Homo, bi og trans i medierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Homo, bi og trans i medierne"

Transkript

1 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave deres egen undersøgelse af, hvordan LGBT-personer fremstilles i danske ungdomsprogrammer. Ud fra resultaterne skal de også diskutere, hvordan medierne påvirker opfattelser af og normer for køn og seksualitet. Som en ekstra mulighed kan eleverne på baggrund af deres undersøgelse skrive til en programansvarlig. Formål Materielle Tid Alder C8 2x min At styrke elevernes evne til at analysere fremstillinger af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede i ungdomsmedier og skærpe deres bevidsthed om betydningen af repræsentation i medierne. At diskutere, hvordan medierne påvirker vores normer og opfattelser om køn og seksualitet. Fag Dansk, engelsk, samfundsfag Tidsforbrug 60 minutter til punkt timers hjemmearbejde for eleverne 60 minutter (afhængigt af elevantal) til punkt 6-7 Materialer Til uddeling: Bilag 1 til elever og lærere: Fremstillinger af lesbiske, bøsser og biseksuelle i ungdoms-tv, Til uddeling: Bilag 2 til elever: Skema til undersøgelse af ungdoms-tv

2 2 Vejledning 1. Introduktion til emnet Forklar eleverne, at klassen den kommende uge skal lave en undersøgelse af, hvordan lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede fremstilles i tv-programmer for unge. Som inspiration gennemgås hovedresultater fra en engelsk undersøgelse af emnet, Unseen on Screen fra LGBT-organisationen Stonewall, Præsenter kort resultater fra Stonewalls undersøgelse Omdel kopier af Bilag 1, Fremstillinger af lesbiske, bøsser og biseksuelle i ungdoms-tv. Giv eleverne 5-10 minutter til individuelt at gennemse hovedresultaterne fra Stonewalls undersøgelse. 3. Start en gruppediskussion Hvor mange timer ud af i alt 16 ugers ungdoms-tv omhandlede lesbiske, bøsser eller biseksuelle? Hvor mange timer blev lesbiske, bøsser eller biseksuelle fremstillet på en negativ måde? Hvor mange timer blev lesbiske, bøsser eller biseksuelle fremstillet på en positiv og realistisk måde? Hvor mange minutter ud af de 126 timers tv blev lesbiske fremstillet på en positiv og realistisk måde? Hvad synes I om tallene? Passer det med jeres egne erfaringer af, hvordan homo- og biseksuelle bliver fremstillet på tv? Tror I, de samme tal ville gælde for dansk tv? Find eksempler på homo-, biseksuelle eller transpersoner, I har set i medierne på tv, i blade, aviser eller på nettet? Mener I, at personerne er blevet fremstillet på en realistisk eller stereotyp måde, en negativ eller positiv måde? 4. Instruktioner til elevernes undersøgelse Omdel Bilag 2 Skema til undersøgelse af ungdoms-tv og giv eleverne 5-10 minutter til at læse teksten. Eleverne skal nu selv finde ud af, hvordan de vil organisere deres research den næste uge. Diskuter med eleverne, hvilke ungdomsprogrammer de ser, og lav en liste på tavlen eller papir. Hjælp eleverne til at inddele sig i små grupper, som hver vælger et eller to programmer, de vil undersøge. 5. Skemaer til undersøgelsen Eleverne skriver de valgte program-titler ind i hver deres skema, Bilag 2. Den følgende uge tager eleverne noter i skemaet, når de ser tv derhjemme som beskrevet i Bilag 2. Skemaet skal desuden indeholde en beskrivelse af en fremstilling af LGBT-person, som de tidligere er stødt på i medierne. Det kan være fra et reality-program, en film, reklame, artikel, foto, website osv.

3 3 6. Efter en uge præsenterer eleverne deres resultater ud fra skemaerne NB: Evt. skal der afsættes tid i klassen til, at eleverne inden præsentationen kan sætte sig sammen og sammenholde iagttagelserne, da det er en forholdsvis avanceret opgave. Underbyg diskussionen med følgende spørgsmål: Var der nogen bøsser, lesbiske, biseksuelle eller transkønnede med i programmerne i den forløbne uge? Og hvis ikke: Hvorfor tror I, der ikke var det? Hvis der var nogen eksempler på LGBT-personer, blev de så fremstillet negativt eller positivt? Var fremstillingen overvejende realistisk eller stereotyp? Hvilke ungdomsprogrammer eller film var bedst til at vise bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede på en positiv og realistisk måde? Begrund jeres svar. 7. Opsamling på øvelsen og afsluttende spørgsmål Hvad synes I om det undersøgelsesprojekt, vi har lavet? Lærte I noget nyt? Viser tv generelt et realistisk og repræsentativt billede af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede personer? Viser tv generelt et realistisk og repræsentativt billede af andre minoritetsgrupper, fx etniske minorititeter, religiøse grupper, handicappede personer? Hvad med mænd og kvinder? Og folk med forskellig alder børn, unge, voksne, gamle? Har I oplevet, at en journalist eller studievært f.eks. i Nyhederne omtaler en persons etnicitet, også når det ikke har nogen betydning for historien? Er det vigtigt, at minoriteter er repræsenterede og synlige i medierne? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvor får I generelt jeres viden om, hvordan det er at være bøsse, lesbisk, biseksuel eller transkønnet? Hvilke medier? Tror I, at mediernes fremstilling af bestemte grupper påvirker jeres opfattelse af dem? Synes I, at medierne burde have nogle regler om, at de ikke må fremstille folk stereotypt eller altid vise bestemte grupper på en positive eller negative måde? Viser medierne mennesker på en realistisk made? Hvordan kunne man sikre en mere realistisk og rimelig repræsentation af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede i medierne? Tip til læreren I Danmark findes der ingen bestemmelser for mediernes repræsentation af minoriteter i hverken radio- og fjernsynsloven, public service-kontrakter eller det presseetiske regelsæt. Den eneste regulering er Straffelovens 266, også kaldet racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen, som forbyder offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds [at] fremsætte udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

4 4 Dette genfindes i Danmarks Radios public service-kontrakt, hvor det lyder, at DRs programmer må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. Hvis eleverne finder eksempler på negative repræsentationer af LGBT-personer i tvprogrammer, kan du opfordre dem til at konfrontere de ansvarlige på den pågældende kanal og gøre dem opmærksom på, at deres fremstilling af LGBT-personer er fejlagtig og skadelig, og hvorfor de i stedet bør modarbejde homo- og transfobi i deres programmer. Eleverne kan finde tips til, hvordan de skriver et brev/en klage i Aktivisthjørnet på elevsitet. Kilder Unseen on Screen Gay people on youth TV, April Guasp, Stonewall (2010). Hele rapporten kan downloades fra: The Education Equality Curriculum Guide Supporting teachers in tackling homophobia in school, Joanna Cowly, The Rainbow Project (2011). Anbefalinger Det er en fordel at arbejde med Grundregler, inden I arbejder med dette materiale. For mere materiale om lesbiske, bøssers, biseksuelles og transkønnedes situation i Danmark, anbefales det at bruge Kortlægning af LGBT-rettigheder, hvor eleverne søger information om LGBT-personers rettigheder, og efterfølgende forholder sig til miljøet på skolen ift. normer og holdninger omkring menneskerettigheder og LGBT-emner.

5 5 Bilag 1: Fremstillinger af lesbiske, bøsser og biseksuelle i ungdoms-tv Introduktion Hvordan fremstiller medierne homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede personer? En undersøgelse fra Storbritannien, Unseen on Screen (2010), viser, at hovedparten af de gange, lesbiske, bøsser og biseksuelle personer vises på tv, sker det på en negativ måde. Hvis du er biseksuel, bøsse eller lesbisk, bliver du typisk fremstillet som en, der er har mange sexpartnere, har det dårligt og er plaget af skyld, eller som bliver behandlet dårligt af din familie og venner. Om undersøgelsen Unseen on Screen I en periode på 16 uger i 2010 så folkene bag undersøgelsen de 20 mest populære tvprogrammer blandt unge. I alt blev det til 126 timer, 42 minutter og 17 sekunders tv. Hovedresultater fra Unseen on Screen Manglende repræsentation: Lesbiske, bøsser og biseksuelle personer/karakterer var på skærmen i 5 timer og 43 minutter kun 4,5 procent af de samlede programmer. 3/4 af denne tilstedeværelse var inden for blot 4 programmer. Negativ fremstilling: Lesbiske, bøsser og biseksuelle personer/karakterer blev fremstillet negativt i 2 timer og 3 minutter dvs. 36 procent af den samlede repræsentation. Lesbiske, bøsser og biseksuelle personer/karakterer blev fremstillet positivt og realistisk i kun 46 minutter, 0,6 procent af den tid, de var på skærmen. Stereotyper: 49 procent af fremstillingerne var stereotype. Homoseksuelle blev f.eks. skildret som komiske, farlige eller seksuelt meget aktive. Flest mænd: 77 procent af de homoseksuelle personer på skærmen var bøsser. 21 procent af personerne var lesbiske. Kun i 7 minutter kunne man se lesbiske fremstillet på en positiv og realistisk måde. Igen: tal til sammenligning? Modstand mod homofobi: Kun 7 minutters tv indeholdt scener, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved homofobi. (Undersøgelsen omfattede ikke repræsentationer af transkønnede personer på tv).

6 6 Bilag 2: Skema til undersøgelse af ungdoms-tv 1. Introduktion I skal nu lave jeres egen undersøgelse af, hvordan homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner fremstilles på tv og se, om jeres resultater ligner dem i den engelske undersøgelse fra Stonewall. 2. Vejledning Først skal I finde ud af i klassen, hvordan I vil lave undersøgelsen: Hvilke programmer vil I se? Brainstorm sammen med læreren og skriv de programmer, I vælger, op på tavlen eller et stort stykke papir. Del jer op i små grupper, som hver har ansvar for at undersøge et eller to programmer den kommende uge. Det betyder, at gruppen skal se alle afsnit (eller så mange som muligt) af det pågældende program (f.eks. Paradise Hotel hver dag mandag-torsdag) og tage noter som hjemmearbejde. 3. Dokumenter jeres research Brug skemaet på næste side til at tage noter i løbet af den uge, I ser tvprogrammerne. Ud over det/de aktuelle program(mer), I har valgt, skal I også beskrive en fremstilling af en bøsse, lesbisk, biseksuel eller transkønnet, som I tidligere er stødt på i medierne. Det kan være fra et reality-program, en film, reklame, artikel, foto, website Analyser indholdet i de programmer + det ekstra eksempel, I har valgt, og udfyld skemaet. Præsenter det derefter for klassen.

7 7 Program (titel) Dato/ tid LGBT-karakter Fremstilling: Negativ eller positiv? Hvad skete der? Realistisk eller urealistisk?

8 Notater til den ekstra beskrivelse af en person: 8

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere