Kom rigtigt i dybden med EKKOLODDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom rigtigt i dybden med EKKOLODDET"

Transkript

1 fiske-feber_ /11/05 1:02 Side 40 Kom rigtigt i dybden med EKKOLODDET TEKST: JENS BURSELL FOTO: JENS BURSELL & THOMAS SØBIRK

2 fiske-feber_ /11/05 1:09 Side 41 Vi kender det alle. Ekkoloddet viser masser af fisk og bundforholdene er vildt spændende måske lidt for spændende... For er bunden virkelig så kuperet og er der vitterlig så mange fisk? Eller er det blot forkerte indstillinger, der gør, at selv tanglopper og vandmænd tegnes som kæmpelaks? Her får du vigtige tips til at indstille ekkoloddet rigtigt og fortolke informationerne korrekt. Uanset om man er til sø-, hav- eller trollingfiskeri, vil man ofte kunne få betydeligt mere ud af sit fiskeri ved at bruge et ekkolod. For ikke nok med, at man kan se fiskene; man får også en unik chance for at danne sig et indtryk af de faktorer, der kan have stor betydning for deres opholdssteder fx springlag, topografi, bundforhold og forekomster af byttefisk. Der findes flere forskellige typer af ekkolodder, men det er især de analoge lodder, der er aktuelle for lystfiskerne. De er billige, vandtætte og har et lavt strømforbrug. På de bedste LCD-(sort/hvid) og TFT-(farve)lodder har skærmene efterhånden så høj opløsning og gode farver, at man ikke får det meget bedre. EKKOLODDETS FUNKTION Ekkoloddet virker såre simpelt ved, at transduceren afgiver lydbølger mod bunden, som reflekteres og modtages igen efter et givent tidsrum. Jo længere tid, der går, inden lydbølgen kommer retur, desto dybere er der. Tilsvarende: Jo svagere returekkoet er, desto blødere er bunden eller de objekter, der rammes undervejs. Den styrke lydbølgerne udsendes med kaldes sendestyrken eller udgangseffekten. Jo større den er, desto bedre signaler vil man kunne få på dybt vand. De fleste lodder til all round brug har en udgangseffekt på W (målt som såkaldt peak to peak ), hvor op til 2400W er passende til sø- og småbådsfiskeri i indre danske farvade. Sendestyrker over 4000W kan give signal helt ned til meter, hvilket i Danmark kan være aktuelt i farvandet omkring Bornholm og i Skagerak Når man snakker sendestyrke er det vigtig at gøre sig klart, at kæden aldrig er stærkere end det svagere led. Således kan man hos nogle fabrikater komme ud for, at modtageren, der registrerer returekkoet, ikke tilnærmelsesvis matcher den sendestyrke, som impulserne afsendes med. Resultatet er, at den høje sendestyrke er rent spil for galleriet. Hvis modtagerens kvalitet lever op til sendestyrken, vil man i langt de fleste situationer kunne klare sig med sendestyrker på op til 2400W. Men på pladser, hvor der er mange, som fisker på et lille område fx bulefiskeri, så giver en for svag sendestyrke for mange fejlekkoer, fordi der dannes interferens (støj) mellem de mange transducere på bådene. TRANSDUCER OG FREKVENS Transduceren udsender lydbølgerne i en ellipseformet vinkel og monteres adskilt fra selve ekkoloddet under bunden af båden. Er der flere dybder indenfor transducer keglen, så viser ekkoloddet den laveste af dem. Normalt er en bred kegle bedst til afsøgning, mens en smallere kegle giver større præcision, når først fx vrag eller fisk er fundet. For all round brugeren vil der normalt være tale om en passende afvejning mellem afsøgning og præcision fx en sendevinkel på 20 grader. En transducer af denne type er desuden det bedste valg til normalt søfiskeri på 8-30 meters dybde samt til standard bulefiskeri i sundet og bælterne, hvor dybderne sjældent overstiger 30 meter. >> 41

3 fiske-feber_ /11/05 1:16 Side 42 find fiskene fortsat MONTERING AF TRANSDUCER Der findes et hav af metoder til at montere tranduceren. Hvis man har egen båd, vil det bedste ofte være at fastmontere transduceren på hækken, i bunden af båden eller i selve skroget. Langt de fleste søfiskere har dog primært adgang til foreningsbåde, hvor man selv medbringer sit lod og altså skal kunne afog påmontere det inden/efter hver tur. Til bulefiskeriet er informationerne fra ekkoloddet altafgørende. Ofte er der mange både samlet i samme begrænsede område og bådene med billige lodder og lav sendestyrke oplever meget støj fra de andre både. Med en båd af helt glat glasfiber eller aluminium fungerer sugekopper fint som transducermontering, men på diverse foreningsbåde, der ofte er af træ eller ujævn glasfiber, vil man hurtigt blive irriteret over, at sugekoppen hele tiden falder af. Har man egen båd, kan man pålime et lille stykke stålplade, hvorpå sugekoppen sidder perfekt. Alternativt kan transduceren monteres i dammen, så den skyder igennem skroget. For at det fungerer optimalt, skal den røre bunden af yderskroget. Vil man montere en transducer fast indvendigt i bunden af båden, limes den typisk fast med epoxylim. Problemet er, at her er der ingen fortrydelsesret. Det er derfor en god idé at placere transduceren i en pose vand, sejle ud på 20 meters dybde og rykke rundt med transduceren i bunden af båden, indtil man finder en placering, der virker optimalt. Først da limes den fast. Fisker man fra mange forskellige både er den bedste allround løsning at montere transduceren på en skinne eller liste, der spændes fast på hæk eller bådside med et par gode skruetvinger. Til præcisionsfiskeri på meget dybt vand fx vragfiskeri vil det ofte vil være mere optimalt med en smallere kegle på 6-10 grader. Fisker man meget på lavvandede søer eller troller i overfladen/midtvandet er det teoretisk set værd at overveje en transducer med sendevinkel helt op til grader, men i praksis har en 20 graders transducer faktisk en sendevinkel på 90 grader øverst i sendefeltet, netop fordi transducerkeglen er ellipseformet. Når billedet på skærmen skal tolkes, er det nyttigt at huske, at man med stigende dybde dækker større og større områder med transducerkeglen. Med en transducervinkel på 20 grader dækker man en cirkel med en diameter på 9 meter ved 25 meters dybde og 18 meter ved 50 meters dybde. Tilsvarende betyder det, at loddet kan have svært ved at opdage selv store fisk på nogle få meters dybde, fordi transducerkeglen er så smal, at den rammer forbi. Transducerens frekvens har betydning for hvor dybt lydbølgen går samt hvor detaljeret skærmbilledet bliver. 200 khz anvendes ofte, da det under all round forhold indtil meter giver gode signaler og fin tegning af bund og fisk. Jo højere frekvens, desto flere detaljer vil man kunne se og fisker man udelukkende på dybder lavere end 20 meter, er en højfrekvent transducer på fx 455 khz teoretisk set helt ideel. I praksis vil den største fordel ved at kunne benytte denne frekvens dog være, at man bedre undgår interferens med andre lodder, fx ved bulefiskeri. Fisker man på over 100 meter, vil man få mest ud af en lavere frekvens på fx 50 khz. På nogle lodder kan man skifte mellem flere forskellige frekvenser og dermed optimere til den enkelte situation. SENSITIVITET Korrekt indstilling af ekkoloddets følsomhed sensitivity er af stor betydning for, at det tegner korrekt. Er følsomheden for lav, ser man intet og er den for høj, så vil strøm, luftbobler, springlag og anden forstyrrelse kunne give falske og vildledende signaler. Den helt rigtige indstilling er et spørgsmål om intuition og logisk tænkning i relation til lokale forhold; passer det man ser, med det man kunne forvente? Gennemgående gælder det naturligvis om at have så høj følsomhed som muligt samtidig med, at skærmen viser et rent billede uden en tilfældig støj, der typisk viser sig som udefinerbart fnidder og småprikker på skærmen. Til all round fiskeri på indtil 4-5 meters dybde er en sensitivitets indstilling på 70-80% normalt passende, mens det til lidt større dybder og pelagisk fiskeri ofte er bedre med indstillinger på 85-95%. Men pas på bruges den manuelle indstilling af loddets følsomhed, er det vigtigt at optimere den efter den største dybde, hvor man forventer at finde fiskene. Indstilles sensitiviteten efter forekomsten af støj på lavt vand, så risikerer man, at følsomheden bliver for svag på større dybder, hvorved man let misser de fisk, der står dybt. Fiskes der i områder med kuperede bundforhold, hvor man ønsker at få et godt billede af hele vandsøjlen uanset dybden, vil det derfor normalt være bedst at tilkoble auto-sensitivity, fordi følsomheden hermed løbende optimeres, så den passer til den aktuelle dybde under båden. 42

4 fiske-feber_ /11/05 1:27 Side 43 FISH ID Fish ID er en funktion, hvor fisk markeres med tydelige symboler, for at gøre det lettere for begyndere at tolke skærmbilledet. Funktionen kan ikke anbefales, idet det ofte viser et stærkt forenklet/forvrænget billede af virkeligheden. Årsagen er indlysende: Alle signaler over en given styrke markeres på skærmen som fiskesymboler. I praksis kan det lige så godt være luftbobler, tætte planktonstimer, vandmænd, strømhvirvler, springlag eller andet, der, afhængigt af indstillingerne, tegnes som fisk. Eller måske en tæt stime småfisk, der tegnes som én enkelt stor fisk. I praksis er det måske kun halvdelen af de viste fisk, der rent faktisk er en fisk. Erfarne fiskere bruger derfor aldrig Fish ID, fordi den information, man får uden Fish ID, er meget mere detaljeret. ZOOM-FUNKTION De fleste lodder har en zoomfunktion, så man kan forstørre det segment af vandsøjlen, man helst vil se fx omkring springlaget eller nær bunden. Forskellen på kvaliteten af zoomfunktionen svarer lidt til forskellen på digital- og optisk zoom på et digital kamera. På de billige mærker forstørrer zoomen ofte blot de enkelte pixels uden af få større detaljerigdom, mens man på de gode modeller rent faktisk får flere detaljer og dermed et mere nuanceret billede af, Zoomfunktion og splitscreen hvad der foregår nede i vandet. Dette har især betydning ved udpræget bundnært fiskeri som fx bulefiskeri. Hvis bundstregen blot forstørres op, når der zoomes ind, kan det være svært at adskille fisk fra bund. Små buler/fisk lige over bunden vil til enhver tid være lettest at se med en så tynd streg som muligt. De fleste ekkolodder har en zoomfunktion, så man kan forstørre billedet i det område af vandsøjlen, der er mest interessant for ens fiskeri. For at bevare overblikket er det en fordel at anvende splitscreenfunktionen, så man både ser hele vandsøjlen og zoomudsnittet samtidigt. LCD displays består af tusindvis af krystaller, der ses bedst fra en bestemt vinkel. På de bedste TFT-farveskærme vender krystallernes døde vinkel nedefter, så billedet står skarpere fra de normale synsvinkler. Dette kombineret med en coatning, som forstærker farver og fjerne reflekser betyder, at man selv i direkte sollys får et pivskarpt billede af fisk og bundforhold. GRAYLINE/COLORLINE Grayline/colorline funktionen er uundværlig, fordi det bliver lettere at bedømme bundens hårdhed samt at kende forskel på bundknolde/strukturer og fisk, der står tæt på bunden. Dette har stor betydning for >> ØVELSE GØR MESTER En god måde at blive fortrolig med skærmfunktioner og indstillinger inden den første tur er at træne med et simulator program, der ofte findes på selve loddet, men også på producenternes hjemmesider fx Her kan man desuden downloade programmet Sonar Viewer, der anvendes til at analysere skærmbillederne hjemme ved computeren. Og her kan der være mange guldkorn at hente. Memoryfunktionen på de bedste lodder gemmer nemlig ikke blot det, du ser på skærmen, men også alle de bagvedliggende rådata. Resultatet er, at du efter turen kan lege med skaleringer, følsomhed og grayline/colorline, hvorved du får chancen for at opdage ting, som du måske slet ikke lagde mærke til under fiskeriet, måske fordi følsomheden var indstillet forkert. Analyse af sonogrammer er især interessant, hvis man har et lod med indbygget GPS. Ser man noget spændende på sonogrammet, er der til hvert eneste ekkosignal knyttet et specifikt waypoint, som gør det muligt at finde tilbage til den helt eksakte position også selv om man ikke har lagt et eneste waypoint på selve turen. Hvis ikke dét er smart De fleste topmodel-ekkolodder med integreret GPS har en vandtæt skuffe med plads til memorycards (typisk MMC). Dette giver mulighed for at lagre waypoints og skærmbilleder, som via en kortlæser kan gemmes og behandles på PC. STRØM PÅ LODDET De fleste ekkolodder kører på ganske almindelige 12V batterier. For at undgå forvirrende støj på skærmen, er det normalt en fordel ikke at koble ledningerne på det samme batteri, som bruges af fx elmotoren. Husk at indskyde en sikring på det yderste stykke af den røde + ledning. Til normalt brug er et ganske almindeligt 12V bly-accu fra en hobbyforretning/elektronikhandel udmærket. Glem alt om bilbatterier, de er uhandy, kan lække væske og er ulideligt tunge. Et 12V batteri af typen, der benyttes som nødforsyning til alarmanlæg vejer blot lidt over 2 kilo, er kun 4 x 7 x 12 centimeter og giver typisk 7 amperetimer, hvilket normalt er rigeligt til timers fiskeri. Anvendes lodder med stor sendestyrke, indbygget GPS og høj skærmopløsning, kan det blive nødvendigt med reservebatterier, eller et batteri, der har en større kapacitet. Til polerne benyttes et par monteringssko som disse, der for et par kroner kan købes i enhver elektronikhandel. Der findes en del forskellige opladere. Den nye type, som oplader batteriet i impulser i stedet for konstant strøm, giver både bedre opladning og længere levetid. Spørg efter en impulslader, når du køber oplader. 43

5 fiske-feber_ /11/05 1:32 Side 44 find fiskene fortsat Vis hele ekkolodsbilledet Massiv stime af småfisk (1) og en enlig rovfisk (2) sandsynligvis en gedde, der lurer på sidelinien. Bemærk den bundnære stime (3), der godt kunne være en flok pæne aborrer. Den lodrette linie (4) er motorstøj fra el-motoren, der blev slået i bak Indstilling af følsomheden Den rigtige indstilling af følsomheden kan have stor betydning for, hvad man ser. På det første skærmbillede (5) er følsomheden 80%. Her ser man intet over dybt vand. Men optager og analyserer man rådata af præcist samme situation via Lowrance programmet Sonar Viewer, kan man når man skruer følsomheden op til 93% se en tydelig markering af springlaget (6) i ca. 13 meters dybde. Hvad værre er; man opdager også et par pæne bananer (7), altså rovfisk, man overhovedet ikke så i første omgang, fordi følsomheden fejlagtigt blev indstillet over lavt vand. fiskeriet især på havet, hvor flere af de mest populære arter som fx torsk, sej, havkat, lubbe og lange ofte findes i større koncentrationer over hård bund. Grayline/colorline indstilles så bundlinien tegner så tynd og skarp en streg som muligt. Til all round fiskeri på indtil meters dybde er en grayline/colorline indstilling på ca % ofte passende. Med denne indstilling skulle man gerne have en tynd, sort bundstreg umiddelbart over graylinenens grå markering eller colorlinens gule markering. Fordelen ved colorline fremfor grayline er, at det med forskellige farver bliver lettere at tolke nuancer i skærmbilledet korrekt. CHARTSPEED OG FART Chartspeed er udtryk for den hastighed ekkosignalet tegnes hen over skærmen med skærmens rullehastighed. Hvis chartspeed ikke er justeret korrekt, kan det influere på, hvorvidt man får en letaflæselig aftegning af bananer den klassiske form for aftegning af store fisk. Generelt giver en relativt høj chartspeed den bedste visualisering af både fisk og bundforhold. En indstilling på % er derfor et godt udgangspunkt. >> 44

6 fiske-feber_ /11/05 1:41 Side 46 find fiskene fortsat Når båden ligger stille vil fiskestimer ofte aftegnes som massive vandrette striber på loddet Bundforhold Også bundforholdene kan kræve lidt øvelse at bedømme. Jo smallere den grå (på en s/h skærm) eller, som her, gule streg umiddelbart under den tynde mørke bundline er, desto blødere er bunden. Sandog lerbund tegnes med middelbred gray- eller colorline, mens hård klippebund giver et mere markant returekko og dermed en bredere gray-/colorline. Her ses en stime aborrer på vindsiden af en vind- og strømeksponeret knold. Bemærk, at der vises en lidt smallere colorline på læsiden, hvilket betyder at bunden er blødere end på vindsiden, hvor colorline er bred og bunden hård. At bunden er blødere på vindsiden er helt naturligt, idet løse partikler altid aflejres på læsiden af banker Når småfiskene jages Klassisk situation, hvor det gælder om at få agnen i vandet! En stime småfisk (11) jages af rovfisk, der ses som klassiske bananaftegninger (12). Bemærk at stimen er så tæt, at den danner colorline i midten, hvilket er typisk flokadfærd lige inden angreb. Til højre ses flere mindre småstimer (13), der jages måske er de splittet op fra hovedstimen. 14 Grøde ikke fisk Knold med typisk savtakket grødeaftegning (14). Hvis man er i tvivl om, at der er tale om grøde eller fisk, hjælper det ofte at bemærke dybden. På en gennemsnitlig dansk sø som her på Esrum Sø, stopper rankegrøden ofte ved 3-5 meters dybde. 15 Korrekt indstillet så ser ekkoloddet alt! Spredte fisk på bunden. Bemærk den savtakkede linie (15), som er en 30 grams jig, der bumper hen over bunden! Hvis dit ekkolod er indstillet korrekt, ser det alt... Bådens og strømmens fart betyder også en del for, hvordan loddet tegner fisk og bundforhold. Sejler man hurtigt hen over en skrænt, tegnes den stejlere og skarpere, end hvis man driver langsomt hen over samme område. Når båden ligger stille vil fiskestimer ofte aftegnes som massive vandrette striber på loddet. Havde man passeret samme stime i fart, så havde de samme stimer været aftegnet som mere afgrænsede pletter/plamager på skærmen. HVORDAN TOLKES SKÆRMBILLEDET? Præcist hvordan fiskene aftegnes, er som antydet afhængigt af en lang række lokale faktorer og indstillinger på loddet. Når båd eller fisk bevæger sig med jævn fart, skulle større fisk gerne aftegnes som bananer, mens stimer af småfisk aftegnes som plamager af stærkt varierende form. Kompakte stimer aftegnes ofte med gray/colorline i midten. Men helt så simpelt er det ikke altid på Øresund og andre steder med stor forskel på hastighed og retning af bund- og overfladestrøm, er det kun yderst sjældent, at man ser den klassiske bananaftegning af store fisk. I øvrigt vil man altid få ringere signaler i saltvand af den simple årsag, at lydbølger forplanter sig bedre, jo lavere saltholdighed der er. Da ekkoloddets signaler er kraftigst i midten af keglen, vil fisk, eller genstande, der befinder sig i kanten af transducerkeglen, tegnes svagt, mens objekter i midten af keglen tegnes kraftigere. En pæn fisk i periferien af keglen kan på skærmen synes mindre end en lille fisk i midten af keglen. Tilsvarende kan store fisk i 46

7 fiske-feber_ /11/05 1:45 Side 47 Under trollingfiskeri er et ekkolod en stor hjælp til at spotte de silde- og brislingestimer, som laksene følger. I bedste fald kan man også se enkelte laks på skærmen. Er det tilfældet, så fisk området grundigt af; ofte giver det bonus. større dybder tegnes mindre end mellemfisk, midte. Her er en farveskærm en stor fordel, som står betydeligt højere i vandet. fordi colorline-funktion har forskellige farver, Også bundforholdene kan det kræve lidt alt efter hvor hårdt lydbølgen reflekteres. øvelse at bedømme. Jo smallere den grå eller Eftersom alle informationer på skærmen gule streg umiddelbart under den tynde sorte afhænger af returekkoets styrke, skal de optimalt set tolkes i forhold til andre signaler fra bundline er, desto blødere er bunden. Sand- og lerbund tegnes med middelbred gray/colorline, nogenlunde samme dybde. Over stor dybde mens hård klippebund giver et mere markant evt. på grænsen af ekkoloddets rækkevidde returekko og dermed en bredere gray/colorline. vil retursignalet nemlig være så svagt, at det Generelt kan det siges, at jo mere kompakt/massiv en genstand/bund ekkoloddets være temmelig hård. Forskellen ses først, når der på skærmen ligner blød bund, faktisk kan lydbølger rammer, desto mere gray/colorline man også finder blød bund i samme dybde. vil du få. I praksis betyder det, at meget store Vær derfor altid opmærksom på dybde, enkeltfisk eller kompakte stimer vil aftegnes sendestyrke og zoomfaktor, når skærmbilledet bedømmes. som en sort markering med grå eller farvet Transportable ekkolodder som dette fra Eagle er et godt begyndervalg og egner sig fint til det meste fiskeri. Batteriet er inde i kassen, og når transduceren afmonteres passer den ned i samme. På billedet er skærmen i Fish ID mode, vi anbefaler dog strækt at undgå FishID. 47

8 PÅ FISKETUR med ungerne! At tage på tur med ungerne tilføjer ens fiskeri helt nye dimensioner og også nye udfordringer. Griber man det an på den rigtige måde, så venter der en førsteklasses oplevelse med fuld fart over feltet. FOR SMÅ? De helt små børn i 2-3 års alderen er normalt for små til at håndtere grejet, så i praksis bliver det ofte de voksne, der fisker for dem. Men det kan også sagtens lade gøre, så de oplever fangstglæden og føler, at de selv fisker. Sidder de fx på skødet af en og fisker, kan man rimelig let styre stangen og hive fiskene ind, mens de også selv holder på grejet. 48

9 FISKESPANDEN At kigge på fiskene er tit mindst lige så sjovt som at fange dem. Tag en spand med, så børnene kan beundre fangsten og være med til at sætte dem ud igen. Tekst: Jens Bursell / Foto: Jens Bursell, Peter Kirkby, Thomas Søbirk EN GOD LYSTFISKERSTART Det siger sig selv, at hvis man skal diske op med en spændende tur for de lidt større, så skal der action til. Intet er værre end at komme hjem uden fisk især hvis den ene af børnene har fanget uden at den anden også har... Sørg derfor for at vælge noget fiskeri, hvor der er masser af fisk; fx hornfisk, sild, småtorsk, skaller eller karusser. PÅ BØRNENES PRÆMISSER Når først musikken spiller, og der er store fisk i farvandet, kan man have en tendens til at glemme alt omkring sig - uanset hvor meget det regner eller sner. Den går naturligvis ikke, når børnene er med. Hvis alle skal have en god tur, og børnene også skal have lyst til at tage med på den næste fisketur, så gælder det om at være opmærksom på børnenes behov. Bliver det for surt eller kedeligt, er det bare om at stoppe, mens legen er god. Af samme årsag er det en fordel at vælge en plads, hvor man hurtigt kan komme tilbage, hvis det går helt galt. Et godt alternativ, hvis der er dårligt vejr i farvandet, er at vælge en lettilgængelig plads, hvor man kan slå et lille telt eller parasol op, så man kan trække sig tilbage, hvis det begynder at regne. De fleste børn er vilde med at lege og/eller sove i telt! GREJ TIL DE SMÅ Hvis børnene skal have glæde af at fiske, er det vigtigt, at grejet ikke er for kraftigt. Lange stænger og tunge hjul er simpelthen for svære at håndtere for små barnehænder. Det bedste er derfor at investere i en god allround stang, der kan klare alt fra skaller og smågedder til rødspætter og hornfisk. Et godt udgangspunkt til børn i fx 3-8 års alderen er en lille spinnestang på 5-7 fod og en kastevægt på 5-20 gram. Som hjul behøver man blot et lille fastspolehjul med fx 0,20-25 line. Undgå for tynd line, da der skal være lidt ekstra styrke af give af, når der opstår kludder eller taklet havner i nogle udhængende grene. Netop på grund af kludder, er nylon helt klart at foretrække - når først der er gået kludder på en spunden line kan det være umuligt at få op. Undgå for kraftig line, da det gør det sværere at lære at kaste ordentligt. 49

SØ- OG HAVFISKERI: MARINEELEKTRONIK FOR BEGYNDERE

SØ- OG HAVFISKERI: MARINEELEKTRONIK FOR BEGYNDERE Med moderne GPS-teknologi er det pærelet at visualisere området samt finde frem til et waypoint. Alt hvad du skal gøre er at trykke på waypointet, samt»navigate to«knappen og så går det ellers derudaf.

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry Ekkolodder af: Jens Sahl Why Worry Jens Sahl Why Worry Fisket fra båd siden 1990 Ingeniør (Svagstrøm / software) Oticon høreapparater Optisk / magnetisk Måleudstyr Agenda Hvordan virker ekkoloddet Bølgeteori

Læs mere

Proffernes Hjørne. Introduktion. Ekkolods principper

Proffernes Hjørne. Introduktion. Ekkolods principper Proffernes Hjørne Tolkning af ekkolods billeder. Af Luke Morris (Lowrance Electronics) Oversat til dansk af Jens Sahl. E-mail: j-sahl@get2net.dk Billeder og tekst er venligst udlånt af Lowrance Electronics,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

Ekkolod. Kapitel 10 side 46

Ekkolod. Kapitel 10 side 46 Kapitel 10 side 46 Ekkolod Et ekkolod viser fiskeren, hvad der er af fisk under skibet. Det kan også fortælle, hvor dybt vandet er, og om der ligger nogle vrag på havbunden. Nogle dyre ekkolod kan desuden

Læs mere

Lowrance X87, X88DF, X97 & X98DF, & Eagle FishMark 320

Lowrance X87, X88DF, X97 & X98DF, & Eagle FishMark 320 Lowrance X87, X88DF, X97 & X98DF, & Eagle FishMark 320 Installation og betjeningsvejledning 1 Disse ekkoldder er de seneste medlemmer af Lowrance familiens højkvalitets ekkolodder med en højopløst skærm.

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

UDEN ÈN KROG I AGNFISKEN MED LEVENDE AGN:

UDEN ÈN KROG I AGNFISKEN MED LEVENDE AGN: MED LEVENDE AGN: UDEN ÈN KROG I AGNFISKEN Fiskeri med levende agn er effektivt, men det er ikke alle, der bryder sig om at stikke kroge i en levende agnfisk. Her får du opskriften på, hvordan du ved at

Læs mere

NJSK Foredrag. Intro: Trolling for begyndere. (og andre småbådstosser) Laksetrolling for begyndere og alle andre der er ramt af laksebacillen

NJSK Foredrag. Intro: Trolling for begyndere. (og andre småbådstosser) Laksetrolling for begyndere og alle andre der er ramt af laksebacillen Intro: NJSK Foredrag Trolling for begyndere (og andre småbådstosser) 2016 ADVARSEL!! Voldsomt provokerende udtalelser kan forekomme i deoe foredrag!! Så derfor: Er du af den gammelkloge og pisse irriterende

Læs mere

X91, X71 & Eagle FishMark 160

X91, X71 & Eagle FishMark 160 X91, X71 & Eagle FishMark 160 Installation og betjeningsvejledning 1 Disse ekkoldder er de seneste medlemmer af Lowrance familiens højkvalitets ekkolodder med en højopløst skærm. Disse instrumenter er

Læs mere

X510C X515C DF. Installation og betjeningsvejledning

X510C X515C DF. Installation og betjeningsvejledning X510C X515C DF Installation og betjeningsvejledning 1 Disse ekkolodder er de seneste medlemmer af Lowrance familiens højkvalitets ekkolodder med en højopløst skærm. Disse instrumenter er nemme at betjene

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

VERTIKAL TORSK: BAGHJUL TIL PIRKEFISKERIET?

VERTIKAL TORSK: BAGHJUL TIL PIRKEFISKERIET? »Er du træt af tonsetungt pirkegrej og masser af fejlkrogede fisk? Vil du fange flere fisk og helst gøre det på let grej? Hvis ja så prøv vertical jigging efter torsk!«vertikal TORSK: BAGHJUL TIL PIRKEFISKERIET?

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Ofte kan der dog blive tale om, at man må foretage en afvejning mellem optimal præsentation og effektiv afsøgning

Ofte kan der dog blive tale om, at man må foretage en afvejning mellem optimal præsentation og effektiv afsøgning Aktivt fiskeri er lig med lokkende bevægelser af agnen, effektiv afsøgning og flere fisk på land. LANGE KAST Når der skal kastes langt, er store belastede missiles et godt valg. Det at belastningen sidder

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

GEDDEKONGERNE FORTÆLLER

GEDDEKONGERNE FORTÆLLER FORTÆLLER Geddefiskeri med levende agn er principielt set uhyggeligt simpelt, men skal man gøre en forskel også på de svære dage, så er der ingen tvivl om, at selv de mindste detaljer tæller. Sådan lyder

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18

Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18 Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18 (Foto: Michael i hans Necky Chatham 18 - Februar 2010) Det var egentlig ikke fordi, jeg skulle have en ny kajak jeg var bare taget af sted sammen med

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Tremare. det sidste nye indenfor moderne ørredfiskeri. magazine vol. 3. Af Per Korsgaard

Tremare. det sidste nye indenfor moderne ørredfiskeri. magazine vol. 3. Af Per Korsgaard Tremare det sidste nye indenfor moderne ørredfiskeri Af Per Korsgaard www.tremarella.net korsgaard@golfnet.dk 42 Fight magazine vol. 3 lla Fight magazine vol. 3 43 I gamle dage blev der primært fisket

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

Spinnefiskeri - vælg den metode, som er mest skånsom mod fiskene

Spinnefiskeri - vælg den metode, som er mest skånsom mod fiskene BILAG 1 Spinnefiskeri - vælg den metode, som er mest skånsom mod fiskene Gennem de sidste par år er der udviklet flere helt nye spinnefiskemetoder, som er optimeret til anvendelse af de mest skånsomme

Læs mere

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3 BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer Part 3 Der er taget udgangspunkt i en rigtig god monitor, men det kunne lige så godt have været en stor gulv-højttaler; princippet

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

NYHED 2017 SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS

NYHED 2017 SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS NYHED 2017 SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS Humminbird SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS Serie SOLIX ER STOR RIGTIG STOR. Med den enorme Multi-Touch skærm på 12.1 og Humminbirds førende teknologier, som det nye MEGA

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Pighvar tur til Børsmose strand.

Pighvar tur til Børsmose strand. Pighvar tur til Børsmose strand. Lørdag 29/4-2017. Mødested: Parkeringspladsen overfor campingpladsen. Møde tidspunkt: Aftales nærmere i forhold til tidevand. Sidste frist for tilmelding: 27/4-2017 Pris:

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Installation og betjeningsvejledning

Installation og betjeningsvejledning Lowrance X-47 Eagle Cuda 128 Eagle Cuda 168 Eagle FishEasy 240 Lowrance X-47EX Eagle Cuda 128Bærbar Eagle Cuda 168EX Eagle FishEasy 240Bærbar Installation og betjeningsvejledning Tak for at De har købt

Læs mere

GlobalMap 3500C GlobalMap 4800M

GlobalMap 3500C GlobalMap 4800M GlobalMap 3500C GlobalMap 4800M LMS-332C & LMS-337C df LMS-480M & LMS-480M df Installation og betjeningsvejledning 1 Tillykke med dit Lowrance/Eagle instrumentet. Du har valgt en super pålidelig og moderne

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens.

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Om anker, kæder og ankring Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Der er fire elementer der har indflydelse

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Autopilot. Lowrance Autopilot ver. 1.0 Oktober 2015 1

Autopilot. Lowrance Autopilot ver. 1.0 Oktober 2015 1 Autopilot Lowrance Autopilot ver. 1.0 Oktober 2015 1 Indhold Indledning... 3 Det har Autopiloten betydet for vores fiskeri... 3 Installation... 4 Indstilling til HDS Gen. 2... 5 Kalibrering... 8 Lav egen

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

PLOT FIS FØR DE P. 32 Fisk & Fri

PLOT FIS FØR DE P. 32 Fisk & Fri PLOT FIS FØR DE P 32 Fisk & Fri ISKENE PLOTTER DIG... Udviklingen inden for GPS går rivende hurtigt, og med fremkomsten af stadigt billigere, mere letbetjente og præcise apparater, er teknologien for alvor

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

LØBERENs Pandelampeguide

LØBERENs Pandelampeguide LØBERENs Pandelampeguide Markedet bugner med pandelamper, lige fra små fikse typer til større og kraftigere lamper, der kan lyse et helt parcelhuskvarter op. Priserne svinger lige fra få hundrede kroner

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

LCX-104C LCX-19C LCX-18C SeaCharter 320. Ekkolod, GPS & kortplotter, med TFT farveskærm. Installation og betjeningsvejledning

LCX-104C LCX-19C LCX-18C SeaCharter 320. Ekkolod, GPS & kortplotter, med TFT farveskærm. Installation og betjeningsvejledning LCX-104C LCX-19C LCX-18C SeaCharter 320 Ekkolod, GPS & kortplotter, med TFT farveskærm Installation og betjeningsvejledning 1 Tillykke med dit Lowrance/Eagle instrumentet. Du har valgt en super pålidelig

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Vandets dyreliv - fisk H310 SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) 1. sal og Danmarkshallens afsnit om Havet Margit Sørensen og Henrik Sell, Naturhistorisk

Læs mere

Elite 5 DSI Dansk manual

Elite 5 DSI Dansk manual Elite 5 DSI Dansk manual Copyright 2010 Navico All rights reserved. Ingen del af denne manual må kopieres, reproduceres, genudgives, transmitteres eller distribueres til ethvert formål, uden forudgående

Læs mere

Cykel vedligeholdelse

Cykel vedligeholdelse Cykel vedligeholdelse Introduktion Du sidder nu med en guide til, hvordan du kan passe og pleje din cykel, så den ikke tager skade af det hårde danske vejr. Guiden her er hurtigt læst, og vil helt sikkert

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BOMBARDATEST KYSTFISKERI: DEN STORE

BOMBARDATEST KYSTFISKERI: DEN STORE s. 32-36_Den store bombarda: STANDARD Hvide side 10/09/12 15:50 Side 32 FOTOS: JENS BURSELL KYSTFISKERI: DEN STORE Tue Blaxekjær er manden bag det nye semi-fixerede bombardatakel, der kaster længere og

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 2.

Læs mere

Af Jens Bursell. voldsomt af på hans fangststatistik,

Af Jens Bursell. voldsomt af på hans fangststatistik, HANSENS HEMMELIGHEDER DEL 1: HEFTIGT HAVØRRED Med en toptunet fiskemaskine kan du mangedoble effektiviteten af dit kastefiskeri efter kystørrred. Følg med Thomas Hansen og hør hvad moderne bådudstyr som

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys.

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys. 1 LYS: Tina Hare Andersen Når du skal optage video eller film, skal du altid bruge lys under optagelserne. Det kan enten være naturligt lys (solen), kunstlys (lamper) eller en blanding af disse. Dagslys

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1 Foden på egen pedal Side 1 Side 2 På to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de gør i de fleste andre lande. Det er sundt, det giver

Læs mere

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00 0/1 kontakter En 0/1 kontakt er en kontakt med en tænd/sluk-funktion, der f.eks. kan erstatte venstre- eller højreklik, dobbeltklik eller hold-funktion på en computermus/trackball/joystick. Læs mere under

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

IntelliMap 502C & 642C IGPS SeaCharter 502C & 642C IGPS. Seafinder 480C, 500C & 640C

IntelliMap 502C & 642C IGPS SeaCharter 502C & 642C IGPS. Seafinder 480C, 500C & 640C IntelliMap 502C & 642C IGPS SeaCharter 502C & 642C IGPS Seafinder 480C, 500C & 640C Installation og betjeningsvejledning 1 Tillykke med dit Eagle instrumentet. Du har valgt en superpålidelig og moderne

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

Den store KAMERA- BEGYN - DEREN ENTU- SIASTEN PROFFEN

Den store KAMERA- BEGYN - DEREN ENTU- SIASTEN PROFFEN GUIDE Den store KAMERA- Af Poul Siersbæk Nu får du det KOMPLETTE OVERBLIK OVER AKTUELLE KAMERAER med udskiftelig optik. Ud over denne guide får du vores særligt udvalgte tips til at få det bedste ud af

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Dorado - designet til effektivitet!

Dorado - designet til effektivitet! Dorado - designet til effektivitet! Dorado - Jump in the air! Dorado trampolinen fra PE-Redskaber er opkaldt efter en tropisk mahi-mahi fisk. Dorado fisken er en meget bemærkelsesværdig og smuk fiskeart.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere