avisen NR. 3 DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen NR. 3 DECEMBER 2013"

Transkript

1 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 3 DECEMBER 2013 Dialog om Albertslunds nye Erhvervsstrategi side 2 CO 2 reduktion med Carbon 20 projektet side 10

2 Leder I dette nummer af miljøavisen har vi fokus på, hvordan Albertslund Kommune i samarbejde med virksomhederne kan skabe vækst. Af Anne Adamsen redaktør, civilingeniør, ph.d. Albertslund Kommunes nye erhvervsstrategi skal drive byens udvikling fremad. Strategien er blevet til i et frugtbart samarbejde mellem kommunen og virksomhederne. Infrastrukturmæssigt ligger Albertslund perfekt. Der er store indfaldsveje til vores tre industriområder: Hersted Industripark, Værkstedskvarteret og Røde Vejrmølleparken - og selvom Hersted Industripark har 2600 Glostrup som postnummer, ligger den stadig i Albertslund Kommune. Virksomhederne og kommunen har et tæt samarbejde om at reducere CO 2 udledningen i Albertslund. I det 3-årige EU projekt Carbon 20 deltager Albertslund og seks andre kommuner sammen med i alt 116 virksomheder. Projektet slutter ved udgangen af De deltagende virksomheder fra Albertslund har fået mange aha-oplevelser og gode relationer på tværs af brancher gennem projektet. Vi prioriterer dialogen med jer virksomheder meget højt i dagligdagen. Vi kommer ud til jer og laver miljøtilsyn, så vi sammen kan passe på miljøet og hjælpes ad med ny miljølovgivning. Når vi er ude hos jer, tager vi også en snak om ressourceforbrug, forebyggende miljøarbejde og mulighed for hjælp fra Albertslunds Jobcenter, hvis I har brug for nye medarbejdere. For at kunne komme i kontakt med jer, er det vigtigt, at I alle har fået oprettet jeres elektroniske postkasse. Hvis I ikke har nået det endnu, kan I se, hvordan det skal gøres på bagsiden af miljøavisen. Anne Adamsen Redaktør af Miljøavisen Dialog om Albertslunds nye Erhvervsstrategi Den 7. november var Albertslunds virksomheder inviteret til et arrangement i Hersted Industripark af borgmester Steen Christiansen. Af Freja Johansen, kommunikationspraktikant Arrangementets omdrejningspunkt var erhvervsudviklingen og den nyligt vedtagne Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune Lars Gøtke, Grundejerforeningsformand i Hersted Industripark, bød de fremmødte velkommen og overlod dernæst ordet til områdedirektør i Albertslund Kommune for By, Miljø & Beskæftigelse, Niels Carsten Bluhme. Han præsenterede kommunens første Erhvervsstrategi og forklarede, hvordan strategien og dens Indhold side 2 Leder side 2 Dialog om Albertslunds nye Erhvervsstrategi side 3 Kemp & Lauritzen vinder af Grøn Initiativpris 2013 side 4 Ny genbrugsstation i Albertslund side 5 Industriel Symbiose side 6 Hjælp til energibesparelser side 6 Smid ikke maden væk side 7 Fedt kan stoppe kloaksystemet til side 8 Danmark uden affald - regeringens ressourcestrategi side 9 Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse side 10 CO 2 reduktion med Carbon 20 projektet side 11 Mangler I en ny medarbejder eller vil I booke en virksomhedskonsulent? side 12 Har I husket at oprette den lovpligtige digitale postkasse? 2

3 målsætninger skal understøtte udvikling og vækst for virksomhederne og iværksætterne i kommunen. Grøn Vækst blev fremhævet som et af de tre strategiske spor i strategien sammen med Vækst gennem Velfærd og Kvalificeret Arbejdskraft. Dialog om erhvervsudvikling og -service Borgmesteren fremhævede især miljø som et område, hvor kommune og virksomheder har en lang og god tradition for at samarbejde og skabe nye resultater. "Der er dygtige miljøfolk på rådhuset, der opfordrer og rådgiver jer og de øvrige lokale virksomheder til at finde energibesparelser og miljøforbedringer. Til glæde for virksomhedsregnskabet og vores alle sammens miljø og klima", sagde Steen Christiansen. Efter oplæggene stillede gæsterne spørgsmål til borgmesteren og kommenterede den nye Erhvervsstrategi. Der var en god dialog om, hvordan kommunen bedst omsætter strategien og dens målsætninger til konkrete handlinger og aktiviteter. Lars Gøtke afrundede seancen med en anerkendelse af virksomhedernes feedback som et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde i kommunen. Han fremhævede det positive i, at Albertslund nu har fået en strategi for erhvervsudviklingen i kommunen. Læs mere om erhvervsstrategien på erhvervsstrategi. Kemp & Lauritzen vinder af Grøn Initiativpris 2013 Ved arrangementet Dialog om Albertslunds nye Erhvervsstrategi løftede borgmesteren sløret for, hvem der er årets vinder af Albertslund Kommunes Grøn Initiativpris. Af Pernille Friis Brødsgaard, miljø- og udviklingskonsulent Grøn Initiativpris 2013 gik til Kemp & Lauritzens Hovedkontor på Roskildevej for at have foretaget en omfattende energirenovering og -optimering. Arbejdet blev sat i gang via det tværkommunale klimaprojekt, Carbon 20, hvor kommuner og virksomheder sammen finder nye veje til at reducere CO 2 -udslippet. Det betyder, at virksomheden i dag har: Optimeret belysningen Udskiftet tre ventilationsanlæg Udskiftet 19 pumper Udskiftet to varmtvandsbeholdere Etableret solvarmeanlæg Optimeret udsugningsanlægget Lagt ny isolering omkring varmerør Fået nye katalyse- og blødgøringsanlæg Etableret et EMS system "Energy Management System" til registrering, overvågning og analyse af energiforbruget for at støtte den energirigtige adfærd hos medarbejderne De mange tiltag giver virksomheden en besparelse på de samlede energiomkostninger på over 30 %. Albertslund Varmeværk har ydet tilskud til investeringerne, men idéerne har virksomheden i høj grad fået selv. Energioptimering er nemlig en af deres kerneydelser. Administrerende direktør for Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen, fik ved arrangementet overrakt et diplom, en gavekurv samt blomster fra borgmesteren. Han takkede mange gange for anerkendelsen af deres indsats, som allerede har givet dem markante besparelser. Borgmesteren sluttede dagen af ved at takke for et godt arrangement. Albertslund Kommune uddeler årligt en Grøn Initiativpris for at anerkende de virksomheder, der gør en særlig indsats for miljøet, og for at fremhæve dem til inspiration for andre. Alle kan indstille en virksomhed, også sin egen, og alle indstillinger behandles af en uvildig dommerkomité. Læs mere om Grøn Initiativpris til virksomheder på 3

4 Ny genbrugsstation i Albertslund Den nye genbrugsstation skal sikre større brugervenlighed og bedre sortering. Af Birte Kvamm, Miljømedarbejder Virksomhederne kan se frem til at få en ny og større genbrugsstation i Albertslund. Genbrugsstationen tager i disse måneder form på den sydlige del af Materialegårdens matrikel og forventes at åbne i starten af Baggrund Opbygning og indretning af den nye genbrugsstation skal sikre, at affaldet sorteres rigtigt, at mest muligt genbruges eller genanvendes, og at mindst muligt deponeres eller forbrændes. Større kapacitet Den nye genbrugsstation giver større kapacitet og fleksibilitet med dobbelt så mange containere til de tunge byggeaffaldsfraktioner, end vi har i dag. Derudover forøges haveaffaldskapaciteten med et væsentligt større aflæsningsområde end det nuværende. Som noget nyt oprettes et formidlingshus, hvor bl.a. kommunens skolebørn får undervisning i affaldssortering. Der anlægges et mindre torv, som skal bidrage til at skabe et hyggeligt miljø. Hver affaldsfraktion sin farve Pladsen indrettes i farvezoner for fx byggeaffald, plast og gummi, indbo og elektronik, så de besøgende hurtigere kan finde de rigtige containere. Farverne for de enkelte affaldstyper vil fremgå af genbrugsstationens velkomst - skilt. Pladspersonale Personalet får ny orange beklædning, så de bliver mere synlige på pladsen. Der vil være øget fokus på at vejlede de besøgene om sortering af deres affald, inden det lægges i containerne. Adgangsforhold Nedenstående skitse viser den nye genbrugsstations placering, samt indretning med containere, formidlingshus og torvemiljø. Der bliver adgang til den nye genbrugsstation og Materialegården fra en fælles indkørsel på Holsbjergvej 44. Virksomhederne skal fortsat betale for brug af pladsen. Rydagervej Genbrugsstation Farvezoner: Grønt affald Byggeaffald Indbo Plast og gummi Direkte genbrug Holsbjergvej Elektronik affald Farligt affald Mandskabshus Lager Metal Papir Pap Glas og flasker Brændbart 4

5 Industriel Symbiose Én virksomheds affald en anden virksomheds ressource. Af Mette Skovbjerg, Symbiose Center Hvorfor betale for at bortskaffe affald eller reststrømme fra produktion - når det kan sælges som råvare eller hjælpestof til en anden virksomhed i lokalområdet? I et symbiosesamarbejde kan din virksomhed omdanne affaldsfraktioner til salgbare biprodukter, og dermed konvertere en affaldsomkostning til en profitabel forretning. Måske er det kun de færreste der ved det, men affald eller restfraktioner kan faktisk være en rigtig god forretning. Kalundborg er verdenskendt for sin industrielle symbiose, hvor ni offentlige og private partnere udveksler restfraktioner fra industriproduktionen til gensidig økonomisk og miljømæssig fordel. De fraktioner der udveksles er fx gips, gas, varme, damp, slam eller andet, som fysisk kan transporteres fra en virksomhed til en anden. En restfraktion fra én virksomhed bliver på den måde en anden virksomheds råvare og det er godt for både økonomien og miljøet. Kalundborg Symbiosis er ikke bare den første af sin slags, men er også en af de største og mest velfungerende. Samarbejdet i symbiosen har eksisteret i mere end 40 år, og hele tiden har den industrielle symbiose været under udvikling. I dag udveksles og transporteres mere end 30 fraktioner mellem virksomhederne, hvilket også er med til at give byen sit særpræg med de mange grønne rør, der løber mellem symbiose-partnerne. Men det er ikke kun virksomheder i Kalundborg, der kan indgå symbiose-samarbejder. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med de fem regioner nedsat en national task force, der tilbyder gratis ressourcetjek for virksomheder i hele landet med det formål at matche nye virksomheder i industrisymbioser. Og task forcen leverer allerede resultater. En række nye industrisymbioser er allerede identificeret i fx Aalborg såvel som i Faxe. Vil du på din virksomhed have et gratis ressourcetjek, eller vil du vide mere om task forcen og Erhvervsstyrelsens program Grøn Industrisymbiose, kan du læse mere her: www. groenomstilling.dk 5

6 Hjælp til energi- besparelser Energistyrelsen har lanceret SparEnergi.dk, som skal vise energiforbrugerne vej til gode, økonomiske energiløsninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af energien. De værktøjer m.m., som Energistyrelsen har lagt på hjemmesiden, kan fx anvendes, når virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for energibesparelser. Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet På hjemmesiden findes råd og vejledning om energibesparelser indenfor forskellige områder, fx Bygninger, Processer, Varme m.m. Indenfor hvert område er der desuden links til yderligere information, og der er en række værktøjer, som gør det lettere for virksomheder at udarbejde planer for energibesparelser og beregne konsekvenserne af planlagte tiltag. Værktøjerne omfatter følgende områder: Adfærdskampagner Tjeklister Kravspecifikationer Se elforbrug Vejledninger Beregnere Salg af energibesparelser Valg af rådgivere CO 2 og klimaforhold I de forskellige værktøjer findes der detaljerede beskrivelser af, hvordan man kan gennemføre og beregne de tiltag, man påtænker at udføre. Værkstøjet Se elforbrug gør det muligt for virksomheden at følge elforbruget direkte fra en hjemmeside, og under Tjeklister findes en lang række lister, der gør det lettere at undersøge, om driften af anlæg og maskiner foregår energimæssigt optimalt. Under Beregnere er der et lys-diagnoseværktøj, der kan sikre, at alle relevante oplysninger til beregning af et optimalt belysningsanlæg tages med, og det anslås, at der kan spares op til 50 procent på belysningen. Værktøjet er et Windows-baseret pc-værktøj, der kan bruges af virksomheden selv eller af virksomhedens lysleverandør. Under CO 2 og klimaforhold kan virksomheden beregne CO 2 emissionen fra virksomheden samt se eksempler på, hvad andre virksomheder har gjort for at nedbringe CO 2 emissionen. Smid ikke maden væk Der er samlet set et større madspild i fødevaresektoren end fra de danske husholdninger. Det fremgår af en rapport, som den grønne tænketank, CONCITO, har udarbejdet i 2011 i samarbejde med Fødevareministeriet. Af Dorte Nejrup, Miljøavissamarbejdet Ifølge rapporten anslås det, at der hvert år kasseres ton spiselige fødevarer i fødevaresektoren, mens der fra danske husholdninger kasseres ton. Værdien af det samlede danske madspild blev vurderet til mindst 8,4 milliarder kroner om året. Der er flere initiativer, der forsøger at gøre noget ved problemet. FødevareBanken er en forening, hvor langt hovedparten af medarbejderne arbejder som frivillige. Organisationen har siden 6

7 Fedt kan stoppe kloaksystemet til Virksomheder, der udleder spildevand med fedt eller vegetabilske eller animalske olier, skal have en fedtudskiller monteret på kloakledningen til spildevandssystemet, så der ikke kommer fedt eller olier ud i det offentlige kloaksystem. Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet Fedt og olier kan tilstoppe kloakledningerne og give driftsproblemer på spildevandsanlæggene. Desuden kan fedt og olier tiltrække rotter og give anledning til lugtgener. Hvilke virksomheder skal have en fedtudskiller? Alle virksomheder, der udleder fedt og olie med spildevandet, skal have en fedtudskiller monteret på kloakledningen. Det er fx bagerier, restauranter, cafeer, pizzeriaer, storkøkkener, levnedsmiddelvirksomheder, slagtere, kantiner med flere. Hvor skal udskilleren være monteret? Fedtudskillere skal være monteret på virksomhedens egen kloakledning, så fedt og olier ikke kan nå ud i det offentlige kloaknet. Oftest er udskilleren monteret udendørs med en adgangsbrønd, men den kan også være monteret et andet sted. Der skal være let adgang for det køretøj, der skal tømme udskilleren. Der må kun ledes fedtholdigt spildevand fra fødevare produktionen gennem udskilleren. Der må ikke udledes sanitært spildevand gennem en fedtudskiller. Tømning af fedtudskilleren Fedtudskilleren skal tømmes og renses efter behov. Tømningsbehovet afhænger af fedtudskillerens kapacitet og af mængden af fedt og olie, der opsamles i udskilleren. Tømningsbehovet og behovet for rensning kan også påvirkes af eventuelle lugtgener fra forrådnelse med mere. Hvordan virker en fedtudskiller? En fedtudskiller er en tank, hvor fedtet, på grund af lavere massefylde end vandets, vil lægge sig på overfladen. Tankens konstruktion forhindrer, at fedtet ledes ud med spildevandet. Udskilleren tømmes og renses gennem dækslet. Tømning skal foretages af en registreret indsamler/slamsuger, som kan findes i Affaldsregistret. Etablering af fedtudskiller Etablering af en fedtudskiller skal anmeldes til kommunen. Fedtudskilleren skal være korrekt dimensioneret, hvorfor dimensioneringsberegning fra leverandør eller rådgiver vedlægges anmeldelsen. Etableringen skal udføres af en autoriseret kloakmester dagligt samlet overskudsmad ind hos grossister, supermarkeder, producenter m.fl. Maden køres til sociale hjælpeorganisationer og projekter, der hjælper børn, kriseramte mænd og kvinder, hjemløse, beboere på asylcentre, stofmisbrugere, psykisk syge mv. Foreningen distribuerer over 30 tons fødevarer hver eneste måned. En del af udgifterne til at distribuere fødevarerne som fx til biler, benzin, forsikring med videre dækkes af modtagerorganisationerne, resten betales af private fonde, sponsorater og satspuljemidler. I dag donerer en lang række virksomheder regelmæssigt fødevarer. Listen over virksomheder kan ses på Ønsker I at donere fødevarer? Hvis din virksomhed også har fødevarer i overskud, kan det doneres til FødevareBanken. Det vil foregå ved, at I sætter fødevarerne til side, og foreningen afhenter dem og sørger for, at de bliver videredistribueret. Ud over at gøre en god gerning vil du samtidig spare penge til renovation. Som udgangspunkt er FødevareBanken interesseret i at modtage alle slags varer. Her er nogle eksempler: Frugt og grønt Brød Mælkeprodukter Alle varer, som har en ubrudt emballage, fx glas, dåser eller i poser Varer, som ikke har overskredet mindste holdbarhedsdato (men er tæt på) Generelt varer, som du selv ville spise Du kan kontakte Anders Balsby, tlf eller via mail for at høre nærmere om, hvilke muligheder der er. 7

8 Danmark uden affald - regeringens ressourcestrategi I oktober i år udkom regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering med den ambitiøse titel Danmark uden affald. Ressourcestrategien er forløberen til en national ressourceplan for affaldshåndtering. Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet Ressourceplanen for affaldshåndteringen skulle efter miljøbeskyttelsesloven have været klar senest den 1. januar 2013, men Miljøministeriet forventer først, at den vil foreligge i slutningen af At Danmark skulle blive helt uden affald, som strategiens titel antyder, forventes dog ikke, idet det i ressourcestrategien er anført, at affald stadig vil forekomme. Men det er hensigten, at der skal ske en bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet, end det er tilfældet i dag, så mindre mængder forbrændes og deponeres. Ifølge ressourcestrategien kan der være et potentiale i at genanvende mere affald fra virksomhederne. Det kan både være ved at sortere og genanvende affaldet, men det kan også være ved, at materialer, som fx er overskydende ressourcer i én virksomhed, finder anvendelse i en anden virksomhed. Se artiklen på side 5 om Industriel symbiose. Genanvendelsen af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage fra servicesektoren skal forøges med en fjerdedel. I dag genanvendes ca. 53 procent. Det forventede niveau er - ifølge strategien - 70 procent i Det organiske affald fra restauranter, dagligvarehandel mv. skal efter strategien indsamles og udnyttes til biogas. I dag indsamles ca. 17 procent. Det forventede niveau er 60 procent i Også shredderaffald affaldet, der opstår ved neddeling af biler og andet metalholdigt affald forventes ifølge strategien, at skulle udnyttes bedre. Således forudses det, at der i 2018 sorteres og genanvendes mere og bedre shredderaffald, og at der til den tid højst deponeres 30 procent af shredderaffaldet, mens 70 procent nyttiggøres med minimum10 procent materialegenanvendelse. I dag deponeres næsten alt shredderaffald. Hvorvidt målene om shrederaffald nås, må dog vurderes med en vis skepsis, idet de nationale affaldshåndteringsplaner gennem de sidste 15 år har indeholdt hensigtserklæringer om en bedre udnyttelse af ressourcerne i shredderaffaldet, uden at der er blevet ændret væsentligt på håndteringen af dette affald. Ifølge strategien vil der som nævnt, fremkomme en national ressourceplan for affaldshåndtering med tilhørende miljøvurdering. Stadig ifølge strategien, vil regeringen endvidere fremlægge en strategi om affaldsforebyggelse, som vil sætte fokus på ressourceeffektivitet og affaldsforebyggelse og sikre en samlet og konkret indsats. Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal regeringen have udarbejdet en national affaldsforebyggelsesplan senest den 12. december i år. Hvis denne plan skal baseres på ovennævnte strategi for affaldsforebyggelse, der endnu ikke er publiceret, kan det dog også her blive vanskeligt at overholde lovens frist for planens udarbejdelse. 8

9 Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse November er tid for opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse for virksomheder og landbrug. Af Lars Bertholdt, miljømedarbejder Albertslund Kommune har i november sendt regning ud til de virksomheder, hvor vi har udført miljøtilsyn, sagsbehandling eller givet en miljøgodkendelse i perioden 1. november 2012 til 31. oktober Miljøtilsyn Det er ikke alle virksomheder, der er omfattet af brugerbetaling for tilsyn. I kan læse mere om, hvem ordningen gælder for i Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse nr. 463 af 21. maj Vi har udført tilsyn på mindst 150 virksomheder i perioden, og der er sendt opkrævning ud til 61 virksomheder, hvoraf 7 er kommunalt drevne virksomheder. Virksomhederne skal betale for de faktiske antal timer, kommunen anvender på miljøtilsyn og sagsbehandling, dvs. forberedelse af tilsynet, selve tilsynet, udarbejdelse af tilsynsbrev samt opfølgning på miljøforhold og håndhævelse. Miljøgodkendelse Ved udarbejdelse af miljøgodkendelse skal virksomheden betale for de timer, der er brugt på at læse ansøgning, eventuelle drøftelser med ansøger, udarbejde godkendelsen, mødesagsfremstilling og politisk behandling samt høring og offentliggørelse. Der er udarbejdet 3 miljøgodkendelser i Takster Taksten var i ,22 kr. pr. time. I 2013 er taksten 300,25 kr. pr. time. Vi vil også i 2014 udføre miljøtilsyn og give miljøgodkendelser, hvor der skal opkræves timebetaling. Taksten i 2014 er 302,95 kr. pr. time. 9

10 CO 2 reduktion med Carbon 20 projektet Projektet Carbon 20 er i sin afsluttende fase. Her kan du læse om nogle af de erfaringer, som de deltagende virksomheder og kommuner har gjort sig i det treårige projektforløb. Af Birgitte Larsen, projektleder og miljømedarbejder Virksomheder indenfor mange forskellige brancher har deltaget i Carbon 20-projektet med det formål at netværke om klimaforbedringer og hver især at reducere deres CO 2 udledning. De syv involverede kommuner (Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding, København og Næstved) har i projektperioden tilbudt virksomhederne deltagelse i mange arrangementer og workshops for at give inspiration og skabe rammer for videndeling. Resultater af Carbon 20 projektet På landsplan har 117 virksomheder deltaget i projektet, heraf ni fra Albertslund. De foreløbige opgørelser viser, at 50 % af virksomhederne i den treårige projektperiode opnåede en CO 2 reduktion på 20 % eller mere. De 117 virksomheder har gennemsnitligt reduceret deres CO 2 udledning med 22 %. Af de foreløbige tilbagemeldinger kan det konkluderes, at alle virksomheder gennem projektet har opnået et forbedret overblik over deres forbrug og mulighederne for at spare på el, varme og brændstof. Flere af de deltagende virksomheder har i evalueringsfasen givet udtryk for, at de har været glade for kommunens opfølgning undervejs i projektet, da det kan være svært som projektleder i virksomheden at fastholde fokus på energibesparelser i en travl hverdag. Enkelte har givet udtryk for, at energisparetiltagene aldrig var kommet i gang, hvis ikke kommunen via EU-projektet havde tilbudt gratis ekspertviden og mulighed for tilskud fra Albertslund Forsyning. Erfa-møde i Albertslund De ni såkaldte Carbon 20 virksomheder i Albertslund var i efteråret samlet til et møde hos Kemp & Lauritzen for at udveksle erfaringer om deres energiarbejde. 10

11 Ved mødet var der ivrig erfaringsudveksling blandt de deltagende virksomheder, som havde meget at fortælle hinanden om deres erfaringer og om de udfordringer, som de har mødt undervejs i forløbet. Virksomhederne kunne hver især berette om de tekniske klimaforbedringer, som var opnået i projektperioden i form af: udskiftning af døre, vinduer, efterisolering, ny forbedret ventilation, skift af varmtvandsbeholdere og cirkulationspumper. LED-belysning og lysstyring var ligeledes emner, der blev drøftet med stor interesse, og som forventes at få endnu større fokus fremover. Der blev også udvekslet erfaringer om de mindre omkostningstunge løsninger, såsom at rengøre ovenlysvinduer for at fremme det naturlige lysind fald og lysne farver på vægge og gulve for at spare på strøm til belysningen, sætte timere på opladere til trucks og meget andet. For en del virksomheder har der også været tale om reduktioner opnået på brændstofforbruget til transport, og enkelte har i projektforløbet udviklet mere energivenlige forretningsområder. Blandt deltagerne var der enighed om, at noget af det vanskeligste i klimaindsatsen er arbejdet med adfærdsændringer det at få medarbejdere til for eksempel at slukke og lukke. Økonomi Der var bred enighed om, at betingelserne for at man som virksomhed går i gang med energispareprojekter er, at det er forbundet med en forholdsvis kort tilbagebetalingstid på max. 2-3 år. Der var dog enighed om, at selvom økonomien er et meget vigtig parameter, så spiller effekter på arbejdsmiljøet og indeklimaet en rolle, når der skal tages beslutning om energispareprojekter. Arbejdet fortsætter Langt de fleste af deltagerne vil blive ved med at arbejde med klimaarbejdet, også selv om Carbon 20 projektet slutter ved udgangen af året. For kommunen har projektet resulteret i en langt bedre indsigt i mulighederne for at spare energi i virksomhederne; en indsigt som andre virksomheder i kommunen forventes at få glæde af fremover, bl.a. ved kommunens miljøtilsyn. Kommunen håber, at virksomhederne i kommunen også fremover vil netværke om energibesparelser og klimavenlige løsninger. Tilskudsmuligheder Albertslund Forsyning yder tilskud til energiforbedringer. For yderligere information kontakt Niels Hansen på Herudover har Energistyrelsen netop åbnet for en tilskudsmulighed, som hedder 'VE til proces' (VE= vedvarende energi): Ordningen er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Der er afsat en pulje på 250 mio. i 2013 og 500 mio. årligt fra 2014, der fastholdes frem til Se mere på forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ ve-proces Mangler I en ny medarbejder eller vil I booke en virksomhedskonsulent? Har din virksomhed brug for: Hjælp ved rekruttering af nye medarbejdere til din virksomhed Viden om specifikke områder fx fleksjobordninger eller løntilskud Besøg af en virksomhedskonsulent, som vil give jer et samlet overblik over, hvad et samarbejde med det lokale Jobcenter kan indeholde, og hvad I kan få ud af det Kontakt Jobcentrets Virksomhedsteam: Ring til teamleder Ulla Lorentzen på telefon Send mail til (attention Virksomhedsteamet) 11

12 Har I husket at oprette den lovpligtige digitale postkasse? Har din virksomhed fået oprettet en digital postkasse, så I ikke går glip af vigtige informationer? Fra 1. november 2013 skulle alle virksomheder med et CVR-nummer have en postkasse til digital post fra det offentlige. Postkassen er gratis og oprettes på Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Den digitale postkasse får samme status som jeres fysiske postkasse. Det betyder, at I har ansvar for at læse den digitale post, der lander i postkassen. I skal bruge en medarbejdersignatur, når I opretter postkassen. Hvis I ikke allerede har en NEMID medarbejdersignatur, skal I bestille en direkte hos eller via Hvorfor skal vi have en digital postkasse? Kravet om en digital postkasse er et resultat af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen til virksomheder, foreninger mv. vil spare samfundet for knap 400 mio. kr. om året til glæde for både borgere og virksomheder. Gode råd: Din virksomhed skal bruge en medarbejdersignatur, når I opretter jeres postkasse. Læs mere og bestil via Udpeg en administrator, der opretter postkassen og uddeler brugerrettigheder. Brug hjælpen på ALBERTSLUND MILJØAVIS udgives af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik forvaltningen. Ansvarshavende redaktør: Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d., Avisen tilrettelægges i samarbejde med Ballerup, Brøndby, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Oplag: 600 stk. Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering, DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed) og OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilsluttet Global Compact.

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 4 DECEMBER 2013. AVISEn. Ny bekendtgørelse om miljøtilsyn side 2. Miljøfremmede stoffer i spildevandet side 10

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 4 DECEMBER 2013. AVISEn. Ny bekendtgørelse om miljøtilsyn side 2. Miljøfremmede stoffer i spildevandet side 10 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 4 DECEMBER 2013 AVISEn Ny bekendtgørelse om miljøtilsyn side 2 Miljøfremmede stoffer i spildevandet side 10 Ny bekendtgørelse om miljøtilsyn Den 22. maj i år blev

Læs mere

avisen NR. 4 DECember 2013

avisen NR. 4 DECember 2013 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE avisen NR. 4 DECember 2013 ÅRGANG 20 Foto: Colourbox Gratis seminar: Grøn omstilling vejen til styrket konkurrencekraft side 3 By- og Teknikforvaltningen Sol over Avedøre

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

avisen NR. 4 DECEMBER 2013

avisen NR. 4 DECEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 4 DECEMBER 2013 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige side 2 Elbiler til pendlerne på DBC side 4 Nu bliver tilsynsrapporter offentlige Nye regler om miljøtilsyn

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE. avisen NR. 4 DECEMBER Fang dit farlige affald side 4. Brøndby sætter turbo på erhvervs-visionerne side 2

TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE. avisen NR. 4 DECEMBER Fang dit farlige affald side 4. Brøndby sætter turbo på erhvervs-visionerne side 2 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE avisen Fang dit farlige affald side 4 NR. 4 DECEMBER 2013 Brøndby sætter turbo på erhvervs-visionerne side 2 Brøndby sætter turbo på erhvervs-visionerne Brøndby Kommune

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Vejledning i etablering af undergrundscontainere

Vejledning i etablering af undergrundscontainere Vejledning i etablering af undergrundscontainere Indledning Randers Kommune tømmer ikke undergrundscontainere, hvis de ikke lever op til kravene i denne vejledning! Randers Kommune indsamler dagrenovation,

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Dato: 26. juni 2013 Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Baggrund Der er på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere