VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde"

Transkript

1 VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen

2 Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og tekster Øvrigt DanVandGraf v/labo DIVA DanVand v/labo Diskussion: Ønsker om ændringer/ny funktionalitet Spørgsmål og svar

3 Programændringer og fejlrettelser

4 Nyeste version Pt. ikke på download service men kan rekvireres fra Orbicon

5 Ny VandGraf brugervejledning Den sidste officielle brugervejledning blev udgivet i 1997 Der er efterfølgende blevet arbejdet på en ny og opdateret brugervejledning, men skrive arbejdet har ikke helt kunne følge trop med program ændringerne Men NU er VandGraf brugervejledning endelig helt up-to-date! Der er pt. ikke taget stilling til ElGraf og VarmeGraf brugervejledningerne

6 Forbedret Lukkeplan Problem: Den gamle lukkeplan tog ikke hensyn til om en ventil afspærrede en isoleret ledningsstrækning; den fandt blot de nærmeste ventiler Ikke forsynet når V112 lukkes V112 Den nye TEMA LUK tager nu hensyn til om en ventil afspærrer en lukket del af nettet!

7 Forbedret Lukkeplan Den nye TEMA luk tager nu hensyn til ventiler der afspærrer en isoleret ledningsstrækning Ikke forsynet når V112 lukkes V112

8 Forbedret Lukkeplan Inden den nye lukkeplan kan tages i brug skal databasen opdateres: UPDATE vand_komponent SET retning='u' WHERE elm_type='afspærring' RET KOMPONENT er ændret: man kan nu angive retning på en ventil så VandGraf ved hvilken side af ventilen der bliver afspærret

9 Brugerdefineret layout Normalt vælges FEATURE udfra element type Man kan overtrumfe standard feature hvis et bestemt kriterie er opfyldt, f.eks. hvis en død ledning ønskes at vises med anden farve/lag Simpel (gammel) feature opsætning: feature LEDNING FORSYNING * NY: Vælg anden feature hvis ledningen er død: feature LEDNING FORSYNING * /validate (aktiv== NEDLAGT )?102099

10 Brugerdefineret layout Det er nu også muligt at vælge symbologi efter flere kriterier adskilt med semikolon. Syntax: /validate (udtryk1)?feature1 ; (udtryk2)?feature2 ; (udtryk3)?feature3 osv. Hvis der anvendes flere kriterier, vil VandGraf vælge symbologi (feature) udfra det første udtryk, der er sandt Man kan desuden brug OR samt AND til at opbygge mere avancerede udtryk.

11 Brugerdefineret layout Eksempel: Forsyningsledninger vil normalt være blå Ved datafejl (manglende anlægsår, dimension, materiale eller ejer) vises den med rød Hvis ledningen er privat vises den med orange feature LEDNING FORSYNING * /validate ( (anlag_aar==0) OR (dimension==0) OR (materiale=='uoplyst') OR (ejer=='uoplyst'))? ; (ejer=='privat')?100213

12 Øvrige ændringer Deklaration knap kan nu omdøbes *** Label til Deklaration knap DEKLARATION "Entreprenør"

13 Øvrige ændringer Hvis VAND_LEDNING indeholder feltet indre_dimension (reelt tal) gemmer VandGraf her den indre dimension på ledningen IMPORT DATA er blevet hurtigere OPDATER ALT er blevet hurtigere Optimeret placering af ledninger hvor knuder ligger meget tæt

14 Fejlrettelser Ved skift imellem komponenter som celle og som symbolfont forsvandt cellenavnet af og til Fejl ved import at komponenter og koter uden angivelse af fra/til knude rettet Fejl ved placering af komponenter med MicroStation snap rettet TEMA LUK luk kørte ikke ud af forgreninger (fejl opstået i versionen fra 25. januar 2011)

15 DANVAND

16 DanVandGraf Vi har snakket om DANVAND og en evt. DanVandGraf i lang tid I 2009 snakkede vi om at udvide VandGraf med features fra DANVAND samt lave XML import/eksport til DanVand I 2010 snakkede vi om at vi ville gå i gang med at lave en egentlig DanVandGraf når vi var færdige med DIVA I 2011 er vi blevet færdige med DIVA og nu startet på ny DanVandGraf

17 Formålet med DANVAND: Fælles krav til systemleverandørerne som medfører større udbud af applikationer Fælles begrebsopfattelse! Mere effektiv udveksling af data på tværs af applikationer uden datakonvertering Et større udbud af 3. parts beregnings- og vedligeholdelsesprogrammer, der bedre kan integreres med ledningsregistreringen. Sikrer et solidt og ensartet datagrundlag for bl.a. værdiansættelse og benchmarking

18 Hvad betyder DANVAND for mig? Fælles standard Fælles betegnelser Ingen diskussion af om noget skal være en knude eller en komponent Nemmere at udveksle data med andre (f.eks. rådgivere, landinspektør) DANVAND datamodel er på mange felter mere detaljeret end VandGraf OPTION fil erstattet af kodetabeller og kataloger DANVAND definerer ikke hvordan modellen skal præsenteres i GIS. Dvs. der er stadig individuelle standarder ang. symboler, farver osv.

19 Hvad betyder DANVAND for mig? DANVAND datamodel er langt mere detaljeret end VandGraf specielt vedr. komponenter DANVAND datamodel håndterer ikke Beliggenhed Terrænkote og dybde Brud registrering Adresse Forbrug Deklaration

20 Hvad betyder DanVandGraf for mig? Der skal fremover betales licens til Orbicon for DanVandGraf licens DANVA for DANVAND datamodel licens Vi ejer ikke længere datamodellen udvidelser og ændringer skal igennem DANVA Vi kan blive nødsaget til at udvide modellen med f.eks. Brudregistrering, men sådanne udvidelser vil IKKE være standard og kan således ikke udveksles via standard DANVAND XML format.

21 DANVAND - prisændringer DANVAs tekniske råd og styregruppen for de tre modeller DANDAS, DANVAND og D&V har besluttet: at ændre prissætningsstrategien for anvendelse af modellerne, så betalingen baseres på DANVAs kontingenttrappe. at regulere indtægten på service og vedligehold med gennemsnitlig 50% for at kunne håndtere de øgede udfordringer modellerne står overfor. Prisen på DANVAND baseres på drikkevandsdistribution defineret som forsyningens afregnede vandmængde i m3 i forsyningsområdet For nogle forsyninger vil betalingen for anvendelse af datamodellerne blive billigere, mens andre vil opleve en prisstigning. Ændringen træder i kraft i forbindelse med den årlige opkrævning for service og vedligehold for 2012, som foretages af applikationshusene (Orbicon). Kontakt evt. DANVA for for yderligere information.

22 DanVandGraf V1.0 Vi arbejder pt. på DanVandGraf 1.0 til MicroStation baseret på velkendt DanDasGraf teknologi for at komme hurtigt i gang Bagefter går vi i gang med DanVandGraf 1.0 til ESRI platformen. ESRI versionen baseres på en ny arkitektur og teknologi, der bygger bro til DanVandGraf V1.1

23 DanVandGraf V1.1 DanVandGraf V1.1 vil blive baseret på en fælles kerne samt GIS kobling til både MicroStation og ESRI (samme princip bruges i dag af OPUS) Brugerflade Forretningslogik GIS Interface Data Model Platform uafhængig kerne MS ESRI DGN TAB DANVAND Database

24 Hvorfor nu ESRI? Vi har oplevet flere (specielt større) forsyninger efterspørge fagteknisk software på ESRI platformen. Vores primære fokus har altid været MicroStation, men flere af vores produkter (bla. WebGraf Kort, OPUS og VandløbsGIS) understøtter allerede i dag andre GIS platforme, herunder ESRI, så det er ikke nyt for os at arbejde med andre GIS platforme. Flere platforme = flere potentielle brugere = flere service indtægter = flere/bedre funktionalitet i produkterne til fælles glæde Der er ikke tale om en nedprioritering af Bentley platformen, men om en øget fokusering på ESRI platformen! Derfor har vi indgået et partnerskab med Informi GIS, så vi kan kombinere deres viden om ESRI produkterne med vores fagtekniske viden om lednings-registrering

25 Introduktion til DANVAND V1.1 datamodel

26 DANVAND Ledninger Ledninger i DANVAND er præcis som i VandGraf Men materiale, dimension m.m. vælges udfra rørkatalog I modsætning til DANDAS: Stik behandles på samme måde som øvrige ledninger Ingen delledninger

27 Ledning_van (1)

28 Ledning_van (2)

29 Ledning_van (3)

30 Kodetabeller

31 Rørkatalog

32 DANVAND Knuder Knuder bruges som i VandGraf til at koble ledninger sammen Kan sidde selvstændigt eller være koblet på en ledning (anboringsknude) Knuder har ikke en selvstændig type men vil i stedet have en eller flere komponenter tilknyttet

33 Knude_van (1)

34 Knude_van (2) Bemærk: Ingen knudetype!

35 Komponent tabeller Vandgraf har kun én komponent tabel DANVAND har følgende: Beholder_van Boring_van Enkel_samling_van Forbrugssted_van (installation) Kombikomb_van Maalerenhed_van Pumpe_van Reservoir_van Tapsted_van (brandhaner, drikkepost osv.) Ventil_van

36 Komponent kataloger Til mange komponenter er der tilknyttet et katalog

37 Bygværker Et bygværk kan bestå af en eller flere knuder, f.eks. en simpel brønd eller et vandværk Muligt at registrere bygværksgeometri Topologisk sammenhæng registreres vha. fiktive ledninger der beskriver de interne ledninger (f.eks. ved bassin, eller kanal) Knude Ledning Fiktiv ledning

38 Zoner Zoner bruges til at registrere f.eks. Trykzone Forsyningsområde Indvindingsopland Zoner kan være hierarkiske, f.eks. Område / Distrikt / Sektion / Kvarter En ledning kan være med i en eller flere zoner (f.eks. en trykzone og en forsyningszone)

39 DANVAND Opsummering: Mange lighedspunkter med VandGraf Men flere detaljer, specielt på komponenter Og enkelte mangler (beliggenhed, brud m.m.) Kodetabeller i stedet for OPTION filen Kataloger kan gøre det nemmere at vælge de rigtige egenskabsdata Alt i alt ser jeg frem til at arbejde med DANVAND!

40 DanVandGraf Spørgsmål?

41 DIVA DanVand

42 DIVA DanVand Værdifastsættelse af ledningsnet Baseret på DANVAND datamodel Kræver DANVAND licens fra DANVA Håndterer projekter, tilgange og afgange Synkroniserer automatisk elementer (hvis muligt) i tilfælde af ændringer

43 Hvad betyder det for mig? Kræver at VandGraf data er i orden! Sørg for at lave datakontrol på knuder/ledninger/komponenter inden DIVA beregning: Anlægsår Materiale Dimension Ejer Projekt Orbicon kan evt. hjælpe med data-vask hvis i ikke selv har mulighed for det

44 Fra VandGraf til DIVA VandGraf data skal først konverteres til DANVAND inden de kan indlæses i DIVA VandGraf DANVAND DIVA

45 Fra VandGraf til DIVA Sker vha. et særligt program som følger med DIVA DanVand Brugerdefineret mapning af koder m.m. Mapning gemmes i VandGraf databasen

46 Synkronisering af data Når man indlæser et nyt datasæt i DIVA, bliver datasættet sammenlignet med det eksisterende datasæt; hermed kan DIVA se hvilke knuder/ledninger/komponenter der er afgået og hvilke der er kommet til.

47 Synkronisering af data Ved synkronisering af to datasæt kigger DIVA bla. på Knudenavn XY-koordinat Type/Undertype Anlægsår Dimension Materiale Desuden kigger diva på diverse komponent specifikke data Så selv om man f.eks. har omdøbt en knude eller flyttet den nogle cm efter en GPS opmåling, så vil DIVA stadig kunne genkende den og overføre værdien fra primo beregningen.

48 Men hvad nu hvis Nogle knuder bliver omdøbt efter at data er indlæst i DIVA. K V132 Ved indlæsning af næste datasæt vil DIVA synkronisere data bla. udfra knudenavn, XYkoordinat, element type, dimension, materiale m.m. Så selv om knuden er omdøbt vil den blive genkendt af DIVA såfremt den står i ca. det samme koordinat og har ca. de samme data som før.

49 Hvad nu hvis En række ledninger mangler dimension, materiale eller anlægsår og opdateres i VandGraf efter første DIVA beregning er lavet. Uoplyst PVC ø165 Såfremt fra og til knuderne kan synkroniseres og der kun er ændret enkelte attributter på ledningerne, vil DIVA automatisk kunne synkronisere sådanne ændringer

50 Hvad nu hvis En række stik bliver flyttet ind på hovedledningerne. Knuderne flyttes under 1m. DIVA vil automatisk kunne synkronisere data

51 Hvad hvis en ledning flyttes over på en anden knude? Før: Efter: DIVA vil formentlig automatisk kunne matche ledning A-D med ledning A-C, hvis knuderne C og D ligger tæt på hinanden og har tilsvarende egenskaber. Ellers må brugeren manuelt synkronisere ledning A-D til A-C for at overføre værdien korrekt.

52 Hvad hvis en ledning opdeles? Før: Efter: DIVA vil markere ledningen A-B som afgået og vil samtidigt markere A-C og C-B som 2 nye ledninger. Brugeren må nu manuelt synkronisere ledning A-B til A-C + C-B således at værdien overføres korrekt.

53 Hvad hvis 2 ledninger lægges sammen til 1? Før: Efter: DIVA laver en liste med ledning A-C og C-B samt knude C markeret som afgået. Ledning A-B markeres som tilkommet. Brugeren må nu manuelt synkronisere ledning A-C og C-B til den nye A-B for at overføre værdierne korrekt.

54 DIVA DanVand Spørgsmål?

55 Diskussion: Ønsker om ændringer / ny funktionalitet

56 DanVandGraf Særlige ønsker? Hvad er vigtigt at få med i 1. version og hvad kan evt. vente til senere? Er der nogle ting som trænger til at blive forbedret eller skal det bare virke som det plejer?

57 Håndtering af trækrør Jeg bliver flere gange spurgt hvordan man bedst håndterer trækrør, specielt i ElGraf I mange tilfælde er den bedste løsning en speciel MultiGraf opsætning Men er der behov for at indbygge funktionalitet til at håndtere trækrør i ElGraf? VandGraf? VarmeGraf?

58 Spørgsmål og svar?