Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn"

Transkript

1 Årsrapport Foto: Charlotte Hjord-Rohde Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

2 2 Årsrapport 2011 Det vi kæmper for, flytter noget Hver dag, året rundt, bliver seksuelt misbrug af et barn afsløret. Sådan ser gennemsnittet af seksuelle overgreb ud i Danmark: 365 dage overgreb. Og sjældent har der været så meget fokus på emnet, som der var i hvor den ene sag efter den anden fyldte mediebilledet. Dét fokus har været med til at skabe større åbenhed og forståelse og har været med til at give Red Barnet landvindinger på området. Mange års ihærdig indsats og fortalerarbejde har båret frugt i En af succeshistorierne er de 35 millioner kroner, som regeringen har afsat til at udvikle en række danske børnehuse. Husene skal hjælpe misbrugte børn og deres familier, når en sag bliver afsløret. Som det er nu, kan familierne blive kastebold mellem kommunale sagsbehandlere. I dem kan familierne møde fagpersoner, forskere og embedsmænd på ét sted. Og alle arbejder sammen om den enkelte sag. Red Barnet har været fortaler for børnehuse i flere år, fordi det giver en samlet og mere kvalificeret hjælp midt i den krise, et overgreb fører til. Og behandlerne kan trække på hinandens viden. Red Barnet arbejder for, at de danske børnehuse skal være placeret forskellige steder i landet, så hjælpen vil være den samme, lige meget hvor ofrene bor. hvad seksuelle overgreb er, hvad der kan gøres ved en mistanke, og hvordan en konkret sag kan håndteres. Takket være en pulje fra Sundhedsministeriet kommer potentielle seksuelle krænkere også til at være i fokus i Red Barnet skal gennem en oplysningskampagne nå dem, der gerne vil have hjælp, inden de gør børn fortræd. Dét er banebrydende. Også i EU slog Red Barnets arbejde igennem, da et direktiv blev vedtaget i december. Direktivet indeholder flere af de områder, som Red Barnets EU-kontor har kæmpet for igennem fem år. Det vil fremover sikre, at børnepornografi kan blokeres og fjernes fra internettet i samtlige medlemslande. Og at børnene på billederne bliver fundet, så de kan få hjælp. Der er stor forskel på, hvordan området prioriteres i EU-landene, og de nye regler vil derfor betyde, at flere medlemslande bliver tvunget til at forbedre deres indsats, så de beskytter børn bedre, når de er på nettet. Landvindingerne i 2011 vil sammen med det generelle fokus gøre, at nye sager får en mere kvalificeret håndtering. Flere vil blive dømt og flere børn vil få en bedre behandling fremover har vist, at det vi kæmper for flytter noget Dansk Industri og Red Barnet udgav i november en fælles vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere situationen, når børneporno dukker op i interne computersystemer. Mange virksomheder ved, ifølge Dansk Industri, ikke hvad de skal gøre ved fundene. Pædagoger, lærere og socialpædagoger fik i 2011 tre gratis Red Barnet-hæfter at støtte sig til. Faghæfterne er opslagsværker, som sætter fokus, Red Barnets arbejde er medfinansieret af EU kommissionens Safer Internet Program og midler fra SATS puljen

3 Årsrapport Sikkerchat i ny udgave Børns online liv Hjemmesiden sikkerchat.dk blev opdateret i Nu kan børn, forældre og fagfolk finde helt nyt materiale som video, interaktive dilemmaer, billeder, cases og interview med børn og voksne, som de kan bruge derhjemme og i undervisningen. På siden kan man finde temaer om digital mobning, konflikter på nettet, onlineforelskelse, identitet, groomingspil og chat mm. Alt sammen målrettet børnene, de unge, SSP-medarbejderne og ikke mindst forældrene. Siden er opbygget som en oplysningsside, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. Sikkerchat.dk er udarbejdet af Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. Vi har siden 2001 samarbejdet om at forebygge, at børn og unge udsættes for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. Både Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd opfordrer til stadighed kommunerne til at gøre digital trivsel til et fælles indsatsområde for deres skoler og klubber. Internettet og mobilen fylder meget i børn og unges liv. Derfor er det vigtigt, at voksne tager ansvar for at give børn og unge de redskaber, der skal til for at sikre god digital trivsel, og kommunerne spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Det virker, når kommuner går offensivt ind i kampen mod mobning og for børns trivsel på skoler og i klubber, viser Red Barnets erfaringer fra blandt andet det forebyggende arbejde mod mobning. De nye tiltag på hjemmesiden er blevet til med støtte fra Socialministeriet.

4 4 Årsrapport 2011 Sikkertinternet Sikkert Internet er et fælles europæisk projekt støttet af EUs Safer Internet Programme. Formålet er at styrke en mere sikker brug af internettet og nye onlineteknologier, særligt for børn og unge, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold hos slutbrugeren. I Danmark samarbejder Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge, og Center for Digital Pædagogik om dette projekt. Sikkert Internet Dag 2011 Som en fast del af Safer Internet Programme bliver der hvert år i februar afholdt Sikker Internet Dag i alle medlemslande I 2011 var University College Syddanmark i den forbindelse vært for en konference om sikket internet. Dagens temaer var: Digital mobning Brug af nye medier på en positiv og kreativ måde Børn og unge som borgere og forbrugere i et digitalt samfund Som led i oplysningsindsatsen deltager Red Barnet hvert år i Sikker Internet Dag og i 2011 bidrog vi med en workshop, hvor vi tog fat på myter, dilemmaer, researchtiltag og redskaber til at komme rundt om den digitale mobning. Meget af den mobning, der udspringer af skolemiljøet, fortsætter i den digitale verden. Enten på mobilen eller i chatrum for børn og unge (Facebook, twitter, Habbo, mm.). Med de digitale medier har mobbemønstre og børnefællesskaber ændret sig, og det kræver konstant nye tilgange.

5 Årsrapport Unges digitale trivsel Foto: Jakob Krull Hver tredje pige i 9. klasse er blevet opfordret til at sende frække billeder eller film af sig selv til en fremmed, de tilfældigt har mødt på internettet, og en sjettedel af de unge piger er direkte blevet opfordret til sex. Det viser delresultater fra en stor undersøgelse af unges digitale trivsel, som Red Barnet offentliggjorde i Undersøgelsen blev udført i 2008 af Statens Institut for Folkesundhed og bygger på svar fra elever fra 9. klasse. Mange unge føler sig bombarderet med ubehagelige henvendelser fra folk, som de ikke kender. Og selvom de fleste unge forstår, at der er farer ved internettet, er der en lille del, som kommer rigtig galt af sted. Undersøgelsen viser ikke, hvem der lokker billeder ud af de unge piger, men når det sker, at et bekendtskab udvikler sig til en krænkelse under et fysisk møde, er der i langt de fleste tilfælde tale om jævnaldrende drenge. Forældre skal engagere sig Undersøgelsen viser også, at fortrolighed mellem børn og deres forældre er et vigtigt redskab, når børn skal udvikle sig og afprøve livets udfordringer herunder også gå på opdagelse i den digitale verden. Jo dårligere relationen er til moren, desto flere oplevelser med digital mobning og onlinekrænkelser har den unge. De unge, som har svært ved at tale med deres forældre, kommer oftere galt af sted på nettet, end dem, der har lettere ved at tale om eventuelle problemer derhjemme. Derfor er det så vigtigt, at forældrene engagerer sig i det liv, som deres børn lever online, viser undersøgelsen. Rapporten om unges digitale trivsel kan hentes på Red Barnets hjemmeside under materiale i listen med fagbøger og artikler. Hvem ville du henvende dig til i % (side 5 i unders. Unges digitale trivsel) Drenge Piger Alle Skolelærer 6 % 7 % 6 % Forældre 50 % 61 % 55 % Søskende 16 % 22 % 19 % Venner 50 % 68 % 59 % Andre 11 % 10 % 10 % Ville ikke henvende mig til nogen 16 % 5 % 11 %

6 6 Årsrapport 2011 Det digitale spejl Det er uomgængeligt, at it og digitale medier i dag fylder meget i børns skole- og fritidsliv. Men alt for mange lærere føler sig ikke rustet til at vejlede og udfordre eleverne i de digitale muligheder og faldgruber. Det tog Teleindustrien i 2011 initiativ til at ændre på. På Teleindustriens initiativ er Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik, Børns Vilkår, og foreningen Digital Dannelse gået sammen om at tilbyde lærere gratis workshops om, hvordan de guider børn og unge i deres onlineliv, og der ligger nu også et helt nyt undervisningsmateriale. Gemte potentialer Teleindustrien og de fem organisationer er enige om, at er et stort potentiale i børns digitale liv både for samfundet og for det enkelte barn. Et potentiale, der er værd at investere i. Børn har historisk gode muligheder for at få viden og gå i dialog med andre overalt i verden. Det har stor værdi for den demokratiske udvikling i vores samfund, og det betyder meget for det enkelte barns udvikling at have adgang til større sociale netværk. Samtidig giver digitale medier i undervisningen mulighed for at nå endnu flere elever end tidligere. Digital dannelse Den positive udvikling kræver, at vi målrettet støtter børnene på dette felt. Derfor peger Teleindustrien og organisationerne på, at børns digitale dannelse bør være en obligatorisk del af undervisningen. Undervisningsmaterialet Det Digitale Spejl sætter fokus på både faldgruber og den potentielle store værdi, der ligger i brugen af it og digitale tjenester. De i alt 100 gratis workshops på skolerne, som blev sat i søen, er allerede afviklet, men undervisningsmaterialet kan fortsat hentes på detdigitalespejl.dk

7 Årsrapport Moderatorer Også i 2011 fortsatte Red Barnets undervisning af digitale gårdvagter, også kaldet moderatorer, i sociale netmødesteder for børn og unge. Undervisningen fokuserer bredt på de unges sociale liv. På de sociale netværk, hvor børn og unge færdes, er der risiko for både seksuelle overgreb, grænseoverskridende sprogbrug, chikane, mobning og trusler. Og moderatorerne skal være positive medspiller, så konflikter og chikane online bliver opdaget, håndteret og stoppet så hurtigt og effektivt, som muligt. Undervisningen er støttet af Egmont Fonden og stilles gratis til rådighed for interesserede chatsites. Bryd Cirklen Mange, der er tiltrukket af børn seksuelt, beskriver det som en besættelse. Og de ville søge hjælp, hvis de vidste hvor. Hjælpen findes allerede i form af en hotline, som Sexologisk Klinik har oprettet med opbakning fra Red Barnet. Til hotlinen findes også en hjemmeside, der oplyser om mulighederne for rådgivning og behandling. Men alt for få ved, at hjemmesiden findes. Det skal der nu laves om på. Red Barnet har fået penge til en kampagne, som hjælper krænkerne, inden de krænker. På den måde kan Red Barnet være med til at forebygge overgreb. Vi skal ikke bare vente på, at det går galt. Hjemmesiden hedder brydcirklen.dk

8 8 Årsrapport 2011 BUDDYGUARD - Red Barnets online rådgivning fo børn og unge lukkede i 2011 Red Barnet åbnede i sommeren 2010 Danmarks første professionelle onlinerådgivning for børn og unge, som har haft ubehagelige oplevelser på nettet eller mobilen. BuddyGuard onlinerådgivning startede som et pilotprojekt, hvis primære formål var at øge børn og unges evne til at håndtere digitale problematikker og mindske digital risikoadfærd gennem selve rådgivningen. Yderligere var der to sekundære formål: at styrke den faglige viden på området gennem vidensindsamling fra rådgivningen (kapacitetsopbygning) samt at skabe opmærksomhed omkring børn og unges digitale liv blandt forældre, fagfolk og generelt i den bredere offentlighed (fortalervirksomhed). Onlinerådgivningen foregik via Microsoft Messenger, hvor børn og unge kunne chatte direkte og anonymt med psykologer fra Red Barnet i dag- og aftentimerne fire hverdage om ugen. Målsætningen for rådgivningen var, at antallet af henvendelser skulle stige med min. 20 procent i løbet af rådgivningens 2. år, svarende til gennemsnitligt 43 samtaler om måneden, da der var et klart ønske om at nå ud til flere børn og unge. Som det fremgår af grafen nedenfor, indledte rådgivningen desværre sit andet år med en nedgang i antallet af samtaler. Denne uheldige udvikling var afgørende for beslutningen om at lukke projektet i begyndelsen af 2012, idet det ikke umiddelbart syntes muligt at opnå det ønskede antal henvendelser til rådgivningen. Henvendelsesårsager Da projektet blev sat i gang, havde Red Barnet en klar forventning om, at digital mobning ville være en af de hyppigste henvendelsesårsager, og størstedelen af samtalerne (152) handlede da også om mobning og chikane. Det blev dog tydeligt, at det sjældent gav mening at skelne mellem digital og ikke-digital mobning, da mobningen ofte sker både via digitale medier og i offline kontekster, eksempelvis i skolen. Online grooming og seksuelle krænkelser på nettet var henvendelsesårsagen i 13 procent af samtalerne. Problematikkerne varierede fra verbale seksuelle krænkelser på nettet, uønskede seksuelle opfordringer til trusler og afpresning og at optræde seksuelt foran webcam. Der har ligeledes været henvendelser om IRL-møder (møder

9 Årsrapport offline), som var seksuelt grænseoverskridende og i enkelte tilfælde er endt i seksuelle krænkelser i form af befamlinger og voldtægt. 11 procent af samtalerne omhandlede digitale venskaber og netkæresterier, og 16 procent handlede om andre digitale emner, typisk generelle spørgsmål om online sikkerhed. Fælles for størstedelen af samtalerne i disse to kategorier var, at der var tale om forebyggende samtaler, og de rådsøgende ofte havde konkrete spørgsmål, f.eks om gode råd til IRL-møder. Samtaler på rådgivningen I løbet af de cirka halvandet år var der i alt 488 samtaler på rådgivningen. Sammenlignet med andre onlinerådgivninger var rådgivningens første år med knap 400 samtaler på niveau med antallet af henvendelser det første år hos fx Børns Vilkårs Børnechat og onlinerådgivningen Cyberhus, der i dag har vokset sig langt større. Projektets primære målgruppe var de årige, fordi denne aldersgruppe er de mest aktive i brugen af onlinemedier. Gennemsnitsalderen for dem, der henvendte sig var knap 14 år, men med et bredt aldersspænd fra 8 til 20 år. Der var endda også seks henvendelser fra voksne. Det er en kendsgerning, at langt flere piger end drenge bruger rådgivningstilbud. Det var også tilfældet hos BuddyGuard. Hvordan man sikrer, at også drengene finder vej til rådgivningerne, er et tema, der fortsat bliver diskuteret i netværket af rådgivninger. Adskillige undersøgelser har vist, at digital mobning er et udbredt fænomen, ligesom et betydeligt antal børn og unge hvert år udsættes for grænseoverskridende oplevelser på nettet eller ligefrem bliver ofre for online grooming. Derfor ser vi i Red Barnet ikke faldet i antallet af samtaler som et udtryk for, at der ikke er behov for en onlinerådgivning som BuddyGuard, hvor børn og unge kan få kompetent rådgivning om digitale problematikker. Dog har det vist sig at være en udfordring at have en rådgivning med et snævert fokus på det digitale område, fordi de problemer børn og unge oplever ofte foregår både online og offline. Lukning af projektet Rådgivningen lukkede ved udgangen af Beslutningen om ikke at videreføre projektet skyldes, at det desværre ikke har været muligt at finde tilstrækkelige midler og sponsorer til at videreføre projektet. Samtidig var der for få henvendelser til rådgivningen. Uden de nødvendige midler, har det ikke været muligt at lave kampagner eller andre initiativer til at øge kendskabet til rådgivningen og opnå tilstrækkelig med henvendelser. Yderligere har andre rådgivninger skærpet deres indsats og opmærksomhed på det digitale felt. Red Barnet henviser nu børn og unge, der har brug for rådgivning omkring deres digitale liv til Cyberhus, se BuddyGuard var finansieret af Microsoft og ihi Bupa.

10 10 Årsrapport 2011 Internet Hotline I mere end 10 år har borgere kunnet anmelde ulovligt børnepornografisk materiale til Red Barnet. Organisationen har udviklet arbejdet i tæt samarbejde med Rigspolitiet, de store internetudbydere i Danmark og INHOPE (EU støttet netværk af civile hotlines over hele verden, Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb på børn og det særlige fokus på de it-relaterede problemer varetages af et fagligt team, som gennem årene har opbygget ekspertise på dette felt. Teamets medarbejdere bliver ofte inviteret til at formidle denne viden i dansk og international sammenhæng. Arbejdet med at modtage og behandle anmeldelserne følger særlige procedurer efter fælles forskrifter fra INHOPE og godkendt af Rigspolitiet. Hver anmeldelse bliver vurderet i forhold til, om billeder eller videoklip er ulovlige i henhold til dansk straffelov. Hvis Red Barnet gennem et sporingsarbejde kan se, at det ulovlige materiale ligger på en server i et af de 35 lande fra Rusland til Australien, som vi samarbejder med, bliver oplysningerne videregivet til denne samarbejdspartner. I 2010 indførte INHOPE en koordinering af anmeldelserne, for at undgå for meget dobbeltarbejde. Oplysninger om nye ulovlige websiter bliver tastet ind i en fælles database, og det vil så fremgå, om de pågældende oplysninger allerede er blevet sendt af andre hotlines. Samtidig med indtastningen bliver der givet besked til hotlinen i det pågældende land om, at anmeldelsen vedrører deres land. Oplysninger om ulovligt materiale i de øvrige lande sendes videre til Rigspolitiet, som formidler det til Interpol. Det er Rigspolitiets Nationale IT- Efterforsknings Center (NITEC), der koordinerer arbejdet, når det omhandler danske forhold.

11 Årsrapport Blokering af hjemmesider med overgrebsbilleder Oplysninger om alle de nye hjemmesider med ulovligt indhold bliver fremsendt til Rigspolitiets database, så de kan indgå i den danske blokeringsordning mod børnepornografiske hjemmesider placeret uden for Danmark. Antallet af nye blokerede udenlandske hjemmesider vokser stødt, men samtidig har mange af de opdagede hjemmesider en kort levetid. Dels fordi myndighederne eller internetudbyderne i det land hvor siderne fysisk er lagret, griber ind og lukker for siden, dels fordi siderne, for netop ikke at blive lukket, bliver flyttet rundt til andre landes servere og bliver oprettet med nye navne. Rigspolitiet sørger for at hjemmesider, som ikke har været aktive i et stykke tid, bliver taget af listen. Listen består til stadighed af omkring 500 aktive udenlandske hjemmesider med ulovligt indhold. På trods af det, er der ifølge Rigspolitiets statistik dagligt flere tusinde unikke ip-numre inde og forsøge at få adgang til de blokerede hjemmesider. Så der er fortsat et stort behov for oplysning om onlinesikkerhed for internetbrugere og konsekvenserne af at opsøge og distribuere børnepornografi for krænkere. ANTAL ANMELDELSER i nye ulovlige om ugen I 2011 modtog Red Barnets hotline 2385 anmeldelser, hvor anmelderen mente, at der var tale om ulovlige billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. 98 procent af anmeldelserne drejer sig om hjemmesider, resten fordeler sig blandt andet på peer2peer netværk, nyhedsgruppe, og chat. Selvom mange billeder kan virke anstødelige eller være kommenteret med ord som teensex eller family-incest, er det ikke sikkert, at personerne på billederne er under 18 år. Ved en gennemgang af anmeldelserne vurderede Red Barnet, at 21 procent af disse var hjemmesider med ulovligt indhold, som vi ikke tidligere havde haft kendskab til. Det svarer til 500 nye ulovlige hjemmesider i 2011 eller næsten 10 nye om ugen. Red Barnet ser med bekymring et stigende antal anmeldelser, som ikke handler om hjemmesider med synlige billeder, men om sider med links til forskellige steder, hvor man kan downloade billeder som f.eks. Lix.in eller RapidShare. Formålet med at anvende disse sider er til dels, at materialet ikke ligger offentligt tilgængeligt, og derfor er det sværere at afsløre. En anden bekymring er de mange sider, oftest hjemmehørende i Holland, som viser poseringsbilleder af stærk seksuel karakter. Cirka 150 gange har Red Barnet registreret billedmateriale med børn, der poserer på billeder, som ikke falder ind under straffelovens bestemmelser om ulovlige billeder, men som efter Red Barnets vurdering tydeligt er en krænkende fremstilling af børnene. I flere end 120 tilfælde er den anmeldte hjemmeside nået at blive lukket eller fjernet i perioden fra anmelderen har set den, til Red Barnet har kontrolleret den. Det er et godt tegn, at udbyderne er opmærksomme på at gribe ind. Desværre har vi ikke oplysninger om, hvorvidt udbyderne også involverer politiet, så personerne kan blive retsforfulgt, eller om udbyderne stiller sig tilfredse med at fjerne indholdet. 30 gange har Red Barnet behandlet anmeldelser, hvor oplysningerne havde relation til danske forhold, og disse oplysninger bliver altid videregivet til Rigspolitiet.

12 12 Årsrapport 2011 Børneporno på arbejdspladsen VEJLEDNING OM BØRNEPORNO Red Barnet og Dansk Industri har sammen lavet en vejledning, som kan hjælpe danske virksomheder med at håndtere fund af børnepornografisk materiale på virksomhedernes computere. Mindst én ud af 1000 i Danmark ser på børneporno fra deres arbejdscomputer. Men mange virksomheder tror fejlagtigt, at deres itsystemer er beskyttet. Red Barnet arrangerede sammen med Copenhagen Business School i maj 2011 et åbent seminar om virksomhedernes muligheder for at blokere for børnepornografi. I seminaret deltog bl.a. formand for Folketingets retsudvalg Peter Skårup fra Dansk Folkeparti. En af medarrangørerne af seminaret var firmaet NetClean, som har udviklet et softwareprodukt, der giver virksomheder mulighed for at holde øje med, om der er ulovlige overgrebsbilleder på virksomhedernes servere og andet it-udstyr. Hvis virksomheder bliver bedre til at dæmme op for medarbejdernes brug af ulovligt børnepornografisk materiale, så får vi endnu et redskab, som er med til at stoppe smertelige overgreb på tusinder af børn. Ulovlig børnepornografi er ikke vanskelig for virksomheder at identificere. Men de skal vide, hvordan. Mange virksomheder tror, at deres systemer er godt beskyttet med et almindeligt spamfilter og antivirus-programmer, men det er ikke tilstrækkeligt. På seminaret fik virksomheder og politikere en række konkrete redskaber til, hvordan vi som meget forskellige aktører; virksomheder, fagfolk, politikere og politi kan arbejde sammen for at bekæmpe billeder af seksuel udnyttelse af børn. Det er nemlig helt afgørende for at hjælpe de tusinder af krænkede børn, der lægger krop og sjæl til billederne. Kun en mindre del af den børneporno, som er fundet i Danmark, er dukket op på arbejdsgiveres it-udstyr. Men Dansk Industri og Red Barnet er enige om, at børneporno er et problem, som skal bekæmpes med alle midler også i virksomhederne. Heldigvis har ret få virksomheder oplevet at finde børneporno på deres it-udstyr i praksis. Men når det sker, kommer det som en stor overraskelse. Med vejledningen og de tilhørende retningslinjer får virksomhederne et redskab i hånden, så de kan håndtere situationen, hvis det sker. Vejledningen består af to dele. Den første del er en introduktion til ledelsen, som beskriver reglerne på området, skitserer problematikker, som ledelsen bør forholde sig til, samt nogle af de løsninger, der findes på området. Den anden del består af konkrete retningslinjer, som virksomheder kan bruge som bilag til deres informationssikkerhedspolitik. De færreste virksomheder har på forhånd gjort sig tanker om, hvordan de skal håndtere situationen, hvis der bliver fundet billeder af seksuelle overgreb på børn på en medarbejders computere. Samtidig bliver det signaleret meget tydeligt til medarbejderne, at der er en nul-tolerance i forhold til overgreb på børn. Retningslinjerne viser, hvordan man kan organisere området, så alle i en virksomhed ved, hvordan de skal agere, hvis der pludselig bliver fundet børneporno på virksomhedens udstyr. Vejledningen kan hentes på Red Barnets hjemmeside.

13 Årsrapport Nationale netværk Foto: Jan Grarup/Das Büro Red Barnet indgår i flere forskellige nationale netværk, der har til formål at styrke indsatser, der kan beskytte børn mod seksuelle overgreb. Regeringen udgav i maj Handling bag ord samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Red Barnet har bidraget til strategien blandt andet gennem Forskningsnetværket mod seksuelle overgreb mod børn. Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, bliver også voksne på et tidspunkt. I hvor høj grad de belastende eller traumatiserende oplevelser fra overgreb vil indskrænke deres livsudfoldelse som voksne, vil blandt andet afhænge af, hvilken hjælp, støtte og behandling barnet og de pårørende har fået på et tidligt tidspunkt. Men også som voksne kan ofre, som har været ofre for seksuelle overgreb i barndommen have behov for hjælp, støtte og behandling. Ved at give behandlingstilbud til voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb, tidligt i forløbet, kan følgevirkningerne begrænses både for den berørte voksne, dennes familie og samfundet. Red Barnet sidder med i bestyrelsen i Landsorganisationen mod seksuelle overgreb, som har fokus på senfølger hos voksne der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Læs mere på Lmso.dk

14 14 Årsrapport 2011 Dansk IGF Igen i 2011 afholdt Videnskabsministeriet i samarbejde med Dansk Industri/ITEK, Dansk Internet Forum, Red barnet, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik en konference om internettets fremtid. Konferencens overordnede tema var internettet som ressource, med undertemaer som digital borgerinddragelse, globalisering samt børn og unges brug af internettet. Formålet var at skabe et debatforum, hvor civilsamfund, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og virksomheder kan mødes og drøfte forskellige aspekter af internettets udvikling med særlig relevans for problemstillinger i Danmark. Samtidig lægger konferencen op til den internationale IGF (Internet Governance Forum), hvor Red Barnet er repræsenteret gennem sine internationale netværk. Ved den danske konference bidrog Red Barnet med en workshop med overskriften Kan personlige problemer bedre eller lettere løses via nettet? Workshoppen tog udgangspunkt i erfaringerne fra Red Barnets Buddyguard rådgivning og erfaringer fra Cyberhus, som også rådgiver børn og unge via nettet.

15 Årsrapport Internationale netværk - Safer Internet Program ENACSO ENACSO er et tematisk netværk, som består af 23 ngo er fra Europa - herunder Red Barnet. Netværket blev oprettet i 2008 og støttes af EU Kommissionens Safer Internet Program. Red Barnet har været drivkraften i at få etableret netværket. Netværkskoordiatoren er ansat i Red Barnet og har derfor et tæt samarbejde med de kollegaer i organisationen, der har aktiviteter på området. Formålet med netværket er at udvikle fælles holdninger og strategier for at sikre, at der bliver taget højde for børns behov i diskussionerne om interaktive medier både i Europa og i relevante internationale fora. Red Barnet har været aktiv i udformningen af ENACSOs anbefalinger og politikpapirer og har flere gange repræsenteret ENACSO netværket ved internationale konferencer. Se enacso.eu I 2011 har det europæiske fokus været at påvirke udformningen af EU-direktivet om Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, som blev endelig vedtaget i december Danmark har som det eneste EU- land ikke underskrevet direktivet, og Red Barnet vil i 2012 arbejde for, at Danmark tilslutter sig direktivets indhold.

16 16 Årsrapport 2011 ROBERT RISKTAKING ONLINE BEHAVIOUR EMPOWERMENT THROUGH RESEARCH AND TRAINING Red Barnet deltager i et europæisk forskningsprojekt, der skal undersøge, om og hvordan online relaterede seksuelle overgreb påvirker ofrene på en særlig måde, og om resultaterne fra undersøgelsen kan bruges til at tilrettelægge rådgivningen og behandlingen til ofrene på en anden måde. Læs mere om projektet ROBERT (Risktaking Online Behaviour - Empowerment through Research and Training) på childcentre.info/robert. EU kids online I 2011 udkom en rapport, hvor børn og forældre i 27 EU-lande havde svaret på spørgsmål om børns oplevelser i det digitale rum. Red Barnet deltog som medlem af projektets International Advisory Panel. Læs mere på eukidsonline.net

17 Årsrapport Retten til mig I 2011 viste en rundspørge foretaget af Sexlinien for Unge, at 31 procent af de unge ikke kendte deres basale seksuelle rettigheder, og yderligere 21 procent svarede, at de måske kendte rettighederne. Red Barnet og Sex & Samfund mente, at tallene gav anledning til bekymring og søsatte sammen undervisningsmaterialet rettentilmig.dk for at give de unge bedre kendskab til deres rettigheder. De unge ved ikke, at de har ret til selv at bestemme over deres egen krop og selv at vælge deres kæreste. Hvad har jeg lyst til? Hvem er jeg vild med? Hvor er min grænse? Hvad vil jeg være med til på nettet? Disse spørgsmål og valg er noget, de unge hele tiden skal forholde sig til, og her er retten til mig.dk blive en stor hjælp. Det internetbaserede undervisningsmateriale sætter fokus på og lægger op til debat om unges rettigheder i forhold til deres seksualliv og seksualitet. Undervisningsmaterialet er udviklet til brug i klasse og indeholder blandt andet dokumentarfilm og et interaktivt videospil, hvor de unge skal træffe dilemmafyldte valg, der ligner de valg, de kan stå over for i den virkelige verden. Når unge kender deres seksuelle rettigheder, er de også bedre til at passe på sig selv, sige fra og sætte grænser over for andre. Vi ved, at det er med til at mindske risikoen for at blive udsat for overgreb. Læs mere på rettentilmig.dk. Materialet er udviklet med økonomisk støtte fra Egmont Fonden.

18 18 Årsrapport 2011 Faghæfter Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Red Barnet har udgivet tre faghæfter om seksuelle overgreb på børn og unge: Når voksne krænker, Når mistanken opstår, Når en mistanke er blevet til en sag. De tre hæfter er gratis og kan bestilles på Red Barnets hjemmeside; redbarnet.dk. Anbragte børn i fokus Gennem undervisning og dialog med fagpersoner er Red Barnet blevet opmærksomme på, at børn anbragt uden for hjemmet, f.eks. i plejefamilier, kan være særligt udsatte for de risici der er forbundet med det sociale liv på nettet og med mobilen. Disse børn har ofte oplevet at være blevet svigtet af deres nærmeste omsorgspersoner, og mange af dem har derfor en længsel efter at finde en god og omsorgsfuld voksen, og de har også et stort behov for at få bekræftelse, ros og anerkendelse. Voksne, som er seksuelt interesseret i børn, kan være gode til at fremstå som søde og omsorgsfulde for at opnå barnets tillid, det man kalder en groomingproces. Netop de anbragte børn kan være særlig modtagelige og påvirkelige i forhold til denne groomingproces. Foto: Jakob Krull Red Barnets tilbud om at formidle viden om børns onlineliv og risici for seksuelle kontakter med voksne har derfor været særlig efterspurgt fra adskillige kommuner, og undervisningen er blevet medregnet i de obligatoriske undervisningsdage, som plejefamilier skal modtage.

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier 2013 ÅRSRAPPORT Foto: Mette Frandsen RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier INDLEDNING Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet har gjort

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Moderatoruddannelsen. Jon Kristian Lange. Velkommen (-:

Moderatoruddannelsen. Jon Kristian Lange. Velkommen (-: Moderatoruddannelsen Jon Kristian Lange Velkommen (-: Velkommen en lille introduktion Hvem er jeg? Hvem er I? Dagens Program 10:00-12:00 Velkommen, Udsatte børn og unge Hvem er ofrene?, Overgreb og grooming

Læs mere

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle.

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle. Unge og elektronisk chikane Generel info Begreber som grooming, stalking, elektronisk chikane/mobning og happy slapping er ikke nye fænomener, men de kan stadig være vanskellige at forholde sig til. Generel

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Forældreforedrag - CHAT og SMS

Forældreforedrag - CHAT og SMS Forældreforedrag - CHAT og SMS Vejledning til klasselærere i 4. 7. kl. Forældre lærer deres børn, hvordan de skal færdes i trafikken. Men det er ikke kun i trafikken, der kan være fare på færde. Der kan

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT

NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT 1 Det eneste positive man kan sige om billederne er, at udbredelsen har været med til at dokumentere, at disse overgreb faktisk finder NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT OM BILLEDER AF SEKSUELLE OVERGREB

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere