Bruttoliste med input og ideer fra partnermøde fredag d. 30. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoliste med input og ideer fra partnermøde fredag d. 30. august 2013"

Transkript

1 Bruttoliste med input og ideer fra partnermøde fredag d. 30. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vil den realiserede vision se ud i form af en modelstald for fremtidens bæredygtige og effektive svinestald? Krav og parametre der skal medtænkes i udviklingen og realiseringen af modelstalden... 5 Input og ideer fra grupperne:... 5 Stalddesign:... 5 Miljø og ressourceforbrug:... 5 Måling og overvågning:... 6 Gyllehåndtering:... 6 Dyrevelfærd:... 6 Innovation og viden... 7 Lokalisering:... 7 Arbejdsmiljø:... 7 Andet: Anbefalinger ift. produktionsform... 8 Begrundelser for forslag 1:... 9 Begrundelser for forslag 2: Anbefalinger: Muligheder, udfordringer og dilemmaer vil det være nyttigt at reflektere sammen over på de følgende partnerskabsmøder Muligheder: Udfordringer Andet: Dilemmaer: Andet: Afklaringsbehov: Noter fra parkeringspladsen Andre input /15

2 1. Hvordan vil den realiserede vision se ud i form af en modelstald for fremtidens bæredygtige og effektive svinestald? Herunder de fem Månegris stalde som blev kreeret på dagen. Input i form af krav, ideer og parametre der skal medtænkes i fremtiden effektive og bæredygtige svinestald er gengivet i de efterfølgende afsnit. 2/15

3 3/15

4 4/15

5 2. Krav og parametre der skal medtænkes i udviklingen og realiseringen af modelstalden Input og ideer fra grupperne: Stalddesign: Åbenhed, f.eks. glasflader så man kan se ind i stalden. Åbenhed: Det skal være en åben stald. Åben redekasse. Noget man kan følge med i på nettet f.eks. Stalden skal kunne tåle at blive vist frem. Indtænke recycling i opførelsen af bygninger: energioptimering, livscyklus, afskaffelse, genanvendelse. Evt. gravet ned og ned kunstig lys. Gulve (hule + spalter/ liggeområde + gødskeområde) Gulv: Undgå fuldspaltegulv? Udendørs? Mulighed for at gå udendørs? Er den helt lukket? Nok hypotetisk Arkitektonisk aspekt: Vigtigt at det er en stald der passer godt ind i landskabet og som ser flot ud. Lav en RealDania konkurrence ift. arkitektur. Tænk evt. i beklædning. Udvikle bedre byggeskik for svinestalde. Udvikle en slags arkitekttegnet typehus for svindestalde. Behøver ikke at koste ekstra at lave noget pænt. Der skal være vinduer så svin kan kigge ud og andre kan kigge ind. Bygningsmassen: Flere små bygninger i stedet for en? Omkostninger ved at bygge i højden ift. at bygge på jorden. Sektionering: Stærk sektionering af f.eks. sygdomshensyn, smitte og teknologitest. Moduler med udskiftelige teknologier. Rengøring: Det skal være let at gøre rent. Stalddesignet skal fordre reduceret emission og ressourceoptimering. Miljø og ressourceforbrug: Input til stald foder. Vi skal også være bedre her (evt. dyrke hvor mindst miljøbelastning). Mindske transport. Kan det være i omgivelserne (konsekvenser ved import ude i verden) Styr på luftstrømme (fange ammoniak) (kendt fra kvæg) (nuværende ikke effektive nok) Nedsæt lugt Temperatur i stalden mere styr på den (dilemma ift. vand, energiforbrug ved ventilation, evt. sygdomme ved design af stald med loft til kip) Hvordan sikres lavt energiforbrug (meget pumpen rundt) evt. solceller Lav samlet energiregnskab/vurdering (der bruges energi på at rense div.) + IKT Energiforbrug: Hvad betyder det for effektiviteten hvad energiforbruget er? 5/15

6 Vandforbrug: evt. noget som svineproducenter ikke er så opmærksomme på i dag. Egen boring gør at nogen ikke kender forbruget. Vandforbrug Godkendelse af miljøteknologi: Billigere og hurtigere. Måling og overvågning: Filter til alt der hedder lugt, ammoniak, metan, CO2 Overvågning: Af det meste. Det skal være nemt. F.eks. let af få syge grise fra. Bevægelsesmønstre, vandforbrug. Måling: Hvad skal måles og hvordan skal der måles? Hvornår måles? Kontinuerligt? Generel fokus på måling, dokumentation og optimering af alle inputs og outputs - efter devisen: What gets measured gets managed. Men man skal ikke låse sig fast på bestemte typer udledninger, og det skal derfor være: måling og optimering af alle relevante udledninger/emissioner. Alle tænkelige dele af produktionen skal overvåges hvilket også inkluderer indeklimaet, herunder dyrevelfærd og arbejdsmiljø Emission: Kan godt lave stald uden, eller med lav emission, men det er dyrt. Hvis udledningen kommer igennem biofilter, så kan det ske at den filtrerede luft lugter af fugtig skovbund i stedet. Zero-emission: Hvad sker der hvis der sættes en emissionsgrænse, og stalden har brugt sin kvote i oktober? Styr på emission: så tæt på 0 som muligt => krav til miljøgodkendelser vi kender konsekvenserne ved stalden => afgøre hvor staldene kan placeres fremover (evt. tæt på naturområder eller by) Måling, måling, måling! Krav til det hele. Gyllehåndtering: Biogas: Skal tænkes ind fra starten. Skal der være anlæg lige ved? Energioptimering. Håndtering af gylle. Forsuring? Separation? Energiressourcer. Separering af fæces og urin? Metan fra gyllen skal samles op Biogas kompatibelt: Skal kunne tænkes ind. Dyrevelfærd: Krav til rodemateriale Lege/rodemateriale => grise ødelægger ikke drikkemuligheder (vandbesparende) Glade grise + halm Halm eller strøelse? Adgang til rodemateriale. Halm vs. Pumpbarhed (savsmuld Rodemateriale der kværnes => biogas) Undgå halekapning Overbrusning (+ dyrevelfærd % (minus red.) vandforbrug = behov for at optimer det) 6/15

7 Chipmærke = individuel overvågning (udløser brus?) Forventer dyrevelfærd er en del af målet Svært at tænke innovation uden fokus på dyrevelfærd Videoovervågning (dyrevelfærd billedanalyse spotte det er ligger længe) Størrelse af flokke: Sørg for at for mange dyr ikke bliver tabere, hvis flokke bliver for store. Har tidligere været kuldstørrelse, men fungerer ikke længere. Dårlige vaner? Sørge for at grise ikke lærer dårlige vaner af hinanden. F.eks. Hvis én begynder at søle sig, så gør de andre også. Muligheder for at stoppe dette? Fornuftig gris? Overvej hvad der skal til for at en gris opfører sig fornuftigt (som ønsket). Antibiotikaforbrug/medicinforbrug Innovation og viden Der skal være plads til løbende udvikling (innovation) Forsøgsstald? Mulighed for, at der er nogen sektioner, hvor man kan ændre undervejs? Muligheden for at ændre undervejs kan også være en måde at gøre projektet interessant for det private erhvervsliv. At det ikke er en teknologi der for evigt skal anvendes i stalden. Eller sørg for at der kan laves mindre teknologi-ændringer og ændringer af inventar. Projektet skal være nyt: Brug ny teknologi. Fokus på hvordan vi får eksisterende viden anvendt bedst muligt. Myretue for viden testmiljø (skal finansieres for landmanden) Lokalisering: Den fremtidige stald vil både kunne placeres i et byområde og på landet. Storbrug flere stalde samlet tæt på hinanden (levere til biogas max 5 km væk evt. anpartsselskab omkring transport af gyllen) Beliggenhed: Ved motorvej? Eller ved havnen i Vejle? Hvorfor skal den ikke være så god, at den kan ligge i Vejleådal? Afstand til naboer: Både andre svineproducenter og almindelige boliger. Stalden skal gerne være så god, at der ikke behøver at være afstandskrav. Der kan være problemer ift. luftbårne sygdomme. Arbejdsmiljø: Automatiseret minimer arbejdskraft. Arbejdsmiljø: Skal være godt Management er alt det skal være en spændende og god arbejdsplads. Kan være kedeligt at være to, der passer kæmpe stald. Overvej at ejeren og dem der driver stalden måske ikke er de samme. Man skal være stolt af at arbejde i en Månegrise-stald. Noget der er godt at skrive på CV et. 7/15

8 Andet: Rentabelt produktion som giver afkast Nøglekrav: velfærd, sygdom (overvågning, sektioner, ventilation, rense luft for ammoniak og mikroorganismer), gyllen egnet til biogas (ny teknik krævet, undgå transport, gyllen ikke opbevaret i stalden, da det nedbringer værdien), gyllen hurtigt ud evt. vha. pumpesystem (bruge varmen) eller køl (dilemma ift. elforbrug) Ejerform: Det bliver nok snarere selskab end traditionel landmand. Kobber: Småsvineproduktion og kobber. Problemer på marker. Branding: Vigtigt! Netop denne stald er særligt afhængig af goodwill. Genetik: Det kan betyde meget for fodermængder. F.eks. kan det betale sig for tyskere at importere danske grise, fordi de ikke koster helt så meget i foder. (Udegående hypotetisk i dette projekt) Skal afklares: Stop-go produktion eller kontinuerligt? 3. Anbefalinger ift. produktionsform Input fra grupperne: 1) Fire ud af fem grupper pegede på slagtesvin, og med mulighed for at gå videre til smågriseproduktion i en evt. 2. fase. 2) Den femte gruppe pegede på in-house, full-line svineproduktion. 8/15

9 Begrundelser for forslag 1: Der er ikke så stor fokus på udvikling af den type i dag Størst volumen Størst påvirkning/udledning. Slagtesvin repræsenterer 2/3 af miljøbelastningen fra den danske svineproduktion. Der er her udfordringerne store (ressourceudnyttelse, foder, energi, restproduktion-håndtering) Vil give de fleste arbejdspladser Reduktion af transport af smågrise Fokus, fremdrift og realiserbarhed Vil styrke dansk konkurrenceevne Mest potentiale for vækst/udvikling For at mindske kompleksiteten i projektet. Der er begrænset tid og begrænsede midler til projektet skal afgrænse sig et sted, og der er rigeligt med udfordringer i det. Det er et valg man tager. Undgå kastration & få hele haler Starte med en succeshistorie Der er stadig mulighed for spin-off til so-stald, selvom fokus er på slagtesvin. Her et eksempel på anbefalinger 9/15

10 Begrundelser for forslag 2: Høj sundhed hele kæden Lav emission (ikke nul) Minimum 300 søer ( slagtesvin) Skalerbar Anbefalinger: Produktionsstald med mulighed for test (herunder sektionsopdelt) fordi: 1) intern smittebeskyttelse 2) mulighed for forskning 3) evt. forskel i vand og varmeforbrug? Bedre dyrevelfærd herunder: 1) Brus 2) overvågning spot syge dyr/kende sundhedsstatus 3) Halm 4) (evt. løsdrift) Gylle til biogas fordi: 1) kort afstand 2) gyllen hurtigt ud af stalden (gyllen bevarer sin værdi) 3) samspil med rodemateriale 4) Styring af vand Udledning, herunder: 1) Lugt 2) Smittefarer 3) Ammoniak 4) Metan Foderproduktion: 1) Grøn 2) import (hvilke krav til det?) God driftsøkonomi Pæn stald (ift. omgivelserne) SPF-certificering. 1) For at undgå smitte. 2) Konsekvent sektionering. Måling og dokumentation Bedre byggeskik 10/15

11 Fokus på emission Biogas kompatibelt Management system Lovgivningsmæssige aspekter skal tænkes igennem Sektionering. Gøre rent mellem hold af svin bryde smittekæder. Ventilation ift. sektionering. Se evt. på kyllingeproduktion. Der er ikke de samme problemer som i svineproduktion. Mere intelligent sygdomsovervågning. Systematisk vaccination. Biogas: Gør at man slipper for areal 4. Muligheder, udfordringer og dilemmaer vil det være nyttigt at reflektere sammen over på de følgende partnerskabsmøder Input fra grupperne: Muligheder: Håndtering af husdyrgødning efter stald, biogas, solceller mv. Teknologiske muligheder: Staldtyper, filtre, rensning, afprøvning af udstyr Teknologier i fokus, hvad er der af udfordringer? Eksisterende/nye teknologier (kortlægning) Klimadimension ift. placering. Placering evt. v. forskningsmiljø Arkitektur (skøn!) 11/15

12 Inddragelse af arkitektsforeningen - recycling. Sygdomsovervågning Bedre dyrevelfærd for dyr, myndigheder, samfund, landmænd fremtidssikring. Halm som rodemateriale (kan forbedre dyrevelfærd & biogas hvis teknologien kan udvikles) Sektionering for at reducere intern smitte Overvågning af sundhed/sygdom med IKT og måling af smittestoffer Direkte klinik / lab. Afprøvning af foder Indirekte vand, klima, medicinforbrug. Samspil kontinuitet (efter månestald): Forskning/Innovation, virksomhed/erhverv vs. test og demonstration = månegrisstald vs. svineproduktion. Inspiration og Testning af innovationsideer (Ide til kommende partnermøder) Optimering af alt det forskning og udvikling, der allerede foregår mhp. Integration i stalden Kan vi lære af andre projekter (model-dambrug)? Økonomi: - Forretningsmodel - Hvem skal tjene penge? Hvordan? - Dialog med finansielle investorer Hvor mange arbejdspladser er potentialet? Udfordringer Tekniske udfordringer: Måling og dokumentation. Hvad skal måles? Hvordan? Krav? Kædebetragtninger, eks. Energioptimering Fleksibilitet i fodring Emission Godkendelse af ny teknologi (tid + pris) Vand: Forbrug og måling Miljø Målinger (hvordan?) Måle på den første stald => kopiere koncept uden måleudstyr (når vi ved hvad stalden kan) Hvilken dokumentation kræves for at kunne ændre til emissionsbaseret regulering? Månegris Biogas. Fast byggekonstruktioner teknologiudvikling /målinger. Planmæssige udfordringer: Transport til og fra Naboinvolvering Placering landzone/erhvervsområde 12/15

13 Andet: Arkitekturkonkurrence RealDania. Dyrevelfærdsudfordringer: Sundhed og velfærd. Krav, niveau og succesmål?, Foder, Etik, Antibiotikaforbrug, Halmtildeling, Filtre smittebeskyttelse? Hvad er muligt? Dyrevelfærd: halekupering, kastration, plads (spaltegulv), halmmængde Findes der muligheder for at forbedre dyrevelfærden uden at det går ud over økonomi og produktivitet? (MARKERET SOM DET VIGTIGSTE) Dyrevelfærd (de ting der kan give hele haler med succes) vs. miljø/klima og økonomi. Udfordringer forbundet med halm i stalden (ressourceforbrug, håndtering/ gulve, gylle, biobrændstof, klima, emission). Konkretisering af krav ift. OPI (offentlig privat innovation) /konkurrencen (evt. undergrupper) Inddragelse af erhvervet og ikke kun det traditionelle Industri og virksomheder med hvordan? Afvejning af de mange og til dels konfliktende hensyn Overordnet udfordring: Identificer delproblemer og prioriter. Hvordan udmøntes opgaverne i praksis? Og hvordan får vi dem til at spille sammen? Sikring af, at stalden ikke er endemålet ift. innovation på området. Sikre den fortsatte innovation Dem der laver stalden er her ikke!!! Finansieringsform realkredit? Sikre god driftsøkonomi Projektøkonomi Klar og fælles afgrænsning af hvad der hører med, f.eks. sojaimport, adgang til udeareal. Foder hvordan? Udvikling vs. brug af eksisterende viden og teknik. Helhed! - Område, miljøteknologi, emissionsmåling, NP. produktions overvågning, dyrevelfærd, sundhed, smitte, bæredygtighed, konkurrenceevne. Reduktion af AB forbrug/resistensrisiko ift. hvor mange led i produktionen, der skal medtages. Lov og reguleringsaspekter Management: Tænk alt helt frem til faktisk drift., Udvikling af systemer. 100 % vigtigt for alle andre dimensioner. Er præmissen at vi skal have mere værdi pr kilo kød, eller at vi skal producere mere kød bare billigere (merpris eller ej?) - derfor Danish Crown på banen. 13/15

14 Dilemmaer: Fælles fremlæggelse af idéer og anbefalinger Dyrevelfærdsudfordringer: Andet: Dyrevelfærd vs. Produktion Dyrevelfærd fastholdelse? Forbedringer? Dyrevelfærd vs. Økonom Forskning og udvikling vs. ren drift Kan man øge produktionen og dyrevelfærden (etik og accept) Industriproduktion vs. håndværk processtyring. Kompetenceudvikling af landmænd ift. månegrisstald. Vision vs. Realiserbarhed (er det visionært nok? Går vi på kompromis med visionen?) Kun slagtesvinestald vs. også totalproduktion? Biogas med eller ej? (det starter i stalden med gyllehåndtering) Hvordan tænker man næste generations teknologi ind i det? Flow/hele kæden hvad taber man ved valgene? Kompromiser Tilladte værdier: emissioner, indeklima Afklaringsbehov: Projektplan, tidsplanen, hvilke faser er der tale om i forløbet? Udbudsmodel Afgrænsning ift. produktionsform Reguleringsudfordringen 14/15

15 Finansiering af teknologi- og integrationsudvikling På hvert partnermøde skal vi har en månegris-status på dagsordnen -vi skal vide hvor vi er nu. Jo mere der er afklaret, desto bedre kan man forbedrede sig, der giver et bedre vurderings- og beslutningsgrundlag, og jo mere konkrete kan man i det hele taget være på møderne. Flere faglige folk vil desuden deltage i møderne Innovationshøjde Er der flere faser efter 2016? 5. Noter fra parkeringspladsen Transport en vigtig ting ift. lokalisering, miljø og mange andre aspekter Management det er vigtigt at alle løsninger tænkes helt frem til at nogen skal drive dem Vand vigtigt at tænke på vandforbrug Kobber (smågrise), Brug af halm?, udendørs? 6. Andre input Der er behov for præciseringer (fx hvad mener vi ved dyrevelfærd?) Ønske fra gruppen om at se bruttolisten over input og ideer fra dagen Ønske om at høre mere fra svineproducenterne selv. 15/15

Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Indretning af besøgsfaciliteter oven på svinestalde.

Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Indretning af besøgsfaciliteter oven på svinestalde. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel. Indretning af besøgsfaciliteter oven på svinestalde. Meatfield Farm Hedensted er et grønt teknologilaboratorium som kan være

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK. En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren

FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK. En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren INDHOLD INDHOLD 3 INDHOLD 2 Holdet bag publikationen.... 4 Forord... 5 10 anbefalinger... 6 BARRIERER 8 FORMÅL 16

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BERETNING VED VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTIONS ÅRSMØDE VED DIREKTØR NICOLAJ NØRGAARD TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011 1 Indholdsfortegnelse Bevar

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings FORBRUG. med respekt for natur og miljø

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings FORBRUG. med respekt for natur og miljø s FORBRUGSPOLITIK FREMTIDENS FORBRUG med respekt for natur og miljø 1 1 Vision for fremtidens forbrug og produktion s POLITIK FOR FREMTIDENS FORBRUG Maj 2012 Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.: 39 17

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

RAPPORT FRA STUDIETUR TIL IOWA, USA 4. til 12. SEPTEMBER 2011

RAPPORT FRA STUDIETUR TIL IOWA, USA 4. til 12. SEPTEMBER 2011 RAPPORT FRA STUDIETUR TIL IOWA, USA 4. til 12. SEPTEMBER 2011 RAPPORT I 2011 gik studieturen for rådgivere og dyrlæger til Iowa, USA. Indtryk og billeder er samlet i denne rapport. INSTITUTION: REDIGERET:

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA [ Firmaadresse] Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Sammenfatning...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Dansk Landbrug. Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik

Dansk Landbrug. Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik Dansk Landbrug Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik Indhold 1. Landdistrikterne en verden af muligheder.................... side 3 2. Rammer for landdistriktspolitikken...........................

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings ENERGIFORSYNING I DANMARK

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings ENERGIFORSYNING I DANMARK s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK FREMTIDENS ENERGIFORSYNING I DANMARK 1 1. FREMTIDENS ENERGIFORSYNING i Danmark s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK Juni 2010 Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.: 39 17 40 00 www.dn.dk

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2

Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2 Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles 04 Energiforsyning: Strategiske energiplaner - vejen til en vedvarende

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

#2 Maj 2009. Update. Tema 1: Bæredygtig FM Tema 2: FM markedet i Danmark. resultater fra en ny undersøgelse

#2 Maj 2009. Update. Tema 1: Bæredygtig FM Tema 2: FM markedet i Danmark. resultater fra en ny undersøgelse #2 Maj 2009 FM Update Tema 1: Bæredygtig FM Tema 2: FM markedet i Danmark resultater fra en ny undersøgelse Leder Hvad med de 99 procent? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand I dag er bæredygtighed, klima,

Læs mere

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger i Månegrisprojektet Version 3.0 Af Mogens Lund,

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere