Folkeskolereformen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereformen 2013"

Transkript

1

2 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår

3 Folkeskolereformen 2013

4 Tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

5 Tre overordnede indsatsområder: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

6 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 (28) timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 (30) timer for 4. til 6. klasse og 35 (33) timer for 7. til 9. klasse. I en overgangsperiode: eleverne kan fravælger tilbuddet om lektiehjælp

7 Timefordelingsplan 1. klasse vejledende

8 En længere og mere varieret skoledag Undervisningen: fagopdelt undervisning i fagene ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning

9 Konkrete virkemidler Flere timer i fagene fx styrkelse af fagene dansk og matematik Styrkelse af fremmedsprog engelsk fra 1. klasse andet fremmedsprog fra 5. klasse Nye fag: Håndværk og design samt madkundskab Lektiehjælp (obligatorisk at tilbyde) Udvikling af udskolingen Motion og bevægelse Den åbne skole inddragelse af lokalt idræts- og kulturliv mv

10 Konkrete virkemidler Kompetenceudvikling Afsat i alt 1 mia. kr. i til styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger Mærskmidler: yderligere 1 mia. kr. til kompetenceudvikling Krav om fuld kompetencedækning i 2020 Kompetenceudvikling af ledere gennem skolelederforløb Nationalt korps af 40 læringskonsulenter

11 Konkrete virkemidler Få, klare mål og operative resultatmål, der danner baggrund for opfølgning på alle niveauer Præcisering og forenkling af Fælles Mål Lempelse af holddannelsesreglerne Enklere styring af timetal Klasselærerfunktion kan uddelegeres Forenkling og udvikling af elevplan / udd.plan Kvalitetsrapport 2.0

12 Resultatmålene 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan a) Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test b) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater o Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis o Elevernes trivsel skal øges.

13 Understøttende undervisning Skal styrke den fagopdelte undervisning og elevernes faglige niveau gennem: varierede og differentierede undervisningsformer bevægelse faglig fordybelse træning i lektiecaféer

14 Understøttende undervisning Understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle undervisningsparathed ved at arbejde med de: sociale kompetencer alsidige udvikling motivation trivsel.

15 Understøttende undervisning Skolelederen: ansvar for sammenhæng mellem fagopdelte og understøttende timer Lærerne: ansvar for faglige mål nås Kommunen: personalesammensætning Dispensationsmulighed: færre understøttende timer med 2 voksne i kl. i op til et år (ikke på Kragelundskolen)

16 Mere idræt, motion og bevægelse Fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring: Motion hver dag, 45 min. i gnst. Foregå i fagopdelt eller understøttende undervisning Fx. morgenløb, boldspil, større aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.

17 Lektiehjælp Faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset elevernes niveau og behov. Både de fagligt stærke elever og de fagligt svage elever Bliver obligatorisk efter næste valg indtil da: ydertimer om eftermiddagen

18 Den åbne skole Skolen skal åbne sig til det omgivende samfund Samarbejde med det lokale idræts- kulturog foreningsliv Skolen er forpligtet til samarbejdet En elev kan fx i valgfagstimerne opfylde undervisningspligten i musikskole o. lign. Skolebestyrelsen fastsætte principper for denne muligheden

19 En bedre udskoling Øget fokus på at gøre eleverne uddannelsesparate Valgfag blive obligatorisk Valgfag fra 7. klasse med to lektioner Mulighed for valgfag, der ligger udenfor de nuværende fag Mulighed for profillinjer og toning af udskolingen

20 En bedre udskoling Elevplan med uddannelsesplan Opfølgningsdel med fokus på sammenhængende udskoleingforløb så uddannelsesvalget udfordres og afklares fra 7. klasse Uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl. Objektive kriterier Arbejdes systematisk med udd.parathed

21 En bedre udskoleing Folkeskolens afgangsprøve bliver til 9. klasseprøve Skal have øget betydning ved optagelse på ungdomsuddannelserne Afdækningsarbejde i efteråret 2013 Idræt bliver prøvefag i udtrækspuljen

22 Bedre undervisningsmiljø og ro Mål: et godt læringsmiljø med mindsket uro og styrket social og faglig udvikling Ledere, lærere og pædagoger skal klædes på til at arbejde med undervisningsmiljø og trivsel Klasseledelse skal udvikles gennem: Obligatoriske indikatorer Ekspertgruppes beskrivelse af viden om og materialer og redskaber til klasseledelse Læringskonsulentkorps

23 Styrket forældreinddragelse Øget elevinddragelse - Principper for skolehjemsamarbejde skal omfatte krav til forældrene - Elevinddragelsesprojekt om planlægning og evaluering af undervisningen - Øge elev- til elevaktiviteter

24 Regelforenkling Ved ændringer af folkeskolelovgivningen gennemføres følgende regelforenklinger: Kravet om, at det kun er lærere på skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, bortfalder Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig (fortsætter på Kragelundskolen)

25 Hvordan gør vi på Kragelundskolen? - på skoleplan - på årgangene / i klassen

26 Skoledagens struktur Skoledagen starter kl. 8.00

27 Forslag til skema for 1., 5. og 8. klasse - Ved skemalægning kan komme ændringer - Skemaerne ændres til november og til marts - Andre fag på fagdage - Understøttende undervisning, evt.

28

29

30

31 Arbejdsfordeling Fagdelt undervisning: varetages af lærere Understøttende undervisning og tilsyn i pauser/frikvarter: lærere og/eller pædagoger SFO: pædagoger

32 SFO på Kragelundskolen - Pædagoger med i undervisningen - Den gennemgående voksne fra Fokus: - Relationer i klassen og på tværs - forældrekontakt - Børns egen tid - Fællesskaber - Aftenåben

33 Klasselærer / kontaktlærere på Kragelundskolen klasse: - 1 klasselærer en klassepædagog: laver elevplan og afholder skole - hjemsamtaler klasse: - 1 klasselærer 2 kontaktlærere kontaktlæreren laver elevplan og afholder skole-hjemsamtaler

34 Hvad kan forældrene gøre? - Langmodighed - Tilslutning til SFO - Opbakning til lektiehjælpstimerne - Være positive overfor ny skolehjemsamarbejdesform - Være opmærksomme på ændrede vilkår for personalet - Bakke skolen op, som I plejer

35 Hvad siger personalet? De siger ja! Forandringer: - undervise mere / være mere sammen med børnene - mere tilstedeværelse på skolen - mindre tid til forberedelse - indskrænkning af muligheder for aktiviteter udenfor kl

36

37

38

39

40

41

42

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere