Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse"

Transkript

1 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse

2 Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger og Folkeskolens digitale tilstand Udfordringer og muligheder. KMD Analyse samarbejder bl.a. med CEDI om udvikling af analyserne. Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på KMD er it med indsigt KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD s softwaresystemer over 400 mia. kroner. Det svarer til cirka 25 % af Danmarks BNP. KMD s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. Senest er KMD gået i gang med at digitalisere de store velfærdsområder med ny velfærdsteknologi - fra folkeskole til hjemmepleje. KMD har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har mere end ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. For yderligere oplysninger: Kommunikationsdirektør Morten Langager: Tidligere udgivelser fra KMD Analyse: Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger, januar 2011 Kronisk sygdom En digital samfundsdiagnose, maj 2011 Det digitale valg Danskernes holdning til e-valg, september 2011 Valgkampens medier Danskernes præferencer, september 2011 Det Digitale Borgerindeks Danskernes holdning til offentlig digitalisering, oktober 2011 Socialt bedrageri i Danmark - Omfang, adfærd og holdninger, december 2011 Folkeskolens digitale tilstand Udfordringer og muligheder, januar 2012 Danskerne og velfærdsteknologien Holdninger til digitalisering af velfærden, juni 2012 Den digitale folkeskole - Vurderinger og holdninger fra elever og forældre, august 2012 Den digitale daginstitution - En temperaturmåling og vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og potentialer, januar 2013 Mødernes kanalstrategi Digitale potentialer ved kommunal mødepraksis, september 2013 KMD Analyse 2

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indledning Erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL-patienter Sundhedsfagliges erfaring med telemedicinsk behandling Hyppighed i sundhedsfagliges brug af telemedicin KOL-patienters erfaring med brug af telemedicin Sundhedsfagliges forventning til fremtidig udbredelse af telemedicin Sammenfatning Potentialer ved telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer relateret til effektivitet Potentialer relateret til kvalitet Potentialer relateret til KOL-patientens hverdag Fokus på ambulant kontrol, genoptræning og vedligeholdelsestræning Sammenfatning de vigtigste potentialer Barrierer for en øget brug af telemedicin Patientrelaterede barrierer Læge- og sygeplejefaglige barrierer Organisatoriske barrierer Teknologiske barrierer Barrierer i rammebetingelserne Sammenfatning de vigtigste barrierer Fremtidig udbredelse af telemedicin Holdninger til udbredelse af telemedicinske løsninger Vurdering af potentiale for telemedicinsk behandling af KOL-patienter Holdninger til behovet for målsætninger for telemedicin Sammenfatning Om analysen...49 Survey for læger og sygeplejersker Survey for kommunale sundhedschefer Patient-survey Bilag 1: Svaroversigter for potentialer...54 Bilag 2: Svaroversigter for barrierer...57 KMD Analyse 3

4 Sammenfatning Hver tredje dansker har en eller flere kroniske sygdomme, og estimater indikerer, at mere end 70 pct. af sundhedsudgifterne går til kronikerområdet. Af samme grund er der fra politisk hold såvel som fra patientgrupper store forventninger til, at telemedicinske løsninger kan forbedre såvel patientens livskvalitet som den kliniske kvalitet og den økonomiske effektivitet i behandlingen. Hvis telemedicin skal udbredes og tages succesfuldt i brug, stiller det imidlertid krav til de mennesker, der enten lever med en kronisk sygdom eller på tværs af regioner og kommuner arbejder professionelt med forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje i relation til kroniske sygdomme. I forlængelse heraf ønsker KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening at sætte spot på erfaringer og holdninger til telemedicinsk behandling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) hos de mennesker, der i praksis skal sikre en succesfuld udbredelse og ibrugtagning af de konkrete løsninger. Hvor mange læger og sygeplejersker har for eksempel gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL allerede i dag? Hvilke potentialer ser de i denne behandlingsform? Hvor er der barrierer for en større udbredelse? Og i hvilken grad er der forskel på holdningerne hos læger og sygeplejersker, i kommunerne og hos KOL-patienterne selv? Analysens telemedicinske fokus Denne analyse fokuserer på den patientrettede del af telemedicinen, det vil sige, de former for telemedicinske løsninger, der gør det muligt for KOL-patienter at modtage en del af deres behandling i eget hjem. Eksempelvis ved at patienten har adgang til at tale med læger og sygeplejersker eller deltage i træningsforløb via en videoskærm i hjemmet. Eller ved at patienten selv måler iltmætning eller indsamler andre prøveresultater og indsender dem via internettet i stedet for at møde op hos den praktiserende læge eller på hospitalet. Med dette afsæt bygger analysen på tre surveys, som KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening har gennemført med de centrale interessentgrupper: En survey med 167 medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) En survey med 48 kommunale sundhedschefer En survey med 208 medlemmer af Danmarks Lungeforening, der er diagnosticeret med KOL Hovedkonklusioner Analysen har følgende hovedkonklusioner: Telemedicin kan effektivisere behandlingen af KOL-patienter. 47 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad. Lettere opsamling af måleresultater med telemedicin. Ser man på de konkrete effektiviseringspotentialer, er lettere opsamling af måleresultater det KMD Analyse 4

5 højest prioriterede. 55 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere og hurtigere at opsamle måleresultater med telemedicinske løsninger, mens 29 pct. svarer i nogen grad. Det samme gør sig gældende for 88 pct. af de kommunale sundhedschefer og 60 pct. af KOLpatienterne, henholdsvis 8 og 16 pct. svarer i nogen grad. Økonomisk potentiale i færre indlæggelser og hurtigere udskrivning. 27 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at patienterne i høj eller meget høj grad vil kunne udskrives hurtigere ved brug af telemedicin. Yderligere 34 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Tilsvarende vurderer 23 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at patienterne i høj eller meget høj grad vil skulle indlægges sjældnere ved brug af telemedicin. Yderligere 40 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Øget kvalitet i behandlingen med telemedicin. 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad. Mere aktiv patientdeltagelse med telemedicin. Ser man på de konkrete kvalitetspotentialer er muligheden for en mere aktiv patientdeltagelse det, der går igen på tværs af de tre respondentgrupper. 57 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad enig i dette. Yderligere 33 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Tilsvarende vurderer 88 pct. af de kommunale sundhedschefer i høj eller meget høj grad, at dette er tilfældet, mens de resterende 13 pct. svarer i nogen grad. 55 pct. af KOL-patienterne svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 19 pct. svarer i nogen grad. Flertallet af KOL-patienter har ikke forbehold over for brug af telemedicin. 70 pct. af KOL-patienterne vurderer, at de i ringe grad eller slet ikke er bekymrede for, om de vil kunne finde ud af at betjene de telemedicinske løsninger. Tilsvarende vurderer 64 pct. af KOL-patienterne, at de i ringe grad eller slet ikke vil synes det er svært at skulle kommunikere med læge eller sygeplejerske via en videoskærm. Flertallet af læger og sygeplejersker vurderer kun få barrierer som værende af betydning. Ud af 20 barrierer er der ingen, hvor et flertal af læger og sygeplejersker i høj eller meget høj grad vurderer, at der er tale om en barriere for øget brug af telemedicin. Utryghed blandt patienter kan være barriere for telemedicin. Ser man på de konkrete barrierer udpeger såvel læger og sygeplejersker som kommunale sundhedschefer tryghed blandt patienterne som den væsentligste barriere for en øget brug af telemedicin. 36 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at tryghed ved opsætning af den telemedicinske løsning og tilsvarende utryghed, når løsningen fjernes, udgør en barriere for øget brug af KMD Analyse 5

6 telemedicin. Det samme gør sig gældende for 53 pct. af de kommunale sundhedschefer. Herudover svarer henholdsvis 41 pct. og 33 pct. i nogen grad. Mangel på klinisk evidens udgør en læge- og sygeplejefaglig barriere. 30 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at mangel på klinisk evidens i høj eller meget høj grad udgør en barriere for øget brug af telemedicinske løsninger. Det samme gælder 23 pct. af de kommunale sundhedschefer. Herudover svarer henholdsvis 22 pct. og 27 pct. i nogen grad. Telemedicinsk behandling er relevant for mange KOL-patienter. 35 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at de i høj eller meget høj grad behandler KOL-patienter, som ikke i dag modtager telemedicinsk behandling, selvom de med fordel ville kunne gøre brug af det. Yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 48 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at telemedicinsk behandling som minimum vil være relevant for halvdelen af de KOLpatienter, der i dag er i kontakt med klinikker og afdelinger. Mange KOL-patienter ønsker telemedicinsk behandling. 69 pct. af KOLpatienterne svarer, at de gerne vil benytte telemedicinske løsninger som led i behandlingen af deres sygdom. Klare mål kan øge brugen af telemedicin. 73 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at der i højere grad end tilfældet er i dag bør fastsættes klare mål for udbredelsen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOLpatienter. Samtidig vurderer 50 pct. af de kommunale sundhedschefer, at der fra politisk side i høj eller i meget høj grad bør fastsættes klare mål for udbredelsen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter, mens yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. KMD Analyse 6

7 1. Indledning Hver tredje dansker har en eller flere kroniske sygdomme et tal der er stigende i takt med, at befolkningen bliver ældre og ældre samtidig med, at behandlingsmetoderne bliver mere og mere differentierede. Ikke overraskende er udgifterne til det kroniske område store konkret lyder vurderingen, at pct. af sundhedsudgifterne går til kronikerområdet. 1 Fra politisk hold såvel som fra patientgrupper er der store forventninger til, at telemedicinske løsninger kan forbedre indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme, så forebyggelse, behandling, opfølgning og kontrol på én og samme tid kan tilgodese krav og hensyn i relation til såvel patientens livskvalitet som den kliniske kvalitet og den økonomiske effektivitet i behandlingen. 2 Hvis denne politiske vision skal realiseres, stiller det store krav ikke bare til de tekniske løsninger, men i mindst lige så høj grad til de mennesker, der enten lever med en kronisk sygdom, eller på tværs af regioner og kommuner arbejder professionelt med forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje i relation til kroniske sygdomme. Udbredelse og ibrugtagning af telemedicin kan med andre ord ikke lykkes uden inddragelse af de mennesker, der dagligt er involveret i behandlingen. Det gælder læger og sygeplejersker på landets hospitaler, i klinikker og lægepraksisser. Det gælder den kommunale sundheds- og plejeindsats, der skal sikre forebyggelse, rehabilitering og vedligeholdelsestræning. Og det gælder de mange mennesker med kroniske sygdomme, der i langt højere grad end tidligere skal tage ansvar for egen sundhed og sygdom teknologiske hjælpemidler eller ej. I forlængelse heraf ønsker KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening at sætte spot på erfaringer og holdninger til telemedicinsk behandling hos de mennesker, der i praksis skal sikre, at ovennævnte politiske vision realiseres. Hvor mange læger og sygeplejersker har for eksempel allerede i dag gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling - og hvilke potentialer ser de i denne behandlingsform? Hvor er der barrierer for en større udbredelse af telemedicinske løsninger? Hvad siger patienterne selv til at bruge telemedicinske løsninger i deres egen behandling? Og i hvilken grad er der forskel på holdningerne hos læger og sygeplejersker, i kommunerne og hos patienterne selv? Konkret fokuserer analysen på den telemedicinske indsats i forhold til mennesker med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Der er anslået omkring mennesker, der lever med KOL heraf har klinisk betydende KOL og har KOL i svær eller meget svær grad. 3 På årsplan giver KOL anledning til knap ambulante besøg og godt indlæggelser. 4 I forlængelse heraf er KOL valgt som fokus for analysen, fordi det er en af de kroniske sygdomme, hvor det behandlingsmæssige og effektiviseringsmæssige potentiale ved 1 Nordens velfærdscenter, Fokus på empowerment og velfærdsteknologi til kronikere, Regeringen, KL og Danske Regioner, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd, ; Danske Patienter, Telemedicin på rette spor, KORA, Sammenhænge i tværsektorielle KOL-forløb, Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, National årsrapport 2011, april 2012 KMD Analyse 7

8 telemedicin umiddelbart synes størst, og hvor der som følge heraf i længst tid og mest systematisk har været arbejdet med udvikling og brug af telemedicinske løsninger. 5 Med dette afsæt bygger analysen på surveys, som KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening har gennemført med følgende tre centrale interessentgrupper: En survey med læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme. Medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) er blevet inviteret til at deltage i en survey om erfaringer med og holdninger til telemedicinsk behandling af KOLpatienter. 167 læger og sygeplejersker har besvaret survey, der er gennemført web-baseret i perioden 11. juni til 2. juli En survey med kommunale sundhedschefer. Sundhedschefer i samtlige landets kommuner er blevet inviteret til at deltage i en survey om erfaringer med og holdninger til telemedicinsk behandling af KOL-patienter. 48 af landets kommuner har besvaret survey, der er gennemført web-baseret i perioden 11. juni til 2. juli En survey med KOL-patienter. Medlemmer af Danmarks Lungeforening med sygdommen KOL er blevet inviteret til at deltage i survey om erfaringer med og holdninger til telemedicinsk behandling af KOL-patienter. 208 respondenter har besvaret survey, der er gennemført web-baseret i perioden 11. juni til 2. juli Analysens opbygning Den resterende del af analysen er struktureret på følgende måde: Kapitel 2 sætter fokus på de hidtidige erfaringer med telemedicinsk behandling blandt læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter. Kapitel 3 præsenterer vurderingerne af de vigtigste potentialer ved en øget brug af telemedicinsk behandling hos henholdsvis læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter. Kapitel 4 gennemgår vurderingerne af de væsentligste barrierer for en øget brug af telemedicinsk behandling hos henholdsvis læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter. Kapitel 5 opsummerer holdninger blandt læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv til om brugen af telemedicinsk behandling bør øges fremover. 5 Som eksempler herpå kan projekterne KOL-kufferten igangsat i 2006 på OUH (Odense Universitetshospital) samt Telekat, der løb i perioden nævnes. Senest er der i 2012 igangsat to storskalaprojekter, TeleCare Nord i Region Nordjylland og KIH i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der begge omfatter forsøg med telemedicinsk behandling af KOL-patienter. Hensigten er, at erfaringerne fra storskalaprojekterne i 2015 skal bruges som afsæt for en beslutning om national udbredelse af telemedicinsk behandling af KOL-patienter. KMD Analyse 8

9 2. Erfaringer med telemedicinsk behandling af KOLpatienter Dette kapitel sætter fokus på erfaringerne med telemedicinsk behandling af KOLpatienter blandt læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, de kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv. Kapitlets hovedkonklusioner er: Telemedicinsk behandling af KOL-patienter præget af tidsbegrænsede projekter. 17 pct. af lægerne og sygeplejerskerne og 34 pct. af de kommunale sundhedschefer har deres erfaring med telemedicin fra tidsbegrænsede projekter. 13 pct. af lægerne og sygeplejerskerne og 9 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer, at telemedicinsk behandling indgår som del af den daglige drift og behandling. Hver tiende læge eller sygeplejerskerne bruger telemedicin regelmæssigt. 12 pct. af de læger og sygeplejersker, der har medvirket i den gennemførte survey, anvender telemedicinske løsninger enten dagligt, ugentligt eller månedligt. Få KOL-patienter har modtaget telemedicinsk behandling. 4 pct. af KOLpatienterne har modtaget telemedicinsk behandling, mens 94 pct. svarer, at de ikke har erfaring med telemedicin som led i deres behandling. Brug af telemedicinske løsninger vil vokse inden for det kommende år. 32 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker oplyser, at deres afdeling eller klinik har konkrete planer om inden for de kommende 12 måneder at øge brugen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter. Det samme oplyser 42 pct. af de kommunale sundhedschefer og 29 pct. er ved at afsøge mulighederne. 2.1 Sundhedsfagliges erfaring med telemedicinsk behandling Som det fremgår af nedenstående figur, har 30 pct. af de læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling. Det samme gælder for 43 pct. af kommunerne. Som det også fremgår af figuren, har flertallet af såvel læger og sygeplejersker som kommunale sundhedschefer, der har erfaring med brug af telemedicin i behandlingen af KOL, hentet deres erfaring fra tidsbegrænsede projekter. Konkret svarer 17 pct. af lægerne og sygeplejerskerne samt 34 pct. af de kommunale sundhedschefer, at deres erfaring er baseret på tidsbegrænsede projekter. Til sammenligning svarer 13 pct. af lægerne og sygeplejerskerne samt 9 pct. af de kommunale sundhedschefer, at telemedicinsk behandling indgår som en del af den daglige drift og behandling. KMD Analyse 9

10 Har din kommune/du erfaring med telemedicinsk behandling af KOL-patienter? Læger og sygeplejersker 69% Kommunale sundhedschefer 9% 3 55% Ja, telemedicinske løsninger er implementeret i den daglige drift og behandling Ja, telemedicinske løsninger har været/bliver anvendt som led i et tidsbegrænset projekt Nej Ved ikke Kilde: KMD Analyse Flere af de adspurgte respondenter fremhæver de tidsbegrænsede projekter som et selvstændigt problem i forhold til at høste erfaringer og sikre udbredelse af de telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. Det kan være problematisk, at de løsninger der bliver søsat, er som tidsbegrænsede projekter. Når projektet udløber og det skal sættes i drift er der ikke økonomi til det. Lungesygeplejerske, Region Sjælland Føler at der har været fokus på det [telemedicinske løsninger] og så går det lidt i glemmebogen, når man ikke arbejder med det til hverdag. Sygeplejerske, Region Hovedstaden Nedenstående figur viser den geografiske fordeling af læger og sygeplejersker samt kommunale sundhedschefer med erfaring inden for telemedicin. Geografi - regioner 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 47% 50% 1 30% 50% 4 0% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Læger og sygeplejersker Kommunale sundhedschefer Kilde: KMD Analyse Som det fremgår af figuren, ligger andelen af læger og sygeplejersker med erfaring i brug af telemedicinsk behandling over landsgennemsnittet i Region Nordjylland og Region Syddanmark, som også er de regioner, der har gennemført flest forsøg med telemedicinsk behandling af KOL-patienter. Omvendt ligger andelen af læger og KMD Analyse 10

11 sygeplejersker med erfaring i telemedicinsk behandling under landsgennemsnittet i Region Midtjylland og Region Sjælland samt i mindre omfang i Region Hovedstaden. Billedet er stort set det samme blandt de kommunale sundhedschefer. 2.2 Hyppighed i sundhedsfagliges brug af telemedicin De læger og sygeplejersker, der oplyser, at de har erfaring med telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter enten som en del af den daglige drift og behandling eller på projektbasis er desuden blevet spurgt om, hvor ofte de inden for det sidste halve år i gennemsnit har anvendt telemedicinsk behandling. Her svarer 30 pct. af de læger og sygeplejersker, som har erfaringer med telemedicin, at de anvender telemedicinsk behandling dagligt eller ugentligt. Yderligere 10 pct. svarer, at de anvender telemedicinsk behandling mindst en gang om måneden (se nedenstående figur). Samlet set svarer det til 12 pct. af samtlige læger og sygeplejersker i den gennemførte survey. Hvor ofte har du inden for det sidste halve år i gennemsnit anvendt telemedicinske behandlinger? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Anvender det ikke længere Ved ikke Kilde: Survey for læger og sygeplejersker af KMD Analyse Som det også fremgår af figuren, er der 29 pct. af de læger og sygeplejersker, der tidligere har arbejdet med telemedicinsk behandling af KOL-patienter, ikke længere gør det. Svarene indikerer, at de tidsbegrænsede projekter også i forhold til opretholdelse af en sundhedsprofessionel erfaringsbase har betydning. 2.3 KOL-patienters erfaring med brug af telemedicin Meget få af de adspurgte KOL-patienter har erfaringer med telemedicinsk behandling. Konkret svarer 4 pct. af de adspurgte KOL-patienter bekræftende på, at de har erfaring med telemedicin, mens 94 pct. svarer, at dette ikke er tilfældet (se nedenstående figur). Har du selv erfaring med at benytte telemedicinsk behandling? 9 Ja Nej Ved ikke Kilde: Patient-survey af KMD Analyse KMD Analyse 11

12 Den lille andel af KOL-patienter, der har modtaget telemedicinsk behandling, er med til at bekræfte billedet af, at de fleste erfaringer med telemedicin forsat er gjort som led i forsøgsprojekter, mens en mere systematisk ibrugtagning af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienterne ikke har fundet sted på nuværende tidspunkt. Ser man nærmere på de konkrete brugsscenarier blandt de få KOL-patienter, der har erfaring på området, har de næsten alle erfaring med brug af telemedicin i forbindelse med ambulant kontrol. Omkring halvdelen af de patienter, der har erfaring med telemedicin, har tillige anvendt det i forbindelse med akutte situationer og genoptræningsforløb. Endelig har nogle enkelte patienter anvendt de telemedicinske løsninger i forbindelse med vedligeholdelsestræning og tryghedssamtaler. 2.4 Sundhedsfagliges forventning til fremtidig udbredelse af telemedicin Mens der er langt mellem drifts-eksempler på brug af telemedicinske løsninger på KOL-området, melder en betydelig del af lægerne og sygeplejerskerne, der arbejder med lungerelaterede sygdomme samt de kommunale sundhedschefer, at der enten er konkrete planer om at øge brugen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter eller, at man er ved at undersøge mulighederne for det. Som det fremgår af figuren nedenfor, oplyser 32 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at deres afdeling inden for de kommende 12 måneder har konkrete planer om at øge brugen af telemedicinske løsninger på området, mens det samme, ifølge de kommunale sundhedschefer, gør sig gældende for 42 pct. af kommunerne (se nedenstående figur). 6 Har kommunen/afdelingen planer om inden for de kommnede 12 måneder at øge brugen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter? Læger og sygeplejersker 3 11% 30% 27% Kommunale sundhedschefer 4 Ja, vi har konkrete planer på området Nej, men vi er ved at undersøge mulighederne Nej Ved ikke Kilde: KMD Analyse Som det også fremgår af figuren oplyser yderligere 11 pct. af lægerne og sygeplejerskerne og 29 pct. af de kommunale sundhedschefer, at henholdsvis 6 Det er i særlig grad læger og sygeplejersker i Region Nordjylland samt Region Syddanmark, der svarer, at de har konkrete planer om en øget brug af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter inden for det kommende år. Dette billede stemmer godt overens med det igangværende arbejde med KOL-kufferten i regi af Odense Universitetshospital samt storskalaprojektet TeleCare Nord i Region Nordjylland. Blandt kommunerne er det helt entydigt Region Nordjylland, der skiller sig ud, idet TeleCare Nord kommer til at dække samtlige kommuner i regionen. KMD Analyse 12

13 afdelingen/kommunen er ved at undersøge mulighederne for at øge brugen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. 2.5 Sammenfatning Det samlede billede er, at hver tiende læge eller sygeplejersker, der har medvirket i den gennemførte survey, på nuværende tidspunkt arbejder med telemedicinsk behandling af KOL-patienter på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Billedet bærer imidlertid også præg af, at der fortsat kun er ganske få KOL-patienter, som har anvendt telemedicinske løsninger som led i deres behandling. Dette skal formodentlig ses i sammenhæng med, at mange af de erfaringer, som er gjort på nuværende tidspunkt, har været en del af tidsbegrænsede forsøgsprojekter. Forventningen blandt flere læger og sygeplejersker er endvidere, at brugen af telemedicinsk behandling øges inden for det kommende år. Samme billede gør sig gældende i kommunerne. Det er i vid udstrækning storskalaprojektet i Region Nordjylland samt igangværende projekter i Region Syddanmark, der trækker denne udvikling. KMD Analyse 13

14 3. Potentialer ved telemedicinsk behandling af KOLpatienter Dette kapitel stiller skarpt på, hvilke potentialer henholdsvis læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, kommunale sundhedschefer og KOLpatienterne selv vurderer, der er forbundet med en øget anvendelse af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. På baggrund af de gennemførte surveys, hvor læger og sygeplejersker, kommunale sundhedschefer og KOL-patienter er blevet bedt om at tage stilling til en række potentialer, er følgende tematiske opdeling for potentialerne foretaget, hvilket udgør strukturen for dette kapitel: Potentialer relateret til effektivitet Potentialer relateret til kvalitet Potentialer relateret til KOL-patientens hverdag Kapitlets hovedkonklusioner er: Telemedicin kan effektivisere behandlingen af KOL-patienter. 47 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad. Lettere opsamling af måleresultater med telemedicin. Ser man på de konkrete effektiviseringspotentialer, er lettere opsamling af måleresultater det højest prioriterede. 55 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere og hurtigere at opsamle måleresultater med telemedicinske løsninger, mens 29 pct. svare i nogen grad. Det samme gør sig gældende for 88 pct. af de kommunale sundhedschefer og 60 pct. af KOLpatienterne, henholdsvis 8 og 16 pct. svare i nogen grad. Økonomisk potentiale i færre indlæggelser og hurtigere udskrivning. 27 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at patienterne i høj eller meget høj grad vil kunne udskrives hurtigere ved brug af telemedicin. Yderligere 34 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Tilsvarende vurderer 23 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at patienterne i høj eller meget høj grad vil skulle indlægges sjældnere ved brug af telemedicin. Yderligere 40 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Øget kvalitet i behandlingen med telemedicin. 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at KMD Analyse 14

15 telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad. Mere aktiv patientdeltagelse med telemedicin. Ser man på de konkrete kvalitetspotentialer er muligheden for en mere aktiv patientdeltagelse det, der går igen på tværs af de tre respondentgrupper. 57 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad enig i dette. Yderligere 33 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Tilsvarende vurderer 88 pct. af de kommunale sundhedschefer i høj eller meget høj grad, at dette er tilfældet, mens de resterende 13 pct. svarer i nogen grad. 55 pct. af KOL-patienterne svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 19 pct. svarer i nogen grad. Lettere hverdag for patienter med telemedicin. 57 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad vil gøre det lettere at passe behandlingsforløbet ind i KOL-patienternes hverdag. Yderligere 16 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. 86 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens 13 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 45 pct. i høj eller meget høj grad og 20 pct. svarer i nogen grad. Fokus på ambulant kontrol, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Læger og sygeplejersker og kommunale sundhedschefer er enige om, at de største potentialer ved en øget brug af telemedicinske løsninger knytter sig til ambulant kontrol, genoptræning og vedligeholdelsestræning. 81 pct. af lægerne og sygeplejerskerne samt 96 pct. af de kommunale sundhedschefer ser i nogen grad, i høj eller meget høj grad et potentiale i ambulant kontrol, der er højest prioriteret. Kapitlet gennemgår desuden respondenternes vurdering af, i hvilke dele af behandlingsforløbet telemedicinsk behandling har det største potentiale. 3.1 Potentialer relateret til effektivitet Blandt såvel læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, som kommunale sundhedschefer vurderer flertallet, at telemedicin vil kunne bidrage til en mere effektiv behandling af KOL-patienter. Også en betydelig del af KOLpatienterne selv vurderer, at deres behandling kan blive mere effektiv via brug af telemedicinske løsninger. Som det fremgår af figuren nedenfor, vurderer 47 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandling af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOLpatienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad. KMD Analyse 15

16 I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til en mere effektiv behandling af KOLpatienter? Læger og sygeplejersker 31% 25% 1 Kommunale sundhedschefer 33% 31% 31% KOL-patienter 27% 2 2 3% 3% Ser man nærmere på holdningsforskellen mellem læger og sygeplejersker med og uden telemedicinske erfaringer viser det sig, at dem med erfaring er mere positive end dem uden erfaring (jf. nedenstående figur). I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til en mere effektiv behandling af KOLpatienter? Kilde: KMD Analyse Læger og sygeplejersker med telemedicinsk erfaring 31% 27% 25% Læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring 33% 25% Kilde: KMD Analyse Som det fremgår af figuren vurderer 58 pct. af lægerne og sygeplejerskerne med telemedicinsk erfaring, at telemedicin i høj eller meget høj grad kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Blandt læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring er det 41 pct. der svarer i høj eller meget høj grad og yderligere 25 pct., der svarer i nogen grad. Går vi et niveau dybere og spørger ind til, hvilke forhold i behandlingsforløbet der kan effektiviseres, er der bred enighed om, at der særligt er et effektiviseringspotentiale i opsamlingen af måleresultater. KMD Analyse 16

17 3.1.1 Læger og sygeplejersker: Mere effektiv måling med telemedicin Som figuren viser, vurderer 55 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at det i høj eller meget høj grad vil blive både lettere og hurtigere at opsamle måleresultater via inddragelse af telemedicinske løsninger. Yderligere 29 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af effektivisering i behandling af KOL-patienter med telemedicin; læger og sygeplejersker Lettere og hurtigere at opsamle måleresultater 3 5% Patienterne kan udskrives hurtigere 11% 35% 5% Patienterne skal indlægges sjældnere 7% 40% 11% 7% 20% Kilde: Survey for læger og sygeplejersker af KMD Analyse Som det også fremgår af figuren, vurderer 27 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at patienterne i høj eller meget høj grad vil kunne udskrives hurtigere ved brug af telemedicin. Yderligere 34 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Tilsvarende vurderer 23 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at patienterne i høj eller meget høj grad vil skulle indlægges sjældnere ved brug af telemedicin. Yderligere 40 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Disse vurderinger understøttes af flere studier, der netop indikerer, at indlæggelsesgraden for KOL-patienter kan nedbringes ved brug af telemedicin. 7 Spørgsmålet om færre indlæggelser og hurtigere udskrivning er vigtigt i forhold til mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster ved hjælp af telemedicin. Der er godt KOL-relaterede indlæggelser på årsplan. 8 En indlæggelsesdag for en KOLpatient på en lungemedicinsk afdeling er i et andet studie opgjort til kr. 9 Det er i denne sammenhæng værd at understrege, at der i høj grad er tale om en lægefaglig vurdering, når det afgøres, om den enkelte patient vil have gavn af telemedicinsk behandling (hvilket også fremgår af svarene i afsnit 5.1.2). I forlængelse heraf skal ovenstående svar vedrørende mulighederne for færre indlæggelser og hurtigere udskrivning formodentlig ses som et udtryk for, at dette 7 Sorknæs, AD, Madsen H, Hallas J, Jest P and Hansen-Nord M, Nurse tele-consultations with discharged COPD patients reduce early readmissions an interventional study, The Clinical Respiratory Journal, 2011; 5: 26-34; Dinesen B. m.fl., Using preventive home monitoring to reduce hospital admission rates and reduce costs: a case study of telehealth among chronic obstructive pulmonary disease patients 8 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, National årsrapport 2011, april Iben Fasterholdt m.fl., MTV af alternativer til indlæggelse af ustabile KOL-patienter på sygehuset - herunder OUH s telemedicinske KOL-kuffert, Odense Universitetshospital 2011; Der er tale om en beregnet opholds-/plejetakst pr. døgn på lungemedicinsk afdeling J på Odens Universitetshospital (løn, forplejning, medicin, vask); Egen fremskrivning til 2013-løn og prisniveau KMD Analyse 17

18 ifølge respondenterne ikke gælder alle patienter ved alle indlæggelser, men nogle patienter ved nogle indlæggelser Kommunale sundhedschefer: Størst potentiale inden for måling De kommunale sundhedschefer vurderer på linje med læger og sygeplejersker at der er størst effektiviseringspotentiale inden for opsamling af måleresultater. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der således 88 pct. af de kommunale sundhedschefer, der vurderer, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere og hurtigere at opsamle måleresultater via brug af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 8 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af effektivisering i behandling af KOL-patienter med telemedicin; kommunale sundhedschefer Lettere og hurtigere at opsamle måleresultater 50% 3 Patienternes skal indlægges sjældnere 23% 33% 33% Patienterne kan udskrives hurtigere 3 35% Kilde: Survey for kommunale sundhedschefer af KMD Analyse Samtidig er det værd at bemærke, at en betydelig del af de kommunale sundhedschefer også ser et effektiviseringspotentiale i forhold til færre indlæggelser og hurtigere udskrivning af KOL-patienter. Lidt over halvdelen af de kommunale sundhedschefer vurderer, at anvendelsen af telemedicinske løsninger kan bidrage til, at KOL-patienter sjældnere skal indlægges og hurtigere kan udskrives KOL-patienter: Enige i potentialer for måleresultater En stor del af KOL-patienterne er enige med lægerne og sygeplejerskerne samt de kommunale sundhedschefer i, at der er effektiviseringspotentiale ved brug af telemedicinske løsninger i forbindelse med opsamling af måleresultater. Som figuren nedenfor viser, vurderer 60 pct. af KOL-patienterne i høj eller meget høj grad, at det bliver lettere og hurtigere at opsamle måleresultater med telemedicinske løsninger. Yderligere 16 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. KMD Analyse 18

19 Vurderinger af effektivisering i behandling af KOL-patienter med telemedicin; KOL-patienter Det blivere lettere og hurtigere at opsamle måleresultater 3 2 3% 1 Jeg skal indlægges sjældnere 1 41% Jeg kan udskrives hurtigere 20% 7% 37% Kilde: Patient-survey af KMD Analyse Som det også fremgår af figuren, har en stor andel af patienterne svært ved at tage stilling til spørgsmålene vedrørende sjældnere indlæggelse og hurtigere udskrivning som følge af telemedicin. Konkret svarer henholdsvis 41 pct. og 37 pct. således ved ikke til de to spørgsmål. Som det fremgår af nedenstående tekstboks, ser KOL-patienterne bl.a. potentialet for effektivisering som en mulighed for at undgå ventetider i forbindelse med ambulant kontrol. Jeg kan hvis/når det bliver aktuelt slippe for de meget lange ventetider på ambulatoriet. Mandlig KOL-patient, Region Hovedstaden 3.2 Potentialer relateret til kvalitet Blandt læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, såvel som blandt kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv vurderer flertallet, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOLpatienter. Som figuren nedenfor viser, er der således 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, der i høj eller meget høj grad vurderer, at telemedicinske løsninger kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad. KMD Analyse 19

20 I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOLpatienter? Læger og sygeplejersker 1 31% 3 7% 11% 1% Kommunale sundhedschefer 4 40% KOL-patienter % Ser man nærmere på holdningsforskellen mellem læger og sygeplejersker med og uden telemedicinske erfaringer viser det sig, at dem med erfaring er mere positive end dem uden erfaring (jf. nedenstående figur). I hvilken grad vurderer du, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOLpatienter? Kilde: KMD Analyse Læger og sygeplejersker med telemedicinsk erfaring 35% 39% 2 Læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring 37% Kilde: KMD Analyse Som det fremgår af figuren vurderer 74 pct. af lægerne og sygeplejerskerne med telemedicinsk erfaring, at telemedicin i høj eller meget høj grad kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 22 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. Blandt læger og sygeplejersker uden telemedicinsk erfaring er det 39 pct. der svarer i høj eller meget høj grad og yderligere 37 pct., der svarer i nogen grad. Går man et spadestik dybere og ser nærmere på hvilke forhold i behandlingsforløbet, de tre grupper vurderer, kan forbedres, er det særligt kvalitative forbedringer relateret til en øget tryghed og aktiv patientdeltagelse, der fremhæves. KMD Analyse 20

21 3.2.1 Læger og sygeplejersker: Tryghed og aktiv patientdeltagelse med telemedicin En stor del af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at anvendelsen af telemedicinske løsninger i behandlingsforløbet vil give større tryghed og bedre mulighed for at den enkelte KOL-patient kan engagere sig i eget behandlingsforløb. Som det fremgår af figuren nedenfor, vurderer 59 pct. af lægerne og sygeplejerskerne, at telemedicinske løsninger vil kunne bibringe KOL-patienterne en lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed i forhold til deres sygdom. Yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. En næsten lige så stor en andel af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at telemedicinske løsninger vil gøre det lettere for patienten at deltage aktivt i behandlingen af egen sygdom. Konkret er 57 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad enig i dette. Yderligere 33 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af kvalitative forbedringer i behandling af KOLpatienter med telemedicin; læger og sygeplejersker Lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed ift. Sygdom 43% 31% 5% 1% 5% Lettere for patienterne at deltage aktivt i behandlingen af egen sygdom 19% 3 33% Lettere at inddrage andre fagpersoner i behandlingsforløbet 1% Lettere at inddrage patienternes pårørende i behandlingsforløbet 11% 23% 37% 1 Mere sammenhængende behandlingsforløb % 1 Kilde: Survey for læger og sygeplejersker af KMD Analyse Blandt de adspurgte læger og sygeplejersker, der har erfaring med telemedicinske løsninger, fremhæver flere også telemedicinske løsninger som et tryghedsskabende element. KMD Analyse 21

22 De fleste patienter er LYKKELIGE for løsningen. Det giver dem tryghed og ro i hverdagen. Det at de selv lærer at handle på deres begyndende infektion giver en stor tilfredshed for den enkelte. Sygeplejerske, Region Nordjylland Patienterne ser telemedicin som en meget stor tryghed. Især nu hvor patienten sendes hurtigt hjem, ofte før habituel tilstand, giver det dem en enorm tryghed. Sygeplejerske, Region Syddanmark Kommunale sundhedschefer: Aktiv patientdeltagelse med telemedicin De kommunale sundhedschefer identificerer som lægerne og sygeplejerskerne de to største kvalitative forbedringer som reduktion af utryghed hos patienten og mere aktiv patientdeltagelse. Som figuren viser, ser hovedparten af de kommunale sundhedschefer særligt en mulighed for, at telemedicinske løsninger gør det lettere for patienten at deltage aktivt i behandlingen af egen sygedom, hvilket 88 pct. af de kommunale sundhedschefer i høj eller meget høj grad vurderer, er tilfældet. De resterende 13 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af kvalitative forbedringer i behandling af KOLpatienter med telemedicin; kommunale sundhedschefer Lettere for patienterne at deltage aktivt i behandlingen af egen sygdom 4 4 Lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed ift. sygdom 27% 4 Mere sammenhængende behandlingsforløb 25% 4 23% Lettere at inddrage patienternes pårørende i behandlingsforløbet 23% 35% Kilde: Survey for kommunale sundhedscefer af KMD Analyse Ligeledes vurderer mere end to ud af tre kommunale sundhedschefer, at anvendelsen af telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad kan betyde, at KOL-patienten kan få lettere adgang til hjælp og støtte i forbindelse med håndtering af utryghed, og at det bliver muligt at tilbyde patienten et mere sammenhængende behandlingsforløb KOL-Patienter: Jeg kan lettere tage vare på min behandling med telemedicin KOL-patienterne ser mulighed for flere kvalitative forbedringer i deres behandlingsforløb ved brug af telemedicin. Flest vurderer, at der er et stort potentiale i forhold til at spille en aktiv part i deres eget behandlingsforløb. KMD Analyse 22

23 Som figuren nedenfor viser, vurderer over 55 pct. af KOL-patienterne, at det i høj eller meget høj grad vil blive lettere at tage vare på deres egen behandling, hvis de fik mulighed for at anvende telemedicinske løsninger. Yderligere 19 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Vurderinger af kvalitative forbedringer i eget behandlingsforløb med telemedicin; KOL-patienter Det bliver lettere at tage vare på min egen behandling 2 19% 5% 1 Mit behandlingsforløb bliver mere sammenhængende 25% 5% 2 Lettere adgang til hjælp og støtte til at håndtere angst og utryghed i forhold til min sygdom 2 1 7% 20% Det bliver lettere at inddrage mine pårørende/venner i behandlingsforløbet 1 25% 1 25% Kilde: Patient-survey af KMD Analyse Det er også værd at bemærke, at de to næsthøjest prioriterede kvalitative potentialer ved en øget brug af telemedicin af patienterne vurderes at være henholdsvis et mere sammenhængende behandlingsforløb og lettere adgang til hjælp og støtte i forbindelse med angst og utryghed. Patienterne ligger således i hovedtræk på linje med de sundhedsprofessionelle aktører i deres vurdering af de kvalitative forbedringer med telemedicin. 3.3 Potentialer relateret til KOL-patientens hverdag Blandt læger og sygeplejersker, der arbejder med lungerelaterede sygdomme, såvel som blandt kommunale sundhedschefer og KOL-patienterne selv vurderer flertallet på linje med spørgsmålene om kvalitative og effektiviseringsmæssige potentialer at telemedicin vil kunne gøre behandlingsforløbet lettere at passe ind i KOL-patienternes hverdag. Respondenterne har i den forbindelse særligt fokus på mulighederne for at mindske transporttiden for den enkelte KOL-patient. Som nedenstående figur viser, vurderer 57 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker, at telemedicinske løsninger i høj eller meget høj grad vil gøre det lettere at passe behandlingsforløbet ind i KOL-patienternes hverdag. Yderligere 16 pct. vurderer, at dette i nogen grad vil være tilfældet. 86 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens 13 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 45 pct. i høj eller meget høj grad og 20 pct. svarer i nogen grad. KMD Analyse 23

24 Vurdering af forbedringer med telemedicin relateret til KOLpatienten: Behandlingsforløbet bliver lettere at passe ind i KOLpatienternes hverdag Læger og sygeplejesker 41% 7% 1% 7% Kommunale sundhedschefer 4 4 KOL-patienter 2 20% 9% 1 Kilde: KMD Analyse Samtlige tre parter er desuden blevet spurgt konkret ind til, hvorvidt de vurderer, at telemedicinske løsninger kan være medvirkende til at spare KOL-patienten for transporttid, eksempelvis i forbindelse med ambulante kontrolbesøg på hospitalet eller til fysioterapeuten i kommunen. Det er ikke muligt at få et fuldstændigt overblik over KOL-patienters transportbehov i relation til ambulante kontrolbesøg på sygehuset samt besøg hos fysioterapeut og egen læge. Som indikation kan det dog nævnes, at KOL-patienter samlet set giver anledning til knap ambulante besøg om året. 10 Som figuren nedenfor viser, er der især stor enighed mellem henholdsvis læger og sygeplejersker og de kommunale sundhedschefer. Således vurderer 78 pct. af lægerne og sygeplejerskerne i høj eller meget høj grad, at patienterne vil skulle bruge mindre tid på transport ved brug af telemedicinske løsninger i behandlingsforløbet. 87 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, og 6 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 45 pct. i høj eller meget høj grad, mens yderligere 20 pct. svarer i nogen grad. 10 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, National årsrapport 2011, april 2012 KMD Analyse 24

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse KMD Analyse KMD Analyse er en nystartet vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Kommunernes strategi for telesundhed

Kommunernes strategi for telesundhed Kommunernes strategi for telesundhed April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visionen for telesundhed i kommunerne... 3 Mål for kommunerne med telesundhed... 3 Visionens betydning for borgere, medarbejdere

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere