Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse"

Transkript

1 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse

2 Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger og Folkeskolens digitale tilstand Udfordringer og muligheder. KMD Analyse samarbejder bl.a. med CEDI om udvikling af analyserne. Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på KMD er it med indsigt KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD s softwaresystemer over 400 mia. kroner. Det svarer til cirka 25 % af Danmarks BNP. KMD s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. Senest er KMD gået i gang med at digitalisere de store velfærdsområder med ny velfærdsteknologi - fra folkeskole til hjemmepleje. KMD har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har mere end ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. For yderligere oplysninger: Kommunikationsdirektør Morten Langager: Tidligere udgivelser fra KMD Analyse: Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger, januar 2011 Kronisk sygdom En digital samfundsdiagnose, maj 2011 Det digitale valg Danskernes holdning til e-valg, september 2011 Valgkampens medier Danskernes præferencer, september 2011 Det Digitale Borgerindeks Danskernes holdning til offentlig digitalisering, oktober 2011 Socialt bedrageri i Danmark - Omfang, adfærd og holdninger, december 2011 Folkeskolens digitale tilstand Udfordringer og muligheder, januar 2012 Danskerne og velfærdsteknologien Holdninger til digitalisering af velfærden, juni 2012 Den digitale folkeskole - Vurderinger og holdninger fra elever og forældre, august 2012 Den digitale daginstitution - En temperaturmåling og vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og potentialer, januar 2013 Mødernes kanalstrategi Digitale potentialer ved kommunal mødepraksis, september 2013 KMD Analyse 2

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning Erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL-patienter Sundhedsfagliges erfaring med telemedicinsk behandling Hyppighed i sundhedsfagliges brug af telemedicin KOL-patienters erfaring med brug af telemedicin Sundhedsfagliges forventning til fremtidig udbredelse af telemedicin Sammenfatning Potentialer ved telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer relateret til effektivitet Potentialer relateret til kvalitet Potentialer relateret til KOL-patientens hverdag Fokus på ambulant kontrol, genoptræning og vedligeholdelsestræning Sammenfatning de vigtigste potentialer Barrierer for en øget brug af telemedicin Patientrelaterede barrierer Læge- og sygeplejefaglige barrierer Organisatoriske barrierer Teknologiske barrierer Barrierer i rammebetingelserne Sammenfatning de vigtigste barrierer Fremtidig udbredelse af telemedicin Holdninger til udbredelse af telemedicinske løsninger Vurdering af potentiale for telemedicinsk behandling af KOL-patienter Holdninger til behovet for målsætninger for telemedicin Sammenfatning Om analysen...49 Survey for læger og sygeplejersker Survey for kommunale sundhedschefer Patient-survey Bilag 1: Svaroversigter for potentialer...54 Bilag 2: Svaroversigter for barrierer...57 KMD Analyse 3

4 Sammenfatning Hver tredje dansker har en eller flere kroniske sygdomme, og estimater indikerer, at mere end 70 pct. af sundhedsudgifterne går til kronikerområdet. Af samme grund er der fra politisk hold såvel som fra patientgrupper store forventninger til, at telemedicinske løsninger kan forbedre såvel patientens livskvalitet som den kliniske kvalitet og den økonomiske effektivitet i behandlingen. Hvis telemedicin skal udbredes og tages succesfuldt i brug, stiller det imidlertid krav til de mennesker, der enten lever med en kronisk sygdom eller på tværs af regioner og kommuner arbejder professionelt med forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje i relation til kroniske sygdomme. I forlængelse heraf ønsker KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening at sætte spot på erfaringer og holdninger til telemedicinsk behandling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) hos de mennesker, der i praksis skal sikre en succesfuld udbredelse og ibrugtagning af de konkrete løsninger. Hvor mange læger og sygeplejersker har for eksempel gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL allerede i dag? Hvilke potentialer ser de i denne behandlingsform? Hvor er der barrierer for en større udbredelse? Og i hvilken grad er der forskel på holdningerne hos læger og sygeplejersker, i kommunerne og hos KOL-patienterne selv? Analysens telemedicinske fokus Denne analyse fokuserer på den patientrettede del af telemedicinen, det vil sige, de former for telemedicinske løsninger, der gør det muligt for KOL-patienter at modtage en del af deres behandling i eget hjem. Eksempelvis ved at patienten har adgang til at tale med læger og sygeplejersker eller deltage i træningsforløb via en videoskærm i hjemmet. Eller ved at patienten selv måler iltmætning eller indsamler andre prøveresultater og indsender dem via internettet i stedet for at møde op hos den praktiserende læge eller på hospitalet. Med dette afsæt bygger analysen på tre surveys, som KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening har gennemført med de centrale interessentgrupper: En survey med 167 medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) En survey med 48 kommunale sundhedschefer En survey med 208 medlemmer af Danmarks Lungeforening, der er diagnosticeret med KOL Hovedkonklusioner Analysen har følgende hovedkonklusioner: Telemedicin kan effektivisere behandlingen af KOL-patienter. 47 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad. Lettere opsamling af måleresultater med telemedicin. Ser man på de konkrete effektiviseringspotentialer, er lettere opsamling af måleresultater det KMD Analyse 4

5 højest prioriterede. 55 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere og hurtigere at opsamle måleresultater med telemedicinske løsninger, mens 29 pct. svarer i nogen grad. Det samme gør sig gældende for 88 pct. af de kommunale sundhedschefer og 60 pct. af KOLpatienterne, henholdsvis 8 og 16 pct. svarer i nogen grad. Økonomisk potentiale i færre indlæggelser og hurtigere udskrivning. 27 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at patienterne i høj eller meget høj grad vil kunne udskrives hurtigere ved brug af telemedicin. Yderligere 34 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Tilsvarende vurderer 23 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at patienterne i høj eller meget høj grad vil skulle indlægges sjældnere ved brug af telemedicin. Yderligere 40 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Øget kvalitet i behandlingen med telemedicin. 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad. Mere aktiv patientdeltagelse med telemedicin. Ser man på de konkrete kvalitetspotentialer er muligheden for en mere aktiv patientdeltagelse det, der går igen på tværs af de tre respondentgrupper. 57 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad enig i dette. Yderligere 33 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Tilsvarende vurderer 88 pct. af de kommunale sundhedschefer i høj eller meget høj grad, at dette er tilfældet, mens de resterende 13 pct. svarer i nogen grad. 55 pct. af KOL-patienterne svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 19 pct. svarer i nogen grad. Flertallet af KOL-patienter har ikke forbehold over for brug af telemedicin. 70 pct. af KOL-patienterne vurderer, at de i ringe grad eller slet ikke er bekymrede for, om de vil kunne finde ud af at betjene de telemedicinske løsninger. Tilsvarende vurderer 64 pct. af KOL-patienterne, at de i ringe grad eller slet ikke vil synes det er svært at skulle kommunikere med læge eller sygeplejerske via en videoskærm. Flertallet af læger og sygeplejersker vurderer kun få barrierer som værende af betydning. Ud af 20 barrierer er der ingen, hvor et flertal af læger og sygeplejersker i høj eller meget høj grad vurderer, at der er tale om en barriere for øget brug af telemedicin. Utryghed blandt patienter kan være barriere for telemedicin. Ser man på de konkrete barrierer udpeger såvel læger og sygeplejersker som kommunale sundhedschefer tryghed blandt patienterne som den væsentligste barriere for en øget brug af telemedicin. 36 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at tryghed ved opsætning af den telemedicinske løsning og tilsvarende utryghed, når løsningen fjernes, udgør en barriere for øget brug af KMD Analyse 5

6 telemedicin. Det samme gør sig gældende for 53 pct. af de kommunale sundhedschefer. Herudover svarer henholdsvis 41 pct. og 33 pct. i nogen grad. Mangel på klinisk evidens udgør en læge- og sygeplejefaglig barriere. 30 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at mangel på klinisk evidens i høj eller meget høj grad udgør en barriere for øget brug af telemedicinske løsninger. Det samme gælder 23 pct. af de kommunale sundhedschefer. Herudover svarer henholdsvis 22 pct. og 27 pct. i nogen grad. Telemedicinsk behandling er relevant for mange KOL-patienter. 35 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at de i høj eller meget høj grad behandler KOL-patienter, som ikke i dag modtager telemedicinsk behandling, selvom de med fordel ville kunne gøre brug af det. Yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 48 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at telemedicinsk behandling som minimum vil være relevant for halvdelen af de KOLpatienter, der i dag er i kontakt med klinikker og afdelinger. Mange KOL-patienter ønsker telemedicinsk behandling. 69 pct. af KOLpatienterne svarer, at de gerne vil benytte telemedicinske løsninger som led i behandlingen af deres sygdom. Klare mål kan øge brugen af telemedicin. 73 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at der i højere grad end tilfældet er i dag bør fastsættes klare mål for udbredelsen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOLpatienter. Samtidig vurderer 50 pct. af de kommunale sundhedschefer, at der fra politisk side i høj eller i meget høj grad bør fastsættes klare mål for udbredelsen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter, mens yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. KMD Analyse 6

7 1. Indledning Hver tredje dansker har en eller flere kroniske sygdomme et tal der er stigende i takt med, at befolkningen bliver ældre og ældre samtidig med, at behandlingsmetoderne bliver mere og mere differentierede. Ikke overraskende er udgifterne til det kroniske område store konkret lyder vurderingen, at pct. af sundhedsudgifterne går til kronikerområdet. 1 Fra politisk hold såvel som fra patientgrupper er der store forventninger til, at telemedicinske løsninger kan forbedre indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme, så forebyggelse, behandling, opfølgning og kontrol på én og samme tid kan tilgodese krav og hensyn i relation til såvel patientens livskvalitet som den kliniske kvalitet og den økonomiske effektivitet i behandlingen. 2 Hvis denne politiske vision skal realiseres, stiller det store krav ikke bare til de tekniske løsninger, men i mindst lige så høj grad til de mennesker, der enten lever med en kronisk sygdom, eller på tværs af regioner og kommuner arbejder professionelt med forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje i relation til kroniske sygdomme. Udbredelse og ibrugtagning af telemedicin kan med andre ord ikke lykkes uden inddragelse af de mennesker, der dagligt er involveret i behandlingen. Det gælder læger og sygeplejersker på landets hospitaler, i klinikker og lægepraksisser. Det gælder den kommunale sundheds- og plejeindsats, der skal sikre forebyggelse, rehabilitering og vedligeholdelsestræning. Og det gælder de mange mennesker med kroniske sygdomme, der i langt højere grad end tidligere skal tage ansvar for egen sundhed og sygdom teknologiske hjælpemidler eller ej. I forlængelse heraf ønsker KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening at sætte spot på erfaringer og holdninger til telemedicinsk behandling hos de mennesker, der i praksis skal sikre, at ovennævnte politiske vision realiseres. Hvor mange læger og sygeplejersker har for eksempel allerede i dag gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling - og hvilke potentialer ser de i denne behandlingsform? Hvor er der barrierer for en større udbredelse af telemedicinske løsninger? Hvad siger patienterne selv til at bruge telemedicinske løsninger i deres egen behandling? Og i hvilken grad er der forskel på holdningerne hos læger og sygeplejersker, i kommunerne og hos patienterne selv? Konkret fokuserer analysen på den telemedicinske indsats i forhold til mennesker med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Der er anslået omkring mennesker, der lever med KOL heraf har klinisk betydende KOL og har KOL i svær eller meget svær grad. 3 På årsplan giver KOL anledning til knap ambulante besøg og godt indlæggelser. 4 I forlængelse heraf er KOL valgt som fokus for analysen, fordi det er en af de kroniske sygdomme, hvor det behandlingsmæssige og effektiviseringsmæssige potentiale ved 1 Nordens velfærdscenter, Fokus på empowerment og velfærdsteknologi til kronikere, Regeringen, KL og Danske Regioner, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd, ; Danske Patienter, Telemedicin på rette spor, KORA, Sammenhænge i tværsektorielle KOL-forløb, Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, National årsrapport 2011, april 2012 KMD Analyse 7

8 telemedicin umiddelbart synes størst, og hvor der som følge heraf i længst tid og mest systematisk har været arbejdet med udvikling og brug af telemedicinske løsninger. 5 Med dette afsæt bygger analysen på surveys, som KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening har gennemført med følgende tre centrale interessentgrupper: En survey med læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme. Medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) er blevet inviteret til at deltage i en survey om erfaringer med og holdninger til telemedicinsk behandling af KOLpatienter. 167 læger og sygeplejersker har besvaret survey, der er gennemført web-baseret i perioden 11. juni til 2. juli En survey med kommunale sundhedschefer. Sundhedschefer i samtlige landets kommuner er blevet inviteret til at deltage i en survey om erfaringer med og holdninger til telemedicinsk behandling af KOL-patienter. 48 af landets kommuner har besvaret survey, der er gennemført web-baseret i perioden 11. juni til 2. juli En survey med KOL-patienter. Medlemmer af Danmarks Lungeforening med sygdommen KOL er blevet inviteret til at deltage i survey om erfaringer med og holdninger til telemedicinsk behandling af KOL-patienter. 208 respondenter har besvaret survey, der er gennemført web-baseret i perioden 11. juni til 2. juli Analysens opbygning Den resterende del af analysen er struktureret på følgende måde: Kapitel 2 sætter fokus på de hidtidige erfaringer med telemedicinsk behandling blandt læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter. Kapitel 3 præsenterer vurderingerne af de vigtigste potentialer ved en øget brug af telemedicinsk behandling hos henholdsvis læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter. Kapitel 4 gennemgår vurderingerne af de væsentligste barrierer for en øget brug af telemedicinsk behandling hos henholdsvis læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter. Kapitel 5 opsummerer holdninger blandt læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv til om brugen af telemedicinsk behandling bør øges fremover. 5 Som eksempler herpå kan projekterne KOL-kufferten igangsat i 2006 på OUH (Odense Universitetshospital) samt Telekat, der løb i perioden nævnes. Senest er der i 2012 igangsat to storskalaprojekter, TeleCare Nord i Region Nordjylland og KIH i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der begge omfatter forsøg med telemedicinsk behandling af KOL-patienter. Hensigten er, at erfaringerne fra storskalaprojekterne i 2015 skal bruges som afsæt for en beslutning om national udbredelse af telemedicinsk behandling af KOL-patienter. KMD Analyse 8

9 2. Erfaringer med telemedicinsk behandling af KOLpatienter Dette kapitel sætter fokus på erfaringerne med telemedicinsk behandling af KOLpatienter blandt læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, de kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv. Kapitlets hovedkonklusioner er: Telemedicinsk behandling af KOL-patienter præget af tidsbegrænsede projekter. 17 pct. af lægerne og sygeplejerskerne og 34 pct. af de kommunale sundhedschefer har deres erfaring med telemedicin fra tidsbegrænsede projekter. 13 pct. af lægerne og sygeplejerskerne og 9 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer, at telemedicinsk behandling indgår som del af den daglige drift og behandling. Hver tiende læge eller sygeplejerskerne bruger telemedicin regelmæssigt. 12 pct. af de læger og sygeplejersker, der har medvirket i den gennemførte survey, anvender telemedicinske løsninger enten dagligt, ugentligt eller månedligt. Få KOL-patienter har modtaget telemedicinsk behandling. 4 pct. af KOLpatienterne har modtaget telemedicinsk behandling, mens 94 pct. svarer, at de ikke har erfaring med telemedicin som led i deres behandling. Brug af telemedicinske løsninger vil vokse inden for det kommende år. 32 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker oplyser, at deres afdeling eller klinik har konkrete planer om inden for de kommende 12 måneder at øge brugen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter. Det samme oplyser 42 pct. af de kommunale sundhedschefer og 29 pct. er ved at afsøge mulighederne. 2.1 Sundhedsfagliges erfaring med telemedicinsk behandling Som det fremgår af nedenstående figur, har 30 pct. af de læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling. Det samme gælder for 43 pct. af kommunerne. Som det også fremgår af figuren, har flertallet af såvel læger og sygeplejersker som kommunale sundhedschefer, der har erfaring med brug af telemedicin i behandlingen af KOL, hentet deres erfaring fra tidsbegrænsede projekter. Konkret svarer 17 pct. af lægerne og sygeplejerskerne samt 34 pct. af de kommunale sundhedschefer, at deres erfaring er baseret på tidsbegrænsede projekter. Til sammenligning svarer 13 pct. af lægerne og sygeplejerskerne samt 9 pct. af de kommunale sundhedschefer, at telemedicinsk behandling indgår som en del af den daglige drift og behandling. KMD Analyse 9

10 Har din kommune/du erfaring med telemedicinsk behandling af KOL-patienter? Læger og sygeplejersker 69% Kommunale sundhedschefer 9% 3 55% Ja, telemedicinske løsninger er implementeret i den daglige drift og behandling Ja, telemedicinske løsninger har været/bliver anvendt som led i et tidsbegrænset projekt Nej Ved ikke Kilde: KMD Analyse Flere af de adspurgte respondenter fremhæver de tidsbegrænsede projekter som et selvstændigt problem i forhold til at høste erfaringer og sikre udbredelse af de telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. Det kan være problematisk, at de løsninger der bliver søsat, er som tidsbegrænsede projekter. Når projektet udløber og det skal sættes i drift er der ikke økonomi til det. Lungesygeplejerske, Region Sjælland Føler at der har været fokus på det [telemedicinske løsninger] og så går det lidt i glemmebogen, når man ikke arbejder med det til hverdag. Sygeplejerske, Region Hovedstaden Nedenstående figur viser den geografiske fordeling af læger og sygeplejersker samt kommunale sundhedschefer med erfaring inden for telemedicin. Geografi - regioner 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 47% 50% 1 30% 50% 4 0% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Læger og sygeplejersker Kommunale sundhedschefer Kilde: KMD Analyse Som det fremgår af figuren, ligger andelen af læger og sygeplejersker med erfaring i brug af telemedicinsk behandling over landsgennemsnittet i Region Nordjylland og Region Syddanmark, som også er de regioner, der har gennemført flest forsøg med telemedicinsk behandling af KOL-patienter. Omvendt ligger andelen af læger og KMD Analyse 10

11 sygeplejersker med erfaring i telemedicinsk behandling under landsgennemsnittet i Region Midtjylland og Region Sjælland samt i mindre omfang i Region Hovedstaden. Billedet er stort set det samme blandt de kommunale sundhedschefer. 2.2 Hyppighed i sundhedsfagliges brug af telemedicin De læger og sygeplejersker, der oplyser, at de har erfaring med telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter enten som en del af den daglige drift og behandling eller på projektbasis er desuden blevet spurgt om, hvor ofte de inden for det sidste halve år i gennemsnit har anvendt telemedicinsk behandling. Her svarer 30 pct. af de læger og sygeplejersker, som har erfaringer med telemedicin, at de anvender telemedicinsk behandling dagligt eller ugentligt. Yderligere 10 pct. svarer, at de anvender telemedicinsk behandling mindst en gang om måneden (se nedenstående figur). Samlet set svarer det til 12 pct. af samtlige læger og sygeplejersker i den gennemførte survey. Hvor ofte har du inden for det sidste halve år i gennemsnit anvendt telemedicinske behandlinger? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Anvender det ikke længere Ved ikke Kilde: Survey for læger og sygeplejersker af KMD Analyse Som det også fremgår af figuren, er der 29 pct. af de læger og sygeplejersker, der tidligere har arbejdet med telemedicinsk behandling af KOL-patienter, ikke længere gør det. Svarene indikerer, at de tidsbegrænsede projekter også i forhold til opretholdelse af en sundhedsprofessionel erfaringsbase har betydning. 2.3 KOL-patienters erfaring med brug af telemedicin Meget få af de adspurgte KOL-patienter har erfaringer med telemedicinsk behandling. Konkret svarer 4 pct. af de adspurgte KOL-patienter bekræftende på, at de har erfaring med telemedicin, mens 94 pct. svarer, at dette ikke er tilfældet (se nedenstående figur). Har du selv erfaring med at benytte telemedicinsk behandling? 9 Ja Nej Ved ikke Kilde: Patient-survey af KMD Analyse KMD Analyse 11

12 Den lille andel af KOL-patienter, der har modtaget telemedicinsk behandling, er med til at bekræfte billedet af, at de fleste erfaringer med telemedicin forsat er gjort som led i forsøgsprojekter, mens en mere systematisk ibrugtagning af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienterne ikke har fundet sted på nuværende tidspunkt. Ser man nærmere på de konkrete brugsscenarier blandt de få KOL-patienter, der har erfaring på området, har de næsten alle erfaring med brug af telemedicin i forbindelse med ambulant kontrol. Omkring halvdelen af de patienter, der har erfaring med telemedicin, har tillige anvendt det i forbindelse med akutte situationer og genoptræningsforløb. Endelig har nogle enkelte patienter anvendt de telemedicinske løsninger i forbindelse med vedligeholdelsestræning og tryghedssamtaler. 2.4 Sundhedsfagliges forventning til fremtidig udbredelse af telemedicin Mens der er langt mellem drifts-eksempler på brug af telemedicinske løsninger på KOL-området, melder en betydelig del af lægerne og sygeplejerskerne, der arbejder med lungerelaterede sygdomme samt de kommunale sundhedschefer, at der enten er konkrete planer om at øge brugen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter eller, at man er ved at undersøge mulighederne for det. Som det fremgår af figuren nedenfor, oplyser 32 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at deres afdeling inden for de kommende 12 måneder har konkrete planer om at øge brugen af telemedicinske løsninger på området, mens det samme, ifølge de kommunale sundhedschefer, gør sig gældende for 42 pct. af kommunerne (se nedenstående figur). 6 Har kommunen/afdelingen planer om inden for de kommnede 12 måneder at øge brugen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter? Læger og sygeplejersker 3 11% 30% 27% Kommunale sundhedschefer 4 Ja, vi har konkrete planer på området Nej, men vi er ved at undersøge mulighederne Nej Ved ikke Kilde: KMD Analyse Som det også fremgår af figuren oplyser yderligere 11 pct. af lægerne og sygeplejerskerne og 29 pct. af de kommunale sundhedschefer, at henholdsvis 6 Det er i særlig grad læger og sygeplejersker i Region Nordjylland samt Region Syddanmark, der svarer, at de har konkrete planer om en øget brug af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter inden for det kommende år. Dette billede stemmer godt overens med det igangværende arbejde med KOL-kufferten i regi af Odense Universitetshospital samt storskalaprojektet TeleCare Nord i Region Nordjylland. Blandt kommunerne er det helt entydigt Region Nordjylland, der skiller sig ud, idet TeleCare Nord kommer til at dække samtlige kommuner i regionen. KMD Analyse 12

13 afdelingen/kommunen er ved at undersøge mulighederne for at øge brugen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. 2.5 Sammenfatning Det samlede billede er, at hver tiende læge eller sygeplejersker, der har medvirket i den gennemførte survey, på nuværende tidspunkt arbejder med telemedicinsk behandling af KOL-patienter på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Billedet bærer imidlertid også præg af, at der fortsat kun er ganske få KOL-patienter, som har anvendt telemedicinske løsninger som led i deres behandling. Dette skal formodentlig ses i sammenhæng med, at mange af de erfaringer, som er gjort på nuværende tidspunkt, har været en del af tidsbegrænsede forsøgsprojekter. Forventningen blandt flere læger og sygeplejersker er endvidere, at brugen af telemedicinsk behandling øges inden for det kommende år. Samme billede gør sig gældende i kommunerne. Det er i vid udstrækning storskalaprojektet i Region Nordjylland samt igangværende projekter i Region Syddanmark, der trækker denne udvikling. KMD Analyse 13

14 3. Potentialer ved telemedicinsk behandling af KOLpatienter Dette kapitel stiller skarpt på, hvilke potentialer henholdsvis læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, kommunale sundhedschefer og KOLpatienterne selv vurderer, der er forbundet med en øget anvendelse af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. På baggrund af de gennemførte surveys, hvor læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter er blevet bedt om at tage stilling til en række potentialer, er følgende tematiske opdeling for potentialerne foretaget, hvilket udgør strukturen for dette kapitel: Potentialer relateret til effektivitet Potentialer relateret til kvalitet Potentialer relateret til KOL-patientens hverdag Kapitlets hovedkonklusioner er: Telemedicin kan effektivisere behandlingen af KOL-patienter. 47 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad. Lettere opsamling af måleresultater med telemedicin. Ser man på de konkrete effektiviseringspotentialer, er lettere opsamling af måleresultater det højest prioriterede. 55 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere og hurtigere at opsamle måleresultater med telemedicinske løsninger, mens 29 pct. svare i nogen grad. Det samme gør sig gældende for 88 pct. af de kommunale sundhedschefer og 60 pct. af KOLpatienterne, henholdsvis 8 og 16 pct. svare i nogen grad. Økonomisk potentiale i færre indlæggelser og hurtigere udskrivning. 27 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at patienterne i høj eller meget høj grad vil kunne udskrives hurtigere ved brug af telemedicin. Yderligere 34 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Tilsvarende vurderer 23 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at patienterne i høj eller meget høj grad vil skulle indlægges sjældnere ved brug af telemedicin. Yderligere 40 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Øget kvalitet i behandlingen med telemedicin. 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at KMD Analyse 14

15 telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad. Mere aktiv patientdeltagelse med telemedicin. Ser man på de konkrete kvalitetspotentialer er muligheden for en mere aktiv patientdeltagelse det, der går igen på tværs af de tre respondentgrupper. 57 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad enig i dette. Yderligere 33 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Tilsvarende vurderer 88 pct. af de kommunale sundhedschefer i høj eller meget høj grad, at dette er tilfældet, mens de resterende 13 pct. svarer i nogen grad. 55 pct. af KOL-patienterne svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 19 pct. svarer i nogen grad. Lettere hverdag for patienter med telemedicin. 57 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad vil gøre det lettere at passe behandlingsforløbet ind i KOL-patienternes hverdag. Yderligere 16 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. 86 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens 13 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 45 pct. i høj eller meget høj grad og 20 pct. svarer i nogen grad. Fokus på ambulant kontrol, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Læger og sygeplejersker og kommunale sundhedschefer er enige om, at de største potentialer ved en øget brug af telemedicinske løsninger knytter sig til ambulant kontrol, genoptræning og vedligeholdelsestræning. 81 pct. af lægerne og sygeplejerskerne samt 96 pct. af de kommunale sundhedschefer ser i nogen grad, i høj eller meget høj grad et potentiale i ambulant kontrol, der er højest prioriteret. Kapitlet gennemgår desuden respondenternes vurdering af, i hvilke dele af behandlingsforløbet telemedicinsk behandling har det største potentiale. 3.1 Potentialer relateret til effektivitet Blandt såvel læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, som kommunale sundhedschefer vurderer flertallet, at telemedicin vil kunne bidrage til en mere effektiv behandling af KOL-patienter. Også en betydelig del af KOLpatienterne selv vurderer, at deres behandling kan blive mere effektiv via brug af telemedicinske løsninger. Som det fremgår af figuren nedenfor, vurderer 47 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandling af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOLpatienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad. KMD Analyse 15

16 I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til en mere effektiv behandling af KOLpatienter? Læger og sygeplejersker 31% 25% 1 Kommunale sundhedschefer 33% 31% 31% KOL-patienter 27% 2 2 3% 3% Ser man nærmere på holdningsforskellen mellem læger og sygeplejersker med og uden telemedicinske erfaringer viser det sig, at dem med erfaring er mere positive end dem uden erfaring (jf. nedenstående figur). I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til en mere effektiv behandling af KOLpatienter? Kilde: KMD Analyse Læger og sygeplejersker med telemedicinsk erfaring 31% 27% 25% Læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring 33% 25% Kilde: KMD Analyse Som det fremgår af figuren vurderer 58 pct. af lægerne og sygeplejerskerne med telemedicinsk erfaring, at telemedicin i høj eller meget høj grad kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Blandt læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring er det 41 pct. der svarer i høj eller meget høj grad og yderligere 25 pct., der svarer i nogen grad. Går vi et niveau dybere og spørger ind til, hvilke forhold i behandlingsforløbet der kan effektiviseres, er der bred enighed om, at der særligt er et effektiviseringspotentiale i opsamlingen af måleresultater. KMD Analyse 16

17 3.1.1 Læger og sygeplejersker: Mere effektiv måling med telemedicin Som figuren viser, vurderer 55 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at det i høj eller meget høj grad vil blive både lettere og hurtigere at opsamle måleresultater via inddragelse af telemedicinske løsninger. Yderligere 29 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af effektivisering i behandling af KOL-patienter med telemedicin; læger og sygeplejersker Lettere og hurtigere at opsamle måleresultater 3 5% Patienterne kan udskrives hurtigere 11% 35% 5% Patienterne skal indlægges sjældnere 7% 40% 11% 7% 20% Kilde: Survey for læger og sygeplejersker af KMD Analyse Som det også fremgår af figuren, vurderer 27 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at patienterne i høj eller meget høj grad vil kunne udskrives hurtigere ved brug af telemedicin. Yderligere 34 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Tilsvarende vurderer 23 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at patienterne i høj eller meget høj grad vil skulle indlægges sjældnere ved brug af telemedicin. Yderligere 40 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Disse vurderinger understøttes af flere studier, der netop indikerer, at indlæggelsesgraden for KOL-patienter kan nedbringes ved brug af telemedicin. 7 Spørgsmålet om færre indlæggelser og hurtigere udskrivning er vigtigt i forhold til mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster ved hjælp af telemedicin. Der er godt KOL-relaterede indlæggelser på årsplan. 8 En indlæggelsesdag for en KOLpatient på en lungemedicinsk afdeling er i et andet studie opgjort til kr. 9 Det er i denne sammenhæng værd at understrege, at der i høj grad er tale om en lægefaglig vurdering, når det afgøres, om den enkelte patient vil have gavn af telemedicinsk behandling (hvilket også fremgår af svarene i afsnit 5.1.2). I forlængelse heraf skal ovenstående svar vedrørende mulighederne for færre indlæggelser og hurtigere udskrivning formodentlig ses som et udtryk for, at dette 7 Sorknæs, AD, Madsen H, Hallas J, Jest P and Hansen-Nord M, Nurse tele-consultations with discharged COPD patients reduce early readmissions an interventional study, The Clinical Respiratory Journal, 2011; 5: 26-34; Dinesen B. m.fl., Using preventive home monitoring to reduce hospital admission rates and reduce costs: a case study of telehealth among chronic obstructive pulmonary disease patients 8 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, National årsrapport 2011, april Iben Fasterholdt m.fl., MTV af alternativer til indlæggelse af ustabile KOL-patienter på sygehuset - herunder OUH s telemedicinske KOL-kuffert, Odense Universitetshospital 2011; Der er tale om en beregnet opholds-/plejetakst pr. døgn på lungemedicinsk afdeling J på Odens Universitetshospital (løn, forplejning, medicin, vask); Egen fremskrivning til 2013-løn og prisniveau KMD Analyse 17

18 ifølge respondenterne ikke gælder alle patienter ved alle indlæggelser, men nogle patienter ved nogle indlæggelser Kommunale sundhedschefer: Størst potentiale inden for måling De kommunale sundhedschefer vurderer på linje med læger og sygeplejersker at der er størst effektiviseringspotentiale inden for opsamling af måleresultater. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der således 88 pct. af de kommunale sundhedschefer, der vurderer, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere og hurtigere at opsamle måleresultater via brug af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 8 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af effektivisering i behandling af KOL-patienter med telemedicin; kommunale sundhedschefer Lettere og hurtigere at opsamle måleresultater 50% 3 Patienternes skal indlægges sjældnere 23% 33% 33% Patienterne kan udskrives hurtigere 3 35% Kilde: Survey for kommunale sundhedschefer af KMD Analyse Samtidig er det værd at bemærke, at en betydelig del af de kommunale sundhedschefer også ser et effektiviseringspotentiale i forhold til færre indlæggelser og hurtigere udskrivning af KOL-patienter. Lidt over halvdelen af de kommunale sundhedschefer vurderer, at anvendelsen af telemedicinske løsninger kan bidrage til, at KOL-patienter sjældnere skal indlægges og hurtigere kan udskrives KOL-patienter: Enige i potentialer for måleresultater En stor del af KOL-patienterne er enige med lægerne og sygeplejerskerne samt de kommunale sundhedschefer i, at der er effektiviseringspotentiale ved brug af telemedicinske løsninger i forbindelse med opsamling af måleresultater. Som figuren nedenfor viser, vurderer 60 pct. af KOL-patienterne i høj eller meget høj grad, at det bliver lettere og hurtigere at opsamle måleresultater med telemedicinske løsninger. Yderligere 16 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. KMD Analyse 18

19 Vurderinger af effektivisering i behandling af KOL-patienter med telemedicin; KOL-patienter Det blivere lettere og hurtigere at opsamle måleresultater 3 2 3% 1 Jeg skal indlægges sjældnere 1 41% Jeg kan udskrives hurtigere 20% 7% 37% Kilde: Patient-survey af KMD Analyse Som det også fremgår af figuren, har en stor andel af patienterne svært ved at tage stilling til spørgsmålene vedrørende sjældnere indlæggelse og hurtigere udskrivning som følge af telemedicin. Konkret svarer henholdsvis 41 pct. og 37 pct. således ved ikke til de to spørgsmål. Som det fremgår af nedenstående tekstboks, ser KOL-patienterne bl.a. potentialet for effektivisering som en mulighed for at undgå ventetider i forbindelse med ambulant kontrol. Jeg kan hvis/når det bliver aktuelt slippe for de meget lange ventetider på ambulatoriet. Mandlig KOL-patient, Region Hovedstaden 3.2 Potentialer relateret til kvalitet Blandt læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, såvel som blandt kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv vurderer flertallet, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOLpatienter. Som figuren nedenfor viser, er der således 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, der i høj eller meget høj grad vurderer, at telemedicinske løsninger kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad. KMD Analyse 19

20 I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOLpatienter? Læger og sygeplejersker 1 31% 3 7% 11% 1% Kommunale sundhedschefer 4 40% KOL-patienter % Ser man nærmere på holdningsforskellen mellem læger og sygeplejersker med og uden telemedicinske erfaringer viser det sig, at dem med erfaring er mere positive end dem uden erfaring (jf. nedenstående figur). I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOLpatienter? Kilde: KMD Analyse Læger og sygeplejersker med telemedicinsk erfaring 35% 39% 2 Læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring 37% Kilde: KMD Analyse Som det fremgår af figuren vurderer 74 pct. af lægerne og sygeplejerskerne med telemedicinsk erfaring, at telemedicin i høj eller meget høj grad kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 22 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Blandt læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring er det 39 pct. der svarer i høj eller meget høj grad og yderligere 37 pct., der svarer i nogen grad. Går man et spadestik dybere og ser nærmere på hvilke forhold i behandlingsforløbet, de tre grupper vurderer, kan forbedres, er det særligt kvalitative forbedringer relateret til en øget tryghed og aktiv patientdeltagelse, der fremhæves. KMD Analyse 20

21 3.2.1 Læger og sygeplejersker: Tryghed og aktiv patientdeltagelse med telemedicin En stor del af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at anvendelsen af telemedicinske løsninger i behandlingsforløbet vil give større tryghed og bedre mulighed for at den enkelte KOL-patient kan engagere sig i eget behandlingsforløb. Som det fremgår af figuren nedenfor, vurderer 59 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at telemedicinske løsninger vil kunne bibringe KOL-patienterne en lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed i forhold til deres sygdom. Yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. En næsten lige så stor en andel af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at telemedicinske løsninger vil gøre det lettere for patienten at deltage aktivt i behandlingen af egen sygdom. Konkret er 57 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad enig i dette. Yderligere 33 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af kvalitative forbedringer i behandling af KOLpatienter med telemedicin; læger og sygeplejersker Lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed ift. Sygdom 43% 31% 5% 1% 5% Lettere for patienterne at deltage aktivt i behandlingen af egen sygdom 19% 3 33% Lettere at inddrage andre fagpersoner i behandlingsforløbet 1% Lettere at inddrage patienternes pårørende i behandlingsforløbet 11% 23% 37% 1 Mere sammenhængende behandlingsforløb % 1 Kilde: Survey for læger og sygeplejersker af KMD Analyse Blandt de adspurgte læger og sygeplejersker, der har erfaring med telemedicinske løsninger, fremhæver flere også telemedicinske løsninger som et tryghedsskabende element. KMD Analyse 21

22 De fleste patienter er LYKKELIGE for løsningen. Det giver dem tryghed og ro i hverdagen. Det at de selv lærer at handle på deres begyndende infektion giver en stor tilfredshed for den enkelte. Sygeplejerske, Region Nordjylland Patienterne ser telemedicin som en meget stor tryghed. Især nu hvor patienten sendes hurtigt hjem, ofte før habituel tilstand, giver det dem en enorm tryghed. Sygeplejerske, Region Syddanmark Kommunale sundhedschefer: Aktiv patientdeltagelse med telemedicin De kommunale sundhedschefer identificerer som lægerne og sygeplejerskerne de to største kvalitative forbedringer som reduktion af utryghed hos patienten og mere aktiv patientdeltagelse. Som figuren viser, ser hovedparten af de kommunale sundhedschefer særligt en mulighed for, at telemedicinske løsninger gør det lettere for patienten at deltage aktivt i behandlingen af egen sygedom, hvilket 88 pct. af de kommunale sundhedschefer i høj eller meget høj grad vurderer, er tilfældet. De resterende 13 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af kvalitative forbedringer i behandling af KOLpatienter med telemedicin; kommunale sundhedschefer Lettere for patienterne at deltage aktivt i behandlingen af egen sygdom 4 4 Lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed ift. sygdom 27% 4 Mere sammenhængende behandlingsforløb 25% 4 23% Lettere at inddrage patienternes pårørende i behandlingsforløbet 23% 35% Kilde: Survey for kommunale sundhedscefer af KMD Analyse Ligeledes vurderer mere end to ud af tre kommunale sundhedschefer, at anvendelsen af telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad kan betyde, at KOL-patienten kan få lettere adgang til hjælp og støtte i forbindelse med håndtering af utryghed, og at det bliver muligt at tilbyde patienten et mere sammenhængende behandlingsforløb KOL-Patienter: Jeg kan lettere tage vare på min behandling med telemedicin KOL-patienterne ser mulighed for flere kvalitative forbedringer i deres behandlingsforløb ved brug af telemedicin. Flest vurderer, at der er et stort potentiale i forhold til at spille en aktiv part i deres eget behandlingsforløb. KMD Analyse 22

23 Som figuren nedenfor viser, vurderer over 55 pct. af KOL-patienterne, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere at tage vare på deres egen behandling, hvis de fik mulighed for at anvende telemedicinske løsninger. Yderligere 19 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af kvalitative forbedringer i eget behandlingsforløb med telemedicin; KOL-patienter Det bliver lettere at tage vare på min egen behandling 2 19% 5% 1 Mit behandlingsforløb bliver mere sammenhængende 25% 5% 2 Lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed i forhold til min sygdom 2 1 7% 20% Det bliver lettere at inddrage mine pårørende/venner i behandlingsforløbet 1 25% 1 25% Kilde: Patient-survey af KMD Analyse Det er også værd at bemærke, at de to næsthøjest prioriterede kvalitative potentialer ved en øget brug af telemedicin af patienterne vurderes at være henholdsvis et mere sammenhængende behandlingsforløb og lettere adgang til hjælp og støtte i forbindelse med angst og utryghed. Patienterne ligger således i hovedtræk på linje med de sundhedsprofessionelle aktører i deres vurdering af de kvalitative forbedringer med telemedicin. 3.3 Potentialer relateret til KOL-patientens hverdag Blandt læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, såvel som blandt kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv vurderer flertallet på linje med spørgsmålene om kvalitative og effektiviseringsmæssige potentialer at telemedicin vil kunne gøre behandlingsforløbet lettere at passe ind i KOL-patienternes hverdag. Respondenterne har i den forbindelse særligt fokus på mulighederne for at mindske transporttiden for den enkelte KOL-patient. Som nedenstående figur viser, vurderer 57 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad vil gøre det lettere at passe behandlingsforløbet ind i KOL-patienternes hverdag. Yderligere 16 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. 86 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens 13 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 45 pct. i høj eller meget høj grad og 20 pct. svarer i nogen grad. KMD Analyse 23

24 Vurdering af forbedringer med telemedicin relateret til KOLpatienten: Behandlingsforløbet bliver lettere at passe ind i KOLpatienternes hverdag Læger og sygeplejesker 41% 7% 1% 7% Kommunale sundhedschefer 4 4 KOL-patienter 2 20% 9% 1 Kilde: KMD Analyse Samtlige tre parter er desuden blevet spurgt konkret ind til, hvorvidt de vurderer, at telemedicinske løsninger kan være medvirkende til at spare KOL-patienten for transporttid, eksempelvis i forbindelse med ambulante kontrolbesøg på hospitalet eller til fysioterapeuten i kommunen. Det er ikke muligt at få et fuldstændigt overblik over KOL-patienters transportbehov i relation til ambulante kontrolbesøg på sygehuset samt besøg hos fysioterapeut og egen læge. Som indikation kan det dog nævnes, at KOL-patienter samlet set giver anledning til knap ambulante besøg om året. 10 Som figuren nedenfor viser, er der især stor enighed mellem henholdsvis læger og sygeplejersker og de kommunale sundhedschefer. Således vurderer 78 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad, at patienterne vil skulle bruge mindre tid på transport ved brug af telemedicinske løsninger i behandlingsforløbet. 87 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, og 6 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 45 pct. i høj eller meget høj grad, mens yderligere 20 pct. svarer i nogen grad. 10 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, National årsrapport 2011, april 2012 KMD Analyse 24

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHED I

INFORMATIONSSIKKERHED I INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR ANALYSE: OFFENTLIGT ANSATTE SLÅR FORTROLIGE OPLYSNINGER OP AF NYSGERRIGHED KMD Analyse Briefing Juni 2016 OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR

INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR KMD Analyse Juni 2016 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11.

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. oktober 2017 Agenda Hvem er vi Baggrund for analysen Udfordringer

Læs mere

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL 1 Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL Oplæg på Lungeforeningens konference 2016 Sekretariatsleder Susanne Duus 9. September 2016 AGENDA - Hvorfor udbreder vi telemedicin til borgere

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Jørgen Thomsen. Head of Department Medisat A/S

Jørgen Thomsen. Head of Department Medisat A/S Jørgen Thomsen Head of Department Medisat A/S GITS A/S - Medisat A/S Start 1. marts 2002 GITS A/S Søster selskab 36 49 2008-2009 4 Ansatte 14 25 Antal medarbejdere 2 2002 2003 2004 2006-7 2010 Kontor Odense

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Hvad venter vi på? DEBATOPLÆG OM UDBREDELSEN AF VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I DANMARK

Hvad venter vi på? DEBATOPLÆG OM UDBREDELSEN AF VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I DANMARK Hvad venter vi på? DEBATOPLÆG OM UDBREDELSEN AF VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I DANMARK DET DIGITALE RÅD 7. RAPPORT AUGUST 2013 1 Forord... 1 Indledning... 2 Del I: Sundhed og pleje... 4 Det velfærdsteknologiske

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Telesundhed - en digital kronikerindsats på KOL området i Faaborg-Midtfyn Kommune

Telesundhed - en digital kronikerindsats på KOL området i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Telesundhed - en digital kronikerindsats på KOL området i Faaborg-Midtfyn Kommune Opsamling på projektet Projektperiode: Marts 2014 september 2014 Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Bindeleddet. Velfærdsteknologi til sundhedsvæsen. Brugerdreven innovation Sygehusene - kommunerne

Bindeleddet. Velfærdsteknologi til sundhedsvæsen. Brugerdreven innovation Sygehusene - kommunerne GITS A/S - Medisat A/S Jørgen Thomsen Head of Department Medisat A/S Start 1. marts 2002 GITS A/S Søster selskab 49 36 25 2008-2009 4 Ansatte 14 2 Antal medarbejdere 2002 2003 2004 2006-7 2010 Kontor Odense

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Den digitale daginstitution En temperaturmåling og vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og potentialer. KMD Analyse

Den digitale daginstitution En temperaturmåling og vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og potentialer. KMD Analyse Den digitale daginstitution En temperaturmåling og vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og potentialer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Telemedicin fra patientens synsvinkel

Telemedicin fra patientens synsvinkel Telemedicin fra patientens synsvinkel Annette Wandel Chefkonsulent Danske Patienter Danske Patienter Paraplyorganisation for patientforeninger Både patienter med fysiske og psykiske lidelser 17 medlemsorganisationer

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

KOL-seminar Region Syddanmark 6. november Ved Charlotte Fuglsang, direktør Danmarks Lungeforening

KOL-seminar Region Syddanmark 6. november Ved Charlotte Fuglsang, direktør Danmarks Lungeforening KOL-seminar Region Syddanmark 6. november 2008 Ved Charlotte Fuglsang, direktør Danmarks Lungeforening Klare facts om lungesygdommen KOL 400.000 danskere har KOL (stille epidemi) 150.000 ved det ikke endnu

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om?

Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre og billigere at sætte patienten i centrum at skabe en ny milliardindustri at få Danmark tilbage på

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hvorfor siger 50% af patienterne nej til NetKOL?

Hvorfor siger 50% af patienterne nej til NetKOL? E-sundhedsobservatoriet d. 7. oktober 2015 Hvorfor siger 50% af patienterne nej til NetKOL? Eva Brøndum, Forskningssygeplejerske Hvidovre Hospital Agenda Kort om NetKOL projektet Nej til NetKOL: - metode

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Agenda Hvad siger forskningen om effekterne af telehealthcare? Et eksempel

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten TeleCare Nord - storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn af projektets løsning skal have den tilbudt. Uanset:

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Oktober 2011

Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Oktober 2011 Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Oktober 2011 Projektets formål er at eftervise, at det er muligt, at opnå følgende fordele

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Erfaringer og effekt af telemedicinsk intervention med udgangspunkt i TELEKAT projektet

Erfaringer og effekt af telemedicinsk intervention med udgangspunkt i TELEKAT projektet FSLA 2013 Svendborg Erfaringer og effekt af telemedicinsk intervention med udgangspunkt i TELEKAT projektet Ved Lektor Birthe Dinesen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 1 Dagsorden

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere