Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen Morten S. Petersen Henning Andersen Peter Jensen René Larsen Langeland Kommune H.C. Rasmussen Langeland Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Allan Harsbo Nina Brandt Jacobsen Kristian Grønbæk Andersen Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhvervet Turisterhvervet Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Christian Tønnesen Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Jan Carlsson Lone Himmelstrup Carsten Nielsen Udvikling Fyn Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Jørgen Friis Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Jens Øyås Møller Sekretariatet Katrine Bergkvist Hansen Sekretariatet Afbud: Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Fynbo Henning Andersen René Larsen Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Langeland Kommune Dansk Skovforening Centrovice 1

2 Følgegruppen: Christian Tønnesen Anne Mette Wandsøe Jan Carlsson Lone Himmelstrup Carsten Nielsen Søren Strandgaard Jørgen Friis Turistbureauerne Udvikling Fyn Naturstyrelsen Fyn 2

3 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden JOJ konstaterer at bestyrelsen er beslutningsdygtig til trods for en del afbud. Dagorden er godkendt. 2. Mød en virksomhed 10. minutter Hvad rør sig i det fynske turisterhverv. Udvalgte virksomheder inviteres til at lave en kort præsentation af virksomheden og dens tanker. Allan Harsbo præsenterer sin virksomhed: Bor i København og pendler frem og tilbage. Starter op med at producere rejsebøger i cykelture. Har du lavet 5 bøger om ture på Ærø. Etablerede firmaet turist-erria.dk som incomming Ærø bureau. Kunne konstatere at der manglede viden om de besøgende i området, og har derfor siden indsamlet information om de gæster han har været i kontakt med. Prisen på sejlturen til Ærø er en barriere og det skyldes at turen ikke sælges som den fantastiske oplevelse det er. Har for nylig opstartet Ærøportalen, hvor der kan bookes 1 dags ture inkl. færge mad mm. busture, cykelture mv. Der afvikles en presse og introduktionstur for pressen i juni, og forinden en tur for ærøboerne. Planlægger at lave endagsture til Ærø, Drejø og Birkholm, og en maritim endagstur til søfartsmuseet i Marstal. Er der virkelig noget i at lave endagsture? Svar: Folk der kommer på smukke steder har gode oplevelser, selvom de kun er der 3 timer. Det vigtige er at de kommer tilbage igen. Campingpladserne er rigtig positive overfor konceptet endagsture sikrer at gæsterne bliver og overnatter på pladsen. Turene skal ses som en teaser for besøg på Ærø Dagsture er vejen ind til fastholdelse det ville være fint med et øhavspas(adgang til fægerne mv.) så man giver turisterne en fornemmelse af adgangen til et helt område bred markedsføring. Dette er et fint bud på at sælge oplevelser. Hvornår udvider du forretningen til resten af Øhavet? Svar: Mangler noget støtte fra en større organisation ex. Naturturisme. Cykling er meget vigtigt og skal langt mere frem på ex. Øhavskortet. Man kunne forestille sig at ture til Sydfyn også indeholdt en tur til Ærø. Initiativerne falder godt sammen med Ærøbooking, og det skal vi måske tænke i til resten af området. Det skal tænkes sammen med Destination Fyn hvor man vil tiltrække turister til længere ophold afstande ikke det store problem. Det er vigtigt, at cykelturene bliver beskrevet, og ikke kun er en rød streg på et kort der skal fortælles historier. I forhold til Ærø har den nye bookingportal på Ærø haft en positiv effekt hos udbyderne. Man har opdaget at man kan bruge hinanden. 3. Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelig til national stolthed På sidste møde blev de overordnede linjer til en formidlingsstrategi præsenteret. På den baggrund fremlægges første udkast til behandling og godkendelse. 3

4 Den vil efterfølgende blive bearbejdet grafisk. Strategien har været behandlet i følgegruppen. Vedlagt: Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav. RBJ orienterer: Strategien blev kort gennemgået. Strategien passer godt ind med Friluftsrådets nye strategi, hvor naturen har fået en større plads. Det ville være fint at inddrage Friluftsrådet centralt i høringen af strategien. Det er vigtigt at vi inddrager erhvervslivet så deres potentiale kan udnyttes, herunder land- og skovbruget. Naturstyrelsen er ved at udarbejde et landskabsatlas for Langeland, som tænkes udrullet til hele landet, måske kan dette bruges i det strategiske arbejde. Beslutning: Bestyrelsen godkender at strategien sendes i høring. Strategiens sendes i høring hos museer, naturskoler mv.. Formålet med høringen er at få input til strategien, herunder til flere konkrete handlinger. Bestyrelsen vil behandle svar og foretage eventuelle justeringer i strategien på mødet i september. Indtil endelig vedtagelse kan den nuværende strategi anvendes til igangsættelse af handlinger og ansøge om midler mv. 4. Ærøsund Vi har fået afslag på ansøgningen om at nedsænke Ærøsund. Denne afgørelse kan påklages til transportministeren inden 4 uger. Vedlagt: Afslag fra Kystdirektoratet. Indstilling fra sekretariatet: Afslaget ankes til transportministeren. Det er interessant at direktoratet skriver at skibe hører til på havets overflade til sammenligning er der flere steder hævet og udstillet ubåde på land. Der er bare om at få sendt det afslag til transportministeren. Det ser ud til at man ud af afsalget kan læse at direktoratet gerne vil, men at det er naturstyrelsen der spærrer ben. Beslutning: Indstilling følges. 5. Årsregnskabet Bestyrelsen skal godkende årsregnskabet for Naturturisme I/S. Det var aftalt med revisorerne, at regnskabet var klar til mødet. De har i sidste øjeblik stillet spørgsmålstegn ved vores aftale med Svendborg kommune omkring mellemregningen. 4

5 Dette kræver en skriftlig aftale med Svendborg kommune. Vi har været i kontakt med kommunaldirektøren og vil udarbejde det revisorerne efterspørger. Dette betyder dog desværre, at regnskabet ikke kan være klar inden mødet. Regnskabets økonomiske resultater følger det forventede og rummer ingen nye væsentlige oplysninger i forhold til de tal for 2012, som bestyrelsen har set ved behandlingen af budget Bestyrelsen skal beslutte om regnskabet kan godkendes via mail, eller der skal aftales et nyt møde i juni. RBJ. orienterer: Den oprindelige aftale med Svendborg kommune udløb i Den er ved en fejl aldrig blevet fornyet. Den er nu fornyet. Denne aftale sætter endvidere et loft for et træk på mellemregningskontoen i på 1 mio. kr. Ved årsskiftet var mellemregningskontoen i underskud på 1.12 mio. kr.. (Den er nu i plus.). Vi er ved at indgå en aftale med omkring dette overtræk over 1 mio. kr. Når aftalen foreligger laves regnskabet færdigt. Beslutning: Regnskabet udsendes og godkendes via mail. 6. Demonstrationsprojekter for naturskoler og museer Som besluttet på sidste møde, blev alle museer og naturskoler kontaktet angående økonomisk hjælp til at udvikle nye forretningsområder: 2 3 projekter med fokus på erhvervsudvikling. Der har været kontakt / mindre drøftelser med 4 parter. Der indkommer en ansøgning fra Ærø museum den 8. maj. Denne eftersendes til bestyrelsen. Bestyrelsen skal behandle projektet fra Ærø og beslutte det videre forløb med denne pulje på 0,5 mio. kr. RBJ. orienterer: Der er indkommet et projekt et forslag fra Ærø Museum. Sælge 3 typer af aktiviteter der indbefatter madlavning i vandkanten. 1. ½ dagsforløb hvor børnefamilier kan lave mad i vandkanten dages forløb hvor individuelle grupper kan gøre det samme og få mere viden. 3. Vejleder i vandkanten efteruddannelse for naturvejledere. Der søges kr. JOJ er formand for Ærø Museum og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. På Trente Mølle har der hvert år været aktiviteter med mad fra vandkanten med stor succes. Er der nogle af projekterne fra nationalpark arbejdet, der kan udnyttes og bygges videre på? Et interessant projekt med store muligheder for øhavet. Mange parter har interesse i projektet, og der kan være en god synergi i et større samarbejde. 5

6 Beslutning: Positive holdninger til projektet, men det skal udvides og udvikles til hele øhavet. Det kan ikke støttes i dens nuværende form. Sekretariatet drøfter med ansøger og inviterer andre relevante parter med i en mulig udvikling af temaet omkring at udvikle kommercielle aktiviteter omkring madlavning og naturformidling. 7. Kort status på udvalgte projekter Status på blandt andet Et Øhav i verdensklasse, Egebjerg Mølle og Lejrskoleprojektet. Orientering v. RBJ: Blå Støttepunkter: Det går godt og vi er i gang med en tilpasning af projektet. Campingpladserne har været lidt utilfredse med projektet og vi har derfor haft dialog med Campingrådet og et efterfølgende møde med de lokale campingpladser. Fremmødet var ikke særlig stort, men mødet var meget konstruktivt og de fremmødte var positive. De kritiserede dog, at Millinge Klint pladsen ligger for tæt på Faldsled Camping. Denne plads er FMK tidl. lejrskoleplads. Lejrskoleprojektet: Møde i styregruppen hvor der blev truffet beslutning om deltagerbetaling. Der er kommet penge til incommingfunktionen fra alle LAG er. Markedsføringsmaterialet sendes ud til skolerne i juni. Det er tilbageholdt pga. lockouten. Egebjerg Mølle: Fuld fart på projektet og vi arbejder på, at der kan åbnes til efteråret. Eneste usikkerhed er, om toppen bliver klar. To lodsejere afgiver jord til sti. Et Øhav i verdensklasse: Vi har nu fået lavet en produktguide, hvor vi samler alle de salgbare aktiviteter i en business to business mappe. Det giver overnatningsvirksomhederne en let og tilgængelig mulighed for at finde tilbud til overnattende gæster og for at sammensætte pakketilbud. Det i mange år efterspurgte pakker skal udvikles i et samarbejde mellem aktivitetsudbydere og overnatningsvirksomheder, og det forsøger vi at hjælpe dem med at få i gang. Der er meget positiv opbakning fra de deltagende parter. VisitFyn.com er kommet med en bookingportal, hvor materialet også lægges op. En anden del af projektet er lystsejlerturismen. Vi har afholdt et fællesmøde med 17 deltagere. Alle havne var inviteret med. Vi forsøger nu at lave en fælles identitet, hvor man også sælger hinanden. Langt de fleste er meget positive. Selve koordineringen af arbejdet kobles op på Faaborg og Svendborg Havn idet de har kontorpersonale. Der arbejdes desuden på mersalg salg af aktiviteter på land, og muligheden for en bedre service i havnene mod merbetaling. Faaborg Outdoor Event: RBJ er udpeget til at indgå i bestyrelsen det bliver en arbejdende bestyrelse. Bemærkning: Har i alle havnene med også de private? Svar: Alle er blevet inviteret og der vil fortsat være åbent for at alle kan indgå. Havnene er en af de vigtigste indgange til vores område her er alle historierne. Vi mangler at der er festligt når sejlerne kommer i land både alm. sejlede og krystogter. 6

7 Svar: En del af projektet handler om mersalg bager, restauranter mv. bliver i stand til at sælge på havnen. Et mål er at lave en manual til havnene, så virksomhederne ved, hvordan de kan sælge deres produkter til lystsejlerne. Det er meget vigtigt, at de private havne er med eksempelvis Spodsbjerg er den østligst indgang til området. Vi må prøve at præge dem til at være med. 8. Eventuelt Har man herfra en indsigelse, hvis eksempelvis Øhavsstien misligholdes. Svar: Det er kommunerne der vedligeholder, og det er dem der skal gribe ind. Der er lavet en stigruppe for at sikre en vis ensartethed. Hvis en kommune falder af på vedligeholdelsen er det en udfordring for fællesskabet, men der er ingen magtbeføjelser. 7

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl. 09.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer.

Indholdsfortegnelse !  # $%&$'  ( ) #*+,  #$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. Indholdsfortegnelse! " # $%&$' " ( ) (! #*+,,, " #"$ "#$$%&'$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. 2 Baggrund og formål med turen I forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Naturgruppens bilagsrapport

Naturgruppens bilagsrapport Naturgruppens bilagsrapport B I L A G INDHOLD 1 Arbejdsgrundlag 4 1.1 Kommissorium 4 1.2 Mødeplan 7 1.3 Medlemmer og mødestatistik 8 1.4 Undergrupper og tovholdere 9 2 Bekymringer indsamlet under processen

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere