vi brugt i vores propagandafilm for at påvirke modtageren? 5.Vurdering: Er der særlige problemer ift. løsningsforslaget og vil det virke?

7 Emne: Propaganda og Spin (Historie A Engelsk A) Det er et problem at videregående uddannelser koster så mange penge i USA, fordi det skaber ulige uddannelsesmæssige vilkår. Hvordan kan man via propaganda få republikanske politikere til at indse at videregående uddannelser skal være mulige for alle? 1. Hvor mange procent af den amerikanske befolkning tager en videregående uddannelseog hvilke(n) socialklasser repræsenterer de? 2. Hvad går Obamas seneste forslag om tuition free community college education ud på og hvem støtter umiddelbart forslaget? 3. Hvad er The American Dream? Og hvordan kan man bruge denne ideologi i en propagandakampagne for tuition free community college education - ift. at overbevise målgruppen? 4. Vurdering af løsningsforslagets effekt og hvilke problemer, der kan være forbundet med kampagnen. Andre eksempler - Diverse emner: Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Biologi C og Dansk A) Det er et problem, at dysleksi blandt børn bliver opdaget for sent, da der derved er risiko for, at der skabes en kløft mellem evner og præstation i ordblindes uddannelsesforløb. Hvordan kan man skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af obligatoriske ordblindescreenings tidligt i skolegangen, så man undgår, at ordblinde bliver hægtet af? 1. Er det muligt at påvise den biologiske årsag til dysleksi? (underspørgsmål 5a i synopsis) 2. Hvordan behandles problemet i dag? (underspørgsmål 5b i synopsis) 3. Hvordan skaber vi opmærksomhed omkring problemet? (underspørgsmål 5c i synopsis)

8 Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Matematik A og Dansk A ) Det er et problem, at der ikke findes gode tilgængelige ressourcer til at lære danske unge computerprogrammering på videregående niveau. Problemformuleringens hovespørgsmål: Hvordan kan man lære danske unge computerprogrammering på videregående niveau? 1. Hvorfor er det et problem, og hvorfor er de allerede eksisterende ressourcer utilstrækkelige? 2. Hvordan formidles undervisning i videregående computerprogrammering til unge? 3. Hvordan kan vi levere en løsning, der formidler computerprogrammering, så de unge forstår det? (underspørgsmål 5b) 4. Hvad er fordelene og ulemperne ved vores løsningsforslag? (underspørgsmål 5c) Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål (Idræt B og Dansk A) Det er et problem, at danske unge træner alene i fitnesscentre, da træning med en partner vil kunne øge deres motivation samt deres resultater. Hvordan udarbejder man et produkt, hvormed de unge danske fitnessudøvere kan øge deres resultater gennem træning med en partner? 1. Hvorfor er styrketræning med en partner mere effektivt end individuel træning? 2. Hvordan kan man udvikle et løsningsforslag der kan hjælpe de danske unge med at effektivisere deres træning? (underspørgsmål 5b) 3. Hvilke konsekvenser har dette løsningsforslag og er det realistisk? (underspørgsmål 5b)