Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn"

Transkript

1 Årsrapport Foto: Charlotte Hjord-Rohde Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

2 2 Årsrapport 2011 Det vi kæmper for, flytter noget Hver dag, året rundt, bliver seksuelt misbrug af et barn afsløret. Sådan ser gennemsnittet af seksuelle overgreb ud i Danmark: 365 dage overgreb. Og sjældent har der været så meget fokus på emnet, som der var i hvor den ene sag efter den anden fyldte mediebilledet. Dét fokus har været med til at skabe større åbenhed og forståelse og har været med til at give Red Barnet landvindinger på området. Mange års ihærdig indsats og fortalerarbejde har båret frugt i En af succeshistorierne er de 35 millioner kroner, som regeringen har afsat til at udvikle en række danske børnehuse. Husene skal hjælpe misbrugte børn og deres familier, når en sag bliver afsløret. Som det er nu, kan familierne blive kastebold mellem kommunale sagsbehandlere. I dem kan familierne møde fagpersoner, forskere og embedsmænd på ét sted. Og alle arbejder sammen om den enkelte sag. Red Barnet har været fortaler for børnehuse i flere år, fordi det giver en samlet og mere kvalificeret hjælp midt i den krise, et overgreb fører til. Og behandlerne kan trække på hinandens viden. Red Barnet arbejder for, at de danske børnehuse skal være placeret forskellige steder i landet, så hjælpen vil være den samme, lige meget hvor ofrene bor. hvad seksuelle overgreb er, hvad der kan gøres ved en mistanke, og hvordan en konkret sag kan håndteres. Takket være en pulje fra Sundhedsministeriet kommer potentielle seksuelle krænkere også til at være i fokus i Red Barnet skal gennem en oplysningskampagne nå dem, der gerne vil have hjælp, inden de gør børn fortræd. Dét er banebrydende. Også i EU slog Red Barnets arbejde igennem, da et direktiv blev vedtaget i december. Direktivet indeholder flere af de områder, som Red Barnets EU-kontor har kæmpet for igennem fem år. Det vil fremover sikre, at børnepornografi kan blokeres og fjernes fra internettet i samtlige medlemslande. Og at børnene på billederne bliver fundet, så de kan få hjælp. Der er stor forskel på, hvordan området prioriteres i EU-landene, og de nye regler vil derfor betyde, at flere medlemslande bliver tvunget til at forbedre deres indsats, så de beskytter børn bedre, når de er på nettet. Landvindingerne i 2011 vil sammen med det generelle fokus gøre, at nye sager får en mere kvalificeret håndtering. Flere vil blive dømt og flere børn vil få en bedre behandling fremover har vist, at det vi kæmper for flytter noget Dansk Industri og Red Barnet udgav i november en fælles vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere situationen, når børneporno dukker op i interne computersystemer. Mange virksomheder ved, ifølge Dansk Industri, ikke hvad de skal gøre ved fundene. Pædagoger, lærere og socialpædagoger fik i 2011 tre gratis Red Barnet-hæfter at støtte sig til. Faghæfterne er opslagsværker, som sætter fokus, Red Barnets arbejde er medfinansieret af EU kommissionens Safer Internet Program og midler fra SATS puljen

3 Årsrapport Sikkerchat i ny udgave Børns online liv Hjemmesiden sikkerchat.dk blev opdateret i Nu kan børn, forældre og fagfolk finde helt nyt materiale som video, interaktive dilemmaer, billeder, cases og interview med børn og voksne, som de kan bruge derhjemme og i undervisningen. På siden kan man finde temaer om digital mobning, konflikter på nettet, onlineforelskelse, identitet, groomingspil og chat mm. Alt sammen målrettet børnene, de unge, SSP-medarbejderne og ikke mindst forældrene. Siden er opbygget som en oplysningsside, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. Sikkerchat.dk er udarbejdet af Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. Vi har siden 2001 samarbejdet om at forebygge, at børn og unge udsættes for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. Både Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd opfordrer til stadighed kommunerne til at gøre digital trivsel til et fælles indsatsområde for deres skoler og klubber. Internettet og mobilen fylder meget i børn og unges liv. Derfor er det vigtigt, at voksne tager ansvar for at give børn og unge de redskaber, der skal til for at sikre god digital trivsel, og kommunerne spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Det virker, når kommuner går offensivt ind i kampen mod mobning og for børns trivsel på skoler og i klubber, viser Red Barnets erfaringer fra blandt andet det forebyggende arbejde mod mobning. De nye tiltag på hjemmesiden er blevet til med støtte fra Socialministeriet.

4 4 Årsrapport 2011 Sikkertinternet Sikkert Internet er et fælles europæisk projekt støttet af EUs Safer Internet Programme. Formålet er at styrke en mere sikker brug af internettet og nye onlineteknologier, særligt for børn og unge, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold hos slutbrugeren. I Danmark samarbejder Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge, og Center for Digital Pædagogik om dette projekt. Sikkert Internet Dag 2011 Som en fast del af Safer Internet Programme bliver der hvert år i februar afholdt Sikker Internet Dag i alle medlemslande I 2011 var University College Syddanmark i den forbindelse vært for en konference om sikket internet. Dagens temaer var: Digital mobning Brug af nye medier på en positiv og kreativ måde Børn og unge som borgere og forbrugere i et digitalt samfund Som led i oplysningsindsatsen deltager Red Barnet hvert år i Sikker Internet Dag og i 2011 bidrog vi med en workshop, hvor vi tog fat på myter, dilemmaer, researchtiltag og redskaber til at komme rundt om den digitale mobning. Meget af den mobning, der udspringer af skolemiljøet, fortsætter i den digitale verden. Enten på mobilen eller i chatrum for børn og unge (Facebook, twitter, Habbo, mm.). Med de digitale medier har mobbemønstre og børnefællesskaber ændret sig, og det kræver konstant nye tilgange.

5 Årsrapport Unges digitale trivsel Foto: Jakob Krull Hver tredje pige i 9. klasse er blevet opfordret til at sende frække billeder eller film af sig selv til en fremmed, de tilfældigt har mødt på internettet, og en sjettedel af de unge piger er direkte blevet opfordret til sex. Det viser delresultater fra en stor undersøgelse af unges digitale trivsel, som Red Barnet offentliggjorde i Undersøgelsen blev udført i 2008 af Statens Institut for Folkesundhed og bygger på svar fra elever fra 9. klasse. Mange unge føler sig bombarderet med ubehagelige henvendelser fra folk, som de ikke kender. Og selvom de fleste unge forstår, at der er farer ved internettet, er der en lille del, som kommer rigtig galt af sted. Undersøgelsen viser ikke, hvem der lokker billeder ud af de unge piger, men når det sker, at et bekendtskab udvikler sig til en krænkelse under et fysisk møde, er der i langt de fleste tilfælde tale om jævnaldrende drenge. Forældre skal engagere sig Undersøgelsen viser også, at fortrolighed mellem børn og deres forældre er et vigtigt redskab, når børn skal udvikle sig og afprøve livets udfordringer herunder også gå på opdagelse i den digitale verden. Jo dårligere relationen er til moren, desto flere oplevelser med digital mobning og onlinekrænkelser har den unge. De unge, som har svært ved at tale med deres forældre, kommer oftere galt af sted på nettet, end dem, der har lettere ved at tale om eventuelle problemer derhjemme. Derfor er det så vigtigt, at forældrene engagerer sig i det liv, som deres børn lever online, viser undersøgelsen. Rapporten om unges digitale trivsel kan hentes på Red Barnets hjemmeside under materiale i listen med fagbøger og artikler. Hvem ville du henvende dig til i % (side 5 i unders. Unges digitale trivsel) Drenge Piger Alle Skolelærer 6 % 7 % 6 % Forældre 50 % 61 % 55 % Søskende 16 % 22 % 19 % Venner 50 % 68 % 59 % Andre 11 % 10 % 10 % Ville ikke henvende mig til nogen 16 % 5 % 11 %

6 6 Årsrapport 2011 Det digitale spejl Det er uomgængeligt, at it og digitale medier i dag fylder meget i børns skole- og fritidsliv. Men alt for mange lærere føler sig ikke rustet til at vejlede og udfordre eleverne i de digitale muligheder og faldgruber. Det tog Teleindustrien i 2011 initiativ til at ændre på. På Teleindustriens initiativ er Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik, Børns Vilkår, og foreningen Digital Dannelse gået sammen om at tilbyde lærere gratis workshops om, hvordan de guider børn og unge i deres onlineliv, og der ligger nu også et helt nyt undervisningsmateriale. Gemte potentialer Teleindustrien og de fem organisationer er enige om, at er et stort potentiale i børns digitale liv både for samfundet og for det enkelte barn. Et potentiale, der er værd at investere i. Børn har historisk gode muligheder for at få viden og gå i dialog med andre overalt i verden. Det har stor værdi for den demokratiske udvikling i vores samfund, og det betyder meget for det enkelte barns udvikling at have adgang til større sociale netværk. Samtidig giver digitale medier i undervisningen mulighed for at nå endnu flere elever end tidligere. Digital dannelse Den positive udvikling kræver, at vi målrettet støtter børnene på dette felt. Derfor peger Teleindustrien og organisationerne på, at børns digitale dannelse bør være en obligatorisk del af undervisningen. Undervisningsmaterialet Det Digitale Spejl sætter fokus på både faldgruber og den potentielle store værdi, der ligger i brugen af it og digitale tjenester. De i alt 100 gratis workshops på skolerne, som blev sat i søen, er allerede afviklet, men undervisningsmaterialet kan fortsat hentes på detdigitalespejl.dk

7 Årsrapport Moderatorer Også i 2011 fortsatte Red Barnets undervisning af digitale gårdvagter, også kaldet moderatorer, i sociale netmødesteder for børn og unge. Undervisningen fokuserer bredt på de unges sociale liv. På de sociale netværk, hvor børn og unge færdes, er der risiko for både seksuelle overgreb, grænseoverskridende sprogbrug, chikane, mobning og trusler. Og moderatorerne skal være positive medspiller, så konflikter og chikane online bliver opdaget, håndteret og stoppet så hurtigt og effektivt, som muligt. Undervisningen er støttet af Egmont Fonden og stilles gratis til rådighed for interesserede chatsites. Bryd Cirklen Mange, der er tiltrukket af børn seksuelt, beskriver det som en besættelse. Og de ville søge hjælp, hvis de vidste hvor. Hjælpen findes allerede i form af en hotline, som Sexologisk Klinik har oprettet med opbakning fra Red Barnet. Til hotlinen findes også en hjemmeside, der oplyser om mulighederne for rådgivning og behandling. Men alt for få ved, at hjemmesiden findes. Det skal der nu laves om på. Red Barnet har fået penge til en kampagne, som hjælper krænkerne, inden de krænker. På den måde kan Red Barnet være med til at forebygge overgreb. Vi skal ikke bare vente på, at det går galt. Hjemmesiden hedder brydcirklen.dk

8 8 Årsrapport 2011 BUDDYGUARD - Red Barnets online rådgivning fo børn og unge lukkede i 2011 Red Barnet åbnede i sommeren 2010 Danmarks første professionelle onlinerådgivning for børn og unge, som har haft ubehagelige oplevelser på nettet eller mobilen. BuddyGuard onlinerådgivning startede som et pilotprojekt, hvis primære formål var at øge børn og unges evne til at håndtere digitale problematikker og mindske digital risikoadfærd gennem selve rådgivningen. Yderligere var der to sekundære formål: at styrke den faglige viden på området gennem vidensindsamling fra rådgivningen (kapacitetsopbygning) samt at skabe opmærksomhed omkring børn og unges digitale liv blandt forældre, fagfolk og generelt i den bredere offentlighed (fortalervirksomhed). Onlinerådgivningen foregik via Microsoft Messenger, hvor børn og unge kunne chatte direkte og anonymt med psykologer fra Red Barnet i dag- og aftentimerne fire hverdage om ugen. Målsætningen for rådgivningen var, at antallet af henvendelser skulle stige med min. 20 procent i løbet af rådgivningens 2. år, svarende til gennemsnitligt 43 samtaler om måneden, da der var et klart ønske om at nå ud til flere børn og unge. Som det fremgår af grafen nedenfor, indledte rådgivningen desværre sit andet år med en nedgang i antallet af samtaler. Denne uheldige udvikling var afgørende for beslutningen om at lukke projektet i begyndelsen af 2012, idet det ikke umiddelbart syntes muligt at opnå det ønskede antal henvendelser til rådgivningen. Henvendelsesårsager Da projektet blev sat i gang, havde Red Barnet en klar forventning om, at digital mobning ville være en af de hyppigste henvendelsesårsager, og størstedelen af samtalerne (152) handlede da også om mobning og chikane. Det blev dog tydeligt, at det sjældent gav mening at skelne mellem digital og ikke-digital mobning, da mobningen ofte sker både via digitale medier og i offline kontekster, eksempelvis i skolen. Online grooming og seksuelle krænkelser på nettet var henvendelsesårsagen i 13 procent af samtalerne. Problematikkerne varierede fra verbale seksuelle krænkelser på nettet, uønskede seksuelle opfordringer til trusler og afpresning og at optræde seksuelt foran webcam. Der har ligeledes været henvendelser om IRL-møder (møder

9 Årsrapport offline), som var seksuelt grænseoverskridende og i enkelte tilfælde er endt i seksuelle krænkelser i form af befamlinger og voldtægt. 11 procent af samtalerne omhandlede digitale venskaber og netkæresterier, og 16 procent handlede om andre digitale emner, typisk generelle spørgsmål om online sikkerhed. Fælles for størstedelen af samtalerne i disse to kategorier var, at der var tale om forebyggende samtaler, og de rådsøgende ofte havde konkrete spørgsmål, f.eks om gode råd til IRL-møder. Samtaler på rådgivningen I løbet af de cirka halvandet år var der i alt 488 samtaler på rådgivningen. Sammenlignet med andre onlinerådgivninger var rådgivningens første år med knap 400 samtaler på niveau med antallet af henvendelser det første år hos fx Børns Vilkårs Børnechat og onlinerådgivningen Cyberhus, der i dag har vokset sig langt større. Projektets primære målgruppe var de årige, fordi denne aldersgruppe er de mest aktive i brugen af onlinemedier. Gennemsnitsalderen for dem, der henvendte sig var knap 14 år, men med et bredt aldersspænd fra 8 til 20 år. Der var endda også seks henvendelser fra voksne. Det er en kendsgerning, at langt flere piger end drenge bruger rådgivningstilbud. Det var også tilfældet hos BuddyGuard. Hvordan man sikrer, at også drengene finder vej til rådgivningerne, er et tema, der fortsat bliver diskuteret i netværket af rådgivninger. Adskillige undersøgelser har vist, at digital mobning er et udbredt fænomen, ligesom et betydeligt antal børn og unge hvert år udsættes for grænseoverskridende oplevelser på nettet eller ligefrem bliver ofre for online grooming. Derfor ser vi i Red Barnet ikke faldet i antallet af samtaler som et udtryk for, at der ikke er behov for en onlinerådgivning som BuddyGuard, hvor børn og unge kan få kompetent rådgivning om digitale problematikker. Dog har det vist sig at være en udfordring at have en rådgivning med et snævert fokus på det digitale område, fordi de problemer børn og unge oplever ofte foregår både online og offline. Lukning af projektet Rådgivningen lukkede ved udgangen af Beslutningen om ikke at videreføre projektet skyldes, at det desværre ikke har været muligt at finde tilstrækkelige midler og sponsorer til at videreføre projektet. Samtidig var der for få henvendelser til rådgivningen. Uden de nødvendige midler, har det ikke været muligt at lave kampagner eller andre initiativer til at øge kendskabet til rådgivningen og opnå tilstrækkelig med henvendelser. Yderligere har andre rådgivninger skærpet deres indsats og opmærksomhed på det digitale felt. Red Barnet henviser nu børn og unge, der har brug for rådgivning omkring deres digitale liv til Cyberhus, se BuddyGuard var finansieret af Microsoft og ihi Bupa.

10 10 Årsrapport 2011 Internet Hotline I mere end 10 år har borgere kunnet anmelde ulovligt børnepornografisk materiale til Red Barnet. Organisationen har udviklet arbejdet i tæt samarbejde med Rigspolitiet, de store internetudbydere i Danmark og INHOPE (EU støttet netværk af civile hotlines over hele verden, Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb på børn og det særlige fokus på de it-relaterede problemer varetages af et fagligt team, som gennem årene har opbygget ekspertise på dette felt. Teamets medarbejdere bliver ofte inviteret til at formidle denne viden i dansk og international sammenhæng. Arbejdet med at modtage og behandle anmeldelserne følger særlige procedurer efter fælles forskrifter fra INHOPE og godkendt af Rigspolitiet. Hver anmeldelse bliver vurderet i forhold til, om billeder eller videoklip er ulovlige i henhold til dansk straffelov. Hvis Red Barnet gennem et sporingsarbejde kan se, at det ulovlige materiale ligger på en server i et af de 35 lande fra Rusland til Australien, som vi samarbejder med, bliver oplysningerne videregivet til denne samarbejdspartner. I 2010 indførte INHOPE en koordinering af anmeldelserne, for at undgå for meget dobbeltarbejde. Oplysninger om nye ulovlige websiter bliver tastet ind i en fælles database, og det vil så fremgå, om de pågældende oplysninger allerede er blevet sendt af andre hotlines. Samtidig med indtastningen bliver der givet besked til hotlinen i det pågældende land om, at anmeldelsen vedrører deres land. Oplysninger om ulovligt materiale i de øvrige lande sendes videre til Rigspolitiet, som formidler det til Interpol. Det er Rigspolitiets Nationale IT- Efterforsknings Center (NITEC), der koordinerer arbejdet, når det omhandler danske forhold.

11 Årsrapport Blokering af hjemmesider med overgrebsbilleder Oplysninger om alle de nye hjemmesider med ulovligt indhold bliver fremsendt til Rigspolitiets database, så de kan indgå i den danske blokeringsordning mod børnepornografiske hjemmesider placeret uden for Danmark. Antallet af nye blokerede udenlandske hjemmesider vokser stødt, men samtidig har mange af de opdagede hjemmesider en kort levetid. Dels fordi myndighederne eller internetudbyderne i det land hvor siderne fysisk er lagret, griber ind og lukker for siden, dels fordi siderne, for netop ikke at blive lukket, bliver flyttet rundt til andre landes servere og bliver oprettet med nye navne. Rigspolitiet sørger for at hjemmesider, som ikke har været aktive i et stykke tid, bliver taget af listen. Listen består til stadighed af omkring 500 aktive udenlandske hjemmesider med ulovligt indhold. På trods af det, er der ifølge Rigspolitiets statistik dagligt flere tusinde unikke ip-numre inde og forsøge at få adgang til de blokerede hjemmesider. Så der er fortsat et stort behov for oplysning om onlinesikkerhed for internetbrugere og konsekvenserne af at opsøge og distribuere børnepornografi for krænkere. ANTAL ANMELDELSER i nye ulovlige om ugen I 2011 modtog Red Barnets hotline 2385 anmeldelser, hvor anmelderen mente, at der var tale om ulovlige billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. 98 procent af anmeldelserne drejer sig om hjemmesider, resten fordeler sig blandt andet på peer2peer netværk, nyhedsgruppe, og chat. Selvom mange billeder kan virke anstødelige eller være kommenteret med ord som teensex eller family-incest, er det ikke sikkert, at personerne på billederne er under 18 år. Ved en gennemgang af anmeldelserne vurderede Red Barnet, at 21 procent af disse var hjemmesider med ulovligt indhold, som vi ikke tidligere havde haft kendskab til. Det svarer til 500 nye ulovlige hjemmesider i 2011 eller næsten 10 nye om ugen. Red Barnet ser med bekymring et stigende antal anmeldelser, som ikke handler om hjemmesider med synlige billeder, men om sider med links til forskellige steder, hvor man kan downloade billeder som f.eks. Lix.in eller RapidShare. Formålet med at anvende disse sider er til dels, at materialet ikke ligger offentligt tilgængeligt, og derfor er det sværere at afsløre. En anden bekymring er de mange sider, oftest hjemmehørende i Holland, som viser poseringsbilleder af stærk seksuel karakter. Cirka 150 gange har Red Barnet registreret billedmateriale med børn, der poserer på billeder, som ikke falder ind under straffelovens bestemmelser om ulovlige billeder, men som efter Red Barnets vurdering tydeligt er en krænkende fremstilling af børnene. I flere end 120 tilfælde er den anmeldte hjemmeside nået at blive lukket eller fjernet i perioden fra anmelderen har set den, til Red Barnet har kontrolleret den. Det er et godt tegn, at udbyderne er opmærksomme på at gribe ind. Desværre har vi ikke oplysninger om, hvorvidt udbyderne også involverer politiet, så personerne kan blive retsforfulgt, eller om udbyderne stiller sig tilfredse med at fjerne indholdet. 30 gange har Red Barnet behandlet anmeldelser, hvor oplysningerne havde relation til danske forhold, og disse oplysninger bliver altid videregivet til Rigspolitiet.

12 12 Årsrapport 2011 Børneporno på arbejdspladsen VEJLEDNING OM BØRNEPORNO Red Barnet og Dansk Industri har sammen lavet en vejledning, som kan hjælpe danske virksomheder med at håndtere fund af børnepornografisk materiale på virksomhedernes computere. Mindst én ud af 1000 i Danmark ser på børneporno fra deres arbejdscomputer. Men mange virksomheder tror fejlagtigt, at deres itsystemer er beskyttet. Red Barnet arrangerede sammen med Copenhagen Business School i maj 2011 et åbent seminar om virksomhedernes muligheder for at blokere for børnepornografi. I seminaret deltog bl.a. formand for Folketingets retsudvalg Peter Skårup fra Dansk Folkeparti. En af medarrangørerne af seminaret var firmaet NetClean, som har udviklet et softwareprodukt, der giver virksomheder mulighed for at holde øje med, om der er ulovlige overgrebsbilleder på virksomhedernes servere og andet it-udstyr. Hvis virksomheder bliver bedre til at dæmme op for medarbejdernes brug af ulovligt børnepornografisk materiale, så får vi endnu et redskab, som er med til at stoppe smertelige overgreb på tusinder af børn. Ulovlig børnepornografi er ikke vanskelig for virksomheder at identificere. Men de skal vide, hvordan. Mange virksomheder tror, at deres systemer er godt beskyttet med et almindeligt spamfilter og antivirus-programmer, men det er ikke tilstrækkeligt. På seminaret fik virksomheder og politikere en række konkrete redskaber til, hvordan vi som meget forskellige aktører; virksomheder, fagfolk, politikere og politi kan arbejde sammen for at bekæmpe billeder af seksuel udnyttelse af børn. Det er nemlig helt afgørende for at hjælpe de tusinder af krænkede børn, der lægger krop og sjæl til billederne. Kun en mindre del af den børneporno, som er fundet i Danmark, er dukket op på arbejdsgiveres it-udstyr. Men Dansk Industri og Red Barnet er enige om, at børneporno er et problem, som skal bekæmpes med alle midler også i virksomhederne. Heldigvis har ret få virksomheder oplevet at finde børneporno på deres it-udstyr i praksis. Men når det sker, kommer det som en stor overraskelse. Med vejledningen og de tilhørende retningslinjer får virksomhederne et redskab i hånden, så de kan håndtere situationen, hvis det sker. Vejledningen består af to dele. Den første del er en introduktion til ledelsen, som beskriver reglerne på området, skitserer problematikker, som ledelsen bør forholde sig til, samt nogle af de løsninger, der findes på området. Den anden del består af konkrete retningslinjer, som virksomheder kan bruge som bilag til deres informationssikkerhedspolitik. De færreste virksomheder har på forhånd gjort sig tanker om, hvordan de skal håndtere situationen, hvis der bliver fundet billeder af seksuelle overgreb på børn på en medarbejders computere. Samtidig bliver det signaleret meget tydeligt til medarbejderne, at der er en nul-tolerance i forhold til overgreb på børn. Retningslinjerne viser, hvordan man kan organisere området, så alle i en virksomhed ved, hvordan de skal agere, hvis der pludselig bliver fundet børneporno på virksomhedens udstyr. Vejledningen kan hentes på Red Barnets hjemmeside.

13 Årsrapport Nationale netværk Foto: Jan Grarup/Das Büro Red Barnet indgår i flere forskellige nationale netværk, der har til formål at styrke indsatser, der kan beskytte børn mod seksuelle overgreb. Regeringen udgav i maj Handling bag ord samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Red Barnet har bidraget til strategien blandt andet gennem Forskningsnetværket mod seksuelle overgreb mod børn. Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, bliver også voksne på et tidspunkt. I hvor høj grad de belastende eller traumatiserende oplevelser fra overgreb vil indskrænke deres livsudfoldelse som voksne, vil blandt andet afhænge af, hvilken hjælp, støtte og behandling barnet og de pårørende har fået på et tidligt tidspunkt. Men også som voksne kan ofre, som har været ofre for seksuelle overgreb i barndommen have behov for hjælp, støtte og behandling. Ved at give behandlingstilbud til voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb, tidligt i forløbet, kan følgevirkningerne begrænses både for den berørte voksne, dennes familie og samfundet. Red Barnet sidder med i bestyrelsen i Landsorganisationen mod seksuelle overgreb, som har fokus på senfølger hos voksne der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Læs mere på Lmso.dk

14 14 Årsrapport 2011 Dansk IGF Igen i 2011 afholdt Videnskabsministeriet i samarbejde med Dansk Industri/ITEK, Dansk Internet Forum, Red barnet, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik en konference om internettets fremtid. Konferencens overordnede tema var internettet som ressource, med undertemaer som digital borgerinddragelse, globalisering samt børn og unges brug af internettet. Formålet var at skabe et debatforum, hvor civilsamfund, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og virksomheder kan mødes og drøfte forskellige aspekter af internettets udvikling med særlig relevans for problemstillinger i Danmark. Samtidig lægger konferencen op til den internationale IGF (Internet Governance Forum), hvor Red Barnet er repræsenteret gennem sine internationale netværk. Ved den danske konference bidrog Red Barnet med en workshop med overskriften Kan personlige problemer bedre eller lettere løses via nettet? Workshoppen tog udgangspunkt i erfaringerne fra Red Barnets Buddyguard rådgivning og erfaringer fra Cyberhus, som også rådgiver børn og unge via nettet.

15 Årsrapport Internationale netværk - Safer Internet Program ENACSO ENACSO er et tematisk netværk, som består af 23 ngo er fra Europa - herunder Red Barnet. Netværket blev oprettet i 2008 og støttes af EU Kommissionens Safer Internet Program. Red Barnet har været drivkraften i at få etableret netværket. Netværkskoordiatoren er ansat i Red Barnet og har derfor et tæt samarbejde med de kollegaer i organisationen, der har aktiviteter på området. Formålet med netværket er at udvikle fælles holdninger og strategier for at sikre, at der bliver taget højde for børns behov i diskussionerne om interaktive medier både i Europa og i relevante internationale fora. Red Barnet har været aktiv i udformningen af ENACSOs anbefalinger og politikpapirer og har flere gange repræsenteret ENACSO netværket ved internationale konferencer. Se enacso.eu I 2011 har det europæiske fokus været at påvirke udformningen af EU-direktivet om Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, som blev endelig vedtaget i december Danmark har som det eneste EU- land ikke underskrevet direktivet, og Red Barnet vil i 2012 arbejde for, at Danmark tilslutter sig direktivets indhold.

16 16 Årsrapport 2011 ROBERT RISKTAKING ONLINE BEHAVIOUR EMPOWERMENT THROUGH RESEARCH AND TRAINING Red Barnet deltager i et europæisk forskningsprojekt, der skal undersøge, om og hvordan online relaterede seksuelle overgreb påvirker ofrene på en særlig måde, og om resultaterne fra undersøgelsen kan bruges til at tilrettelægge rådgivningen og behandlingen til ofrene på en anden måde. Læs mere om projektet ROBERT (Risktaking Online Behaviour - Empowerment through Research and Training) på childcentre.info/robert. EU kids online I 2011 udkom en rapport, hvor børn og forældre i 27 EU-lande havde svaret på spørgsmål om børns oplevelser i det digitale rum. Red Barnet deltog som medlem af projektets International Advisory Panel. Læs mere på eukidsonline.net

17 Årsrapport Retten til mig I 2011 viste en rundspørge foretaget af Sexlinien for Unge, at 31 procent af de unge ikke kendte deres basale seksuelle rettigheder, og yderligere 21 procent svarede, at de måske kendte rettighederne. Red Barnet og Sex & Samfund mente, at tallene gav anledning til bekymring og søsatte sammen undervisningsmaterialet rettentilmig.dk for at give de unge bedre kendskab til deres rettigheder. De unge ved ikke, at de har ret til selv at bestemme over deres egen krop og selv at vælge deres kæreste. Hvad har jeg lyst til? Hvem er jeg vild med? Hvor er min grænse? Hvad vil jeg være med til på nettet? Disse spørgsmål og valg er noget, de unge hele tiden skal forholde sig til, og her er retten til mig.dk blive en stor hjælp. Det internetbaserede undervisningsmateriale sætter fokus på og lægger op til debat om unges rettigheder i forhold til deres seksualliv og seksualitet. Undervisningsmaterialet er udviklet til brug i klasse og indeholder blandt andet dokumentarfilm og et interaktivt videospil, hvor de unge skal træffe dilemmafyldte valg, der ligner de valg, de kan stå over for i den virkelige verden. Når unge kender deres seksuelle rettigheder, er de også bedre til at passe på sig selv, sige fra og sætte grænser over for andre. Vi ved, at det er med til at mindske risikoen for at blive udsat for overgreb. Læs mere på rettentilmig.dk. Materialet er udviklet med økonomisk støtte fra Egmont Fonden.

18 18 Årsrapport 2011 Faghæfter Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Red Barnet har udgivet tre faghæfter om seksuelle overgreb på børn og unge: Når voksne krænker, Når mistanken opstår, Når en mistanke er blevet til en sag. De tre hæfter er gratis og kan bestilles på Red Barnets hjemmeside; redbarnet.dk. Anbragte børn i fokus Gennem undervisning og dialog med fagpersoner er Red Barnet blevet opmærksomme på, at børn anbragt uden for hjemmet, f.eks. i plejefamilier, kan være særligt udsatte for de risici der er forbundet med det sociale liv på nettet og med mobilen. Disse børn har ofte oplevet at være blevet svigtet af deres nærmeste omsorgspersoner, og mange af dem har derfor en længsel efter at finde en god og omsorgsfuld voksen, og de har også et stort behov for at få bekræftelse, ros og anerkendelse. Voksne, som er seksuelt interesseret i børn, kan være gode til at fremstå som søde og omsorgsfulde for at opnå barnets tillid, det man kalder en groomingproces. Netop de anbragte børn kan være særlig modtagelige og påvirkelige i forhold til denne groomingproces. Foto: Jakob Krull Red Barnets tilbud om at formidle viden om børns onlineliv og risici for seksuelle kontakter med voksne har derfor været særlig efterspurgt fra adskillige kommuner, og undervisningen er blevet medregnet i de obligatoriske undervisningsdage, som plejefamilier skal modtage.