N y h e dsmag asin e t D anske Ko mmun e r / nr. 8 /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N y h e dsmag asin e t D anske Ko mmun e r / nr. 8 / 20 0 8"

Transkript

1 Karen Jespersen har netop taget initiativ til at indkalde samtlige partier til en foreløbig diskussion om tvangsadoption. Det er et tema, der jævnligt dukker op, men denne gang tror ministeren måske, at en lovændring er rykket tættere på. 16 N y h e dsmag asin e t D anske Ko mmun e r / nr. 8 /

2 VI SKAL HAVE MERE UD AF PENGENE Velfærdsminister Karen Jespersen (V) er en begejstret fortaler for det kommunale selvstyre, hvis betydning, hun mener, er undervurderet. Men selv det gode kan blive bedre, og kommunerne kan blive bedre til mange ting. Blandt andet meget bedre til at lære af hinanden, siger ministeren Af RASMUS ONSLEV KREMMER og SIDSEL BOYE Foto: SIF MEINCKE serviceniveau har samme retsgyldighed som lovgivning, og derfor er det vigtigt at investere de politiske kræfter her. N y h e dsmag asin e t Danske Ko mmun e r / nr. 8 / Kommunalpolitikerne må træde i karakter Jo mere konkret viden kommunalpoliti- og blive bedre til at udfylde rollen som den kerne har om kommunen, jo nemmere vil kommunale myndighed, der prioriterer det være at opstille mål for, hvad der skal pengene og opstiller målene. gøres. De skal vide, hvor mange dårligt Det er det venlige og offensive budskab stillede familier der er. De skal vide, hvor fra kommunernes politiske chef, velfærds- mange børn der vokser op under belastede minister Karen Jespersen (V). Hun har vilkår. De skal kende de konkrete årsager mere end otte års erfaring som minister og vide, hvornår det er sygdom, alkohol på kommunenære områder og sidder i eller vold og så gøre meget mere ud af det, dag i spidsen for et område, der ud over man kan kalde serviceniveauet. Service- Indenrigsministeriet og Socialministeriet niveau kan lyde som om, det bare handler også favner en del af det tidligere Familie- om rengøring hos de ældre. Men nej, det ministerium, dele af det tidligere Boligmi- handler i det hele taget om, hvilke tilbud nisterium samt ligestillingsområdet. man har i sin kommune. Fastlæggelsen af Der er brug for, at kommunalbestyrelsen det er kernen i det kommunale selvstyre, tiltager sig en større magt i kommunerne, og det er især meget tydeligt på det so- siger velfærdsminister Karen Jespersen. ciale område. Kommunalbestyrelsen skal Hun ser kommunalbestyrelserne i rollen have meget klart hånd i hanke med, hvad som en slags folketing nummer to. Deres det er for en hjælp, man tildeler, hvis en 17

3 borger har de og de problemer, siger Karen Jespersen. Hun mener, at jo tydeligere politikerne bliver, desto bedre grundlag har forvaltningerne for at træffe beslutninger og udstikke ensartede retningslinjer, som sagsbehandlerne kan følge. LILLE BRIAN Det er vigtigt, at man får lavet en ordentlig udredning af de sociale problemer. Lige som inden for sundhedsområdet er der brug for at få stillet en ordentlig diagnose på, hvad det er for et specielt problem, man har med at gøre. Det gør man ikke i tilstrækkeligt omfang i dag i kommunerne, siger hun. Karen Jespersens mange år i Socialministeriet fornægter sig ikke, når hun skal konkretisere sine synspunkter. Her med en oplevelse fra et opholdssted, hvor lille Brian, der er stort set alene i verden, er landet efter en stribe forskellige anbringelser. Det er vigtigt at gøre sig meget klart, hvad der er Brians problem, og hvor kommunen har en aftale med et sted, der reelt er i stand til at tage sig af Brian. Men foreløbig har han været rigtig mange steder. Det har kostet det hvide ud af øjnene, og han har bare fået det værre. Jeg siger ikke, man bare kunne have placeret ham det rigtige sted første gang, men jeg er ikke i tvivl om, at flere kommuner kunne give den rigtige hjælp hurtigere, hvis man har gjort sig fremgangsmåden rigtig klar, siger Karen Jespersen. Hun ser et stort behov for, at kommunerne i højere grad kommer til at fungere som myndighed og får gjort op med sammenblandingen af at være leverandør og myndighed, og hun tror, at de større kommuner automatisk vil trække i den retning. Vi har haft for meget fokus på kommunen som leverandør af service. Det er Når vi snakker ligestilling, kan vi godt snakke flere kvindelige ledere og lønstatistikker, men kernen for mig er de kvinder, der lever med belastede livsvilkår, kvinder med indvandrerbaggrund og de enlige forsørgere på overførselsindkomst og uden uddannelse. 18 N y h e dsmag asin e t D anske Ko mmun e r / nr. 8 /

4 fantastisk vigtigt at blive gennemsyret af den erkendelse, at kommunen altså grundlæggende har to helt forskellige kasketter på. I virkeligheden skal kommunalbestyrelsen fokusere mere på sin opgave med at fastlægge serviceniveauet. Og så skal den i øvrigt prioritere sin opgave som myndighed og stille krav til leverandøren på borgernes vegne. Leverandøren kan så være offentlig eller privat drevet, men i princippet betragtes de som private, så det sikres, at der stilles de samme krav til dem. M Å L E F F E K T E N Hun peger selv på, at hun som politiker har været med til at diskutere anbragte børn og deres vanskeligheder i de seneste femten år, og at udfordringen i dag er at gøre det bedre. Vi har brugt afsindigt mange milliarder i årevis, og jamen altså, det havde set værre ud, hvis vi ikke havde brugt de penge, men de er ikke brugt effektivt nok. Det er netop det, man har som projekt med kvalitetsreformen. Den er svaret på nogle af de problemer, vi bliver ved med at stå med inden for det sociale område, siger hun. Hun er specielt optaget af kvalitetsreformens logik, der handler om at opstille mål, udrede borgerens problem, opstille kontrakter med leverandørerne og vurdere effekten af indsatsen. Jeg er optaget af, om det virker, det vi gør, og så er jeg optaget af at få mere ud af pengene til gavn for borgerne. Og vi har brug for, at tingene bliver mere effektive, siger hun og henviser til, at der vil komme en lov om kvalitetskontrakter i kommunerne. I N D U S T R I S P I O N A G E JEG KAN GODT MÆRKE, AT KOMMUNERNE HAR EN BEDRE ØKONOMI I DAG. SIDST JEG VAR INDENRIGSMINISTER, HAVDE JEG MANGE FLERE ENKELTKOMMUNER FRA UDKANTSOMRÅDERNE, DER KOM OG KLA- GEDE DERES NØD. I DAG ER DAGSORDENEN MERE KONSTRUKTIV. K A R E N J E S P E R S E N ( V ), V E L F Æ R D S M I N I S T E R Hun er meget imponeret af de kvalitetsprojekter, som kommunerne allerede har sat i søen, men hun er ikke imponeret af kommunernes evne til at lære af hinanden. Private virksomheder laver industrispionage, og de værner simpelthen om deres ideer. Men i kommunerne kommer vi med den ene materialesamling efter den anden og siger, se her, hvor godt man kan gøre det. Var det ikke noget? Men vi synes ikke, de lærer helt nok af det, siger hun. Hun efterlyser mekanismer, der kan bidrage til, at pengene udnyttes bedre, og hun tror på, at en større gennemsigtighed og nogle flere fællesbegreber vil kunne gøre det lettere for kommunerne at sammenligne sig indbyrdes. Det, man i virkeligheden har brug for i den offentlige sektor, er en mekanisme som konkurrencen i det private. Konkurrence tvinger én til at være innovativ, og hvis du ikke er det, så lukker de mindst effektive. Den mekanisme gælder selvfølgelig ikke for kommunerne. Men det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, om den kommunale leverandør er konkurrencedygtig. Spørgsmålet er, om kommu- TRE HURTIGE Hvad er vigtigst kvindehåndbold eller mandehåndbold? Sådan synes jeg ikke, man kan stille det op. Det ville jo svare til, at man begyndte at sige, at foldbold er vigtigere end håndbold. Formanden for Dansk Håndbold Forbund var da også ude og æde sit synspunkt i sig igen. L I G E S T I L L I N G S M I N I S T E R K A R E N J E S P E R S E N Hvordan ville du tackle sagen fra Helsingør-skolen, hvor en elev på nettet kaldte en lærer pædofil? Jeg mener faktisk hvis jeg må have en mening om den sag at kommunalbestyrelsen svigtede skoleledelsen. Jeg mener, det er sindssygt vigtigt at statuere nogle eksempler og vise, at det der vil man bare ikke finde sig i. På samme måde med det sprog, der har bredt sig og med den uro og mangel på disciplin, der også er. F A M I L I E M I N I S T E R K A R E N J E S P E R S E N Hvad er din kommentar til Finansministeriets seneste redegørelse, der viser uændret afstand mellem rig og fattig? Vi skal have identificeret de grupper, der har svære livsvilkår og se, hvordan vi forbedrer indsatsen for dem. Men vi er stadigvæk verdens mest lige samfund, og det er sådan, at alle indkomstgrupper har haft en fremgang. Man skal ikke blæse på de her tal, men når man måler på den relative indkomst, betyder det, at der ville blive større lighed i Danmark, hvis Mærsk flyttede til udlandet. I N D E N R I G S - O G S O C I A L M I N I S T E R K A R E N J E S P E R S E N Nyhedsmagasinet Danske Kommuner / nr. 8 /

5 D E I R R I T E R E N D E P U L J E R Velfærdsminister Karen Jespersen vil gøre op med puljesystemet, som Folketinget i gennem knap tyve år har brugt til at præge udviklingen af nødvendige initiativer på det sociale område i kommunerne. Ulempen ved puljerne har fra starten været deres begrænsede levetid og problemet med den manglende forankring. En anden ulempe har været, at puljerne let kommer til at fungere som en slags utidig indblanding i kommunernes forhold. Med den ene pulje efter den anden har vi løst opgaver, for eksempel med at skaffe væresteder til hjemløse, som det egentlig var op til kommunalbestyrelsen at løse, og det giver konflikter. Kommunalbestyrelsen bliver dødirriteret og synes, at vi blander os i noget, vi ikke skulle blande os i, siger Karen Jespersen. Hun vil i stedet søge gennem lovgivning at få kommunalbestyrelserne til at påtage sig opgaverne, opstille mål og skabe de nødvendige rammer for at afhjælpe problemerne. nalbestyrelserne gør sig de tanker, siger Karen Jespersen. D E N D A N S K E M O D E L Hun mærker forskellen på at være indenrigsminister i og så i dag. For det første har hun mere spillerum i og med, at det store økonomisk tunge socialområde er kommet med, og så er hun blevet lettet for integrationsområdet, som den gang fyldte sindssygt meget. Men hun oplever også forskellen, når det handler om betydningen af det kommunale selvstyre. Jeg synes, at det kommunale selvstyre er undervurderet som en meget vigtig del af den danske model. Det kommunale selvstyre er en meget vigtig forklaring på, at vi måske har verdens bedste velfærdssamfund. Så den store opgave er at få det kommunale selvstyre til at fungere endnu bedre, og i den sammenhæng er det meget vigtigt, at man gør sig klart, at det er det, man vil, siger Karen Jespersen. Når hun jævnligt bliver kaldt i samråd i Folketinget, er det kommunale selvstyre ofte på højkant. Grundlæggende må man beslutte sig for, om det er det kommunale selvstyres vej, man vil vælge, eller om det er centralismens vej. Jeg gør mig til meget stærkt talerør for, at det er det kommunale selvstyres vej, og hver gang jeg skal svare på spørgsmål i Folketinget, starter vi med at finde ud af, om vi er enige i fundamentet. Så diskuterer B E H O V F O R V E N S K A B S F A M I L I E R vi løsningerne ud fra det. For det kan godt blive bedre, men hvis Folketinget ligesom bare vil have lovgivning og mere tilsyn, så bliver det let centralismens vej, siger hun. Hun føler sig godt dækket ind med den ti-punkts aftale om ansvarsfordelingen mellem Folketing og kommunerne, der blev formuleret som bilag til den seneste økonomiaftale. Når det går galt, for eksempel på Tokanten i København, så er alle ved at falde over deres egne ben i detailregulering med videoovervågning på det enkelte værelse, og jeg ved ikke hvad. Det er detailregulering på leverandørniveau, og vi skal holde os væk fra leverandørniveauet. Der skal være en klar aftale om, hvad der skal leveres og så en gang imellem en stikprøvekontrol. Det er ligesom, hvis man skal have leveret dyner og sengetøj til plejeboliger. De skal være kemikaliefri og indeholde en vis mængde dun og så videre. Man siger ikke bare: I leverer noget godt sengetøj, og så går det nok alt sammen, siger Karen Jespersen. Undersøgelser har vist, at børn i familier med tradition for fælles måltider og højtlæsning klarer sig bedre i skolen. De børn, der af den ene eller anden grund ikke får den ballast i deres egen familie, har brug for en venskabsfamilie, der kan fylde hullet ud. Det er velfærdsminister Karen Jespersen, der har opfundet begrebet venskabsfamilie i en social sammenhæng, og hendes drøm er at etablere en bevægelse af venskabsfamilier i forlængelse af det initiativ, der allerede eksisterer under navnet Børns Voksenvenner. Danskere er meget socialt sindede, og de bliver forargede, når folk ikke får den hjælp, de skal have. Tænk hvis mange af os, som har vores på det tørre, virkelig blev en støtteperson eller -familie. I sådan en venskabsfamilie kunne man få både tryghed og omsorg, få læst højt, hjælp til lektier og blive taget med på udflugter, når ens egen familie af mange forskellige grunde ikke har ressourcer til det, siger ministeren. 20 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner / nr. 8 / 2008

6 Denne bog er fremragende og spændende som en krimi. Sådan lyder velfærdsministerens anmeldelse af bogen Skolepraksis fra AKF, som handler om, hvorfor nogle skoler klarer sig godt. DUFT AF MAD Folketingets og hendes rolle er at lave love og gøre sig umage med, at loven bliver så god som mulig og korrigere den, hvis den ikke viser sig at holde. Jeg har da for eksempel lyst til at sige, at jeg frygtelig gerne ville have, at der var et køkken på alle ældrecentre, for det er jo bare en høj livskvalitet, at der dufter af mad, og de ældre elsker det, men det må være et anliggende mellem borgerne selv og kommunalbestyrelsen. Til gengæld kan jeg rose det, når jeg møder det. Jeg kunne også lave en pulje, der giver tilskud til køkken på ældrecentrene, ikk? Men det er igen et eksempel på, at vi skal prøve at tage os selv i nakken og respektere kommunalbestyrelsens beslutninger, siger hun. Hun ser en mission for Velfærdsministeriet i at skabe strukturer, som får andre områder til at fungere bedre. Eksempelvis opfordrer velfærdsministeren boligselskaberne til at få et stærkt samarbejde med kommunerne om de socialt belastede boligområder. Og samme princip gælder, når et forum af skolelærere og socialrådgivere er blevet enige om en fælles indsats for børn fra socialt belastede familier. Det er et fremragende initiativ, men hvis det ikke skal løbe ud i sandet, når initiativtagerne er væk, så skal det forankres i kommunerne. Man kan sige, at vil man have en mere effektiv socialpolitik, ligestillingspolitik og boligpolitik, så skal den forankres i kommunalbestyrelserne, tilføjer hun. Selv er hun på vej med en rapport og et lovinitiativ, der skal gøre noget ved det problem, at flere og flere bliver sat ud af deres bolig. Det bliver noget med, at boligselskaberne skal meddele til kommunerne, og at kommunerne skal reagere, så folk bliver hjulpet på et langt tidligere tidspunkt, siger ministeren. N y h e dsmag asin e t Danske Ko mmun e r / nr. 8 /

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

En del af verden MAGASINET. Den Sociale. Udviklingsfond TEMA. Marts 2014

En del af verden MAGASINET. Den Sociale. Udviklingsfond TEMA. Marts 2014 ISSN 1903-5497 Den Sociale MAGASINET Udviklingsfond Marts 2014 TEMA En del af verden Inkluderende, socialpædagogiske tilbud til unge, der drømmer om at leve et normalt liv. 2 SUF MAGASINET Marts 2014 Redaktion:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ny virkelighed ny velfærd: På vej mod fremtidens. Odense

Ny virkelighed ny velfærd: På vej mod fremtidens. Odense Ny virkelighed ny velfærd: På vej mod fremtidens Odense 1 2 Ny virkelighed ny velfærd: På vej mod fremtidens Odense Ny virkelighed ny velfærd: 4 Ny virkelighed ny velfærd: På vej mod fremtidens Odense

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 47. møde Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). I spørgetimen møder undervisningsministeren og transportministeren.

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG

BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG Foretaget d. 16.03.14 med studiepsykolog på RUC, Santos Paz Pérez 1. Kan du som fagperson definere begrebet [angst]? 5 10 Oh, det er svært, jeg vil sige i har sikkert

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Bilag 4: Interview 3: Myndighedsrådgiver i Team myndighed og tilbud, samt socialrådgiver fra ungdoms-forsorgshjem i X kommune

Bilag 4: Interview 3: Myndighedsrådgiver i Team myndighed og tilbud, samt socialrådgiver fra ungdoms-forsorgshjem i X kommune Bilag 4: Interview 3: Myndighedsrådgiver i Team myndighed og tilbud, samt socialrådgiver fra ungdoms-forsorgshjem i X kommune Informant 3 (herefter inf.3): Myndighedsrådgiveren fra Team myndighed og tilbud

Læs mere

Håndgreb i samarbejdets svære kunst

Håndgreb i samarbejdets svære kunst Håndgreb i samarbejdets svære kunst når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere